Book Contents

Book Index

JCD - Zjednodušený výdej

Modul JCD - Zjednodušený výdej slouží pouze pro tvorbu realizačních JCD na základě Povolení zjednodušeného postupu při propouštění zboží do celního režimu volný oběh. Vzhledem k tomu, že realizační JCD je vystavována zpravidla jednou za měsíc, je možné v IS K2 vytvářet z vystavených výdejek nebo převodek JCD denní hlášení o vyskladnění zboží z celního skladu.

Obr.: Otevřené menu modulu Celnice - JCD - Zjednodušený výdej

Book Contents

Book Index

Kniha JCD - Zjednodušený výdej

Kniha JCD - Zjednodušený výdej obsahuje seznam (denních) výdejů z celního skladu, ze kterých budeme později tvořit realizační JCD. JCD - zjednodušený výdej vystavujeme podobně jako dovozní JCD (viz kapitola Kniha JCD - Přímý dovoz.).

Realizační JCD pak netvoříme z filtru dokladů, ale klávesou Ins, kde na 4. straně vyvoláme klávesami Ctrl+Ins knihu JCD - Zjednodušený výdej. Z ní pak vybereme všechny požadované jednotné celní deklarace.

Book Contents

Book Index

Zjednodušené celní prohlášení

Spuštěním této funkce se zobrazí formulář Výběr JCD zjednodušený výdej pro nastavení podmínek, ve kterém vyplníme pole, podle kterých bude program filtrovat seznam založených JCD a vybrané realizační JCD vytiskne v sestavě Zjednodušené celní prohlášení.

Book Contents

Book Index

Sestavy a skripty - JCD - Zjednodušený výdej

Book Contents

Book Index

Zjednodušené celní prohlášení

Číslo procesu: CEL007

Ident. číslo sestavy: SCEL014

Soubor: JCD_ZVYD07.AM

Popis sestavy: Zjednodušené celní prohlášení.

Adresa ve stromu: [Celnice] [JCD - Zjednodušený výdej]

Parametry sestavy:

Trideni - Ano

Třídění podle položky celního sazebníku.

JCD_ZVYD07