Book Contents

Book Index

Logistika

Book Contents

Book Index

Zboží

Book Contents

Book Index

Export cen zboží do Excelu

Číslo procesu: ZAK007

Id. číslo skriptu: FZAK030

Soubor: ZBO_EXC1.PAS

Popis skriptu: Export názvu, zkratky, čísla, DPH, produktové skupiny, základní ceny, a cenových skupin zboží z K2 do Excelu/"*.CSV". Skript umí pracovat s Open Office. Pokud pro nějakou cen. skupinu není cena stanovena, bude místo ceny zobrazena pomlčka. Takovéto hodnoty pak budou při importu přeskakovány.

Adresa ve stromu: [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Ceny] [Funkce]

Parametry skriptu:

CreateCSV - Ne

Parametr určuje, zda bude výsledný soubor ve formátu "*.xls" nebo "*.csv".

Book Contents

Book Index

Export cen zboží do tabulkového procesoru

Číslo procesu: ZAK007

Id. číslo skriptu: FZAK042

Soubor: Article_Prices_Export.pas

Popis skriptu: Export názvu, zkratky, čísla, DPH, produktové skupiny, základní jednotky, alternativní jednotky, základní ceny, a cenových skupin zboží z K2 do Excelu/"*.CSV". Skript umí pracovat s Open Office. Pokud pro nějakou cen. skupinu není cena stanovena, bude místo ceny zobrazena pomlčka. Takovéto hodnoty pak budou při importu přeskakovány.

Adresa ve stromu: [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Ceny] [Funkce]

Parametry skriptu:

CreateCSV - Ne

Parametr určuje, zda bude výsledný soubor ve formátu "*.xls" nebo "*.csv".

Book Contents

Book Index

Export zboží do "*.xml"

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: ExpZboXML.pas

Popis skriptu: Skript pro export zboží do formátu "*.xml".

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

XMLFile

Parametr pro výběr uložiště a názvu cílového souboru.

XMLFileForImport

Parametr pro výběr uložiště a názvu cílového souboru s nastavením exportu.

XMLFileSaveSett

Parametr pro výběr uložiště souboru s aktuálním nastavením.

Pomocí tohoto skriptu je možné exportovat zboží do formátu "*xml". Skript se spouští nad filtrem zboží a vždy je exportováno pouze zboží z tohoto filtru. Po spuštění se zobrazí formulář, ve kterém je možné vybrat jednotlivé elementy exportu, tzn. pole karty zboží. Jednotlivé elementy pro export musí být ve formuláři označeny hvězdičkou. Označení se provádí pomocí standardních ikon s hvězdičkami, popř. kombinací kláves Shift+Enter nebo Ctrl+Mezera. Seznam těchto elementů může být ve formuláři setříděn podle různých kritérií. Pro volbu tohoto setřídění je k dispozici pole Setřídit podle. Uživatel může exportovat se zbožím také Alternativní jednotky popř. Prodejní ceny. Pro export těchto podřízeních modulů je nutné je vybrat v poli Cílový modul a opět označit hvězdičkou příslušné elementy. Pole Výstupní soubor slouží pro zadání názvu a cesty k vyexportovanému "*.xml" souboru.

Tento skript umožňuje také vytvořit soubor "*.xml" s nastavením hodnot pro import zboží. To je možné zatrhnutím pole Vytvořit nastavení pro import. Po zatržení tohoto pole se také automaticky označí všechna povinná pole (elementy) karty zboží. Tento soubor je možné nakopírovat do firemního adresáře a skript pro import zboží po spuštění automaticky spojí vyexportované pole zboží uložené v tomto "*.xml" soboru s poli v K2.

Uživatel může uložit také aktuální nastavení ve formuláři a to pomocí volby na nástrojové liště Nastavení/Ulož nastavení. Takto uložené nastavení se použije při dalším spuštění skriptu. Aktuální nastavení se ukládá opět v "*.xml" soboru.

Vlastní export zboží se provede stisknutím tlačítka Exportovat.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Export dat

Book Contents

Book Index

Export, import LangTxt

Číslo procesu: CIS007

Id. číslo skriptu: FCIS009

Soubor: ZBO_LANGT_EX.PAS

Popis skriptu: Skript na export - import jazykových názvů zboží. Při importu musí být zachována struktura z exportu.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zboží] [Funkce]

[Nákup / Zásobování] [Základní data] [Zboží] [Funkce]

Parametry skriptu:

Filt - Ano

Načítá data z filtru.

Import - Ne

Ne - export; Ano - import.

JoinField - , ZBOZI.Zkr AS Zkratka, ZBOZI.Naz AS Nazev

Přidání sloupců s názvem Zkratka a Název. Možno dodefinovat další sloupce do výsledného Excelu. Parametr musí začínat ",", za AS lze zadat nadpis sloupce (", ZBOZI.Vyr as Značka, DP.Hodnota AS XXXX").

JoinStr - 1; 2; 3; 4; 5

Žádná další vazba.

Languages - Ne

Čísla jazyků, které se mají exportovat.

Visible

Ne - otevírá se až hotový excel s daty; Ano - během exportu je zobrazen Excel, v němž se plní data.

WhereStr

Definuje omezení např. na číslo pole, musí začínat "AND", "OR".

Book Contents

Book Index

Filtr - rezervováno a objednáno

Číslo procesu:

Ident. č. skriptu: FSKL010

Soubor: ReservedOrdered.pas

Popis skriptu: Skript vytvoří výběr zboží, které je rezervováno nebo objednáno. Lze načíst i karty, které mají pro aktuálně nastavený sklad evidováno minimální či maximální množství. Vytvořený výběr lze následně doplnit o další podmínky (přes standardní uživatelské rozhraní Výběrů) a výsledek opětovným spuštěním výběru korigovat. Tento způsob je řádově rychlejší než využití kalkulovaných polí nad knihou Zboží.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

IgnoreInvalidArticles - Ano

Ano - ignorují se zneplatněné karty zboží. Ne - zneplatněné karty zboží se také filtrují.

LoadMinMax - Ne

Ano - načte i karty, které mají pro aktuálně nastavený sklad evidováno minimální či maximální množství.

ReservationsOnly - Ne

Ano - načte jen zboží, které je rezervováno

Book Contents

Book Index

Filtr - zboží na skladě

Číslo procesu:

Ident. č. skriptu: FSKL011

Soubor: GoodsInStock.pas

Popis skriptu: Skript vytvoří výběr zboží, které je k dispozici (respektive ve skladové evidenci) na aktuálně nastaveném skladě a k nastavené periodě. Rozsah filtrování ovlivňujeme parametrem "AvailableOnly".

Vytvořený výběr lze následně doplnit o další podmínky (přes standardní uživatelské rozhraní Výběrů) a výsledek opětovným spuštěním výběru korigovat. Tento způsob je řádově rychlejší než využití kalkulovaných polí nad knihou Zboží.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

AvailableOnly - Ne

Ano - skript vyfiltruje pouze zboží, které je volně k dispozici (má hodnotu ve sloupci "Dispozice").

Ne - skript vyfiltruje zboží, které je navedeno ve skladové evidenci (má hodnotu ve sloupci "Přijato" nebo "Dispozice" nebo "Zadáno" nebo "Expedice").

Book Contents

Book Index

Hromadné přidání/změna poznámky EO - ELEKTROODPAD

Číslo procesu: EXP005, ZAS021

Id. číslo skriptu: FZAS008

Soubor: POZN_ELEKTROODPAD.PAS

Popis skriptu: Vkládá a mění hromadně poznámky EO na kartách Zboží. Bližší popis v metodice Financování sběru elektroodpadu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Import cen zboží z Excelu

Číslo procesu: CIS010

Id. číslo skriptu: FCIS013

Soubor: Article_Prices_Import.pas

Popis skriptu: Import cen zboží z Excelu do K2 - přes OLE, musí mít stejné sloupce jako export, v prvním řádku musí být hlavička. Nemá-li být cena pro určitou cen. skupinu vytvořena, v daném poli je pomlčka.

Adresa ve stromu: [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Ceny] [Funkce] [Import cen zboží z Excelu]

Parametry skriptu:

VymazatCeny - Ne

Před importem vymazat ceny.

Book Contents

Book Index

Import cen zboží z Excelu

Číslo procesu: CIS010

Id. číslo skriptu: FCIS002

Soubor: ZBO_EXC2.PAS

Popis skriptu: Import cen zboží z Excelu do K2 - přes OLE, musí mít stejné sloupce jako export, v prvním řádku musí být hlavička. Nemá-li být cena pro určitou cen. skupinu vytvořena, v daném poli je pomlčka.

Adresa ve stromu: [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Ceny] [Funkce] [Import cen zboží z Excelu]

Parametry skriptu:

VymazatCeny - Ne

Před importem vymazat ceny.

Book Contents

Book Index

Import cen zboží z Excelu - CSV

Číslo procesu: CIS010

Id. číslo skriptu: FCIS003

Soubor: ZBO_CSV2.PAS

Popis skriptu: Import cen zboží z Excelu - CSV.

Adresa ve stromu: [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Ceny] [Funkce]

Parametry skriptu:

VymazatCeny - Ne

Před importem vymazat ceny.

Book Contents

Book Index

Import jazykových názvů zboží z Excelu

Číslo procesu: CIS010

Id. číslo skriptu: FCIS004

Soubor: ZBO_IMPL.PAS

Popis skriptu: Import jazykových názvů zboží z Excelu, musí mít stejné sloupce jako Export zboží z Excelu.

Adresa ve stromu:

[Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zboží] [Funkce] [Import jazykových názvů zboží z Excelu]

[Nákup/Zásobování] [Základní data] [Zboží] [Funkce] [Import jazykových názvů zboží z Excelu]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Import parametrů zboží

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FCIS016

Soubor: ImportGoodsParams.PAS

Popis skriptu:

Skript umožní importovat z excelovského souboru (pro v excelu definované karty zboží) parametry zboží včetně definovaných hodnot (pakliže jde o typ parametru, jehož hodnota není např. svázána s konkrétním polem z karty zboží).

 

Po spuštění skriptu se otevře OpenDialog, kde se vybere hodnota do pole Zařazení na straně P (v univerzálních formulářích jde o záložku Parametry) a po zatržení příznaku Vybrat zdrojový soubor je možné vyhledat excel pro inport.

 

Struktura excelu:

První sloupec excelu musí být zkratka existujícího zboží, další sloupce jsou hodnoty parametrů. Název sloupce musí odpovídat názvu parametru. Parametry včetně definice možných hodnot už musí být v K2 připraveny, skript doplňuje pouze hodnoty.

 

Vzorový excel je pro import parametrů zboží je k dispozici v adresáři: K2/SupportFiles/ImportGoodsParams_Demo.xlsx

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CategoryId = 0

Číslo záznamu z číselníku Zařazení.

InputFile

Umístění excelu. Např. C:\Adresar\Parametry.xlsx

Book Contents

Book Index

Import zboží

Číslo procesu: CIS007

Id. číslo skriptu: FCIS004

Soubor: ImZbo.PAS

Popis skriptu: Import karet zboží z Excelu včetně alternativních jednotek a prodejních cen.

Adresa ve stromu: [Prodej] [Základní data] [Zboží] [Funkce] Import Zboží z excelu II

Parametry skriptu:

CustFindBy - 0

Při importu dodavatelských cen bude dodavatel z excelu vyhledán dle: 0 - standardně nejprve podle čísla, zkr, zkr1, fir; 1 - Cdo; 2 - zkr; 3 - zkr1; 4 - fir.

Customs_tariff_Abbr - Ne

Ne - hledá dle sazby DPH (19,0.19,1,19); Ano - hledá dle zkratky.

FindByAbbr - Ano

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, hledá skript zboží podle zkratky 1 pak případně dle názvu; pokud je parametr nastaven na Ne, vyhledávání zboží probíhá pouze podle zkratky 2.

XMLFile - ImportZbo.xml

Parametr pro určení názvu "*.xml" souboru, kde je uloženo aktuální nastavení a spárování polí.

UseGrossPrice - Ne

Platí pro hlavičkové pole Prodejní cena netto. Ano - Základní prodejní cenu zadáváme jako brutto cenu. Ne - Základní prodejní cenu zadáváme jako netto cenu.

