Book Contents

Book Index

Mzdy

Book Contents

Book Index

Bankovní příkaz z mezd

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD136

Soubor: BSP_BANKORDER.AM

Popis sestavy: Zobrazí informace potřebné pro vytvoření bankovního příkazu. Spustitelná nad knihou Srážky z mezd.

Adresa ve stromu:[Mzdy][Srážky z mezd]

Parametry sestavy:

ACC

Účet.

Bank

Banka.

DateDue

Datum splatnosti.

SCB

Kód banky.

BSP_BANKORDER

Book Contents

Book Index

Srážky z mezd - složky a závazky

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD117

Soubor: BSP_SEZ01.AM

Popis sestavy: Přehled mzdových složek směřujících na srážku a vytvořených závazků na danou srážku. Spustitelná nad knihou Srážky z mezd.

Adresa ve stromu:[Mzdy][Srážky z mezd]

Parametry sestavy:

DisableItemFilter - Ano

Ne - Vypnout zobrazovací filtr na položkách.

NoInteractive - Ne

Ano - Nezobrazovat vstupní formulář.

OnlyDifferences - Ne

Ano - Nezobrazí se výstupní mzdové složky na srážky, které jsou zaplacené. V případě částečně uhrazenosti se zobrazí + se zobrazí také závazek z mezd.

ShowPayDocs - Ne

Ano - Zobrazí se platební doklady k závazkům z mezd.

BSP_SEZ01.AM

Book Contents

Book Index

Kontrola vytvoření závazků z mezd

Číslo procesu: MZD005

Ident. č. sestavy: SMZD129

Soubor: BSP_SEZ02.AM

Popis sestavy: Umožňuje kontrolu, zda částka na vytvořených závazcích odpovídá částce na výstupních mzdových složkách.

Adresa ve stromu: [Mzdy][Srážky z mezd]

Parametry sestavy:

DisableItemFilter - NE

ANO - Vypnout zobrazovací filtr na položkách.

BSP_SEZ02.PNG

Book Contents

Book Index

DNP - Přehled

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD107

Soubor: MZD_DNP04.AM

Popis sestavy: Přehled údajů pro výpočet denních dávek nemocenského pojištění.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Sociální zabezpečení]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Dovolená - měsíční čerpání

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD027

Soubor: MZD_DOVOL.AM

Popis sestavy: Přehled o čerpání dovolené v nastaveném měsíci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

Book Contents

Book Index

Dovolená - přehled čerpání

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy:SMZD028

Soubor: MZD_DOV.AM

Popis sestavy: Přehled o čerpání dovolené v nastaveném měsíci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřízení definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

Year - Ne

Za rok.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Dovolená - stav čerpání

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD029

Soubor: MZD_DOV1.AM

Popis sestavy: Přehled o aktuálním stavu dovolené.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressAverage - Ne

Ano - nezobrazí informace s průměrem pro dovolené.

Book Contents

Book Index

Hlášení na důchodové spoření - soupis údajů

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD126

Soubor: MZD_MZD_PDS.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje přehled údajů pro měsíční hlášení na důchodové spoření.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ObjectDataPath

Parametr není určen pro změnu uživatelem. Pomocí parametru se přenášejí data do sestavy.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Hlášení na důch. spoření (následné) - soupis údajů

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD127

Soubor: MZD_PDSN.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje přehled údajů pro následné hlášení na důchodové spoření.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ObjectDataPath

Parametr není určen pro změnu uživatelem. Pomocí parametru se přenášejí data do sestavy.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

ISPV - kontrola údajů

Číslo procesu: MZD012

Ident. číslo sestavy: SMZD155

Soubor: MZD_ISPV.AM

Popis sestavy: Kontrolní sestava pro statistiku ISPV. Sestavu je možné použít pro kontrolu vygenerovaných údajů ve skriptu ISPV9. Pouští se nad knihou Mzdové údaje.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

SuppressDetail - Ne

Ano - Potlačit detaily. Při nastavení na ANO se nezobrazí informace o jednotlivých složkách.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Vyúčtování pojistného na důchodové spoření - soupis údajů

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD131

Soubor: MZD_PDSV.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje vyúčtování pojistného na důchodové spoření.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ObjectDataPath

Parametr není určen pro změnu uživatelem. Pomocí parametru se přenášejí data do sestavy.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Očekávané postupy

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD178

Soubor: PREMP_ExpectedProgresses.AM

Popis sestavy: Očekávané postupy zaměstnanců do dalšího stupně dle započitatelné praxe.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Pracovní vztahy] [Doklady]

Parametry sestavy:

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

PREMP_ExpectedProgresses

Book Contents

Book Index

Platový výměr

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD177

Soubor: PREMP_SalaryAssesment.AM

Popis sestavy: Platový výměr

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Pracovní vztahy] [Doklady]

Parametry sestavy:

PrintDate - Datum vyhotovení

Signatute1 - Podpis

Signatute2 - Podpis

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SupressAmounts - nezobrazovat plné částky u kratších pracovních vztahů

Podtitulek.

VersionedFieldsDate - Datum platnosti hodnot - vytisknou se hodnoty platné k zadanému datu. Implicitně dle nastavení v knize Pracovní vztahy na nulté straně v poli Platnost změn od.

PREMP_SalaryAssesment

Book Contents

Book Index

Proplácení přesčasových příplatků

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD191

Soubor: MZD_OverTime.AM

Popis sestavy: Sestava týkající se práce přesčas a za ni náležících příplatků případně náhradního volna.

Načítání dat do sloupců:
Hodiny přesčas (nezlikvidované) - CFOverTimeLikHours (na straně P)
Nové přesčasy - suma složek se zatržítkem přesčas na 4. straně číselníku mzdových složek
Náhradní volno - mzdová složka 5330
Možno proplatit = Hodiny přesčas (nezlikvidované) + Nové přesčasy - Náhradní volno
Proplaceno příplatkem - mzdové složky ve skupině MNZP (Mzdové náklady - přesčasy) + složka K2220
Převod do dalšího období - CFOverTimeLikHours_Compute (CF pole mezd)

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Setřídění dle střediska

 

NewPage - Nová strana . Implicitně se zobrazí každé středisko na jedné straně.

NE - Tisk bez odstránkování.

SkipZero - Potlačit prázdné.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla; RČ - rodného čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Průběh výpočtu nároku na dovolenou

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy:SMZD192

Soubor: MZD_LeaveCalc.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje uloženou průměrnou sjednanou dobu zaměstnance ze strany P odpracované hodiny a náhradní doby částečně i plně započitatelné. Zobrazuje uložený nárok na dovolenou ze strany P i skutečně dosažený nárok na dovolenou do daného období, nad kterým se sestava spouští, spočítaný dle skutečnosti. Pro zobrazení dat v sestavě je nutné mít proveden kontrolní výpočet.

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

Subtitle - Podtitulek sestavy

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Průběh výpočtu předpokládaného nároku na dovolenou

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy:SMZD193

Soubor: MZD_PresumedLeaveCalc.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje postup výpočtu předpokládaného nároku na dovolenou. Zobrazuje uloženou průměrnou sjednanou dobu zaměstnance ze strany P (Před výpočtem), datum vzniku a ukončení pracovního vztahu a z toho plynoucí počet dní trvání vztahu v kalendářním roce. Z těchto dnů je pak spočten počet celých týdnů (vydělením sedmi) pro výpočet předpokládaného nároku na dovolenou.

Sestava zobrazuje tento spočítaný přepokládaný nárok na dovolenou a také nárok na dovolenou zadaný straně P (Před výpočtem).

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

Subtitle - Podtitulek sestavy

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Výpočet započitatelné praxe

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD179

Soubor:PREMP_WorkExperience.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí výpočet započitatelné praxe na pracovním vztahu.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Pracovní vztahy] [Doklady]

Parametry sestavy:

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

PREMP_WorkExperience

Book Contents

Book Index

Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD132

Soubor: MZD_PotvrDS.AM

Popis sestavy: Potvrzení o sražených zálohách pro účely vypořádání přeplatku na pojistném.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ObjectDataPath

Parametr není určen pro změnu uživatelem. Pomocí parametru se přenášejí data do sestavy.

MZD_PotvrDS

Book Contents

Book Index

Potvrzení pro posouzení vedlejší SVČ

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD145

Soubor: MZD_OsvcNem.AM

Popis sestavy: Potvrzení o době trvání zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

PrintDate - Datum vyhotovení.

 

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Hlášení plátce daně

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD108

Soubor: MZD_HLPD.AM

Popis sestavy: Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou.

Finanční úřad apod. - dosadí ze z nastavení Vyúčtování srážkové daně. Na sestavě v pravém horním rohu je tlačítko pro nastavení.
Popis řádků:

09: hodnota "01"
14: Stát daňové rezidence (kód státu z trvalé adresy)
15a: DIČ z Personální karty
15b: hodnota "D"
15c: Stát daňové rezidence (kód státu z trvalé adresy)
16: hodnota "01"
20: "Odměny členů statutárních orgánů"
21: hodnota "16"

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - středisko.

DatumNaslednehoHlaseni - 0.0.0000

Datum zjištění důvodů pro podání následného hlášení.

LeftShift - 0

Posunutí doprava.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

OpravnenaOsoba
Zadáním jména do hodnoty parametru se po spuštění sestavy zobrazí v kolonce Oprávněná osoba za plátce.

PrintDay - 0.0.0000

Datum tisku.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla; RČ - rodného čísla.

SuppressDeduct - Ne

Ne - v sekci Informace o úhradě se do pole „Částka“ se kopíruje hodnota z řádku 28 a do pole „Účet správce daně“ se zobrazí účet uvedený v Srážkách z mezd pro odvod srážkové daně.

Ano - potlačí informace o zaplacení.

ToForm - Ne

Ano - do formuláře.

MZD_HLPD

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Kalkulace mzdových nákladů

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD184

Soubor: MZD_CostCalculation.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští nad knihou Mzdové údaje na aktuálním nastaveném období. Zobrazuje přehled o mzdových nákladech dle vybrané analytické osy. Implicitně se sestava tiskne dle kódů zakázek. Sestava zobrazuje pouze ty mzdové náklady (načítá ty mzdové složky), na kterých je vybraná osa použita.

 

Pro zobrazení dat v sestavě se využívá těchto skupin mzdových složek, na základě kterých se data do sestavy načtou:

 

KAL-ODM - Odměny

KAL-MZDY - Mzdy/Platy

KAL-OON - Ost. os. náklady

KAL-ZDRORG -Zdr. poj. org

KAL-SOCORG - Soc. poj. org.

KAL-DNP - Náhrady za DNP

KAL-FKSP - FKSP

 

Do názvu sloupce u sestavy se vždy vytiskne Název skupiny. Skupiny se na sestavu tisnou vždy ve stejném pořadí a sloupce se naplní hodnotami dle toho, jak jsou mzdové složky do skupin zařazené. Skupiny mzdových složek pro sestavy je možné si upravit dle potřeby organizace, tedy upravit zařazení složek, zkratku i název skupiny (který se poté na sestavě vytiskne).

 

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

SortingFields - Pole pro setřídění , implicitně Kód zakázky, lze zadat všechny analytické osy.

CONTRACTCODE (kód zakázky), COSTCENTRE1 (středisko1), COSTCENTRE2 (středisko2), DEVICE (Prostředek), CODSPS1 (Kód1), CODSPS2 (Kód2), CODE3(Kód3), CODE4 (Kód4), CODE5 (Kód5), CODE6 (Kód6), ARTICLECODE(Kód zboží)

 

IgnoreSortingValue - Ignorovaná hodnota setřídění. Zde je možné zadat, kterou hodnotu v sestavě nezobrazit (např. vybraný kód zakázky a pod.)

 

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Kalkulace mzdových nákladů - zaměstnanci

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD185

Soubor: MZD_CostCalculationWorker

Popis sestavy: Sestava se spouští nad knihou Mzdové údaje na aktuálním nastaveném období. Zobrazuje přehled o mzdových nákladech dle vybrané analytické osy po jednotlivých zaměstnancích. Implicitně se sestava tiskne dle kódů zakázek. Sestava zobrazuje pouze ty mzdové náklady (načítá ty mzdové složky), na kterých je vybraná osa použita.

 

Pro zobrazení dat v sestavě se využívá těchto skupin mzdových složek, na základě kterých se data do sestavy načtou:

 

KAL-ODM - Odměny

KAL-MZDY - Mzdy/Platy

KAL-OON - Ost. os. náklady

KAL-ZDRORG -Zdr. poj. org

KAL-SOCORG - Soc. poj. org.

KAL-DNP - Náhrady za DNP

KAL-FKSP - FKSP

 

Do názvu sloupce u sestavy se vždy vytiskne Název skupiny. Skupiny se na sestavu tisnou vždy ve stejném pořadí a sloupce se naplní hodnotami dle toho, jak jsou mzdové složky do skupin zařazené. Skupiny mzdových složek pro sestavy je možné si upravit dle potřeby organizace, tedy upravit zařazení složek, zkratku i název skupiny (který se poté na sestavě vytiskne).

 

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

SortingFields - Pole pro setřídění , implicitně Kód zakázky, lze zadat všechny analytické osy.

CONTRACTCODE (kód zakázky), COSTCENTRE1 (středisko1), COSTCENTRE2 (středisko2), DEVICE (Prostředek), CODSPS1 (Kód1), CODSPS2 (Kód2), CODE3(Kód3), CODE4 (Kód4), CODE5 (Kód5), CODE6 (Kód6), ARTICLECODE(Kód zboží)

IgnoreSortingValue - Ignorovaná hodnota setřídění. Zde je možné zadat, kterou hodnotu v sestavě nezobrazit (např. vybraný kód zakázky a pod.)

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Kalkulace mzdových nákladů

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD186

Soubor: PREMP_CostCalculation.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští nad knihou Pracovní vztahy. Sestavu je možné spustit za více období zpracování mezd - výběrem ve vstupním formuláři. Zobrazuje přehled o mzdových nákladech dle vybrané analytické osy. Implicitně se sestava tiskne dle kódů zakázek. Sestava zobrazuje pouze ty mzdové náklady, na kterých je vybraná osa použita.

 

Pro zobrazení dat v sestavě se využívá těchto skupin mzdových složek, na základě kterých se data do sestavy načtou:

 

KAL-ODM - Odměny

KAL-MZDY - Mzdy/Platy

KAL-OON - Ost. os. náklady

KAL-ZDRORG -Zdr. poj. org

KAL-SOCORG - Soc. poj. org.

KAL-DNP - Náhrady za DNP

KAL-FKSP - FKSP

 

Do názvu sloupce u sestavy se vždy vytiskne Název skupiny. Skupiny se na sestavu tisnou vždy ve stejném pořadí a sloupce se naplní hodnotami dle toho, jak jsou mzdové složky do skupin zařazené. Skupiny mzdových složek pro sestavy je možné si upravit dle potřeby organizace, tedy upravit zařazení složek, zkratku i název skupiny (který se poté na sestavě vytiskne).

 

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

SortingFields - Pole pro setřídění , implicitně Kód zakázky, lze zadat všechny analytické osy.

IgnoreSortingValue - Ignorovaná hodnota setřídění. Zde je možné zadat, kterou hodnotu v sestavě nezobrazit (např. vybraný kód zakázky a pod.)

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Kalkulace mzdových nákladů - zaměstnanci

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD187

Soubor: PREMP_CostCalculationWorker

Popis sestavy: Sestava se spouští nad knihou Pracovní vztahy. Sestavu je možné spustit za více období zpracování mezd - výběrem ve vstupním formuláři. Zobrazuje přehled o mzdových nákladech dle vybrané analytické osy po jednotlivých zaměstnancích. Implicitně se sestava tiskne dle kódů zakázek. Sestava zobrazuje pouze ty mzdové náklady, na kterých je vybraná osa použita.

