Book Contents

Book Index

Nákup / Zásobování

Book Contents

Book Index

Základní data

Book Contents

Book Index

Dodavatelé

Book Contents

Book Index

Etikety 14ks/A4

Číslo procesu: CIS003

Ident. č. sestavy: SCIS008

Soubor: BAZ_SEZ011.AM

Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděný podle zkratky pro vytištění štítků.

Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů]

[Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků]

Parametry sestavy:

Height - 40,5

Výška štítku v (mm).

Book Contents

Book Index

Karta zákazníka (Karta dodavatele)

Číslo procesu: CIS003

Ident. č. sestavy: SCIS010

Soubor: BAZ_KART.AM

Popis sestavy: Sestava vytiskne kartu zákazníka včetně obratů za aktuální rok, včetně 3 předchozích let, a pokud je ke kartě připojen Partner, tak i údaje z Partnera, případně z Aktivit. Zobrazování Partnera Aktivit lze omezit parametrem.

Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé]

[Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci]

Parametry sestavy:

Show_Activities - Ano

Ano - zobrazí Aktivity partnera.

Show_marketing_info - Ano

Ano - zobrazí údaje z Partnera, který je svázaný se zákazníkem.

Book Contents

Book Index

Podle cenové skupiny

Číslo procesu: CIS003

Ident. č. sestavy: SCIS003

Soubor: BAZ_SEZ1.AM

Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděných podle cenové skupiny.

Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů]

[Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Podle zkratky. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Sorting - 3

BAZ_SEZ1_3

Book Contents

Book Index

Podle IČ

Číslo procesu: CIS003

Ident. č. sestavy: SCIS002

Soubor: BAZ_SEZ1.AM

Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděných podle .

Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů]

[Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Podle zkratky. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Sorting - 2

BAZ_SEZ1_2

Book Contents

Book Index

Podle kódů

Číslo procesu: CIS003

Ident. č. sestavy: SCIS005

Soubor: BAZ_SEZ1.AM

Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděných podle kódů.

Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů]

[Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Podle zkratky. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Sorting - 5

BAZ_SEZ1_5

Book Contents

Book Index

Podle oblasti

Číslo procesu: CIS003

Ident. č. sestavy: SCIS007

Soubor: BAZ_SEZ1.AM

Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděných podle oblasti.

Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů]

[Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Podle zkratky. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Sorting - 7

BAZ_SEZ1_7

Book Contents

Book Index

Podle regionů

Číslo procesu: CIS003

Ident. č. sestavy: SCIS006

Soubor: BAZ_SEZ1.AM

Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděných podle regionů.

Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů]

[Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Podle zkratky. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Sorting - 6

BAZ_SEZ1_6

Book Contents

Book Index

Podle skupin

Číslo procesu: CIS003

Ident. č. sestavy: SCIS004

Soubor: BAZ_SEZ1.AM

Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděných podle skupin.

Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů]

[Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Podle zkratky. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Sorting - 4

BAZ_SEZ1_4

Book Contents

Book Index

Podle zkratky

Číslo procesu: CIS003

Ident. č. sestavy: SCIS001

Soubor: BAZ_SEZ1.AM

Popis sestavy: Seznam odběratelů/dodavatelů setříděných podle zkratky.

Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů]

[Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznamy zákazníků]

Parametry sestavy:

ShowName - Ne

Ne - tiskne Zkr1 zákazníka; Ano - tiskne název.

Sorting - 1

Parametr, podle kterého se třídí seznam zákazníků (viz popis sestavy).

Title

Text, který se vyplní jako hodnota parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

BAZ_SEZ1

Book Contents

Book Index

Seznam nespolehlivých plátců DPH

Číslo procesu: CIS003

Ident. č. sestavy: SCIS137

Soubor: CRO_UNRELLIST.AM

Popis sestavy: Sestava získává data z webové služby nespolehlivých plátců a zobrazí zveřejněný seznam nespolehlivých plátců DPH. Spouští se nad zákazníky, získaná DIČ doplňuje o zkratku a název z partnerů a pokud se partner nenajde, použije se služba ARES ministerstva financí pro zjištění názvu firmy. Pokud je v sestavě zobrazeno jen DIČ (není vyplněn název), firmu se nepodařilo dohledat v ARES.

Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů]

Parametry sestavy:

FinfInARES - Ne

Ano - firmy (nespolehlivé plátce), které nejsou uloženy v K2, dohledá podle DIČ v ARES.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje.

ProxyPasswort - Ne

Heslo.

ProxyPort - 0

Port proxy.

ProxyServer

Server proxy.

ProxyUsername

Uživatelské jméno.

crp_UnrelList

Book Contents

Book Index

Seznam zákazníků - nastavení plateb. podmínek

Číslo procesu: FIN007

Ident. č. sestavy: SCIS123

Soubor: BAZ_PAYCOND.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí k jednotlivým zákazníkům nastavené platební podmínky pro prodej a nákup.

Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Seznamy dodavatelů]

[Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Seznam zákazníků]

Parametry sestavy:

Nerozdelovat_Firmu - Ne

Ne - nerozdělí informace o platebních podmínkách pro jednu firmu na dvě strany.

Pouze_Skonto - Ne

Ano - zobrazí platební podmínky pouze pro skonto.

Title

Název sestavy.

BAZ_PAYCOND

Book Contents

Book Index

Zboží

Book Contents

Book Index

Evidence vratných obalů

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SCIS112

Soubor: ZB_EVIDOBAL1.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí přehled výdejů a vratek zboží k jednotlivým zákazníkům:

Stav na počátku období, příjmy, výdeje, vratky, stav na konci období - v množství, v ceně. Dále zobrazí informace o čísle a datu potvrzení výdajového dokladu, a také číslo svázané faktury k výdejnímu dokladu. Na parametr "ShowDetail" i informace o skladu, šarži, umístění, kódu zakázky. Vratku přiřazuje k nejstaršímu možnému výdeji, čímž vyjádří, že daný výdej byl již vykryt (daný obal byl již vrácen). Jak staré výdeje lze vykrýt vratkou definujeme parametrem "DaysCount". Pokud je výdej starší než nastavený počet dnů od data vratky, pak tento výdej již nelze vykrýt, vratka se k němu nepřiřadí. Pro firmu je to informace, že zákazník nevrátil obal v dohodnutém termínu. Sestavu lze spustit nad knihou, filtrem nebo kontejnerem Zboží nebo nad knihou Dodavatelů/Odběratelů (v tomto případě se zpracovává pouze zboží z kontejneru zboží).

