Book Contents

Book Index

Účetnictví

Book Contents

Book Index

DPH

Book Contents

Book Index

Import typů daní

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo skriptu: FUCT050

Soubor: TypeTax.PAS

Popis skriptu: Skript pro přidání nových typů daní (v případě legislativních změn DPH). Nové typy daní načítá ze souboru NewTax.csv, texty na fakturu ze souboru NewTax_InvText.csv. Po spuštění se zobrazí dotaz "Přejete si naimportovat nové typy daní a aktualizovat popis všech typů daní?" Po kladné odpovědi dojde k importu a k aktualizaci typů daní.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [Základní nastavení]

Parametry skriptu:

ImportInvoiceText - Ano

Ano - typy daní se aktualizují včetně pole Text na fakturu; Ne - Text na fakturu se doplní pouze u nově naimportovaných typů daní.

FileName - SupportFiles\Lang5\NewTax.csv

Cesta a název souboru.

Book Contents

Book Index

Změna daně na rozpracovaných zakázkách

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FUCT062

Soubor: ZAK_TAX.PAS

Popis skriptu: Skript projde všechny položky nepotvrzených zakázek. Pokud existuje položka bez faktury (neexistuje příznak f,F) a na položce je DPH odpovídající hodnotě z parametru Percent, dosadí se do této položky DPH z 1. strany karty zboží a doklad se uloží. Skript provede změny na zakázkách, jejichž Datum vystavení je nižší než datum z parametru DateTo.

 

Bližší popis viz metodika Legislativní změna DPH, která při změně DPH vydává a je ke stažení na infoservisu K2.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

DateTo - 31.12.2014

Vyhodnocuje doklady, jejichž datum vystavení je nižší než hodnota v parametru.

Percent - 15

Hodnota původní sazby daně.

Book Contents

Book Index

Změna daně na rozpracovaných objednávkách

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FUCT063

Soubor: OBV_TAX.PAS

Popis skriptu: Skript projde všechny položky nepotvrzených objednávek. Pokud existuje položka bez faktury (neexistuje příznak f,F) a na položce je DPH odpovídající hodnotě z parametru Percent, dosadí se do této položky DPH z 1. strany karty zboží a doklad se uloží. Skript provede změny na objednávkách, jejichž Datum vystavení je nižší než datum z parametru DateTo.

 

Bližší popis viz metodika Legislativní změna DPH, která při změně DPH vydává a je ke stažení na infoservisu K2.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

DateTo - 31.12.2014

Vyhodnocuje doklady, jejichž datum vystavení je nižší než hodnota v parametru.

Percent - 15

Hodnota původní sazby daně.

Book Contents

Book Index

Změna daně na zálohách

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FUCT064

Soubor: ADV_TAX.PAS

Popis skriptu: Skript se spouští nad knihou Zálohy přijaté a Zálohy poskytnuté (nezaplacené, nestornované zálohy). Pokud najde sazbu daně z parametru NoTaxOld (Pozn.: nezadává se konkrétní sazba daně, ale interní číslo daně z číselníku Daně - kniha), nahradí tuto sazbu sazbou zadanou v parametru NoTaxNew (interní číslo daně). Skript provede změny na zálohách, jejichž Datum vystavení je nižší než datum z parametru DateTo.

 

Bližší popis viz metodika Legislativní změna DPH, která při změně DPH vydává a je ke stažení na infoservisu K2.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

DateTo - 31.12.2014

Vyhodnocuje doklady, jejichž datum vystavení je nižší než hodnota v parametru.

NoTaxOld - 0

Zadává se interní číslo původní sazby daně z číselníku Daně.

NoTaxNew - 0

Zadává se interní číslo nové sazby daně z číselníku Daně.

Book Contents

Book Index

Doplnění nezb. položek na faktuře – korekce sazeb

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FUCT064

Soubor: InvCorrectVAT.PAS

Popis skriptu: Skript řeší vliv změn sazeb DPH na platby přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění. Skript se spouští ve změně faktury. Skript přidá na fakturu dvě položky (po nastavení parametrů - viz níže), jednu s kladnou částkou (nezbožní položku s původní sazbou daně a kladnou částkou ve výši zaplacené zálohy) a jednu se zápornou částkou (nezbožní položku s novou sazbou daně a zápornou částkou ve výši zaplacené zálohy). Netto částka těchto položek bude odpovídat výši čerpaných záloh s původní sazbou DPH na faktuře (berou se v úvahu čerpané zálohy a také odečty záloh pomocí položek faktury s kartou Zboží s Typem "Záloha").

 

Bližší popis viz metodika Legislativní změna DPH, která při změně DPH vydává a je ke stažení na infoservisu K2.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

NoAdvOld - 0

Číslo karty zboží - fiktivní položky se starou sazbou DPH

NoAdvNew - 0

Číslo karty zboží - fiktivní položky s novou sazbou DPH

NoTaxOld - 0

Zadává se interní číslo původní sazby daně z knihy Daně - kniha.

NoTaxNew - 0

Zadává se interní číslo nové sazby daně z knihy Daně - kniha.

Book Contents

Book Index

Vyplnění implicitních hodnot

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo skriptu: FUCT060

Soubor: VATD_Init.PAS

Popis skriptu: Skript, který naplní základní a snížené sazby do formuláře Nastavení pro parametry Přiznání k DPH. Naplní parametr Typy daně nezařazené do výpočtu, Typy daně zařazené do výpočtu i bez zatržení DPH a Typy dokladů ve formuláři Parametry výpočtu DPH.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [Základní nastavení]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Vytvoření dokladů samovyměření

Číslo procesu: ZAS016

Id. číslo skriptu: FZAS001

Soubor: FAP_DPH.PAS

Popis skriptu: Vytvoření dokladů samovyměření DPH k přijatým fakturám - registrovaná funkce.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Kontrola použití typu daně na faktuře nebo záloze s DPH

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo skriptu: FUCT067

Soubor: FA_ChecTypeTax.PAS

Popis skriptu: Kontrola použití typu daně na faktuře a záloze s DPH - registrovaná funkce. Pokud je na faktuře/záloze s DPH použitý typ daně, který se má používat jen na dokladech bez DPH, při potvrzení dokladu se zobrazí hlášení "Na dokladu je typ daně, který se nemá používat na dokladu s DPH.“.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Samovyměření záloh

Číslo procesu: ZAS016

Id. číslo skriptu: FZAS019

Soubor: FAP_DPH_ZAL.PAS

Popis skriptu: Vytvoření dokladů samovyměření DPH k zálohám.

Adresa ve stromu: [Účetnictví][DPH][DPH]

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

InvoiceDateFrom - 0.0.0000

Zpracovat doklady s UZP od tohoto data.

InvoiceDateTo - 0.0.0000

Zpracovat doklady s UZP do tohoto data.

InvoiceIn -Ano

Ano - zahrne i přijaté faktury.

Book Contents

Book Index

Export Přiznání k DPH do xml

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo skriptu: FUCT044

Soubor: VATD_ReturnValuesExport.PAS

Popis skriptu: Exportuje přiznání k DPH do "*.xml" souboru. Soubor "*.xml" odpovídá požadované struktuře.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH]

Parametry skriptu:

Databox - Ne

Datová schránka příjemce.

SendByDatabox - Ne

Ano - po exportu odeslat přes datovou schránku.

Book Contents

Book Index

Příloha UZP - v režimu přenesené daň. p.

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo skriptu: FUCT057

Soubor: FA_RevCharg.PAS

Popis skriptu: Skript vytvoří xml soubor Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. V úvodním formuláři je možno nastavit hodnoty parametrů. Soubor lze vytvořit pouze za období do 31.12.2015 (od r. 2016 se příloha nepodává).

Adresa ve stromu: [Účetnictví][DPH][DPH]

Parametry skriptu:

AbbrUnit1 - g

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "1".

AbbrUnit2 - ks

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "11".

AbbrUnitWaste - kg

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "5".

AbbrUnit12 - t

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "12".

AbbrUnit13 - kg

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "13".

AbbrUnit14 - ks

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "14".

AbbrUnit15 - ks

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "15".

AbbrUnit16 - ks

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "16".

AbbrUnit17 - ks

Zkratka měrné jednotky Kódu plnění "17".

ImportGroupMemberFiles - Ne

Ano - importuje soubory členů skupiny.

InvoiceInBooks -

Knihy faktur přijatých

InvoiceOutBooks -

Knihy faktur vydaných

PathForExport -

Zadá se adresa adresáře pro export souborů.

PrintReport - Ano

Ano - vytiskne sestavu.

Purchase - Ano

Nákup.

Sale - Ano

Prodej.

TaxType - AU;AK;AN;OD;OK;ON;PE;PK;PN;SP;SR;SM;SC;SD;2P;2K;2N;3P;3K;3N;4P;4K;4N;5P;5K;5N;6P;6K;6N;6M;6O;7P;7K;7N

Typy daní.