 

Pro zobrazení dat v sestavě se využívá těchto skupin mzdových složek, na základě kterých se data do sestavy načtou:

 

KAL-ODM - Odměny

KAL-MZDY - Mzdy/Platy

KAL-OON - Ost. os. náklady

KAL-ZDRORG -Zdr. poj. org

KAL-SOCORG - Soc. poj. org.

KAL-DNP - Náhrady za DNP

KAL-FKSP - FKSP

 

Do názvu sloupce u sestavy se vždy vytiskne Název skupiny. Skupiny se na sestavu tisnou vždy ve stejném pořadí a sloupce se naplní hodnotami dle toho, jak jsou mzdové složky do skupin zařazené. Skupiny mzdových složek pro sestavy je možné si upravit dle potřeby organizace, tedy upravit zařazení složek, zkratku i název skupiny (který se poté na sestavě vytiskne).

 

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

SortingFields - Pole pro setřídění , implicitně Kód zakázky, lze zadat všechny analytické osy.

IgnoreSortingValue - Ignorovaná hodnota setřídění. Zde je možné zadat, kterou hodnotu v sestavě nezobrazit (např. vybraný kód zakázky a pod.)

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Kalkulace mzdových nákladů

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD188

Soubor: PRCOMO_CostCalculation.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští nad knihou Položky mezd- výstupní mzdové složky. Sestavu je vhodné a žádoucí spouštět nad filtrem (za vybrané období, mzdové složky a pod.), protože kniha obsahuje všechny výstupní mzdové složky přes všechna období zpracování mezd.

Zobrazuje přehled o mzdových nákladech dle vybrané analytické osy. Implicitně se sestava tiskne dle kódů zakázek. Sestava zobrazuje všechny mzdové složky dle zařazení do skupin mzdových složek pro tuto sestavu, tedy nejen ty, na kterých je vybraná osa použita, ale i ty, kde je pole pro třídění prázdné.

 

Pro zobrazení dat v sestavě se využívá těchto skupin mzdových složek, na základě kterých se data do sestavy načtou:

 

KAL-ODM - Odměny

KAL-MZDY - Mzdy/Platy

KAL-OON - Ost. os. náklady

KAL-ZDRORG -Zdr. poj. org

KAL-SOCORG - Soc. poj. org.

KAL-DNP - Náhrady za DNP

KAL-FKSP - FKSP

 

Do názvu sloupce u sestavy se vždy vytiskne Název skupiny. Skupiny se na sestavu tisnou vždy ve stejném pořadí a sloupce se naplní hodnotami dle toho, jak jsou mzdové složky do skupin zařazené. Skupiny mzdových složek pro sestavy je možné si upravit dle potřeby organizace, tedy upravit zařazení složek, zkratku i název skupiny (který se poté na sestavě vytiskne).

 

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

SortingFields - Pole pro setřídění , implicitně Kód zakázky, lze zadat všechny analytické osy.

IgnoreSortingValue - Ignorovaná hodnota setřídění. Zde je možné zadat, kterou hodnotu v sestavě nezobrazit (např. vybraný kód zakázky a pod.)

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Kalkulace mzdových nákladů - zaměstnanci

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD189

Soubor:PRCOMO_CostCalculationWorker

Popis sestavy: Sestava se spouští nad knihou Položky mezd- výstupní mzdové složky. Sestavu je vhodné a žádoucí spouštět nad filtrem (za vybrané období, mzdové složky a pod.), protože kniha obsahuje všechny výstupní mzdové složky přes všechna období zpracování mezd.

Zobrazuje přehled o mzdových nákladech dle vybrané analytické osy po jednotlivých zaměstnancích. Implicitně se sestava tiskne dle kódů zakázek. Sestava zobrazuje všechny mzdové složky dle zařazení do skupin mzdových složek pro tuto sestavu, tedy nejen ty, na kterých je vybraná osa použita, ale i ty, kde je pole pro třídění prázdné.

 

Pro zobrazení dat v sestavě se využívá těchto skupin mzdových složek, na základě kterých se data do sestavy načtou:

 

KAL-ODM - Odměny

KAL-MZDY - Mzdy/Platy

KAL-OON - Ost. os. náklady

KAL-ZDRORG -Zdr. poj. org

KAL-SOCORG - Soc. poj. org.

KAL-DNP - Náhrady za DNP

KAL-FKSP - FKSP

 

Do názvu sloupce u sestavy se vždy vytiskne Název skupiny. Skupiny se na sestavu tisnou vždy ve stejném pořadí a sloupce se naplní hodnotami dle toho, jak jsou mzdové složky do skupin zařazené. Skupiny mzdových složek pro sestavy je možné si upravit dle potřeby organizace, tedy upravit zařazení složek, zkratku i název skupiny (který se poté na sestavě vytiskne).

 

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

SortingFields - Pole pro setřídění , implicitně Kód zakázky, lze zadat všechny analytické osy.

IgnoreSortingValue - Ignorovaná hodnota setřídění. Zde je možné zadat, kterou hodnotu v sestavě nezobrazit (např. vybraný kód zakázky a pod.)

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Kalendář - AM

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD120

Soubor: PRWOR_SEZ01.AM

Popis sestavy: Sestavu spouštíme nad mzdovým kalendářem, přehledně zobrazuje rozpis směn pro jednotlivé dny v měsíci.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

DateFrom

Datum od pro zobrazení hodnot.

DateTo

Datum do pro zobrazení hodnot.

PRWOR_SEZ01

Book Contents

Book Index

Mzdové náklady

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD153

Soubor: MZDS_NAKLS.AM

Popis sestavy: Přehled o mzdových nákladech za jednotlivé zaměstnance a za organizaci od začátku kalendářního roku do nastaveného měsíce.

Při pouštění sestavy nad knihou (0. strana, žádné označení záznamů) sestava kontroluje výpočet mandanta - zahlásí, pokud tento není.

V případě zobrazení nad vybranými záznamy (hvězdičky, výběr, filtr, jiná něž 0. strana) se v sestavě nezobrazuje řádek Odvod sociálního pojištění a Rozdíl zaokrouhlení (spočítané při výpočtu mandanta).

Sestava byla určena pro starý modul Mezd. Nad novým modulem je možné tuto sestavu také použít, nebo použít sestavu Mzdové náklady (MZD_NAKLS.AM) , která je určená již pouze pro nový modul Mezd.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

ByMonths - Ne

Ano - souhrn za měsíce.

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

InCurrency- Ne

Ano - hodnoty v sestavě se zobrazí dle měny mandanta.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla; RČ - rodného čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Potlačit detaily.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

New Topic (2)

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD030

Soubor: MZD_NAKLS.AM

Popis sestavy: Přehled o mzdových nákladech za jednotlivé zaměstnance a za organizaci od začátku kalendářního roku do nastaveného měsíce.

Při pouštění sestavy nad knihou (0. strana, žádné označení záznamů) sestava kontroluje výpočet mandanta - zahlásí, pokud tento není.

V případě zobrazení nad vybranými záznamy (hvězdičky, výběr, filtr, jiná něž 0. strana) se v sestavě nezobrazuje řádek Odvod sociálního pojištění a Rozdíl zaokrouhlení (spočítané při výpočtu mandanta).

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

ByMonths - Ne

Ano - souhrn za měsíce.

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

InCurrency- Ne

Ano - hodnoty v sestavě se zobrazí dle měny mandanta.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla; RČ - rodného čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Potlačit detaily.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Mzdový list

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD031

Soubor: MZD_LIST.AM

Popis sestavy: Informace o pracovním poměru od začátku kalendářního roku.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy].

[Mzdy] [Mzdové údaje] [Doklady - potvrzení].

Parametry sestavy:

ByAccounting - Ano

Ano - dle účtování.

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

DuplexPrint - Ne

Ano - oboustranný tisk.

KontaPracovniDoby - Ano

Ano - konta pracovní doby.

NezahrnovatNocniPrace - Ne

Ano - odpočítá noční práci od celk. odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - odpočítá přesčasy od celk. odpracované doby.

NoInteractive - Ano

Nezobrazovat vstupní formulář.

OddelitNocniPrace - Ne

Noční práce (odečítat z pracovní doby)

PersAssess - Ano

Tisk osobního ohodnocení.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla; RČ - rodného čísla.

SubTitle

Podtitulek.

SumacniList - Ne

Ano - Umožňuje vytisknout sumační Mzdový list např. v případě více DPP v jednom roce. Sestavu je pak třeba pustit s tímto parametrem nad záznamy označenými hvězdičkou z 0. strany

SuppressKindofWork - NE

Ano - Potlačit tisk pole Druh práce

SuppressLastYearTax - NE

Ano - Nenačítat RZD předchozího roku

WageRate - Ano

Ano - tisk mzdové sazby.

WageRate1 - Ne

Ano - tiskne sazbu 1.

WageRate2 - Ne

Ano - tiskne sazbu 2.

WorkTypeFromOrgJob - NE

Ano - druh práce se načte z pracovního místa

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Mzdový list na výšku

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD032

Soubor: MZD_LISTV.AM

Popis sestavy: Informace o pracovním poměru od začátku kalendářního roku. Sestava se tiskne na výšku.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

[Mzdy] [Mzdové údaje] [Doklady - potvrzení]

Parametry sestavy:

ByAccounting - Ano

Ano - dle účtování.

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

DuplexPrint - Ne

Ano - oboustranný tisk.

KontaPracovniDoby - Ano

Ano - konta pracovní doby.

NezahrnovatNocniPrace - Ne

Ano - odpočítá noční práci od celk. odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - odpočítá přesčasy od celk. odpracované doby.

NoInteractive - Ano

Nezobrazovat vstupní formulář.

OddelitNocniPrace - Ne

Noční práce (odečítat z pracovní doby)

PersAssess - Ano

Tisk osobního ohodnocení.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla; RČ - rodného čísla.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressKindofWork - NE

Ano - Potlačit tisk pole Druh práce

SuppressLastYearTax - NE

Ano - Nenačítat RZD předchozího roku

WageRate - Ano

Ano - tisk mzdové sazby.

WageRate1 - Ne

Ano - tiskne sazbu 1.

WageRate2 - Ne

Ano - tiskne sazbu 2.

WorkTypeFromOrgJob - Ne

Ano - druh práce se načte z pracovního místa

MZD_LISTV_2

Book Contents

Book Index

Nemocenské pojištění - evidence dávek

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD033

Soubor: MZD_DNEM.AM

Popis sestavy: Zobrazuje přehled dnů nepřítomnosti vykázaných pro výplatu dávek nemocenského pojištění.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Aktuální měsíc.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

InputComp - Ne

Ano - sestava se spuští nad vstupními složkami - nad 5. stranou Mzdových údajů.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Zobrazit poslední výpočet dobírek.

ShowSumation - Ano

Zobrazit sumační řádek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla; RO - rodného čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

MZD_DNEM_NM

Book Contents

Book Index

Nemocenské pojištění - náhrady mezd

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD034

Soubor: MZD_NAHRNEM.AM

Popis sestavy: Nemocenské pojištění - náhrady mezd.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ne

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla; RO - rodného čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Nemocenské pojištění - seznam účastníků

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD035

Soubor: MZD_NEMSEZ.AM

Popis sestavy: Nemocenské pojištění - sezam účastníků.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

InsuranceKind - Ne

Ano - druh pojistného.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Zobrazit poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Nemocenské pojištění - výpočet dávky NP

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD137

Soubor: MZD_DNPVYP.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje výpočet dávky nemocenského pojištění, kterou hradí CSSZ.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

NE - aktuální měsíc.

ByWageComp - Ne

Ano - setříděno dle mzdové složky.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

Sorting - setřídění podle JM (jména), OS (osobního čísla), RO (rodného čísla)

SortingFields - pole pro setřídění (pole z hlavičky)

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setříděníé

Subtitle - podtitulek

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Odpracované hodiny

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD036

Soubor: MZD_HOD.AM

Popis sestavy: Přehled o odpracované a neodpracované době za jednotlivé zaměstnance v nastaveném období. Při zadání hodnoty do parametrů "HodinyDohodnutychPrescasu", "HodinyNarizenychPrescasu" nebo "HodinyDPP", sestava kontroluje pole Práce přesčas a v případě překročení pole probarví žlutě nebo červeně.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

ByAccounting - Ne

Ano - zobrazit hodiny dle účtování.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

HodinyDohodnutychPrescasu - 416

Maximální počet hodin dohodnutých přesčasů.

HodinyDPP - 150

Maximální počet hodin na dohodu o provedení práce.

HodinyNarizenychPrescasu - 150

Maximální počet hodin nařízených přesčasů.

KontaPracovniDoby - Ne

Ano - konta pracovní doby.

NewPage - Ano

Nová strana.

NezahrnovatNocniPrace - Ne

Ano - odpočítá noční práci od celkové odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - odpočítá přesčasy od celkové odpracované doby.

NoInteractive

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

OddelitNocniPrace - Ne

Noční práce (odečítat z pracovní doby)

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Zobrazit poslední výpočet dobírek.

ShowMonths- Ne

Ano - zobrazit údaje za jednotlivé měsíce.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek

SuppressDetail - Ne

Potlačit detaily.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Odpracované hodiny 2

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD152

Soubor: MZD_HOD2.AM

Popis sestavy: Přehled o odpracované a neodpracované době za jednotlivé zaměstnance v nastaveném období. Sestava na výšku.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

ByAccounting - Ne

Ano - zobrazit hodiny dle účtování.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

KontaPracovniDoby - Ne

Ano - konta pracovní doby.

NewPage - Ano

Nová strana.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - odpočítá přesčasy od celkové odpracované doby.

NoInteractive

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

OddelitPrescasy - Ne

Přesčasy (odečítat z pracovní doby)

OdecistVynetiMCF - Ne

Odečítat hodiny vynětí z fondu pracovní doby.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowMonths- Ne

Ano - zobrazit údaje za jednotlivé měsíce.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek

SuppressDetail - Ne

Potlačit detaily.

SvatkydoNeodprac - Ne

Svátky ve mzdě do neodpracované doby.

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Odpověď na žádost o součinnost

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD168

Soubor: BSP_AnswReq.AM

Popis sestavy: Sestava pro komunikaci v rámci srážek ze mzdy na základě výkonu rozhodnutí.

Adresa ve stromu:[Mzdy][Srážky z mezd]

Parametry sestavy:

Email - Email

MadeBy -Sestavil

PrintDate - Datum tisku

PrintPlace - Místo tisku

Telephone - Telefon

BSP_AnswReq

Book Contents

Book Index

Oznámení o nástupu do pracovního poměru

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD169

Soubor: BSP_BeginContract.AM

Popis sestavy: Sestava pro komunikaci v rámci srážek ze mzdy na základě výkonu rozhodnutí.

Adresa ve stromu:[Mzdy][Srážky z mezd]

Parametry sestavy:

Email - Email

MadeBy -Sestavil

PrintDate - Datum tisku

PrintPlace - Místo tisku

Telephone - Telefon

BSP_BeginContract

Book Contents

Book Index

Oznámení o ukončení pracovního poměru

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD170

Soubor: BSP_EndContract.AM

Popis sestavy: Sestava pro komunikaci v rámci srážek ze mzdy na základě výkonu rozhodnutí.