 

Před během sestavy je nutné vyplnit ve vstupním formuláři Datum od/do - v tomto intervalu se pak vyhledávají výdejní doklady.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

DaysCount - 0

Počet dnů, za které je možno uplatnit vratky. Nelze-li vratku přiřadit k výdeji, je doklad vratky uveden jako samostatný pohyb. Lze-li vratku přiřadit k výdeji, je uvedena identifikace dokladu na řádku výdeje, ke kterému je vratka přiřazena.

Customer - Ne

Ano - možno vybrat konkrétního odběratele; Ne - všichni zákazníci.

OrderBy - 1

0 - setříděno podle zákazníka; 1 - podle zboží.

ReceiptCards - Ano

Ne - sestava nenačte příjemky.

ReleaseNotes - Ano

Ne - sestava nenačte výdejky.

ShowDetail - Ano

Ano - zobrazí podrobné informace o položce dokladu: sklad, kód zakázky, šarži, umístění; Ne - nezobrazí.

ShowPrices - Ano

Ano - zobrazí údaje i v cenách. Ne - ceny nebudou zobrazeny.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Obraty zboží

Číslo procesu: CIS007

Ident. č. sestavy: SCIS028

Soubor: ZB_SKE09.AM

Popis sestavy: Obraty zboží za vybraný časový interval. Výstup lze vytisknout v cenách nebo v množství. Interní obraty (převody v rámci jednoho skladu, respektive mezi sklady jednoho sumačního skladu při zpracování nad sumačním skladem) se nenapočítávají.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zboží] [Stavy skladů]

[Nákup / Zásobování] [Základní data] [Zboží] [Stavy skladů]

Parametry sestavy:

CurrentWarehouse - Ano

Aktuální sklad. Má význam při nastaveném sumačním skladu. Ano - údaje se tisknou za sumační sklad jako celek. Ne - údaje se tisknou za každý fyzický sklad patřící pod sklad sumační samostatně.

OtherUnit - ' '

Zkratka skladové jednotky pro vyhodnocení. Parametr má význam jen při nastavené hodnotě 5 v parametru "UnitType". Nemá-li karta Zboží danou jednotku, vyhodnocuje se v základní jednotce.

ShowBatches - Ne

Ano - zobrazí obraty šarží.

Show_prices - Ne

Ano - zobrazí údaje v cenách; Ne - zobrazí údaje v množství.

ShowZeroItem - Ne

Ano - zobrazí zboží s nulovým obratem. Pozn.: Karty s nulovým obratem a nulovým počátečním stavem se netisknou nikdy.

UnitType - -1

Typ skladové jednotky pro vyhodnocení. Odpovídá číselníku Jednotka na nulté straně knihy Zboží (dolní panel). Výchozí hodnota "-1" znamená zpracování dle nastavení v knize Zboží.

Book Contents

Book Index

Obraty zboží (na šířku)

Číslo procesu: CIS007

Ident. č. sestavy: SCIS110

Soubor: ZB_SKE09_X.AM

Popis sestavy: Obraty zboží za vybraný časový interval (sestava je orientována na šířku).

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zboží] [Stavy skladů]

[Nákup / Zásobování] [Základní data] [Zboží] [Stavy skladů]

Parametry sestavy:

Pervasive - Ne

Na hodnotu "Ano" je parametr potřeba nastavit v případě, kdy jsou data spravována v Pervasivu a sestava je spouštěna nad sumačním skladem.

ShowBatches - Ne

Ano - zobrazí obraty šarží.

ShowZeroItem - Ne

Ano - zobrazí zboží s nulovým obratem.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Obraty zboží - množství po periodách

Číslo procesu: CIS007

Ident. č. sestavy: SCIS055

Soubor: ZB_SKE10.AM

Popis sestavy: Zobrazí obraty zboží po periodách a to v třídění podle Skupiny a Kódu zboží. Interní obraty (převody v rámci jednoho skladu, respektive mezi sklady jednoho sumačního skladu při zpracování nad sumačním skladem) se nenapočítávají. Vždy se zobrazuje 12 posledních period (dle nastavení parametru "ColumnType" a "TurnoverToDate").

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ColumnType - 0

Typ zobrazení dat (period) ve sloupcích: 0 - po měsících (např. leden 2012, únor 2012, březen 2012, atd.); 1 - měsíc/rok (např. leden 2009, leden 2010, leden 2011, atd.); 2 - ročně (2009, 2010, 2011, atd.).

CurrentStock - Ano

Ano - aktuální sklad; Ne - všechny sklady.

InsideTurnover - Ne

Ano - ignoruje pohyby z knih, které jsou zadány v parametru "ListOfInsideSeries". Ne - načítá pohyby ze všech knih dokladů.

ListOfInsideSeries

Seznam knih, které se ignorují při zapnutém parametru "InsideTurnover". Jde tedy o výčet knih, které považujeme za interní a nepřejeme si jejich pohyby načítat do sestavy.

ShowGoodsAbbr - Ne

Ano - zobrazí zkratku zboží.

ShowInOut - Ne

Ano - načítá příjmy a výdeje, zobrazí jejich rozdíl.

ShowOut - Ne

Ano - zobrazí jen výdeje. Ne - zobrazí jen příjmy.

ShowPrice - Ne

Ano - zobrazí ceny.

SuppressZero - Ano

Ne - zobrazí nulové, Ano - nezobrazí nulové.

