Book Contents

Book Index

Správce

Modul Správce slouží k inicializaci a údržbě IS K2. Zde se nastavují parametry celého systému K2 a provádí se zde servisní zásahy. Činnost tohoto modulu lze rozčlenit do pěti základních kategorií:

Obr.: Stromové menu modulu Správce