Book Contents

Book Index

Schéma reinstalace

Jednotlivé konverze, kterými lze převést úpravy, tak aby fungovaly pro novou verzi, budou popsány v následujícím textu. Většina akcí se provádí v rámci reinstalace. Výchozím bodem pro vysvětlení je tedy schéma reinstalace, které postupně v následujícím textu rozebereme.

pic_5441.png

Obr. Schéma reinstalace

Book Contents

Book Index

Předinstalační příprava

V první fázi je potřeba připravit IS K2 ve verzi K2 luna.05 k přechodu na novou verzi. Jedná se o tzv. předinstalační přípravu. Zde se ještě nenacházíme v samotném reinstalačním procesu. Tuto fázi řeší Předinstalační příprava. Jakmile máme vše připraveno, můžeme přistoupit k samotné reinstalaci.

Upozornění

Při přechodu na verzi K2 gaia, musíme vždy vycházet z verze K2 luna.05. Zároveň platí, že všechny zákaznické úpravy musí být na této verzi funkční.

Book Contents

Book Index

Reinstalace – fáze 1/2 – K2 luna.05

V první části již samotné reinstalace se provádí konverze struktur, které obsahují identifikátory, které se přejmenovaly. Jedná se o konverzi zákaznických K2 skriptů, AM sestav, rozšíření v Návrháři objektů, modifikací a vlastních univerzálních formulářů a nakonec také standardní formuláře. Celou konverzi provádí funkce, která je detailně popsána dále v textu, a je spuštěna instalátorem nad K2 ještě ve verzi K2 luna.05. Kompletní výstup je pak ukládán do adresáře Convert2021.

Upozornění

V této fázi není v IS K2 změněna žádná zákaznická úprava. Všechny jsou připraveny ve složce SupportedFiles/Convert2021.

Book Contents

Book Index

Reinstalace – fáze 2/2 – K2 gaia

Následuje výměna binárních souborů na novou verzi K2 gaia, konverze databázových struktur. V rámci konverze struktur je také provedena konverze rozšíření souborových modulů a také všech tabulek, které vznikly, ze skriptu nebo jiných zdrojů tak, aby podporovaly unicode. Jednotlivé konverze jsou popsány dále v textu.

Na nové verzi se dále spouští povinná inicializace, která provede konverzi dat, která v IS K2 obsahují uložené identifikátory a také konverzi uložených objektů.

Na závěr se spustí funkce číslo 790, která vše co se zkonvertovalo funkcí 791, vrátí zpět do IS K2.

Poznámka

Samozřejmostí reinstalačního procesu, jsou operace známé z předchozích verzí, jako například kontrola struktur databází, aktualizace rozšíření Návrháře objektů, konverze databází apod.

Book Contents

Book Index

Doporučení po reinstalaci

Je nutné celou reinstalaci provést nejprve v testovacím režimu, kdy se celá K2 reinstaluje na novou verzi, odladí problémy v zákaznických úpravách a provede se testování uživateli. Následně se provede ostrá reinstalace s tím, že všechny připravené zákaznické úpravy se po reinstalaci převedou na ostrou K2 pomocí funkce Přenos customizací, nebo se opravené soubory v průběhu reinstalace nahrají do adresáře \SupportedFiles\Convert2021 do struktur, které jsou popsány v následujících kapitolách pro zpracování funkcí 790.