TurnoverToDate - 0.0.0000

Obraty k datu. Sledované periody (12 posledních) se berou od periody odpovídající zadanému datu. Je-li datum nulové, sleduje se 12 posledních period od aktuální periody (nikoliv tedy od nastavené Periody do v knize Zboží).

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Seznam podle čísla

Číslo procesu: CIS007

Ident. č. sestavy: SCIS027

Soubor: ZBO_VYPIS.AM

Popis sestavy: Seznam zboží seřazených podle čísla, názvu, zkratky nebo zkartky1 (v závislosti na parametrech).

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Základní data] [Zboží] [Seznamy zboží]

[Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zboží] [Seznamy zboží]

Parametry sestavy:

Dle_cisla - Ne

Ano - setřídí sestavu dle čísla zboží.

Dle_názvu - Ne

Ano - setřídí sestavu dle názvu zboží.

Dle_zkr - Ne

Ano - setřídí sestavu dle Zkr1.

Dle_zkr1 - Ne

Ano - setřídí sestavu dle Zkr2.

Book Contents

Book Index

Seznam podle skupin a kódů

Číslo procesu: CIS007

Ident. č. sestavy: SCIS018

Soubor: ZB_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam zboží rozčleněný a setříděný podle skupin a v rámci skupin podle kódu.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zboží] [Seznamy zboží]

[Nákup / Zásobování] [Základní data] [Zboží] [Seznamy zboží]

Parametry sestavy:

ShowNonArticle - Ano

Ano - zobrazí i nezbožní položky.

Book Contents

Book Index

Seznam podle skupin, kódů a značek

Číslo procesu: CIS007

Ident. č. sestavy: SCIS044

Soubor: ZB_SEZ02.AM

Popis sestavy: Seznam skupin, kódů zboží a značek zboží pro zboží.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zboží] [Seznamy zboží]

[Nákup / Zásobování] [Základní data] [Zboží] [Seznamy zboží]

Parametry sestavy:

ShowNonArticle - Ano

Ano - zobrazí i nezbožní položky.

Book Contents

Book Index

Ceny

Book Contents

Book Index

Ceník dodavatelů

Číslo procesu: CIS007

Ident č. sestavy: SCIS057

Soubor: ZBO_DODAV_CENIK.AM

Popis sestavy: Sestava je spustitelná z knihy Zboží i z knihy Zákazníků. Sestava spuštěná nad Zákazníky zobrazí dodávané zboží (5. strana).

Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Ceny]

Parametry sestavy:

OnlyCustomers

Ceník jen pro vybrané zákazníky (čísla zákazníků oddělit středníkem).

OnlyWithContractorPrices - Ano

Ano - pouze zboží (zákazníci) s dodavatelskými cenami; Ne - všechny ceny (zákazníci).

ShowInEuro - Ano

Ano - zobrazí přepočet na EURO podle akt. kurzu.

Book Contents

Book Index

Dodavatelské ceny zboží

Číslo procesu: CIS007

Ident č. sestavy: SCIS057

Soubor: ZBO_DODAV_CENIK.AM

Popis sestavy: Sestava je spustitelná z knihy Zboží i z knihy Zákazníků. Sestava spuštěná nad zbožím zobrazí Dodavatelský ceník (4. strana karty Zboží).

Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Ceny]

Parametry sestavy:

OnlyCustomers

Ceník jen pro vybrané zákazníky (čísla zákazníků oddělit středníkem).

OnlyWithContractorPrices - Ano

Ano - pouze zboží (zákazníci) s dodavatelskými cenami; Ne - všechny ceny (zákazníci).

ShowInEuro - Ne

Ano - zobrazí přepočet na EURO podle akt. kurzu.

DODAVATELSKE_CENY

Book Contents

Book Index

Poptávky

Book Contents

Book Index

Poptávka

Číslo procesu: CRM005

Ident. číslo sestavy: SCRM034

Soubor: OBV_DOK02.AM

Popis sestavy: Poptávka (Objednávka vydaná bez ceny). Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Poptávky] [Tisk dokladů - vyhodnocení]

Použité parametry:

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LineBetweenItems - Ne

Ano - oddělí od sebe jednotlivé položky čárkovanou linkou.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfItem - 2

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

Reminder - Ne

Ano - zobrazí texty pro upomínku poptávky.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

Book Contents

Book Index

Poptávka - upomínka

Číslo procesu: CRM005

Ident. č. sestavy: SCRM035

Soubor: OBV_DOK02.AM

Popis sestavy: Poptávka s upozorněním na nevyřízení požadavku na zaslání cenové nabídky. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu:[Nákup / Zásobování] [Poptávky] [Tisk dokladů - vyhodnocení]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Poptávka. Odlišně je nastaven tento parametr:

Reminder - Ano

Book Contents

Book Index

Kontrakty

Book Contents

Book Index

Přehled kontraktů

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK148

Soubor: CT_LIST03.AM

Popis sestavy: Vypíše hlavičku dokladu a položky.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Kontrakty]

Parametry sestavy:

BookContract

Knihy kontraktů.

ShowOrders - Ano

Ano - zobrazí objednávky.

CT_LIST03

Book Contents

Book Index

Seznam kontraktů

Číslo procesu: ZAS022, ZAK001

Ident. č. sestavy: SZAK123

Soubor: CT_LIST02.AM

Popis sestavy: Seznam kontraktů.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Kontrakty]

[Nákup / Zásobování] [Kontrakty]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

CT_LIST02

Book Contents

Book Index

Statistika kontraktů nákupu

Číslo procesu: ZAS022

Ident. č. sestavy: SZAS056

Soubor: CT_STPURCH01.AM

Popis sestavy: Statistika nákupu.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Kontrakty]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Statistika kontraktů prodeje.