Pomocí tohoto skriptu je možné naimportovat zboží do IS K2 ze souboru "*.xls" a zjednodušit tím zavádění karet zboží do systému. Společně se zbožím je možné importovat také jejich alternativní jednotky, dodavatelské ceny, čárové kódy, jazykové názvy, poznámky, informace pro stranu ES a prodejní ceny.

Při přípravě souboru vhodnému k importu je nutné dbát na to, aby záhlaví s popisem sloupců bylo uvedeno na řádku č. 1 a vlastní data, která se budou importovat, od řádku č. 2.

Po spuštění skriptu je potřeba načíst připravený soubor "*.xls" do pole Vstupní soubor. K tomu uživateli slouží tlačítko Načti soubor.

Nastavení importu

Neimportovat duplicitní položky

Importuje se pouze zboží, jehož název není v databázi K2.

Povolit import duplicitních položek

Importují se všechny záznamy bez rozdílu shodností názvů firmy v databázi. Pokud je nalezen shodný název zboží, přidává se na konec názvu –01, -02 atd.

Přepsat duplicitní položky a importovat nové

Importují se všechny záznamy. Zboží, které dle názvu již v databázi je, bude změněno dle importovaných údajů (včetně podřízených modulů), ostatní se založí jako nové

Pouze přepsat duplicitní položky (neimportovat nové)

Importuje se (přepisuje), pouze zboží, které dle názvu již v databázi je, bude změněno dle importovaných údajů (včetně podřízených modulů).

Import podřízených modulů

Implicitně nastaveno včetně importu podřízených modulů. Pokud je pole zatrženo je možné importovat podřízené moduly.

Výběrem a načtením vstupního souboru se v části Vstupní sloupce načte 1. řádek importovaného souboru. Možnost Se záhlavím znamená, že se budou data importovat od řádku č. 2, v opačném případě od řádku č. 1.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Načtení Vstupního souboru importu

Ve sloupcích Vstupní název a Vstupní sloupec v části Pole v K2 se zobrazují názvy přiřazených sloupců z importovaného souboru a zároveň se v části Vstupní sloupce načítá počet přiřazení. V případě odpojení polí stačí pouze vybrat pole v části Pole v K2 – Zboží a stisknou tlačítko odpojit.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Přiřazené pole importu

Přiřazování polí

 1. Vybrat Název sloupce v části Vstupní sloupce.
 2. Vybrat pole v části Pole v K2 – Zboží
 3. Stisknout tlačítko Spojit.

Povinné pole - Příznakem pic_100ive sloupci PP jsou označena povinná pole v K2, ke kterým je potřeba přiřadit sloupce ze vstupního souboru a zadat Impl. hodnotu.

Impl. hodnota

Aktualizace číselníků

Nastav bit příznaku pic_129i

Pro některá pole v modulu Zboží se v IS K2 nastavují pouze příznaky. Hodnoty pro tyto pole je potřeba nastavit v poli Flagy.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Nastavení Příznaků

Jedná se o pole:

Je potřeba označit sloupec vstupního souboru, označit bit, do kterého má být uložena hodnota, zvolit implicitní hodnotu pro případ, že vstupní soubor nebude obsahovat žádnou hodnotu.

Uložení Nastavení - V menu je možné uložit nebo vymazat nastavení formuláře.

Import podřízených modulů

V rámci importu zboží je možno importovat Alternativní jednotky, Cenové skupiny, Poznámky (popis na 60 znaků), EANy a Jazykové názvy. Princip importů podřízených modulů je stejný, pro názornost jsou uvedeny Alternativní jednotky a Cenové skupiny.

Alternativní jednotky

V části Podřízené moduly jsou na výběr Alternativní jednotky. Po stisknutí klávesy Enter na podřízeném modulu se otevře formulář pro nastavení importu Alternativních jednotek.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Import alternativních jednotek

Přiřazování polí

 1. Vybrat název sloupce v části Sloupec.
 2. Vybrat pole v K2.
 3. Stisknout tlačítko Spojit.

Po přiřazení všech hodnot ze sloupců v Excelu, je potřeba uložit nastavení do spodního okna tlačítkem Uložit. Každé uložení představuje import jedné alternativní jednotky, tzn. počet řádků ve spodní tabulce formuláře, by měl odpovídat počtu alternativních jednotek na kartě zboží.

Povinné pole - Příznakem pic_100i ve sloupci PP jsou označena povinná pole v K2, ke kterým je potřeba přiřadit sloupce ze vstupního souboru a zadat implicitní hodnotu.

Impl. hodnota - Takto označená pole mají vazbu do číselníků a je možné nastavit implicitní hodnotu.

Vymazat nastavení - toto tlačítko vymaže nastavení celého formuláře.

OK – uloží nastavení celého formuláře

Cenové skupiny

Import Cenových skupin je obdobný jako import Alternativních jednotek. Po stisknutí klávesy Enter na podřízeném modulu se otevře formulář pro nastavení importu Cenových skupin.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Import Cenových skupin

Názvy cenových skupin v souboru "*.xls" odpovídají popisu cenových skupin v IS K2, proto pro správné nastavení importu cen použijeme implicitní hodnoty, tzn. v levé tabulce formuláře na položce s příznakem pic_100istiskneme klávesu Enter a vybereme požadovanou hodnotu a potvrdíme výběr. Dále spojíme sloupec s cenou ze souboru "*.xls" a spojíme s položkou Cena. Takto nadefinovanou cenu k cenové skupině uložíme tlačítkem Uložit a definujeme další položku pro import.

Po nastavení importu podřízených modulů je potřeba vždy stisknout tlačítko OK, tím dojde k nastavení příznaku pro import podřízeného modulu na hlavním formuláři importu zboží, viz obrázek Příznak Importu podřízeného modulu. Stisknutím jiného tlačítka dojde k vymazání příznaku.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Příznak Importu podřízeného modulu

Při importu textů na stranu ES lze importovat i jazykové texty pro různé jazyky. Podmínkou je nastavení jazyku na kartě zboží (strana ES) před importem a spojení příslušného sloupce v excelu s jazykovými překlady pro vybraný jazyk. Import zboží s jazykovými překlady na straně ES pouštíme opakovaně pro každý jazyk.Před každým importem je potřeba nastavit importovaný jazyk na kartě zboží a spárovat příslušné sloupce z excelu s poli ze strany ES.

Book Contents

Book Index

Import zboží z Excelu

Číslo procesu: CIS010

Id. číslo skriptu: FCIS005

Soubor: ZBO_IMP1.PAS

Popis skriptu: Načte zboží z Excelu, v prvním řádku musí být hlavička a v prvním sloupci musí být zkratky zboží. Názvy sloupců v hlavičce musí odpovídat názvům polí v DM zboží.

Adresa ve stromu: [Nákup/Zásobování] [Základní data] [Zboží] [Funkce]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Import zboží z XML

Číslo procesu: CIS007

Id. číslo skriptu: FCIS011

Soubor: ImpZboXML.PAS

Popis skriptu: Import karet zboží z "*.xml" souboru včetně alternativních jednotek a prodejních cen.

Adresa ve stromu: [Prodej] [Základní data] [Funkce] Import zboží z XML

[Nákup] [Základní data] [Funkce] Import zboží z XML

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

FindByAbbr1 - Ano

Ano - vyhledávat se bude dle zkratky 1; Ne - dle zkr2.

XMLFile - NastImportZboXML.xml

Parametr pro určení názvu "*.xml" souboru, kde je uloženo aktuální nastavení a spárování polí.

Při přípravě souboru "*.xml", před samotným importem, je potřeba dodržet pravidla:

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Vzorová struktura "*.XML" souboru

Po spuštění skriptu je potřeba načíst připravený soubor "*.XML" do pole Vstupní soubor. Po načtení je možné si soubor tlačítkem View prohlédnout. Dokument se zobrazí v programu, který je nastavený jako výchozí pro zobrazení dokumentů ve formátu "*.XML".

Nastavení importu

Neimportovat duplicitní položky

Importuje se pouze zboží, jehož přiřazená zkratka ještě není v databázi K2.

Povolit import duplicitních položek

Importují se všechny záznamy bez rozdílu shodností názvů zboží v databázi jako nové položky. Pokud je nalezen shodný název zboží, přidává se na konec názvu – 01, – 02 atd.

Přepsat duplicitní položky a importovat nové

Importují se všechny záznamy. Zboží, které dle názvu již v databázi je, bude přepsáno a změněno dle importovaných údajů (včetně podřízených modulů), ostatní se založí jako nové.

Pouze přepsat duplicitní položky (neimportovat nové)

Importují se pouze ty záznamy, jejichž názvy již v databázi existují. Zboží bude přepsáno a změněno dle importovaných údajů.

Importovat podřízený modul

Tato volba se zobrazí pouze v případě, že v nabídce Cílový modul, vybereme podřízený modul. Pokud pole není zaškrtnuto, tak i v případě, že jsou přiřazená pole pro import, nebudou do podřízeného modulu importovány žádné hodnoty.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Úvodní obrazovka importu zboží

Postup správného nastavení importovaného souboru:

 1. Načtení vstupního souboru
 2. Výběr cílového modulu
 3. Výběr a nastavení Hlavního elementu
 4. Výběr elementu
 5. Přiřazení a spojení importovaných polí

1. Načtení Vstupního souboru

Po spuštění skriptu je potřeba načíst připravený soubor "*.XML" do pole Vstupní soubor. Po načtení je možné si soubor tlačítkem View prohlédnout. Dokument se zobrazí v programu, který je nastavený jako výchozí pro zobrazení dokumentů ve formátu "*.XML".

2. Výběr cílového modulu

Nabídka s moduly (knihami) do kterých mají být importována data. Zde je na výběr jako hlavní modul Zboží a podřízené moduly Alternativní jednotky a Prodejní ceny. Pro zobrazení a přiřazení polí z daného modulu je nutné se vždy přepnout. U podřízených modulů je navíc volba, zda se má podřízený modul importovat. Pro import je nutné mít volbu zaškrtnutou.

3. Výběr a nastavení Hlavního elementu

Pro vybraný cílový modul je nutné zvolit hlavní element. Tento hlavní element by měl reprezentovat jednotlivé položky zboží, které se budou importovat. Počet těchto elementů v "*.xml" souboru určuje počet importovaných položek zboží. Všechny údaje o importovaném zboží, a to včetně údajů z podřízených modulů jako jsou alternativní jednotky a prodejní ceny, musí být tedy uloženy v rámci atributů nebo podřízených elementů Hlavního elementu. Při spuštění importu se prochází všechny tyto elementy a dosazují se přiřazené hodnoty. Viz Příklad č. 1.

Příklad č. 1:

Import hlavního modulu Zboží.

1. Struktura "*.XML" souboru

Linked Graphics K2_SKRIPT

2. Nastavení importu

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Nastavení importu

V příkladu pro import zboží s cílovým modulem Zboží je hlavním elementem „zbozi“

Pro podřízené moduly platí stejná pravidla jako pro hlavní modul, tzn. pokud budou importovány alternativní jednotky nebo prodejní ceny, musí být v "*.xml" souboru umístěny v některém z podřízených elementů a to jako atributy nebo hodnoty podřízených elementů. Jako hlavní element se pak zvolí element, ve kterém jsou uvedeny hodnoty pro podřízené moduly. Viz příklad 2.

Příklad 2:

1. Struktura "*.XML" souboru

Linked Graphics K2_SKRIPT

2. Nastavení hlavního elementu importu podřízeného modulu

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Nastavení importu

4. Výběr elementu

Po výběru hlavního elementu je potřeba zvolit element, ve kterém jsou uloženy hodnoty, které chceme přiřadit polím K2. Pokud jsou hodnoty uloženy jako atributy hlavního elementu, vybereme stejný element, jako jsme vybrali v hlavním elementu, v opačném případě budeme mít možnost vybrat pouze některý z podřízených elementů. Po výběru elementu z "*.xml" souboru se načtou všechny hodnoty, které je možno spojit pro import. Zobrazí se všechny podřízené elementy (které obsahují nějakou hodnotu) a všechny atributy zvoleného elementu. Nelze zvolit element, který není uvnitř hlavního elementu, jelikož spojená pole mimo hlavní element se neimportují.

Příklad 1:

Jelikož všechny hodnoty týkající se hlavního modulu Zboží jsou ve vzorovém souboru uloženy jako atributy hlavního elementu, proto ve výběru elementu je zvolen opět element „zbozi“. Po zvolení elementu se načtou dostupné údaje. Pro podřízené moduly platí stejná pravidla a omezení.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Nastavení importu

5. Přiřazení polí

Vybrat Název v části Pole souboru "*.XML".

