Book Contents

Book Index

JCD - Zjednodušený příjem

Modul JCD - Zjednodušený příjem slouží pouze pro tvorbu JCD na základě Povolení zjednodušeného postupu pro příjem.

Obr.: Otevřené menu modulu Celnice - JCD - Zjednodušený příjem

Book Contents

Book Index

Kniha JCD - Zjednodušený příjem

Kniha JCD - Zjednodušený příjem obsahuje seznam (denních) příjmů na celní sklad, ze kterých budeme později tvořit záznamky v knize JCD - Celní sklad. JCD - zjednodušený příjem vystavujeme podobně jako dovozní JCD (viz kapitola Kniha JCD - Přímý dovoz.).

Doklady v knize JCD - Celní sklad pak netvoříme z filtru dokladů (filtr faktur přijatých), ale klávesou Ins, kde na 4. straně vyvoláme klávesami Ctrl+Ins knihu JCD - Zjednodušený příjem. Z ní pak vybereme všechny požadované jednotné celní deklarace.

Book Contents

Book Index

Sestavy a skripty - JCD - Zjednodušený příjem

Book Contents

Book Index

Doplnění hodnot do ZP

Číslo procesu: CEL006

Id. číslo skriptu: FCEL030

Soubor: JCD_GEN6.PAS

Popis skriptu: Podklad pro doplnění hodnot podle potřeb konkrétní firmy.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Banka28 - 2

Číslo z knihy JCD - pole č. 28 Bankovní spojení.

Banka9 - 1

Číslo z knihy JCD - pole č. 9 Osoby.

CelniUrad

Implicitně se vyplní z parametrů JCD.

Cesta

Implicitně se vyplní z parametrů JCD.

CisFirmy - 0

Číslo z K2 firmy deklaranta.

Generuj - Ne

Ano - doplní se hodnoty polí do JCD; Ne - neplní se hodnoty polí JCD.

Gen_Refer - Ano

Ano - vytvoří se referenční číslo JCD (odst. 7).

Pripona

Implicitně se vyplní z parametrů JCD.

RegCislo

Registrační číslo z povolení pro zjednodušený postup.

Zaloha

Implicitně se vyplní z parametrů JCD.