Book Contents

Book Index

Web a e-shop

Book Contents

Book Index

K2 e-shop

Book Contents

Book Index

Export XML feedu pro porovnávače

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH001

Soubor: EshopXmlFeedExport.pas

Popis skriptu: Skript umožní exportovat ceny zboží pro Zboží.cz, Heureku a Google merchants. Výsledkem exportu jsou pak tři XML soubory, kde každý je zvlášť vytvořen pro daný porovnávač. Skript prochází zboží zveřejněné pro eshop, exportuje jejich ceny a zároveň přiřazuje do kategorie se stejnými produkty.

Lze také exportovat parametry zboží či dostupnost zboží pro hlavní sklad i pro sklady poboček pro server Heureka.cz.

V exportu pro Heureku existují elementy PRODUCTNAME a PRODUCT.

Do elementu PRODUCT se doplní Název pro e-shop (esName), zatímco do PRODUCTNAME se doplní Název pro porovnávače (esXmlTitle) pokud je vyplněno. Pokud vyplněno není, pak se dosadí Název pro e-shop.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

AllowZeroPrices - Ne

Exportovat i zboží s nulovými cenami?

AvailabilityFeedFileName - 'AvailabilityFeed.xml'

Název výstupního XML souboru pro dostupnost zboží

Createlog -

po zapnutí parametru bude při exportu v adresáři uživatele vytvářen protokol s nastavením exportu a výpisem přeskočených zboží

Currency -

Měna pro export cen. Není-li nic zadáno, exportují se ceny v měně firmy.

CustomerID -

Číslo zákazníka, jehož ceny se mají exportovat. Je nutné zadat tento parametr, nebo parametr PriceGroupID.

ExportAvailabilityFeed - Ne

Má se vytvořit soubor pro dostupnost zboží?

ExportFileNameGoogle - GoodsFeedGoogle.xml

Název výstupního XML souboru pro Google Merchant.

ExportFileNameHeureka - ´GoodsFeedHeureka.xml´

Název výstupního XML souboru pro Heureku

ExportFileNameZbozi - ´GoodsFeedZbozi.xml´

Název výstupního XML souboru pro Zboží.cz

ExportFolder -

Složka, kam se má soubor vyexportovat.

ExportFolderFTP -

Pro použití tohoto parametru je potřeba mít nastaveno připojení k FTP serveru (ve Správě a nastavení Webu a e-shopu). Jakmile je připojení nastaveno a vybráno, pak tento parametr umožní nahrání souboru do zvoleného adresáře na FTP. Pokud složka neexistuje, skript ji sám vytvoří.

ExportFullDescription - Ne

Ano - vyexportuje se XML soubor s plným popisem namísto krátkého.

ExportMainGoodsCard - Ano

Ano - export XML feedu bude včetně masterkart.

ExportParametrs - Ne

Ano - vyexportuje se XML soubor včetně parametrů.

ExportSameProductAndProductname - Ne

Ano -se do tagu PRODUCT a PRODUCTNAME plní stejná hodnota, která může být ovlivněna názvem pro eshop (pokud je vyplněný), nebo parametrem IncludeManufacturerInProductName, pokud je na ano.

ExportVatRate - NE

Heureka zavedla nový element VAT do XML feedu https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/#VAT

Povinný pro obchody prodávající zboží s rozdílnými sazbami DPH v Heureka košíku. Nutné pro podporu EET v Heureka košíku.

 

Zboží.cz aktuálně takový element nemá a jejich validátor hlásí jako chybu...

FilterGUID -

GUID pro identifikaci filtru. Slouží k filtrování zboží, které má být exportováno. Lze tak omezit export např. sezónního sortimentu.

GiftText -

Název zboží, které se zobrazí jako dárek.

ImageServerRootUrl -

URL adresa k rootu obrázkového serveru.

IncludeManufacturerInProductName - Ne

Má se na začátek názvu produktu připojit značka (výrobce)?

Language -

Číslo jazyka pro export.

NewEshopPicture - Ne

Export obrázku pro nový e-shop.