Adresa ve stromu:[Mzdy][Srážky z mezd]

Parametry sestavy:

Email - Email

MadeBy -Sestavil

PrintDate - Datum tisku

PrintPlace - Místo tisku

Telephone - Telefon

BSP_EndContract

Book Contents

Book Index

Přehled srážek zaměstnance

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD171

Soubor: BSP_DeductList.AM

Popis sestavy: Sestava tiskne přehled vybraných srážek ze mzdy zaměstnance,

Adresa ve stromu:[Mzdy][Srážky z mezd]

Parametry sestavy:

Email - Email

MadeBy -Sestavil

PrintDate - Datum tisku

PrintPlace - Místo tisku

Telephone - Telefon

BSP_DeductList

Book Contents

Book Index

Penzijní a životní pojištění

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD037

Soubor: MZD_PEZI.AM

Popis sestavy: Penzijní a životní pojištění.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

NewPage - Ne

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"), Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Ano - potlačit detail.

Linked Graphics K2_SESTAVY

Book Contents

Book Index

Podpůrčí doba

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD038

Soubor: MZD_PODPDOBA.AM

Popis sestavy: Sestava vypočítává a zobrazuje stav a čerpání podpůrčí doby. Dále sestava zobrazí vyplácené dávky, které se zahrnují do příslušné podpůrčí doby zaměstnance.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

Date - 0.0.0000

Datum.

DaysLimit - 94

Limit dní.

NewPage - Ne

Ano - odstránkování.

OnlyBelowDaysLimit - Ne

Ano - pouze záznamy pod limit dní.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Potlačit detaily.

WholeMonth - Ano

Ano - za celý měsíc.

MZD_PODPDOBA

Book Contents

Book Index

Přehled o výši pojistného

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD039

Soubor: MZD_VYSR.AM

Popis sestavy: Přehled o výši pojistného. Předepsaný formulář, pro odvod srážek pojistného, může být každý rok jiný. V pravém horním rohu tlačítka pro Export do xml (vytvoří exportní soubor + uloží jej na disk) a pro Otevřít web.

Po stisknutí tlačítka se otevře příslušná webová stránka, kterou je možné mít zadanou zde:

- v parametru "WWW" - webová stránka.

- adresa zadaná v poznámce typu WW na srážce organizace

- adresa typu www na partnerovi (partner je přiřazen na srážce organizace na 1. straně v poli Adresát)

 

Adresa se bere z parametru, pokud zde není, tak z poznámky na srážce a pokud není ani zde, tak z partnera.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

BankAccount

Bankovní účet.

ElectronicSubmissionBook - Kniha elektronických podání (zkratka knihy). Nastavení parametru zajistí při exportu do *.XML souboru vytvoření nového záznamu do knihy Elektronická podání.

DataBox - datová schránka příjemce

DateOfPositing

Datum odeslání.

KodOSSZ

Kód OSSZ.

MadeBy

Sestavil.

MadeByName

Kontaktní pracovník (jméno).

MadeBySurname

Kontaktní pracovník (příjmení).

NoInteractive

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Org_Number

Organizace - číslo.

Org_Street

Organizace - ulice.

PersonEmail

Odpovědný pracovník - email.

PersonName

Odpovědný pracovník - jméno.

PersonPhone

Odpovědný pracovník - telefon.

PrintingDay - 0.0.0000

Datum vyplnění.

SendByDataBox - Po exportu odeslat přes datovou schránku

TariffCode

Kód sazby.

Telephone

Telefon.

ToForm - Ne

Ano - tisk do formuláře.

WWW - webová stránka

XML_corrIDStorna

ID opravovaného přehledu.

XML_Note

Poznámka do XML souboru.

XML_Type - N

Typ přehledu (N - řádný; Z - opravný; S - storno).

Při opravném přehledu čerpá informace z opravných složek H9020 na straně H.

XMLpath

Cesta k ukládaným "*.xml" souborům.

MZD_VYSR

Book Contents

Book Index

Potvrzení měsíčního výdělku pro ÚP

Číslo procesu: MZD005

Ident. č. sestavy: SMZD110

Soubor: MZD_MESVYD.AM

Popis sestavy: Potvrzení měsíčního výdělku pro ÚP

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jméno); OS (osobní číslo).

SubTitle

Podtitulek.

MZD_MESVYD.AM

Book Contents

Book Index

Potvrzení o prům. výši měs. příjmu zaměstnance

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD040

Soubor: MZD_POTV.AM

Popis sestavy: Tato sestava umožní vyčíslit a vytisknout jako potvrzení výši čistého měsíčního příjmu zaměstnanců.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

AverageIncome

Průměrný příjem. Možnost zadat hodnotu průměrného příjmu do parametru.

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Place

Místo.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

PrintDay - 0.0.0000

Datum tisku.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

MZD_POTV

Book Contents

Book Index

Potvrzení o zaměstnání

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD041

Soubor: MZD_SEZZ.AM

Popis sestavy: Doklad, povinně vydávaný při ukončení pracovního poměru, tzv. zápočtový list. Obsah údajů stanoví zákoník práce.

Údaje týkající se srážek ze mzdy:

- do sloupce Druh se načítá Typ pohledávky ze srážky, pokud zde není vyplněno, pak se načte přímo ze mzdové složky

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

[Mzdy] [Mzdové údaje] [Doklady potvrzení]

Parametry sestavy:

ExpositionTime

Expoziční doba.

Deduction - Ne

Ano - Při nastavení parametru na ANO se srážky na základě výkonu rozhodnutí načtou z číselníku a ne ze Mzdových údajů, tedy načtou se i bez provedeného kontrolního výpočtu a načtou se i ty srážky, pro které není ve Mzdových údajích zadaná mzdová složka.

Message

Sdělení.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

OtherMessages - Ne

Ano - zobrazí jiná sdělení.

PartnerName - Ne - údaj se načte z pole Název srážky

Ano - "Ve prospěch" z Adresáta, údaj se načte z pole Adresát na srážce

Place

Místo vystavení.

PrintDate - 0.0.0000

Datum tisku.

Qualification

Dosažená kvalifikace.

SecondPage - Ne

Ano - zobrazí druhou stranu.

ShowHeaInsCom - Ne

Ano - zobrazí zdravotní pojištění.

ShowChangeWorkCap - Ne

Ano - zobrazí změněnou pracovní schopnost.

ShowEducation - Ne

Ano - při nastavení na "Ano" zobrazí vzdělání z 1. strany knihy Personální údaje.

ShowMore - Ano

Ano - zobrazí údaje o ukončení PP.

ShowPensionReceive - Ne.

Ano - zobrazí informaci o pobírání důchodu dle nastavení zatržítka na 2. straně Personálních údajů

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jméno); OS (osobní číslo).

Subtitle - Podtitulek

SuppressDisability - Ne

Neuváděné důvody ukončení PP (oddělte středníkem).

SuppressReasons - Ano

Ne - nezobrazí pracovní neschopnosti.

SuppressWeekHours - Ne

Ano - nezobrazí sjednaný úvazek.

TimeBefore1993

Započitatelná doba v I. a II. prac. kategorii před r. 1993.

WorkTypeFromOrgJob - Ne

Ano - Druh práce z pracovního místa

MZD_SEZZ

MZD_SEZZ_2

Book Contents

Book Index

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Číslo procesu: MZD005

Ident. č. sestavy: SMZD042

Soubor: MZD_PRIJ.AM

Popis sestavy: Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků, vydávaný a pravidelně aktualizovaný MFČR. Po tisku a exportu sestavy se zobrazí hlášení, zda si uživatel přeje uložit datum vydání potvrzení. Implicitně se nabízí aktuální datum, ale je možné jej změnit. Po OK se datum uloží, po STORNO k uložení nedojde. V případě opětovného vydání potvrzení během téhož roku se datum do sestav doplní do části: Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne: .

Data se načítají ze mzdových dokladů (spočítaných mezd), pouze část 19 se načítá z provedeného RZD.

Sestavu lze spustit také nad knihou Personální údaje.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Doklady potvrzení]

[Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

LeftShift - 0

Posunutí doprava.

NoInteractive

Ano - nezobrazí vstupní hlášku "Byly zaměstnancům vyplaceny...".

PrintDay - 0.0.0000

Datum tisku.

PreviousConfirmDate - datum vydání předchozího potvrzení. Toto datum se dosadí do části Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne : datum na sestavě a má přednost před datem uloženým v K2. Pokud je do parametru zadáno nulové datum, pak se datum na sestavě vůbec nevytiskne, i když je v K2 uloženo (v prosinci ve složce H0107 na straně H).

SuppressLines - NE - v částech 16,17,18 ,19 se proškrtnou nevyplněné řádky.

Ano - potlačit proškrtnutí.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jméno); OS (osobní číslo).

ToForm - Ne

Ano - do formuláře.

Year - 0

Uvede se rok, pro který chceme potvrzení tisknout.

Book Contents

Book Index

Potvrzení o zdanitelných příjmech K2

Číslo procesu: MZD005

Ident. č. sestavy: SMZD149

Soubor: MZD_PRIJ2.AM

Popis sestavy: Potvrzení o zdanitelných příjmech - není na oficiálním formuláři. Na potvrzení K2 se vejdou a vytisknou všechny uplatňované děti. Na oficiální formulář se vejdou pouze 4 děti.

Sestavu lze spustit také nad knihou Personální údaje.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Doklady potvrzení]

[Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

NoInteractive

Ano - nezobrazí vstupní hlášku "Byly zaměstnancům vyplaceny...".

PrintDay - 0.0.0000

Datum tisku.

PreviousConfirmDate - datum vydání předchozího potvrzení. Toto datum se dosadí do části Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne : datum na sestavě a má přednost před datem uloženým v K2. Pokud je do parametru zadáno nulové datum, pak se datum na sestavě vůbec nevytiskne, i když je v K2 uloženo (v prosinci ve složce H0107 na straně H).

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jméno); OS (osobní číslo).

Year - 0

Uvede se rok, pro který chceme potvrzení tisknout.

MZD_PRIJ2

Book Contents

Book Index

Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP

Číslo procesu: MZD005

Ident. č. sestavy: SMZD133

Soubor: MZD_PRIJ_DPP.AM

Popis sestavy: Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP, vydávaný v souvislosti s možností zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní do daňového přiznání podle § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Poplatník si může daň sraženou z odměn z dohod o provedení práce započítat na jeho daň. Po tisku a exportu sestavy se zobrazí hlášení, zda si uživatel přeje uložit datum vydání potvrzení. Implicitně se nabízí aktuální datum, ale je možné jej změnit. Po OK se datum uloží, po STORNO k uložení nedojde. V případě opětovného vydání potvrzení během téhož roku se datum do sestav doplní do části: Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne: .

Sestavu lze spustit také nad knihou Personální údaje.

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Doklady potvrzení]

[Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

LeftShift - 0

Posunutí doprava.

NoInteractive2

Ano - nezobrazí vstupní dotaz na periodu.

PrintDay - 0.0.0000

Datum tisku.

PreviousConfirmDate - datum vydání předchozího potvrzení. Toto datum se dosadí do části Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne : datum na sestavě a má přednost před datem uloženým v K2. Pokud je do parametru zadáno nulové datum, pak se datum na sestavě vůbec nevytiskne, i když je v K2 uloženo (v prosinci ve složce H0107 na straně H).

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jméno); OS (osobní číslo).

ToForm - Ne

Ano - do formuláře.

Year - 0

Rok. Do parametru lze zadat rok, pro který chceme potvrzení tisknout.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Potvrzení pro účely posouzení nároku na podp. nezam.

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD043

Soubor: MZD_PONEZ.AM

Popis sestavy: Potvrzení pro účely posouzení nároku na podporu nezaměstnanosti. Určeno pro ÚP.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

DoplnujiciDuvod -

Do hodnoty parametru se uvede doplňující důvod, ten se zobrazí v příslušném poli, pokud se jedná o ukončení kdy "Zaměstnanec ukončil zaměstnání sám" nebo "Zaměstnanec ukončil zaměstnání dohodou se zaměstnavatelem".

DUV_Dohodou

Další důvody - ukončení zaměstnání dohodou.

Pokud si uživatel doplnil vlastní výpovědní důvod do číselníku, zadáním zkratky tohoto důvodu do hodnoty parametru, se tento důvod promítne do formuláře pro úřad práce - zatrhne se příslušný křížek.

DUV_HrubyZpusob

Další důvody - zaměstnanec porušil povinnosti zvlášť hrubým způsobem.

Pokud si uživatel doplnil vlastní výpovědní důvod do číselníku, zadáním zkratky tohoto důvodu do hodnoty parametru, se tento důvod promítne do formuláře pro úřad práce - zatrhne se příslušný křížek.

DUV_JinyDuvod

Další důvody - zaměstnání nebylo skončeno některým z uvedených důvodů.

Po doplnění hodnoty parametru zkratkou výpovědního důvodu, bude na sestavě pro úřad práce zatržen křížek: Zaměstnání "Nebylo" skončeno z některých z níže uvedených důvodů.

DUV_LecebnyRezim

Další důvody - zaměstnanec poruší léčebný režim.

Pokud si uživatel doplnil vlastní výpovědní důvod do číselníku, zadáním zkratky tohoto důvodu do hodnoty parametru, se tento důvod promítne do formuláře pro úřad práce - zatrhne se příslušný křížek.

DUV_OrganizacniDuvody

Další důvody - organizační důvody.

Pokud si uživatel doplnil vlastní výpovědní důvod do číselníku, zadáním zkratky tohoto důvodu do hodnoty parametru, se tento důvod promítne do formuláře pro úřad práce - zatrhne se příslušný křížek.

DUV_PoruseniZamestnavatele

Další důvody - zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost.

Pokud si uživatel doplnil vlastní výpovědní důvod do číselníku, zadáním zkratky tohoto důvodu do hodnoty parametru, se tento důvod promítne do formuláře pro úřad práce - zatrhne se příslušný křížek.

DUV_UkonceniZamestnancem

Další důvody - zaměstnanec ukončil zaměstnání sám.

Pokud si uživatel doplnil vlastní výpovědní důvod do číselníku, zadáním zkratky tohoto důvodu do hodnoty parametru, se tento důvod promítne do formuláře pro úřad práce - zatrhne se příslušný křížek.

DUV_ZdravotniDuvody

Další důvody - zdravotní důvody.

Pokud si uživatel doplnil vlastní výpovědní důvod do číselníku, zadáním zkratky tohoto důvodu do hodnoty parametru, se tento důvod promítne do formuláře pro úřad práce - zatrhne se příslušný křížek.

EditovatDuchDoby - Ne

Umožní editaci důchodových dob.

NetestovatMesice - Ne

Důchodové pojištění vyplnit od data nástupu.

NetIncome - průměrný čistý měsíční příjem

Odstupne12 - Ne

Odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrné mzdy.

Odstupne3 - Ne

Odstupné ve výši trojnásobku průměrné mzdy.

OdstupneNevyplaceno - Ne

Pokud odstupné k datu vyhotovení ještě nebylo vyplaceno, je třeba nastavit hodnotu na "ANO". (Parametr reaguje v souvislosti s parametry Odstupne12 a Odstupne3).

PayDate - 0.0.0000

Do hodnoty parametru je možné uvést datum vyplacení odstupného. Pokud hodnota není vyplněna, načte se Den výplaty z knihy Mzdové konstanty.

PrintDate - 0.0.0000

Do hodnoty parametru je možné vyplnit datum tisku.

SecondPage - ANO

Nastavením parametru na "NE" je možné potlačit tisk druhé strany.

MZD_PONEZ

MZD_PONEZ_1

Book Contents

Book Index

Potvrzení pro účely výplaty náhrady mzdy za ztrátu

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD143

Soubor: MZD_PotvNahr.AM

Popis sestavy: Potvrzení pro účely výplaty náhrady mzdy za ztrátu na výdělku dle § 371 ZP.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

MadeBy.

Vyřizuje.

Phone

Telefon.

PrintDate

Datum tisku.

MZD_PotvNahr

Book Contents

Book Index

Potvrzení pro soud v případě výživného

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD141

Soubor: MZD_PotvSo.AM

Popis sestavy: Potvrzení vydávané zaměstnavatelem pro soud z důvodu určení výše výživného.

