Book Contents

Book Index

Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem

Parametry, které jsou obsaženy v sestavách.

Parametry sestavy:

DefaultExport - Ne

Ano - původní export. V tomto případě se nezohledňují žádné hodnoty parametrů v této tabulce popsané (tedy parametry začínající na "Export_". Tyto parametr jsou určené jen pro stav, kdy je parametr DefaultExport nastaven na hodnotu Ne; Ne - nový export do emailu.

Export_ActSpecification - 0

Hodnota z číselníku specifikace při generování aktivit.

Export_AddNoteAfterExport - Ne

Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ano", přidá komentář (do verze 137 šlo o poznámku) o exportu na doklad.

Export_AddressType

Typ elektronické adresy. Většina sestav má implicitní hodnotu EMAIL1. Pakliže má zákazník/kontaktní osoba (jestli zákazník nebo kont. osoba, pak o tom rozhoduje parametr Export_EmailFromCust) vyplněný typ elektronické hodnoty z tohoto parametru, pak se email doplněný do typu předvyplní do pole ve formuláři.

Export_AttachementDocType

Typy dokumentů z 9. strany dokladu, které se budou exportovat jako přílohy emailu. Jednotlivé typy je nutné oddělit středníkem. Podmínkou je mít nastavený parametr Export_Type na hodnotu 2.

Export_AttachementFileName

Text, který se použije jako název příloženého souboru k emailu.

Pro parametr funguje protokol pro nahrazování textu hodnotami polí. Lze tam tedy uvést text, v němž jsou v hranatých závorkách názvy polí (nebo vazební cesty)  a místo nich se dosadí skutečná hodnota daného pole.

Záleží na typu exportu – v případě typu exportu podle dokladu, se musí uvádět pole z datového modulu tisknutého dokladu, v případě exportu podle dod./odb. tam mohou být pole pouze z datového modulu TD_Baz.

Příklad: „PotvrzeniObjednavky_[DocumentIdentification].pdf“

 

V textu může být také uvedeno %ZkratkaDodatkuMandanta%, což se nahradí textem daného dodatku, včetně odpovídajcí jazykové mutace. V textu dodatku můžou být opět uvedeny fieldy datového modulu v [ ].

Export_AutogenerateSubject - Ne

Ano - vytvoří se předmět emailu dle čísla dokladu.

Export_Comment

Komentář aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_CreateAct - Ne

Ano - vytvoří se aktivita k emailu.

Export_DateFrom - Aktuální datum

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_DateTo - Aktuální datum

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_Description

Popis aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_DetailProt - Ne

Ano - zobrazí detailní protokol po odeslání emailu.

Export_EditAct - Ne

Ano - možnost editovat aktivity.

Export_EditMail - Ne

V případě, že je parametr nastaven na "Ano", zatrhne se automaticky pole Editovat mail.

Export_EmailFromCust - Ano

Ano - při exportu používat email ze zákazníka. Ne - email z kontaktní osoby nadřízeného dokladu, v případě nabídky pak z pole Kontaktní osoba. Hodnote Ne má význam jen v případě, že je nastaven parametr Export_Type na hodnotu 2 (tedy podle dokladu).

Export_GenerateActivityDescr - Ne

Nastavuje implicitní zatržení pole "Generovat popis aktivity" ve formuláři.

Export_LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název loba firmy pro patičku emailu.

Export_LogoPictureHeader - Header.wmf

Název loga firmy pro hlavičku emailu.

Export_NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se formulář pro export do emailu.

Export_NoteType - 1

Parametr pro volbu typu poznámky.

Export_pdfDirectory

Volba adresáře s exprtovanými "*.pdf" soubory.

Export_PlaceInAFolder

Složka pro umístění aktivity.

Export_ReferenceDocActivity - Ano

Ano - převede odkaz aktivity na 1. stranu dokladu.

Export_ResponsiblePreson

Zodpovědná osoba aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_SavedExPdf

Ano - uloží "*.pdf" z exportu do emailu.

Export_SetStatus

Pokud je zadán text, který odpovídá zkratce záznamu v číselníkui Stav daného dokladu, pak se tato hodnota po úspěšném odeslání mailu nastaví do tohoto pole. Pokud již bylo pole vyplněné, pak se původní hodnota přepíše. Hodnota se nastaví i pro potvrzené doklady.

Export_ShowLogoFooter - Ne

Ano - zobrazí logo v patičce emailu.

Export_ShowLogoHeader - Ne

Ano - zobrazí logo v hlavičce emailu.

Export_SubjectOfMail

Parametr pro nastavení předmětu emailu. Hodnota zadaná v tomto parametru se vždy doplní do předmětu odesílaného emailu. Text je možné v tomto parametru navolit tak, aby se do předmětu emailu automaticky doplňovaly hodnoty z konkrétních polí zákazníka, případně dokladu. Pokud uživatel chce, aby se do předmětu emailu doplnila hodnota z pole zákazníka, je nutné do tohoto parametru uvést přesný název příslušného pole do hranatých závorek (např. [ICO]). Typ exportu musí být nastaven na hodnotu 1 - podle Dodavatele/Odběratele.

Pokud chceme do předmětu emailu generovat hodnotu z pole dokladu, je nutné nastavit typ exportu na hodnotu 2 - podle Dokladu a v parametru Export_SubjectOfMail uvést název tohoto pole opět do hranatých závorek.

Je možné využít i vazeb jednotlivých polí. Hodnota parametru pak musí být např. ve tvaru [KodZ;Zkr1]. Předmět emailu lze generovat kombinací více polí najednou. V tomto případě musíme do parametru jednotlivá pole vypsat (např. [ICO] [Mena]).

Export_TextForMail

Parametr pro nastavení textu emailu.

Pro parametr funguje protokol pro nahrazování textu hodnotami polí. Lze tam tedy uvést text, v němž jsou v hranatých závorkách názvy polí (nebo vazební cesty)  a místo nich se dosadí skutečná hodnota daného pole.

Záleží na typu exportu – v případě typu exportu podle dokladu, se musí uvádět pole z datového modulu tisknutého dokladu, v případě exportu podle dod./odb. tam mohou být pole pouze z datového modulu TD_Baz.

 

V textu může být uvedeno %ZkratkaDodatkuMandanta%, což se nahradí textem daného dodatku, včetně odpovídajcí jazykové mutace. V textu dodatku můžou být opět uvedeny fieldy datového modulu v [ ].

Export_Type

Typ exportu: 1 - podle Dodavatele/Odběratele; 2 - podle Dokladu.

Export_TypeOfActivity

Typ aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_ISDOCFormat - Ne

Ano - provede se export do formátu "ISDOC" nikoliv do "*.pdf". Parametr je možné použít u sestavy Faktura vydaná.