PriceGroupID

Číslo cenové skupiny, jejíž ceny se mají exportovat. Je nutné zadat tento parametr, nebo parametr CustomerID.

ShopRID -

Číslo eshopu pro export zboží.

WeightMode -

Export váhy pro zboží; 0 - export vypnut, 1 - váha netto, 2 - váha brutto

Book Contents

Book Index

ALZA Dropshipment

Číslo procesu: ESH005

Id. číslo skriptu: FESH032

Soubor: DropshipmentAlzaAvailabilty.PAS

Popis skriptu: Slouží k aktualizaci a naplnění hodnot produktů pro Alza Dropshipment.

Adresa ve stromu:

ShopRID

Číslo e-shopu pro export zboží.

CustomerID

Číslo zákazníka, jehož ceny se mají exportovat. Je nutné zadat tento parametr, nebo parametr PriceGroupID.

Language

Číslo jazyka pro export.

Currency

Měna pro export cen.

ImportType

Určuje typ importu FULL (slouží k vložení nových zboží a naplnění hodnot), UPDATE (slouží hlavně k aktualizaci cen a dostupnosti).

FilterGUID

GUID pro identifikaci filtru. Slouží k filtrování zboží, které má být exportováno.

Číslo procesu: ESH005

Id. číslo skriptu: FESH033

Soubor: DropshipmentAlzaCreateShipment.PAS

Popis skriptu: Obsahuje informace o vytvořené zásilce, která se bude odesílat. Zásilka obsahuje položky objednávky z jedné pobočky dodavatele, které jsou přepravovány na jednu adresu.

Adresa ve stromu:

ShopRID

Číslo eshopu pro ALZA Dropshipment (nepovinné).

DokumentType

Typ dokumentu pro uložení souboru PDF se štítky pro přepravce.

Číslo procesu: ESH005

Id. číslo skriptu: FESH034

Soubor: DropshipmentAlzaDeleteShipment.PAS

Popis skriptu: Slouží ke smazání vytvořené zásilky před odesláním.

Adresa ve stromu:

ShopRID

Číslo e-shopu pro ALZA Dropshipment (nepovinné).

Číslo procesu: ESH005

Id. číslo skriptu: FESH035

Soubor: DropshipmentAlzaDeliveryResult.PAS

Popis skriptu: Odesílá se kvůli informaci o výsledku odeslání. Metoda se používá v těchto situacích (při spuštění se vybere možnost v závorce):

Při problémech s expedicí, dodavatel chce zrušit objednávku (canceled).

Balíček byl vrácen zpět do pobočky dodavatele (rejected).

Dodavatel používá vlastní přepravu a hlásí výsledek dodávky (delivered).

Adresa ve stromu:

ShopRID

Číslo e-shopu pro ALZA Dropshipment (nepovinné).

Číslo procesu: ESH005

Id. číslo skriptu: FESH036

Soubor: DropshipmentAlzaShipmentDeparture.PAS

Popis skriptu: Obsahuje informace o odeslané zásilce. Zásilka obsahuje položky objednávky z jedné pobočky dodavatele, které jsou přepravovány na jednu adresu.

Adresa ve stromu:

ShopRID

Číslo e-shopu pro ALZA Dropshipment (nepovinné).

Book Contents

Book Index

Přidání obrázku ke zboží

Skript pro e-shop

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH023

Soubor: NewEshop_AddPicture.pas

Popis skriptu: Skript umožní ke konkrétnímu zboží naimportovat obrázky zboží, přiřadí je do potřebných kategorií a nastaví potřebnou velikost. Rozdíl proti starší verzi skriptu spočívá v tom, že tento skript obrázky nerozřezává. Další rozdíl spočívá v tom, že stejný obrázek není připojován ke každému zboží zvlášť, ale vzniká jeden připojený obrázek, který se dále připojuje k dalšímu zboží. Ve složce K2 bude proto obrázek umístěn pouze jednou s číslem prvního zboží.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

AppendToEshop -

ANO - připojí jeden obrázek k více kartám zboží tak, že bude v úložišti připojen k záznamu v knize Weby a e-shopy a odkaz na soubor zkopírován na všechny označené karty zboží (využívá se pro snížení spotřeby diskové kapacity v úložišti obrázku v případech, kdy má být totožný obrázek použit u více karet zboží).

