Book Contents

Book Index

Prodej / Zpracování zakázek

Book Contents

Book Index

Ceny

Book Contents

Book Index

Ceník zboží

Číslo procesu: CIS008, ZAK007

Ident. č. sestavy: SCIS017

Soubor: ZB_CEN01.AM

Popis sestavy: Ceník zboží.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Ceny] [Ceníky]

Parametry sestavy:

DisplZer - Ano

Ano - zobrazí nulové.

ShowDealCat - Ano

Ano - zobrazí cenové skupiny.

ShowInEuro - Ne

Ano - zobrazí přepočet na EURO podle aktuálního kurzu.

ShowNonArticle - Ano

Ano - zobrazí i nezbožní položky.

Book Contents

Book Index

Ceník zboží pro zákazníka

Číslo procesu: CIS008, ZAK007

Ident. č. sestavy: SCIS009

Soubor: BAZ_CENZBO.AM

Popis sestavy: Ceník zboží pro jednotlivé zákazníky. Tiskne údaje z 5. strany karty Zboží a tiskne zboží, které je ve vyhodnocovacím filtru. Pokud bude parametr "PrintPage7" nastaven na hodnotu "Ano", tiskne odběratelské ceny ze 7. strany karty Zákazníků bez ohledu na filtr zboží.

Pozn.: Sestava nezobrazuje ceny, které se vypočítávají teprve v momentě vložení zboží do dokladu. Jde o ceny, které se napočítávají na základě aktivované volby Odběratelské ceny v produktové skupině na kartě Zboží a dále o ceny s příznakem Relativní.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Ceny] [Ceníky]

Parametry sestavy:

Articles - 1

0 - zobrazí zkr. zboží; 1 - název; 2 - název i zkratku.

CompanyByPage - Ne

Ano - odstránkuje před každým dalším zákazníkem.

FiltrZbo - Ano

Zobrazit údaje z filtru Zboží Ano x Ne (funkční jen pokud PrintPage7 je nastaven na "Ne").

All_in_def_cur - Ne

Ano - zobrazí vše v jedné (defaultní) měně.

PrintPage7 - Ne

Ano - zobrazí odběratelské ceny ze 7. strany karty Zákazníka; Ne - zobrazí 5. stranu karty Zboží.

WithVAT - Ano

Ano - zobrazí ceny s DPH; Ne - zobrazí ceny bez DPH.

SuppressKindOfPrices - Ne

Ano - skryje sloupec Druh ceny; Ne - neskryje.

Book Contents

Book Index

Katalog zboží

Číslo procesu: CIS007

Ident. č. sestavy: SCIS056

Soubor: ARTICLEPICT.AM

Popis sestavy: Katalog zboží s informacemi o ceně, množství na skladě a objednaným množstvím. Zobrazovaná cena odpovídá aktuální prodejní ceně pro cenovou skupinu či odběratele dle nastavení polí Cenová skupina, Firma a Měna v dolním panelu v knize Zboží. (Cenu lze zobrazit ve sloupci Cenová skupina ("CFDealC")).

Pokud má zboží obrazový náhled, zobrazí i obrázek zboží.

Adresa ve stromu: [Prodej/Zpracování zakázek] [Základní data] [Zboží] [Seznamy zboží]

Parametry sestavy:

ConclusionText

Text na konci sestavy.

HideDescription - Ne

Ano - skryje text nad obrázkem.

MainTitle

Hlavní titulek sestavy.

PictureFolder - PICTK2

Typ obrázku.

ShowAmount - Ano

Ano - zobrazí aktuální množství na skladě.

ShowOrder - Ano

Ano - zobrazí aktuální objednané množství.

ShowPrice - Ano

Ano - zobrazí informaci o prodejní ceně. Ne - nezobrazí prodejní cenu zboží.

SortBy - 0

Hodnoty 0 - setřídí zboží podle čísla zboží, 1 - setřídí zboží podle zkratky 1, 2 - setřídí zboží podle zkartky 2, 3 - setřídí zboží podle názvu

SubTitle

Text pod hlavním nadpisem.

ARTICLEPICT

Book Contents

Book Index

Podokno náhledu - Ceny zboží

Číslo procesu: ZAK007

Ident. č. sestavy: SSPR014

Soubor: Sub_Goods_Prices.am

Popis sestavy: Sestava podokna náhledu. Zobrazuje nadefinované prodejní ceny aktuální karty Zboží. Je-li v Parametrech mandanta nastaveno Používat datumové ceny on-line, pak před obecně platnou cenou má přednost aktuálně platná datumová cena (je-li definována).

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

pic_3132

Book Contents

Book Index

Nabídky

Book Contents

Book Index

Zakázka s obrázky

Číslo procesu: ZAK014,CRM003

Ident. č. sestavy: SZAK001

Soubor: OFFERPICT.AM

Popis sestavy: Zobrazí zakázku i s obrázky produktů.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zákldní data] [Zakázky] [Tisk dokladů - vyhodnocení]

Parametry sestavy:

PictureFolder - PictK2

Typ obrázku.

LogoPictureHeader - PICTK2

Patametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Book Contents

Book Index

Zakázka

Číslo procesu: ZAK014

Ident. č. sestavy: SZAK002

Soubor: ZAK_DOK01.AM

Popis sestavy: Zakázka odběratele.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky]

[Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Tisk dokladů - vyhodnocení]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu).

BarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CataloguePrice - Ano

Ano - zobrazí katalogové ceny u položek.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1.strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

JCKindItem -

Seznam druhů, které se tisknou ve stromu průvodek (více druhů je potřeba oddělit středníkem).

JCTreeLevel - 1

0 - zobrazí u položek všechny úrovně průvodek, 1 - bez průvodek 2,3,4... - počet úrovní.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LineBetweenItems - Ne

Ano - oddělí od sebe jednotlivé položky čárkovanou linkou.

LogoPictureFooter - 0

Patametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Patametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

TaxRecapitulation - Ano

Ano - zobrazí se daňová rekapitulace.

TermsOfDelivery - Ano

Ano - U položek zobrazí text "Termín dodání", Ne - zobrazí text "Platnost nabídky do:".

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu.

TotalAmount - Ne

Ano - zobrazí informaci o celkovém množství.

TotalItems - Ne

Ano - zobrazí informaci o celkovém počtu položek.

Weight - Ne

Ano - zobrazí hmotnost jednotlivých položek a celkovou hmotnost "dokladu".

Book Contents

Book Index

Kontrakty

Book Contents

Book Index

Statistika kontraktů prodeje

Číslo procesu: ZAK001

Ident. č. sestavy: SZAK122

Soubor: CT_STSALE01.AM

Popis sestavy: Statistika prodeje.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Kontrakty]

Parametry sestavy:

Group1 - 9

Setřídění 1.

Group2 - 6

Setřídění 2.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

ReportTitle

Nadpis sestavy.

ShowDetails - Ano

Ano - zobrazí detaily.

CT_STSALE01

Book Contents

Book Index

Zakázky

Book Contents

Book Index

Seznam zakázek

Číslo procesu: ZAK014

Ident. č. sestavy: SZAK003

Soubor: ZAK_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam zakázek.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

ShowDocDescription - Ne

Ano - zobrazí popis dokladu.

Book Contents

Book Index

Seznam zakázek - slevy

Číslo procesu: ZAK014

Ident. č. sestavy: SZAK066

Soubor: ZAK_SEZ03.AM

Popis sestavy: Vypíše seznam zakázek a jejich položek, pokud existuje na položce červené "s". Následuje žebříček nejčastěji slevovaných položek.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

SortMethod - 0

Způsob setřídění.

NoInteractive - Ne

Ano - skryje úvodní formulář.

Book Contents

Book Index

Seznam zakázek - zálohy

Číslo procesu: ZAK014

Ident. č. sestavy: SZAK004

Soubor: ZAK_SEZ02.AM

Popis sestavy: Sestava vytiskne seznam zakázek, které obsahují položku záloha nebo odečet zálohy. Seznam je seskupen podle odběratelů a dále pak podle zakázek. Za každou zakázku je k dispozici rozdíl mezi zaplacenými zálohami a odpočty záloh. Totéž je možné sledovat i za jednotlivé odběratele. U každé zakázky je uvedena výše zálohy Brutto, ve sloupci Netto je uvedena výše zaplacené zálohy netto, dále odpočet zálohy netto a brutto, kolik bylo zaplaceno na zálohové faktuře a kolik případně ještě zbývá zaplatit. Existují-li volné vydané faktury zálohové, pak se v seznamu také zobrazí, ale bez čísla zakázky.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

OnlyConfirmedInvoice - Ano

Ano - zobrazí pouze položky s potvrz. dokl.

OnlyUnmatched - Ne

Ano - zobrazí pouze takové doklady, které nemají vyúčtovanou zálohu; Ne - vše.

Book Contents

Book Index

Seznam zakázek se zálohami

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK160

Soubor: ZAKOBV01.AM

Popis sestavy: Seznam zakázek s výpisem záloh v setřídění podle zákazníka, zakázky a zálohy.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

OnlyUnmatched - Ne

Ano - zobrazí pouze zálohy, které jsou nedočerpané.

ShowBothCurr - Ne

Ano - zobrazí doklad v měně zálohy i měně firmy.

ShowTotals - Ano

Ano - zobrazí součty za seskupení a za sestavu.

ZAKOBV01

Book Contents

Book Index

Výpis zakázek

Číslo procesu: ZAK014

Ident. č. sestavy: SZAK005

Soubor: ZAK_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis zakázek

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

SupressSum - Ne

Ano - schová celkem za položky.

Book Contents

Book Index

Objednávky přijaté

Book Contents

Book Index

Kupní smlouva

Číslo procesu: ZAK006

Ident. č. sestavy: SZAK073

Soubor: OBP_DOK03.AM

Popis sestavy: Kupní smlouva.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Objednávky přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

SupplayerCode - Ne

Ano - tiskne kód dodavatele ze 4. strany karty Zboží.

MaturityDays - 0

Počet dnů splatnosti. Pokud není tento parametr zadán, plní se z karty Zákazníka.

Penalty - 0

Penále, pokud není tento parametr zadán, plní se z karty Zákazníka.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Book Contents

Book Index

Objednávka přijatá

Číslo procesu: ZAK002, ZAK006

Ident. číslo sestavy: SZAK054

Soubor: OBP_DOK01.AM

Popis sestavy: Objednávka přijatá. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Objednávky přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CataloguePrice - Ano

Ano - zobrazí katalogové ceny u položek.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

JCKindItem -

Seznam druhů, které se tisknou ve stromu průvodek (více druhů je potřeba oddělit středníkem).