 1. Vybrat Pole v části Pole datového modulu.
 2. Stisknout tlačítko Spojit.

Ve sloupcích Vstupní název a Vstupní sloupec v části Pole v K2 se zobrazují názvy přiřazených elementů nebo atributů z importovaného souboru.

V případě odpojení polí stačí pouze vybrat pole v části Pole v K2 a stisknou tlačítko odpojit.

Povinné pole - Příznakem pic_100i ve sloupci PP jsou označena povinná pole v K2, ke kterým je potřeba přiřadit sloupce ze vstupního souboru a zadat implicitní hodnotu.

Impl. hodnota

Aktualizace číselníků

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Nastavení importu zboží

Nastav bit příznaku pic_129i

Pro některá pole v modulu Zboží se v IS K2 nastavují pouze příznaky. Hodnoty pro tyto pole je potřeba nastavit v poli Flagy.

Jedná se o pole:

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář pro nastavení flagů

Je potřeba označit pole souboru "*.XML", označit bit, do kterého má být uložena hodnota, zvolit implicitní hodnotu pro případ, že vstupní soubor nebude obsahovat žádnou hodnotu.

Uložení Nastavení

V menu je možné uložit nebo vymazat nastavení formuláře.

Import podřízených modulů

V rámci importu zboží je možně importovat Alternativní jednotky a Prodejní ceny. Pro import podřízených modulů platí stejná pravidla jako pro import hlavního modulu. Je pouze nutné zatrhnou volbu Importovat podřízený modul.

Book Contents

Book Index

Pokrytí poptávaného zboží

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FSKL008

Soubor: Sub_F_Coverage.pas

Popis skriptu: Standardní funkce Pokrytí (Shit+F5 ve Zboží) ve formátu formuláře podokna náhledu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Pomocník (podokno náhledu)

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FSKL007

Soubor: Sub_F_InStock.pas

Popis skriptu: Standardní funkce pomocníka (Ctrl+F6 ve Zboží) ve formátu formuláře podokna náhledu. Zobrazuje dispozici zboží pro pomocnou skladovou evidenci (šarže, kódy zakázek, umístění). Které detaily pomocné skladové evidence se budou zobrazovat lze uživatelsky nastavit v hlavičce formuláře. Dále lze navíc zvolit zobrazování vlastností šarží (parametrů šarží). Které vlastnosti chce uživatel zobrazovat, volíme tlačítkem pic_349i. Požadované vlastnosti označíme v seznamu hvězdičkou. Nastavení formuláře je uloženo na uživatele.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář podokna náhledu Pomocník

Book Contents

Book Index

Šarže (podokno náhledu)

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: Sub_F_Batch.pas

Popis skriptu: Standardní formulář Šarže (Ctrl+F4 ve Zboží) ve formátu formuláře podokna náhledu. Zobrazuje šarže zboží. Pomocí volby Nenulové lze zobrazit jen šarže s dispozicí. Nastavení formuláře je uloženo na uživatele, aktivace volby je společná jak pro formulář podokna tak pro standardní formulář šarží.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Zboží - historie

Číslo procesu: CIS007

Id. číslo skriptu: FCIS007

Soubor: ART_HIST.PAS

Popis skriptu: Skript zobrazuje historii použití zboží na dokladech (nákupu, prodeje, výroby, nabídek a poptávek).

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

DateFrom - 0

Datum, od něhož se mají doklady vybírat.

PlanType - 0

Typ plánu.

SaleContractBook - KT

Kniha kontraktů - prodej.

PurchaseContractBook - KT

Kniha kontraktů - nákup.

Funkci Historie zboží lze spustit nad databází Zboží (nad kteroukoliv stranou) nebo na 2. straně dokladů. Pro zjištění historie dalších položek se lze po záznamech tabulky posouvat pomocí Plus a Mínus na numerické klávesnici.

V horní části zobrazeného formuláře zadáme období, za které chceme zobrazit historii a vybereme požadovaný druh dokladu. V tabulce se zobrazí položky z příslušných dokladů (položky nákupu, prodeje, převodek, průvodek, nabídek a poptávek).

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Historie zboží

Ve spodní části obrazovky se nacházejí následující informace:

Book Contents

Book Index

Přepočty původní cenotvorby

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: OldPricesRecalculation.pas

Popis skriptu: Skript umožňuje v univerzálních formulářích v knize Zboží spustit přepočty staré cenotvorby, které jsou součástí klasického uživatelského rozhraní. Příslušný přepočet lze vybrat v úvodním formuláři, nebo jeho konstantu zadat do parametru "RecalculationId".

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

RecalculationId - 0

Volba přepočtu pro přímé spuštění. 0 - Vstupní formulář s možností výběru přepočtu. 1 - Přepočet skladových cen; 2 - Přepočet cen zboží; 3 - Přepočet odběratelských cen; 4 - Přecenění zboží; 5 - Změna kurzu s přepočtem cen; 6 - Přepočet datumových cen.

Book Contents

Book Index

Sklady

Book Contents

Book Index

Rozdělení dispozice podle požadavků

Číslo procesu: VYR004

Id. číslo skriptu: FPLV015

Soubor: ZBO_DISP.PAS

Popis skriptu: Skript umožňuje přiřazovat dispozice konkrétním požadavkům převodek, prodeje a výroby. Změny se zapíší do příslušných položek dokladů.

Adresa ve stromu: [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zboží] [Funkce]

[Nákup/Zásobování] [Základní data] [Zboží] [Funkce]

[Nákup/Zásobování] [Příjemky]

Parametry skriptu:

VyberVse - Ano

Ano - vyberou se všechny záznamy.

VFiltr - Ne

Ano - vynucený běh skriptu po zapnutém filtru knihy Zboží. Ne - zpracovává se aktuální stav knihy Zboží.

Skript slouží pro rozdělení, respektive přidělení dispozice k požadavkům převodek, prodeje a výroby. Lze ho spustit nad knihou Zboží nebo nad Příjemkami (bere položky aktuální příjemky). V horním okně se zobrazuje načtené zboží (kromě nezbožních položek a zboží s nulovou dispozicí). V dolním okně se zobrazují doklady požadavků (převodky, rezervační listy, průvodky). Pokud je aktivována volba Zobrazit zadané zboží, jsou v dolním okně zobrazeny také doklady, na kterých je zboží s příznakem výdeje (tzn. zboží je v "Zadáno"). Ve sloupci V se poté zobrazuje příznak indikující, zda je zboží na daném dokladu zadáno do výdeje (v) nebo ne („“).

Přiřazení dispozic a příznaku výdeje se provádí buď klávesou Enter nebo tlačítkem V. Z formuláře Pomocníka (rozpad dispozice podle pomocné skladové evidence) následně provedeme výběr požadované kombinace kód zakázky/šarže/umístění. Klávesa Enter nebo tlačítko V na položce s příznakem výdeje zadání zruší a množství opět uvolní do dispozice. Množství na dokladu lze i rozdělit (a zadávat s různými šaržemi a kódy zakázek). Množství se dělí editací pole Množství v dolním okně. Po ukončení editace vznikne další záznam se zbývajícím množstvím.

Pokud je aktivována volba Filtr, jsou záznamy v dolním okně filtrovány na zadaný kód zakázky a šarži. Tlačítko Pokrytí zobrazí modul Pokrytí poptávaného zboží a tlačítko Doklad zobrazí knihu s daným dokladem.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Rozdělení dispozice podle požadavků

Book Contents

Book Index

Vyskladnění skladu

Číslo procesu: SKL008

Id. číslo skriptu: FEXP010

Soubor: ZBO_VYD1.PAS

Popis skriptu: Vyskladní zboží ze skladu podle hodnot zadaných do parametrů. Vytvoří a potvrdí korekční výdejku.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Vyd_Rada - IN

Kniha výdejek.

CDo - 0

Číslo odběratele.

C_Skl - 0

Číslo skladu, ze kterého se bude vyskladňovat.

Perioda - 0

Perioda, ve které se provádí vyskladnění. K této periodě se zjišťují stavy na skladě.

FiltrZbo - Ano

Vyskladní pouze zboží z kontejneru.

TransportMode - "-"

Způsob dopravy pro korekční výdejku.

WithdravalType - "-"

Způsob odběru pro korekční výdejku.

InclNegative - Ne

Ano - lze "vyskladňovat" i záporné stavy na skladech. Vznikají záporné položky výdejek. Tyto příjmy lze ocenit klouzavou cenou - aktivováním parametru "FillSlidingPrice".

FillSlidingPrice - Ne

Doplnit klouzavou cenu. Využívá se v kombinaci s parametrem "InclNegative"=Ano pro ocenění záporných výdejů. Ano - záporný výdej ocení klouzavou cenou. Ne - záporný výdej neocení.

Location - 0

Číslo umístění, které má být vyskladněno.

Pozn.: Provedeme-li vyskladnění k minulé periodě, je nutné poté ručně změnit datum potvrzení výdejky. Skript automaticky doplňuje aktuální datum.

Book Contents

Book Index

Vytváření korekčních převodek

Číslo procesu: SKL007

Id. číslo skriptu: FSKL006

Soubor: PRE_KOR1.PAS

Popis skriptu: Skript vytváří korekční převodky mezi listovými sklady jednoho účetního skladu, zboží nepřevádí fyzicky, ale jen účetně a tím koriguje nekorektní ceny (účetní hodnotu) na skladech. Blokace pohybů převodkou na příslušných skladech je ignorována.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Pre_Rada - IN

Kniha pro korekční převodky.

Perioda - 0

Číslo periody, ke které se provedou korekce.

UctSkl - 255

Číslo účetního skladu.

FiltrZbo - Ano

Ano - zpracovávají se pouze karty z kontejneru zboží.

MinRozdil - 0,01

Minimální částka pro korekci. Je-li částka převodu menší než hodnota parametru, korekční převodka nevznikne.

V důsledku oceňování klouzavou cenou a za situace, kdy více listových skladů náleží do jednoho účetního skladu, dochází k legálnímu stavu cen (účetní hodnoty zboží) na skladě, kdy jedna položka je na jednom listovém skladě za jinou cenu než na jiném listovém skladě. V důsledku této skutečnosti může docházet ke stavům, kdy je položka na skladě za zápornou cenu, případně fyzicky na skladě není a přesto má nenulovou účetní hodnotu.

V případě, že účetní jednotka sleduje nejen fyzické stavy za jednotlivé listové sklady ale rovněž i účetní hodnotu na těchto skladech, pak pro korekci cen slouží právě skript Vytváření korekčních převodek.

Cílem převodů je zajistit nastavení účetní hodnoty na jednotlivých skladech tak, aby odpovídala součinu aktuální klouzavé ceny a množství na příslušném skladu. Jinými slovy řečeno, aby při vyskladnění zboží do nulového stavu (a ocenění výdeje klouzavou cenou) byla i hodnota zboží na skladě nulová.

Skript se spouští na kontejneru zboží nebo na celém číselníku Zboží. Před spuštěním je potřeba nastavit parametry skriptu: zadat účetní sklad, periodu, pro kterou se korekce provádí (pokud ponecháme v parametru implicitní nulu, bere se aktuální perioda z knihy Zboží) a knihu pro korekční převodky. Skript vytvoří korekční převodky na zboží, jejichž skladové ceny jsou ve výše nastíněném nesouladu v rámci všech listových skladů příslušného účetního skladu. V těchto převodkách bude zboží převedeno pouze v ceně, nikoliv fyzicky. Blokace pohybů převodkou na příslušných skladech je tudíž ignorována.

Datum potvrzení korekční převodky následně změníme dle periody, pro kterou se korekce uskutečnila. Pro správné napočtení hodnot zboží na skladech musíme nakonec spustit funkci Přepočet skladů.

Korekční převodky nelze odpotvrdit, můžeme je pouze stornovat.

Příklad:

Máme zboží "A". Provedeme tyto příjmy:

- na sklad MAT, 2 ks, za cenu 4 Kč za kus

- na sklad EXP, 2 ks, za cenu 6 Kč za kus.

Na každém fyzickém skladě je zboží v jiné hodnotě:

- na skladě MAT v hodnotě 8 Kč

- na skladě EXP v hodnotě 12 Kč.

