Book Contents

Book Index

Typ plánu

Typ plánu slouží pro členění dokladů do různých os. Zadáváme jej v hlavičce či položkách dokladů, přednastavení lze provést také v konkrétních knihách nákupu, prodeje a skladů.

Typ plánu lze využít např. pro členění dokladů dle časového období (aktuální doklady budou bez typu plánu, "plánovací" doklady budou mít patřičný typ plánu), nebo pro rozčlenění dokladů dle poboček firmy (typ plánu "Ostrava" a "Praha").

Ve funkci Pokrytí poptávaného zboží pak můžeme sledovat doklady pouze s konkrétním typem plánu.

Pic_412

Obr.: Číselník Typ plánu

Pro sledování pokrytí za více typů plánů současně lze vytvářet sumační typy plánů. Na 1. straně Typu plánu aktivujeme volbu Sumační, a v tabulce přidáváme klávesou Insert typy plánů, které budou součástí sumačního typu plánu. Tlačítkem Přidat prázdný přidáme prázdný záznam - součástí sumačního typu plánu pak budou i doklady (respektive položky dokladů) bez zadaného typu plánu.

Pozn.: Sumační typy plánu nelze zadávat do dokladů, lze je využít pouze ke sledování pokrytí ve funkci Pokrytí poptávaného zboží.

PIC_1566

Obr.: Typ plánu - 1. strana