CT_STPURCH01

Book Contents

Book Index

Výpis kontraktů

Číslo procesu: ZAS022, ZAK001

Ident. č. sestavy: SZAK124

Soubor: CT_LIST01.AM

Popis sestavy: Výpis kontraktů.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Kontrakty]

[Nákup / Zásobování] [Kontrakty]

Parametry sestavy:

BookContract

Knihy kontraktů.

CT_LIST01

Book Contents

Book Index

Objednávky vydané

Book Contents

Book Index

Objednávka vydaná

Číslo procesu:

ZAS004, ZAS005

Ident. číslo sestavy: SZAS001

Soubor: OBV_DOK01.AM

Popis sestavy: Objednávka vydaná. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané]

Parametry sestavy:

AuthorizedBy - Ne

Ano - zobrazí formulář "Schválil", který umožní zadat hodnoty pro "Schválil" a "Funkce". Toto se pak zobrazí v zápatí vytisknutého dokladu.

BarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LineBetweenItems - Ne

Ano - oddělí od sebe jednotlivé položky čárkovanou linkou.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfItem - 0

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

Price - 0

0 - nezobrazí žádné ceny, 1 - zobrazí cenu plánovanou

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplayerCode - Ne

Ano - zobrazí dodavatelský kód

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

TotalAmount - Ne

Ano - zobrazí informaci o celkovém množství.

TotalItems - Ne

Ano - zobrazí informaci o celkovém počtu položek.

Weight - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovou hmotností.

Book Contents

Book Index

Nedodané zboží v nákupu

Číslo procesu: ZAS015, ZAS020

Ident. č. sestavy: SZAS015

Soubor: OBV_NEDODZBO.AM

Popis sestavy: Nedodané zboží v nákupu z objednávek vydaných.

Adresa ve stromu:

[Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

[Nákup / Zásobování] [Vyhodnocení nákupu]

Parametry sestavy:

ArticleWithRecCard - Ne

Ano - Zobrazí i zboží s příjemkami. (Pokud jsou na objednávce položky s příjemkou současně s položkami, které příjemku nemají, pak se položky s příjemkou zobrazí vždy.)

ContractCode - ' '

Kód zakázky - zpracovávají se pouze položky s uvedeným kódem.

DateFrom / DateTo - 0.0.0000

Datum od/do pro sledování. Která pole se budou vyhodnocovat nastavujeme parametrem "Search_Date".

DisplayNotice - Ne

Ano - zobrazí legendu.

MakeFilter - Ne

Ano - zpracovává veškeré záznamy. Objednávky, které obsahují nedodané položky, naplní do filtru. Ne - zpracovává aktuálně nastavený stav knihy (kniha, filtr), výsledné objednávky do filtru neplní.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář pro zadání data od/do.

OnlyGoodsItems - Ano

Ano - Zpracovává pouze zbožní položky.

Search_Date - 1

Volba, které datum se vyhodnocuje. 1 - Datum vystavení z hlavičky objednávky. (V tomto případě se jako Datum dodání v sestavě tiskne datum Požadováno z hlavičky.) 2 - Datum dodání, pokud není vyplněno pak Datum požadováno z položek. (V tomto případě se jako Datum dodání v sestavě tiskne příslušné vyhodnocované datum.)

ShowDetails - Ano

Ano - zobrazuje detaily (název zboží, čísla dokladů, datumy - viz obrázek, řádky kurzívou).

ShowSupplierCode - Ne

Ano - místo Zkratky zboží se tiskne jeho dodavatelský kód z dodavatelského ceníku (4. strana zboží).

Book Contents

Book Index

Seznam objednávek

Číslo procesu: ZAS004

Ident. číslo sestavy: SZAS002

Soubor: OBV_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam objednávek vydaných

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Seznam objednávek - zálohy

Číslo procesu: ZAS004

Ident. č. sestavy: SZAS003

Soubor: OBV_SEZ02.AM

Popis sestavy: Sestava vytiskne seznam Objednávek vydaných, které obsahují položku Záloha nebo Odečet zálohy. Seznam je seskupen podle dodavatelů a dále pak podle objednávek. Za každou objednávku je k dispozici rozdíl mezi zaplacenými netto zálohami a uplatněnými odpočty záloh v netto. Totéž je možné sledovat i za jednotlivé dodavatele. U každé objednávky je uvedena výše zálohy brutto, ve sloupci Netto je uvedena výše zaplacené zálohy netto, kolik bylo zaplaceno na zálohové faktuře a kolik případně ještě zbývá zaplatit. Existují-li volné přijaté faktury zálohové, pak se v seznamu také zobrazí, ale bez čísla objednávky.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

OnlyUnmatched - Ne

Ano - zobrazí se pouze objednávky, které nemají vyúčtovanou zálohu.

Book Contents

Book Index

Seznam objednávek se zálohami

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAS064

Soubor: ZAKOBV01.AM

Popis sestavy: Seznam objednávek s výpisem záloh v setřídění podle Zákazníka, Objednávky a Zálohy.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

OnlyUnmatched - Ne

Ano - zobrazí pouze zálohy, které jsou nedočerpané.

ShowBothCurr - Ne

Ano - zobrazí doklad v měně zálohy i měně firmy.

ShowTotals - Ano

Ano - zobrazí součty za skupiny a za sestavu.

ZAKOBV01P

Book Contents

Book Index

Upomínka dodávky zboží

Číslo procesu: ZAS008

Ident. číslo sestavy: SZAS045

Soubor: OBV_DOK05.AM

Popis sestavy: Upomínka dodávky zboží pro dodavatele. Nezobrazí nezbožní položky a položky nesmí mít příjemku.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

DateFrom - 0.0.0000

Datum termínu dodání - od.

DateTo - 0.0.0000

Datum termínu dodání - do.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí formulář pro zadání data od - do.

ShowCompany - Ne

Ano - zobrazí hlavičku firmy.