Klouzavá cena je za účetní sklad SNORM a rovná se 5 Kč (20 Kč / 4 ks).

Zboží zcela vyskladníme ze skladu EXP. Výdej se ocení klouzavou cenou, tj. 5 Kč za kus, celkem tedy je výdej za 10 Kč. Na skladě EXP máme nyní tento stav:

- množství zboží "A" = 0 ks, zůstatková hodnota pak 2 Kč.

Tuto hodnotu potřebujeme nyní zkorektnit. Skript vytvoří korekční převodku, která provede peněžní převod zboží "A" ze skladu EXP na MAT, v hodnotě 2 Kč a v množství 0 ks. Na skladě MAT máme nyní tedy zboží v hodnotě 10 Kč (2 ks x 5 Kč aktuální klouzavá cena), sklad EXP máme z účetního hlediska korektní.

Pozn.: Na skladové kartě zboží "A" je správně vidět, že převod byl proveden v nulovém množství (ve sloupcích Příjem a Výdej není žádná hodnota). Na položce převodky je však zobrazena hodnota 1 ks, protože na položce nelze mít kvůli cenám zadáno 0 ks. Uživatel tedy musí vědět, že množství 1 na korekčních převodkách (ty poznáme podle bitmapy v hlavičce, a měly by být založeny ve zvláštní knize skladů) znamená nulové množství.

pic_6242

Obr. Převodky - Korekční převodka

pic_6243

Obr. Zboží - skladová karta - Převod korekční převodkou

Book Contents

Book Index

Řízený sklad

Book Contents

Book Index

Naskladnění podle příjemky

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FSKL013

Soubor: Transfer_ReceiptCard.pas

Popis skriptu: Skript vytváří převodky z příjemek. Spouští se vždy pro konkrétní potvrzenou příjemku. Převodka vzniká v zadané knize podle parametru. Sklad a zóna "z" jsou doplněny podle příjemky, sklad a zóna "na" nejdříve dle parametrů, pokud tyto nejsou zadány, pak dle přednastavení v příslušné knize skladů. Jako nadřízený doklad nastaví příjemku a zkopíruje její položky. Položky příjemky mohou být rozděleny do více převodek (parametr "SplitEquipment") a to dle manipulační techniky vyplývající ze skladové jednotky položky. Příslušná manipulační technika se v tomto případě dosadí do hlavičky převodky. Na základě manipulační techniky se v převodce vyplní pole Fronta.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

BookAbbr - ' '

Kniha skladů pro převodky. Zadáváme zkratku.

ConfirmTransferNotes - Ne

Ano - dojde k potvrzení převodky. Ne - převodka se nepotvrdí, položky mají přednastaven příznak výdeje.

Description - ' '

Popis převodky. Není-li parametr zadán, pak se do popisu převodky dosazuje číslo příjemky.

Priority - ' '

Priorita pro převodku.

Queue - ' '

Fronta se do převodky automaticky plní dle manipulační techniky (pouze při rozpadu převodky dle manipulační techniky). Pokud nedochází k rozpadu převodek dle manipulační techniky nebo v manipulační technice není žádná fronta definována, pak z parametru.

SplitEquipment - Ne

Ano - rozdělí položky příjemky do více převodek na základě manipulační techniky ze skladové jednotky položky.

Warehouseman - 0

Číslo skladníka pro převodku. Vybíráme z knihy Referentů.

WarehouseTo - ' '

Sklad, na který se bude převádět. Zadáváme zkratku. Pokud není parametr zadán, přebírá se sklad z knihy skladů.

ZoneTo - ' '

Zóna, na kterou se bude převádět. Zadáváme zkratku. Pokud není parametr zadán, přebírá se zóna z knihy skladů.

Book Contents

Book Index

Vyplnění číselníku "Aplikační identifikátory"

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FSKL012

Soubor: LogisticLabel_Fill_AI.pas

Popis skriptu: Naplní číselník Aplikačních identifikátorů využívaných pro logistickou etiketu. Podrobný popis a celá problematika je uvedena v dokumentu Katalog sestav u sestavy Logistická etiketa.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Vychystání podle výdejky

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FSKL014

Soubor: Transfer_Picking.pas

Popis skriptu: Skript vytváří převodky z výdejek. Spouští se vždy pro konkrétní nepotvrzenou výdejku. Převodka vzniká v zadané knize podle parametru. Sklad a zóna "na" jsou doplněny podle výdejky, sklad a zóna "z" nejdříve dle parametrů, pokud tyto nejsou zadány, pak dle přednastavení v příslušné knize skladů. Jako nadřízený doklad nastaví výdejku a zkopíruje její položky. Položky výdejky mohou být rozděleny do více převodek (parametr "SplitEquipment") a to dle manipulační techniky vyplývající ze skladové jednotky položky. Příslušná manipulační technika se v tomto případě dosadí do hlavičky převodky. Na základě manipulační techniky se v převodce vyplní pole Fronta.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

BookAbbr - ' '

Kniha skladů pro převodky. Zadáváme zkratku.

ConfirmTransferNotes - Ne

Ano - dojde k potvrzení převodky. Ne - převodka se nepotvrdí, položky mají přednastaven příznak výdeje.

Description - ' '

Popis převodky. Není-li parametr zadán, pak se do popisu převodky dosazuje číslo výdejky.

Priority - ' '

Priorita pro převodku.

Queue - ' '

Fronta se do převodky automaticky plní dle manipulační techniky (pouze při rozpadu převodky dle manipulační techniky). Pokud nedochází k rozpadu převodek dle manipulační techniky nebo v manipulační technice není žádná fronta definována, pak z parametru.

SplitEquipment - Ne

Ano - rozdělí položky výdejky do více převodek na základě manipulační techniky ze skladové jednotky položky.

WarehouseFrom - ' '

Sklad, z něhož se bude převádět. Zadáváme zkratku. Pokud není parametr zadán, přebírá se sklad z knihy skladů.

Warehouseman - 0

Číslo skladníka pro převodku. Vybíráme z knihy Referentů.

ZoneFrom1 / 2 / 3 - ' '

Zóny, z nichž se bude zboží vydávat. V zónách se vyhledává postupně od zóny 1 po zónu 3. Zadáváme zkratku. Pokud není parametr zadán, přebírá se zóna z knihy skladů.

Book Contents

Book Index

Zásilkové služby

Book Contents

Book Index

Exportní soubor České pošty typu N

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM050

Soubor: ParcelCPExportN.pas

Popis skriptu: Skript slouží k vytvoření textového souboru pro podání zásilek u České pošty.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CashOnDeliveryServices - ' '

Parametr pro zadání služeb při zásilce na dobírku. Zadává se stejně jak má být vytištěno na balíku (např. 34+41). Tyto služby se zapisují do datové věty zásilek na dobírku.

Email_send - Ne

Odeslání emailu s exportním souborem přepravci. Ano - po vytvoření exportního souboru a zavření protokolu o jeho vytvoření se zobrazí uživateli dotaz, zda si přeje odeslat soubor elektronickou poštou.

Email_Address - ' '

Emailová adresa příjemce.

Email_Subject - ' '

Předmět emailu. V implicitním nastavení se do předmětu zprávy doplní text "Datový soubor + název souboru". Pokud uvedeme v parametru vlastní text a přejeme si v něm také zobrazit název souboru, pak použijeme zástupné znaky "%s".

Email_Body - ' '

Text těla zprávy.

Email_CopyTo - ' '

Emailová adresa kopie zprávy.

Email_BCopyTo - ' '

Emailová adresa skryté kopie zprávy.

Email_EditMail - Ne

Ano - zpráva se neodešle ihned, ale zobrazí se pro možnost editace.

MultiPieceShipmentService - Ano

Služba vícekusové zásilky. Ano - vícekusovým zásilkám je v datové větě automaticky doplněna služba č. 70. Ne - Služba vícekusové zásilky se nenastavuje, každá zásilka je považována za samostatnou. Toto neplatí pro zásilky na dobírku - u těchto se služba nastavuje pro vícekusové zásilky automaticky.

Poznámka: Stejný parametr je také v sestavách štítků a je potřeba jej mít nastaven na stejnou hodnotu jako ve skriptu.

OutputPath - ' '

Parametr pro zadání cesty k úložišti výsledného textového souboru. Bez uvedení cesty vzniká soubor v uživatelském adresáři.

RequiredServices - ' '

Parametr pro zadání požadovaných služeb. Zadává se stejně jak má být vytištěno na balíku (např. 54+62). Tyto služby se zapisují do datové věty pro všechny zásilky. Služba č. 70 (vícekusová zásilka) se u vícekusových zásilek implicitně plní automaticky. Dále se doplnění služby 70 řídí parametrem "MultiPieceShipmentService".

ShowLog - Ano

Ano - po vytvoření souboru je uživatel informován o jeho vytvoření a úspěšnosti odeslání. Ne - po vytvoření souboru se žádné hlášení ani protokol nezobrazí.

Česká pošta podporuje zpracování podkladů potřebných k podání obchodních zásilek v elektronické podobě. V současné době je možné data k podávaným zásilkám předat třemi typy datových souborů. Jedná se o soubory typu I, K, N. IS K2 podporuje export do datového souboru typu N, který umožňuje podání všech (i nejnovějších) produktů.

Tento skript se spouští v knize Svozy vždy nad konkrétním svozem a vytvoří soubor pro podání obchodních zásilek. Každé spuštění skriptu je zaznamenáno do hlavičky svozu do komentáře s detailem, kdy a jakým uživatelem byl skript spuštěn a popis stavu vytvoření datového souboru.

Takto vyexportovaný datový soubor je nutné předat na datovém médiu nejpozději s podávanými zásilkami.

Book Contents

Book Index

Exportní soubor DPD

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu:

Soubor: ParcelDPDExport.pas

Popis skriptu: Skript slouží k vytvoření textového souboru pro podání zásilek u společnosti DPD.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

DepotNo - '1384 '

Číslo odesílacího depa.

DELISUserID - ' '

Identifikace klienta.

OutputPath - ' '

Cesta pro uložení souboru.

PMAbbrForCash - ' '

Zkratka/y způsobů plateb pro hotovostní platbu.

PMAbbrForCreditCard - ' '

Zkratka/y způsobů plateb pro platbu kartou.

FTPAddress - ' '

Adresa FTP serveru pro odesílání souborů.

FTPPassword - ' '

Heslo k přihlášení na FTP server.

FTPPort - ' '

Port pro připojení k FTP serveru.

BackupPath - ' '

Cesta k adresáři s archivem odeslaných souborů.

Book Contents

Book Index

Nastavení parametrů pro komunikaci s DPD

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: ParcelDPDGeoApiParams.pas

Popis skriptu: Skript slouží k nastavení komunikace se serverem DPD a vlastností pro zásilky DPD. Nastavení se ukládá pro jednotlivé Knihy zásilek. Klávesou Insert přidáváme řádky jednotlivých nastavení.

Adresa ve stromu: Logistika / Zásilkové služby / Nastavení a konfigurace / Nastavení parametrů pro komunikaci s DPD

Parametry skriptu:

Login pro přístup do aplikace DPD - ' '

Přihlašovací jméno do aplikace DPD - přiděluje přepravce.

Heslo pro přístup do aplikace DPD - ' '

Heslo pro přihlášení - přiděluje přepravce.

Číslo zákazníka u dopravce - ' '

Identifikace naší firmy u přepravce DPD. Číslo vygenerujeme pomocí tlačítka Číslo zákazníka.

Svozové depo - ' '

Do pole je potřeba zapsat identifikační číslo svozového depa dle smlouvy s přepravcem. Nabídku svozových dep si můžeme zobrazit pomocí tlačítka Svozové depo - a do pole přepsat vybranou hodnotu ze sloupce "Customer AddressId".

Způsoby plateb pro dobírku v hotovosti - ' '

U zásilek na dobírku vyžaduje přepravce DPD rozlišit jestli lze dobírku zaplatit v hotovosti nebo platební kartou. Lze zapsat více způsobů plateb oddělených ";".

Způsoby plateb pro dobírku platební kartou - ' '

U zásilek na dobírku vyžaduje přepravce DPD rozlišit jestli lze dobírku zaplatit v hotovosti nebo platební kartou. Lze zapsat více způsobů plateb oddělených ";".