NE - zvolený obrázek je připojen ke všem označeným kartám zboží, tzn. v úložišti je nahrán vícekrát.

ConvertGoodsPictK2 - NE.

Při přepnutí parametru na ANO se vytvoří požadované série obrázků z jediného (posledního) obrázku v K2 (uloženém na 9. straně - Propojení s typem PICTK2).

DescrFormatString -

Popis, formátovaný text.

FileMask-

Maska názvu souborů. Text, který musí na začátku obsahovat v hranatých závorkách název pole, které bude využito pro identifikaci zboží, zatím se jedná o pole Cis, Zkr, Zkr1, Naz. Dále může obsahovat jeden znak použitý jako oddělovač, a zástupný znak * za "cokoliv". Pro Kategorie lze použít [Title]. Maska musí obsahovat příponu. Současně je potřeba zadat parametr PicturesDirectory. Příklady: [Zkr]_* (PRE BLUE_GIANT.png) nebo [Cis]#* (519#PRE BLUE.png) nebo [Zkr] (PRE BLUE.png).

PictureFile -

Cesta k jednomu obrázku, tj. soubor, který má být vložen jako obrázek. Parametr slouží zejména pro automatizované používání např. prostřednictvím RF.

PicturesDirectory -

Adresář umístění obrázků.

RIDEshop -

číslo RID Eshopu

TitleFormatString -

Název - formátovací text

Book Contents

Book Index

Import kategorií webu/e-shopu

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH004

Soubor: EshopCategoryImport.pas

Skript umožní převod (import) stromu kategorií mezi Fastcentrikem (resp. obecným rozhraním) a webem/e-shopem K2.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

EshopRID -

RID e-shopu, do kterého se kategorie naimportují.

CreateRootCategory -

Vytvoří se zadaná rootová kategorie e-shopu jako nultá úroveň nad importovanými kategoriemi.

TreeId -

Id Stromu, ze kterého se kategorie naimportují.

Book Contents

Book Index

Export textových stránek

Číslo procesu: ESH001

Ident. č. skriptu: FESH007

Soubor: K2ETextPageExp.pas

Popis skriptu: Skript umožní exportovat označené textové stránky ve vybraných jazycích (dle parametru) do XML souboru. Rovněž si uloží jejich případnou "pozici" ve specifických stránkách v Nastavení webu a e-shopu. Tuto informaci je následně možné využít při importu stránek do nového webu/e-shopu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ExportLanguages - 1;5.

Čísla jazyků, jejichž texty se mají vyexportovat.

Book Contents

Book Index

Import textových stránek

Číslo procesu: ESH001

Ident. č. skriptu: FESH008

Soubor: K2ETextPageImp.pas

Popis skriptu: Skript umožní do zvoleného e-shopu importovat XML soubor s textovými stránkami. V závislosti na nastavení parametru rovněž může tyto stránky rovnou nastavit do specifických stránek daného webu/e-shopu dle jeho původní pozice.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ShopRID - .

Unikátní číslo webu/e-shopu, do kterého se mají texty naimportovat.

SetSpecificPagesForShop - Ano

Ano - nastaví nové textové stránky do Nastavení webu a e-shopu - část Specifické stránky podle jejich původní podoby.

Book Contents

Book Index

Import kategorií Heureka.cz

Číslo procesu: ESH001

Ident. č. skriptu: FESH010

Soubor: EshopHeurekaCatImport.pas

Popis skriptu: Skript umožní do K2 naimportovat číselník kategorií poskytovaný serverem Heureka.cz. Jejich používání je podobné, chceme-li služby tohoto serveru využívat. Kategorie pak vyplňujeme u jednotlivých karet Zboží na záložce Eshop - Informace pro vyhledávače cen.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

InputXMLFile - .

Cesta k importovanému xml souboru. Tento soubor poskytuje Heureka.cz.