OBV_DOK05

Book Contents

Book Index

Výhled dodávek pro dodavatele

Číslo procesu:ZAS007

Ident. číslo. sestavy: SZAS044

Soubor: OBV_DOK04.AM

Popis sestavy: Seznam termínů dodání pro dodavatele. Nezobrazí nezbožní položky a položky nesmí mít příjemku.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

DateDiff - 14

Počet dnů do budoucnosti k dnešnímu datu.

DateFrom - 0.0.0000

Datum termínu dodání - od.

DateTo - 0.0.0000

Datum termínu dodání - do.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí formulář pro zadání data od - do.

ShowCompany - Ne

Ano - zobrazí hlavičku firmy.

Book Contents

Book Index

Výpis objednávek

Číslo procesu: ZAS004,CRM006

Ident. č. sestavy: SZAS004

Soubor: OBV_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis objednávek vydaných.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

SuppressSum - Ne

Ano - potlačí sumy za jednotlivé doklady.

Book Contents

Book Index

Nedodané zboží v nákupu

Číslo procesu: ZAS015, ZAS020

Ident. č. sestavy: SZAS015

Soubor: OBV_NEDODZBO.AM

Popis sestavy: Nedodané zboží v nákupu z objednávek vydaných.

Adresa ve stromu:

[Nákup / Zásobování] [Objednávky vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

[Nákup / Zásobování] [Vyhodnocení nákupu]

Parametry sestavy:

ArticleWithRecCard - Ne

Ano - Zobrazí i zboží s příjemkami. (Pokud jsou na objednávce položky s příjemkou současně s položkami, které příjemku nemají, pak se položky s příjemkou zobrazí vždy.)

ContractCode - ' '

Kód zakázky - zpracovávají se pouze položky s uvedeným kódem.

DateFrom / DateTo - 0.0.0000

Datum od/do pro sledování. Která pole se budou vyhodnocovat nastavujeme parametrem "Search_Date".

DisplayNotice - Ne

Ano - zobrazí legendu.

MakeFilter - Ne

Ano - zpracovává veškeré záznamy. Objednávky, které obsahují nedodané položky, naplní do filtru. Ne - zpracovává aktuálně nastavený stav knihy (kniha, filtr), výsledné objednávky do filtru neplní.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář pro zadání data od/do.

OnlyGoodsItems - Ano

Ano - Zpracovává pouze zbožní položky.

Search_Date - 1

Volba, které datum se vyhodnocuje. 1 - Datum vystavení z hlavičky objednávky. (V tomto případě se jako Datum dodání v sestavě tiskne datum Požadováno z hlavičky.) 2 - Datum dodání, pokud není vyplněno pak Datum požadováno z položek. (V tomto případě se jako Datum dodání v sestavě tiskne příslušné vyhodnocované datum.)

ShowDetails - Ano

Ano - zobrazuje detaily (název zboží, čísla dokladů, datumy - viz obrázek, řádky kurzívou).

ShowSupplierCode - Ne

Ano - místo Zkratky zboží se tiskne jeho dodavatelský kód z dodavatelského ceníku (4. strana zboží).

Book Contents

Book Index

Potvrzení dodání

Book Contents

Book Index

Potvrzení dodání

Číslo procesu: ZAS006

Ident. číslo sestavy: SZAS005

Soubor: DLP_DOK01.AM

Popis sestavy: Potvrzení dodání. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Potvrzení dodání] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

BarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ano

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

ContactsFrom - 1

1 - Zobrazí kontakty uživate, který doklad vystavil, 2 - zobrazí kontakty uživatele, který doklad tiskne.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ano

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LineBetweenItems - Ne

Ano - oddělí od sebe jednotlivé položky čárkovanou linkou.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

Book Contents

Book Index

Seznam potvrzení dodání

Číslo procesu: ZAS006

Ident. č. sestavy: SZAS006

Soubor: DLP_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam potvrzení dodání.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Potvrzení dodání] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Výpis potvrzení dodání

Číslo procesu: ZAS006

Ident. č. sestavy: SZAS007

Soubor: DLP_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis potvrzení dodání.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Potvrzení dodání] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Příjemky

Book Contents

Book Index

Plánovaný příjem v období

Číslo procesu: ZAS007

Ident. č. sestavy: SCIS071

Soubor: ZB_POKR1.AM

Popis sestavy: Plánovaný příjem v období.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Příjemky] [Přehledy]

[Nákup / Zásobování] [Vyhodnocení nákupu]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Pokrytí poptávaného zboží. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

DateFrom - 1.1.2000

DateTo - 23.6.2006

DocumentType - 12; 14

OnlyList - Ano

OrderBy - 3

ReportCaption - Plánovaný příjem v období

ZB_POKR1_PLPR

Book Contents

Book Index

Potvrzení o dodání zboží do EU

Číslo procesu: ZAS016

Ident. číslo sestavy: SZAS069

Soubor: RECEIPTCARD_CONFIRM_EU.AM

Popis sestavy: Potvrzení o dodání zboží do EU - doklad prokazující dodání zboží do EU, platný od 1.1.2020 dle směrnice Rady (EU) 2006/112/ES

Adresa ve stromu: [Nákup] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy] [Potvrzení o dodání zboží do EU]

 

Parametry sestavy:

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

RECEIPTCARD_CONFIRM_EU

Book Contents

Book Index

Příjemka

Číslo procesu:

SKL001, ZAS009

Ident. číslo sestavy: SZAS008

Soubor: PRI_DOK01.AM

Popis sestavy: Příjemka. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy]

[Sklad] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu).

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

ContactsFrom - 1

1 - Zobrazí kontakty uživate, který doklad vystavil, 2 - zobrazí kontakty uživatele, který doklad tiskne.

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LineBetweenItems - Ne

Ano - oddělí od sebe jednotlivé položky čárkovanou linkou.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfItem - 2

0 - nezobrazí žádné číslo, 2 - zobrazí číslo položky z Objednávky vydané ve formátu "#001".

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

Price - 0

0 - nezobrazí žádné ceny, 1 - zobrazí cenu plánovanou, 2 - fakturovanou, 3 - skladovou.

