Book Contents

Book Index

Společné prvky nákupu a prodeje

Moduly Nákup a Prodej tvoří základ informačního systému K2, protože obsahují databáze s údaji nezbytnými i pro práci v modulech Účetnictví a Sklad. Základní význam mají zejména databáze Dodavatelé/Odběratelé a Zboží, jež se vyskytují ve všech čtyřech zmíněných modulech.

V modulech Nákup a Prodej existuje jeden nadřízený (základní) doklad, ze kterého lze odvodit několik podřízených dokladů. Mezi těmito doklady existuje vzájemná provázanost. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze tzv. volné doklady.

Jádrem modulu Prodej je databáze Zakázek, z nichž pak lze vytvářet Objednávky přijaté, Rezervační listy, Faktury vydané, Výdejky zboží ze skladu a Dodací listy vydané.

Obr.: Schéma nadřízených a podřízených dokladů v modulu Prodej

Jádrem modulu Nákup je databáze Objednávek vydaných, z nichž lze následně odvodit Faktury přijaté, Potvrzení dodání a Příjemky zboží na sklad automatickým převedením údajů do těchto dokladů.

Obr.: Schéma nadřízených a podřízených dokladů v modulu Nákup