Book Contents

Book Index

Role

Role jsou seskupení jednotlivých kontaktních osob pro workflow. Při navrhování postupu jsou role zadávány ke krokům postupu. Kontaktním osobám, zařazeným do těchto rolí, jsou v procesech vytvářeny konkrétní kroky (úkoly), určené ke zpracování.

Kontaktní osoby lze do rolí zařadit buď přímo v číselníku Role, nebo v Organizační jednotce v rámci Organizační struktury.

Book Contents

Book Index

Kniha Role

Kniha Role obsahuje seznam všech seskupení kontaktních osob pro workflow. Z těchto Rolí se pak při navrhování postupu ve Vlastnostech kroku postupu vybírá konkrétní Role (viz Verzované postupy - Vlastnosti). Role jsou využívány pro určení toho, kterým kontaktním osobám má být v konkrétním procesu vytvořen krok.

Obr.: Role - kniha

Popis polí:

s

Označení rolí hvězdičkou (např. pro Hromadné vložení rolí uživateli, viz níže).

Zkratka

Zkratka role.

Jméno

Jazykový název skupiny.

Číslo

Unikátní interní číslo role přidělené programem.

Hromadné vložení rolí

Po označení role hvězdičkou (označení role a stisknutí kláves Shift + Enter) a vybrání nabídky Formulář / Hromadné akce / Přidat osobu do role se zobrazí formulář Hromadná změna. V tomto formuláři lze vybrat:

Book Contents

Book Index

Role - základní údaje (1. strana)

Vytvoření Role provedeme zadáním povinného pole - Zkratky (tato musí být jedinečná) a nepovinného pole Název. Název můžeme lokalizovat tlačítkem Jazykový název (viz Parametry uživatele - Jazyk).

Na první straně knihy Role se kromě zadání základních údajů zařazují do role Kontaktní osoby. V části Osoby stiskneme klávesu Ins - zobrazí se výběr kontaktních osob, nastavíme pravítko na příslušnou osobu a stiskneme klávesu Enter.

Kontaktní osobu lze z Role odebrat klávesou Del.

pic_584

Obr.: Role - 1. strana po stisknutí Ins v tabulce Osoby

Book Contents

Book Index

Role - výskyt (2. strana)

Na 2. straně Role se na záložce Postup zobrazují verzované postupy a kroky, ve kterých je Role zařazena.

pic_4114

Obr.: Role - 2. strana - záložka Postup

Na záložce Org. struktura se zobrazují části organizační struktury, ve kterých je Role zařazena.

pic_4115

Obr.: Role - 2. strana - záložka Org. struktura