Book Contents

Book Index

Notifikační systém - Podmínky

Záložka Podmínky

V případě, že máme specifické požadavky pro zasílání notifikací, na této záložce si nastavíme vlastní podmínky pro jednotlivé akce.

Pozn.: Uživatel, který má nastaveno právo Správce - Přístup k úrovni nastavení - Nastavení notifikací, může vytvářet/editovat/mazat podmínky notifikací všech uživatelů. Uživatel, který toto právo nastaveno nemá, může vytvářet/editovat/mazat pouze podmínky notifikací, ve kterých je jediným příjemcem.

pic_2484
Obr.: Formulář Notifikační systém K2 - záložka Podmínky

Novou podmínku vložíme pomocí klávesy Insert nebo tlačítka Pic_1031i. Otevře se formulář pro definici podmínky.

Záložka Obecné

pic_2485
Obr.: Formulář pro definici podmínky notifikace

Popis polí:

Název

Název podmínky.

Akce

Akce, která bude spouštěna. Vybírá se z formuláře akcí.

Datový modul

Datový modul, nad kterým se bude akce sledovat.

Typ podmínky

Zde vybereme, nad jakými záznamy se bude akce spouštět.

Pro podmínku na změnu stavu je nutné mít na konkrétním stavu zatrženou volbu "Upozorňovat". Tuto volbu není možné zapnout na systémových stavech (číslo záznamu je vyšší než 2 000 000 000) jinak než speciální registrovanou funkcí.

Pozn.: Při doručení notifikace se kontroluje právo na záznam. Pokud uživatel právo na daný záznam (např. fakturu) nemá, notifikace na danou akci mu nebude doručena.

Popis zatrhávacích polí:

Jednorázová podmínka

Je-li tato volba zatrhnuta, podmínka bude po prvním použití smazána.

Platná

Pole je automaticky zatrhnuto, pokud je definice dané podmínky správná.

Neaktivní

Je-li tato volba zatrhnuta, je podmínka dočasně zakázána. Takováto podmínka nemusí obsahovat všechny povinné údaje, neboť při jejím uložení se neprovádí kontrola platnosti. Podmínku můžeme odtrhnutím volby "Neaktivní" kdykoli opět zaktivnit.

Pokud vybereme Typ podmínky "Každý vyhovující podmínkám", ve formuláři se zobrazí další záložka Podmínky.

pic_2486
Obr.: Formulář pro definici podmínky

Po rozkliknutí záložky a stisknutí Insert nebo tlačítka Pic_1031i se zobrazí formulář pro výběr typu podmínky. Pracujeme s ním stejně, jako kdybychom vytvářeli filtr (viz. kapitola Filtry - záložka Podmínky).

Záložka Seznam příjemců

Zobrazí se formulář pro vložení příjemce nebo skupiny. Funguje stejně, jako při vytváření příjemce nebo skupiny na záložce Skupiny v úvodním formuláři Notifikačního systému K2 (kapitola Notifikační systém - Skupiny). Navíc můžeme vložit příjemce z datového pole.

pic_3350
Obr.: Formulář pro nastavení příjemců

Položka Příjemce umožňuje vybrat příjemce notifikace ze seznamu kontaktních osob. Při výběru je kontrolována platnost kontaktní osoby. Pokud je kontaktní osoba zneplatněna, systém nás na to upozorní a příjemce neuloží.

pic_4843

Obr.: Hlášení systému při vložení zneplatněné kontaktní osoby

Položka Příjemce z datového pole nám umožňuje zaslat notifikaci příjemci přímo nebo přes vazbu ze záznamu datového modulu. Po zvolení této položky se otevře formulář Příjemce z datového pole.

pic_3353
Obr.: Formulář pro nastavení příjemce z datového pole

V tomto formuláři vybíráme datové pole, které se odkazuje do kontaktních osob nebo uživatelů, kteří mají nastavenu kontaktní osobu. Podmínkou nastavení datového pole je vyplněné pole Datový modul na záložce Obecné.

Je možné zadat i více příjemců z datového pole. Takového příjemce není možné zařadit do skupiny, ale můžeme jej použít spolu s "klasickým" příjemcem.

Zadání příjemce pro nastavení adresných notifikací

Pro správné nastavení adresných notifikací (při zatrhnuté volbě Ignorovat příznak "Adresná") je pro vybrané akce nutné nastavit příjemce z uvedených datových polí:

Název akce

Datové pole

Přišel úkol

Owner

Workflow - nový krok

Owner.ContPerson

Nesplnění kroku workflow

Owner.ContPerson

Nesplnění úkolu řešiteli

Owner

Nesplnění úkolu zadavateli

Client

Nová pošta

UserId

Zmeškaný hovor

ResponsiblePersonId

Akce natScriptNotifynatMessage (Zpráva) budou fungovat vždy bez nutnosti nastavení příjemce.

Příklad: Chceme poslat notifikaci o potvrzení aktivity zodpovědné osobě, která je vyplněna na dané aktivitě.

V nastavení podmínek vybereme datový modul "Aktivity" a ve formuláři Příjemce z datového pole vybereme datové pole "ZodpOs". Toto pole se odkazuje do číselníku kontaktních osob.

pic_3352
Obr.: Nastavení podmínky pro potvrzení aktivity

pic_3351
Obr.: Nastavení datového pole "Zodpovědná osoba"