Book Contents

Book Index

Vytvoření OP/OV dle dokladu DPH

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo skriptu: FUCT071

Soubor: VatD_CreateOtherRelation.PAS

Popis skriptu: Skript slouží k vytvoření ostatního závazku (odvod DPH) nebo pohledávky (nadměrný odpočet) k dokladu DPH.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH]

Parametry skriptu:

Other_LR_ForGroup - Ne

Ano - vytvoří se ostatní závazek / pohledávka za skupinu.

Book Contents

Book Index

Export dokladů

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo skriptu: FUCT047

Soubor: VATD_ExpDoc.PAS

Popis skriptu: Exportuje doklady DPH do zvoleného adresáře. Slouží při podání přiznání k DPH za skupinu.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH] [DPH pro skupinu]

Parametry skriptu:

PathForExportDoc

Složka pro export souborů.

Book Contents

Book Index

Import dokladu

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo skriptu: FUCT048

Soubor: VATD_ImpDoc.PAS

Popis skriptu: Importuje doklad DPH ze zvoleného adresáře. Slouží při podání přiznání k DPH za skupinu.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH] [DPH pro skupinu]

Parametry skriptu:

PathForExportDoc

Zadá se adresa adresáře pro import souborů.

Book Contents

Book Index

Aktualizace dokladu

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo skriptu: FUCT046

Soubor: VATD_ImpDocRew.PAS

Popis skriptu: Umožní naimportovat již existující doklad DPH. Importuje se z "*.xml" souboru.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH] [DPH pro skupinu]

Parametry skriptu:

PathForExportDoc

Složka pro import souborů.

Book Contents

Book Index

Import přiznání

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo skriptu: FUCT069

Soubor: VATD_ImpVal.PAS

Popis skriptu: Importuje xml přiznání k DPH ze zvoleného adresáře, vytvoří doklad DPH bez položek. Slouží při podání přiznání k DPH za skupinu.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH] [DPH pro skupinu]

Parametry skriptu:

Encoding - Windows-1250

Kódování xml souboru.

PathForExportDoc

Zadá se adresa adresáře pro import souborů.

Book Contents

Book Index

Aktualizace přiznání

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo skriptu: FUCT070

Soubor: VATD_ImpValRew.PAS

Popis skriptu: Importuje xml přiznání k DPH ze zvoleného adresáře, aktualizuje doklad DPH. Slouží při podání přiznání k DPH za skupinu.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH] [DPH pro skupinu]

Parametry skriptu:

Encoding - Windows-1250

Kódování xml souboru.

PathForExportDoc

Zadá se adresa adresáře pro import souborů.

Book Contents

Book Index

Přiznání k DPH za skupinu - Celkový výpočet

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo skriptu: FUCT045

Soubor: VATD_RetValGr.PAS

Popis skriptu: Výpočet přiznání k DPH za skupinu.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH] [DPH pro skupinu]

Parametry skriptu:

DocumentList - Ano

Ano - vytiskne soupis dokladů.

EditValues - Ne

Ano - editovat údaje.

ExportXML - Ano

Ano - exportovat do "*.XML".

ListForGroup - Ne

Ano - vytiskne souhrnné hlášení za skupinu.

PathForExport

Zadá se adresa adresáře pro export souborů.

Recapitulation - Ano

Ano - vytiskne sestavu Rekapitulace.

VatForm - Ano

Ano - vytiskne formulář Přiznání k DPH.

VyporadaniOdpoctu - Ne

Ano - spustí vypořádání odpočtu.

Book Contents

Book Index

Souhrnné hlášení - celkový výpočet

Číslo procesu: UCT023

Id. číslo skriptu: FUCT002

Soubor: VATD_SumRep.PAS

Popis skriptu: Po spuštění skriptu se zobrazí formulář, ve kterém zadáme, zda chceme měsíční či čtvrtletní SH. Zadáme období od-do a zatrhneme, které výstupy se mají napočítat. Bližší popis viz Metodika.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [Souhrnné hlášení]

Parametry skriptu:

Databox - Ne

Datová schránka příjemce.

DocumentList - Ano

Ano - zobrazí výstup sestavy Soupis dokladů.

EditValues - Ne

Ano - zobrazí se po odsouhlasení vstupního formuláře Údaje o poplatníkovi.

ImportGroupMemberFiles - Ne

Ano - importuje soubory členů skupiny.

ExportXML - Ano

Ano - vytvoří soubor v "*.xml".

ListForGroup - Ne

Ano - vytvoří se soubor "*.xml" a vytisknou se sestavy za skupinu.

PathForExport

Zadá se adresa adresáře pro export souborů.

ReleaseNotesBooks

Zkratka Knihy výdejek, které se mají zpracovat (oddělené středníkem).

ReportValues - Ano

Ano - vytiskne se sestava Souhrnné hlášení - výpis.

SendByDatabox - Ne

Ano - po exportu odeslat přes datovou schránku.

TransferNotesBooks

Zkratka Knihy převodek, které se mají zpracovat (oddělené středníkem).

Book Contents

Book Index

Kontrolní hlášení

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo skriptu: FUCT072

Soubor: VATD_KHCZ.PAS

Popis skriptu: Skript vypočte kontrolní hlášení. Bližší popis v uživatelské příručce.

Adresa ve stromu: [Účetnictví][DPH][DPH]

Parametry skriptu:

ByExtNo - Ne

Ano - v sestavách Kontrolní hlášení a Soupis dokladů kontrolního hlášení se doklady v rámci sekcí setřídí podle Evidenčního čísla dokladu.

Databox - Ne

Datová schránka příjemce.

PathForExport

Zadá se adresa adresáře pro export souborů.

SaleRefNo - Ne

Ano - pro doklady prodeje se jako evidenční číslo dokladu do kontrolního hlášení použije variabilní symbol; Ne - pro doklady prodeje se jako evidenční číslo dokladu do kontrolního hlášení použije Kniha/Období/Číslo.

SendByDatabox - Ne

Ano - po exportu odeslat přes datovou schránku.

Book Contents

Book Index

Převedení zůstatků na účtech DPH

Číslo procesu: UCT033

Id. číslo skriptu: FUCT068

Soubor: ACC_BalanceVAT.PAS

Popis skriptu: Převedení zůstatků na účtech DPH interním dokladem na účet zúčtování DPH s finančním úřadem.

Adresa ve stromu: [Účetnictví][DPH][DPH]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Po zaúčtování prvotních dokladů s DPH, kontrole zaúčtování DPH a přeúčtování částek DPH, které představují rozdíl mezi Přiznáním k DPH a částkami v účetnictví ve zvoleném období, spustíme funkci Převedení zůstatků na účtech DPH.

Funkci spustíme nad Hlavní knihou, ve které nastavíme Periodu do dle zvoleného období. Po odsouhlasení dotazu "Přejete si převézt zůstatky účtů DPH?" se vytvoří interní doklad:

Interní doklad zaúčtujeme.

Pozn.: Před prvním spuštěním funkce je třeba nastavit parametry. Ve stromovém menu Účetnictví - Základní nastavení účetnictví - Nastavení účtování DPH v části Přeúčtování DPH nastavíme:

Book Contents

Book Index

Korekce sazby DPH čerpaných záloh

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FUCT090

Soubor: CorrectVatRateOnDeductedAdvances.PAS

Popis skriptu: Skript se spouští nad knihou Faktury přijaté a Faktury vydané. Skript provede korekci sazby DPH na zálohách v případě, kdy dochází ke změně sazby DPH a na faktuře jsou čerpány zálohy s původní sazbou DPH.

Bližší popis v dokumentaci Účetnictví v části DPH v kap. Změna sazby DPH.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

OldVatRateAbbr

Zkratka staré sazby DPH.

NewVatRateAbbr

Zkratka nové sazby DPH.

CorrectionArticleAbbr

Zkratka karty zboží pro korekční položky.

AccountingTransactionDate

Datum úč. případu faktury, od kterého má být korekce provedena.

Book Contents

Book Index

Silniční daň

Book Contents

Book Index

Naplnění číselníku Sazby silniční daně

Číslo procesu: UCT035

Id. číslo skriptu: FDOP001

Soubor: Voz_RoadTaxRates.PAS

Popis skriptu: Import sazeb silniční daně z CSV souboru. Po spuštění se zadá datum, od kdy jsou sazby daně platné.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Silniční daň] [Základní nastavení]

[Doprava] [Základní data]

Parametry skriptu:

Delete - Ne

Ano - smaže záznamy z tabulky.

FillFromExcel - Ne

Ano - importuje záznamy z excelu, Ne - importuje záznamy z CSV souboru. Oba jsou uložené v adresáři K2/SupportFiles.