JCTreeLevel - 1

0 - zobrazí u položek všechny úrovně průvodek, 1 - bez průvodek 2,3,4... - počet úrovní.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LineBetweenItems - Ne

Zobrazí dělící čáru mezi položkami.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

QRCode - 1

Zobrazení QR kódu. Kód obsahuje hodnoty: číslo účtu, částka, měna, variabilní symbol, konstantní symbol, datum splatnosti, zpráva pro příjemce. Pokud některá hodnota bude chybět, do kódu se nevloží.

Hodnoty:

0 - QR kód nezobrazí.

1 - zobrazí slovenský QR kód, pokud je stát z fakturační adresy Slovensko, jinak zobrazí QR Invoice.

2 - zobrazí vždy QR Invoice.

3 - zobrazí vždy slovenský QR kód.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

TaxCreditNoteConfirmation - Ne

Ano - zobrazí potvrzení o převzetí opravného daňového dokladu.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

TotalAmount - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovým množstvím.

TotalItems - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovým počtem položek.

Weight - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovou hmotností.

Book Contents

Book Index

Proforma faktura

Číslo procesu: ZAK006

Ident. číslo sestavy: SZAK055

Soubor: OBP_DOK02.AM

Popis sestavy: Proforma faktura. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Objednávky přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

BankContacts - 2

0 - informace o bankovním spojení se nezobrazí; 1 - informace se zobrazí jen v hlavičce; 2 - jen v sekci nad položkami; 3 - informace o bankovním spojení se zobrazí v hlavičce i v sekci nad položkami; hodnoty 4 - 6 odpovídají hodnotám 1 - 3, jen místo zkratky banky se zobrazí název banky.

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CataloguePrice - Ano

Ano - zobrazí katalogové ceny u položek.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

JCKindItem -

Seznam druhů, které se tisknou ve stromu průvodek (více druhů je potřeba oddělit středníkem).

JCTreeLevel - 1

0 - zobrazí u položek všechny úrovně průvodek, 1 - bez průvodek 2,3,4... - počet úrovní.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LineBetweenItems - Ne

Zobrazí dělící čáru mezi položkami.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

QRCode - 1

Zobrazení QR kódu. Kód obsahuje hodnoty: číslo účtu, částka, měna, variabilní symbol, konstantní symbol, datum splatnosti, zpráva pro příjemce. Pokud některá hodnota bude chybět, do kódu se nevloží.

Hodnoty:

0 - QR kód nezobrazí.

1 - zobrazí slovenský QR kód, pokud je stát z fakturační adresy Slovensko, jinak zobrazí QR Invoice.

2 - zobrazí vždy QR Invoice.

3 - zobrazí vždy slovenský QR kód.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

TaxRecapitulation - Ano

Ano - zobrazí daňovou rekapitulaci dokladu.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

TotalAmount - Ne

Ano - zobrazí informaci o celkovém množství.

TotalItems - Ne

Ano - zobrazí informaci o celkovém počtu položek.

Book Contents

Book Index

Seznam objednávek

Číslo procesu: ZAK006

Ident. č. sestavy: SZAK056

Soubor: OBP_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam objednávek přijatých.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Objednávky přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Výpis objednávek

Číslo procesu: ZAK006

Ident. č. sestavy: SZAK057

Soubor: OBP_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis objednávek přijatých.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Objednávky přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

SuppressSum - Ne

Ano - potlačí sumy za jednotlivé doklady.

Book Contents

Book Index

Rezervační listy

Book Contents

Book Index

Rezervační list

Číslo procesu: EXP008

Ident. číslo sestavy: SZAK051

Soubor: REZ_DOK01.AM

Popis sestavy: Rezervační list. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Rezervační listy] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 1

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CataloguePrice - Ano

Ano - zobrazí katalogové ceny u položek.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

JCKindItem -

Seznam druhů, které se tisknou ve stromu průvodek (více druhů je potřeba oddělit středníkem).

JCTreeLevel - 1

0 - zobrazí u položek všechny úrovně průvodek, 1 - bez průvodek 2,3,4... - počet úrovní.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LineBetweenItems - Ne

Zobrazí dělící čáru mezi položkami.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

TaxRecapitulation - Ano

Ano - zobrazí daňovou rekapitulaci.

Title -

Zobrazí zadaný text jako název sestavy.

Book Contents

Book Index

Seznam rezervačních listů

Číslo procesu: ZAK006

Ident. číslo sestavy: SZAK052

Soubor: REZ_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam rezervačních listů.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Rezervační listy] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Výpis rezervačních listů

Číslo procesu: ZAK006

Ident. číslo sestavy: SZAK053

Soubor: REZ_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis rezervačních listů.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Rezervační listy] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Dodací listy vydané

Book Contents

Book Index

Balící list

Číslo procesu: EXP004

Ident. č. sestavy: SZAK069

Soubor: DLV_DOK02.AM

Popis sestavy: Položky jsou seřazeny podle Zkratky a Popisu z poznámek položek typu PC - Balící list. Množství a jednotky odpovídají údajům z poznámek. Netto/Mj - je cena položky z faktury. Pokud součet množství na poznámkách PC je menší než množství na položce DLV, pak se zbytek zařadí do skupiny nezařazeno. Červeně je zvýrazněno: Jednotka - pokud neodpovídá jednotka z poznámky PC, žádné alt. jednotce položky DLV; Množství - pokud součet množství na poznámkách PC je větší než množství na položce DLV; Název zboží - vždy, když je nějaká nesrovnalost.

Adresa ve stromu:[Prodej / Zpracování zakázek] [Dodací listy vydané] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

BarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CarData - Ano

Ano - zobrazí údaje o autě.

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ano

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

FormerInvoice - 1

Zobrazí odkaz na původní fakturu ve tvaru: 0 – variabilní symbol, 1 – číslo, 2 – číslo a variabilní symbol při tisku faktury jako Opravného daňového dokladu.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

Location - Ne

Ano - zobrazí umístění

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

Price - 0

0 - nozbrazí žádnou cenu, 1 - zobrazí plánovanou cenu, 2 - zobrazí cenu faktury, 3 - skladovou.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @vyst;27;47;0;83

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname. Obrázek musí být vždy ve formátu Logname.png a umístěn v adresáři Pictures.

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

Book Contents

Book Index

Dodací list

Číslo procesu: EXP002

Ident. číslo sestavy: SZAK058

Soubor: DLV_DOK01.AM

Popis sestavy: Dodací list. Sestava umožňuje ukládání parametrů do "*.xml" souboru. Je možný hromadný export do "*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Dodací listy vydané] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

BarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ano

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

FormerInvoice - 1

Zobrazí odkaz na původní fakturu ve tvaru: 0 – variabilní symbol, 1 – číslo, 2 – číslo a variabilní symbol při tisku faktury jako Opravného daňového dokladu.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

JCKindItem -

Seznam druhů, které se tisknou ve stromu průvodek (více druhů je potřeba oddělit středníkem).

JCTreeLevel - 1

0 - zobrazí u položek všechny úrovně průvodek, 1 - bez průvodek 2,3,4... - počet úrovní.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

Location - Ne

Ano - zobrazí umístění.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

NumberOfOrders - 0

0 - číslo objednávky se zobrazí jen v hlavičce, 1 - číslo objednávky je v hlavičce i v položkách, 2 - číslo objednávky se zobrazí jen na položce, 3 - číslo objednávky se zobrazí v hlavičce a jen na položkách připojených z jiné zakázky.

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

Price - 0

0 - nezobrazí ceny položek, 1 - zobrazí plánovanou cenu, 2 - fakturovanou, 3 - skladovou.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

TotalAmount - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovým množstvím.

TotalItems - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovým počtem položek.

Weight - Ano

Ano - zobrazí hmotnost jednotlivých položek a celkovou hmotnost "dokladu".

Book Contents

Book Index

Dodací list bez faktury

Číslo procesu: ZAK008

Ident. č. sestavy: SZAK007

Soubor: PR_VYDZAK.AM

Popis sestavy: Dodací list bez faktury - pouští se nad knihou Zakázek.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - Sign - @vyst;27;47;0;83

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname. Obrázek musí být vždy ve formátu Logname.png a umístěn v adresáři Pictures.

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

SupplFromArticles - 0

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží, jinak zobrazí zadaný typ dodatku z karty Zboží (např. dodatek typu DB).

SupplFromClient - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka, jinak zobrazí zadaný typ dodatku z karty Zákazníka (např. dodatek typu DZ).

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

Book Contents

Book Index

Seznam dodacích listů

Číslo procesu: EXP002

Ident. číslo sestavy: SZAK059

Soubor: DLV_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam dodacích listů vydaných.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Dodací listy vydané] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Výpis dodacích listů

Číslo procesu: EXP002

Ident. č. sestavy: SZAK060

Soubor: DLV_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis dodacích listů vydaných.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Dodací listy vydané] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

SupressSum - Ne

Ano - potlačí sumy za jednotlivé doklady.

Book Contents

Book Index

Faktury vydané

Book Contents

Book Index

Faktura vydaná

Číslo procesu: EXP009

Ident. č. sestavy: SZAK009

Soubor: VF_DOK01.AM

Popis sestavy: Faktura vydaná

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu).

BankContacts - 3

0 - informace o bankovním spojení se nezobrazí; 1 - informace se zobrazí jen v hlavičce; 2 - jen v sekci nad položkami; 3 - informace o bankovním spojení se zobrazí v hlavičce i v sekci nad položkami; hodnoty 4 - 6 odpovídají hodnotám 1 - 3, jen místo zkratky banky se zobrazí název banky.

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 1

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CataloguePrice - Ano

Ano - zobrazí katalogové ceny u položek.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Počet dnů, do kdy se má vrátit potvrzeníParametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

EUCertificationDays - 10

Počet dnů, do kdy se má vrátit potvrzení.

EUCertificationDeliveryTerms - EXW;FCA

Dodací podmínky, pro které se vytiskne Potvrzení o dodání zboží do EU.

EUCertificationTyxTypex - PM;PO;VA;VE

Typy daní, pro které se vytiskne Potvrzení o dodání zboží do EU.

