Book Contents

Book Index

Změny

Do knihy Změny se zapisují čísla uživatelů, kteří v dokladech vstoupí do Změny nebo provedou speciální akci v programu, např. změnu data potvrzení záznamu, přepočty, hromadné akce, odhlášení z programu apod. (viz sloupec Druh). Zobrazují se zde všichni uživatelé bez ohledu na to, zda skutečně nějaké změny provedli a uložili.

Pozn.:Parametrech mandanta můžeme na 2. straně nastavit, zda se budou zapisovat změny typu potvrzení záznamu, změna záznamu nebo vložení nového záznamu, nebo všechny tyto akce najednou.

Záznamy v knize Změny můžeme třídit podle pořadí uložení záznamu, podle čísla uživatele nebo upravovaného dokladu. Do sloupce Druh se zapisuje typ akce, která byla provedena.

Obr.: Kniha Změny

Na 1. straně jsou uvedeny bližší informace o záznamu v knize Změny. V poli Číslo uživatele se nezobrazuje konkrétní číslo uživatele (uživatelského adresáře), ale jeho zkratka z knihy Uživatelé.

Obr.: Změny - 1. strana

Popis polí:

Číslo uživatele

Zkratka uživatele zadaná v knize Uživatelé.

Číslo přihlášení

Počet přihlášení (viz kapitola Úvod - Přihlášení uživatele do systému K2 - Vícenásobné přihlášení).

Pořadí

Pořadí záznamu.

Doklad

Druh dokladu (faktura, pokladní doklad, …).

Kniha

Kniha.

Typ

Typ dokladu (přijatá faktura, vydaná faktura, …).

Číslo dokladu

Číslo dokladu.

Druh záznamu

Druh záznamu (potvrzení záznamu, uložení záznamu, …).

Datum

Datum provedení změny.

Čas

Čas provedení změny.

Mandant

Mandant, ve kterém byla provedena změna. Nemusí být vždy vyplněno.

Popis

Mandant, ve kterém je uživatel přihlášen. Následuje pomlčka a klientský počítač.

Parametry

Možné parametry jsou 'In' - pro přihlášení, nebo 'Out' - pro odhlášení. Za parametrem může následovat číslo time serveru.

Lsetrid

Uživatelské setřídění.