Book Contents

Book Index

Vázání podřízeného dokladu s nadřízeným

Vážeme-li např. fakturu k objednávce z knihy faktur, stiskneme v prohlížení klávesy Alt+F5 a z vyvolaného formuláře vybereme klávesou Enter požadovaný doklad. Seznam svázaných dokladů si můžeme prohlédnout na 5. straně dokladu.

Pokud chceme např. k volné faktuře vytvořit dodatečně zcela novou objednávku, postupujeme takto:

Odpojení dokladů se provádí stejným způsobem (klávesou Alt+F5). Stejným způsobem zrušíme všechny existující vazby v multidokladech.

Pozn.: Není možné párovat ani odpojovat faktury, jejichž Datum UZP je v blokovaných periodách. Rovněž nelze vázat doklady s různou metodou výpočtu DPH.