ExemptSupplies - Ano

Ano - Zobrazí řádky daňové rekapitulace. Ne - nezobrazí řádky daňové rekapitulace u faktur, které nemají zatržen příznak DPH. Slouží pro faktury, které se posílají do zahraničí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

FormerInvoice - 1

Zobrazí odkaz na původní fakturu ve tvaru: 0 – variabilní symbol, 1 – číslo, 2 – číslo a variabilní symbol při tisku faktury jako Opravného daňového dokladu.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

ISDOC_AccountsBetweenPartners -

Způsoby plateb v K2 pro platbu zaúčtování mezi partnery (oddělené středníkem).

ISDOC_CurrentCompany - 0

Identifikace (číslo firmy) v zákaznících.

ISDOC_DeliveryNoteType - 1

Který odkaz z položky faktury exportovat: 1 - dodací list, 2 - výdejku.

ISDOC_DocSupplementType - ALL

Typ dokumentu, který se bude exportovat.

ISDOC_NonTaxedType - N

Zkratka typu daně v K2, pro typ "Nezařadit do přiznání".

ISDOC_Path - C:\

Cesta pro export souboru.

ISDOC_PaymentsByCreditCard -

Způsoby plateb v K2 pro platbu kartou (oddělené středníkem).

ISDOC_PaymentsByCheck -

Způsoby plateb v K2 pro platbu šekem (oddělené středníkem).

ISDOC_PaymentsInCash -

Způsoby plateb v K2 pro platbu v hotovosti (oddělené středníkem).

ISDOC_SaleRefNo - Ne

Ano - do evidenčního čísla v ISDOCu doplní variabilní symbol faktury. Ne - doplní číslo dokladu

ISDOC_SuppressPicture - Ano

Ne - nezobrazí bitmapu v hlavičce pro ISDOC.

ISDOC_TransferToAccount -

Způsoby plateb v K2 pro platbu převodem (oddělené středníkem).

Items - Ano

Ne - schová všechny položky dokladu. Místo položek pak může uživatel tisknout svůj text definovaný např. v dodatku zákazníka. Daňová rekapitulace není tímto parametrem dotčena.

JCKindItem -

Seznam druhů, které se tisknou ve stromu průvodek (více druhů je potřeba oddělit středníkem).

JCTreeLevel - 1

0 - zobrazí u položek všechny úrovně průvodek, 1 - bez průvodek 2,3,4... - počet úrovní.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordToParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LineBetweenItems - Ne

Ano - oddělí od sebe jednotlivé položky čárkovanou linkou.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LoyaltyProgramOverview - Ano

Ano - zobrazí stav věrnostních programů pro zákazníka.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfDocOnItem - 1

0 - Nezobrazí nic, 1 - u položky zobrazí číslo výdejky, 2 - u položky zobrazí číslo dodacího listu.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

NumberOfOrders - 0

0 - číslo objednávky se zobrazí jen v hlavičce, 1 - číslo objednávky je v hlavičce i v položkách, 2 - číslo objednávky se zobrazí jen na položce, 3 - číslo objednávky se zobrazí v hlavičce a jen na položkách připojených z jiné zakázky.

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

OwnCurrency - 0

0 - nezobrazí informace o přepočtu daňové rekapitulace, 1 - zobrazí jen kurz, 2 - zobrazí daňovou rekapitulaci přepočtenou na měnu firmy, 3 - zobrazí přepočet daňové rekapitulace i kurs přepočtu, 4 - zobrazí daňovou rekapitulaci v měně dokladu. Pokud daňová rekapitulace není v jiné měně, než je měna firmy, nezobrazí se žádný přepočet ani kurs bez ohledu na hodnotu parametru.

Payment - 0

0 - žádný přidaný tisk, 1 - zobrazí pod daňovou rekapitulaci řádek "Odložené splátky", 2 - zobrazí pod daňovou rekapitulaci řádek "Pozastávky", 3 - zobrazí text "Zaplaceno".

PaymentInfo - Ne

Ano - zobrazí se čísla platebních dokladů a částky, u plateb podléhajících elektronické evidenci tržeb se zobrazí všechny údaje související s EET.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

QRCode - 1

Zobrazení QR kódu. Kód obsahuje hodnoty: číslo účtu, částka, měna, variabilní symbol, konstantní symbol, datum splatnosti, zpráva pro příjemce. Pokud některá hodnota bude chybět, do kódu se nevloží.

Hodnoty:

0 - QR kód nezobrazí.

1 - zobrazí slovenský QR kód, pokud je stát z fakturační adresy Slovensko, jinak zobrazí QR Invoice.

2 - zobrazí vždy QR Invoice.

3 - zobrazí vždy slovenský QR kód.

RefNoAsInvoiceNo - 1.1.2999

Pokud bude datum UZP dokladu (pokud je datum UZP nulové, pak datum účetního případu) vyšší nebo rovno hodnotě v parametru, pak se místo čísla dokladu zobrazí v sestavě u pole Evidenční číslo hodnota variabilního symbolu místo čísla dokladu.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

Pokud se jedná o dobropis (je zatržen příznak Opravný DD na 1.straně VF), pak položky faktury jsou seskupeny podle čísla původní faktury (nebo jejich variabilního symbolu). Parametr SortBy pak seřadí tyto položky podle hodnoty z parametru jen pro položky v rámci seskupení.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

TaxCreditNoteConfirmation - Ne

Ano - zobrazí potvrzení o převzetí opravného daňového dokladu.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

TotalAmount - Ne

Ano - zobrazí informaci o celkovém množství.

TotalItems - Ne

Ano - zobrazí informaci o celkovém počtu položek.

Warranty - Ne

Ano - zobrazí počet měsíců záruky z položky. V případě zadané hodnoty na položce '999' se zobrazí záruka jako text "Doživotní".

Weight - Ne

Ano - zobrazí hmotnost jednotlivých položek a celkovou hmotnost "dokladu".

Book Contents

Book Index

Faktura vydaná - odložené splátky

Číslo procesu:EXP009

Ident. č. sestavy: SZAK009

Soubor: VF_DOK01.AM

Popis sestavy: Faktura vydaná. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Faktura vydaná. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Payment - 1

VF_DOK01S

Book Contents

Book Index

Faktura vydaná - §64 nebo §9 zák. o DPH

Číslo procesu: EXP009

Ident. č. sestavy: SZAK150

Soubor: VF_DOK01.AM

Popis sestavy: Faktura vydaná. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem. Texty pro osvobozené plnění nebo přenesenou daňovou povinnost se zobrazí na základě typů daní a příznaků PDP na položkách.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Faktura vydaná.

VF_DOK01_TEXTEXE

Book Contents

Book Index

Paragon

Číslo procesu: ZAK008

Ident. č. sestavy: SZAK153

Soubor: PARAGON.AM

Popis sestavy: Sestava je široká 8 cm a tiskne se nad Fakturami vydanými. Obsahuje hlavičku mandanta, , DIČ, položky (zkratka, jednotková cena, sazba DPH, položková cena), daňovou rekapitulaci (vždy v měně mandanta) a závěrečný text. Sestava je určená pro tisk na kotoučových tiskárnách v maloobchodních prodejnách.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

BruttoUnitPrice - Ano

Ano - tiskne jednotkové brutto; Ne - tiskne jednotkové netto.

Discount - Ano

Ano - Zobrazí slevu

EndingText

Text na konci dokladu.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

LeftShift - 0

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureHeader

Logo pro hlavičku. Nevyplněno - hodnota ze správce vl. firem, 0 - Místo pro logo bude prázdné, 1 - Nezobrazí ani místo pro logo, xxx.png - název obrázku

LoyaltyProgramOverview - Ano

Ano - zobrazí stav věrnostních programů pro zákazníka.

SingleLine - Ano

Ano - netiskne se řádek množství/cena; Ne - tiskne se řádek množství/cena.

ShowItemName - Ne

Ano - Zobraí název položky, Ne - Zobrazí zkratku zboží

SortBy

Seřadí položky dle vybraného pole (např. C_Zbo;Zkr). Pokud je nevyplněno, seřadí položky podle OrigItemF.

PARAGON

Book Contents

Book Index

Prodejka za hotové

Číslo procesu: ZAK008

Ident. č. sestavy: SZAK011

Soubor: VF_PD.AM

Popis sestavy: Prodejka za hotové. Tento daňový doklad obsahuje zároveň i doklad o úhradě.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

AllowCancelled - Ne

Ano - Povolit zpracování stornovaných dokladů.

CombineOrigItem - Ne

Ano - sloučí zboží do řádku pokud mají OrigItemF stejné + jednotku a jednotkové množství a cenu Netto/Mj.

CurrentRecord - Ne
Ano - zpracovat aktuální záznam

Description - Ne

Ano - zobrazí popis z 1. strany dokladu

EvaluationFilter - Ne
Ano - zpracovat záznamy z filtru.

IgnoreFieldRight - Ne

Ano - ignorovat právo na pole.

IgnoreSelection - Ne

Ano - Zpracovat záznamy bez ohledu na výběr.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

OnlyBrowse - Ano

Ne - nespustit pouze v prohlížení.

OnlyConfirmed - Ne

Ano - zpracovat pouze potvrzené doklady.

OnlyRecWithRight - Ano

Ne - nezpracovat pouze záznamy, na které má uživatel právo.

RefNoAsInvoiceNo - 1.1.2999

Pokud bude datum UZP dokladu (pokud je datum UZP nulové, pak datum účetního případu) vyšší nebo rovno hodnotě v parametru, pak se místo čísla dokladu zobrazí v sestavě u pole Evidenční číslo hodnota variabilního symbolu místo čísla dokladu.

ShowArticleAbbr (není v txt) - Ne

Ano - zobrazí Zkratku zboží.

ShowSelectionInfo - Ne

Ano - zobrazit informace o výběru.

ShowUserContactInfo - Ne

Ano - uživatel, Ne-mandant, telefon, fax.

Title

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, tiskne se původní název dokladu (např. Prodejka za hotové).

WholeTable - Ne

Ano - zpracuje všechny záznamy z 0. strany.

Book Contents

Book Index

Přehled denních obratů

Číslo procesu: ZAK012

Ident. č. sestavy: SZAK022

Soubor: VF_SEZ02.AM

Popis sestavy: Přehled obratů za jednotlivé dny, ve kterých byl obrat uskutečněn.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje]

[Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Přehledy]

Parametry sestavy:

AccountRounding - Ano

Ano - účetní zaokrouhlení.

Storno - Ne

Ano - včetně stornovaných dokladů.