PricesInFirmCurrency - Ne

Ano - Zobrazí ceny v měně firmy, Ne - V měně dokladu

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

TotalAmount - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovým množstvím.

TotalItems - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovým počtem položek.

Weight - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovou hmotností.

Book Contents

Book Index

Příjemka s cenou

Číslo procesu: SKL001, ZAS009

Ident. číslo sestavy: SZAS052

Soubor: PRI_DOK01.AM

Popis sestavy: Příjemka s cenou. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy]

[Sklad] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Příjemka. Odlišně je nastaven tento parametr:

Price - 3

PRI_DOK01_C

Book Contents

Book Index

Příjemka se sériovými čísly

Číslo procesu:

SKL001, ZAS009

Ident. číslo sestavy: SZAS053

Soubor: PRI_DOK01.AM

Popis sestavy: Příjemka se sériovými čísly. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy]

[Sklad] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Příjemka. Odlišně je nastaven tento parametr:

SerialNumber - Ano

PRI_DOK01_S

Book Contents

Book Index

Seznam příjemek

Číslo procesu: SKL001, ZAS009

Ident. číslo sestavy: SZAS011

Soubor: PRI_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam příjemek.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy]

[Sklad] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

ShowPrices - Ne

Ano - zobrazí informace o ceně.

Book Contents

Book Index

Seznam příjemek s cenou

Číslo procesu: SKL001, ZAS009

Ident. č. sestavy: SZAS012

Soubor: PRI_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam příjemek s cenou za doklad.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy]

[Sklad] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam Příjemek. Odlišně je nastaven tento parametr:

ShowPrices - Ano

Book Contents

Book Index

Výpis příjemek

Číslo procesu: SKL001, ZAS009

Ident. č. sestavy: SZAS013

Soubor: PRI_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis příjemek.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy]

[Sklad] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

ShowBatch - Ne

Ano - zobrazí šarži.

ShowContractCode - Ano

Ano - zobrazí kód zakázky.

ShowPrices - Ne

Ano - zobrazí informace o ceně.

Book Contents

Book Index

Výpis příjemek s cenou

Číslo procesu: SKL001, ZAS009

Ident. číslo sestavy: SZAS038

Soubor: PRI_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis příjemek s cenou za doklad.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy]

[Sklad] [Příjemky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Výpis příjemek. Odlišně je nastaven tento parametr:

ShowPrices - Ano

Book Contents

Book Index

Faktury přijaté

Book Contents

Book Index

Faktura přijatá

Číslo procesu: ZAS012

Ident. číslo sestavy: SZAS014

Soubor: PF_DOK01.AM

Popis sestavy: Faktura přijatá. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu).

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

ContactsFrom - 1

1 - Zobrazí kontakty uživate, který doklad vystavil, 2 - zobrazí kontakty uživatele, který doklad tiskne.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

FormerInvoice - 1

Zobrazí odkaz na původní fakturu ve tvaru: 0 – variabilní symbol, 1 – číslo, 2 – číslo a variabilní symbol při tisku faktury jako Opravného daňového dokladu.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LineBetweenItems - Ne

Ano - oddělí od sebe jednotlivé položky čárkovanou linkou.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

TaxRecapitulation - Ano

Ano - zobrazí daňovou rekapitulaci.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

TotalAmount - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovým množstvím.

TotalItems - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovým počtem položek.

Weight - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovou hmotností.

Book Contents

Book Index

Seznam faktur (dle knihy a čísla)

Číslo procesu: ZAS012

Ident. č. sestavy: SZAS057

Soubor: INVOICESLIST.AM

Popis sestavy: Seznam faktur přijatých setříděných podle řady čísla, včetně součtů za jednotlivé řady.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

AccountRounding - Ano

Ano - účetní zaokrouhlení.

CanGrow - Ano

Ano - zobrazit kompletní texty na více řádků.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář pro seřazení.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí částky v obou měnách.

ShowCustContAbb - Ne

Ano - zobrazí Zkratku dod./odb. Ne - zobrazí Název.

ShowNominalValue - Ne

Ano - zobrazí nominální hodnotu faktury (bez odečtu záloh). Sloupec Netto a DPH se z důvodu místa nezobrazí.

ShowTotals - Ne

Ne - zobrazí seskupení a součty za seskupení.

ReportID - 0

0 - dle Čísla dokladu; 1 - dle UZP; 2 - dle Splatnosti; 3 - dle Brutta; 4 - dle ; 5 - dle Měny.

Book Contents

Book Index

Seznam faktur dle splatnosti

Číslo procesu: ZAS012

Ident. číslo sestavy: SZAS059

Soubor: INVOICESLIST.AM

Popis sestavy: Seznam faktur přijatých setříděných podle data splatnosti.

Adresa ve stromu:[Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam faktur (dle knihy a čísla). Odlišně je nastaven tento parametr:

ReportID - 2

Book Contents

Book Index

Seznam faktur podle měny

Číslo procesu: ZAS012

Ident. číslo sestavy: SZAS060

Soubor: INVOICESLIST.AM

Popis sestavy: Seznam faktur přijatých setříděných podle měny.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam faktur (dle knihy a čísla). Odlišně je nastaven tento parametr:

ReportID - 5

Book Contents

Book Index

Seznam faktur podle střediska

Číslo procesu: ZAS012

Ident. číslo sestavy: SZAS060

Soubor: INVOICESLIST.AM

Popis sestavy: Seznam faktur přijatých setříděných podle střediska z hlavičky dokladu.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam faktur (dle knihy a čísla). Odlišně je nastaven tento parametr:

ReportID - 8

invoiceslist8p

Book Contents

Book Index

Seznam faktur přijatých dle UZP

Číslo procesu: ZAS012

Ident. číslo sestavy: SZAS058

Soubor: INVOICESLIST.AM

Popis sestavy: Seznam faktur přijatých setříděných podle data uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam faktur (dle knihy a čísla). Odlišně je nastaven tento parametr:

ReportID - 1

Book Contents

Book Index

Seznam faktur - skonto

Číslo procesu: FIN007

Identifikační číslo sestavy: SZAK118

Soubor: FA_SEZ_SCO.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam faktur k určitému datu, na které se vztahují podmínky skonta. Dvojitým kliknutím myši na záznam se zobrazí platby faktury a všechny platební podmínky.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

[Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Currency - Ne

Ano - tiskne v měně faktury.

