Book Contents

Book Index

Zisk, marže a skladová cena

V záhlaví lze na 2. straně všech dokladů Prodeje zobrazit pole, která budou zobrazovat zisk, marži a skladovou cenu za všechny položky dokladu. Jsou zobrazovány jak hodnoty plánované tak skutečné. Zobrazení těchto polí nastavíme v Parametrech uživatele, kdy na straně 2 - Nákup a Prodej aktivujeme volbu Zobrazit zisk a marži.

Popis polí:

Plán - Zisk

Vyjadřuje celkový plánovaný zisk. Jde o rozdíl mezi cenou zakázky (suma ceny "Z" z položek) a plánovanou skladovou cenou (suma ceny "R" z položek). Tedy: Z - R.

Plán - Skladová cena

Celková plánovaná skladová cena z položek. Jedná se o sumu ceny "R" z položek.

Skutečnost - Zisk

Vyjadřuje celkový skutečný zisk. Jde o rozdíl mezi cenou faktury (suma ceny "F" z položek) a skutečnou skladovou cenou (suma ceny "S" z položek). Tedy: F - S.

Skutečnost - Skladová cena

Celková skutečná skladová cena z položek. Jedná se o sumu ceny "S" z položek.

%

Procento marže. Hodnota závisí na metodě výpočtu, viz dále.

Pozn.: Všechny ceny jsou brány bez DPH.

Tlačítko pic_014i.png, příp. pic_015i.png znázorňuje směr, kterým je zobrazená marže spočítána, a zároveň toto zobrazení přepíná. Šipka nahoru (přirážka) vyjadřuje podíl zisku na skladové ceně. Šipka dolů (marže) vyjadřuje podíl zisku na celkové ceně dokladu (plán - suma ceny "Z", skutečnost - suma ceny "F").