Book Contents

Book Index

Seznam faktur dle brutto

Číslo procesu: EXP009

Ident. č. sestavy: SZAK126

Soubor: INVOICESLIST.AM

Popis sestavy: Seznam faktur vydaných setříděných podle částky brutto.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam faktur dle knihy a čísla. Odlišně je nastaven tento parametr:

ReportID - 3

Book Contents

Book Index

Seznam faktur dle knihy a čísla

Číslo procesu: EXP009

Identifikační číslo sestavy: SZAK125

Soubor: INVOICESLIST.AM

Popis sestavy: Seznam faktur vydaných setříděných podle řady čísla, včetně součtů za jednotlivé řady.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

AccountRounding - Ano

Ano - účetní zaokrouhlení.

CanGrow - Ano

Ano - zobrazit kompletní texty na více řádků.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář pro seřazení.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí částky v obou měnách.

ShowCustContAbb - Ne

Ano - zobrazí zkratku Dod./Odb. Ne - zobrazí název.

ShowNominalValue - Ne

Ano - zobrazí částky faktur bez odečtu záloh (v nominální hodnotě).

ShowTotals - Ne

Ne - zobrazí seskupení a součty za seskupení.

ReportID - 0

0 - dle Čísla dokladu; 1 - dle UZP; 2 - dle Splatnosti; 3 - dle Brutta; 4 - dle ; 5 - dle Měny.

Book Contents

Book Index

Seznam faktur dle IČO a splatnosti

Číslo procesu: EXP009

Ident. č. sestavy: SZAK127

Soubor: INVOICESLIST.AM

Popis sestavy: Seznam faktur vydaných setříděných podle IČO firmy a v rámci IČO firmy také podle data splatnosti od nejstarší.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam faktur dle knihy a čísla. Odlišně je nastaven tento parametr:

ReportID - 4

Book Contents

Book Index

Seznam faktur dle měny

Číslo procesu: EXP009

Ident. číslo sestavy: SZAK130

Soubor: INVOICESLIST.AM

Popis sestavy: Seznam faktur vydaných setříděných podle měny.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam faktur dle knihy a čísla. Odlišně je nastaven tento parametr:

ReportID - 5

Book Contents

Book Index

Seznam faktur dle splatnosti

Číslo procesu: EXP009

Ident. č. sestavy: SZAK128

Soubor: INVOICESLIST.AM

Popis sestavy: Seznam faktur vydaných setříděných podle data splatnosti od nejstarší.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam faktur dle knihy a čísla. Odlišně je nastaven tento parametr:

ReportID - 2

Book Contents

Book Index

Seznam faktur dle střediska

Číslo procesu: EXP009

Ident. číslo sestavy: SZAK130

Soubor: INVOICESLIST.AM

Popis sestavy: Seznam faktur vydaných setříděných podle střediska z hlavičky dokladu.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam faktur dle knihy a čísla. Odlišně je nastaven tento parametr:

ReportID - 8

invoiceslist8p

Book Contents

Book Index

Seznam faktur vydaných dle UZP

Číslo procesu: EXP009

Ident. č. sestavy: SZAK129

Soubor: INVOICESLIST.AM

Popis sestavy: Seznam faktur vydaných setříděných podle data UZP od nejstarší.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam faktur dle knihy a čísla. Odlišně je nastaven tento parametr:

ReportID - 1

Book Contents

Book Index

Seznam faktur - netto dle typu zboží

Číslo procesu: EXP009

Ident. číslo sestavy: SZAK018

Soubor: VF_SEZ08.AM

Popis sestavy: Seznam faktur vydaných setříděných podle typu zboží.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

AccountRounding - Ano

Ano - účetní zaokrouhlení.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny.

Book Contents

Book Index

Součet faktur - knihy

Číslo procesu: EXP009

Ident. č. sestavy: SZAK020

Soubor: VF_SERA.AM

Popis sestavy: Součet faktur za jednotlivé řady.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

InDetail - Ne

Ano - podrobný výpis.

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení provizí

Číslo procesu: ZAK009

Ident. č. sestavy: SZAK027

Soubor: VF_PROVIZE.AM

Popis sestavy: Seznam faktur vydaných s provizemi.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

inEuro - Ano

Ano - zamění příslušnou měnu za měnu Euro.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí částky v obou měnách.

SortByCustomer - Ne

Ano - seskupí dle Odběratele; Ne - dle Dokladu.

VF_PROVIZEV

Book Contents

Book Index

Výpis faktur

Číslo procesu: EXP009

Ident. č. sestavy: SZAK021

Soubor: VF_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis faktur vydaných, včetně součtů za jednotlivé řady.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

SupressSum - Ne

Potlačí sumy za jednotlivé doklady.

ShowNominalValue - Ne

Zobrazí nominální částky faktur (bez odečtu záloh).

Book Contents

Book Index

Zálohy přijaté

Book Contents

Book Index

Opravný daňový doklad - přijatá úplata

Číslo procesu: ZAK018

Id. č. sestavy: ZAK018

Soubor: ADVREC_DOC01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí doklad Opravný daňový doklad - Přijatá úplata. Sestava vytiskne údaje o platbě původní zálohy se špatnou sazbou DPH a k ní svázaných dokladech - opravného DD této zálohy a nové zálohy se správnou sazbou DPH.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zálohy přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Přijatá záloha. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

CorrectionDoc - Ano

ADVREC_DOC01_DD

Book Contents

Book Index

Přijatá záloha

Číslo procesu: ZAK018

Ident. č. sestavy: SZAK154

Soubor: ADVREC_DOC01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí doklad Přijatá záloha. Podle stavu přijaté zálohy se tiskne Výzva k platbě, Daňový doklad o přijetí úplaty nebo Opravný daňový doklad.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zálohy přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu).

BankContacts - 1

0 - informace o bankovním spojení se nezobrazí; 1 - informace se zobrazí jen v hlavičce; 2 - jen v sekci nad položkami; 3 - informace o bankovním spojení se zobrazí v hlavičce i v sekci nad položkami; hodnoty 4 - 6 odpovídají hodnotám 1 - 3, jen místo zkratky banky se zobrazí název banky.

BarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CanGrow - Ne

Ano - umožní zobrazit položky na více řádků.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DraftLabel - Ne

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

ExtentSupplies - Ne

Ano - Zobrazí rozsah plnění (položky zakázky).

ExtentSuppliesTaxDoc - Ano

Ano - Zobrazí rozsah plnění (položky zakázky) na daňovém dokladu.

GoodsAbbr - Ne

Ano - zobrazí zkratku zboží ze zakázky u rozsahu plnění.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter -

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

OwnCurrency - 0

0 - nezobrazí informace o přepočtu daňové rekapitulace, 1 - zobrazí jen kurz, 2 - zobrazí daňovou rekapitulaci přepočtenou na měnu firmy, 3 - zobrazí přepočet daňové rekapitulace i kurs přepočtu. Pokud daňová rekapitulace není v jiné měně, než je měna firmy, nezobrazí se žádný přepočet ani kurs bez ohledu na hodnotu parametr. 4 - zobrazí daňovou rekapitulaci v měně dokladu.

PaymentInfo - Ne

Ano - zobrazí se čísla platebních dokladů a částky, u plateb podléhajících elektronické evidenci tržeb se zobrazí všechny údaje související s EET.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

QRCode - 1

Zobrazení QR kódu. Kód obsahuje hodnoty: číslo účtu, částka, měna, variabilní symbol, konstantní symbol, datum splatnosti, zpráva pro příjemce. Pokud některá hodnota bude chybět, do kódu se nevloží.

Hodnoty:

0 - QR kód nezobrazí.

1 - zobrazí slovenský QR kód, pokud je stát z fakturační adresy Slovensko, jinak zobrazí QR Invoice.

2 - zobrazí vždy QR Invoice.

3 - zobrazí vždy slovenský QR kód.

RefNoAsInvoiceNo - 1.1.2999

Pokud bude datum UZP dokladu (pokud je datum UZP nulové, pak datum účetního případu) vyšší nebo rovno hodnotě v parametru, pak se místo čísla dokladu zobrazí v sestavě u pole Evidenční číslo hodnota variabilního symbolu místo čísla dokladu.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SupplForPaidAdv

Platí pro zaplacenou zálohu. Zadáváme typ dodatku z parametrů mandanta. Pokud je zadaný v parametrech mandanta, zobrazí se text z dodatku v parametrech na sestavě.

SupplForUnPaidAdv

Platí pro nezaplacenou nebo částečně zaplacenou zálohu. Zadáváme typ dodatku z parametrů mandanta. Pokud je zadaný v parametrech mandanta, zobrazí se text z dodatku v parametrech na sestavě.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

TaxCreditNoteConfirmation - Ne

Ano - zobrazí potvrzení o převzetí opravného daňového dokladu.

Text - DO

Zkratka dodatku na záloze. Text poznámky se bude tisknout jako předmět plnění.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu.

ADVREC_DOC01

Book Contents

Book Index

Seznam nevyčerpaných záloh k datu

Číslo procesu: FIN005, UCT020

Ident. č. sestavy: SZAK162

Soubor: ADV_LIST02.AM

Popis sestavy: Sestava je určená pro kontrolu záloh podle účtů, u přijatých záloh se kontroluje účet "DAL" u poskytnutých záloh se kontroluje účet "MD" a zobrazuje se netto částka nevyčerpaných položek záloh. Sestava pracuje nad aktuálním datovým modulem, tzn. knihou, filtrem či kontejnerem.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zálohy přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

[Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

AllBook - Ne

Ano - zobrazí vyhovující doklady ze všech knih záloh.

ItemOrder - 1

0 - třídění podle data uskutečnění zálohy;

1 - třídění podle čísla dokladu;

2 - třídění podle zkratky odběratele zálohy;

3 - třídění podle částky netto.

DateTo -

Datum "do" - omezení pro platby a zálohy

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl

Paid - Ne

Ano - bankovní příkazy nejsou považovány za platbu

ReportTitle

Název sestavy

ShowBothCurr - Ano

Ano - zobrazí částky v měně zálohy i v měně firmy.

ADV_LIST02

Book Contents

Book Index

Seznam záloh

Číslo procesu: ZAK018

Ident. č. sestavy: SZAK156

Soubor: ADV_LIST01.AM

Popis sestavy: Seznam Přijatých záloh v různých setříděních. Setřídění je možné nastavit v úvodním formuláři sestavy.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zálohy přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

CanGrow - Ne

Ano - zobrazí kompletní texty na více řádků.

