Book Contents

Book Index

Komentáře

V IS K2 lze k libovolným dokladům a k některým číselníkům (např. Zboží, Partneři, Dodavatelé/Odběratelé) přiřazovat libovolné komentáře. Komentáře lze vkládat, měnit a mazat i na potvrzených dokladech, jelikož mají vesměs doplňkový charakter daného dokladu. K jednomu dokladu je možné připsat libovolné množství komentářů libovolných typů.

Komentáře lze vkládat také k položkám nákupu a prodeje.

Book Contents

Book Index

Práce s komentáři

Pro práci s komentáři musí být uživatel přepnut na záložce Komentáře ve spodní části obrazovky.

Book Contents

Book Index

Vkládání komentářů

Prohlížení, ve Změně i v Novém záznamu použijeme pro vložení komentáře tlačítko PIC_957. Po stisknutí se vyvolá formulář Komentář. Lze vybrat typ komentáře a ve spodní části formuláře pak zadat obsah komentáře. Práce s komentáři je obdobná jako práce s texty k dokladům (viz předchozí kapitola).

pic_3842

Obr.: Formulář Komentář

Ve Změně a v Novém záznamu je možné vkládat komentář také pomocí klávesy Ins. Pravítkem najedeme do části komnetáře a stiskneme klávesu Ins. Tím se vyvolá formulář Komentář, ve kterém si vybereme typ komentáře. Další postup je stejný jako při vkládání komentářů v Prohlížení. Nový komentář bude označen ikonou .

Book Contents

Book Index

Změna komentáře

Pro změnu komentáře dokladu používáme v Prohlížení dokladu tlačítko PIC_958i. Pravítkem najedeme na komentář, kterou chceme změnit, a stiskneme tlačítko. Otevře se formulář Komentář, ve kterém můžeme stávající komentář editovat, případně změnit typ komentáře.

Ve Změně a v Novém záznamu je možné upravovat komentář také pomocí klávesy Enter. Na komentář, který chceme změnit, najedeme pravítkem a stiskneme klávesu Enter. Další postup je stejný jako při vkládání komentáře v Prohlížení. Komentář, který jsme změnili, bude označen ikonou .

Book Contents

Book Index

Výmaz komentáře

Pro výmaz komentáře dokladu používáme v Prohlížení dokladu tlačítko PIC_959i. Pravítko nastavíme na komentář, který chceme odstranit, a stiskneme tlačítko. Program se nás hlášením zeptá, zda si přejeme komentář vymazat. Po kladném zodpovězení dotazu se komentář vymaže.

Ve Změně a v Novém záznamu je možné smazat komentář také pomocí klávesy Del. Pravítkem najedeme do spodní části obrazovky označeného komentáře a stiskneme klávesu Del, čímž se u komentáře zobrazí ikona . Po uložení dokladu se komentář odmaže.