Tisk K2 štítku - Ne

Ano - nebudeme používat automatické zobrazení / tisk DPD štítku přes API při potvzrení zásilky, ale vlastní K2 štítky. Ne - při prvním potvrzení zásilky dojde automaticky k zobrazení / tisku DPD štítku přes API. Tisk štítku lze dodatečně vyvolat pomocí skriptu DPD - Štítky (ParcelDPDGeoApiPrintLabels.pas).

Tisk štítků

 • štítek si přejeme zobrazit ve výchozím PDF prohlížeči: pole Příkazový řádek pro spuštění tisku a pole Parametry příkazového řádku pro tisk ponecháme prázdné;
 • štítek si přejeme zobrazit v definovaném PDF prohlížeči: do pole Příkazový řádek pro spuštění tisku vložíme odkaz na spustitelný soubor PDF programu, v němž se mají zobrazit štítky (např.: C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\PDFXCview.exe) a do pole Parametry příkazového řádku pro tisk vložíme znaky "%s";
 • štítek si přejeme tisknout: do pole Příkazový řádek pro spuštění tisku vložíme odkaz na spustitelný soubor PDF programu, pomocí něhož se mají štítky načíst (např.: C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\PDFXCview.exe) a do pole Parametry příkazového řádku pro tisk vložíme příkaz pro odeslání tisku štítku z daného PDF programu na tiskárnu. Tento příkaz se liší podle PDF prohlížeče. (Příklad zadání pro PDF Viewer: /printto :\\ANUP.k2.int\M452nw_5p: "%s"; příklad pro Acrobat Reader: /t "%s" :\\ANUP.k2.int\M452nw_5p:). V názvu tiskárny lze použít také zástupné znaky, např: /printto :\\ANUP.k2.int\M452*: "%s".

Book Contents

Book Index

DPD Zásilková komunikace

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: ParcelDPDGeoApi.pas

Popis skriptu: Skript slouží ke komunikaci se serverem DPD. Pomocí parametru "CommandProcessId" nastavujeme funkcionalitu skriptu. Implicitní funkčností je objednání svozu a zaregistrování štítků.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CommandProcessId - 1

Parametr pro volbu funkce skriptu. 1 - Objednáni svozu a zaregistrování štítků. 2 - Smazání svozu. Smaže aktuálně označený svoz ze serveru DPD. 3 - Seznam zásilek. 4 - Číselník svozových adres. Vrací seznam možných svozových adres. 5 - Číslo DSW. Vrátí zákaznické číslo na základě přihašovacích údajů. 6 - Registrace štítků. Použijeme v případě komunikace přes API, tisku vlastních štítků a neobjednávání svozů.

Book Contents

Book Index

DPD - štítky

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: ParcelDPDLabelApi.am

Popis skriptu: Skript slouží k dodatečnému získání DPD štítků pro zásilku v případě používání DPD štítků přes API. Dále umožňuje provést zaregistrování štítků u DPD v případě komunikace přes API ale při tisku vlastních K2 štítků.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

PrintCommandLine - ' '

Odpovídá volbě Příkazový řádek pro spuštění tisku ve formuláři skriptu Nastavení parametrů pro komunikaci s DPD (ParcelDPDGeoApiParams.pas). Popis využití je uveden u příslušného skriptu nebo v dokumentaci v kapitole "Implementace DPD (přes API)". Ponecháme-li parametr nevyplněn, převezme hodnotu právě ze skriptu Nastavení parametrů pro komunikaci s DPD.

PrintCommandLineAttributes - ' '

Odpovídá volbě Parametry příkazového řádku pro tisk ve formuláři skriptu Nastavení parametrů pro komunikaci s DPD (ParcelDPDGeoApiParams.pas). Popis využití je uveden u příslušného skriptu nebo v dokumentaci v kapitole "Implementace DPD (přes API)". Ponecháme-li parametr nevyplněn, převezme hodnotu právě ze skriptu Nastavení parametrů pro komunikaci s DPD.

RegisterDPDLabel - Ne

Ne - skript slouží k získání DPD štítků přes metodu API. Ano - Skript provede pouze zaregistrování štítků u DPD v případě, kdy používáme DPD API komunikaci ale tiskneme vlastní K2 štítky a neprovádíme objednání svozů. V tomto případě lze skript spustit také nad modulem Svozy.

Book Contents

Book Index

Exportní soubor Geis typ EDI

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM050

Soubor: ParcelCPExportN.pas

Popis skriptu: Skript slouží k vytvoření textového souboru pro podání zásilek u společnosti Geis. Využívá se jak pro Geis Parcel tak Geis Cargo.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CardPaymentNo - 0

Číslo způsobu platby, který má být považován za platbu kartou. Je-li hodnota parametru = 0, pak se služba "CDR - platba kartou" vyhodnocuje dle aktivace této služby v zásilce. Je-li hodnota parametru <> 0, pak se použití služby "CDR" vyhodnocuje dle tohoto parametru. Má-li pak zásilka použit stejný způsob platby jako je uveden v tomto parametru, pak se považuje služba za aktivovánu (do exportního souboru je zapsáno použití této služby).

FTP_copy - Ne

Kopírování souboru na FTP server. Ano - po vytvoření exportního souboru a zavření protokolu o jeho vytvoření se zobrazí uživateli dotaz, zda si přeje odeslat soubor na FTP server.

FTP_server - ' '

Adresa FTP serveru.

FTP_user - ' '

Uživatel pro přihlášení k FTP serveru.

FTP_password - ' '

Heslo k přihlášení na FTP server.

FTP_folder - ' '

Adresář na FTP serveru, do kterého se má soubor nakopírovat.

NoteType_Driver - ' '

Typ komentáře na zásilce, který se považuje za poznámku pro řidiče. Text z tohoto komentáře je naplněn do exportního souboru.

OutputPath - ' '

Parametr pro zadání cesty k úložišti výsledného textového souboru. Pokud není cesta zadána, pak se soubor uloží do adresáře uživatele.

RewriteFileName - Ano

Ano - soubor s datovou větou se bude přepisovat (koncovka ".001"). Ne - soubor se přepisovat nebude, koncovka souboru se bude v rámci jednoho dne inkrementovat.

Doplňkové informace k údaji o hmotnosti balíků pro Geis Cargo:

Book Contents

Book Index

Nastavení parametrů pro komunikaci s Geis

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: ParcelGeisParams.pas

Popis skriptu: Skript slouží k nastavení vlastností pro zásilky Geis. Nastavení se ukládá pro jednotlivé Knihy zásilek. Klávesou Insert přidáváme řádky jednotlivých nastavení.

Adresa ve stromu: Logistika / Zásilkové služby / Nastavení a konfigurace / Nastavení parametrů pro komunikaci Geis

Parametry skriptu:

Cargo podle balíků (1 balík = 1 štítek) - Ne

Ne: štítky se tisknou podle počtu položek na dodacím listu (každá položka je přepravovaný kus). Ano: štítky se tisknou po balících (toto využijeme v případě, že více položek prodeje tvoří jednu přepravní položku (musí být na jednom dodacím listu)).

Cargo podle balíků - zkratka měrné jednotky - ' '

Zkratka měrné jednotky přepravy. Použije se do předávacího protokolu a datové věty v případě, že v zásilce nebo konkrétním balíku není měrná jednotka specifikována.

Adresu depa vzít z adresy partnera - Ne

Ne: Adresa svozového depa a identifikace depa na štítku Geis Cargo je podle adresy odesílatele na zásilce (depo patřící do oblasti adresy odesílatele). Ano: Adresa depa je shodná s adresou partnera (jehož karta tvoří kartu přepravce).

Book Contents

Book Index

Generování kódů štítků pro zásilky a balíky

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu:

Soubor: ParcelLabel.pas

Popis skriptu: Skript generuje kódy pro balíky. Standardem je volán při prvním potvrzení zásilky. Lze jej však spustit nad zásilkou samostatně, vygeneruje kódy balíkům, které ještě kód nemají. (Změnu stavu balíků ani potvrzení dodacích listů však skript nezajistí - toto provádí jen první potvrzení zásilky).

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Kontrola balíků ve svozu

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM039

Soubor: CheckShipment.pas

Popis skriptu: Skript slouží ke kontrole balíků ve svozu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Tento skript uživatel spouští nad konkrétním svozem, který je již jednou potvrzen. Po spuštění se zobrazí uživatelský formulář Kontrola svozu, do kterého se načtou automaticky všechny balíky příslušného svozu. Stav těchto balíků je nastaven programem na Připraveno k odeslání. Po načtení balíků může obsluha provádět fyzickou kontrolu svozu a jednotlivých balíků a pomocí tohoto skriptu potřebné výsledky zanášet do systému.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Kontrola svozu

V levé horní části formuláře Kontrola svozu je pole pro vyhledávání balíků ve svozu. Možnost tohoto vyhledávání ulehčuje uživateli orientaci mezi načtenými balíky příslušného svozu. Do tohoto pole je možné zadat kód, dle kterého chce uživatel balík ve svozu vyhledat. Po stisknutí klávesy Enter skript vyhledává v kódech zásilky a v kódech balíků a pokud nalezne zadaný kód, balík ve formuláři automaticky označí ikonou . Takto označený balík je zkontrolovaný. Ručně lze takto v pořádku zkontrolovaný balík označit pomocí tlačítka Označ, popř. kombinací kláves Shift+Enter nebo Ctrl+Mezera.

V případě zjištěných nesrovnalostí je možné balík ze svozu vyřadit. K tomu slouží tlačítko Vyjmi balík. Stisknutím tohoto tlačítka se příslušný balík označí ikonou a po provedení všech změn bude ze svozu vyřazen. Tlačítko Stornuj balík umožňuje balík ve svozu označit ikonou a stornovat jej. Tlačítko Zruš vše slouží uživateli ke zrušení všech úprav provedených ve formuláři.

Pokud jsou všechny položky ve formuláři tzn. jednotlivé balíky zkontrolovány, vyřazeny nebo stornovány, je možné změny uložit. To provede uživatel stisknutím tlačítka OK. Stav Připraveno k odeslání, který byl nastaven na balících v tomto svozu před touto kontrolou, se změní na Zkontrolováno. Stornované balíky jsou ze svozu vyřazeny a jejich stav je nastaven na Storno, a pokud byl balík ze svozu vyjmut nastaví se jeho stav zpět na Zabalený. Některé změny provedené a uložené tímto skriptem je možné vrátit zpět. Do formuláře skriptu se načtou vždy všechny balíky svozu i ty, který již mají stav Zkontrolováno. Ve formuláři je možné pak zrušit označení u těchto položek, a po uložení budou jejich stavy opět nastaveny na Připraveno k odeslání.

Pokud jsou všechny balíky svozu vyřízeny, tzn., jsou zkontrolovány, vyjmuty ze svozu nebo stornovány, zobrazí se uživateli po uložení hlášení, zda odeslat svoz. Pokud uživatel zvolí možnost Ano, svoz se podruhé potvrdí a všem balíkům tohoto svozu bude nastaven stav Odesláno.

Book Contents

Book Index

Načtení konfigurace zásilek

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM047

Soubor: ShipCfgLoad.pas

Popis skriptu: Tento skript slouží pro import konfigurací zásilek ze souboru "*.xml".

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Pomocí tohoto skriptu je možné načíst ze souboru "*.xml" a uložit nastavení konfigurací zásilek. Tato funkce naimportuje soubory vytvořené předcházejícím exportem, čímž značně ulehčí uživateli práci při konfiguraci zásilek. Tímto způsobem je možné např. přenášet jednotlivá nastavení mezi jednotlivými mandanty.

Skript pro načtení konfigurace zásilek je možné spustit ve kterékoliv knize K2, ne však přímo v Konfiguraci zásilek! Po spuštění skriptu se zobrazí formulář Seznam konfigurací, kde se vždy načtou všechny "*.xml" soubory s konfiguracemi zásilek ze souboru K2\SupportFiles\Parcel. Vlastní import konfigurací zásilek je možné provádět vždy pouze z tohoto souboru. Nelze (ani pomocí parametru) provádět import z jiného uložiště. Proto musí tuto činnost provádět vždy uživatel s příslušnými právy.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Seznam konfigurací

Načtené záznamy je v tomto formuláři nutné označit hvězdičkou. Pouze takto označené konfigurace budou naimportovány do Konfigurace zásilek. Toto označení lze provést kombinací kláves Shift+Enter a Ctrl+Mezera. Detail "*.xml" souboru je možné zobrazit stisknutím klávesy F7. Import konfigurací provedeme pomocí klávesy Enter.