CustomerOnNewPage - False

Parametr lze použít jen tehdy, je-li sestava setříděna podle zkratky zákazníka. Hodnota true zobrazí každého zákazníka na novou stranu. Parametr je na formuláři přístupný jen tehdy, pokud je vybrána možnost „dle zkratky zákazníka“.  Pokud se sestava spouští bez formuláře (nointeractive na true), pak parametr CustomerOnNewPage = Ano je funkční, jen pokud ReportId = 4 (třídění dle zkratky zákazníka).

DiasableItemFilter - Ano

Ne - nevypne zobrazovací filtr na položkách.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

OnlyUnmatched - Ne

Ano - zobrazí pouze zálohy, které jsou nedočerpané.

ReportID - 0

0 - třídění podle knihy a čísla zálohy;

1 - třídění podle IČ odběratele zálohy;

2 - třídění podle data účetního případu;

3 - třídění podle měny zálohy;

4 - třídění podle zkratky odběratele zálohy;

5 - třídění podle knihy a čísla zakázky;

6 - třídění podle odběratele zálohy a v rámci jednoho odběratele podle zakázky;

7 - třídění podle účtu MD zálohy (jen přijaté zálohy);

7 - třídění podle účtu D zálohy (jen poskytnuté zálohy);

8 - třídění podle brutta zálohy;

9 - třídění podle zaplaceno zálohy;

10 - třídění podle čerpáno zálohy;

11 - třídění podle zbývá dočerpat zálohy.

ShowBothCurr - Ne

Ano - zobrazí doklad v měně zálohy i měně firmy.

ShowCustContrAbb - Ano

Ano - zobrazí se zkratka odběratele; Ne - zobrazí název.

ShowDeduction - Ne
Ano - ke každé záloze zobrazí i jednotlivé faktury, na kterých byla záloha čerpána.

ShowGroupHeader - Ano

Ano - zobrazí hlavičku seskupení.

ShowNetto - Ne

Ano - zobrazí částky Netto záloh, Čerpáno (Netto), Zbývá dočerpat (Netto). U čerpání faktur zobrazí částky čerpání v Netto.

ShowTotals - Ano

Ano - zobrazí součty za seskupení a za sestavu.

ShowVarSymbol - Ne

Ano - ke každé záloze zobrazí i její variabilní symbol.

ADV_LIST01

Book Contents

Book Index

Výpis záloh

Číslo procesu: ZAK018

Ident. č. sestavy: SZAK155

Soubor: ADV_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis nejdůležitějších údajů z Přijatých záloh včetně součtů za jednotlivé knihy.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zálohy přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

SupressTotals - Ne

Ano - nezobrazí součty.

ADV_VYP01

Book Contents

Book Index

Ostatní pohledávky

Book Contents

Book Index

Ostatní pohledávka

Číslo procesu: ZAK019

Ident. č. sestavy: SZAK163

Soubor: Other_Receivable01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí doklad Ostatní pohledávka.

Adresa ve stromu: [Prodej] [Ostatní pohledávky] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje dokladu ze záložky Účtování).

BankContacts - 1

0 - informace o bankovním spojení se nezobrazí; 1 - informace se zobrazí jen v hlavičce; 2 - jen v sekci nad položkami; 3 - informace o bankovním spojení se zobrazí v hlavičce i v sekci nad položkami; hodnoty 4 - 6 odpovídají hodnotám 1 - 3, jen místo zkratky banky se zobrazí název banky.

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

OwnCurrency - 0

Na dokladech v cizí měně: 0 - zobrazí částky jen v měně dokladu, 1 - zobrazí jen kurz, 2 - zobrazí daňovou rekapitulaci přepočtenou na měnu firmy, 3 - zobrazí přepočet daňové rekapitulace i kurz přepočtu.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

RefNoAsInvoiceNo - 1.1.2999

Pokud bude datum UZP dokladu (pokud je datum UZP nulové, pak datum účetního případu) vyšší nebo rovno hodnotě v parametru, pak se místo čísla dokladu zobrazí v sestavě u pole Evidenční číslo hodnota variabilního symbolu místo čísla dokladu.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SupplFromCustomer -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu.

pic_6151

Book Contents

Book Index

Seznam ostatních pohledávek

Číslo procesu: ZAK019

Ident. č. sestavy: SZAK164

Soubor: Other_List.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí Seznam ostatních pohledávek.

Adresa ve stromu: [Prodej] [Ostatní pohledávky] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

ReportId - 0

0 - třídění podle čísla dokladu;

1 - třídění podle data úč. případu;

2 - třídění podle data splatnosti;

3 - třídění podle částky brutto,

4 - třídění podle IČO,

5 - třídění podle měny,

6 - třídění podle dodavatele/odběratele,

7 - třídění podle data UZP,

8 - třídění podle střediska.

ShowBothCurr - Ano

Ano - zobrazí částky v měně zálohy i v měně firmy.

ShowCustContrAbbr - Ano

Ano - zobrazí zkratku firmy; Ne - zobrazí název firmy.

pic_6154

Book Contents

Book Index

EKO-KOM

Book Contents

Book Index

EKOKOM - prodej

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK167

Soubor: Ekokom_Sale.AM

Popis sestavy:

Po výpočtu Ekokomu funkcí Produkce obalů EKOKOM a zobrazení rozpadu položek přes tlačítko Rozpad obalů na položky se zobrazí seznam všech položek, ze kterých byl napočten ekokom.

 

Po spuštění sestavy se zobrazí seznam zboží s informací o počtu prodaného zboží za jednotky sesumované za odběratelé. Sestavu lze exportovat do excelu a může sloužit jako podklad pro auditorskou kontrolu. Kvůli případnému exportu do excelu je zobrazené zboží na každém řádku.

 

Pozn.: Protože sestava může mít i několik desítek tisíc stran, může její zobrazení trvat déle.

Parametry sestavy:

bez parametrů

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

EKOKOM - nákup

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK168

Soubor: Ekokom_Purchase.AM

Popis sestavy:

Po výpočtu Ekokomu funkcí Produkce obalů EKOKOM a zobrazení rozpadu položek přes tlačítko Rozpad obalů na položky se zobrazí seznam všech položek, ze kterých byl napočten ekokom.

 

Po spuštění sestavy se zobrazí seznam zboží s informací o počtu nakoupeného zboží za jednotky sesumované za dodavatelé. Sestavu lze exportovat do excelu a může sloužit jako jeden z pramenů pro auditorskou kontrolu. Kvůli případnému exportu do excelu je zobrazené zboží na každém řádku.

 

Pozn.: Protože sestava může mít i několik desítektisíc stran, může její zobrazení trvat déle.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

EKOKOM - přehled obalů

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK167

Soubor: Ekokom.AM

Popis sestavy:

Zobrazí přehled zboží a jeho obalů za vypočtené období EKOKOMu. K obalům jsou zobrazené jeho vlastnosti. Hmotnost je vysčítáná za doklady ve vypočtené období.

Parametry sestavy:

Sorting = 0

Setřídí data: 0 – podle zkratky zboží, 1 - podle obalu, 2 – podle materiálu

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

EKOKOM - dodavatelé zboží

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK170

Soubor: EKOKOM_Suppliers.AM

Popis sestavy: Sestava je určena pro spuštění nad kontejnerem zboží, který vznikne z tabulky rozpadu na položky EKO-KOMu. Popis vzniku kontejneru je popsán v kapitol.

 

Prochází skladovou kartu a vysčítá příjem daného zboží z příjemek pro vybraný sklad a období. Sestava pak zobrazí seznam dodavatelů a množství za pořízené zboží.

 

Parametry sestavy:

bez parametrů

Ekokom_Suppliers

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení prodeje

Book Contents

Book Index

ABC analýza

Číslo procesu: SZAK012, SKL006

Ident. č. sestavy: SZAK042

Soubor: ABCAnalysis.am

Popis sestavy: Sestava se spouští nad knihou Analýzy ABC. Vytiskne data aktuálně označené vypočtené analýzy.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

AdditionalText - ' '

Uživatelský text zobrazený pod nadpisem sestavy.

ShowAbbr- Ne

Ano – zobrazí zkratku zboží/zákazníků. Ne - zobrazí název.

ShowDetail - Ne

Zobrazení detailu se záznamy. Ano - zobrazí se i jednotlivé záznamy. Ne - zobrazí se jen sumační hodnoty za jednotlivé skupiny s možností zobrazení detailu na novém listě.

ABCAnalysis

Book Contents

Book Index

Nedodané zboží v prodeji

Číslo procesu:ZAK012, EXP013

Ident. č. sestavy: SZAK008

Soubor: ZAK_NEDODZBO.AM

Popis sestavy: Sestava v implicitním nastavení zobrazuje přehled zboží, které je na nepotvrzených zakázkách s rezervačním listem bez výdejky za zvolené období. Nastavením parametrů je možné nekontrolovat rezervační listy, zobrazit i zboží s výdejkami či zpracovávat i potvrzené zakázky.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje]

Parametry sestavy:

ArticleWithRelSlip - Ne

Zobrazí i zboží s výdejkami, (pokud je na zakázce s nedodaným, tak se zobrazí vždy). Závisí na nastavení parametru OnlyWithReservingCard - Ne.

DateFrom - 0.0.0000

Datum, od kterého se budou sledovat zakázky.

DateTo - 0.0.0000

Datum, ke kterému se budou sledovat zakázky.

OnlyGoodsItems - Ano

Zpracovávat jenom zbožní položky Ano/Ne.

OnlyWithReservingCard - Ano

Zobrazí pouze položky s rezervačním listem. Položky na jiných dokladech nezobrazí!

MakeFilter - Ano

Vytvoří nový filtr - všech nepotvrzených zakázek; hodnota Ne ponechá aktuální nastavení filtru zakázek.

DisplayNotice - Ano

Ano - zobrazit legendu.

ShowDetails - Ano

Ano - zobrazit detaily.

NoInteractive - Ne

Ano - skryje úvodní formulář.

Book Contents

Book Index

Obrátka zboží na skladě za období

Číslo procesu: ZAS020, ZAK012

Ident. č. sestavy: SCIS029

Soubor: ZB_OBRATKA1.AM

Popis sestavy: Obrátka zboží na skladě za týden, měsíc, kvartál a rok. Vyplněním parametrů "BookOfSale", "BookOfPurchase" a "BookOfStock" lze zobrazit informace jen za vybrané knihy. Parametry jsou implicitně nevyplněné - tzn., zobrazí se informace za všechny knihy.

Pozn.: Pokud je např. vyplněn parametr "BookOfSale" a zároveň není vyplněn parametr "BookOfStock", je nutno počítat s tím, že se ve výstupu zobrazí i informace za převodky (parametr "BookOfStock" je prázdný - tudíž se zobrazí údaje za všechny knihy skladů).