Book Contents

Book Index

Nastavení silniční daně na vozidlech

Číslo procesu: UCT035

Id. číslo skriptu: FDOP002

Soubor: Voz_FillRoadTax.PAS

Popis skriptu: Nastavení silniční daně na vozidlech.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Silniční daň] [Základní nastavení]

[Doprava] [Základní data]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Přiznání k silniční dani - Nastavení parametrů

Číslo procesu: UCT035

Id. číslo skriptu: FDOP003

Soubor: VOZ_RTDP.PAS

Popis skriptu: Nastavení parametrů pro přiznání k silniční dani.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Silniční daň] [Základní nastavení]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Přiznání k silniční dani - Výpočet a export

Číslo procesu: UCT035

Id. číslo skriptu: FDOP004

Soubor: VOZ_RTD.PAS

Popis skriptu: Výpočet záloh, výpočet a export přiznání.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Silniční daň] [Silniční daň]

Parametry skriptu:

PathForExport -

Složka pro export souborů

OnlyConfirmed - Ne

Ano - Pouze potvrzené doklady pro silniční daň

RoadTaxDocFilter - Ne

Ano - Pouze kontejner dokladů pro silniční daň

ShowCostCentre - Ne

Ano - zobrazí řádek se střediskem vozidla; Ne - středisko vozidla se nezobrazí

VehicleFilter - Ne

Ano - Pouze kontejner vozidel

Book Contents

Book Index

Interní doklady

Book Contents

Book Index

Vytvoření interního dokladu z faktury, OP/OV

Číslo procesu: UCT034

Id. číslo skriptu: FUCT081

Soubor: INV_CreateInternalDoc.PAS

Popis skriptu: Skript spustíme na faktuře vydané / přijaté nebo na ostatní pohledávce / závazku. Po spuštění se zobrazí formulář, ve kterém se dle dokladu nastaví Firma, Datum úč. případu a UZP a Popis. Zadáme knihu, ve které má být interní doklad vytvořen, částku netto, sazbu DPH nebo kartu interního dokladu, případně další údaje. Po odsouhlasení formuláře se vytvoří interní doklad. Pokud se vytváří z faktury vydané nebo ostatní pohledávky, je na položce typ Výstup, pokud z faktury přijaté nebo ostatního závazku - typ Vstup.

Lze využít např. pro časové rozlišení k faktuře.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Interní doklady]

Parametry skriptu:

AccDate - datum úč. případu z faktury, ostatní pohledávky nebo závazku

Datum úč. případu položky interního dokladu.

AccountC -

Účet Dal položky interního dokladu.

AccountD -

Účet Má dáti položky interního dokladu.

Book -

Zkratka knihy interních dokladů.

Card -

Zkratka karty interního dokladu.

Confirm - Ano

Ano - potvrdí se vytvořený doklad.

Description - popis z faktury

Popis dokladu.

DimensionsFromInvoice - Ano

Analytické osy se dosadí dle faktury, ostatní pohledávky nebo závazku.

Firm - firma z faktury

Firma dokladu.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí se vstupní formulář.

Net - 0

Netto částka dokladu.

NetFromInvoice - Ne

Ano - částka se nastaví dle netto částky faktury.

RateOfVat -

Zkratka sazby DPH položky dokladu.

TypeOfTax -

Typ daně položky dokladu.

Vat - Ne

Ano - zatrhne se příznak DPH na položce dokladu.

VatDate - datum UZP z faktury

Datum UZP položky dokladu.

Book Contents

Book Index

Hlavní kniha

Book Contents

Book Index

Export hlavní knihy do excelu

Číslo procesu: UCT021

Id. číslo skriptu: FUCT033

Soubor: UCT_HLK_EXCEL.PAS

Popis skriptu: Skript slouží k exportu obratů hlavní knihy do tabulky v Excelu. Zobrazí formulář.

 

Upozornění: Skript může skončit chybou "OLE Error 800 A03EC". Existuje více důvodů pro zobrazení chybové hlášky. Jedním z důvodů může být edice MS Office 2013 Standard, která umožňuje pracovat s maximálně 256 sloupci v excelu. Např. pokud se exportuje větší množství sloupců (typicky pro zobrazení všech účtů z účetní osnovy a údajů MD, D, Zůstatek).

 

Jedním z dalších důvodů zobrazení chyby je, že ve vzorci, který vypočítává hodnotu, je celkem za jednotlivé sloupce více než 8192 znaků. Taková situace nastává, pokud existuje velké množství sloupců, ze kterých se má počítat požadovaná hodnota (počet v řádech tisíců). V takovém případě je dosaženo limitů programu MS Office - Excel - platí i pro pro profesionální edice MS Office).

Adresa ve stromu:[Účetnictví] [Hlavní kniha] [Export hlavní knihy do Excelu]

Parametry skriptu:

AccountType - 0

Do excelu se budou exportovat účty: 0 - všechny; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

Balance - Ano

Ano - exportuje se saldo účtů.

Credit - Ano

Ano - exportuje se obrat MD účtů.

Debit - Ano

Ano - exportuje se obrat D účtů.

Design - 1

1 - export dat do listů - sloupců - řádků; 2 - export dat do listů - řádků; 3 - export dat do sloupců - řádků; 4 - export dat do řádků.

Group01 - -1

Pořadí setřídění.

Group02 - -1

Pořadí setřídění.

Group03 - -1

Pořadí setřídění.

Group04 - -1

Pořadí setřídění.

Group05 - -1

Pořadí setřídění.

Group06 - -1

Pořadí setřídění.

IgnoreTaxUndeductAccounts - Ne

Ano - ignorovat daňově neuznatelné účty.

MaxExcelColumn - 16384

Hodnota parametru určuje maximální počet sloupců (v Excelu 2007). Pokud někdo používá excel 2003, měl by nastavit hodnotu 255.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se úvodní formulář podmínek.

OpBalance - Ano

Ano - exportuje se počáteční stav účtů.

Remainder - Ano

Ano - exportuje se zůstatek účtů.

ShowSumAccountType1 - Ano

Ano - zobrazí se součty za sloupce. Funguje pouze v kombinaci s parametrem AccountType = 1 (export pouze analytických účtů).

TurnSignForAccount

Účty, u kterých se otočí znaménko.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Book Contents

Book Index

Ekonomické analýzy

Book Contents

Book Index

Ekonomické analýzy - Přidání nahrazujících účtů

Číslo procesu: UCT024

Id. číslo skriptu: FUCT031

Soubor: UCTY_EKA.PAS

Popis skriptu: Jestliže jsme do IS K2 zadali nahrazující účty (viz kapitola Nahrazující účet) a potřebujeme je přidat do ekonomické analýzy, můžeme použít tuto funkci, která se spouští na Řádcích ekonomických analýz.

Po spuštění funkce zvolíme, zda chceme přidat účty z pole Nahrazující účet v účetním rozvrhu jen do aktuální analýzy, nebo do všech analýz. Tato funkce nevymaže z analýzy původní účty, pouze přidá nové.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

AktAnalyza - Ne

Ano - aktuální analýza; Ne - všechny analýzy.

NeInteraktiv - Ne

Ano - nezobrazí se úvodní formulář; Ne - zobrazí se úvodní formulář.

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza - export do excelu

Čísl procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: FUCT081

Soubor: UCT_EKA.pas

Popis sestavy: Sestava zobrazí jednotlivé řádky ekonomických analýz s vypočtenými hodnotami za knihu, středisko, kód zakázky, kód zboží, periodu, řádek nebo sloupec v setřídění, jaké si uživatel zvolí na vstupním formuláři sestavy (jaké parametry se objeví ve vstup. formuláři sestavy ve sloupci seskupit závisí na tom, v jakém setřídění je daná ekonomická analýza vypočtena).

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

AccountType

Typ účtu:0 - vše, 1 - pouze analytické účty, 2 - pouze sběrné účty

Design - 1

Group01 - 7

1-Sloupec,2-Řádek,3-Kniha,4-Středisko,5-Zakázka,6-Zboží,7-Datum

Group02 - 2

1-Sloupec,2-Řádek,3-Kniha,4-Středisko,5-Zakázka,6-Zboží,7-Datum

Group03 -

1-Sloupec,2-Řádek,3-Kniha,4-Středisko,5-Zakázka,6-Zboží,7-Datum

Group04 -

1-Sloupec,2-Řádek,3-Kniha,4-Středisko,5-Zakázka,6-Zboží,7-Datum

Group05 -

1-Sloupec,2-Řádek,3-Kniha,4-Středisko,5-Zakázka,6-Zboží,7-Datum

Group06 -

1-Sloupec,2-Řádek,3-Kniha,4-Středisko,5-Zakázka,6-Zboží,7-Datum

Group07 -

1-Sloupec,2-Řádek,3-Kniha,4-Středisko,5-Zakázka,6-Zboží,7-Datum

IgnoreTaxUndeductAccount - 0

Ignorovat daňově neuznatelné účty

MaxExcelColumns - 16384

Maximální počet řádků excelu

NoInteractive - Ne

Ne - Zobrazí úvodní formulář

NoteAltTi

Typ poznámky pro alternativní název.

UseAltTi - Ne

Ano - částky jsou zobrazeny v tisících.

ShowAllColumns - Ano

Ano - zobrazí všechny sloupce.

ShowColumnId - 1

ShowDet - Ano

Ano - zobrazí detail.

ShowSumAccountType1 - Ano

Zobrazit součty za sloupce

Příklad: Vypočteme Výsledovku za 4. čtvrtletí roku 2011 za firmu celkem a současně vyexportujeme do Excelu výsledovky za jednotlivá střediska s obraty za jednotlivé měsíce a obratem celkem.