Book Contents

Book Index

Import kategorií Zboží.cz

Číslo procesu: ESH001

Ident. č. skriptu: FESH015

Soubor: EshopZboziCatImport.pas

Popis skriptu: Skript umožní do K2 naimportovat číselník kategorií poskytovaný serverem Zboží.cz. Jejich používání je podobné, chceme-li služby tohoto serveru využívat. Kategorie pak vyplňujeme u jednotlivých karet Zboží na záložce Eshop - Informace pro vyhledávače cen.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

InputCSVFile - .

Cesta k importovanému csv souboru. Tento soubor poskytuje Zboží.cz.

Book Contents

Book Index

Import kategorií Google Merchant Center

Číslo procesu: ESH001

Ident. č. skriptu: FESH017

Soubor: EshopMerchantCenterCatImport.pas

Popis skriptu: Skript umožní do K2 naimportovat číselník kategorií poskytovaný serverem Google merchant Center. Jejich používání je vhodné, chceme-li služby tohoto serveru využívat.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

InputPathFile - .

Cesta k importovanému xls souboru. Tento soubor poskytuje Google Merchant Center.

Book Contents

Book Index

Reset hesla kontaktní osoby

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH011

Soubor: CPRESETPASSWORD.PAS

Popis skriptu: Skript umožní vygenerovat nové heslo nebo úplné přihlašovací údaje zvolené kontaktní osobě nebo označeným kontaktním osobám. Nově vytvořené údaje může v závislosti na parametru rovnou odeslat dané kontaktní osobě - v tom případě musí být zadán e-shop, na jehož typ elektronické adresy se má email odeslat. Také se zobrazí uživateli k případnému dalšímu zpracování.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

EshopRID -

RID e-shopu.

EmailTemplateActionRese -

Číslo akce šablony pro reset hesla, ale nelze kombinovat s odesláním hesla emailem (parametr SendEmail). Použití šablony emailu pro reset hesla (parametr EmailTemplateActionReset) nelze kombinovat s vytvářením nového loginu (parametr GenerateLogin).

GenerateLogin -

False - reset hesla v K2 pokud je parametr SendEmail false.

True - Reset hesla v K2 a v případě neexistujícího loginu jej vytvoří i s heslem, pokud je parametr SendEmail nasteven na false. Pokud je parametr GenerateLogin nastaven na true a parametr SendEmail taky na true, dojde k reset hesla v K2 a v případě neexistujícího loginu jej vytvoří i s heslem a o této akci pošle email.

SendEmail -

True - Zajistí odeslání emailu s novým heslem, případně s novým loginem.

WebId -

Odkaz na "web" použitý pro server webových služeb.

Book Contents

Book Index

Připojení Kontaktní osoby k Zákazníkovi

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH012

Soubor: CPCusAttach.pas

Skript, který se spustí nad kont. osobou nepřipojenou k partnerovi, prohledá adresy na 3. straně a podle tam uvedeného IČ se snaží dohledat v K2 zákazníka. Pokud neexistuje, pomocí ARESu předvyplní nový záznam v knize Dod./Odb. a nabídne uživateli k uložení.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

CustCode -

Kód pro vytvoření nového zákazníka

Custgroup -

Skupina pro vytvoření nového zákazníka

Book Contents

Book Index

Získání odkazu na soubor

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH013

Soubor: LinkUrlPreview.pas

Skript pro zobrazení náhledu celé URL odkazu na soubor z 9. strany (záložka odkazy).

Skript se zařadí do F9 nebo nástrojové lišty nad každým modulem, kde je potřeba funkci využívat, a nastaví se mu jediný parametr RootURL např.<adresa shopu>/Pictures/ , kterým se zadá kořenová URL adresa k úložišti souborů.

Skript pak zobrazí náhledy celé URL adresy aktuálního záznamu v Odkazech na 9. straně.

 

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

RootUrl -

Kořenová URL adresa k uložišti souborů

Book Contents

Book Index

Výmaz nepřipojených obrázků a odkazů

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH014

Soubor: UnusedPictures.pas

Skript pro odmazání nepřipojených obrázků z odkazů (Links), které zůstaly souborově a naopak neplatných odkazů k obrázkům.