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje]

[Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zboží]

[Nákup / Zásobování] [Vyhodnocení nákupu] [Zboží]

Parametry sestavy:

BookOfSale

Knihy prodeje (více knih je třeba oddělit středníkem).

BookOfPurchase

Knihy nákupu (více knih je třeba oddělit středníkem).

BookOfStock

Knihy skladů (více knih je třeba oddělit středníkem).

DateTo - 0.0.0000

Datum konce sledovaného období.

DispositionIncrease - 0

Navýšení dispozice o zadané množství.

DisplayInPrices - Ne

Ano - zobrazí sestavu v cenách (částkách), viz 8. strana karty Zboží (klávesa Shift+F6); Ne - zobrazí sestavu v množství.

UnitType - -1

Typ jednotky, odpovídá poli Jednotka v zápatí formuláře Zboží, na straně 0. Možné hodnoty: -1: respektuje nastavení v knize Zboží, 0 (základní), 1 (implicitní pro nákup), 2 (implicitní pro prodej), 3 (implicitní pro výrobu), 4 (implicitní pro převodky), 5 (jiná)

OtherUnit - ' '

Zkratka konkrétní jednotky. Vyplňuje se, nabývá-li parametr "UnitType" hodnoty 5 (jiná jednotka)

Book Contents

Book Index

Plán dodání zboží

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SCIS091

Soubor: ZB_POKR1.AM

Popis sestavy: Plán výroby.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Pokrytí poptávaného zboží. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

DateFrom - 1.1.2004

DateTo - 23.6.2006

DocumentType - 8; 15

OrderBy - 3

ReportCaption - Plánovaný příjem v období

ShowDetails - Ano

ZB_POKR

Book Contents

Book Index

Počet druhů zboží na region

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK143

Soubor: VP115.AM

Popis sestavy: Počet prodejů podle druhů zboží na region.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zboží]

Parametry sestavy:

AdditionalText

Pokud je parametr zadaný, pak se text z parametru zobrazí pod nadpisem.

DateOd - 0.0.0000

Datum od.

DateFV - Ne

Ano - zapne filtr datum u faktur vydaných.

DateDo - 0.0.0000

Datum do.

DepositNotIncluded - Ne

Ne - započítávají se zálohy.

DlvF - Ne

Ano - zapne filtr dodacích listů vydaných.

StDoklad

Druh dokladu ("O" - Objednávky; "F" - Faktury vydané; "V" - Výdejky; "D" - Dod. listy vyd.; "Z" - Zakázky; "R" - Rez. list).

FavF - Ne

Ano - zapne filtr faktur vydaných.

FiltrZbo - Ne

Ano - bere položky jenom z filtru zboží.

Gr1 - POL:C_Zbo;Naz

Seskupování dle zadaných hodnot.

Gr2 - DOK:Cdo;Fir

Seskupování dle zadaných hodnot.

Gr3

Seskupování dle zadaných hodnot.

Gr4

Seskupování dle zadaných hodnot.

Gr5

Seskupování dle zadaných hodnot.

Gr6

Seskupování dle zadaných hodnot.

Report - 1

1 - Zboží podle...; 2 - Regiony podle ...; 3 - Zákazníci ...; 4 - Skupiny zák...

NoGoodsNotIncluded - Ne

Ne - započítávají se nezbožní položky.

NoInterctive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ObpF - Ne

Ano - zapne filtr objednávek.

PolMusi1

Ff, Oo, Pp, Dd // na formuláři.

PolMusi2

Ff, Oo, Pp, Dd nebo k "PolMusi1" // na formuláři.

PolNesmi1

Ff, Oo, Pp, Dd // na formuláři.

PolNesmi2

Ff, Oo, Pp, Dd nebo k "PolMusi1" // na formuláři.

RezF - Ne

Ano - zapne filtr rezervačních listů.

VydF - Ne

Ano - zapne filtr výdejek.

ZakF - Ne

Ano - zapne filtr zakázek.

ResetPrices - Ne

Ano - nulovat ceny u množství.

VP115ZB_BA

Book Contents

Book Index

Počet druhů zboží na zákazníka

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK144

Soubor: VP115.AM

Popis sestavy: Počet prodejů podle druhů zboží na zákazníka.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zboží]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Počet druhů zboží na region. Odlišně je nastaven tento parametr:

Report - 2

VP115ZB_BA

Book Contents

Book Index

Počet regionů, ve kterých je zboží

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK145

Soubor: VP115.AM

Popis sestavy: Počet regionů, ve kterých je zboží.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zboží]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Počet druhů zboží na region. Odlišně je nastaven tento parametr:

Report - 3

VP115

Book Contents

Book Index

Počet zákazníků nakupujících dané zboží

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK147

Soubor: VP115.AM

Popis sestavy: Počet zákazníků nakupujících dané zboží.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zákazníci]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Počet druhů zboží na region. Odlišně je nastaven tento parametr:

Report - 5

VP115BA_ZB

Book Contents

Book Index

Počet zákazníků na region

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK146

Soubor: VP115.AM

Popis sestavy: Počet zákazníků na region.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zákazníci]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Počet druhů zboží na region. Odlišně je nastaven tento parametr:

Report - 4

VP115

Book Contents

Book Index

Podokno náhledu - Pokrytí poptávaného zboží

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SSPR020

Soubor: Sub_Zb_Pokr1.AM

Popis sestavy: Pokrytí poptávaného chybějícího zboží s podrobným rozpisem.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualDocumentCoverage - Ne

Ano - zobrazuje pokrytí pouze pro vybraný doklad.

AlternativeUnit - 0

0, 1, 2, 3 - alternativní jednotky.

ArticleWithMissing/ExcessiveQuantity - Ne

Ano - zobrazit seznam karet zboží, které mají stav chybějící, nebo nad max. množ.

BatchCoverage - Ne

Ano - data sestavy se naplní podle pokrytí šarží.

ContractCode

Pokud je parametr zadán, data budou vyfiltrována podle kódu zakázky zadaného parametrem.

ContractCodeByItem - Ne

Nebere jiný kód zakázky, než ten, který je v položkách dokladů.

ContractCodeCoverage - Ano

Ano - data sestavy se naplní podle pokrytí zakázek.

CreateFilter - Ne

Ano - přidá do filtru Zboží záznam.

DateFrom - 0.0.0000

Datum od - filtrování podle sloupce Datum ve formuláři Pokrytí.

DateTo - 0.0.0000

Datum do – filtrování podle sloupce Datum ve formuláři Pokrytí.

DocumentType - -1

Výčet typů dokladů – jde o číslování jako ve formuláři Pokrytí, sloupec Typ dok. (více hodnot oddělovat středníkem [;]). Do parametru je možné zadat následující číselné hodnoty: -1 = všechny typy dokladů; 0 = Dispoz.; 1 = Zada - přij; 2 = Zadáno - výd.; 3 = Zadáno - přev; 4 = Zada - výr.; 5 = Objednáno - nák.; 6 = Bude vyrobeno; 7 = Nerealizováno (obj); 8 = Pož. prodeje; 10 = Bude spotřeb. pro výrobu; 11 = Nerealizováno (rez. v prův.); 12 = Potvr. dod.; 13 = V příjmu; 14 = Rezervovano - Potvrz. RL; 15 = Potv. rezerv.; 16 = Příjem - převodka; 17 = Příjem - výd.; 18 = Přijato - 1. potvrz. příjmu.

IgnoreSeriePurchase

Ignorovat knihy nákupu oddělených středníkem.

IgnoreSerieSale

Ignorovat knihy prodeje oddělených středníkem.

IgnoreSerieStock

Ignorovat knihy skladů oddělených středníkem.

OnlyGoodsType - Ano

Ano - zobrazí jen zbožní typy.

OnlyList - Ne

Ano - zobrazení zkráceného seznamu.

OnlyMissing/ExcessiveQuantity - Ne

Chybějící nebo zboží se stavem vyšším, než max. množství ze 4. str. karty Zboží.

OnlyMissingGoods - Ne

Ano - výpis pouze chybějícího zboží.

OrderBy - 1

Zadáním čísla 1, 2 nebo 3 bude sestava tříděna podle:

1 = Zboží; 2 = Kód zakázky; 3 = Datum.

PlynType - 0

Číslo typu plánu: Podle tohoto parametru je možné sestavu filtrovat podle pole Typ plánu, který je na 1. straně dokladů nebo ve formuláři Pokrytí.

ReportCaption

Nadpis sestavy.

ShowDetails - Ano

Ano - zobrazí detail.

ShowMaxQuantity - Ano

Ano - podbarví se zeleně řádek, kde je zůstatek pokrytí ke dni větší než max. stav na kartě zboží.

ShowMinQuantity - Ano

Ano - zobrazí minimální množství.

StockNumber - 0

Číslo skladu.

TypeOfCategory - 0

Zadáním čísla 1, 2 nebo 3 bude sestavu možné filtrovat podle typu druhu zboží, kde 0 = všechny kategorie; 1 = Výrobek nebo polotovar; 2 = Kooperace; 3 = Ostatní (viz 1. strana formuláře Druhy zboží).

WithoutCategory

Výčet druhů zboží, kt. se nezobrazí (oddělit ";").

WithoutReleaseNote - Ne

Ano - nezobrazí zboží s výdejkou na položce; Ne - zobrazí i zboží s výdejkou na položce.

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Pokrytí poptávaného zboží

Číslo procesu: PLV005, ZAS003, VYR009, SKL006

Ident. č. sestavy: SCIS020

Soubor: ZB_POKR1.AM

Popis sestavy: Vytiskne pokrytí zboží, je tiskovým výstupem funkce Pokrytí.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Pokrytí]

[Nákup / Zásobování] [Vyhodnocení nákupu] [Pokrytí]

Parametry sestav:

ActualDocumentCoverage - Ne

Ano - zobrazuje pokrytí pouze pro vybraný doklad.

AlternativeUnit - 0

0; 1; 2; 3 - alternativní jednotky.

BatchCoverage - Ne

Ano - data sestavy se naplní podle pokrytí šarží.

ContractCode - ' '

Tisk pokrytí pouze pro vybraný kód zakázky.

ContractCodeByItem - Ne

Pro každou položku se tisknou záznamy pouze s tím kódem zakázky, který je v položce dokladu.

ContractCodeCoverage - Ano

Pokrývat kódy zakázek. Odpovídá volbě Pokrytí zakázek ve formuláři Pokrytí. Ano - pokrytí je sledováno za jednotlivé kódy zakázek. Ne - pokrytí je sledováno bez ohledu na kódy zakázek.