Řádek 5 - složky zařazené ve skupině 101 - Mzdové náklady - základní mzda, odpracovaná doba

Řádek 6 - složky zařazené ve skupině 102 - Mzdové náklady - přesčasy + MS 2230,2410,2610,2611,2615

Řádek 8 - složky zařazené ve skupině 201 - Nepřítomnost - dovolená a 202 - Nepřítomnost s náhradou mzdy

Řádek 9 - mzdové složky ve skupině 106 - MNPH - Mzdové náklady pohotovost

Řádek 11 - MS 7900 - Náhrada mzdy

Řádek 18 - MS 7710 - Náhrady cestovních výdajů

Řádek 19 - složky se zatrženým zatržítkem na 5. straně Příjmy osvobozené

Řádek 20 - složky se zatrženým zatržítkem na 5. straně Pro srážky (exekuce)

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

PrintDate

Datum tisku.

PrintPlace

Místo tisku.

MZD_PotvSo

Book Contents

Book Index

Potvrzení příjmů pro dávky st. podpory - seznam

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD045

Soubor: MZD_PRICS.AM

Popis sestavy: Přehled údajů pro potvrzení příjmů pro dávky státní podpory za vybrané období za zaměstnance.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Aktuální měsíc.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"), Ne - jedn. střediska se řadí za sebou.

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

Year - Ne

Rok.

Book Contents

Book Index

Potvrzení příjmů pro dávky státní podpory

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD044

Soubor: MZD_PRIC.AM

Popis sestavy: Potvrzení příjmů pro dávky státní podpory za čtvrtletí nebo za rok. Rozpis údajů pro vyplnění formulářů.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Doklady - potvrzení]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Aktuální měsíc.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Potlačit výpočet příjmů.

Book Contents

Book Index

Potvrzení zaměstnavatele o pojistném na zdr. poj.

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD046

Soubor: MZD_POTVRZDR.AM

Popis sestavy: Potvrzení zaměstnavatele o pojistném na zdravotní pojištění.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

MZD_POTVRZDR

Book Contents

Book Index

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD151

Soubor: MZD_CHILDCONF.AM

Popis sestavy: Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Po tisku a exportu sestavy se zobrazí hlášení, zda si uživatel přeje uložit datum vydání potvrzení. Implicitně se nabízí aktuální datum, ale je možné jej změnit. Po OK se datum uloží, po STORNO k uložení nedojde. V případě opětovného vydání potvrzení během téhož roku se datum do sestav doplní do části: Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne: .

Adresa ve stromu:[Mzdy][Mzdové údaje][Doklady - potvrzení]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ne - nezobrazovat vstupní formulář.

PrintDay - Datum tisku.

PreviousConfirmDate - datum vydání předchozího potvrzení. Toto datum se dosadí do části Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne : datum na sestavě a má přednost před datem uloženým v K2. Pokud je do parametru zadáno nulové datum, pak se datum na sestavě vůbec nevytiskne, i když je v K2 uloženo (v prosinci ve složce H0107 na straně H).

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

Year - Rok (za který se potvrzení vydává)

MZD_CHILDCONF

Book Contents

Book Index

Potvrzení zaměstnavatele o pojistném na soc. poj.

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD138

Soubor: MZD_Potvrsoc.AM

Popis sestavy: Potvrzení zaměstnavatele o pojistném na sociální pojištění.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

PersonName

Vyhotovil - jméno.

PersonPhone

Vyhotovil - telefon.

PrintingDay

Datum vyplnění.

MZD_PotvrSoc

Book Contents

Book Index

Pracovní poměry zaměstnanců

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD047

Soubor: MZD_PPZ.AM

Popis sestavy: Seznam platných pracovních poměrů zaměstnanců.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová stránka.

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

ShowSumation - Ne

Ano - zobrazit součty.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Průměrné měsíční příjmy

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD048

Soubor: MZD_PRI.AM

Popis sestavy: Zobrazení různých průměrných měsíčních i ročních příjmů podle požadavků u různých potvrzení.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Středisko.

ShowCalcPayoff - Ano

Zobrazit výpočet dobírek.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

MZD_PRI

Book Contents

Book Index

Průměry pro náhrady mezd

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD049

Soubor: MZD_VPRUM.AM

Popis sestavy: Přehled průměrů pro náhrady mezd.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualQuarter - Ne

Aktuální čtvrtletí.

Centre - Ano

Setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová stránka.

ShowCalcAverage - Ne

Ano – při editaci pole „Průměrný výdělek“ zobrazí sestava také hodnotu vypočtenou programem.

ShowCalcFormula - Ne

Ano - zobrazí způsob výpočtu průměrného výdělku u jednotlivých PP.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména, OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressAverage - Ne

Ano - nezobrazí průměry.

SupressDeatils - Ne

Ano - Zobrazí se pouze jeden řádek za pracovní vztah a jsou jiné sloupce - sumy hodnot.

MZD_VPRUM

Book Contents

Book Index

Přehled daní z příjmu

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD050

Soubor: MZD_DALA.AM

Popis sestavy: Seznam vypočtených daní zaměstnance v nastaveném měsíci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

ByAccounting - Ano

Ano - podle účtování.

ByMonths - Ne

Souhrn za měsíce.

ByTypeOfTax - Ne

Ano - Dle typu daně (zobrazují se součty za zálohovou a srážkovou daň).

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

Company - Ano

Ano - celkem za společnost.

NewPage - Ano

Ano - každý zaměstnanec na novou stránku.

NoInteractive - Ne

Ano - skryje úvodní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla; RČ - rodného čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Ano - potlačit detaily.

SuppressEmp - Ne

Ano - potlačit detaily zaměstnanců.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přehled doplatků daní

Číslo procesu: MZD008

Ident. číslo sestavy: SMZD091

Soubor: MZD_VDANS.AM

Popis sestavy: Přehled o přeplatcích daně za zaměstnance.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu]

Parametry sestavy:

AllEmp - Ne

Ano - všichni zaměstnanci (do sestavy se načítají také pracovníci s doplatkem na 7. straně nižším než 50 Kč.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

FillFromTaxComp - Ne

Naplnit ze mzdových složek.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

OnlyOverpays - Ne

Pouze přeplatky.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

MZD_VDANS

Book Contents

Book Index

Přehled o platbách zdrav. pojištění

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD051

Soubor: MZD_PVZP.AM

Popis sestavy: Formulář Přehled o platbách zdravotního pojištění.

V pravém horním rohu tlačítko pro Export - vytvoří exportní soubory pro jednotlivé pojišťovny.

Tlačítko Otevřít web - otevře formulář se záznamy jednotlivých pojišťoven, kde je opět tlačítko Export a přes tlačítko Otevřít web umožňuje otevřít webové stránky zadané u jednotlivých pojišťoven.

Webové stránky je možné zadat zde:

- adresa zadaná v poznámce typu WW na srážce organizace (poznámku typu WW je možno vytvořit pomocí F6 z poznámky I1 a zadat na ní webovou adresu)

- adresa typu www na partnerovi (partner je přiřazen na srážce organizace na 1. straně v poli Adresát)

 

Při expotu do souboru je možné využít vlastnost stránek Kód zdravotní pojišťovny , která umožňuje při exportu (typicky do *.PDF) vytvářet pro každou zdravotní pojišťovnu samostatný soubor.

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Zdravotní pojištění]

Parametry sestavy:

DataBox - datová sxhránka příjemce

ExportFile - Ne

Vytvořit exportní soubor automaticky (do uživatelského adresáře).

ExportPath

Cesta pro uložení souboru.

idZpravy

Klientské ID XML zprávy pro VZP. Implicitně nastaveno na 1.

OnlyInsCompanyCode

Pouze jedna zdrav. pojišťovna (zadá se kód).

Org_City

Organizace - obec.

Org_ID

Organizace - číslo plátce.

Org_ID2

Organizace - číslo plátce (specifikace).

Org_Name

Organizace - název.

Org_Phone

Organizace - telefon.

Org_PostCode

Organizace - PSČ.

Org_Number1

Organizace - číslo popisné.

Org_Number2

Organizace - číslo orientační.

Org_Street

Organizace - ulice.

PayDate - 0.0.0000

Výplatní termín.

PayDay - 20

Den splatnosti.

PersonName

Odpovědný pracovník - jméno.

PersonPhone

Odpovědný pracovník - telefon.

PrintDate - 0.0.0000

DatumTisku

SendByDataBox - Po exportu odeslat přes datovou schránku

SummaryType

Typ přehledu: R - řádný; O - opravný.

Při opravném přehledu čerpá informace z opravných složek H9010 na straně H.

ToForm

Do formuláře.

TxtStructCodes - 211

Čísla pojišťoven (oddělené středníkem), pro které se vytváří textový soubor.

VzpPointStructCodes

Pro export souboru ve formátu pro podání přes VZP POINT je nutné do parametru nastavit hodnotu 111. (Zároveň je nutné zrušit implicitní nastavení parametru XmlStructCodes - zrušit tedy export souboru pro VZP do *.xml - parametr zadat na druhou stranu sestavy prázdný)

XmlStructCodes - 111

Čísla pojišťoven (oddělené středníkem), pro které se vytváří xml soubor.

PartnerLinkExportFileName

Nastavení názvu exportního souboru pro aplikaci PartnerLink. (v podobě např. (RBP)-{PVZP}-IČ ORG.00; 00 tj. oddělení).

Při nastavení na ANO se nevytváří podadresáře pro jednotlivé pojišťovny.

MZD_PVZP

Book Contents

Book Index

Přehled průměrných hrubých a čistých výdělků

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD052

Soubor: MZD_PRUM.AM

Popis sestavy: Přehled průměrných hrubých a čistých výdělků jednotlivých pracovníků.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ne - Řadit dle střediska.

Company - Ne

Ano - Průměr za organizaci.

NewPage - Ano

NE - Nová strana.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí formulář "Zadejte období"; Ano - nezobrazí.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

Sumation - Ano

Ne - Součet. Parametr funguje při současném nastavení parametru Company na "ANO". Při nastavení parametru "Sumation" na "ANO" se zobrazí součet výdělků za organizaci. Při nastavení parametru na "Ne" se zobrazí průměr výdělků za organizaci.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přehled skutečných hrubých a čistých výdělků

Číslo procesu: MZD05

Ident. číslo sestavy: SMZD053

Soubor: MZD_PRUM2.AM

Popis sestavy: Přehled skutečných hrubých a čistých výdělků jednotlivých pracovníků.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

Company - Ne

Ano - průměr za organizaci.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí formulář "Zadejte období"; Ano - nezobrazí.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

Sumation - Ano

Ne - Součet. Parametr funguje při současném nastavení parametru Company na "ANO". Při nastavení parametru "Sumation" na "ANO" se zobrazí součet výdělků za organizaci. Při nastavení parametru na "Ne" se zobrazí průměr výdělků za organizaci.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přehled účtů zaměstnanců

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD054

Soubor: MZD_UCTY.AM

Popis sestavy: Přehled účtů zaměstnanců.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Aktuální měsíc.

Bank - Ne

Setřídí podle banky.

Centre - Ano

Setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ano

Ne - zobrazí vstupní formulář.

NoInteractive2 - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář 2.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

WageComp

Výběr mzdových složek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přehled údajů o zaměstnanci

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD055

Soubor: MZD_PREUD.AM

Popis sestavy: Přehled údajů o zaměstnanci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

AllColumnsInEmplHistory - Ne

Ano - Zobrazí všechny hodnoty ve sloupcích při historii zaměstnání (při parametru EmploymentHistory na Ano)

AllEmp - Ne

Všichni zaměstnanci.

AllMonths - Ne

Zobrazit všechny měsíce.

Centre - Ano

Ano - po střediscích.

ConfLocation - 0

0 - default; 1 - user; 2 - firm; 3 - K2.

DateFrom - 0.0.0000

Datum od.

EmlpoymentHistory - Ne

Ano - zobrazit historii zaměstnání.

FromBeginLabour - Ne

Ano - období od začátku prac. poměru.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - zobrazí vstupní formulář.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

Subtitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Obr.: Formulář Výběr pro zobrazení požadovaných údajů o zaměstnancích.

Popis vybraných polí formuláře:

Středisko

Pokud je zatrhnuto setřídí se záznamy podle střediska.

Sloupec - Druh činnosti

V tomto poli si vybíráme, jaké údaje o zaměstnancích si přejeme zobrazit v sestavě.

Sloupce

V tomto poli jsou vybrané údaje o zaměstnancích, které se zobrazí v sestavě. Můžeme přidávat či odebírat.

Setřídění

V tomto poli můžeme zvolit údaj, podle kterého budou záznamy setříděny. Přidáváme ze sloupce Druh činnosti. Lze zvolit maximálně jednu položku.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přehled vstupních MS

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD056

Soubor: MZD_VST.AM

Popis sestavy: Přehled vstupních mzdových složek.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ano

Setřídí podle střediska.

NewPage - Ne

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Output - Ne

ANO - Z výstupních položek

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

Summarization by centre - Ne

Ano - souhrn podle středisek.

Summarization by commision - Ne

Ano - souhrn podle zakázek.

Summarization by goods - Ne

Ano - souhrn podle zboží.

WageComp

Výběr mzdových složek.

MZD_VST

Book Contents

Book Index

Přehled vyplacených mezd

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD057

Soubor: MZD_PREHL.AM

Popis sestavy: Přehled vyplacených mezd za vybrané období.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ByAccounting - Ano

Dle účtování.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

DuplexPrint - Ne

Ano - Oboustranný tisk

Nezahrnovatnocniprace - Ne

Ano - odpočet noční práce z odpracované doby.

Nezahrnovatprescasy - Ne

Ano - odpočítá přesčasy z odpracované doby.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí formulář "Zadejte období"; Ano - nezobrazí.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla; RČ - rodného čísla.

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přehled změn zdrav. pojišťoven

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD058

Soubor: MZD_ZP.AM

Popis sestavy: Přehled změn zdravotních pojišťoven.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Zdravotní pojištění]

Parametry sestavy:

AllEmployees - Ano

Všichni zaměstnanci.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"), Ne - jedn. střediska se řadí za sebou.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

MZD_ZP

Book Contents

Book Index

Překážky v práci

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD109

Soubor: MZD_PREK.AM

Popis sestavy: Přehled o absencích zaměstnanců, ve zvoleném období.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazovat formulář.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressSvat - Ano

Ano - potlačit svátky.

WageComp

Další mzdové složky, které nejsou výkonem práce.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Příspěvky odborům

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD059

Soubor: MZD_ROH.AM

Popis sestavy: Zobrazí příspěvky odborům.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ne

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazovat formulář.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

WageComp

Další mzdové složky, které nejsou výkonem práce.

Book Contents

Book Index

Rekapitulace mezd - suma, hrubá mzda

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD063

Soubor: MZD_REKO.AM

Popis sestavy: Rekapitulace podle mzdových složek v nastaveném měsíci (jen hrubé mzdy). Zobrazí formulář pro zadání měsíce.

Při nastavení Rekapitulace mezd pouze na hrubé mzdy nelze použít parametr CentreType, ani parametr Centre.

