Book Contents

Book Index

Katalog skriptů

Book Contents

Book Index

Legenda

Vysvětlení obsahu tabulek obsažených na začátku každé kapitoly identifikující každý skript.

Číslo procesu: Čísla procesů z Projektu K2, ve kterých je skript zařazen.

Ident. č. skriptu: Číslo, kterým je skript jednoznačně identifikovatelný v Projektu K2.

Soubor: Název souboru, pod kterým je skript uložen v K2.

Popis skriptu: Popis skriptu, jeho základní funkčnost.

Adresa ve stromu: Všechna zařazení ve stromu, která tento skript má.

Parametry skriptu:

Název parametru - hodnota parametru skriptu v K2.

Popis parametru, další možné hodnoty parametru, jejich funkčnost.