Book Contents

Book Index

Inicializace verze

Book Contents

Book Index

Povinné

Seznam funkcí spouštěných tlačítkem Povinné:

Konverze způsobu dopravy - eshop

Konverze dopravy a platby zdarma na e-shopu.

Mzdy

Úprava mzdových period.

Personalistika

Převod předchozího příjmení z poznámek do nového pole personalistiky (EPDP_LastSurname).

Účetní knihy

Nastavení zatržítka do závěrky zahrnout účty s nulovým zůstatkem do účetních kníh.

Srážky z mezd

Přidání změny do srážek z mezd.

Zboží

Inicializace propojovacích tabulek zboží - eshopová_kategorie a zboží - eshop.

Účetní rozvrh

Naplnění nahrazujícího účtu v účetním rozvrhu z poznámky typu NU.

Srážky z mezd - vlastní firmy

Rozdělení dalších polí srážek mezd do vlastních firem.

Výpočet mezd

Anglická pole v algoritmech výpočtu mezd.

Prodejka

Nastavení parametrů Prodejky.

Zboží - vlastní firmy

Pole zboží do vlastních firem.

Promoakce

Inicializace číslování knih promoakcí.

Workflow

Inicializace číslování tabulky WorkFlowHeader do RecordNumber.

Interní doklady

Konverze poznámek IS a IV v interních dokladech

Moduly DPH

Konverze poznámek CF a PO pro moduly DPH (VF, PZ, PF, VZ, PO, IN, OP, OV).

Uživatelské role

Úprava tabulky při přechodu na uživatelské role

Správa databází

Povinná náhrada alter fields

Kalendář

Odmazání online historických poskytovatelů

Konverze TableMod

Tato konverze poběží jako první po změnách struktur.

Hodnoty číselníku CZ-CPA

Převádí hodnoty číselníku CZ-CPA z tabulky společné pro všechny mandanty (CONF) do tabulek pro jednotlivé mandanty (DATA).

Zboží

Inicializace propojovacích tabulek zboží - eshopová_kategorie a zboží - eshop.

Číselník měn

Inicializace naplní hodnotu pole RID podle hodnoty původního pole TranCislo, které bylo zrušeno.

Konverze skupin na role

Konverze poběží poslední po změnách struktur.

Podrole do rolí uživatelů

Konverze podrolí do rolí uživatelů

Konverze skupin a seznamů uživatelů

Konverze skupin uživatelů a seznamu uživatelů na uživatelské role

Parametry mezd

Defaultní data z delphi. Je opakovatelná.

Adresy

Oprava adres

Kalendář svátků CZ

Inicializace skriptem

Číselníky OrgTree a OrgJob

Rozdělení číselníku organizační struktury a číselníku pracovních míst do vlastních firem

Unikátní klíč tabulky ShippingMethod

V případě, že nelze unikátní klíč přidat tak před přidáním dojde k rozšíření zkratky tak, aby byla unikátní a následně je klíč přidán.

Konverze skupin uživatelů na uživatelské role

Konverze skupin uživatelů použitých v modifikacích univerzálních formulářů na uživatelské role

Poznámky POSTSENT

Informace z poznámky I1 se převedou do nového pole Kód objednávky a následně se smažou.

Kontrola struktur

Inicializace, ve které se budou opravovat hlášené chyby kontroly struktur.

Fulltext

Náprava struktury fulltextu

Mandant

Výmaz duplicitních konfigurací.

Konverze datumů pracovní doby

Konverze uložených datumů konta pracovní doby z AnsiString na WideString.

Alterfields

Náhrada polí v uložených objektech.

Konfigurace - přepočet pokrytí

Přesun ulozene konfigurace z Conf do Mandant databaze.

Historie fieldů

Konverze historie fieldů do nově rozdělených fieldů ve zboží.