V Řádcích ekonomických analýz vybereme pomocí kláves Alt+F10 analýzu "Výsledovka". Pomocí kláves Alt+F9 vyvoláme vstupní formulář pro výpočet. Zadáme Knihu "U", Měnu "Kč" a Periodu od - do "Říjen/2011" - "Prosinec/2011". V části Nabídka setřídění označíme "Středisko" a "Datum" (Středisko posuneme nad Datum).

pic_2231

Obr.: Vstupní formulář výpočtu ekonomické analýzy

Ze stromového menu Účetnictví - Ekonomické analýzy - Tisk ekonomických analýz spustíme sestavu Tisk ekonomické analýzy. Ve vstupním formuláři označíme hvězdičkou Středisko, Datum, Řádek (a pomocí šipek je takto seřadíme za sebou). V pravé části zatrhneme pole Zobrazit setřídění do listů tabulky a Zobrazit setřídění do sloupců.

pic_2233

Obr.: Vstupní formulář sestavy Tisk ekonomické analýzy

Stiskneme tlačítko Excel. Otevře se Excel, na samostatných listech bude výsledovka za jednotlivá střediska s obraty za jednotlivé měsíce a za vybrané období celkem.

pic_2234

Obr.: Excel s výsledovkami za jednotlivá střediska

Book Contents

Book Index

Rozvaha

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT053

Soubor: UCT_EA_Balance.PAS

Popis skriptu:: Skript provádí výpočet ekonomických analýz pro aktiva a pasiva a poté vytvořený výkaz tiskne do sestavy, "*.PDF", nebo exportuje do Excelu, do xml souboru s Přiznáním k dani z příjmů právnických osob nebo vytvoří xml pro Komerční banku. Pokud se analýza exportuje do xml, musí být před spuštěním skriptu v Hlavičkách ek. analýz nastaven Poměr zobrazení 1:1000 a Řád = 1000.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení rozvahy.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormsPattern - 2018

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAssets - Bilance A

Zkratka analýzy pro aktiva.

HeadLiabilities - Bilance P

Zkratka analýzy pro pasiva.

Language - 5

Jazyk: 1 - angličtina, 2 - němčina, 5 - čeština.

LegalForm -

Právní forma - zobrazí se na konci sestavy.

ObjectClause -

Předmět podnikání - zobrazí se na konci sestavy.

PastPeriodForKB - Ne

Ne - do xml pro Komerční banku se vyexportuje jen aktuální období. Ano - vyexportuje se i minulé období.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_Balance.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk rozvahy.

SetPastPeriod - Ano

Ano - ve vstupním formuláři lze zadat jen aktuální období, analýza se vypočte jen 1x pro toto období a zobrazí se hodnoty dle definice všech sloupců (tzn. že se přebírá i 4. sloupec aktiv a 2. sloupec pasiv).

Ne - 2x vypočte analýzu dle 1. sloupce pro aktuální a minulé období dle vstupního formuláře (lze tedy zadat minulý období dle vlastního výběru).

Sign - 23;30;254;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

SignRecord -

Podpisový záznam - zobrazí se na konci sestavy.

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Rozvaha.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomických analýz Bilance A a Bilance P,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře, ten je zobrazen na 5 záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat, napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Rozvaha,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží,
 6. pomocí tlačítka Přidat do XML FÚ můžeme rozvahu přidat do xml souboru Daň z příjmů právnických osob - po stisknutí tlačítka vybereme xml soubor, který si předem uložíme z daňového portálu,
 7. pomocí tlačítka Export do XML KB můžeme vytvořit xml pro Komerční banku. Po stisknutí tlačítka se zobrazí dotaz "Přidat do uloženého souboru?" Pokud zvolíme "Ne", vytvoří se nový soubor, v opačném případě vybereme xml soubor (např. s výsledovkou), do kterého se rozvaha přidá. Rozvaha se vyexportuje bez minulého období. Pokud nastavíme parametr PastPeriodForKB na "Ano", vyexportuje se i minulé období.

Book Contents

Book Index

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - rozšířená

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT058

Soubor: UCT_EA_BalanceS.PAS

Popis skriptu: Skript provádí výpočet ekonomických analýz pro aktiva a pasiva ve zkráceném rozsahu - rozšířené a poté vytvořený výkaz tiskne do sestavy, "*.PDF", nebo exportuje do Excelu, do xml souboru s Přiznáním k dani z příjmů právnických osob nebo vytvoří xml pro Komerční banku. Pokud se analýza exportuje do xml, musí být před spuštěním skriptu v Hlavičkách ek. analýz nastaven Poměr zobrazení 1:1000 a Řád = 1000.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení rozvahy ve zjednodušeném rozsahu.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormsPattern - 2018

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAssets - Bilance AZ

Zkratka analýzy pro aktiva.

HeadLiabilities - Bilance PZ

Zkratka analýzy pro pasiva.

Language - 5

Jazyk: 1 - angličtina, 2 - němčina, 5 - čeština.

LegalForm -

Právní forma - zobrazí se na konci sestavy.

ObjectClause -

Předmět podnikání - zobrazí se na konci sestavy.

PastPeriodForKB - Ne

Ne - do xml pro Komerční banku se vyexportuje jen aktuální období. Ano - vyexportuje se i minulé období.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_BalanceS.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk rozvahy ve zjednodušeném rozsahu.

SetPastPeriod - Ano

Ano - ve vstupním formuláři lze zadat jen aktuální období, analýza se vypočte jen 1x pro toto období a zobrazí se hodnoty dle definice všech sloupců (tzn. že se přebírá i 4. sloupec aktiv a 2. sloupec pasiv).

Ne - 2x vypočte analýzu dle 1. sloupce pro aktuální a minulé období dle vstupního formuláře (lze tedy zadat minulý období dle vlastního výběru).

Sign - 23;30;254;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

SignRecord -

Podpisový záznam - zobrazí se na konci sestavy.

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Rozvaha ve zkráceném rozsahu - rozšířená.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomických analýz Bilance AZ a Bilance PZ,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře, ten je zobrazen v záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat. Napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Rozvaha,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží
 6. pomocí tlačítka Přidat do XML FÚ můžeme rozvahu přidat do xml souboru Daň z příjmů právnických osob - po stisknutí tlačítka vybereme xml soubor, který si předem uložíme z daňového portálu,
 7. pomocí tlačítka Export do XML KB můžeme vytvořit xml pro Komerční banku. Po stisknutí tlačítka se zobrazí dotaz "Přidat do uloženého souboru?" Pokud zvolíme "Ne", vytvoří se nový soubor, v opačném případě vybereme xml soubor (např. s výsledovkou), do kterého se rozvaha přidá. Rozvaha se vyexportuje bez minulého období. Pokud nastavíme parametr PastPeriodForKB na "Ano", vyexportuje se i minulé období.

Book Contents

Book Index

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - základní

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT073

Soubor: UCT_EA_BalanceSS.PAS

Popis skriptu: Skript provádí výpočet ekonomických analýz pro aktiva a pasiva ve zkráceném rozsahu - základní a poté vytvořený výkaz tiskne do sestavy, "*.PDF", nebo exportuje do Excelu, do xml souboru s Přiznáním k dani z příjmů právnických osob nebo vytvoří xml pro Komerční banku. Pokud se analýza exportuje do xml, musí být před spuštěním skriptu v Hlavičkách ek. analýz nastaven Poměr zobrazení 1:1000 a Řád = 1000.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení rozvahy ve zjednodušeném rozsahu.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormsPattern - 2018

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAssets - Bilance AZZ

Zkratka analýzy pro aktiva.

HeadLiabilities - Bilance PZZ

Zkratka analýzy pro pasiva.

Language - 5

Jazyk: 1 - angličtina, 2 - němčina, 5 - čeština.

LegalForm -

Právní forma - zobrazí se na konci sestavy.

ObjectClause -

Předmět podnikání - zobrazí se na konci sestavy.

PastPeriodForKB - Ne

Ne - do xml pro Komerční banku se vyexportuje jen aktuální období. Ano - vyexportuje se i minulé období.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_BalanceSS.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk rozvahy ve zjednodušeném rozsahu.

SetPastPeriod - Ano

Ano - ve vstupním formuláři lze zadat jen aktuální období, analýza se vypočte jen 1x pro toto období a zobrazí se hodnoty dle definice všech sloupců (tzn. že se přebírá i 4. sloupec aktiv a 2. sloupec pasiv).

Ne - 2x vypočte analýzu dle 1. sloupce pro aktuální a minulé období dle vstupního formuláře (lze tedy zadat minulý období dle vlastního výběru).

Sign - 23;30;255;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

SignRecord -

Podpisový záznam - zobrazí se na konci sestavy.

