Book Contents

Book Index

Provedené změny a jejich obsah

Ve verzi K2 ori byla provedena změna, tykájící se změn identifikátoru počítaných polí a datových tříd.

Book Contents

Book Index

Změna počítaných polí

Došlo ke změně názvů a zrušení aliasů u standardních počítaných polí.

Tento zásah má dopad na téměř vše v IS K2. Kromě standardu, který je celý zkonvertován a přepsán na nové identifikátory, je potřeba tyto úpravy provést i do zákaznických úprav aplikace.

Úpravy se budou týkat následujících oblastí:

Book Contents

Book Index

Definovaná pravidla pro nové počítané pole

Pro udržení jednotného pojmenování, jak při vytváření nových počítaných polí, tak při přepisu původních identifikátorů, bylo nutné definovat jasná pravidla, podle kterých se názvy počítaných polí vytvářejí. Tato pravidla musí být dodržena každým vývojářem standardu IS K2, a je výrazně doporučeno tuto definici dodržovat i při tvorbě speciálních úprav.

Book Contents

Book Index

Konvence pro počítaná pole

Book Contents

Book Index

Změna datových tříd

Když se měnily názvy počítaných polí, vzaly se při jednom i datové třídy, kde došlo ke standarizaci názvů. Nově jsou již ve verzi K2 ori datové třídy pojmenovány podle těchto pravidel, jako prefix vždy začíná písmenem T a následuje anglický název tabulky např. Article a nakonec jako suffix je použita zkratka DM, příkl. místo TD_Zbo je nově TArticleDM.

Book Contents

Book Index

Přechod z K2 luna.09

V této kapitole bude popásno, jak přejít na verzi K2 ori z verze K2 luna.09.

Před přechodem se doporučuje si nastudovat novinky a přechod z verze K2 luna.05 na K2 gaia.

Book Contents

Book Index

Schéma reinstalace K2 luna.09

Jednotlivé konverze, kterými lze převést úpravy, tak aby fungovaly pro novou verzi, budou popsány v následujícím textu. Většina akcí se provádí v rámci reinstalace. Výchozím bodem pro vysvětlení je tedy schéma reinstalace, které postupně v následujícím textu rozebereme. V této kapitole bude pospána reinstalace z verze K2 luna.09.

pic_6598

Obr. Schéma reinstalace

Book Contents

Book Index

Předinstalační příprava

V první fázi je potřeba připravit IS K2 verzi K2 luna.09 k přechodu na novou verzi. Jedná se o tzv. předinstalační přípravu. Zde se ještě nenacházíme v samotném reinstalačním procesu. Tuto fázi řeší Předinstalační příprava. Jakmile máme vše připraveno, můžeme přistoupit k samotné reinstalaci.

Upozornění

Při přechodu na verzi K2 ori, musíme vždy vycházet z verze K2 luna.09 nebo z verze K2 gaia.05. Zároveň platí, že všechny zákaznické úpravy musí být na této verzi funkční.

Book Contents

Book Index

Reinstalace - fáze 1/3 K2 luna

V první části již samotné reinstalace se provádí konverze struktur, které obsahují identifikátory, které se přejmenovaly. Jedná se o konverzi zákaznických K2 skriptů, AM sestav, rozšíření v Návrháři objektů, modifikací a vlastních univerzálních formulářů a nakonec také standardní formuláře. Celou konverzi provádí funkce, která je detailně popsána dále v textu, a je spuštěna instalátorem nad K2 ještě ve verzi K2 luna.09 Kompletní výstup je pak ukládán do adresáře Convert2022.

Upozornění

V této fázi není v IS K2 změněna žádná zákaznická úprava. Všechny jsou připraveny ve složce SupportedFiles/Convert2022.

Book Contents

Book Index

Reinstalace - fáze 2/3 K2 gaia

Následuje výměna binárních souborů na novou verzi K2 gaia,.

Na nové verzi se dále spouští povinná inicializace, která provede konverzi dat, která v IS K2 obsahují uložené identifikátory a také konverzi uložených objektů.

Na této verzi se ještě nespouští funkce 790 (která vrací to co zkonvertovala funkce 791).

Důležite zde je, že po reinstalaci na K2 gaia.05 se do K2 vstoupí pouze aby proběhla kontrola měny, dph a celních sazebníků, případně spuštění povinné inicializace, pokud nedoběhla během reinstalace. V žádném případě se nesmí spustit žádná aktualizace rozšíření, nebo změnit v reinstalačním manažeru nastavení.

Book Contents

Book Index

Reinstalace - fáze 3/3 K2 ori

Následuje výměna binárních souborů na novou verzi K2 ori, konverze počítaných polí a datakonextů.

Na nové verzi se dále spouští povinná inicializace, která provede konverzi dat, která v IS K2 obsahují uložené identifikátory a také konverzi uložených objektů.

Na závěr se spustí funkce číslo 790, která vše co se zkonvertovalo funkcí 791, vrátí zpět do IS K2.

Poznámka

Samozřejmostí reinstalačního procesu, jsou operace známé z předchozích verzí, jako například kontrola struktur databází, aktualizace rozšíření návrháře objektů apod.

Book Contents

Book Index

Doporučení po reinstalaci

Je nutné celou reinstalaci provést nejprve v testovacím režimu, kdy se celá K2 reinstaluje na novou verzi, odladí problémy v zákaznických úpravách a provede se testování uživateli. Následně se provede ostrá reinstalace s tím, že všechny připravené zákaznické úpravy se po reinstalaci převedou na ostrou K2 pomocí funkce Přenos customizací, nebo se opravené soubory v průběhu reinstalace nahrají do adresáře \SupportedFiles\Convert2022 do struktur, které jsou popsány v následujících kapitolách pro zpracování funkcí 790.