Book Contents

Book Index

Prodej

Všechny aktivity v modulu Prodej vychází z databáze Zakázek. Zakázky mají v IS K2 dvojí význam:

Obr.: Stromové menu modulu Prodej

Zakázka je v modulu Prodej základním dokladem, z něhož jsou jako podřízené doklady odvozeny Faktura vydaná, Objednávka přijatá, Dodací list vydaný, Výdejka a Rezervační list. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze tzv. volné doklady.