 

Skriptu se zadá cesta k adresáři, kde jsou uloženy soubory k odkazům (pokud není zadáno, skript vyčte z "Konfigurace ukládání obrázkových odkazů"). Prohledá všechny soubory v adresářové struktuře a ke každému se pokusí najít v K2 záznam na 9. straně.

Seznam souborů, které na 9. straně nikde nenašel, zobrazí a nabídne uživateli možnost smazat dané soubory. V opačeném režimu projde 9. stranu a odkazy a u každého se pokusí najít dle cesty obrázek.

 

Skript v režimu s prametrem 0, prohledává celou K2, v režimu s parametrem 1 pouze stav a záznamy, nad kterými je spuštěn.

 

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

Inputpath -

Cesta k adresáři s obrázky

Mode -

0=hledat soubory bez odkazu

1=hledat odkazy bez souboru

Book Contents

Book Index

Připojení dokumentu ke zboží

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH019

Soubor:Eshop_AddDocument.PAS

Popis skriptu: Skript je určen pro připojení dokumentu ke kartě zboží. Dokument se připojí na stranu Přílohy do záložky Odkazy. Je potřeba, aby byl soubor fyzicky uložen k e-shopu, aby se ke kartám zboží zkopírovaly pouze linky.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

DescrFormatString -

Přidá popis - formátovací text

RIDEshop -

Umožní zobrazení dokumentu na konkrétním eshopu. Pokud není zadán, dokument se připojí pouze ke kartě zboží.

TitleFormatStrig -

Přidá název - formátovací text

Book Contents

Book Index

Výmaz parametrů zboží na straně Parametry zboží

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH020

Soubor: RemoveUnusedParameters.PAS

Popis skriptu: Skript slouží pro smazání parametrů mimo zařazení na straně Parametry zboží.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

WithoutValueOnly - NE

Ano - smaže pouze ty parametry zboží mimo zařazení, které nemají nastavenou hodnotu.

Ne - smaže všechny parametry mimo zařazení.

Book Contents

Book Index

Import kategorií (import zboží) z excelu

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH019

Soubor: IMPORTCATEGORY.PAS

Popis skriptu: Skript umožní do vybraného webu/e-shopu import kategorií z excelu. Pomocí parametru pak lze také importovat zboží z Excelu. Při importu kategorií je nutno, aby měl e-shop již přiřazenou jednu nadřazenou kategorii a jednu podřízenou kategorii.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

RIDEshop -

Číslo e-shopu

RIDCategory -

Číslo nadřízené kategorie

InputhPathFile -

Vstupní cesta pro soubor (Excel)

ImportOnlyCategory - implicitně ANO

Ano - import pouze stromu kategorií, Ne - import katerogie + přidání zboží

GroupZBO -

Skupina zboží

Pozn.

Excel v hlavičce musí obsahovat následující údaje:

Pro kategorie: Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3, ...atd.

Pro zboží: Zkratka, Název, Krátky popis, Dlouhý popis, Cena, Skladová cena, Původní cena, ...atd

Book Contents

Book Index

Upozornění na nezaplacenou zálohu

Číslo procesu: ESH004

Id. číslo skriptu: FESH022

Soubor: UnpaidAdvanceNotification.PAS

Popis skriptu: Skript vyfiltruje všechny nezaplacené zálohy z e-shopu (dle parametru). Pro tento skript je potřeba vytvořit emailovou šablonu nad datovým modulem Přijaté zálohy, která bude rozesílána zákazníkům. Její vzor je k nalezení v adresáři SupportFiles\EmailTemplates. Dále pak je vhodné jej zařadit do plánovače úloh. Pokud je vyplněn Počet dní prodlení, email se odesílá automaticky prostřednictvím plánovače úloh. V případě, že počet dní není vyplněn, email se odešle jen jednou a vytvoří se aktivita. Pokud se v parametrech vyplní zodpovědná osoba, email s upozorněním na splatnost obdrží vždy.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

RIDEshop -

Číslo e-shopu

NumberOfDaysOfDelay -

Počet dní prodlení

ActivityType -

Typ aktivity

ActivitySpecification -

Specifikace aktivity

EmailResponsiblePerson -

Email zodpovědné osoby

NumberActionEmail -

Číslo akce šablony emailu

LanguageNumber -

Číslo jazyka

Book Contents

Book Index

Inicializace webových modulů

Číslo procesu: ESH003

Id. číslo skriptu: FESH024

Soubor: Eshop_InitWebModules.PAS

Popis skriptu:
Skript je určen pro jednoduchý přechod mezi starší a novou verzí e-shopu. Po spuštění dojde ke konverzi dat ze staršího responzivního e-shopu na novou verzi šablonovacího e-shopu. Konverze zajistí převod všech webových modulů, jejichž nastavení se liší pro novou verzi e-shopu (např. textové stránky). Skript lze spustit pouze nad knihou Weby a e-shopy, kde vybereme web/e-shop, pro který chceme konverzi spustit.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CopyTextsToAllLangs -

Skript přenáší texty implicitního jazyka. Pokud chceme přenést texty do všech jazyků, je potřeba tomuto parametr nastavit hodnotu True.

Book Contents

Book Index

Vyplnění názvu pro e-shop

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH025

Soubor: EshopFillEsName.PAS

Popis skriptu:
Skript doplní na záložku E-shop název zboží ze základních údajů o produktu. Skript lze spustit pouze nad kontejnerem zboží.

Adresa ve stromu:

Book Contents

Book Index

Nastavení příznaku novinka

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH026

Soubor: Eshop_SetNews.PAS

Popis skriptu:
Skript nastaví příznak Novinka na záložce E-shop pro nově přidané zboží (v parametrech lze nastavit, po jakou dobu je zboží považováno jako nové). Je možné také vymazat příznak Novinka u záznamů, které jej mají nastaveny. Aby skript fungoval správně, je potřeba mít na paměti, že nově založené zboží musí být přiřazeno do e-shopu - v opačném případě skript toto zboží nenajde.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

EshopRID - Skript přenáší texty implicitního jazyka. Pokud chceme přenést texty do všech jazyků, je potřeba tento parametr odsouhlasit na hodnotu "True".

Count - Počet zboží, které chci označit jako novinku.

NoOfLastDays - Jak staré zboží chci označit jako novinku (ve dnech - např. zboží založené před max. 30 dny).

DeleteFlagNew - Smazat předchozí novinky z e-shopu

Book Contents

Book Index

Export webových textů

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH027

Soubor: Eshop_WebText_Export.PAS

Popis skriptu:
Skript je určen pouze pro novou (šablonovací) verzi e-shopu. Umožňuje exportovat texty webu vč. překladů do XML souboru. Tuto možnost uvítají zejména ti, kteří přidávají vlastní texty webu a při reinstalaci o ně nechtějí přijít. Takto zůstanou zachovány v souboru, který lze posléze pomocí dalšího skriptu Eshop_WebText_Import.PAS naimportovat.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

FilePath - Výstupní XML soubor

WithoutTranslations - Neexportovat překlady; pokud je hodnota parametru false, skript provede export včetně překladů.

SelectedOnly - Parametr zapneme (true) v připadě, že nechceme provést export všech textů webu, ale pouze některé - v tom případě je nutné je v seznamu označit.

Book Contents

Book Index

Import webových textů

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH028

Soubor: Eshop_WebText_Import.PAS

Popis skriptu:
Skript je určen pouze pro novou (šablonovací) verzi e-shopu. Umožňuje importovat texty webu vč. překladů z XML souboru. Tuto možnost uvítají zejména ti, kteří přidávají vlastní texty webu. Po reinstalaci lze naimportovat soubor XML (nový nebo dříve vyexportovaný pomocí skriptu Eshop_WebText_Export.PAS), který texty zařadí tam, kam patří.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

FilePath - Cesta ke XML souboru

UpdateRecords - Pokud je parametr nastaven na hodnotu True, dojde k aktualizaci nalezených záznamů. V opačném případě, budou vytvořeny nové (je potřeba věnovat pozornost, aby nedocházelo k duplicitě záznamů).

WithoutTranslations - Pokud je parametr nastaven na hodnotu True, nedojde k importu překladů.

Book Contents

Book Index

Odpověď na dotaz z e-shopu

Číslo procesu: ESH003

Id. číslo skriptu: FESH029

Soubor: ES_ReportFromEshop.PAS

Popis skriptu: Skript je určen pro snadnou odpověď na dotazy, které jsou přijímány z webu/e-shopu. Aby skript mohl být spuštěn, jen potřeba mít vytvořenou šablonu pro email, na základě které bude zákazníkovi následně zaslán email. Dále pak je potřeba v knize Aktivity vyhledat tu, na kterou chceme odpovědět a vyplnit požadované parametry. Následně se otevře formulář, ve kterém lze formulovat odpověď na dotaz. Akce bude dokončena po stisknutí tlačítka Odeslat.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ActivityTypeAbbr- typ aktivity

Subject - Předmět emailu

EmailTemplateRidParameter - číslo RID šablony pro email, který má být zaslán v souvislosti s dotazem

LanguageNumber - Číslo jazyka, ve kterém má být odpověď zaslána.

LogoPictureHeaderAM - Obrázek hlavičky emailu

LogoPictureFooterAM - Obrázek patičky emailu

Book Contents

Book Index

Inicializace nového e-shopu

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH030

Soubor: InitNewEshop.PAS

Popis skriptu:
Skript je určen pro vytvoření základních textových stránek se všemi vyžadovanými poli. Tyto textové stránky následně přiřadí v Nastavení webu a e-shopu na záložce Specifické stránky do pole, kam patří. Dále pak založí 4 základní typy menu (eshopHeaderMenu, userProfile, userProfileSide, eshopFooterMenu) včetně jejich položek, tj. textových stránek. Skript lze spustit pouze nad knihou Weby a e-shopy, kde vybereme přílušný web/e-shop, pro který má být základní nastavení provedeno.

Adresa ve stromu:

Book Contents

Book Index

Export sitemap souborů

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH037

Soubor: Eshop_ExportSitemap.PAS

Popis skriptu:
Skript vygeneruje jeden soubor sitemap.xml, který obsahuje jak produkty, tak kategorie. Podle nastevené hodnoty parametru umí generovat produkty i kategorie do samostatných XML souborů a k nim jeden zastřešující sitemap index. V tomto režimu si také hlídá maximální limit 50 000 URL v jednom souboru, pokud by přesáhl, pak vytvoří další XML soubor, atd..
V případě CreateSitemapIndex = true lze ještě zapnout parametr CreateImageSiteMap. V tomto případě se bude generovat soubor navíc s odkazy na obrázky produktů.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CreateImageSiteMap - Generuje soubory s odkazy na obrázky produktů pokud je parametr nastaven na hodnotu True. Je nutné mít přidán parametr ImageServerRootUrl s URL adresou serveru s obrázky.

CreateSitemapIndex - Vygeneruje jeden soubor sitemap.xml, který obsahuje jak produkty, tak kategorie, kdy parametr CreateSitemapIndex má nastavenou hodnotu False. Pokud je parametr nastaven na True, generuje produkty i kategorie do samostatných XML souborů.

ExportFolder - Nastavení cílového adresáře pro export XML souborů.

ImageServerRootUrl - Přiřazení URL adresy serveru s obrázky.

ShopRID - RID obchodu.

UploadFolderFTP - Zadání cílového adresáře pro nahrání XML souborů na FTP.

UploadToFTP - Umožní nahrát vygenerované soubory na FTP.

PasswordFTP - Heslo pro nahrání XML souborů na FTP.

UserNameFTP - Uživatelské jméno pro nahrání XML souborů na FTP.

PortFTP - Port FTP serveru pro nahrání XML souborů na FTP.

ServerFTP - FTP server pro nahrání XML souborů na FTP.