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

RunBySkript - 0

Spuštěno skriptem: 0 - Ne; 1 - Prodej; 2 - Nákup.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Výpis faktur

Číslo procesu: ZAS012

Ident. č. sestavy: SZAS034

Soubor: PF_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis faktur přijatých, včetně součtů za jednotlivé řady.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

SupressSum - Ne

Ano - potlačí sumy za jednotlivé doklady.

ShowNominalValue - Ne

Zobrazí nominální částky faktur (bez odečtu záloh).

Book Contents

Book Index

Výpis faktur přijatých se samovyměřením

Číslo procesu: ZAS016

Ident. číslo sestavy: SZAS035

Soubor: PF_VYP02.AM

Popis sestavy: Výpis faktur přijatých se samovyměřením DPH (pořízení z EU, nákup v režimu přenesení daňové povinnosti...).

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Faktury přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Zálohy poskytnuté

Book Contents

Book Index

Poskytnutá záloha

Číslo procesu: ZAS024

Ident. č. sestavy: SZAS061

Soubor: ADVPRO_DOC01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí doklad poskytnutá záloha. Podle stavu Poskytnuté zálohy se tiskne Výzva k platbě, Daňový doklad o poskytnutí úplaty nebo Opravný daňový doklad.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Zálohy poskytnuté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu).

BankContacts - 1

0 - informace o bankovním spojení se nezobrazí; 1 - informace se zobrazí jen v hlavičce; 2 - jen v sekci nad položkami; 3 - informace o bankovním spojení se zobrazí v hlavičce i v sekci nad položkami.

BarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CanGrow - Ne

Ano - umožní zobrazit položky na více řádků.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DraftLabel - Ne

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

ExtentSupplies - Ne

Ano - Zobrazí rozsah plnění (položky zakázky).

ExtentSuppliesTaxDoc - Ano

Ano - Zobrazí rozsah plnění (položky zakázky) na daňovém dokladu.

GoodsAbbr - Ne

Ano - zobrazí zkratku zboží ze zakázky u rozsahu plnění.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter -

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

OwnCurrency - 0

0 - nezobrazí informace o přepočtu daňové rekapitulace, 1 - zobrazí jen kurz, 2 - zobrazí daňovou rekapitulaci přepočtenou na měnu firmy, 3 - zobrazí přepočet daňové rekapitulace i kurs přepočtu. Pokud daňová rekapitulace není v jiné měně, než je měna firmy, nezobrazí se žádný přepočet ani kurs bez ohledu na hodnotu parametru.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

QRBankOrder - Ne

Ano - zobrazí QR kód. Kód obsahuje hodnoty: číslo účtu, částka, měna, variabilní symbol, konstantní symbol, datum splatnosti, zpráva pro příjemce. Pokud některá hodnota bude chybět, do kódu se nevloží.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SupplForPaidAdv

Platí pro zaplacenou zálohu. Zadáváme typ dodatku z parametrů mandanta. Pokud je zadaný v parametrech mandanta, zobrazí se text z dodatku v parametrech na sestavě.

SupplForUnPaidAdv

Platí pro nezaplacenou nebo částečně zaplacenou zálohu. Zadáváme typ dodatku z parametrů mandanta. Pokud je zadaný v parametrech mandanta, zobrazí se text z dodatku v parametrech na sestavě.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

Text - DO

Zkratka dodatku na záloze. Text poznámky se bude tisknout jako předmět plnění.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

ADVPRO_DOC01

Book Contents

Book Index

Seznam záloh

Číslo procesu: ZAS024

Ident. č. sestavy: SZAS062

Soubor: ADV_LIST01.AM

Popis sestavy: Seznam Poskytnutých záloh v různých setříděních. Setřídění je možné nastavit v úvodním formuláři sestavy.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Zálohy poskytnuté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam záloh (přijatých).

ADV_LIST01P

Book Contents

Book Index

Výpis záloh

Číslo procesu: ZAS024

Ident. č. sestavy: SZAS063

Soubor: ADV_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis nejdůležitějších údajů z Poskytnutých záloh včetně součtů za jednotlivé knihy.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Zálohy poskytnuté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Výpis záloh (přijatých).

ADV_VYP01P

Book Contents

Book Index

Výpis poskytnutých záloh se samovyměřením

Číslo procesu: ZAS016

Ident. č. sestavy: SZAS066

Soubor: VZ_VYP02.AM

Popis sestavy: Zobrazí seznam poskytnutých záloh se samovyměřením DPH.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování][Zálohy poskytnuté][Tisk dokladů - seznamy]

Použité parametry: -


Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Ostatní závazky

Book Contents

Book Index

Ostatní závazek

Číslo procesu: ZAS025

Ident. č. sestavy: SZAS067

Soubor: Other_Liability01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí doklad Ostatní závazek.

Adresa ve stromu: [Nákup] [Ostatní závazky] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu).

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

OwnCurrency - 0

Na dokladech v cizí meně: 0 - zobrazí částky jen v měně dokladu, 1 - zobrazí jen kurz, 2 - zobrazí daňovou rekapitulaci přepočtenou na měnu firmy, 3 - zobrazí přepočet daňové rekapitulace i kurs přepočtu.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SupplFromCustomer -

Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka, jinak zobrazí zadaný typ dodatku z karty Zákazníka.

SupplFromClient - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu.

