Book Contents

Book Index

Nákup

Jádrem modulu Nákup/Zásobování je databáze Objednávek vydaných, z nichž lze následně odvodit Faktury přijaté, Potvrzení dodání a Příjemky automatickým převedením údajů do těchto dokladů.

Obr.: Stromové menu modulu Nákup

Všechny aktivity v modulu Nákup vycházejí z databáze objednávek. Objednávky vydané mají v programu K2 dvojí význam:

Způsoby průběhu nákupního případu:

V prvním a druhém případě budeme tedy využívat objednávky, zatímco ve třetím případě ne.