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Rozvaha ve zkráceném rozsahu - základní.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomických analýz Bilance AZZ a Bilance PZZ,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře, ten je zobrazen v záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat. Napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Rozvaha,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží
 6. pomocí tlačítka Přidat do XML FÚ můžeme rozvahu přidat do xml souboru Daň z příjmů právnických osob - po stisknutí tlačítka vybereme xml soubor, který si předem uložíme z daňového portálu,
 7. pomocí tlačítka Export do XML KB můžeme vytvořit xml pro Komerční banku. Po stisknutí tlačítka se zobrazí dotaz "Přidat do uloženého souboru?" Pokud zvolíme "Ne", vytvoří se nový soubor, v opačném případě vybereme xml soubor (např. s výsledovkou), do kterého se rozvaha přidá. Rozvaha se vyexportuje bez minulého období. Pokud nastavíme parametr PastPeriodForKB na "Ano", vyexportuje se i minulé období.

Book Contents

Book Index

Rozvaha neziskové organizace

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT054

Soubor: UCT_EA_NOBalance.PAS

Popis skriptu: Skript provádí výpočet ekonomických analýz pro neziskové organizace pro aktiva a pasiva a poté vytvořený výkaz tiskne do sestavy, "*.PDF", nebo exportuje do Excelu nebo do xml souboru s Přiznáním k dani z příjmů právnických osob.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz] [Neziskové organizace]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení rozvahy.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormsPattern - 2016

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAssets - NOBilanceA

Zkratka analýzy pro aktiva neziskovek.

HeadLiabilities - NOBilanceP

Zkratka analýzy pro pasiva neziskovek.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_NOBalance.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk rozvahy neziskovek.

Sign - 23;29;188;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Rozvaha pro neziskové organizace.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomických analýz NOBilanceA a NOBilanceP,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře, ten je zobrazen na 4 záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat. Aktiva jsou na záložkách 1 a 2 a pasiva na záložkách 3 a 4, napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Rozvaha neziskové organizace,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží,
 6. pomocí tlačítka Přidat do XML můžeme rozvahu přidat do xml souboru Daň z příjmů právnických osob - po stisknutí tlačítka vybereme xml soubor, který si předem uložíme z daňového portálu.

Book Contents

Book Index

Výsledovka

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT055

Soubor: UCT_EA_IncStmt.PAS

Popis: Skript provádí výpočet ekonomické analýzy pro výsledovku, napočtené hodnoty zobrazí ve Výkaze zisku a ztráty v plném rozsahu. Vytvořený Výkaz lze tisknout do sestavy, "*.PDF", nebo exportovat do Excelu, do xml souboru Daň z příjmů právnických osob nebo vytvoří xml pro Komerční banku. Pokud se analýza exportuje do xml, musí být před spuštěním skriptu v Hlavičkách ek. analýz nastaven Poměr zobrazení 1:1000 a Řád = 1000.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení výsledovky.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormPattern - 2018

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAnalyze - Výsledovka

Zkratka analýzy pro výsledovku.

HeadAnalyzeLastPeriod - Výsledovka

Zkratka analýzy pro výsledovku za minulé období.

Language - 5

Jazyk: 1 - angličtina, 2 - němčina, 5 - čeština.

LegalForm -

Právní forma - zobrazí se na konci sestavy.

ObjectClause -

Předmět podnikání - zobrazí se na konci sestavy.

PastPeriodForKB - Ne

Ne - do xml pro Komerční banku se vyexportuje jen aktuální období. Ano - vyexportuje se i minulé období.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_IncStmt.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk výsledovky.

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

SignRecord -

Podpisový záznam - zobrazí se na konci sestavy.

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomické analýzy Výsledovka,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu, ten je zobrazen na 2 záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat, napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Výkaz zisků a ztrát,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží,
 6. pomocí tlačítka Přidat do XML FÚ můžeme výsledovku přidat do xml souboru Daň z příjmů právnických osob - po stisknutí tlačítka vybereme xml soubor, který si předem uložíme z daňového portálu,
 7. pomocí tlačítka Export do XML KB můžeme vytvořit xml pro Komerční banku. Po stisknutí tlačítka se zobrazí dotaz "Přidat do uloženého souboru?" Pokud zvolíme "Ne", vytvoří se nový soubor, v opačném případě vybereme xml soubor (např. s rozvahou), do kterého se výsledovka přidá. Výsledovka se vyexportuje bez minulého období. Pokud nastavíme parametr PastPeriodForKB na "Ano", vyexportuje se i minulé období.

Book Contents

Book Index

Výsledovka ve zkráceném rozsahu

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT059

Soubor: UCT_EA_IncStmtS.PAS

Popis skriptu: Skript provádí výpočet ekonomické analýzy pro výsledovku ve zjednodušeném rozsahu, napočtené hodnoty zobrazí ve Výkaze zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu. Vytvořený Výkaz lze tisknout do sestavy, "*.PDF", nebo exportovat do Excelu, do xml souboru Daň z příjmů právnických osob nebo vytvoří xml pro Komerční banku. Pokud se analýza exportuje do xml, musí být před spuštěním skriptu v Hlavičkách ek. analýz nastaven Poměr zobrazení 1:1000 a Řád = 1000.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení výsledovky.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormPattern - 2016

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAnalyze - Výsledovka Z

Zkratka analýzy pro výsledovku.

HeadAnalyzeLastPeriod - Výsledovka Z

Zkratka analýzy pro výsledovku za minulé období.

Language - 5

Jazyk: 1 - angličtina, 2 - němčina, 5 - čeština.

LegalForm -

Právní forma - zobrazí se na konci sestavy.

ObjectClause -

Předmět podnikání - zobrazí se na konci sestavy.

PastPeriodForKB - Ne

Ne - do xml pro Komerční banku se vyexportuje jen aktuální období. Ano - vyexportuje se i minulé období.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_IncStmtS.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk výsledovky.

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

SignRecord -

Podpisový záznam - zobrazí se na konci sestavy.

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomické analýzy Výsledovka Z,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu, ten je zobrazen na 2 záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat, napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží,
 6. pomocí tlačítka Přidat do XML FÚ můžeme výsledovku přidat do xml souboru Daň z příjmů právnických osob - po stisknutí tlačítka vybereme xml soubor, který si předem uložíme z daňového portálu,
 7. pomocí tlačítka Export do XML KB můžeme vytvořit xml pro Komerční banku. Po stisknutí tlačítka se zobrazí dotaz "Přidat do uloženého souboru?" Pokud zvolíme "Ne", vytvoří se nový soubor, v opačném případě vybereme xml soubor (např. s rozvahou), do kterého se výsledovka přidá. Výsledovka se vyexportuje bez minulého období. Pokud nastavíme parametr PastPeriodForKB na "Ano", vyexportuje se i minulé období.

Book Contents

Book Index

Výsledovka neziskové organizace

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT056

Soubor: UCT_EA_NOIncStmt.PAS

Popis skriptu: Skript provádí výpočet ekonomické analýzy pro výsledovku neziskové organizace, napočtené hodnoty zobrazí ve Výkaze zisku a ztráty v plném rozsahu. Vytvořený Výkaz lze tisknout do sestavy, "*.pdf", nebo exportovat do Excelu nebo do xml souboru Daň z příjmů právnických osob.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz] [Neziskové organizace]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení výsledovky.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormPattern - 2016

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAnalyze - NOVýsledovka

Zkratka analýzy pro výsledovku. Pokud je parametr prázdný, vytisknou se hodnoty z aktuálně zobrazené analýzy.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_NOIncStmt.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk výsledovky neziskové organizace.

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomické analýzy NOVýsledovka,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu, ten je zobrazen na 2 záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat, napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Výkaz zisků a ztrát,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží,
 6. pomocí tlačítka Přidat do XML můžeme výsledovku přidat do xml souboru Daň z příjmů právnických osob - po stisknutí tlačítka vybereme xml soubor, který si předem uložíme z daňového portálu.

Book Contents

Book Index

Přehled o peněžních tocích

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT076

Soubor: UCT_EA_CashFlow.PAS

Popis skriptu:: Skript provádí výpočet ekonomické analýzy Přehled o peněžních tocích (včetně pomocné analýzy) a poté vytvořený výkaz tiskne do sestavy, "*.PDF" nebo exportuje do Excelu. Dříve než účetní jednotka začne tuto analýzu využívat, musí si zkontrolovat a upravit definici řádků analýzy (včetně pomocné analýzy) podle svých potřeb a požadavků.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet podle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení výkazu.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormsPattern - 2016

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAnalysis - Peněžní tok

Zkratka analýzy pro Peněžní tok.

HeadAssets - Bilance A

Zkratka analýzy pro Aktiva.

HeadLiabilities - Bilance P

Zkratka analýzy pro Pasiva.

HelpAnalysis - Pen. tok H

Zkratka pomocné analýzy.

LegalForm -

Právní forma - zobrazí se na konci sestavy.

ObjectClause -

Předmět podnikání - zobrazí se na konci sestavy.

PastDateFrom

Přednastavené minulé datum období (od).

PastDateTo

Přednastavené minulé datum období (do).

PastPeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro minulé období od.

PastPeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro minulé období do.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_CashFlow.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk výkazu.

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Přehled o peněžních tocích.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomických analýz Bilance A, Bilance P, Pen. tok H a Peněžní tok,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře, ten je zobrazen na 2 záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat. Napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Peněžní tok,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží.

Book Contents

Book Index

Import jazykových názvů ekonomických analýz

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT074

Soubor: EKAN_LANGIMPORT_XML.PAS

Popis skriptu: Skript naimportuje jazykové názvy řádků analýz z xml, které bylo vytvořeno funkcí Export ekonomické analýzy. Po spuštění skriptu vybereme uložený xml soubor. U analýz, uvedených v xml, se aktualizují jazykové názvy řádků.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

LangNo - 0

Číslo jazyka, který se importuje. 0 - importují se všechny jazyky z xml.

Book Contents

Book Index

Změna zkratky analýzy v pomocné definici

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT075

Soubor: EA_AuxiliaryDef_Change.PAS

Popis skriptu: Skript v řádcích ekonomické analýzy nahradí v poli Pomocná definice zkratku analýzy zadanou v parametru OriginalAnalysis zkratkou analýzy zadanou v parametru NewAnalysis.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

OriginalAnalysis -

Zkratka analýzy, která se má v poli Pomocná definice nahradit.

NewAnalysis -

Zkratka analýzy, která se má vložit do pole Pomocná definice místo původní analýzy.

Book Contents

Book Index

Pomocný konsolidační přehled

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FUCT078

Soubor: AuxiliaryConsolidationOverview.PAS

Popis skriptu: Výkaz pro konsolidaci státu. Bližší popis v Uživatelské příručce v části Účetnictví.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Book - U

Knihy účetnictví (oddělené středníkem).

File_1 - PKP_1.xml

Cesta a název souboru - část I Přehled stavu položek. Implicitně v adresáři K2.

File_3 - PKP_3.xml

Cesta a název souboru - část III Identifikace vzájemných vztahů. Implicitně v adresáři K2.

File_4 - PKP_4.xml

Cesta a název souboru - část IV Přehled podrozvahových položek. Implicitně v adresáři K2.

File_V - PKP_V.xml

Cesta a název souboru - část V Vysvětlení významných částek. Implicitně v adresáři K2.

File_Save - PKP_Save.xml

Cesta a název pracovního souboru. Implicitně v adresáři K2.

HeadAssets - PKP A

Zkratka analýzy pro Aktiva - PKP.

HeadLiabilities - PKP P

Zkratka analýzy pro Pasiva - PKP.

HeadOverviewOfItemValues - PKP 1

Zkratka analýzy pro Přehled stavu položek.

HeadOverviewOfOffBalanceSheetItems - PKP 4

Zkratka analýzy pro Přehled podrozvahových položek.

HeadProfitLoss - PKP V

Zkratka analýzy pro Výsledovku - PKP.

HeadProfitLossPastPeriod - PKP VMO

Zkratka analýzy pro Výsledovku minulé období - PKP.

PastPeriod - Ano

Ano - zobrazí se i hodnoty za minulé období; Ne - hodnoty za minulé období se nezobrazí.

PastPeriodFrom

Minulé období - Perioda od.

PastPeriodTo

Minulé období - Perioda do.

PeriodFrom

Aktuální období - Perioda od.

PeriodTo

Aktuální období - Perioda do.

Pattern - 2020

Šablona - rok.

Book Contents

Book Index

Pomocný konsolidační přehled, část 6

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FUCT080

Soubor: AuxConsO_VI.PAS

Popis skriptu: Výkaz pro konsolidaci státu, část VI. Bližší popis v Uživatelské příručce v části Účetnictví.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Book - U

Knihy účetnictví (oddělené středníkem).

File_6 - PKP_6.xml

Cesta a název souboru - část VI Informace pro konsolidaci kapitálu. Implicitně v adresáři K2.

HeadLiabilities - BILANCE P

Zkratka analýzy pro Pasiva.

HeadDataForCapitalConsolidation - PKP 6

Zkratka analýzy pro Informace pro konsolidaci kapitálu.

PeriodFrom

Aktuální období - Perioda od.

PeriodTo

Aktuální období - Perioda do.

Pattern - 2020

Šablona - rok.

Book Contents

Book Index

Pomocný konsolidační záznam

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FUCT079

Soubor: AuxiliaryConsolidationRecord.PAS

Popis skriptu: Pomocí skriptu se vytvoří pomocný konsolidační záznam (souvisí s výkazem Pomocný konsolidační přehled). Bližší popis v Uživatelské příručce v části Účetnictví.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Příspěvkové organizace

Book Contents

Book Index

Rozvaha - příspěvkové organizace

Číslo procesu: není zařazena v žádném procesu

Id. číslo skriptu: FUCT082

Soubor: Balance_StateFundedInstitut.pas

Popis skriptu: Skript provádí výpočet účetního výkazu Rozvaha pro příspěvkové organizace pro aktiva a pasiva a poté vytvořený výkaz tiskne do sestavy, "*.PDF", nebo exportuje do Excelu nebo do xml souboru.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení rozvahy.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormsPattern - 2019

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAssets - POBilanceA

Zkratka analýzy pro aktiva příspěvkových organizací.

HeadLiabilities - POBilanceP

Zkratka analýzy pro pasiva příspěvkových organizací.

LegalForm

Právní forma.

PathForExport

Cesta a název souboru.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\Balance_StateFundedInstitut.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk rozvahy příspěvkových organizací.

SetPastPeriod

Automaticky nastavit minulé období.

Sign - 23;29;188;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Rozvaha pro příspěvkové organizace.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období,
 2. skript provede výpočet ekonomických analýz POBilanceA a POBilanceP,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí ve formuláři, ten je zobrazen na 4 záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat. Aktiva jsou na záložkách 1 až 3 a pasiva na záložkách 4 a 5, napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží.
 6. Pomocí tlačítka Export do CSÚIS vytvoříme soubor xml, který po zašifrování můžeme naimportovat do CSÚIS (centrální systém účetních informací státu).

Book Contents

Book Index

Výkaz zisku a ztráty - příspěvkové organizace

Číslo procesu: není zařazen v žádném procesu

Id. číslo skriptu: FUCT083

Soubor: IncStmt_StateFundedInstitut.pas

Popis skriptu: Skript provádí výpočet ekonomické analýzy pro výsledovku příspěvkové organizace, napočtené hodnoty zobrazí ve Výkaze zisku a ztráty v plném rozsahu. Vytvořený Výkaz lze tisknout do sestavy, "*.pdf", nebo exportovat do Excelu nebo do xml souboru.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení výsledovky.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormPattern - 2019

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAnalyze - POVýsledovka

Zkratka analýzy pro výsledovku. Pokud je parametr prázdný, vytisknou se hodnoty z aktuálně zobrazené analýzy.

LegalForm - Právní forma.

PastPeriodFrom - 0.0.0000

Přednastavené období (od).

PastPeriodTo - 0.0.0000

Přednastavené období (do).

PastDateFrom

Přednastavený datum období (od).

PastDateTo

Přednastavený datum období (do).

PathForExport

Cesta a název souboru.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\IncStnt_StateFundedInstitut.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk výsledovky neziskové organizace.

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Výkaz zisku a ztrát pro příspěvkové organizace.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomických analýz POVýsledovka,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře, ten je zobrazen na 3 záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat, napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží.
 6. Pomocí tlačítka Export do CSÚIS vytvoříme soubor xml, který po zašifrování můžeme naimportovat do CSÚIS (centrální systém účetních informací státu).

Book Contents

Book Index

Příloha k účetní závěrce - státní správa

Číslo procesu: není zařazena v žádném procesu

Id. číslo skriptu: FUCT084

Soubor: FinStatementAppendix_410.PAS

Popis skriptu: Skript provádí výpočet ekonomických analýz, které jsou součástí přílohy k účetní závěrce příspěvkových organizaci. Napočtené hodnoty se zobrazí ve formuláři. Ve formuláři lze editovat vypočtené hodnoty a je třeba doplnit textové informace. Po odsouhlasení formuláře se příloha uloží do xml souboru.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Analysis_Assets - POBilanceA

Zkratka analýzy aktiva.

Analysis_Liabilities - POBilanceP

Zkratka analýzy pasiva.

Analysis_IncomeStatement - POVýsledovka

Zkratka analýzy Výkaz zisku a ztráty.

Analysis_CashFlow - POPen.tok

Zkratka analýzy Přehled o peněžních tocích.

Analysis_ChangesInEquity - Změny VK 410

Zkratka analýzy Změny vlastního kapitálu.

Analysis_A4 - P 410 A.4

Zkratka analýzy pro přílohu A.4.

Analysis_C - P 410 C

Zkratka analýzy pro přílohu C.

Analysis_Fa - P 410 F.a

Zkratka analýzy pro přílohu F.a.

Analysis_Fc - P 410 F.c

Zkratka analýzy pro přílohu F.c.