Pro třídění je možné použít parametry Sorting1, Sorting2 a Sorting3. Implicitně je jejich nastavení prázdné. Do těchto parametrů lze zadat všechna pole pro účtování:

CodDepart1 - Středisko 1

CodDepart2 - Středisko 2

ContractCode - Kód zakázky

CodGoods - Kód zboží

CodSps1 - Kód1

CodSps2 - Kód2

Device - Prostředek

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Rekapitulace mezd za střediska. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

GrossWage - Ano

NoInteractive - Ne

MZD_REKO5

Book Contents

Book Index

Rekapitulace mezd po měsících

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD062

Soubor: MZD_REKO.AM

Popis sestavy: Rekapitulace podle mzdových složek v nastaveném měsíci za organizaci. Zobrazí formulář pro zadání měsíce a pole pro zadání setřídění.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Rekapitulace mezd za střediska. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

ByMonths - Ano

NoInteractive - Ne

MZD_REKO2

MZD_REKO3

Book Contents

Book Index

Rekapitulace mezd za organizaci

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD061

Soubor: MZD_REKO.AM

Popis sestavy: Rekapitulace podle mzdových složek v nastaveném měsíci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Rekapitulace mezd za střediska. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Centre - Ne

MZD_REKO1

Book Contents

Book Index

Rekapitulace mezd za střediska

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD060

Soubor: MZD_REKO.AM

Popis sestavy: Rekapitulace podle mzdových složek za střediska.

Při pouštění sestavy nad knihou (0. strana, žádné označení záznamů) sestava kontroluje výpočet mandanta - zahlásí, pokud tento není.

V případě zobrazení nad vybranými záznamy (hvězdičky, výběr, filtr, jiná něž 0. strana) se v sestavě nezobrazují údaje mandanta (sociální a zákonné pojištění spočítané při výpočtu mandanta, rozdíly zaokrouhlení)

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

ByAccounting - Ano

Ano - podle účtování.

ByMonths - Ne

Ano - podle měsíce.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

CentreType

Typ střediska (K-středisko z hlavičky, H-středisko 1 z položek)

Company - Ano

Ano - celkem za organizaci.

CompanyPrComp - Mzdové složky za organizaci

Složky vyjmenované v parameru se zobrazí na sestavě ve sloupci Organizace. Implicitně má parametr hodnotu: 4301;4302;4303;4304;4501;9012;9013;9022;9023

ControlPPV - Ano

Ano - kontroluje vyplnění právního vztahu.

GrossWage - Ano

Ano - jen hrubé mzdy.

InCurrency - Ne

Ano - hodnoty v sestavě se zobrazí dle měny mandanta.

NewPage - Ano

Ano - nová strana (jen hrubé mzdy).

NezahrnovatNocniPrace - Ano

Ano - odpočítá noční práci od celk. odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - odpočítá přesčasy od celk. odpracované doby.

NoInteractive - Ano

Ne - zobrazí se úvodní formulář pro zadání data; Ano - formulář pro zadání data se nezobrazí.

OdprHodSlo

Další mzdové složky - sloupec hodiny (oddělujeme středníkem).

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

ShowControlSum - Ano

Ano - zobrazí kontrolní součet.

ShowSumWages - Ne

Ano - Zobrazí součty mezd (hrubá mzda, čistá mzda, čistý příjem) + zobrazí vyměřovací základy pro daň.

SkrytMimoradnouSlevu - Ne

Ano - skryje mimořádnou slevu.

Sorting1

1. pole pro setřídění (CodDepart, CodDepart2, ContractCode, CodGoods, CodSps1, CodSps2, Device)

Sorting2

2. pole pro setřídění (CodDepart, CodDepart2, ContractCode, CodGoods, CodSps1, CodSps2, Device)

Sorting3

3. pole pro setřídění (CodDepart, CodDepart2, ContractCode, CodGoods, CodSps1, CodSps2, Device)

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressCVNaprij

Potlačit skupinu mzdových složek, (oddělujeme středníkem).

SuppressDetail - Ne

Ano - potlačit detaily.

Book Contents

Book Index

Rekapitulace středisek

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD147

Soubor: MZD_REKO_STR.AM

Popis sestavy: Rekapitulace středisek. Střediska jsou uvedena na sestavě ve sloupcích.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

ColumnCount - Počet sloupců (počet středisek ve sloupcích).

ColumnField - Pole pro sloupce . Parametr má přednost před parametrem SortingFieldName. Lze do něj vyplnit hodnotu i s vazbou (napr. 'IdCommerce;Zkr'). U řádků v sestavě (sloupec v sestavě zdroj H) jsou hodnoty parametru z hlavičky dokladu.

Company - ANO

Ne - Souhrn za organizaci

ShowBlocked - Ne . Sestava netiskne blokovaná střediska, na které není nic napočítáno (všude je nula). Blokovaná střediska s jinou hodnotou, než je nula,se tisknou.

Ano - Tisknou se i blokovaná střediska s nulovou částkou.

SortingFieldName - Název pole pro setřídění. Třídění do sloupců. Implicitně dle střediska. Do parametru lze zadat všechny analytické osy. U řádků v sestavě (sloupec v sestavě zdroj P) jsou hodnoty parametru z vystupnich polozek, u řádků v sestavě (sloupec v sestave zdroj H) jsou hodnoty parametru z hlavičky dokladu.

 

SortingFields - Pole pro setřídění (oddělte čárkou)

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění

Subtitle

Podtitulek.

MZD_REKO_STR

Book Contents

Book Index

Roční zúčtování daně - přehled

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD118

Soubor: MZD_RDAN.AM

Popis sestavy: Sestava podrobně zobrazí přehled údajů za jednotlivé zaměstnance v souvislosti s ročním zúčtováním daně. Do sestavy se načtou ty záznamy, které mají ve skriptu Roční zúčtování daně (PREMP_TaxSta.PAS) zatrženo Provést roční zúčtování (pro rok tisku sestavy).

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

BirthNo - Ne.

Ano - Zobrazit rodné číslo místo osobního.

NewPage - Ne

Ano - nová strana.

Proposal - Ne

Ano - Návrh. Zobrazí záznam v sestavě i bez zatržení zatržítka Provést roční zúčtování ve skriptu Roční zúčtování daně.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osobního čísla).

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Potlačit detaily.

SuppressSum - Ne

Ano - Potlačit součty (nezobrazí součtový řádek přes všechny záznamy)

Unions - Ne

Ano - Načtou se příspěvky odborům (měsíce 12- 11)

Year

Pomocí parametru lze nastavit, za který rok se mají údaje tisknout do sestavy. Tento parametr nejde použít v modulu Mzdy_S.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Roční zúčtování daně - nezdanitelné částky a slevy

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD146

Soubor: MZD_RDAN2.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje nezdanitelné částky, slevy na dani a daňové zvýhodnění za jednotlivé zaměstnance v souvislosti s ročním zúčtováním daně. Do sestavy se načtou ty záznamy, které mají ve skriptu Roční zúčtování daně (PREMP_TaxSta.PAS) zatrženo Provést roční zúčtování (pro rok tisku sestavy).

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

BirthNo - Ne.

Ano - Zobrazit rodné číslo místo osobního.

NewPage - Ne

Ano - nová strana.

Proposal - Ne

Ano - Návrh. Zobrazí záznam v sestavě i bez zatržení zatržítka Provést roční zúčtování ve skriptu Roční zúčtování daně.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osobního čísla).

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Potlačit detaily.

SuppressSum - Ne

Ano - Potlačit součty (nezobrazí součtový řádek přes všechny záznamy)

Unions - Ne

Ano - Načtou se příspěvky odborům (měsíce 12- 11)

Year

Pomocí parametru lze nastavit, za který rok se mají údaje tisknout do sestavy.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Rozpis hromadných plateb

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD064

Soubor: MZD_HRPL.AM

Popis sestavy: Přehled plateb na jednotlivé bankovní účty.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

AmountDiffBold - Ano

Rozdíly částek oproti minulému měsíci tučně.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Nová strana.

SaveFilePath

Cesta pro uložení souborů

ShowCalcPayoff - NE

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressBirthNo - Ne

Potlačit rodné číslo.

MZD_HRPL

Book Contents

Book Index

Směnovnice

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD121

Soubor: MZD_DOCH.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje rozpis směn pro jednotlivé dny v měsíci. Sestavu spouštíme nad knihou Mzdové kalendáře nebo Mzdové údaje.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - Sestava zobrazí údaje pro aktuální měsíc.

AddBreak - Ne

Ano - zobrazí hodiny včetně přestávky.

ByMonths - Ano

Ano - Po měsících.

Centre - Ano

Ano - Záznamy se budou třídit dle střediska.

NewPage - Ano

Ano - Nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - Při spuštění sestavy se nezobrazí vstupní formulář.

Sorting - JM

Setřídění podle jména (JM) nebo osobního čísla (OS).

TďmeFromTo - NE

Ano -Zobrazí časy od-do místo hodin.

TypeOfShift - Ne

Ano - Místo hodin se zobrazí typ směny (ranní, odpolední noční).

WithWageComp - Ne

Ano - Pro nepřítomnosti (nemoc, dovolená, rodičovská dovolená, aj.) se bude v jednotlivých polích zobrazovat informace o typu nepřítomnosti dle mzdových složek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Sociální pojištění - srážky pojistného

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD065

Soubor: MZD_SOCPOS.AM

Popis sestavy: Přehled srážek sociálního zabezpečení za aktuální měsíc nebo za období.

Při pouštění sestavy nad knihou (0. strana, žádné označení záznamů) sestava kontroluje výpočet mandanta - zahlásí, pokud tento není.

V případě zobrazení nad vybranými záznamy (hvězdičky, výběr, filtr, jiná něž 0. strana) se v sestavě nezobrazuje řádek Odvod sociálního pojištění a Rozdíl zaokrouhlení (spočítané při výpočtu mandanta).

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Sociální zabezpečení]

Parametry sestavy:

ActualMonth- Ano

Aktuální měsíc.

AllEmp - Ne

Ano - Všichni zaměstnanci. Zobrazují se všechny zaměstnanecké poměry.

ByAccounting - Ano

Ano - dle účtování.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Potlačit detaily.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Sociální zabezpečení - seznam účastníků

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD066

Soubor: MZD_SOCSEZ.AM

Popis sestavy: Seznam účastníků sociálního zabezpečení.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Sociální zabezpečení]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

InsuranceKind - Ne

Ano - zobrazí druh pojistného.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Sociální zabezpečení - přehled

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD140

Soubor: MZD_SocInsurContr.AM

Popis sestavy: Sestava pro kontrolu údajů na Přehledu o výši pojistného.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Zdravotní pojištění]

Parametry sestavy:

NewPage - Ano

Ano - každá pojišťovna na novou stranu (pokud je parametr "NewPage" nastaven na "Ano"); Ne - Jednotlivé pojišťovny se řadí za sebou.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Srážky z mezd zaměstnanců

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD067

Soubor: MZD_SRAZKY.AM

Popis sestavy: Přehled o srážkách z mezd zaměstnanců.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth- Ano

Ano - aktuální měsíc.

Bank - Ano

Ano - setřídění podle banky.

BankDetail - Ne

Ano - banka.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

ByPaymentMethod - Ne

Ano - Setřídit podle způsobu platby.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NewPage2 - Ano

Ano - celková rekaputilace na nové straně.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

WageComp

Možnost zobrazit požadované srážky ze mzdy dle čísla konkrétní mzdové složky. Při zadání více složek do hodnoty parametru najednou, oddělujeme složky středníkem.

MZD_SRAZKY

Book Contents

Book Index

Srážky z mezd

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD142

Soubor: BSP_SEZ03.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje srážky z mezd a mzdové složky na tyto srážky v dané periodě. Spustitelná nad knihou Srážky z mezd.

Adresa ve stromu:[Mzdy][Srážky z mezd]

Parametry sestavy:

ByBankAccount - Ne.

Ano - Setřídění dle bankovních účtů.

ByWageComp -Ne.

Ano - Setřídit dle mzdových složek.

NoInteractive - Ne

Ano - Nezobrazovat vstupní formulář.

SupressDetail - Ne

Ano - Potlačit detaily.

WageComp - Mzdové složky (oddělené středníkem)

BSP_SEZ03

Book Contents

Book Index

Statistika mzdových složek

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD068

Soubor: MZD_STAMS.AM

Popis sestavy: Rekapitulace vybraných mzdových složek za jednotlivé zaměstnance. Do vstupního okna je možné zadat více mzdových složek oddělených čárkou nebo středníkem.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

AllEmploees - Ne

Ano - všichni zaměstnanci.

AllWageComp - Ne - mzdové složky, které jsou uvedeny v seznamu pro tisk, ale nejsou u nikoho nalezeny se v sestavě nevytisknou.

Ano - Všechny složky v seznamu. Vytisknou se všechny složky ze seznamu, i ty, které u žádného pracovního vztahu zadané nejsou - zobrazí se v sestavě s nulou.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

CentreType

Typ střediska (K - Kmenové; H - Hospodářské).

ContinuousComp - Ne

Ano - V případě nastavení parametru na "Ano" se statistika tiskne pro 4. stranu Mzdových údajů - pro trvalé mzdové složky. V případě nastavení parametru "InputComp" na "ANO" má parametr pro vstupní složky přednost a na parametr "ContinuousComp" není brán zřetel.

InCurrency - Ne

Ano - hodnoty v sestavě se zobrazí dle měny mandanta.

InputComp - Ne

Ano - V případě nastavení na "Ano" se statistika tiskne pro 5. stranu Mzdových údajů - pro vstupní mzdové složky.

NewPage - Ne

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí formulář; Ano - nezobrazí formulář.

NoInteractive2 - Ne

Ne - zobrazí formulář č. 2; Ano - nezobrazí formulář č. 2.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na "Ne", nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Ano - potlačit detaily.

Value - KC

Setřídit dle hodnoty: KC (korun); HOD (hodin); PD (pracovních dnů); KD (kalendářních dnů). Můžeme zvolit všechny hodnoty najednou (oddělujeme středníkem).

Wage_Comp

Mzdová složka (složky), Parametr umožňuje zadat mzdové složky a oddělit je čárkou nebo středníkem

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Statistický výkaz ÚNP 4-01 (A101 2. část)

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD156

Soubor: MZD_UNP_A101.AM

Popis sestavy: Výkaz o úplných nákladech práce.

 

Údaje pro část výkazu A101 - počet zaměstnanců, odpracované a placené hodiny.

 

Sestava obsahuje údaje dělené dle pracovní doby zaměstnanců se součty za jednotlivé měsíce. Poslední strana zobrazuje celkový součet za organizaci. 1. část údajů potřebnou pro část A101 zobrazuje sestava Statistický výkaz ÚNP 4-01 (A101 1. část) (PERS_UNP_A101.AM) spustitelná nad Personálními údaji.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Subtitle - Podtitulek.

MZD_UNP_A101

MZD_UNP_A101_1

Book Contents

Book Index

Statistický výkaz ÚNP 4-01 (A102)

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD157

Soubor: MZD_UNP_A102.AM

Popis sestavy: Výkaz o úplných nákladech práce.

Údaje pro část výkazu A102 - Osoby pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Poslední strana zobrazuje celkový součet osob a odpracovaných hodin za organizaci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Subtitle - Podtitulek.

MZD_UNP_A102

MZD_UNP_A102_1

MZD_UNP_A102_2

Book Contents

Book Index

Statistický výkaz ÚNP 4-01 (A104)

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD158

Soubor: MZD_UNP_A104.AM

Popis sestavy: Výkaz o úplných nákladech práce.

Údaje pro část výkazu A104 -Mzdy bez OON vyúčtované zaměstnancům v evidenčním počtu.

 

Pro řádky (v sestavě sloupce) 3 až 12 jsou v K2 zavedeny skupiny mzdových složek UNP_A101_03 až UNP_A101_12, do kterých je potřeba správně zařadit mzdové složky, aby se hodnoty do sestavy načetly.

Pro řádky (v sestavě sloupce)14-17 se hodnoty načítají takto:
- sloupec 14 - mzdové složky dovolené 5200, 5210, 5252.
- sloupec 15 - mzdové složky 5800, 5850, 5860.
- sloupec 16 - ostatní mzdové složky (mimo 5800, 5850, 5860, 5310), které mají v číselníku na první straně skupinu "NENA"

- sloupec 17 - Mzdová složka 5310


Sloupec rozdíl slouží ke kontrole. Jedná se o rozdíl mezi součtem hodnot a hrubou mzdou . Jiný výsledek než 0 znamená, že některá mzdová složka není zařazena v nějaké skupině.