Pokud importovaná konfigurace mezi již vloženými konfiguracemi není, naimportuje se jako nová. V případě, že již danou konfiguraci vytvořenou máme nedochází při importu k jejímu přepisu, pouze se doplní chybějící záznamy, které jsou její součástí, např. doplní se nové druhy zásilek.

Book Contents

Book Index

Odesílání e-mailu ze svozu

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM045

Soubor: ShipmentSendMail.pas

Popis skriptu: Tento skript umožňuje odesílání emailů ze svozu a vytvoření aktivit k těmto emailům.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

EAddrType - ' '

Parametr pro výběr typu elektronické adresy z partnera, na kterou budou emaily odeslány. Pokud v tomto parametru není zadaná žádná hodnota, doplní se email ze zásilky.

DocToActivity - 0

Parametr pro zadání čísla datového modulu dokladu, který se k vytvořené aktivitě připojí. Pokud parametr nastaven není, připojí se k aktivitě zásilka. Takto lze připojit k aktivitě Zásilku, Zakázku a Dodací list.

Pomocí tohoto skriptu je možné odeslat potvrzující emailovou zprávu na všechny emaily uvedené v zásilkách příslušného svozu. Ke každému emailu je možné vytvořit také aktivitu. Tento skript je spustitelný vždy nad konkrétním svozem a po jeho spuštění se zobrazí uživatelský formulář, kde jsou načteny všechny zásilky daného svozu. Všechny zásilky jsou implicitně označeny hvězdičkou. Pouze k označeným zásilkám budou následně vytvořeny a odeslány příslušné emaily.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Odesílání e-mailu ze svozu

U jednotlivých zásilek je ve sloupci Adresa uveden email ze zásilky, popřípadě email partnera (viz parametr "EAddrType"). Sloupec Adresa je editovatelný a lze zde emailové adresy ještě měnit. Lze zadat i více adres oddělených středníkem. Na adresy uvedené v tomto sloupci budou emailové zprávy odeslány.

Aktivity se k jednotlivým emailům (respektive k jednotlivým označeným zásilkám) vytvoří pouze pokud je aktivováno pole Vytvořit aktivitu. Aktivací této volby se zpřístupní zbývající pole pro definování aktivit. Hodnoty uvedené v těchto polích se poté doplní do vytvořených aktivit.

K odeslání emailů, případně vytvoření aktivit, slouží tlačítko Odeslat.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Odesílání e-mailu ze svozu - 1. strana

První strana formuláře slouží pro editaci nebo zadání textu emailu a k připojení přílohy. Text emailu, který se má automaticky doplňovat, je možné přednastavit v knize Služby zásilky. Na 1. straně konkrétní služby je možné v poli Obsah emailu navolit text, který se automaticky doplní do emailu odesílaného pomocí tohoto skriptu. Přednastavení textu emailu ve službě zásilky podporuje navíc zadávání programových polí K2, která se následně naplní hodnotou dle konkrétní zásilky (balíku) - podrobný popis v Uživatelské příručce v části Logistika / Obchodní zásilky / Služby zásilky..

Do spodní části první strany tohoto formuláře můžeme ve Změně pomocí klávesy Insert vkládat přílohy k emailům.

Book Contents

Book Index

PPL odeslání balíků WS

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM055

Soubor: ParcelPPLWsSendPackages.pas

Popis skriptu: Skript slouží pro komunikaci s webovou službou přepravní společnosti PPL. Podporuje operace Import zásilek (ImportPackagesExt), Vrácení seznamu obcí (GetCities), Seznam zásilek připravených na rozvoz (GetPackageToDelivery), Vrácení PSČ (GetZIPCodes), Informace o zásilce (GetPackageInfo). Po odeslání je v uživatelském adresáři v podsložce "PPL" vytvořen xml soubor s daty exportu. S každým spuštěním skriptu se soubor přepisuje. Pro odesílání a příjem zpráv je nastaven time-out 5 minut.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

PPL zásilková komunikace

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM061

Soubor: ParcelPPLMyApi.pas

Popis skriptu: Skript slouží ke komunikaci se serverem PPL. Pomocí parametru "CommandProcessId" nastavujeme funkcionalitu skriptu. Implicitní funkčností je odeslání dat zásilek na server PPL.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CommandProcessId - 1

Parametr pro volbu funkce skriptu.

1 - Odeslání zásilek. Po odeslání dat na server PPL se do hlavičky Svozu vloží komentář typu "PPLSendPackages" s informací o datu a času odeslání dat, uživateli a stavu odeslání;

2 - Stav zásilek. Vrací uživateli nalezené zásilky na serveru PPL buď dle zvoleného datumového rozsahu nebo dle zadaného čísla konkrétní zásilky / balíku (Kód 2), popřípadě dle seznamu čísel oddělených středníkek. U každé zásilky je zobrazen poslední status zásilky, rozklikem záznamu lze zobrazit historii změn stavů. Skript po spuštění automaticky předvyplňuje do formuláře kód zásilky: pro balíkovou přepravu - je-li spuštěn na straně 0 svozů nebo zásilek, pak načte seznam kódů všech balíků, pokud na 2. straně, pak načte kód balíku aktuálně označené položky; pro paletovou přepravu - načítají se kód(y) zásilky. Je-li ve skriptu Nastavení parametrů pro komunikaci s PPL (MyApi) aktivována volba Automaticky plnit cenu služby, pak je do hlavičky zásilky do pole Cena služby uložena cena, kterou PPL stanovila za přepravu zásilky.

3 - Seznam ParcelShopů. Vrací uživateli seznam parcelshopů a detailní údaje o nich. Dle zadání ve vstupním formuláři lze získat údaje o konkrétním parcelshopu, nebo si nechat vrátit údaje o všech z příslušného státu;

4 - Vrátí informace o možnostech sobotního, ranního a večerního doručení pro požadované PSČ.

5 - Načtení směrů svozů a rozvozů pro PPL Sprint (DHL Freight).

100 - Vytvoření souboru s odesílanými daty bez odeslání na server PPL.

RewriteFilename - Ano

Ano - soubor s odesílanými daty (v uživatelském adresáři) se přepisuje. K dispozici zůstává uživateli tedy pouze poslední vytvořený soubor. Ne - název souboru je při odesílání dat rozšířen o datum a čas jeho vytvoření.

ShipmentNoteType - ' '

Typ poznámky ze které se bude čerpat text do elementu "Note" v předávacím datovém souboru. Poznámka se hledá na zásilce.

PPLSpring_ManipulationType - 1

Typ manipulace: 1 - vozík; 2 - hydraulické čelo

PPLSpring_PickUpCargoType - 'SV'

Typ svozu: PT - podej na depu PPL Sprint; SV - Standardní svoz

Book Contents

Book Index

PPL - aktualizace cen služeb

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: PPLUpdateServicePrice.pas

Popis skriptu: Skript slouží pro zjištění a zápis ceny služby za použití přepravy PPL do zásilky (pole Cena služby).

 

Skript spouštíme nad knihou Zásilek. Ve stavu kniha zpracuje aktuální zásilku, ve stavu filtr vyfiltrované zásilky a pokud jsou některé zásilky označeny hvězdičkami, pak vždy ohvězdičkované záznamy. Skript zapíše cenu do potvrzené zásilky. Zásilky, které nejsou přepravou PPL, jsou ignorovány.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Book Contents

Book Index

PPL - objednání svozu zásilek

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: PPLCreatePickupOrder.pas

Popis skriptu: Skript slouží pro objednání svozu zásilek pro PPL. Spouští se nad požadovaným svozem, jako datum pro vyzvednutí zásilek se doplní Datum od ze svozu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Book Contents

Book Index

Nastavení parametrů pro komunikaci s PPL (MyApi)

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM060

Soubor: ParcelPPLMyApiParams.pas

Popis skriptu: Skript slouží k uložení konfigurace pro komunikaci se serverem společnosti PPL a k dalšímu nastavení vlastností pro služby PPL. Nastavení se ukládá pro jednotlivé Knihy zásilek. A to z důvodu, že klient může mít u přepravce PPL více různých účtů s různým přihlášením. Klávesou Insert přidáváme řádky jednotlivých nastavení.

Adresa ve stromu: Logistika / Zásilkové služby / Nastavení a konfigurace / Nastavení parametrů pro komunikaci s PPL (MyApi)

Parametry skriptu:

Kniha zásilek - ' '

Kniha zásilkových služeb, pro kterou bude nastavení platit.

Uživatelské jméno pro přístup do aplikace PPL - ' '

Přihlašovací jméno do aplikace PPL; přiděluje přepravce.

Heslo pro přístup do aplikace PPL - ' '

Heslo přiděluje přepravce.

Číslo zákazníka u dopravce - ' '

Zadáme číslo které jsme dostali jako klient přiděleno od přepravce. (Stejné číslo zadáváme také v záznamu Konfigurace zásilek.)

Použít produkt PPL Parcel Connect pro státy uvedené níže - Ne

Ano - Pokud stát příjemce umožňuje na základě smlouvy použít místo výchozího produktu PPL Parcel Business Europe produkt PPL Parcel Connect, pak aktivujeme tuto volbu a do pole níže vepíšeme kódy těchto států. Do datové věty a na štítek se přenese informace o PPL Parcel Connect produktu.

Nadřazená registrace pro sledování stavu zásilek

- Uživatelské jméno pro přístup do aplikace PPL - ' '

- Heslo pro přístup do aplikace PPL - ' '

- Číslo zákazníka u dopravce - ' '

Přihlašovací údaje pro sledování stavu zásilek pomocí ID subjektu (tzv. sdružená registrace). Tyto přihlšovací údaje slouží pouze pro sledování stavu zásilek přes více účtů.

PPL Sprint - hmotnost z balíků - Ne

Ano - Hmotnost pro jednotlivé položky se nenačítá z položek prodeje, ale načte se hmotnost z hlavičky balíku a podělí se počtem položek. Každá položka pak bude mít v sestavě Seznam balíků na svozu PPL Sprint a v datové větě uvedenu poměrnou část celkové hmotnosti. Ne - Hmotnost položek se načítá z položek prodeje (ze skladové jednotky karty zboží).

PPL Sprint - číslování položek podle balíků - Ne

Ne - štítky se tisknou podle počtu položek na dodacím listu (každá položka je přepravovaný kus). Ano - štítky se tisknou po balících (toto využijeme v případě, že více položek prodeje tvoří jednu přepravní položku (musí být na jednom dodacím listu)).

PPL Sprint podle balíků - zkratka měrné jednotky - ' '

Zkratka měrné jednotky přepravy. Použije se do předávacího protokolu a datové věty v případě, že v zásilce nebo konkrétním balíku není měrná jednotka specifikována. Není-li zadaná zkratka měrné jednotky nalezena v seznamu podporovaných zkratek měrných jednotek, pak je použita obecná měrná jednotka "Volně" (číslo 43).

Používat PPL Sprint DHL - Ne

Ano - Aktivuje podporu odeslání dat PPL Sprint do DHL Freight. Ne - Data se odesílají ve starých strukturách do PPL.

Book Contents

Book Index

Uložení konfigurace zásilek

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM046

Soubor: ShipCfgSave.pas

Popis skriptu: Tento skript slouží pro export konfigurací zásilek do souboru "*.xml".

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

OutputPath

Parametr pro určení uložiště vyexportovaných cílových soborů.

Uživatel může pomocí tohoto skriptu exportovat veškerá nastavení zásilek pro jednotlivé dopravce provedené v Konfiguraci zásilek do souboru "*.xml". Ke každému záznamu v Konfiguraci zásilek, tzn. ke každému dopravci, se pomocí této funkce vytvoří vždy jeden soubor "*xml". Konfigurace zásilek lze exportovat do libovolného uložiště, které je nutné určit pomocí parametru OutputPath. Není-li parametrem určeno jinak, ukládají se soubory do K2\SupportFiles\Parcel.

Skript pro uložení konfigurace zásilek je možné spustit v kterékoliv knize K2, ne však přímo v Konfiguraci zásilek!

Book Contents

Book Index

Výběr zásilek

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM053

Soubor: ShipmentSelection.pas

Popis skriptu: Skript pro vytvoření Výběru zásilek.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CodeField - 3

Parametr pro určení kódu zásilky, podle kterého budou zásilky vyhledány a zařazeny do výběru.