Analysis_Fe - P 410 F.e

Zkratka analýzy pro přílohu F.e.

Analysis_G - P 410 G

Zkratka analýzy pro přílohu G.

Analysis_H - P 410 H

Zkratka analýzy pro přílohu H.

Analysis_I - P 410 I

Zkratka analýzy pro přílohu I.

Analysis_J - P 410 J

Zkratka analýzy pro přílohu J.

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

File - implicitně soubor "Priloha_ucetni_zaverky.XML" v uživatelském adresáři

Cesta k souboru Příloha účetní závěrky.

File_PartnerShipProject - implicitně soubor "Projekty_partnerstvi.XML" v uživatelském adresáři

Cesta k souboru Projekty partnerství.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

Po spuštění funkce se zobrazí vstupní formulář. Ve formuláři lze zatrhnout volbu:

Po odsouhlasení vstupního formuláře se zobrazí formulář přílohy k účetní závěrce.

Po stisknutí tlačítka Výchozí seřazení všech tabulek se všechny výkazy setřídí dle čísla řádku analýzy. Na jednotlivých výkazech lze nastavit výchozí setřídění stisknutím tlačítka Výchozí seřazení tabulky.

Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí dotaz "Přejete si vyexportovat soubor s přílohou k účetní závěrce?" Po odsouhlasení se vytvoří xml soubor.

Book Contents

Book Index

Pomocný analytický přehled

Číslo procesu: není zařazen v žádném procesu

Id. číslo skriptu: FUCT085

Soubor:AuxiliaryAnalyticalOverview.PAS

Popis skriptu: Popis skriptu: Skript provádí výpočet ekonomických analýz, které jsou součástí Pomocného analytického přehledu (kromě PAP XIV). Napočtené hodnoty se zobrazí ve formuláři. Po odsouhlasení formuláře se výkazy uloží do xml souboru.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Analysis_1 - PAP I

Zkratka analýzy pro PAP I.

Analysis_2 = PAP II

Zkratka analýzy pro PAP II.

Analysis_3 - PAP III

Zkratka analýzy pro PAP III.

Analysis_6 - PAP VI

Zkratka analýzy pro PAP VI.

Analysis_8 - PAP VIII

Zkratka analýzy pro PAP VIII.

Analysis_9 - PAP IX

Zkratka analýzy pro PAP IX.

Analysis_10 - PAP X

Zkratka pomocné analýzy pro PAP X.

Analysis_15 - PAP XV

Zkratka analýzy pro PAP XV.

Analysis_Assets - POBilanceA

Zkratka analýzy Aktiva

Book - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalculationForPeriod - Ne

Ano - zatrhne se výpočet za období.

File_ Summary - implicitně soubor "PAP_Summary.XML" v uživatelském adresáři // pro výkazy I - 9

Cesta k souboru PAP souhrn.

File_10 - implicitně soubor "PAP_10.XML" v uživatelském adresáři

Název a cesta k souboru PAP X.

File_11 - implicitně soubor "PAP_11.XML" v uživatelském adresáři

Název a cesta k souboru PAP XI.

File_12 - implicitně soubor "PAP_12.XML" v uživatelském adresáři

Název a cesta k souboru PAP XII.

File_13 - implicitně soubor "PAP_13.XML" v uživatelském adresáři

Název a cesta k souboru PAP XIII.

File_15 - implicitně soubor "PAP_15.XML" v uživatelském adresáři

Název a cesta k souboru PAP XV.

File_16 - implicitně soubor "PAP_16.XML" v uživatelském adresáři

Název a cesta k souboru PAP XVI.

File_17 - implicitně soubor "PAP_17.XML" v uživatelském adresáři

Název a cesta k souboru PAP XVII).

File_Save - PAP_Save.xml

Název souboru pro uložení s rozpracovaným PKP.

Pattern - 2020

Šablona - rok.

PeriodFrom - nulové

Přednastavené období od.

PeriodTo - nulové

Přednastavené období do.

PersonEmail

E-mail kontaktní osoby.

PersonID

ID osoby

PersonName

Jméno kontaktní osoby.

PersonPhone

Telefon kontaktní osoby.

Po spuštění funkce Pomocný analytický přehled se zobrazí vstupní formulář. Ve formuláři lze zatrhnout volbu:

Po odsouhlasení vstupního formuláře se zobrazí formulář Pomocný analytický přehled.

Po stisknutí tlačítka Uložit rozpracované výkazy do XML se všechny části výkazu uloží do pracovního souboru do vybraného adresáře.

Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí dotaz "Přejete si vyexportovat soubory s PAP?" Po odsouhlasení se vytvoří xml soubory, které po zašifrování můžeme naimportovat do CSÚIS (centrální systém účetních informací státu).

Book Contents

Book Index

Pomocný analytický přehled - část XIV

Číslo procesu: není zařazen v žádném procesu

Id. číslo skriptu: FUCT086

Soubor:AuxiliaryAnalyticalOverview.PAS

Popis skriptu: Pomocí skriptu lze vytvořit výkaz PAP Část XIV: Přehled majetkových účastí a jejich změn.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

File_14 - implicitně soubor "PAP_14.XML" v uživatelském adresáři

Název a cesta k souboru PAP XIV.

Po spuštění funkce Pomocný analytický přehled, část XIV se zobrazí vstupní formulář. Ve formuláři lze zatrhnout volbu Vybrat xml soubor - pokud je zatrženo, lze vybrat xml soubor s PAP XIV.

Po odsouhlasení vstupního formuláře se zobrazí formulář Pomocný analytický přehled, část XIV. Ve formuláři vyplníme potřebné údaje. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí dotaz "Přejete si vyexportovat Pomocný analytický přehled, část XIV?" Po odsouhlasení se vytvoří xml soubor, který po zašifrování můžeme naimportovat do CSÚIS (centrální systém účetních informací státu).

Book Contents

Book Index

Přehled o peněžních tocích

Číslo procesu: není zařazen v žádném procesu

Id. číslo skriptu: FUCT087

Soubor: CashFlow_410.PAS

Popis skriptu: Skript provádí výpočet výkazů Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu pro příspěvkové organizace a poté vytvořené výkazy tiskne do sestavy, "*.PDF", nebo exportuje do Excelu nebo do xml souboru.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Analysis_ChangesInEquity - Změny VK 410

Zkratka analýzy Přehled o změnách vlastního kapitálu

Analysis_CashFlow - POPen.tok

Zkratka analýzy Přehled o peněžních tocích

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet podle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení výkazu.

Currency

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormsPattern - 2019

Vzor tiskopisu pro daný rok.

LegalForm

Právní forma - zobrazí se na konci sestavy.

PathForExport

Cesta a název souboru.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_CashFlow.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk výkazu.

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Přehled o peněžních tocích.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období,
 2. skript provede výpočet ekonomických analýz POPen.tok a Změny VK 410,
 3. napočtené hodnoty se zobrazí ve formuláři - na 1. a 2. záložce se zobrazí výkaz Přehled o peněžních tocích, na 3. a 4. záložce výkaz Přehled o změnách vlastního kapitálu, napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží.
 6. Pomocí tlačítka Export do CSÚIS vytvoříme soubor xml, který po zašifrování můžeme naimportovat do CSÚIS (centrální systém účetních informací státu).

Book Contents

Book Index

Výkaz peněžních příjmů a výdajů

Číslo procesu: není zařazen v žádném procesu

Id. číslo skriptu: FUCT088

Soubor: StatementRevenuesExpenses.PAS

Popis skriptu:: Skript provádí výpočet ekonomické analýzy Výkaz peněžních příjmů a výdajů a poté vytvořený výkaz tiskne do sestavy, "*.PDF" nebo exportuje do Excelu nebo do xml.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Analysis - Výkaz PPaV

Zkratka analýzy Výkaz peněžních příjmů a výdajů

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet podle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení výkazu.

Currency

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormsPattern - 2019

Vzor tiskopisu pro daný rok.

LegalForm

Právní forma - zobrazí se na konci sestavy.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_CashFlow.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk výkazu.

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

Skript provádí výpočet a tisk výkazu Výkaz peněžních příjmů a výdajů.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období,
 2. skript provede výpočet ekonomické analýzy Výkaz PPaV,
 3. napočtené hodnoty se zobrazí ve formuláři na 3 záložkách, napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží.
 6. Pomocí tlačítka Export do CSÚIS vytvoříme soubor xml, který po zašifrování můžeme naimportovat do CSÚIS (centrální systém účetních informací státu).

Book Contents

Book Index

Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů

Číslo procesu: není zařazen v žádném procesu

Id. číslo skriptu: FUCT089

Soubor: ExpensesRevenuesBudget.PAS

Popis skriptu: Skript provádí výpočet ekonomické analýzy Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů a poté vytvořený výkaz tiskne do sestavy, "*.PDF" nebo exportuje do Excelu nebo do xml.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Analysis - ROZP SPO 1-01

Zkratka analýzy Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů.

ActualBook - U

Zkratka knih účetnictví pro skutečnost (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet podle data.

