Book Contents

Book Index

Inicializace verze

S každou reinstalací musí být nová verze inicializována! Dokud verze není inicializována, nesmíme v IS K2 pracovat.

Inicializace verze je automaticky spouštěna s reinstalací. Pokud z nějakého důvodu neproběhne automaticky (např. chybné načtení licence), musíme ji pustit sami (program na toto upozorní po registraci reportů). Funkce je umístěna ve stromovém menu Správce - Inicializace verze. Po spuštění funkce se zobrazí formulář Inicializace verze.

Obr.: Číselník Inicializace verzí

Každý formulář pro novou inicializaci obsahuje tlačítko Povinné, které je nutné spustit a inicializovat. Stisknutím tohoto tlačítka se inicializace provede a zároveň se automaticky změní text Nespuštěno (vedle tlačítka nápovědy) na informaci o tom, kdo a kdy inicializaci provedl. Kromě tlačítka pro inicializaci povinných funkcí mohou být v závislosti na verzích umístěna na formuláři také tlačítka pro speciální funkce, které nemusí být nutně spuštěny (např. "Konverze míst"). Tlačítko pic_1098i otevře speciální nápovědu k jednotlivým funkcím.

Při správném průběhu inicializace zatrhne se pole Verze inicializována a zapíše se datum, čas a uživatel, který inicializaci provedl naposledy.

Pokud z nějakého důvodu nesouhlasíme s provedenou inicializací, zrušíme zatrhnutí pole Verze inicializována. Opětovným spuštěním inicializace se také automaticky přepíše informativní údaj vedle tohoto pole podle poslední aktuální inicializace.

To, že inicializace neproběhla v pořádku, poznáme podle hlášení "Inicializace funkce XXX skončila chybou. Chcete pokračovat v inicializaci?", kde XXX bude představovat název funkce. Následně lze pokračovat ve spouštění dalších funkcí. Neproběhne-li inicializace v pořádku, lze spustit tlačítko Povinné ještě jednou. Pokud se ani napodruhé nezdaří inicializace všech funkcí, doporučujeme kontaktovat konzultanta IS K2.

Pozn.: Inicializaci nové verze je možné také spustit tlačítkem, které si umístíme na pracovní plochu. Jedná se o funkci Inicializace verze, která je v nabídce registrovaných funkcí umístěna pod pořadovým číslem 552.