Book Contents

Book Index

Konzistence

V této části modulu Správce lze spustit kontrolní mechanismy pro zjištění konzistence neboli souladu dat (tzn. všechny odkazy v datech jsou platné) sériových čísel a účetnictví.

Obr.: Otevřené menu modulu Správce - Konzistence

Každá funkce, kterou lze z této nabídky spustit, vyvolá formulář s možností zatržení voleb pro zjištění konzistence v dané oblasti.

Konzistence sériových čísel

Funkce běží vždy na filtru zboží a napočítává stavy sériových čísel na skladě. Přístup k funkci je dán nastavením práva Správce / Konzistence / Konzistence sériových čísel.

pic_2318

Obr.: Konzistence sériových čísel

Popis polí:

Filtr zboží

Zajistí nápočet sériových čísel pro karty Zboží z filtru zboží.

Opravit doklady s neaktualizovanými sériovými čísly

Zajistí nápočet sériových čísel pro karty Zboží, které se nacházejí na dokladech s neaktualizovanými sériovými čísly. Jde o doklady, které byly potvrzeny či odpotvrzeny s povolením záporného stavu a jsou indikovány ikonou pic_445i. Zboží je automaticky vloženo do filtru zboží.

Zpracovat i zboží, které není na skladě

Má význam pouze pokud je aktivována volba Filtr zboží. Budou zpracovány i karty, které mají nulový stav zásob na skladech.

Nezapisovat změny do databáze

Funkce proběhne bez výpočtu stavů a zápisu do databáze. Nekonzistence jsou zobrazeny pouze v chybovém protokolu.

Kontrolovat počet sériových čísel na položkách dokladů od periody

Zajistí kontrolu počtu sériových čísel na dokladu. Kontroluje pouze potvrzené doklady od zadané periody.

Chybový protokol následně informuje nejen o nekonzistencích, ale také o provedených změnách sériového čísla.