OTHER_LIABILITY01

Book Contents

Book Index

Seznam ostatních závazků

Číslo procesu: ZAS025

Ident. č. sestavy: SZAS068

Soubor: Other_List.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam ostatních závazků.

Adresa ve stromu: [Nákup] [Ostatní závazky] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam ostatních pohledávek.

OTHER_LIST_1

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení nákupu

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení nákupu

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK152

Soubor: VN111.AM

Popis sestavy: Vyhodnocení nákupu.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

AdditionalText

Pokud je parametr zadaný, pak se text z parametru zobrazí pod nadpisem.

DateFrom - 0.0.0000

Datum od.

DateTo - 0.0.0000

Datum do.

DepositNotIncluded - Ne

Ne - započítávají se zálohy.

DlpF - Ne

Ano - zapne filtr potvrzení dodání.

StDocums

Druh dokladu (O - Objednávky; F - Faktury vydané; V - Výdejky; D - Dod. listy vyd.; Z - Zakázky; R - Rez. list).

FapF - Ne

Ano - zapne filtr faktur přijatých.

FilterOfArticles - Ne

Ano - bere položky jenom z filtru zboží.

FilterOfPeriod - Ne

Ano - zapne filtr datum u faktur a příjemek.

Report - 3

1 - Zboží podle obratů; 2 - Regiony podle obratů; 3 - Dodavatelé podle obratů; 4 - Skupiny dod. podle obratů.

IncludeOnlyGoods - Ne

Ano - započítávají se nezbožní položky.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ObvF - Ne

Ano - zapne filtr objednávek // na formuláři.

PolMusi1

Ff, Oo, Pp, Dd // na formuláři.

PolMusi2

Ff, Oo, Pp, Dd nebo k "PolMusi1" // na formuláři.

PolNesmi1

Ff, Oo, Pp, Dd // na formuláři.

PolNesmi2

Ff, Oo, Pp, Dd nebo k "PolMusi1" // na formuláři.

PriF - Ne

Ano - zapne filtr příjemek.

ResetPrices - Ne

Ano - nulovat ceny u množství.

StDocums

Druh dokladu: O - Objednávky; F - Faktury přijaté; P - Příjemky; D - Potvrzení dodání.

VN111

Book Contents

Book Index

Ekokom - nákup

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK166

Soubor: Ekokom_Purchase.AM

Popis sestavy:

Po výpočtu Ekokomu funkcí Produkce obalů EKOKOM a zobrazení položek přes tlačítko Položky prodeje se v knize Položky prodeje zobrazí seznam všech položek, ze kterých byl napočten ekokom.

 

Při spuštění je třeba zadat období, za které jsou položky napočtené. Hodnoty slouží pouze ke zobrazení intervalu na sestavě. Nijak již neovlivňují napočtené položky.

 

Po spuštění sestavy se zobrazí v první části sumy v tunách za jednotlivé obaly. Hodnoty jsou vysčítané z položek prodeje dokladů, které obsahují karty zboží, na kterých se evidují obaly pro Ekokom.

Dále pak jsou v závislosti na parametru SortBy zobrazeny karty zboží/doklady nebo doklady/karty zboží i s množstvím jednotlivých obalů.

 

Sestava může sloužit jako podklad pro případnou kontrolu.

 

Protože sestava může mít i několik desítektisíc stran, může její zobrazení trvat déle.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

FromDate - 0.00.0000

Automaticky se doplní datum zadané v úvodním formuláři po spuštění sestavy.

SortBy - 0

0 - setřídění podle čísla zboží, 1 - setřídění podle dokladu

ToDate - 0.0.0000

Automaticky se doplní datum zadané v úvodním formuláři po spuštění sestavy.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Rozpuštěné vedlejší náklady nákupu

Číslo procesu:ZAS011

Ident. číslo sestavy: SZAS065

Soubor: INCIDENTALCOST.AM

Popis sestavy: Sestava kontroluje za zadané období korektnost rozpuštění vedlejších nákladů nákupu z pohledu účetnictví. Porovnává, zda částky vedlejších nákladů z rozpuštěných dokladů spadající do sledovaného období byly v tomto období v celé své výši rozpuštěny do položek příjmů a současně, zda v daném období neexistují příjmy s vedlejšími náklady, přičemž tyto vedlejší náklady do tohoto období nepatří. Sestavu lze spustit nad libovolnou knihou. Sestava prochází doklady, které jsou zdrojem vedlejších nákladů (faktury, pokladní a interní doklady) a vyhodnocuje, zda prošly rozpouštěním a spadají do periody zadané parametrem v sestavě. (Doklady, které ještě rozpouštěním neprošly, se nevyhodnocují - K2 nemá informaci, podle které by dokázala poznat, že daný doklad má být rozpuštěn.) Dále současně hledá příjmy, do nichž se v zadaném období rozpouštělo, a pro tyto pak načte doklady, které se rozpouštěly. Na sloupce sestavy Rozpustit a Korektně je potřeba nahlížet jako na stranu MDD účtu pořízení zboží. Sloupec Rozdíl je pak saldem tohoto účtu.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Date_From - 0.0.0000

Počáteční datum sledovaného období. Pro nápočet dokladů je rozhodující: faktury - datum účetního případu, pokladní a interní doklady - datum vystavení, příjemky - datum potvrzení.

Date_To - aktuální datum

Konečné datum sledovaného období. Pro nápočet dokladů je rozhodující: faktury - datum účetního případu, pokladní a interní doklady - datum vystavení, příjemky - datum potvrzení.

ShowItems - Ano

Ano - zobrazí v detailu položky, do nichž se rozpouštělo.

ShowOnlyErrors - Ano

Ano - zobrazí pouze záznamy s nekorektní hodnotou. Ne - zobrazí všechny záznamy. V tomto případě jsou nekorektní hodnoty zvýrazněny červeně.

ShowOrigCurrency - Ne

Ano - zobrazí částky v měně dokladu. Ne - zobrazí částky v základní měně.

SP_IncidentalCost