CoverageConfiguration - ' '

Požadovaná konfigurace pokrytí. Zadáváme její Zkratku.

CreateFilter - Ne

Ano - přidá do filtru Zboží záznam.

DateFrom - 0.0.0000

Datum od - filtrování podle sloupce Datum ve formuláři Pokrytí.

DateTo - 0.0.0000

Datum do – filtrování podle sloupce Datum ve formuláři Pokrytí.

DecimalPlaces_Quantity - 3

Počet zobrazovaných desetinných míst u hodnot množství.

DocumentType - -1

Výčet typů dokladů – jde o číslování jako ve formuláři Pokrytí, sloupec Typ dok. (hodnoty lze oddělit středníkem). -1 = všechny typy dokladů; 0 = Dispozice; 1 = Zadáno-přij; 2 = Zadáno-výd.; 3 = Zadáno-přev; 4 = Zadáno-prův.; 5 = Objednáno; 6 = Bude vyrob.; 8 = Pož. prodeje; 10 = Pož. výroby; 12 = Potvr. dod.; 13 = V příjmu; 14 = Plán. dodání; 15 = Potvr. rezerv.; 16 = Příjem-přev.; 17 = Příjem-výd.; 18 = Přijato; 20 = Min. množství; 21 = Příjem-prův.; 22 = Objedn.-přev.; 23 = Rezerv.-přev.

IgnoreSeriePurchase - ' '

Výčet knih nákupu, které se budou ignorovat.

IgnoreSerieSale - ' '

Výčet knih prodeje, které se budou ignorovat.

IgnoreSerieStock

Výčet knih skladu, které se budou ignorovat.

IncludeParameters - ' '

Výčet parametrů šarží (zadáváme hodnotu pole "Id_Zrk_Vl" z číselníku Vlastnosti šarží), které si přejeme v pokrytí sledovat (při aktivovaném parametru sestavy "ParameterCoverage").

OnlyGoodsType - Ano

Ano - zobrazí jen zbožní typy.

OnlyList - Ne

Ano - jsou zobrazeny pouze hodnoty množství v jednom sloupci ("Stav") pro každý záznam pokrytí. Ne - hodnoty jsou zobrazeny ve 3 sloupcích ("Příjem", "Výdej", "Pokrytí").

Missing/SurplusGoods - 0

0 - Zobrazí všechny karty zboží. 1 - Zobrazí jen karty, u nichž někdy v průběhu pokrytí dochází k záporu. 2 - Zobrazí zboží, které má záporné pokrytí ke konci načtení pokrytí (v rámci nastaveného grupování). Jinými slovy to zboží, u něhož dochází k zápornému stavu na řádku zboží. 3 - Zobrazí jen zboží, u něhož dochází k přebytku nad povoleným maximálním stavem. 4 - Zobrazí jen karty zboží, které mají na konci pokrytí kladný zůstatek stavu. Toto lze využít pro sledování výrobků, které budou vyrobeny, ale neexistuje pro ně požadavek.

OrderBy - 1

Určuje seskupení záznamů:

1 = podle zboží; 2 = podle kódu zakázek; 3 = podle data.

ParameterCoverage - Ne

Ano - Zobrazí pokrytí zboží podle parametrů šarží. Nejsou-li konkrétní parametry zvoleny (v parametru sestavy "IncludeParameters"), zobrazuje se vždy prvních pět parametrů.

PlynType - 0

Tisk záznamů se zvoleným typem plánu. Zadáváme číslo typu plánu.

ReportCaption

Nadpis sestavy.

ShowCriticalRowsOnly - Ne

Ne - zobrazí všechny řádky pokrytí; Ano - zobrazí pouze kritické řádky z pokrytí. To je ty, které jsou chybějící nebo přebytkové (červené, žluté, zelené řádky).

ShowDetails - Ano

Ano - zobrazí detail.

ShowMaxQuantity - Ano

Ano - zeleně podbarví řádky, u nichž dochází k přebytku nad povoleným maximálním stavem zásob. Je-li pokrytí sledováno za kódy zakázek, pak se vyhodnocení maxima ignoruje.

ShowMinQuantity - Ano

Ano - zobrazí a do pokrytí započítává minimální množství. Je-li pokrytí sledováno za kódy zakázek, parametry šarží, šarže či varianty TP, pak se minimální množství nevyhodnocuje. (Stejné chování jako formulář Pokrytí v programu).

StockNumber - 0

Číslo skladu.

WithoutCategory

Výčet druhů zboží, které se nezobrazí (oddělit ";").

WithoutReleaseNote - Ne

Ano - nezobrazí zboží s výdejkou na položce; Ne - zobrazí i zboží s výdejkou na položce.

Book Contents

Book Index

Pokrytí zakázek

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SCIS064

Soubor: ZB_POKR1.AM

Popis sestavy: Pokrytí zakázek.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Pokrytí]

[Nákup / Zásobování] [Vyhodnocení nákupu] [Pokrytí]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Pokrytí poptávaného zboží. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

OnlyMissingGoods - Ne

OrderBy - 2

ReportCaption - Pokrytí zakázek

ShowDetails - Ne

ZB_POKR1_Z

Book Contents

Book Index

Pokrytí zboží podle období

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SCIS065

Soubor: ZB_POKR1.AM

Popis sestavy: Pokrytí zboží podle období.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Pokrytí]

[Nákup / Zásobování] [Vyhodnocení nákupu] [Pokrytí]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Pokrytí poptávaného zboží. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

OnlyMissingGoods - Ne

OrderBy - 3

ReportCaption - Pokrytí zboží podle období

ShowDetails - Ano

ZB_POKR1_O

Book Contents

Book Index

Požadavky obchodu a výroby

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SCIS067

Soubor: ZB_POKR1.AM

Popis sestavy: Pokrytí požadavků (Požadavky obchodu a výroby).

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Pokrytí]

[Nákup / Zásobování] [Vyhodnocení nákupu] [Pokrytí]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Pokrytí poptávaného zboží. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

DocumentType - 8; 10; 15

OnlyList - Ano

ReportCaption - Pokrytí požadavků

ZB_POKR1_P

Book Contents

Book Index

Požadavky po dnech

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SCIS069

Soubor: ZB_POKR1.AM

Popis sestavy: Pokrytí požadavků po dnech.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Pokrytí]

[Nákup / Zásobování] [Vyhodnocení nákupu] [Pokrytí]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Pokrytí poptávaného zboží. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

DocumentType - 8; 10; 15

OnlyList - Ano

OnlyMissingGoods - Ne

OrderBy - 3

ReportCaption - Pokrytí požadavků po dnech

ZB_POKR1_D

Book Contents

Book Index

Požadavky zakázek

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SCIS068

Soubor: ZB_POKR1.AM

Popis sestavy: Pokrytí požadavků (Požadavky zakázek).

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Pokrytí]

[Nákup / Zásobování] [Vyhodnocení nákupu] [Pokrytí]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Pokrytí poptávaného zboží. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

DocumentType - 8; 10; 15

OnlyList - Ano

OrderBy - 2

ReportCaption - Pokrytí zakázek

ZB_POKR1_PZ

Book Contents

Book Index

Regiony podle marže

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK134

Soubor: VP111.AM

Popis sestavy: Přehled regionů podle dosažené marže - setříděno sestupně.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zákazníci]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Zboží podle marže.

VP111RE_M

Book Contents

Book Index

Regiony podle obratu

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK135

Soubor: VP111.AM

Popis sestavy: Přehled regionů podle dosaženého obratu - setříděno sestupně.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zákazníci]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Zboží podle marže.

VP111RE_O

Book Contents

Book Index

Regiony podle zisku

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK136

Soubor: VP111.AM

Popis sestavy: Přehled regionů podle dosaženého zisku - setříděno sestupně.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zákazníci]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Zboží podle marže.

VP111RE_Z

Book Contents

Book Index

Rozbor denních tržeb

Číslo procesu: ZAK012

Ident. číslo sestavy: SZAK081

Soubor: S_PROD01.AM

Popis sestavy: Přehled denních tržeb.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje]

Parametry sestavy:

FiltrArticles - Ne

Filtr zboží (Ano/Ne).

IncludesAdvances - Ano

Ano - zobrazí zálohy.

IncludeOtherThanGoods - Ano

Ano - zobrazí nezbožní položky.

NameOfStatistic - NIC

Jméno statistiky.

Book Contents

Book Index

Skupiny zákazníků podle marže

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK140

Soubor: VP111.AM

Popis sestavy: Přehled skupin zákazníků podle dosažené marže - setříděno sestupně.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zákazníci]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Zboží podle marže.

VP111SK_M

Book Contents

Book Index

Skupiny zákazníků podle obratů

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK141

Soubor: VP111.AM

Popis sestavy: Přehled skupin zákazníků podle dosaženého obratu - setříděno sestupně.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zákazníci]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Zboží podle marže.

VP111SK_O

Book Contents

Book Index

Skupiny zákazníků podle zisku

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK142

Soubor: VP111.AM

Popis sestavy: Přehled skupin zákazníků podle dosaženého zisku - setříděno sestupně.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zákazníci]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Zboží podle marže.

VP111SK_Z

Book Contents

Book Index

Statistika nákupu a prodeje (položky)

Číslo procesu: ZAK012; ZAS020

Ident. číslo. sestavy: SZAK090

Soubor: Stats_PurchSaleItems.am

Popis sestavy: Statistika poskytuje přehled o prodaných či nakoupených položkách. Sestava je společná pro modul Nákup i Prodej a spouští se nad knihami Položky nákupu a Položky prodeje. Sestava zpracovává data aktuálně načteného výběru. Pomocí parametrů lze nastavit především design výstupu. Pro výpočet zisku a marže lze vynutit vynulování skladové či fakturační ceny v případech, kdy pro položku prodeje neexistuje potvrzený příslušný doklad (výdejka, faktura). Parametry nastavujeme a ukládáme do nabídky F9 nejlépe pomocí formuláře sestavy, který se implicitně zobrazuje po spuštění. Implicitní název výstupu se nastaví automaticky dle místa spuštění: Statistika nákupu či Statistika prodeje.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

AdditionalText - ' '

Dodatečný text zobrazující se pod nadpisem sestavy.

CanGrow - Ne

Zalamování řádků. Ano - dlouhý text se zalomí na více řádků.

