Book Contents

Book Index

Vyhodnocení nákupu

Nákup je v systému K2 vyhodnocován sestavami nebo skripty, z nichž většina je zařazena ve stromovém menu. Zhodnotit můžeme hledisko Dodavatele, Zboží nebo Saldokonto, zahrnuty jsou také další vyhodnovací sestavy. Rovněž můžeme využít statistik protínacích více kriterií. Všechny tyto sestavy a mnohé další jsou blíže popsány v Katalogu sestav v kapitole Vyhodnocení nákupu.