Code1 = HLC

Zkratka Kódu 1 pro hlavní činnost.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení výkazu.

Currency

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

File - uživatelský adresář

Cesta k souboru.

FormsPattern - 2019

Vzor tiskopisu pro daný rok.

PathForExport

Cesta a název souboru.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

PlannedBook - RO

Zkratka knih účetnictví pro plán (oddělené středníkem).

PlannedDateFrom

Přednastavené plánované datum období (od).

PlannedDateTo

Přednastavené plánované datum období (do).

PlannedPeriodFrom

Přednastavené plánované období (od).

PlannedPeriodTo

Přednastavené plánované období (do).

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_CashFlow.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk výkazu.

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

Před prvním spuštěním funkce je třeba zkontrolovat a upravit definici účtů, zadaných v ekonomické analýze ROZP SPO 1-01 od řádku 75 (pro část Doplňující údaje).

Po spuštění funkce Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů se zobrazí vstupní formulář. Ve formuláři lze zatrhnout volbu:

Po odsouhlasení vstupního formuláře se zobrazí formulář s výkazem. Při výpočtu se napočtou hodnoty prvního a druhého sloupec (Skutečnost a Schválený rozpočet), ostatní sloupce je třeba zadat ručně.

Pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu, Pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží.

Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí dotaz "Přejete si vyexportovat soubory s výkazem o rozpočtu nákladů a výnosů?" Po odsouhlasení se vytvoří xml soubor, který po zašifrování můžeme naimportovat do CSÚIS (centrální systém účetních informací státu).

Book Contents

Book Index

Opravné položky k pohledávkám

Book Contents

Book Index

Funkce

Book Contents

Book Index

Korekce haléřových zůstatků pár. symblolů

Číslo procesu: UCT025

Id. číslo skriptu: FUCT077

Soubor: MatchSymb_BalanceCorrection.pas

Popis skriptu: Po spuštění skriptu se zobrazí formulář, ve kterém se zvolí saldokontní analytický účet, párovací symbol pro korekci, maximální částka pro korekci, kniha účetnictví a datum účetního případu. Pro vybraný analytický účet se najdou párovací symboly se saldem v rámci zadané částky a obecným účetním dokladem se převedou zůstatky na vybraný párovací symbol.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Amount - 0,03

Maximální částka pro korekci.

BookAcc - U

Kniha účetnictví, ve které se vytvoří obecný účetní doklad.

DateAcc - aktuální datum

Datum účetního případu.

Book Contents

Book Index

Převedení párovacích symbolů z otvírkového dokladu

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FUCT066

Soubor: UCT_ParSymOT.pas

Popis skriptu: Skript je spustitelný nad otvírkovým dokladem v účetním deníku. Po spuštění se zobrazí formulář, ve kterém se zvolí analytický účet, datum účetního případu a vybraný párovací symbol. Pro vybraný analytický účet se najdou párovací symboly z otvírkového dokladu a ty se obecným účetním dokladem převedou na vybraný párovací symbol s částkou dle otvírkového dokladu. Pokud je účtováno v cizích měnách, pro každou měnu se vytvoří 1 doklad.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

DateAcc - aktuální datum

Datum účetního případu.

AllMatchingSymbols - Ne

Ano - Všechny párovací symboly. Ne - zobrazí se grid s načtenými PS, lze vybrat jen některé.

Book Contents

Book Index

Rozpouštění vedlejších nákladů

Číslo procesu: UCT019

Id. číslo skriptu: FUCT013

Soubor: HLB_VEDN_M0.PAS

Popis skriptu: Skript provádí rozpuštění nákladů spojených s pořízením skladových zásob podle objemu skladových zásob na skladových účtech.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Funkce]

Parametry skriptu:

Neinteraktiv - Ne

Ano - jsou-li zadány parametry "UctyS", "UcetV" a "UcetMD", pak se po spuštění skriptu již nezobrazují okna pro zadání těchto parametrů.

PopisNovUcDokl - Rozp. vedl. nákl.

Popis nového účetního dokladu.

Str

Středisko rozpouštěcího záznamu.

UcetMD

Protiúčet nového dokladu.

UcetV

Účet vedlejších nákladů.

UctyS

Skladové účty, oddělují se středníkem.

Skript provádí rozpuštění nákladů spojených s pořízením skladových zásob podle objemu skladových zásob na skladových účtech.

Skript spouštíme za určité časové období, nejčastěji za účetní období. Vedlejší náklady během daného období účtujeme na jeden účet (např. 132200 - Náklady spoj. s poř. zboží). Na nákladový účet je rozpustíme ve výši odpovídající objemu skladových zásob. Rozpouštěné náklady se vypočtou za každý měsíc v daném období. Postup je následující:

Zobrazí se tabulka, v jejichž řádcích jsou zobrazeny vypočtené vedlejší náklady připadající na jeden měsíc v zadaném období.

Book Contents

Book Index

Výměna neplat. účtů za nahrazující v úč. dokladech

Číslo procesu: UCT024

Id. číslo skriptu: FUCT011

Soubor: UCTY_OTV.PAS

Popis skriptu: Skript provádí záměnu neplatného účtu v otvírkovém účetním dokladu za nahrazující účet.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Funkce]

Parametry skriptu:

Doklad - Ne

Ano - zpracuje pouze aktuální doklad.

PravoNaRec - Ano

Ano - ignorovat záznamy, na které nemá uživatel právo.

Tabulka - Ne

Ano - zpracuje vždy celou tabulku.

VFiltr - Ne

Ano - zpracuje vždy celý filtr zapnutý.

Skript provádí záměnu neplatného účtu v otvírkovém účetním dokladu za nahrazující účet, který je uveden v účetním rozvrhu v poli Nahrazující účet u nahrazovaném účtu.

Pokud nastane potřeba změny účtu mezi účetními obdobími, provádí se tato změna po uzavření starého účetního období a otevření nového účetního období. Postup je následující:

 1. standardním způsobem uzavřeme staré období,
 2. dále provedeme otevření účtů pro nové období (program K2 automaticky použije staré účty),
 3. v účetním deníku se přepneme do vyhodnocovacího filtru a do něj vložíme automaticky vytvořené obecné otvírkové doklady, jejichž původní účty chceme nahradit novými,
 4. zkontrolujeme, zda u původních účtů dokladů je uveden Nahrazující účet,
 5. spustíme funkci Výměna neplatných účtů za nahrazující v účetních dokladech (skript UCTY_OTV.PAS).

Book Contents

Book Index

Konzistence účetnictví

Číslo procesu: SPR004

Id. číslo skriptu: FUCT008

Soubor: UCT_KONZ.PAS

Popis skriptu: Skript vyhledá chyby v zaúčtování. Prochází Bankovní výpisy, Faktury přijaté, Faktury vydané, Zálohy poskytnuté, Zálohy přijaté, Pokladní doklady, Příjemky, Převodky, Výdejky, Průvodky, Rezervační listy, Majetek, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, Účetní deník.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Servisní funkce]

[Správce] [Konzistence]

Parametry skriptu:

DatumKontroly - - 693594.0

Je-li zadáno nulové datum, pak se jako datum kontroly bere aktuální datum; kontrola konzistence dokladů probíhá od 1.1. do 31.12.v roce zadaného data kontroly.

Korekce -Ne

Ano - v případě, že u jednoho účetního dokladu existuje odkaz na více prvotních dokladů, vymaže odkaz do účetnictví z prvotního dokladu.

PridaniChybejiciHlavickyUcDokl - Ne

Ano - v případě, že prvotní doklad nemá řadu a číslo účetního dokladu, ale v účetním deníku účetní doklad existuje, pak propojí prvotní doklad s účetním (přidá chybějící hlavičku úč. dokladu).

Konzistence účetnictví je kontrolní skript, který vyhledá chyby v zaúčtování, a to v případech, kdy:

Po spuštění skriptu se objeví okno pro zadání data od a do. Přednastaveny jsou data od 1.1. do 31.12. v roce, který je zadán v parametru „DatumKontroly“. Není-li v parametru „DatumKontroly“ zadáno žádné datum, tj. parametr obsahuje implicitní nulové datum, pak se datum od a do nastaví od 1.1. do 31.12. aktuálního roku.

Je vhodné nejdříve spustit skript s implicitním nastavením parametrů. Pokud se v zaúčtování vyskytnou výše uvedené chyby, vypíše se chybové hlášení. (Chyby můžeme vytisknout sestavou Výpis chybových hlášení s parametrem „Jméno chybového souboru“ = ERR01050).

V případě, že skript najde chyby, pustíme jej znovu s parametry:

Pokud je na jeden účetní doklad zaúčtováno více prvotních dokladů, vymaže se z prvotního dokladu odkaz do účetnictví. Pokud prvotní doklad nemá řadu a číslo účetního dokladu, ale v deníku existuje, propojí se prvotní doklad s účetním.

Po prověření konzistence dat program zobrazí knihu Prohlížení chyb, ve které jsou vypsány jednotlivé chybné položky.

Pokud skript provede korekci dokladů, je nutné spustit Přepočet stistiky.