ClearPriceInvoiceOut - Ne

Odpovídá volbě Nulovat cenu pokud neexistuje potvrzená faktura vydaná na vstupním formuláři sestavy. Ano - pokud pro položku neexistuje potvrzená faktura vydaná, pak se pro výpočet zisku a marže počítá s nulovou fakturační cenou. Je-li na sestavě zobrazen sloupec s fakturační cenou (CF_CeSuFa), pak se v něm také zobrazuje nulová hodnota.

ClearPriceReleaseNote - Ne

Odpovídá volbě Nulovat cenu pokud neexistuje potvrzená výdejka na vstupním formuláři sestavy. Ano - pokud pro položku neexistuje potvrzená výdejka, pak se pro výpočet zisku a marže počítá s nulovou skladovou cenou. Je-li na sestavě zobrazen sloupec se skladovou cenou (CF_CeSuSk), pak se v něm také zobrazuje nulová hodnota.

Column1 - Mnoz

Význam prvního sloupce, zadáváme programový název pole. Implicitně se zobrazuje sloupec s množstvím položky.

Column1Caption - Množství

Název prvního sloupce.

Column2 - CF_CeSuFa

Význam druhého sloupce, zadáváme programový název pole. Implicitně se zobrazuje sloupec s fakturovanou cenou.

Column2Caption - Cena

Název druhého sloupce.

DrillDownLevel - 4

Úroveň rozbalení dat v sestavě. Celkem lze nadefinovat 5 úrovní (první úroveň = 0). Úrovně, které nejsou při tisku rozbaleny, lze následně zobrazit po zobrazení na obrazovce rozkliknutím příslušných řádků dat.

Gr1 - C_Zbo;Zkr

První úroveň seskupení, implicitně Zkratka 1 zboží.

Gr12 - ' '

Umožňuje zobrazit druhý sloupec pro seskupení 1. (Např. vedle zkratky zboží chci vidět skupinu příslušného zboží - C_Zbo;SkZ).

Gr2 - ' '

Druhá úroveň seskupení dat.

Gr22 - ' '

Umožňuje zobrazit druhý sloupec pro seskupení 2.

Gr3 - ' '

Třetí úroveň seskupení dat.

Gr4 - ' '

Čtvrtá úroveň seskupení dat.

Gr5

Pátá úroveň seskupení dat.

HighlightSorting - Ne

Ano - zvýrazní seskupení (barevný podklad)

Margin - 0

Tisk sloupce s hodnotou marže či přirážky. 0 - sloupec se nezobrazuje; 1 - zobrazuje se marže; 2 - zobrazuje se přirážka. Marže se vypočte jako: (Cena F - Cena S) / Cena F. Přirážka se vypočte jako: (Cena F - Cena S) / Cena S.

Profit - Ne

Tisk sloupce s hodnotou zisku. Zisk se vypočte jako: Cena F - Cena S.

ReportTitle - Statistika prodeje / Statistika nákupu (dle místa spuštění)

Název statistiky.

ShowAbbrAndName - Ne

Ano - zobrazí se zkratka i název zboží. Ne - Zobrazí se pouze zkratka či název zboží (podle nastavení parametru "Gr1".

ShowForm - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář.

Sort - 0

Setřídění dat. 0 - neřadit, data jsou setříděny dle zboží; 1 - seřadit podle prvního sloupce (implicitně tedy podle Množství), 2 - seřadit podle druhého sloupce (implicitně tedy podle Ceny). 3 - seřadit podle zisku; 4 - seřadit podle marže/přirážky (viz parametr "Margin").

Stats_PurchSaleItems

Book Contents

Book Index

Struktura zákazníků ve dnech

Číslo procesu: ZAK012

Ident. č. sestavy: SZAK082

Soubor: S_PROD02.AM

Popis sestavy: Přehled denních tržeb - podle zákazníků (po vybrání nabídky zákazníka).

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodej] [Zákazníci]

Parametry sestavy:

FiltrArticles - Ne

Filtr zboží (Ano/Ne).

NameOfStatistic - NIC

Jméno statistiky.

Book Contents

Book Index

Struktura zboží a zákazníků

Číslo procesu: ZAK012

Ident. č. sestavy: SZAK074

Soubor: S_PROD04.AM

Popis sestavy: Přehled zboží odebíraného zákazníky.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

NameOfStatistic - NIC

Jméno statistiky.

Storno - Ne

Ano - nevynechá stornované faktury.

Book Contents

Book Index

Uznání provizí

Číslo procesu: ZAK009

Ident. č. sestavy: SZAK119

Soubor: F_PROVIZE.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští skriptem Uznání provizí ("PROVIZE_MAIN.PAS"). Sestava zobrazí seznam faktur tak, jak je zobrazen ve skriptu Uznání provizí. Varianta A je běžný seznam skriptu, varianta B zobrazuje vyhledané záznamy, které se vztahují ke zvolenému období. Volba varianty záleží na nastavení spouštěcího skriptu, nedá se jinak přímo ovlivnit. Podrobný popis skriptu a sestavy v metodice Metodika Prodej - Provize

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Vyhodnocení provizí]

Parametry sestavy:

Brutto - Ano

Zobrazit brutto nebo netto.

ItemOrder - 0

Seřadit doklady podle: 0 - Čísla dokladu; 1 - Zákazníka.

F_PROVIZE

Book Contents

Book Index

Zákazníci podle marže

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK137

Soubor: VP111.AM

Popis sestavy: Přehled zákazníků podle dosažené marže - seřazeno sestupně.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zákazníci]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Zboží podle marže.

VP111

Book Contents

Book Index

Zákazníci podle obratu

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK138

Soubor: VP111.AM

Popis sestavy: Přehled zákazníků podle dosaženého obratu - seřazeno sestupně.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zákazníci]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Zboží podle marže.

VP111BA_O

Book Contents

Book Index

Zákazníci podle zisku

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK139

Soubor: VP111.AM

Popis sestavy: Přehled zákazníků podle dosaženého zisku - seřazeno sestupně.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zákazníci]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Zboží podle marže.

VP111BA_Z

Book Contents

Book Index

Zboží podle obratu

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK132

Soubor: VP111.AM

Popis sestavy: Přehled zboží podle dosaženého obratu - setříděno sestupně.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zboží]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Zboží podle marže.

Při spuštění sestavy ze stromu sestava zobrazí zboží z kontejneru faktur.

VP111ZB_O

Book Contents

Book Index

Zboží podle marže

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK131

Soubor: VP111.AM

Popis sestavy: Přehled zboží podle dosažené marže - setříděno sestupně.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zboží]

Parametry sestavy:

AdditionalText

Pokud je parametr zadaný, pak se text z parametru zobrazí pod nadpisem.

ColumnLabel1

Popis sloupce 1.

ColumnLabel2

Popis sloupce 2.

ColumnLabel3

Popis sloupce 3.

ColumnLabel4

Popis sloupce 4.

ColumnLabel5

Popis sloupce 5.

ColumnProgName1

Prog. název pole položky pro sloupec 1.

ColumnProgName2

Prog. název pole položky pro sloupec 2.

ColumnProgName3

Prog. název pole položky pro sloupec 3.

ColumnProgName4

Prog. název pole položky pro sloupec 4.

ColumnProgName5

Prog. název pole položky pro sloupec 5.

DatumOd - 0.0.0000

Datum od.

DatumFV - Ne

Ano - zapne filtr datum u faktur vydaných.

DatumDo - 0.0.0000

Datum do.

DepositNotIncluded - Ne

Ne - započítávají se zálohy.

DlvF - Ne

Ano - zapne filtr dodacích listů vydaných.

StDoklad

Druh dokladu ("O" - Objednávky; "F" - Faktury vydané; "V" - Výdejky; "D" - Dod. listy vyd.; "Z" - Zakázky; "R" - Rez. list).

FavF - Ne

Ano - zapne filtr faktur vydaných.

FiltrZbo - Ne

Ano - bere položky jenom z filtru zboží.

Gr1 - POL:C_Zbo;Naz

Seskupování dle zadaných hodnot.

Gr2 - DOK:Cdo;Fir

Seskupování dle zadaných hodnot.

Gr3

Seskupování dle zadaných hodnot.

Gr4

Seskupování dle zadaných hodnot.

Gr5

Seskupování dle zadaných hodnot.

Gr6

Seskupování dle zadaných hodnot.

GroupLabel1

Popis.

GroupLabel2

Popis

OrderBy - M

M - podle Marže; T - Obratů; P - Zisků; 1 - podle Sloupce1 .. 5.

Report - 1

1 - Zboží podle...; 2 - Regiony podle ...; 3 - Zákazníci ...; 4 - Skupiny zák...

ReportName

Název sestavy.

Margin/Turnover/Profit - M

M - report podle Marže; T - podle Obratů; P - podle Zisků.

NoGoodsNotIncluded - Ne

Ne - započítávají se nezbožní položky.

NoInterctive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ObpF - Ne

Ano - zapne filtr objednávek.

PolMusi1

Ff, Oo, Pp, Dd // na formuláři.

PolMusi2

Ff, Oo, Pp, Dd nebo k "PolMusi1" // na formuláři.

PolNesmi1

Ff, Oo, Pp, Dd // na formuláři.

PolNesmi2

Ff, Oo, Pp, Dd nebo k "PolMusi1" // na formuláři.

RezF - Ne

Ano - zapne filtr rezervačních listů.

VydF - Ne

Ano - zapne filtr výdejek.

ZakF - Ne

Ano - zapne filtr zakázek.

ResetPrices - Ne

Ano - nulovat ceny u množství.

ToShowCF - M5;P4

Zobrazit počítané pole "M" - Marže; "P" - Zisk. Číslo udává sloupec.

VP111ZB_M

Book Contents

Book Index

Zboží podle zisku

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK133

Soubor: VP111.AM

Popis sestavy: Přehled zboží podle dosaženého zisku - setříděno sestupně.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje] [Zboží]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Zboží podle marže.

VP111ZB_P

Book Contents

Book Index

Zisk a marže zakázek

Číslo procesu: ZAK012

Ident. č. sestavy: SZAK006

Soubor: ZAK_ZISK.AM

Popis sestavy: Seznam zakázek se ziskem a marží, setříděno podle Zisku.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Vyhodnocení prodeje]

Parametry sestavy:

InvoiceItemsOnly - Ne

Ano - zobrazí pouze položky z faktury.

ReleaseNoteItemsOnly - Ne

Ano - zobrazí pouze položky z výdejky.

PlannedProfitAndMargin - Ne

Ano - zobrazuje plánovaný zisk a marži. Ne - zobrazuje skutečný zisk a marži.