Book Contents

Book Index

Úkoly - záložka dokladu

Na záložce Úkoly můžeme u dokladů pracovat s Úkoly. Jednotlivé úkoly zde můžeme vytvářet, přiřadit stávající, odstranit, potvrdit, nebo zrušit.

pic_741i.png

Dojde k potvrzení úkolu.

Pro vložení nového úkolu stiskneme klávesu Ins.

Pro vložení již existujícího úkolu stiskneme tlačítko Shift + Ins.

Klávesou Delete smažeme označený úkol.

Pro změnu stávajícího úkolu rozklikneme označený úkol a vejdeme do změny klávesou F5.

K dokladům IS K2 je možné tímto způsobem přiřadit pouze nepotvrzený úkol. U nepotvrzeného úkolu, který již má přiřazen konkrétní doklad, můžeme tento doklad rovněž nahradit. Při vytváření úkolů z dokladů IS K2 různých modulů, případně kontaktních osob nebo partnerů se automaticky předvyplní některá pole vytvářeného úkolu. Mohou se však lišit dle dokladu, ze kterého je daný úkol vytvářen.

Každý úkol lze propojit pouze s jedním dokladem IS K2. Doklad je však možné provázat s několika úkoly. Vyjímku tvoří Kontaktní osoby a Partneři, které je možné provázat s úkolem nezávisle na volbě dokladu. Úkoly spojené s Kontaktní osobou nebo Partnerem, je možné sledovat na speciální záložce 2. straně těchto karet.