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Subtitle - Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Statistický výkaz ÚNP 4-01 (A105)

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD159

Soubor: MZD_UNP_A105.AM

Popis sestavy: Výkaz o úplných nákladech práce.

 

Údaje pro část výkazu A105 - Sociální náklady/výdaje na zaměstnance v evidenčním počtu.

- Sociální - výstupni mzdové složky 902x

- Zdravotní - vystupni MS 901x

- Odpovědnosti - mzdová složka 9099

- Penzijní a životní pojištění - mzdové složky 4301,4302,4303,4304.

- Náhrady za DPN - mzdové složky 7900,7902

- Zvýšení náhrady za DPN - 7901

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Subtitle - Podtitulek.

MZD_UNP_A105

Book Contents

Book Index

Statistický výkaz ÚNP 4-01 (A107)

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD160

Soubor: MZD_UNP_A107.AM

Popis sestavy: Výkaz o úplných nákladech práce.

 

Údaje pro část výkazu A107 -Doplňující ukazatele.

- Odstupné - mzdová složka 6220 u pracovních poměrů.

- Počet učňů - bere se dle nastavení Charakteristiky právního vztahu - dle školského zákona + Pracovně právní vztah II - žáci a studenti¨.

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Subtitle - Podtitulek.

MZD_UNP_A107

Book Contents

Book Index

Stavy zaměstnanců

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD069

Soubor: MZD_STAM.AM

Popis sestavy: Přehled o stavu zaměstnanců k poslednímu dni v měsíci za organizaci. Po spuštění balíčku je parametr "SelectEmployees" nastaven na ruční vstup.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

AllEmp - Ne

Ano - všichni zaměstnanci.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

DecimalNumbers - 2

Desetinné číslice.

NewPage - Ne

Nová strana.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí formulář pro výběr data.

SelectEmployees

Výběr zaměstnanců: V - všichni; M - muži; Z - ženy.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Pole pro setřídění.

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetailsPP - Ne

Potlačit detaily o prac. poměru.

SuppressEmps - Ne

Nezobrazovat záznamy za zaměstnance.

Book Contents

Book Index

Stavy zaměstnanců - přehled

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD071

Soubor: MZD_STAV.AM

Popis sestavy: Přehled o stavu zaměstnanců k poslednímu dni za jednotlivé měsíce v organizaci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí se úvodní formulář pro zadání data; Ano - formulář pro zadání data se nezobrazí.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Stavy zaměstnanců - šířka

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD070

Soubor: MZD_STAM_X.AM

Popis sestavy: Přehled o stavu zaměstnanců k poslednímu dni v měsíci za organizaci. Údaje, že má zaměstnanec ZPS nebo TZP se berou z druhé strany Personálních údajů z pole Změněná prac. schopnost.

V případě, že je změněná pracovní schopnost jen za část roku, zadává se tato informace do Personálních údajů na 4. stranu do části Vzdělání. Do pole Název školy se zadá ZPS resp. ZPS TZP a do pole Datum začátku se zadá datum počátku změněné pracovní schopnosti. V případě, že toto datum není prvním dnem kalendářního měsíce, tak sestava považuje za začátek změněné pracovní schopnosti první den následujícího měsíce.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

AllEmp - Ne

Ano - všichni zaměstnanci.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

DecimalNumbers - 2

Desetinné číslice.

IgnoreOvertime_DSC1- Ne

ANO - Ignorovat přesčasy. Pokud je parametr na ANO, pak se hodiny přesčasu do sestavy nenačtou.

NewPage - Ne

Nová strana.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí formulář pro výběr data.

SelectEmployees

Výběr zaměstnanců: V - všichni; M - muži; Z - ženy.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Pole pro setřídění.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetailsPP - Ne

Potlačit detaily o prac. poměru.

SuppressEmps - Ne

Nezobrazovat záznamy za zaměstnance.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Stavy zaměstnanců po dnech

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD072

Soubor: MZD_STAD.AM

Popis sestavy: Přehled o stavu zaměstnanců po jednotlivých dnech.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

AllEmp - Ne

Ano - Všichni zaměstnanci.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

Columns - Ano

Ano - sloupce.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí se úvodní formulář pro výběr data.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

SortingFields

Pole pro setřídění.

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

MZD_STAD

Book Contents

Book Index

Vybrané ukazatele o práci pro výkazy ČSÚ

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD073

Soubor: MZD_CSU.AM

Popis sestavy: Vypočte a zobrazí vybrané ukazatele o práci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou.

NezahrnovatNocniPrace - Ne

Ano - nezahrne noční práci do odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - nezahrne přesčasy do odpracované doby.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí se úvodní formulář pro výběr data.

Quarter - Ne

Ano - čtvrtletí.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

SubTitle

Podtitulek.

Year - Ne

Rok.

MZD_CSU

Book Contents

Book Index

Výkaz o pracovní neschopnosti

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD074

Soubor: MZD_DNP2.AM

Popis sestavy: Statistické údaje o pracovní neschopnosti za organizaci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí se úvodní formulář pro zadání data; Ano - formulář pro zadání data se nezobrazí.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

SubTitle

Podtitulek.

MZD_DNP2

Book Contents

Book Index

Výkaz péče o dítě

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD190

Soubor:MZD_ReportChildCare.AM

Popis sestavy: Sestava tiskne oficiální formulář Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Naplánované směny se do sestavy plní ze strany C. Dny, ve kterých zaměstnanec vykonával zaměstnání se načítají dle toho, na které dny jsou naplánovaná směny a není na ně zadána mzdová složka 5120 - Ošetřování člena rodiny. Zároveň se jako neodpracované dny načítají také mzdové složky týkající se dávek nemocenského pojištění (5110,5111,5112,5113,5114,5121,5130,5131,5132).

Část o opětovném zahájení výkonu zaměstnání se plní v případě, kdy poslední mzdová složka daného měsíce pro ošetřovné nemá zatrženo zatržítko : DPN bude pokračovat. Pokud je zatržítko zatrženo, pak zůstává tato část nevyplněna.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

LeftShift - Posunutí doprava

PrintDate - Datum tisku

PrintPlace - Místo tisku

 

Sorting - Setřídění podle: JM, OS nebo RČ

Book Contents

Book Index

Výplatní lístek

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD075

Soubor: MZD_VYPL.AM

Popis sestavy: Výplatní páska.

Při posílání výplatních lístků emailem je nutné mít nastavený parametr "Printing" na hodnotu "NE".

Při posílání zaheslovaného výplatního lístku ve formátu *.pdf je potřeba nastavit parametr CryptPdfFile na hodnotu "Ano". Výplatní lístek bude poslán ve formátu *.pdf, ale pro otevření bude potřeba zadat heslo (heslo z první strany personální karty nebo druhou část rodného čísla, pokud není zadáno heslo).

 

Při posílání zašifrovaného výplatního lísku pomocí externího programu je nutné mít nastaveny parametry:

"Printing" na "Ne"

"MailCryptFile" na "Ano"

"MailCryptFileExt" - přípona zaheslovaného souboru (např. rar, zip)

"MailCryptCommand" - cesta k programu, který soubor zašifruje.

 

Do parametrů "Text","Subject" a "AttachmentFileName" lze zadat v hranatých závorkách pole datového modulu (se středníkem i přes vazbu) a jeho hodnota se poté použije v zaslaném emailu.

Např.

Pokud je do parametru "Text" vepsáno: Výplatní lístek za měsíc [IdPeriod;Descr] , pak v textu příchozího emailu bude např. text : Výplatní lístek za měsíc listopad 2017.

Pokud je do paramatru "Subject" vepsáno: [Ps_SName], pak předmět příchozího emailu bude příjmení pracovníka.

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

AdditionalFile - Cesta k souboru s přílohou emailu

Parametr umožňuje odeslat spolu s výplatním lístkem i další přiložený soubor, který je stejný pro všechny odesílané emaily.

AttachmentFileName - Název souboru pro email.

Do parametru je možné zadat název souboru výplatního lístku. Za tento název je vždy programem přidáno interní číslo pracovníka (spodní podtržítko a interní číslo pracovníka).

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

CryptPdfFile - Ne

Ano - Zaheslovat posílaný výplatní lístek. Heslo je vyžadováno nejen při posílání emailem, ale také při exportu do *.pdf. Po export bez hesla je potřeba mít parametr na Ne.

DivideAdditionalLeave - Ne

Ano - dodatková dovolená se zobrazí odděleně

DivideHolidayType - Ne

Ano - Zobrazit druhy dovolené rozděleně. Zobrazí dovolenou ve tvaru (běžná + prodloužená). Případná dodatková dovolená je součástí dovolené běžné.)

EditMail - Ne

Ano - umožní editovat maily.

ExtraRecords - Ne

Ano - přidat záznamy.

HideTaxBase - Ne

Ne - netiskne základ daně.

InCurrency- Ne

Ano - hodnoty v sestavě se zobrazí dle měny mandanta.

InsurByEmpl - Ne

Ano - Pojištění placené zaměstnavatelem.

KontaPracovniDoby - Ne

Ano - konta pracovní doby.

MailCryptCommand - "C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -p[PASSWORD] "[FILENAME]" "[SOURCE]"

Cesta k souboru, Příkaz.

MailCryptFile - Ne

Ano - Zaheslovat odesílaný výplatní lístek.

MailCryptFileExt - rar

Přípona zaheslovaného souboru.

MailCryptShowLog - Ne

Zobrazit log archivace souboru. Pokud je parametr nastaven na „ANO“ zobrazí se formulářové okno, které informuje, zda byly výplatní lístky v pořádku zaarchivovány, případně upozorní na chybu.

MailDefault - Ne

Ano - zapne se implicitní funkčnost mailu. Výplatní lístky lze odeslat ve formě PDF na mailovou adresu, kterou zadáme.

NezahrnovatNocniPrace - Ne

Ano - pokud je nastaveno "KPD", hodiny noční práce se nezahrnou do celkové odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - pokud je nastaveno "KPD", hodiny práce přesčas se nezahrnou do celkové odpracované doby.

NoInteractive - Ano

Ne - zobrazí se vstupní formulář.

PayCentre - ANO. Středisko pro třídění se bere z pole Výplatní středisko.

NE - středisko se bere z pole Středisko.

Printing - Ne

Ano - tisk více lístků na stránku.

PrintCompNotes - Ne

Ano - Tisk poznámky z výstupní položky. Vytiskne se obsah poznámky ze mzdových složek, které mají v poznámce něco zadáno.

ShowHolidayDays - Ne

Ano - zobrazit i dny dovolené - dovolená se zobrazí také ve dnech, např. 160,00 [hod] (20,0 dnů).

Dovolená se pro tyto účely přepočítává na dny dle průměrné délky směny v kalendáři sjednané pracovní doby.

Parametr nelze použít zároveň s parametry DivideAdditionalLeave a DivideHolidaytype.

ShowEmpty - Ne

Zobrazit i prázdné výplatní lístky.

ShowSupplement - Ne

Ano - na výplatním lístku se zobrazí vepsaný text v dodatku mandanta "MZD_VYPL" u všech pracovních poměrů.

ShowSupplementRecord - Ne

Ano - zobrazí se informace uvedená v poznámce (Text patičky) u konkrétního PP.

ShowRefCalc - Ne

Ano - zobrazí výpočet náhrad mezd za DPN.

ShowSickDays - Ne

Ano - Zobrazit zůstatek Sick Days

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

Subject - Předmět emailu

Sumation - Ne

Ano - sumuje mzdové složky.

SuppressComp - Potlačit mzdové složky (oddělte středníkem)

SuppressEmpty - Ne

Ano - Potlačit prázdné. Parametr zajistí, že se netiskne výpl. lístek, pokud je podepsané prohlášení k dani, ale neexistují položky na 6. straně stručného výpisu.

SuppressDiffAmountKPD - Ne

Ano - potlačí rozdíl v částce u konta prac. doby.

Text - text emailové zprávy. V textu může být také uvedeno %ZkratkaDodatkuMandanta%, čímž se do textu emailu vloží tento dodatek mandanta. V textu dodatku mohou být uvedena i pole datového modulu v [ ] , např. [IdPeriod;Descr].

Book Contents

Book Index

Výplatní lístek - txt

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD076

Soubor: MZD_VYPL_TXT.AM

Popis sestavy: Výplatní lístek určený pro tisk do formuláře.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

AddRows - číslo.

Přidá řádky pod záhlaví.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

HideTaxBase - Ne

Ne - netiskne základ daně.

InsurByEmpl - Ne

Ano - Pojištění placené zaměstnavatelem.

KontaPracovniDoby - Ne

Ano - konta pracovní doby.

Lines - Počet řádků pro tisk.

Implicitní hodnota je 80, pokud je parametr Printing nastaven na ANO, nebo 40 , pokud je parametr Printing nastaven na NE. Na stejnou hodnotu - počet řádků, jako je v tomto parametru, by měla být nastavena také tiskárna pro tisk.

NezahrnovatNocniPrace - Ne

Ano - pokud je nastaveno "KPD", hodiny noční práce se nezahrnou do celkové odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - pokud je nastaveno "KPD", hodiny práce přesčas se nezahrnou do celkové odpracované doby.

NoInteractive - Ano

Ne - zobrazí se vstupní formulář.

PayCentre - ANO. Středisko pro třídění se bere z pole Výplatní středisko.

NE - středisko se bere z pole Středisko.

Printing - Ano

Ano - tisk více lístků na stránku.

PrintCompNotes - Ne

Ano - Tisk poznámky z výstupní položky . Vytiskne se obsah poznámky ze mzdových složek, které mají v poznámce něco zadáno.

RowsBeforeHeader - 2

Počet řádku před záhlavím. Parametr posunuje záhlaví o daný počet řádků.

ShowEmpty - Ne

Zobrazit i prázdné výplatní lístky.

ShowMarks - Ne

Zobrazit označení položky +/-.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SortingFields - pole pro setřídění (oddělte čárkou) - zároveň musí být parametr "Centre" nastaven na "Ano".

Sumation - Ne

Ano - sumuje mzdové složky.

SuppressComp - Potlačit mzdové složky (oddělené středníkem).

SuppressEmpty - Ne

Ano - Potlačit prázdné. Parametr zajistí, že se netiskne výpl. lístek, pokud je podepsané prohlášení k dani, ale neexistují položky na 6. straně stručného výpisu.

TextCode - Kódování textu ("OEM852","Kamenici","WIN1250","OEM437","")

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Výplatní listina dobírek

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD077

Soubor: MZD_DOLI.AM

Popis sestavy: Přehled částek k výplatě dobírek v hotovosti za zaměstnance.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

PayCentre - ANO. Středisko se bere z pole Výplatní středisko.

NE - středisko se bere z pole Středisko.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

ShowDebts - Ne.

Ano - Zobrazení dlužných částek.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

MZD_DOLI

Book Contents

Book Index

Vyloučené doby důch. poj. kryjící se s příjmem

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD122

Soubor: MZD_VDDP.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje Vyloučené doby důch. poj. kryjící se s příjmem.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - zobrazí se záznamy pouze v aktuálním měsíci.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ne

Nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - zobrazit vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

MZD_VDDP

Book Contents

Book Index

Výplatní listina záloh

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD078

Soubor: MZD_ZALI.AM

Popis sestavy: Přehled částek k výplatě záloh v hotovosti za zaměstnance. Zobrazuje zálohy vyplacené prostřednictvím složek 9700,9710 a 9820.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

CashOnly - Ano

Ano - pouze v hotovosti.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová stránka.

