Book Contents

Book Index

Účetní deník

Účetní deník je kniha obsahující chronologicky uspořádané účetní doklady. V knize jsou implicitně doklady seřazeny podle jednotlivých typů.

Obr.: Účetní deník - Seznam

Book Contents

Book Index

Účetní doklad

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Tato záložka slouží k evidenci základních údajů a položek.

Obr.: Účetní doklad - záložka Základní údaje

Popis polí:

Typ

Účetní doklady jsou rozděleny do následujících typů:

 

OB

Obecný

Obecný účetní doklad se vytváří přímo v deníku.

 

OT

Otvírkový

Při navedení počátečních stavů v prvním roce se doklad vytváří ručně v účetním deníku, v dalších letech vzniká funkcí Otevření účetních knih.

 

OZ

Závěrkový

Doklad vzniká spuštěním funkce Uzavření účetních knih.

 

PO

Pokladna

Zaúčtování pokladních dokladů.

 

BA

Banka

Zaúčtování bankovních výpisů.

 

PF

Přijatá faktura

Zaúčtování přijatých faktur.

 

VF

Vydaná faktura

Zaúčtování vydaných faktur.

 

PR

Příjemka

Zaúčtování příjemek.

 

VY

Výdejka

Zaúčtování výdejek.

 

PE

Převodka

Zaúčtování převodek.

 

VR

Výroba

Zaúčtování průvodek.

 

MA

Majetek

Zaúčtování majetku.

 

MZ

Mzdy_S

Zaúčtování mezd_S.

 

MD

Mzdy

Zaúčtování mezd.

 

RL

Rezervační list

Zaúčtování rezervačního listu.

 

PZ

Přijatá záloha

Zaúčtování přijaté zálohy.

 

VZ

Poskytnutá záloha

Zaúčtování poskytnuté zálohy.

 

IN

Interní doklad

Zaúčtování interního dokladu.

 

OP

Ostatní pohledávka

Zaúčtování ostatní pohledávky

 

OV

Ostatní závazek

Zaúčtování ostatního závazku.

 

Pozn.: Obecné doklady lze vytvářet pouze přímo v Účetním deníku (klávesami Ins nebo F6). Tyto doklady slouží k zaúčtování účetních případů, které nelze postihnout v IS K2 prvotním dokladem.

Ostatní typy dokladů vznikají mimo účetní deník zaúčtováním prvotního dokladu. V účetním deníku lze tyto doklady stornovat. Tyto typy dokladů lze také vytvářet přímo v účetním deníku, avšak bez vazby na prvotní doklad. Tuto možnost využívají účetní firmy, které nemají v IS K2 prvotní doklady, o kterých účtují.

Účetní doklad

Číslo účetního dokladu. Doklady se číslují v rámci každého typu dokladů zvlášť.

Prvotní doklad

Číslo prvotního dokladu, který je zaúčtován daným účetním dokladem.

Vystaveno

Datum vystavení účetního dokladu. Toto datum není datem uskutečnění účetního případu.

Text

Text účetního dokladu.

Popis

Popis účetního dokladu.

Brutto

Brutto celkem za doklad.

Netto

Netto celkem za doklad.

DPH

DPH celkem za doklad.

Částka celkem

Částka celkem za doklad.

Vedle data Vystaveno se může zobrazovat bitmapa pic_931i. To znamená, že účetní doklad byl ručně upraven při účtování.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na záložce Základní údaje se v části Položky zobrazují položky účetních dokladů

Obr.: Formulář Položky účetního dokladu

Popis polí:

Datum

Datum účetního případu. Vedle data je uveden čas účetního případu. Při uložení účetního dokladu, který má vazbu na skladový nebo pokladní doklad, se uloží čas, který je uveden u data, které se přebírá jako Datum účetního případu.

Popis

Popis účetní věty. Vedle tohoto pole se může zobrazovat bitmapa pic_931i. To znamená, že položka účetního dokladu byla ručně upravena při účtování.

Účet

Čísla a názvy účtů na straně Má dáti a Dal.

Párovací symbol

U účtů, které jsou označeny jako saldokontní, lze zadat párovací symbol.

Kód zakázky

Kód zakázky Má dáti a Dal, k níž se účetní případ vztahuje.

Kód zboží

Kód zboží, o kterém je účtováno.

Středisko

Středisko Má dáti a Dal, k němuž se účetní případ vztahuje.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek.

Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6 Referent

Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent z prvotního dokladu.

Prostředek

Prostředek, o kterém je účtováno.

Zákazník

Pole je při likvidaci a zaúčtování automaticky vyplněno zákazníkem/dodavatelem, na kterého je vystaven prvotní doklad.

Částka

Částka účetní věty.

Částka v měně

Měna účetní věty v cizí měně.

Měna / Kurz

Cizí měna a kurz účetní věty. Pokud editujeme Měnu nebo Kurz a s současně je zatrženo pole Přepočítávat částky, Částka se přepočte podle Částky v měně.

Přepočítávat částky

Pokud je pole zatrženo a je zadána Měna a Kurz, při změně Částky se přepočte Částka v měně a naopak.

Book Contents

Book Index

Historie dokladu

Při uložení účetního dokladu se nově do historie uloží celý účetní doklad před změnou. Historii lze na účetním dokladu prohlížet v univerzálních formulářích na záložce Historie dokladu.

