Book Contents

Book Index

JCD - Naskladnění na celní sklad

Zřízení celního skladu povoluje příslušný celní úřad, který pro danou firmu stanoví podmínky evidence celního skladu. V těchto podmínkách bývají zejména uvedeny tyto údaje:

Obr.: Otevřené menu modulu Celnice - JCD - Naskladnění na celní sklad

Údaje o množství zboží na celním skladě jsou evidovány zpravidla v základní jednotce, v hmotnosti v kg a v ceně zboží v původní měně. Z celního hlediska je zboží vyskladňováno z celního skladu metodou FIFO v rámci jednoho skladu. Nesouvisí to s účetní evidencí, která se může s celní evidencí rozcházet.

Zboží uskladněné na celním skladu není proclené, tzn. není ani odvedena DPH. Tyto poplatky se odvádí teprve po jeho vyskladnění do tuzemska (tzv. realizace).

Book Contents

Book Index

Kniha JCD - Celní sklad

Kniha JCD - Celní sklad obsahuje seznam všech příjmových dokladů - (záznamek), přičemž importované zboží je naskladněno na celním skladě.

Při tvorbě JCD postupujeme obdobně jako u dovozního JCD (viz kapitola Kniha JCD - Přímý dovoz).

Obr.: Kniha JCD - Celní sklad

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Pozn.: Příjem na celní sklad je proveden až po potvrzení JCD. V modulu JCD - Celní sklad se na 1. straně zobrazuje také skladová kniha, pokud je v Parametrech JCD pro typ JCD = Celní sklad zatržen parametr Rozdělovat JCD podle řady skladového dokl.

Obr.: JCD - Celní sklad - 1. strana

Book Contents

Book Index

Uzavření celního skladu

Tuto funkci spustíme v situaci, kdy chceme celní sklad vyskladnit a zboží znovu naskladnit.

Pozn.: Uzavření celního skladu se používá pouze ve výjimečných případech.

Book Contents

Book Index

Sestavy a skripty - JCD - Celní sklad

Book Contents

Book Index

Inventura CS

Číslo procesu: CEL003

Ident. číslo sestavy: SCEL001

Soubor: JCD_INVCS.AM

Popis sestavy: Inventura celního skladu.

Adresa ve stromu: [Celnice] [JCD - Naskladnění na celní sklad]

Parametry sestavy:

Dodavatel - Ne

Ano - třídění podle dodavatele i pro typy 0, 1.

Suma_Skd - Ne

Ne - celkový součet za všechny sklady; Ano - konečný součet za jednotlivé sklady.

Trideni - 0

0 - PCS/Zboží/Dodavatel/Záznamka;1 - Zboží/PCS/Dodavatel/Záznamka;

2 - Dodavatel/Záznamka/Zboží/PCS; 3 - Dodavatel/Záznamka/PCS/Zboží.

Zaznamka - Ne

Ne - nesetřídí záznamy; Ano - setřídění záznamů i pro typy 0, 1.

ZjednVyd - Ne

Ano - zjednodušené výdaje jsou zahrnuté v inventuře; Ne - zjed. výd. se neberou (jakoby nebyly).

Book Contents

Book Index

Odpisový list

Číslo procesu: CEL003

Ident. číslo sestavy: SCEL002

Soubor: JCD_ODPL01.AM

Popis sestavy: Odpisový list

Adresa ve stromu: [Celnice] [JCD - Naskladnění na celní sklad]

Parametry sestavy:

CenaVMene - Ne

Cena v měně.

CisZbo - Ne

Zobrazit číslo zboží Ano/Ne.

Odpisovy_List - 0

0 - vše; 1 - ukončené; 2 - zůstatky.

Puvodni_doklady - Ne

Původní doklady Ano/Ne.

VNakl - Ne

Vedlejší náklady.

Zjed_Vyd - Ne

Zjednodušený výdej Ano/Ne.

Book Contents

Book Index

Deklarace o celní hodnotě

Číslo procesu: CEL003

Id. číslo skriptu: FCEL074

Soubor: JCD_DCHO2.PAS

Popis skriptu: Tisk cen a vedlejších nákladů do formuláře.

Adresa ve stromu: [Celnice] [JCD - Naskladnění na celní sklad]

Parametry skriptu:

Polozka- 2

0 - bez položky; 1 - číslo položky, která se bude tisknout; 2 - celní sazebník.

PosunShora - 0

Posun tisku nahoru na tiskové stránce.

PosunZleva - 0

Posun tisku doleva na tiskové stránce.

Strana - 0

0 - tisk všech stran. Jinak tisk pouze zadané strany.

Book Contents

Book Index

Doplnění hodnot do JCD

Číslo procesu: CEL003

Id. číslo skriptu: FCEL045

Soubor: JCD_GEN2.PAS

Popis skriptu: Podklad pro doplnění hodnot podle potřeb konkrétní firmy.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Banka28 - 2

Číslo z knihy JCD - pole č. 28 Bankovní spojení.

Banka9 - 1

Číslo z knihy JCD - pole č. 9 Osoby.

CisFirmy - 0

Číslo z K2 firmy deklaranta.

CisloJednaci

Implicitně se vyplní z parametrů JCD.

DMJzKarty - Ano

Ano - do položek hlášení se do doplňkové MJ dosadí MJ z poznámky TypPozn z karty zboží.

Gen_Odst - Ano

Ano - naplní se hodnoty do odst. 31 a 44 podle předem daných pravidel.

Gen_Refer - Ano

Ano - vytvoří se referenční číslo JCD (odst. 7).

KodZajisteni

Implicitně se vyplní z parametrů JCD.

SumaPol - Ano

Ano - při výpisu položek se provede sumace stejného zboží do odst. 31.

TypPozn - CS

Poznámka na zboží pro MJ položky Celního sazebníku.

VypisFAP - Ano

Ano - výpis variabilních symbolů přijaté faktury do odst. 44.

VypisPol - Ano

Ano - výpis položek zboží do odst. 31.