Book Contents

Book Index

Notifikace - přijetí zprávy

Po nastavení všech parametrů notifikace a provedení akce, na niž chceme upozorňovat, program K2 zašle notifikaci jak do systému K2, tak na zařízení, které jsme si zvolili pro přijímání notifikací.

pic_2648
Obr.: Pracovní plocha - počet notifikací

Jednotlivá upozornění se zobrazují ve sloupci notifikací, nejnovější se řadí nahoru. O počtu notifikací, které jsme si ještě "nevyzvedli" nás informuje bublina s červeným číslem (v červeném kroužku na obrázku výše).

Po stisknutí bubliny v levém sloupci se ve středním sloupci zobrazí došlé notifikace.

pic_3168
Obr.: Pracovní plocha - notifikace ve středním sloupci


Zpracování notifikace

Např. jsme si nastavili notifikaci na potvrzení faktury vydané. Po přijetí notifikace (v zeleném rámečku) se můžeme na daný doklad přepnout dvojklikem levého tlačítka myši (viz. obrázek níže). Tím upozornění zmizí z pravého sloupce pracovní plochy a sníží se počet notifikací v červené bublině. Upozornění lze také vymazat (zpracovat) ze sloupce, aniž bychom museli doklad otevírat, a to stisknutím "fajfky" umístěné v pravé části sloupce u dané notifikace. "Fajfka" je viditelná, pouze pokud po ní přejedeme kurzorem myši.

pic_3163
Obr.: Pracovní plocha - přijatá notifikace

pic_2684
Obr.: Potvrzená faktura vydaná

pic_2452
Obr.: Formulář Notifikační systém

Se zpracováním notifikací také souvisí tlačítka na formuláři Notifikační systém. Popis jejich funkčnosti je popsán v kapitole Notifikační systém.

Book Contents

Book Index

Notifikace - vynucení kontroly nastavení

V nastavení notifikací je možnost definovat tzv. formátovače notifikací. Jedná se o formát zobrazovaných zpráv, které přicházejí při vyvolání notifikace na vybraná zařízení. To, že existuje neplatný formátovač, hlásí IS K2 po přihlášení každému uživateli, který má nastaveno tzv. Servisní právo.

pic_5472.png

Obr. Hlášení o problémech v notifikacích

Seznam všech chybných formátovačů zobrazíme v sekci nastavení notifikací, pomocí stisku tlačítka Nástroje / Kontrola na záložce Formátovače. Po provedení kontroly nastavení je potřeba formulář zavřít tlačítkem OK, aby se uložily nejen případné opravy chyb v objektech, ale také informace o datu a verzi kdy byla kontrola provedena.

pic_5473.png

Obr. Nastavení notifikací

Po spuštění se zobrazí seznam neplatných formátovačů a případné další problémy, které jsou pouze informativní, například - uživatel nemá propojení s kontaktní osobou. Kvůli tomuto pak nemůže přijímat notifikace.

pic_5474.png

Obr. Kontrola platnosti formátovačů v notifikacích

Opravu formátovačů provedeme ve stejném formuláři jako kontrolu, pomocí stisku tlačítka Nástroje / Konverze na záložce Formátovače.