CommitString

Parametr pro řetězec znaků, jehož zadáním do pole Kód dojde k vytvoření výběru zásilek.

Tento skript slouží pro vytvoření Výběru z expedovaných zásilek. Funkce je spustitelná v knize Zásilky a po spuštění je zobrazen formulář, kde do pole Kód zadáváme kód zásilky, kterou chceme do výběru zařadit, a která je expedována. Zadávání kódů těchto zásilek je možné provádět ručně, případně pomocí čtečky kódů. Pomocí parametru CodeField určujeme dle jakého kódu (Kód zásilky 1 - Kód zásilky 4) budou zásilky vyhledány.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Výběr zásilek

Klávesou Enter zadaný kód potvrzujeme a zásilku tak přidáme na seznam pro výběr. Zařazené zásilky je možné z formuláře vymazat pomocí klávesy Delete. Po zadání všech potřebných kódů zásilek můžeme tlačítkem OK odsouhlasit seznam a vytvořit tak výběr, kde budou zařazeny všechny zásilky obsahující zadané kódy. Parametrem CommitString můžeme určit řetězec znaků, jehož zadáním do pole Kód dojde k odsouhlasení a vytvoření výběru zásilek. Pokud některý ze zadaných kódů není nalezen, skript zobrazí chybové hlášení.

Book Contents

Book Index

Vytvoření zásilek

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM040

Soubor: ParcelCreate.pas

Popis skriptu: Skript umožní vytvářet zásilky s balíky a příslušné dodací listy z položek dokladů prodeje.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

AddressType - 2

Typ adresy, ze které se primárně načítají údaje. 1 - fakturační, 2 - dodací, 3 - ostatní, 4 - korespondenční.

EAddressTypeAbbrEmail - ' '

Typ elektronické adresy pro email. Podrobný popis dále v textu v části Pravidla pro načítání kontaktů.

EAddressTypeAbbrPhone - ' '

Typ elektronické adresy pro telefon. Podrobný popis dále v textu v části Pravidla pro načítání kontaktů.

IgnoreNonstockItems - Ano

Ano - ignorují se nezbožní položky.

MoreCustomers - Ano

Ano - načtou se položky všech označených dokladů i v případě, že se jedná o různé zákazníky. Ne - ze všech označených dokladů se načtou pouze ty položky, které odpovídají zákazníkovi z prvního označeného dokladu.

NoteType - ' '

Typ poznámky, který se ze zakázky načítá pro zásilku. Text poznámky je zobrazen na formuláři Vytváření zásilek, kde jej lze změnit, popřípadě pokud poznámka v zakázce neexistovala, zadat text nový. Poznámka je následně uložena do vytvořené zásilky.

Print - Ano

Ano - automatická nabídka dokladu k tisku. Je-li z formuláře Vytváření zásilek provedeno potvrzení vytvořené zásilky - tlačítkem Potvrdit zásilku, pak se rovnou otevře kniha Zásilek ve stavu "Výběr" s danou zásilkou, a uživatel může nad tímto záznamem provést tisk požadované sestavy.

Ne - připravit aktuální doklad k tisku lze kdykoliv pomocí tlačítka Tisk.

ShipBook - ' '

Kniha zásilek.

ShowFrmHandlingUnit - Ne

Ano - v případě vytváření zásilek číslovaných přes společnost Balíkobot a v případě využití paletové přepravy (vybraní přepravci či jejich konkrétní služby), se zobrazí pro každý vytvářený balík formulář s možností zadání vybrané manipulační jednotky a množství této jednotky pro daný balík. Záznamy manipulačních jednotek, které budeme u jednotlivých přepravců chtít používat, je potřeba nejdříve navést do příslušného číselníku (např. přes záznam balíku, pole Manipulační jednotka). Tyto údaje jsou uloženy následně do balíku. Pro každý balík se pak tiskne tolik štítků, kolik je zadáno přepravních jednotek (např. palet).

ShowFrmSwap - Ne

Ano - v případě vytváření zásilek číslovaných přes společnost Balíkobot a v případě dopravců podporujících výměnné zásilky (swap) se zobrazí pro každý vytvářený balík formulář s možností nastavit balíku příznak výměnné zásilky (na balíku pole "SwapServiceCalc" - ve standardním formuláři není zobrazeno).

Pomocí skriptu Vytvoření zásilek je možné z dokladů prodeje vytvářet zásilky s balíky a jim odpovídající dodací listy. Tento skript je spustitelný pouze nad doklady, které mají nadřízený doklad, tzn. zakázku (kromě dodacího listu). Nad volnými doklady skript funkční není. Po spuštění skriptu se zobrazí uživatelský formulář, do kterého se načtou položky dokladů prodeje. Zobrazí se pouze ty položky, ke kterým ještě nebyly vytvořeny dodací listy. Ve stavu tabulky "kniha" funkce zpracovává aktuální doklad, v případě označení hvězdičkami tyto označené doklady a ve stavu "filtr" či "kontejner" vybrané doklady.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Vytvoření zásilek

V horní části formuláře Vytváření zásilek je uveden seznam všech vhodných položek z dokladů, nad nimiž byla funkce spuštěna. Tyto položky můžeme vkládat na dodací listy a vytvářet k nim balíky a zásilky. Ve sloupci "Množství O" je uvedeno celkové množství zboží (množství uvedené na dokladu). Hodnota ve sloupci "Množství R" udává počet kusů zboží, které je možné přidat do balíku. Editovatelný sloupec "Množství D" slouží pro zadání množství, které si přejeme přidat do balíku.

Položky zboží, ke kterým chceme vytvořit balík, je nutné zařadit do spodní části formuláře. Zde je zobrazen celkový obsah vytvářeného balíku. Po zadání potřebného množství do sloupce "Množství D" se položka automaticky přesune do dolní části formuláře, tzn. do balíku. Druhým způsobem, jak položku zboží zařadit do balíku, je označit ji hvězdičkou a pomocí tlačítka Přidat do balíku ji zde přesunout. Do balíku není možné zařadit položky zboží různých zákazníků.

Po zařazení zboží do balíku je nutné ještě vyplnit některá pole v pravé dolní části formuláře. Pole Způsob dopravy a Způsob platby se vyplní automaticky vždy z dokladu první položky zařazené do balíku, a to v pořadí: pokud existuje pro položku faktura, tak z faktury, jinak ze zakázky.

Pokud uživatel zařadil položky zboží z dokladů do balíku a vyplnil potřebná pole, je možné zásilku vytvořit pomocí tlačítka Nová zásilka. Po stisknutí tohoto tlačítka se vždy vytvoří zásilka s balíkem, který obsahuje zboží vybrané ve spodní části formuláři. Vždy je ke konkrétnímu balíku vytvořen také dodací list.

Vytvářený balík je možné také připojit k již existující zásilce. Tuto zásilku je nutné vybrat do pole Aktuální zásilka. V tomto případě se zpřístupní tlačítko Přidat balík do zásilky. Po stisknutí tlačítka se balík přidá do vybrané existující zásilky a vytvoří se k němu dodací list.

Po vytvoření dokladů zůstanou pole v pravé části formuláře vyplněné, aby bylo možné pokračovat s vytvářením další zásilky.

Po vytvoření zásilky se číslo zásilky doplní do pole formuláře Aktuální zásilka. Tlačítkem Potvrdit zásilku lze zásilku ihned potvrdit. Je-li parametr "Print" = Ano, pak se aktuální zásilka připraví rovněž k tisku (viz popis parametru). Připravit aktuální doklad k tisku lze kdykoliv pomocí tlačítka Tisk.

Pravidla pro načítání adres do zásilky

Adresa se nejdříve hledá v zakázce, v adresách podle typu adresy v nastavení (pole Typ adresy, parametr "AddressType").

Nenajde-li se žádná adresa na zakázce, pak se načte základní adresa z odběratele zakázky.

Pozn.: Pokud je zvolen typ adresy "Ostatní", pak se adresa načítá rovnou z karty odběratele.

Pravidla pro načítání kontaktů

Email, telefon adresáta

Kontaktní údaje (telefon, email) se načítají v tomto pořadí:

Email, telefon odesílatele

Kontaktní údaje (telefon, email) se načítají z Pobočky (zadané v Knize zásilkových služeb) a to z typu elektronické adresy dle zadání v parametrech.

Book Contents

Book Index

Změna stavu balíku

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM049

Soubor: ChangeInPackage.pas

Popis skriptu: Skript umožňuje měnit stavy balíků v knize Balíky.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ShowForm - Ano

Ano - po spuštění skriptu se zobrazí formulář pro výběr požadovaného stavu balíku. Ne - formulář Stavy balíku se nezobrazí (změna se provede dle stavu nastaveného v parametru "StatusNumber").

StatusControl - Ano

Ano - skript při změně stavu balíku kontroluje logickou posloupnost stavu, tzn. neumožní změnit stav balíku na jakýkoliv stav, ale pouze na ten, který odpovídá logické posloupnosti.

StatusNumber - 8

Požadovaný stav balíku, který chceme ve vybraných balících nastavit.

Pomocí tohoto skriptu je možné měnit stavy balíků. Skript umožňuje zadávat pouze ty stavy, které nenastavuje systém při práci v modulu Zásilek automaticky. Skript spouštíme v knize Balíky nad záznamy označenými hvězdičkou. Po spuštění skriptu se zobrazí formulář, ve kterém je uveden seznam dostupných stavů balíků.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Stavy balíku

Změnu stavu je možné provést pouze u balíků, jejichž výchozí stav je "Odesláno" (to znamená, že balík je zařazen na dvakrát potvrzeném svozu). Dle nastavení parametru skriptu "StatusControl" je možné změnit stav balíku buď na jakýkoliv bez ohledu na posloupnost stavů, nebo naopak pouze na stav odpovídající průběhu stavů.

Podrobný popis stavů a obrázek posloupnosti je uveden v Uživatelské dokumentaci, v části Logistika, v kapitole Zásilky / Položky (2. strana).

Book Contents

Book Index

Nastavení parametrů pro komunikaci s In Time

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: ParcelExportInTimeParams.pas

Popis skriptu: Skript slouží k uložení konfigurace pro komunikaci se serverem společnosti In Time. Parametry vyplňujeme ve vstupním formuláři. Skriptem lze také přednastavit plnění služeb pro zásilky.

Adresa ve stromu: Logistika / Zásilkové služby / Nastavení a konfigurace / Nastavení parametrů pro komunikaci s IN TIME

Parametry skriptu:

URL adresa aplikace AZ InTime - ' '

Internetová adresa na aplikační server, který pomocí XML protokolu komunikuje s jádrem aplikace "Zásilky". Poskytne přepravce.

Uživatelské jméno pro přístup do AZ InTime - ' '

Přihlašovací jméno do aplikace AZ; přiděluje přepravce.

Heslo pro přístup do AZ InTime - ' '

Heslo přiděluje přepravce, klient si jej může později změnit.

Import se provede pouze když je úspěšný pro všechny zásilky - Ne

Ano - import do AZ InTime se provede pouze když je úspěšný pro všechny zásilky. Ne - import se provede pro každou jednotlivou zásilku.

Zadávat hmotnost zásilky - Ne

Ano - při potvrzení zásilky se zobrazí formulář pro zadání / korekci hmotnosti zásilky. Hmotnost se uloží do balíku. Obsahuje-li zásilka více balíků, pak se zadaná hodnota podělí počtem balíků a tato průměrná hmotnost se uloží do každého balíku. Na základě hmotnosti se pak pro zásilku stanovuje InTime produkt (ten je zobrazen na štítcích a předán v datové větě).

Zadávat informace k doplňkovým službám - Ne

Ano - při potvrzení zásilky se v případě, že zásilka má nastaveny doplňkové služby, které umožňují zadání doplňkové poznámky (textu), se zobrazí formulář pro zápis doplňkových informací k těmto službám. Informace se přidají do xml souboru odesílaného na server přepravce.

Pomocí tlačítka Služby lze přednastavit plnění služeb pro zásilky. Služby přednastavujeme pro jednotlivé Knihy zásilek. Uložením se v adresáři K2 (K2\SupportFiles\Parcel\Intime) vytvoří soubor "InTimeAdditionalServices.xml".