PayCentre - ANO. Středisko se bere z pole Výplatní středisko.

NE - středisko se bere z pole Středisko.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírky.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

MZD_ZALI

Book Contents

Book Index

Výpočet daně a daňového zvýhodnění

Číslo procesu: MZD008

Ident. číslo sestavy: SMZD090

Soubor: MZD_VDAN.AM

Popis sestavy: Formulář pro výpočet daně z příjmu (přeplatek daně).

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

LeftShift - 0

Odsazení z leva.

PicturePath

Cesta k podkladovému obrázku.

PrintingDate - 0.0.0000

Datum tisku.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

ToForm - Ne

Ano - do formuláře, Ne - do podkladového obrázku.

Book Contents

Book Index

Výpočet srážek ze mzdy

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD079

Soubor: MZD_VYPSR.AM

Popis sestavy: Výpočet srážek ze mzdy.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Bonus - Ne

Ano. Parametr pouze ovlivňuje text v záhlaví (s bonusem x bez bonusu), nikoli nápočet bonusu do čistého příjmu.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

CostsOfLiving - 0

Náklady na bydlení.

NewPage - Ano

Ano - nová stránka.

ReduceNetIncome - 0

Snížení čistého příjmu.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírky.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

UsedBaseAmount

Tento parametr se použije v případě potřeby upravit výši základní nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy, na základě zaslaných podkladů OSSZ. Pokud je v parametru zadaná nějaká hodnota(různá od nuly), pak se nebere v potaz hodnota zadaná na mzdové složce 8040 - Snížení nezabavitelné částky. Pokud zde hodnota zadaná není, pak se nezabavitelná částka v sestavě může ovlivnit mzdovou složkou 8040,

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Vyúčtování srážek ze mzdy

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD172

Soubor: BSP_RecaptDeducts.AM

Popis sestavy: Sestava pro komunikaci v rámci srážek ze mzdy na základě výkonu rozhodnutí.

Adresa ve stromu:[Mzdy][Srážky z mezd]

Parametry sestavy:

Email - Email

MadeBy -Sestavil

PrintDate - Datum tisku

PrintPlace - Místo tisku

Telephone - Telefon

BSP_RecapDeducts

Book Contents

Book Index

Vyúčtování srážkové daně - soupis údajů

Číslo procesu: MZD008

Ident. číslo sestavy: SMZD124

Soubor: MZD_MZD_VSR.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje přehled údajů pro zpracování vyúčtování srážkové daně, nejedná se o oficiální formulář.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu] [Vyúčtování srážkové daně - soupis údajů]

Parametry sestavy:

ActualRecords - NE - sestava se spouští pro všechny záznamy, včetně dávno ukončených.

Ano - Sestava se spouští pouze nad vybranými záznamy.

ObjectDataPath

Parametr není určen pro změnu uživatelem. Pomocí parametru se přenášejí data do sestavy.

ShiftedBegin - Ne

A""Ano - Posun měsíců. Při nastavení na "Ano" se srážková daň spočtená za předchozí měsíc načte do vyúčtování za následující měsíc. (Např. prosinec do ledna, leden do února,...)

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Vyúčtování zálohové daně - soupis údajů

Číslo procesu: MZD008

Ident. číslo sestavy: SMZD123

Soubor: MZD_MZD_VZD.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje přehled údajů pro zpracování vyúčtování zálohové daně, nejedná se o oficiální formulář. Počet zaměstnanců je možné porovnat s počtem ve sloupečku Vyúčtování zálohové daně na sestavě Stavy zaměstnanců (na šířku), na které je třeba nastavit parametr "AllEmp" na "ANO".

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu] [Vyúčtování zálohové daně - soupis údajů]

Parametry sestavy:

ActualRecords - NE - sestava se spouští pro všechny záznamy, včetně dávno ukončených.

Ano - Sestava se spouští pouze nad vybranými záznamy.

ObjectDataPath

Parametr není určen pro změnu uživatelem. Pomocí parametru se přenášejí data do sestavy.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Zákonné pojištění odpovědnosti org.

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD080

Soubor: MZD_ZAPO.AM

Popis sestavy: Přehled o Zákonném pojištění odpovědnosti organizace za jednotlivé zaměstnance.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

CentreCalcul - Ne

Ano - výpočet částky i za středisko.

ControlPPV - Ano

Ano - kontrola vyplnění právního vztahu.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - Jedn. střediska se řadí za sebou.

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Short - Ano

Ano - nezobrazí sloupec se zaměstnancem.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

Book Contents

Book Index

Záznam o úrazu

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD181

Soubor: WOIN_InjuryRecord.AM

Popis sestavy: Sestava záznam o úrazu, spustitelná nad knihou úrazů.

Adresa ve stromu:[Mzdy][Kniha úrazů]

Parametry sestavy:

 

WOIN_InjuryRecord

Book Contents

Book Index

Záznam o úrazu - hlášení změn

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD182

Soubor: WOIN_InjuryRecordChange.AM

Popis sestavy: Sestava záznam o úrazu- hlášení změn, spustitelná nad knihou úrazů.

Adresa ve stromu:[Mzdy][Kniha úrazů]

Parametry sestavy:

 

WOIN_InjuryRecordChange

Book Contents

Book Index

Zálohová daň

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD148

Soubor: MZD_DANZ.AM

Popis sestavy: Zobrazuje informace týkající se zálohové daně, ročního zúčtování a oprav na dani.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

MZD_DANZ

Book Contents

Book Index

Zaměstnanci ve zkušební době

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD081

Soubor: MZD_TRY.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců ve zkušební době.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

AllEmp - Ano

Ano - všichni se zkušební dobou.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

Date - 0.0.0000

K datu.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - Jedn. střediska se řadí za sebou.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

MZD_TRY

Book Contents

Book Index

Zařazení zaměstnanců

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD082

Soubor: MZD_STRK.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců podle střediska nebo funkce.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre or Function - S

S - středisko, F - funkce.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu; Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NewPageInsComp - Ano

Ano - nová strana - zdr. pojišťovny.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

Book Contents

Book Index

Zdravotní pojištění

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD083

Soubor: MZD_ZDRPOS.AM

Popis sestavy: Přehled o odvodech zdravotního pojištění zaměstnanců od začátku kalendářního roku do nastaveného měsíce za jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Zdravotní pojištění]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

AllEmp - Ne

Ano - Všichni zaměstnanci. Zobrazují se všechny zaměstnanecké poměry.

ByAccounting - Ano

Ano - podle účtování.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - Jedn. střediska se řadí za sebou.

NewPageInsComp - Ano

Ano - nová strana - zdr. pojišťovny.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

SubTitle

Podtitulek.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SuppressDetail - Ne

Potlačit detaily.

SuppressInsurComp - Ne

Potlačit sumování za zdravotní pojišťovny.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Zdravotní pojištění - přehled

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD139

Soubor: MZD_HealthInsurContr.AM

Popis sestavy: Sestava pro kontrolu údajů na Přehledu o platbách zdravotního pojištění.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Zdravotní pojištění]

Parametry sestavy:

NewPage - Ano

Ano - každá pojišťovna na novou stranu (pokud je parametr "NewPage" nastaven na "Ano"); Ne - Jednotlivé pojišťovny se řadí za sebou.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Zdravotní pojišťovny

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD084

Soubor: MZD_ZDRP.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců podle zdravotní pojišťovny.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Zdravotní pojištění]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

MZD_ZDRP

Book Contents

Book Index

Změny za období

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD176

Soubor:PREMP_DateCHanges.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští nad knihou Pracovní vztahy. Sestava vypíše změny provedené na historicky sledovaných polích (pole s budíkem) za vybrané období.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

AllowedFields - povolená pole - implicitně všechna historicky sledovaná pole. Do parametru lze zadat datové názvy polí (v případě více polí oddělené středníkem), jejichž změny chceme sledovat.

DateFrom - Datum od

DateTo - Datum do

ForbiddenFields - zakázaná pole - Do parametru lze zadat pole, jijichž změnu sestava zobrazovat nemá (v případě více polí oddělené středníkem).

Sorting - setřídění dle jména nebo osobního čísla

PREMP_DateChanges

Book Contents

Book Index

Žádost o chybějící částku daňového bonusu

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD119

Soubor: MZD_BONUS.AM

Popis sestavy: Jedná se o formulář „Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů, o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech“. Sestava se spouští z knihy Mzdových údajů.

Informace potřebné k odeslání sestava bere z parametrů zálohové daně (skript Vyúčtování zálohové daně - nastavení parametrů - MZD_VZDP.PAS). Je možné je nastavit i přímo na sestavě přes tlačítko Nastavení parametrů zálohové daně.

Tlačítko Export do souboru umožňuje export do souboru *.xml pro elektronické podání.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

BankAccount - Bankovní účet firmy (zkratka knihy)

DisableItemFilter - Ano

Ne - Zapnout zobrazovací filtr na položkách.

DodatecnaZadost - Ne

Ano - Zatrženo pole Dodatečná žádost.

PrintDate - 0.0.0000

Datum tisku.

ToForm - Ne

Ano - Tisk do originálního formuláře.

MZD_bonus

Book Contents

Book Index

Žádost o chybějící částku daňového bonusu - roční

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD134

Soubor: MZD_BONUSR.AM

Popis sestavy: Jedná se o formulář „Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů, o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“. Sestava se spouští z knihy Mzdových údajů.

Informace potřebné k odeslání sestava bere z parametrů zálohové daně (skript Vyúčtování zálohové daně - nastavení parametrů - MZD_VZDP.PAS). Je možné je nastavit i přímo na sestavě přes tlačítko Nastavení parametrů zálohové daně.

Tlačítko Export do souboru umožňuje export do souboru *.xml pro elektronické podání.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

BankAccount - Bankovní účet firmy (zkratka knihy)

DisableItemFilter - Ano

Ne - Zapnout zobrazovací filtr na položkách.

DodatecnaZadost - Ne

Ano - Zatrženo pole Dodatečná žádost.

PrintDate - 0.0.0000

Datum tisku.

ToForm - Ne

Ano - Tisk do originálního formuláře.

MZD_BONUSR

Book Contents

Book Index

Kvalifikace

Book Contents

Book Index

Přehled kvalifikací

Číslo procesu: MZD002

Ident. číslo sestavy: SMZD017

Soubor: TRN_SEZ.AM

Popis sestavy: Přehled kvalifikací se seznamem účastníků.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Kvalifikace]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

Desc(Text) - Ne

Ano - zobrazení popisu (textu).

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

Book Contents

Book Index

Kvalifikace - prezenční listina

Číslo procesu: MZD002

Ident. číslo sestavy: SMZD018

Soubor: TRN_SEP.AM

Popis sestavy: Kvalifikace - prezenční listina.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Kvalifikace]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

Book Contents

Book Index

Kvalifikace - prezenční listina 2

Číslo procesu: MZD002

Ident. číslo sestavy: SMZD019

Soubor: TRN_SEP2.AM

Popis sestavy: Prezenční listina 2.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Kvalifikace]

Parametry sestavy:

Mobil - 1

Telefon 1/2

Book Contents

Book Index

Kvalifikace zaměstnanců

Číslo procesu: MZD002

Ident. číslo sestavy: SMZD020

Soubor: TRN_ZAM.AM

Popis sestavy: Přehled kvalifikací jednotlivých zaměstnanců a kontaktních osob.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Kvalifikace]

Parametry sestavy:

AllEmp - Ano

Ne - Všichni zaměstnanci. Při nastavení parametru na NE se berou v potaz pouze zaměstnanci s platným pracovním vztahem. Při vyhodnocení u parametru AllEmp se bere v potaz pole ValEmpDateCalc - tedy vyhodnocuje se, jestli má zaměstnanec nějaký platný vztah k aktuálnímu datu.

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

ContactPerson - Ne

Ano - zobrazí se také kvalifikace kontaktních osob.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Konec platnosti kvalifikace

Číslo procesu: MZD002

Ident. číslo sestavy: SMZD021

Soubor: TRN_PDP.AM

Popis sestavy: Konec platnosti kvalifikace.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Kvalifikace]

Parametry sestavy:

AllEmp - Ano

Ne - Všichni zaměstnanci. Při nastavení parametru na NE se berou v potaz pouze zaměstnanci s platným pracovním vztahem. Při vyhodnocení u parametru AllEmp se bere v potaz pole ValEmpDateCalc - tedy vyhodnocuje se, jestli má zaměstnanec nějaký platný vztah k aktuálnímu datu.

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ne

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - skryje formulář.

PDP_TRN

Book Contents

Book Index

Kvalifikace - obsah, cíl, vyhodnocení

Číslo procesu: MZD002

Ident. číslo sestavy: SMZD022

Soubor: TRN_CONT.AM

Popis sestavy: Kvalifikace - obsah, cíl, vyhodnocení.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Kvalifikace]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Závazky z mezd

Book Contents

Book Index

Seznam závazků z mezd

Číslo procesu: MZD007

Ident. č. sestavy: SMZD128

Soubor: PLI_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam závazků z mezd setříděný dle zadaného klíče s možností součtů. Součty jsou možné přes periody, pracovníka, srážky, střediska nebo dle analytického účtu. Setřídění podle dokladu, příjmení, osobního čísla nebo částky.

Adresa ve stromu: [Mzdy][Závazky z mezd]

Parametry sestavy:

InCurrency - NE

V měně.

BankAccount - NE

ANO - Místo názvu srážky se zobrazí bankovní účet uložený na závazku. Pokud se jedná o srážku za organizaci, pak se místo osobního čísla zobrazí název srážky organizace.

NoInteractive - NE

Zobrazit úvodní výběrový formulář.

ShowBothCurrs - ANO

Zobrazit obě měny?

Sorting - 0 (dokladu)

Setřídění dle dokladu, příjmení, osobního čísla nebo částky

Sumation - 0 (bez součtů)

Součty dle periody, pracovníka, srážky nebo střediska

PLI_SEZ01

Book Contents

Book Index

Seznam závazků z mezd (na šířku)

Číslo procesu: MZD007

Ident. č. sestavy: SMZD135

Soubor: PLI_SEZ01X.AM

Popis sestavy: Seznam závazků z mezd (na šířku) setříděný dle zadaného klíče s možností součtů. Součty jsou možné přes periody, pracovníka, srážky, střediska nebo dle analytického účtu. Setřídění podle dokladu, příjmení, osobního čísla nebo částky. Zobrazuje srážku i bankovní účet.

Adresa ve stromu: [Mzdy][Závazky z mezd]

Parametry sestavy:

InCurrency - NE

V měně.

NoInteractive - NE

Zobrazit úvodní výběrový formulář.

ShowBothCurrs - ANO

Zobrazit obě měny?

Sorting - 0 (dokladu)

Setřídění dle dokladu, příjmení, osobního čísla nebo částky

Sumation - 0 (bez součtů)

Součty dle periody, pracovníka, srážky nebo střediska

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldo závazků z mezd - základní informace

Sestava Saldo závazků z mezd (PLI_OpenItemList.AM) zobrazuje k zadanému datu seznam nezaplacených závazků z mezd dle zadaných parametrů, které je možné nastavit ve vstupním formuláři a uložit je jako parametry sestavy pomocí tlačítka Uložit jako parametry sestavy. Výše salda, od které se budou závazky v sestavě zobrazovat, se zadává v poli min. rozdíl.

Pokud před uložením parametrů sestavy zatrhneme pole Nezobrazovat vstupní formulář (parametr sestavy NoInteractive = „ANO"), při dalším spuštění se již nebude zobrazovat úvodní formulář a použijí se uložené parametry. Pro opětovné spuštění úvodního formuláře musíme nastavit parametr sestavy NoInteractive na hodnotu „NE" (na 2. straně sestavy v F9). Sestava umožňuje zobrazit saldo před a po datu splatnosti a zobrazit platby k závazkům, umožňuje považovat bankovní příkaz za platbu.