Obr.: Účetní deník - záložka Historie dokladu

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na záložce Přílohy je možné vkládat dokumenty, přiřazovat odkazy na doklady a vytvářet úkoly.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Účetním deníkem

Ctrl+L

Po stisknutí klávesy Ctrl+L se zobrazí kniha prvotních dokladů s pravítkem na dokladu, který je zaúčtován aktuálním účetním dokladem.

Ctrl+F3

Ve Změně na 2. straně účetního dokladu se po stisknutí kláves Ctrl+F3 otočí znaménko na všech položkách dokladu.

Ctrl+Shift+F7

Vytvoří a otevře filtr Položek účetního deníku. Funkci lze spustit z libovolné záložky účetního dokladu v režimu Prohlížení. Filtr se vytvoří buď dle aktuálního dokladu, z dokladů v kontejneru nebo z dokladů označených hvězdičkou.

Ctrl+Shift+F8

Kombinací těchto kláves vymažeme všechny stornované položky (kromě první) obecných účetních dokladů v účetním deníku, ke kterým neexistuje prvotní doklad.

Pozn.: Po vymazání storno položek nebude možné je jakkoliv obnovit zpět.

Změna data účetního případu

Změna data uskutečnění účetního případu účetních dokladů. Funkci spouštíme z menu modulu Formulář - Hromadné akce - Změna data účetního případu.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad účetní deníkem

Book Contents

Book Index

Účetní doklad

Číslo procesu: UCT002; UCT006; UCT007; UCT009; UCT010; UCT011; UCT012

Ident. č. sestavy: SUCT062

Soubor: UCT_DOK.AM

Popis sestavy: Zobrazí informace účetního dokladu. Na parametr zobrazí i podpůrné analytiky jako např. středisko, kód zakázky apod. Spouští se z účetního deníku.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Účetní deník]

Parametry sestavy:

NewPage - Ano

Ano - každý doklad na novou stranu.

ShowAxes - Ne

Ano - Zobrazí podpůrné analytiky (středisko, kód zakázky, zboží, kód1 a 2, Referenta, Zákazník, Párovací s.), pokud jsou zadané.

ShowInCurrency - Ne

Ano - Zobrazí i částky v měně (pokud je doklad v měně)

ShowSignature - Ne

Ano – zobrazí se část s podpisy osob zodpovědných za schválení a zaúčtování.

SumAccounts - Ne

Ano - Sesumuje řádky se stejnými Md i D.

Book Contents

Book Index

Historie změn účetních dokladů

Číslo procesu: UCT001

Ident. číslo sestavy: SUCT247

Soubor: UCT_HISTORY.AM

Popis sestavy: Sestava vytiskne historii změn účetních dokladů ze strany A v účetním deníku, soubor "UDLOG.TXT". Data je možno seskupit podle data změny nebo osoby, která změnu provedla. Data lze omezit parametry od, do na datum změny.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Účetní deník]

Parametry sestavy:

DateFrom - 0.0.0000

Datum od.

DateTo - 0.0.0000

Datum do.

GroupBy - 0

0 - seskupit podle Datum změny; 1- seskupit podle Změnil.

NoInteractive - Ne

Ano - zobrazí formulář s datem od - do.

UCT_HISTORY

Book Contents

Book Index

Seznam účetních dokladů

Číslo procesu: UCT002; UCT003; UCT006; UCT007; UCT009-012; UCT029; UCT031; UCT036

Ident. číslo sestavy: SUCT325

Soubor: UCT_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam účetních dokladů. Pokud je parametr NoInteractive na Ne (implicitní hodnota), pak se zobrazí formulář, ve kterém je možno nastavit hodnoty parametrů.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Účetní deník]

Parametry sestavy:

CanGrow - Ne

Ano - Pole popis se v případě dlouhého textu zobrazí na více řádků, Ne - Nadbývající text se nezobrazí. Text se zobrazí ořezaně a neúplně, pokud je delší, než je šířka pole pro popis.

NoInteractive - Ne

Ne - Zobrazí formulář s parametry, Ano - Nezobrazí formulář.

ReportID - 0

Setřídění dle 0 - Typu, knihy, čísla dokladu, 1 - Datum úč. případu, 2 - Celk. částky.

ShowAxes - Ne

Ano - Zobrazí podpůrné analytiky (středisko, kód zakázky, zboží, kód1 a 2, Referenta, Zákazník, Párovací s.) pokud jsou zadané.

ShowDocument - Ne

Ano - Zobrazí číslo prvotního dokladu.

ShowInCurrency - Ne

Ano - Zobrazí i částky v měně (pokud je doklad v měně).

ShowSignature -

Ano – zobrazí se část s podpisy osob zodpovědných za schválení a zaúčtování.

SubTitle -

Podtitulek.

SuppressReportFooter - Ne

Ano - skryje patičku sestavy.

Title

Nadpis sestavy.

UCT_SEZ01

Book Contents

Book Index

Účetní deník - historie

V knize Účetní deník - historie se zobrazují změny všech účetních dokladů, provedené ve zvolené knize od verze K2 mia. Mezi knihami se lze přepnout klávesami Alt+F10.

Obr.: Kniha Účetní deník - historie

Pomocí funkce Výmaz historie změn účetních dokladů lze vymazat historii do určitého data (na funkci je právo "Správce - Obecné - Výmaz historie změn účetních dokladů").