Book Contents

Book Index

Odeslání zásilek do IN TIME

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: ParcelExportInTimeCompleteArticle.pas

Popis skriptu: Skript se spouští nad svozem, a přesouvá zásilky svozu v aplikaci "AZ InTime" do dávek. Tímto jsou pro přepravce zásilky určeny k vyřízení. (Skript změní stav zásilky v aplikaci z "Odesláno" = "Ne" na "Odesláno" = "Čeká", zásilky jsou přesunuty ze sekce "Moje zásilky" do sekce "Moje dávky zásilek").

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Vyhledávání balíků

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM048

Soubor: SearchPackage.pas

Popis skriptu: Skript pro vyhledávání balíků, respektive dodacích listů.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

SearchIn - 0

Místo vyhledávání kódů. 0 - v balících; 1 - v zásilkách; 2 - v balících i zásilkách.

SearchTypeLike - Ne

Ano - vyhledávání části kódu. Ne - vyhledávání celého kódu.

´ento skript je určen k vyhledávání balíků, nebo dodacích listů k balíkům podle jejich kódů. Skript je možné spustit buď v knize Balíky nebo v knize Dodací listy. Po spuštění se zobrazí formulář pro zadání kódu (celého nebo jeho části - viz parametr "SearchTypeLike"), dle kterého chceme balík vyhledat. Kód se hledá dle nastavení parametru "SearchIn" buď v balících nebo zásilkách a to v polích Kód 2 / 3 / 4. Výsledkem je filtr nalezených záznamů (balíků nebo dodacích listů).

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Vyhledávání balíků

Book Contents

Book Index

Balíkobot - Kontrola zásilky před potvrzením

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: BalikobotCheckShipment.pas

Popis skriptu: Skript provede kontrolu správnosti a úplnosti údajů na zásilce pro daného přepravce.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Book Contents

Book Index

Balíkobot - Stav balíků

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: BalikobotTrackShipment.pas

Popis skriptu: Skript vrací stav balíků aktuální zásilky u přepravce.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Book Contents

Book Index

Balíkobot - Štítky

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: BalikobotShipmentLabels.pas

Popis skriptu: Skript vrátí štítky pro danou zásilku.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ShowInBrowser - Ne

Ne: přebírá se nastavení pro tisk štítků ze skriptu Balíkobot – nastavení pro dopravce.

Ano: nastavení pro tisk štítků ze skriptu Balíkobot – nastavení pro dopravce se potlačí, a zobrazení či tisk štítků se řídí parametry "PrintCommandLine" a "PrintCommandLineAtributes".

 

PrintCommandLine - ' '

Odkaz na spustitelný soubor PDF programu, v němž se mají zobrazit štítky. (Příklad zadání: C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\PDFXCview.exe)

PrintCommandLineAtributes - ' '

Parametr pro odeslání tisku štítku z PDF programu na tiskárnu.

(Příklad zadání pro PDF Viewer: /printto :\\ANUP.k2.int\M452nw_5p: "%s"; příklad pro Acrobat Reader: /t "%s" :\\ANUP.k2.int\M452nw_5p:)

V názvu tiskárny lze použít také zástupné znaky, např: /printto :\\ANUP.k2.int\M452*: "%s".

Pokud si přejeme štítek pouze zobrazit ve vybraném prohlížeči, vyplníme parametr "PrintCommandLine" a do parametru "PrintCommandLineAtributes: zapíšeme: "%s".

Book Contents

Book Index

Balíkobot - Objednání svozu

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: BalikobotOrderBulkPickUp.pas

Popis skriptu: Skript odešle požadavek na objednání svozu. Spouští se nad svozem.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Book Contents

Book Index

Balíkobot - Způsoby odběru - služby

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: BalikobotServices.pas

Popis skriptu: Skript vrátí seznam služeb pro přepravce aktuální zásilky.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Book Contents

Book Index

Balíkobot - Manipulační jednotky

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: BalikobotManipulationUnits.pas

Popis skriptu: Skript vrátí seznam povolených manipulačních jednotek pro přepravce aktuální zásilky.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Book Contents

Book Index

Balíkobot - Seznam balíků na svozu

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: BalikobotOrderView.pas

Popis skriptu: Skript vrátí předávací protokol dopravce k aktuálnímu svozu; možno také znovu vytisknout štítky k balíkům na svozu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

PrintLabels - Ne

Ano - kromě předávacího protokolu vytiskne také štítky k balíkům na svozu.

Book Contents

Book Index

Nastavení parametrů pro komunikaci s Balikobot

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: ParcelBalikobotApiParams.pas

Popis skriptu: Skript slouží k uložení konfigurace pro komunikaci se serverem společnosti Balikobot. Nastavení se ukládá pro jednotlivé Knihy zásilek. Klávesou Insert přidáváme řádky jednotlivých nastavení.

Adresa ve stromu: Logistika / Zásilkové služby / Nastavení a konfigurace / Nastavení parametrů pro komunikaci s Balikobot.

Parametry skriptu:

Kniha zásilek - ' '

Kniha zásilkových služeb, pro kterou bude nastavení platit.

Uživatelské jméno - ' '

Přihlašovací jméno do Balíkobotu; přiděluje firma Balíkobot.

Heslo pro přístup do aplikace - ' '

Heslo přiděluje firma Balíkobot.

Book Contents

Book Index

Balíkobot – nastavení pro dopravce

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: ParcelBalikobotSettingsRun.pas

Popis skriptu: Skript pro nastavení služeb jednotlivých přepravců. Nastavení provádíme pro jednotlivé knihy zásilek.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:
Obecné nastavení pro dopravce

Typ komentáře: popis zásilky - ' '

Zkratka typu komentáře na zásilce, jehož text se bude považovat za popis zásilky. Není-li na zásilce takový typ komentáře zadán, převezme se pro popis zásilky přednastavený text z pole Popis zásilky (implicitní) v Obecném nastavení.

Popis zásilky (implicitní) - ' '

Implicitní popis zásilky. Je-li však v poli Typ komentáře: popis zásilky přednastavena zkratka typu komentáře, a takový komentář se na zásilce nachází, pak má přednost text z daného komentáře.

Typ komentáře: poznámka pro dopravce - ' '

Zkratka typu komentáře na zásilce, jehož text se bude považovat za poznámku pro dopravce. Není-li na zásilce takový typ komentáře zadán, převezme se pro popis zásilky buď přednastavený text z pole Poznámka pro dopravce, které se nachází v nastavení některých konkrétních přepravců, nebo pokud pro konkrétního přepravce není zadán nebo tato možnost neexistuje, pak z pole Poznámka pro dopravce (implicitní) v Obecném nastavení.

Poznámka pro dopravce (implicitní) - ' '

Implicitní poznámka pro všechny dopravce. Použije se teprve v případě, že na zásilce nebude komentář s typem, který může být vyplněn v poli Typ komentáře: poznámka pro dopravce a dále když nebude přednastaven text poznámky v nastavení pro konkrétního přepravce nebo pro daného dopravce tato možnost zadání textu poznámky neexistuje.

Při potvrzení zásilky nezobrazovat a netisknout - Ne

Objevuje se v sekci Tisk štítků. Ano - při potvrzení zásilky nebude štítek ani zobrazen v prohlížeči ani odeslán k tisku na tiskárnu.

Zobrazit náhled v prohlížeči - Ne

Objevuje se ve dvou sekcích - a to pro Tisk štítků a Tisk dokladů (předávacího protokolu).

Ano: v tomto případě se při potvrzení zásilky zobrazí štítky pro danou zásilku v internetovém prohlížeči / při objednání svozu se zobrazí předávací protokol v internetovém prohlížeči. Ne: Štítky / předávací protokol se zobrazí v PDF prohlížeči, který může být zadán v poli Příkazový řádek pro spuštění tisku. Neexistuje-li takový prohlížeč, pak v implicitním prohlížeči, který je na daném počítači nastaven.

Příkazový řádek pro spuštění tisku - ' '

Objevuje se ve dvou sekcích - a to pro Tisk štítků a Tisk dokladů (předávacího protokolu).

Odkaz na spustitelný soubor PDF programu, v němž se mají zobrazit štítky / předávací protokol. Využije se pouze v případě, že není aktivována volba Zobrazit náhled v prohlížeči.

(Příklad zadání: C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\PDFXCview.exe)

Parametry příkazového řádku pro tisk - ' '

Objevuje se ve dvou sekcích - a to pro Tisk štítků a Tisk dokladů (předávacího protokolu).

Parametry pro odeslání tisku štítku / předávacího protokolu z PDF programu na tiskárnu.

(Příklad zadání pro PDF Viewer: /printto :\\ANUP.k2.int\M452nw_5p: "%s"; příklad pro Acrobat Reader: /t "%s" :\\ANUP.k2.int\M452nw_5p:)

V názvu tiskárny lze použít také zástupné znaky, např: /printto :\\ANUP.k2.int\M452*: "%s".

Pokud si přejeme štítek / předávací protokol pouze zobrazit ve vybraném prohlížeči, vyplníme parametr "Příkazový řádek pro spuštění tisku" a do parametru "Parametry příkazového řádku pro tisk" zapíšeme: "%s".

Nastavení pro jednotlivé dopravce - popis vybraných položek

Zobrazit formulář s nastavením při potvrzení zásilky

Při potvrzení zásilky zobrazí formulář s nastavením pro daného přepravce za účelem úpravy nastavení před odesláním dat Balíkobotu.

 • všichni přepravci

Manipulační jednotka

Možnost přednastavit manipulační jednotku, kterou budeme vykazovat v zásilkách. Manipulační jednotku dosadíme pomocí tlačítka Seznam MJ ve spodní části formuláře. Týká se cargo (paletové) přepravy.

 

Manipulační jednotky lze zadávat také přímo do balíků a zásilky. Použitá manipulační jednotka se pak zjišťuje nejdříve z balíku, není-li tam zadána, pak ze zásilky, a není-li ani v zásilce, pak z tohoto nastavení. Není-li manipulační jednotka zadána ani v tomto nastavení, pak se při prvním potvrzení zásilky zobrazí formulář pro výběr manipulační jednotky, a uživatel musí manipulační jednotku vybrat.

Seznam vratných manipulačních jednotek

Pokud má klient s přepravcem dohodnuto paletové konto, uvede zde seznam manipulačních jednotek, které se pro toto konto evidují. Jednotky dosadíme tlačítkem Seznam vratných MJ.

Číslo objednávky, Doplňkové služby, Zákaznická reference

Tato pole podporují kromě zadání přednastaveného textu vložit do hranatých závorek také pole ze zásilky (včetně vazby do jiného modulu), z něhož se mají data načíst.

Poznámky a specifika k jednotlivým přepravcům

Zásilkovna

V případě dodávky, která není na odběrné místo v České republice, ale zásilku přebírá do zahraničí cizí dopravce, pak je potřeba do pole Odběrné místo na zásilce zadat kód cizího přepravce. Tento kód lze získat pomocí skriptu Balíkobot - Způsoby odběru - služby (BalikobotServices.pas).

Dachser, Toptrans

Není implementována podpora pro ADR jednotky.

Book Contents

Book Index

Balíkobot - zápis stavů balíků

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: BalikobotTrackV2Shipment.pas

Popis skriptu: Skript vrací a do balíků ukládá informace o stavu balíku během jeho doručování. Do hlavičky balíku je uložen poslední aktuální stav. Stav, který se zapíše do hlavičky balíků, lze předefinovat pomocí skriptu Balíkobot - nastavení pro dopravce.

Skript spouštíme nad knihou Zásilek, lze jej spustit manuálně nebo zařadit do Správy plánovaných úloh. Stav prvního balíku zásilky je zobrazen také v zásilce.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Book Contents

Book Index

Doprava

Book Contents

Book Index

Inicializace číselníků cestovních příkazů

Číslo procesu: DOP006

Id. číslo skriptu: FDOP005

Soubor: TravelOrder_Init.PAS

Popis skriptu: Skript importuje z csv souborů záznamy dle platné legislativy do číselníků Zákonné kapesné, Tuzemské stravné, Zahraniční stravné, Krácení tuzemského stravného, Krácení zahraničního stravného, Ceny PHM - tuzemsko a Sazebník za km jízdy. Pokud jsou v číselnících hodnoty k danému datu zadané, import neproběhne.

Adresa ve stromu: [Logistika] [Doprava] [Cestovní příkazy] [Základní nastavení]

Parametry skriptu:

Interactive - Ano

Ano - po ukončení importu se zobrazí hlášení.