Book Contents

Book Index

Katalog sestav

Book Contents

Book Index

Legenda

Vysvětlení obsahu tabulek obsažených na začátku každé kapitoly identifikující každou sestavu.

Číslo procesu: Čísla procesů z Projektu K2, ve kterých je sestava zařazena.

Ident. č. sestavy: Číslo, kterým je sestava jednoznačně identifikovatelná v Projektu K2.

Soubor: Název souboru, pod kterým je sestava uložena v K2.

Popis sestavy: Popis sestavy, její základní funkčnost.

Adresa ve stromu: Všechna zařazení ve stromu, která tato sestava má.

Parametry sestavy:

Název parametru - výchozí hodnota parametru sestavy v K2.

Popis parametru, další možné hodnoty parametru, jejich funkčnost.