Saldo závazků z mezd můžeme tisknout:

pic_3287

Obr.: Saldo závazků z mezd - Seskupit dle

Sestava umožňuje až tři úrovně seskupení. Seskupení je možné dle Periody, Knihy, Střediska, Způsobu platby, Pracovníka, Dodavatele, Analytického účtu a Lhůty. V případě seskupení dle lhůty je umožněno zadat skupiny lhůt. Implicitně jsou nastaveny "0;30;60;90;180" denní lhůty, můžeme je změnit.

pic_3288

Obr.: Saldo závazků z mezd - Zobrazit

Popis polí:

Saldo před a po datu splatnosti

Zobrazí závazky se saldem ve lhůtě a se saldem po datu splatnosti.

Platby

K zaplaceným závazkům zobrazí číslo dokladu, kterým byla platba provedena, datum zaplacení a částku.

Bankovní příkazy považovat za platbu

Po zatržení tohoto pole se budou do plateb zahrnovat i bankovní příkazy.

pic_3289

Obr.: Saldo závazků z mezd - Nastavení hodnot

Popis polí:

Titulek sestavy

Umožňuje změnit titulek sestavy.

Min. rozdíl

Výše salda, od které se budou závazky v sestavě zobrazovat

Do data

Zadáme datum, do kterého se mají salda zobrazit. Jedná se o datum účetního případu.

Seřadit závazky podle

Možnost seřazení ve vybraných seskupeních.

Nezobrazovat vstupní formulář

Nebude se zobrazovat vstupní formulář, sestava se pustí s nastavenými parametry.

Book Contents

Book Index

Saldo závazků z mezd

Číslo procesu: MZD007

Ident. č. sestavy: SMZD130

Soubor: PLI_OpenItemList.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje k zadanému datu seznam nezaplacených závazků z mezd dle zadaných parametrů, které je možné nastavit ve vstupním formuláři a uložit je jako parametry sestavy.

Adresa ve stromu: [Mzdy][Závazky z mezd]

Parametry sestavy:

GroupBy1 - 0

Seskupit podle.

GroupBy2 - 0

Seskupit podle.

GroupBy3 - 0

Seskupit podle.

ListOfTerms - 0;30;60;90;180

Seznam lhůt oddělených ";"

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl.

NoInteractive - NE

Nezobrazovat vstupní formulář.

PaidBankOrder - NE

Bankovní příkazy považovat za platbu.

ShowBalanceBefAft - NE

Zobrazit saldo před a po datu splatnosti.

ShowPayments - NE

Zobrazit platby.

SortBy - 0

Setřídění.

Title -

Titulek sestavy.

PLI_OpenItemList

Book Contents

Book Index

Závazky z mezd dle typu srážky

Číslo procesu: MZD007

Ident. č. sestavy: SMZD150

Soubor: PLI_TypeDed.AM

Popis sestavy: Seznam závazků z mezd seskupený dle Způsobu platby a poté dle Typu srážky z mezd těchto závazků (zadaný na první straně srážky z mezd v poli Typ srážky).

Ve sloupci Částka se zobrazuje celková částka závazků z mezd, ve sloupci Zbývá uhradit se zobrazuje rozdíl mezi Zbývá zaplatit a Uhrazeno = částka, která zatím není na bankovním příkazu.

Adresa ve stromu: [Mzdy][Závazky z mezd]

Parametry sestavy:

 

PLI_TypeDed

Book Contents

Book Index

Mzdy - NEM

Book Contents

Book Index

Příloha k žádosti o dávku

Číslo procesu: MZD015

Ident. číslo sestavy: SMZD105

Soubor: MZD_NEM.AM

Popis sestavy: Příloha k žádosti. Spouští se ve skriptu "MZD_NEM.pas" z Knihy sestav.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ContactPerson

Kontaktní pracovník.

DateFrom - 0.0.0000

Datum vyhotovení od.

DateTo - 0.0.0000

Datum vyhotovení do.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

PhoneNumber

Telefon.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

ToForm - Ne

Ano - do formuláře.

MZD_NEM

MZD_NEM1

Book Contents

Book Index

Příloha k Exekučnímu příkazu, usnesení

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD125

Soubor: MZD_PrilEx.AM

Popis sestavy: Sestava je určena pro OSSZ a spouští se z aplikace Příloha k žádosti o dávku.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Bonus - Ne

Ano - daňový bonus vstupuje do čistého příjmu

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

ContactPerson

Kontaktní pracovník.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

PhoneNumber

Do hodnoty lze uvést telefonní číslo.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

MZD_PRIEX

Book Contents

Book Index

Mzdy - HOZ

Book Contents

Book Index

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Číslo procesu: MZD011

Ident. číslo sestavy: SMZD096

Soubor: MZD_HOZ_K2.AM

Popis sestavy: Formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny. Spouští se ve skriptu "Hromadné oznámení zaměstnavatele" ("MZD_HOZ") a následným zařazením sestavy do Knihy sestav v modulu Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

IC

Identifikační číslo plátce.

Phone - telefon.

Pokud parametr není zadán, bere se telefon z knihy Uživatelé - 1. strana.

TxtStructCodes - 211

Čísla pojišťoven (oddělené středníkem), pro které se vytváří textový soubor.

XmlStructCodes - 111

Čísla pojišťoven (oddělené středníkem), pro které se vytváří xml soubor.

PartnerLinkExportFileName

Nastavení zápisu názvu exportního souboru (v podobě např. (RBP)-{HOZ}-IČ ORG.00; 00 tj. oddělení).

Původní funkčnost zůstala zachována kvůli exportu na portál ZP - přímo, bez exportu přes PartnerLink.

MZD_HOZ

Book Contents

Book Index

Mzdy - HZUPN

Book Contents

Book Index

Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SMZD105

Soubor: MZD_HZUPN.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští ve skriptu Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (MZD_HZUPN.PAS) z Knihy sestav.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

DateFrom - 0.0.0000

Datum vyhotovení od.

DateTo - 0.0.0000

Datum vyhotovení do.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

ToForm - Ne

Ano - do formuláře.

MZD_HZUPN

Book Contents

Book Index

MZDY - ONZ

Book Contents

Book Index

Oznámení o nástupu do zaměstnání

Číslo procesu: MZD009

Ident. číslo sestavy: SMZD094

Soubor: MZD_ONZ.AM

Popis sestavy: Oznámení o nástupu do zaměstnání. Spouští se skriptem "MZD_ONZ.pas" a pak následně z Knihy sestav.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

DateFrom - 0.0.0000

Datum vyhotovení od.

DateTo - 0.0.0000

Datum vyhotovení do.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

ToForm - Ne

Ano - do formuláře.

MZD_ONZ

Book Contents

Book Index

Mzdy - ELDP

Book Contents

Book Index

Evidenční list důchodového pojištění

Číslo procesu: MZD010

Ident. číslo sestavy: SMZD095

Soubor: MZD_ELDP09.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje údaje posílané na ČSSZ. Slouží k napočtení odpracované doby pro důchod.

Evidenční listy je možné zaměstnancům zasílat také elektronicky, podobně jako výplatní lístky. Evidenční list je možné při zasílání také zaheslovat.

Při posílání zaheslovaného evidenčního listu ve formátu *.pdf je potřeba nastavit parametr CryptPdfFile na hodnotu "Ano". Evideční list bude poslán ve formátu *.pdf, ale pro otevření bude potřeba zadat heslo (heslo z první strany personální karty nebo druhou část rodného čísla, pokud není zadáno heslo).

Do parametrů "Text","Subject" a "AttachmentFileName" lze zadat v hranatých závorkách pole datového modulu (se středníkem i přes vazbu) a jeho hodnota se poté použije v zaslaném emailu.

Např.

Pokud je do paramatru "Subject" vepsáno: ELDP [Ps_SName], pak předmět příchozího emailu bude: ELDP + příjmení pracovníka.

 

 

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

AdditionalFile - Cesta k souboru s přílohou emailu

Parametr umožňuje odeslat spolu s výplatním lístkem i další přiložený soubor, který je stejný pro všechny odesílané emaily.

AttachmentFileName - Název souboru pro email.

Do parametru je možné zadat název souboru výplatního lístku. Za tento název je vždy programem přidáno interní číslo pracovníka (spodní podtržítko a interní číslo pracovníka).

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

CryptPdfFile - Ne

Ano - Zaheslovat posílaný evidenční list. Heslo je vyžadováno nejen při posílání emailem, ale také při exportu do *.pdf. Po export bez hesla je potřeba mít parametr na Ne.

DateFrom - 0.0.0000

Datum od.

DateTo - 0.0.0000

Datum do.

EditMail - Ne

Ano - umožní editovat maily.

LeftShift - 0

Odsazení zleva.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Picture path

Cesta k podkladovému obrázku.

Sign - @Vyst;;; - implicitní hodnota parametru

 

Další možné hodnoty parametru:

 

@akt - kdo je akt. přihlášen
@vyst - obrázek toho, kdo ELDP vyhotovil (implicitní hodnota)
@conf - kdo potvrdil
@exp - kdo exportoval
přímo Logname - obrázek konkrétního uživatele

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo konkrétního názvu souboru lze zadat %s.

Pak se bere razítko uživatele nastaveného v parametru Sign (implicitně @Vyst - tedy ten, kdo ELDP vyhotovil.) Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněna cesta v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures dle zadaného parametru Sign.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří mohou být zadáni v parametri Sign a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

Printing - Ne

Ano - tiskne více eldp na jednu stránku.

Sorting - JM

Setřídění podle RP (rodného příjmení); JM (jméno); OS (osobní číslo) nebo RČ (rodné číslo).

Subject - Předmět emailu

Text - text emailové zprávy.

ToForm - Ne

Ano - do formuláře; Ne - do podkladového obrázku.

TopShift - 0

Odsazení shora.

AdressShow - Ne

Ano - Zobrazení poštovní adresy zaměstnance ve spodní části formuláře, jedná se vždy o adresu trvalého bydliště, uvedenou v Personálních údajích.

AdressFromELDP - Ne

Ano - Zobrazení poštovní adresy zaměstnance uvedené na ELDP, současně musí být parametr AdressShow nastaven na hodnotu ANO.

AdressTopShift

Posun vertikální.

AdressLeftShift

Posun horizontální.

MZD_ELDP09

Book Contents

Book Index

Evidenční list důchodového pojištění - seznam

Číslo procesu: MZD010

Ident. číslo sestavy: SMZD146

Soubor: MZD_ELDPS.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam evidenčních listů důchodového pojištění.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

DateFrom - 0.0.0000

Datum vyhotovení od.

DateTo - 0.0.0000

Datum vyhotovení do.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jméno); OS (osobní číslo)

Year - Rok

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Organizační struktura

Book Contents

Book Index

Organizační struktura

Číslo procesu: CIS011

Ident. číslo sestavy: SORG001

Soubor: ORG_LIST01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazující stromovou hierarchii organizačních jednotek včetně plánovaného počtu pracovníků, obsazených pracovníků, jejich osobních čísel a úvazků.

 

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Date -K datu

Implicitně aktuální datum. Ovlivňuje zobrazené pracovníky v sestavě. Posuzují se data Platnost Od a Platnost do u Obsazených pracovníků.

LogoPictureHeader - Cesta k logu pro hlavičku sestavy. Pokud není vyplněna, pak se hodnota bere ze správy vlastních firem. Při zadání hodnoty "0" - místo pro logo bude prázdné, při zadání hodnoty "1" - sestava bez loga se posune k hornímu okraji.

 

RecordNo - Pořadí organizační jednotky k tisku struktury

Do parametru je možné zadat číslo z pole RecordNo na organizační jednotce. V sestavě se poté tiskne tato organizační jednotka a jí podřízené.

ShowCostCentre - Ne - Zobrazit středisko

Ano - Před názvem pozice se zobrazí také popis střediska.

ORG_LIST01

Book Contents

Book Index

Organizační struktura

Číslo procesu: CIS011

Ident. číslo sestavy: SORG003

Soubor: ORG_LIST01X.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazující stromovou hierarchii organizačních jednotek včetně plánovaného počtu pracovníků, obsazených pracovníků, jejich osobních čísel a úvazků. Sestav se tiskne na šířku.

 

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Date -K datu

Implicitně aktuální datum. Ovlivňuje zobrazené pracovníky v sestavě. Posuzují se data Platnost Od a Platnost do u Obsazených pracovníků.

LogoPictureHeader - Cesta k logu pro hlavičku sestavy. Pokud není vyplněna, pak se hodnota bere ze správy vlastních firem. Při zadání hodnoty "0" - místo pro logo bude prázdné, při zadání hodnoty "1" - sestava bez loga se posune k hornímu okraji.

 

RecordNo - Pořadí organizační jednotky k tisku struktury

Do parametru je možné zadat číslo z pole RecordNo na organizační jednotce. V sestavě se poté tiskne tato organizační jednotka a jí podřízené.

ShowCostCentre - Ne - Zobrazit středisko

Ano - Před názvem pozice se zobrazí také popis střediska.

 

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Organizační struktura - strom

Číslo procesu: CIS011

Ident. číslo sestavy: SORG002

Soubor: ORG_LIST02.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazující stromovou hierarchii organizačních jednotek včetně obsazených pracovníků.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Date -K datu

Implicitně aktuální datum. Ovlivňuje zobrazené pracovníky v sestavě. Posuzují se data Platnost Od a Platnost do u Obsazených pracovníků.

Height - Výška

V případě dlouhých názvů pozic se název zalomí na druhý řádek, ale zobrazovací čáry je potřeba prodloužit parametrem Height dle potřeby. Implicitní hodnota je 5,3 , takže při zalomení řádků (názvů pozic) je potřeba nastavit hodnotu vyšší, tak ať je sestava správně vykreslená.

 

ShowCostCentre - Ne - Zobrazit středisko

Ano - Před názvem pozice se zobrazí také popis střediska.

RecordNo - Pořadí organizační jednotky k tisku struktury

Do parametru je možné zadat číslo z pole RecordNo na organizační jednotce. V sestavě se poté tiskne tato organizační jednotka a jí podřízené.

SuppressEmployeess - Potlačit obsazené pracovníky

Implicitně nastaven na "NE". Při nastavení na "ANO" se tisknou jen názvy organizačních jednotek bez obsazených pracovníků.

ORG_LIST02

Book Contents

Book Index

Organizační struktura - strom

Číslo procesu: CIS011

Ident. číslo sestavy: SORG004

Soubor: ORG_LIST02X.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazující stromovou hierarchii organizačních jednotek včetně obsazených pracovníků. Sestava se tiskne na šířku.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Date -K datu

Implicitně aktuální datum. Ovlivňuje zobrazené pracovníky v sestavě. Posuzují se data Platnost Od a Platnost do u Obsazených pracovníků.

Height - Výška

V případě dlouhých názvů pozic se název zalomí na druhý řádek, ale zobrazovací čáry je potřeba prodloužit parametrem Height dle potřeby. Implicitní hodnota je 5,3 , takže při zalomení řádků (názvů pozic) je potřeba nastavit hodnotu vyšší, tak ať je sestava správně vykreslená.

 

ShowCostCentre - Ne - Zobrazit středisko

Ano - Před názvem pozice se zobrazí také popis střediska.

RecordNo - Pořadí organizační jednotky k tisku struktury

Do parametru je možné zadat číslo z pole RecordNo na organizační jednotce. V sestavě se poté tiskne tato organizační jednotka a jí podřízené.

SuppressEmployeess - Potlačit obsazené pracovníky

Implicitně nastaven na "NE". Při nastavení na "ANO" se tisknou jen názvy organizačních jednotek bez obsazených pracovníků.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX