Book Contents

Book Index

Export a import dat

V případě, že je potřeba převést data a jejich nastavení z jednoho mandanta do druhého, je možné pro vybrané číselníky využít tohoto nástroje. V modulu Majetek se to týká číselníku Plány majetku. Principem je schopnost programu vyexportovat z IS K2 data vybraného číselníku do souboru "*.xml", pojmenovat jej a umístit kdekoliv na síť. Poté je možné z uloženého souboru vybrat jen některé údaje a ty opět v jiném mandantovi načíst do K2.

Práce s touto funkcí je ošetřena právem a předpokládá se její využívání především správci IS K2.

pic_1099

Obr.: Formulář funkce Export a import dat s nabídkou číselníků

Postup:

V modulu Majetek se bude Export a import dat využívat především v případě legislativních změn. Výrobce přednastaví nové plány majetku u mandanta INIT nebo DEMO a po reinstalaci nové verze IS K2 u uživatele se pomocí tohoto nástroje plány převedou do mandantů uživatele.

Nejprve si tedy uživatel po spuštění funkce otevře záložku Export a vybráním číselníku otevře klasický formulář operačního systému pro zadání místa uložení souboru a jeho názvu. Po provedení akce se přihlásí do K2 tam, kam chce data načíst a po spuštění funkce vybere stejný číselník na záložce Import. Otevře se mu opět komunikační okno operačního systému, uživatel otevře uložený soubor a vybere z něj pouze ty plány majetku, které chce importovat. Výběr provede po jednom nebo označením "hvězdičkami". Pomocí klávesy Enter se naimportuje plán, na kterém je pravítko. Pomocí klávesy F4 se naimportují všechny plány označené hvězdičkou.Na závěr se zobrazí chybové hlášení.

pic_1100

Obr.: Chybové hlášení