Book Contents

Book Index

Finance

Book Contents

Book Index

Bankovní příkazy

Book Contents

Book Index

Bankovní příkaz

Číslo procesu: FIN003

Ident. číslo sestavy: SFIN024

Soubor: BPR_DOK02.AM

Popis sestavy: Bankovní příkaz. Setřídění podle K2.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Grouping - Ne

Ano - seskupí položky podle sumace; Ne - neseskupí.

OnlyConfirmed - Ne

Ano - zpracuje pouze potvrzené doklady.

PublishedAccount - Ne

Ano - před účtem, který je zveřejněn v registru plátců DPH, zobrazí hvězdičku.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny. Zobrazí částku dokladu v měně i částku přepočtenou na měnu mandanta podle aktuálního kurzu.

ShowFirm - Ano

Ano - zobrazí sloupec Firma, Ne - nezobrazí.

ShowSwiftAndIBAN - Ne

Ano - IBAN a SWIFT se zobrazí, pro každou knihu bank. účtů je musíme zadat do knihy s nulovým prefixem.

ShowTradingPartnerName - Ne

Ano - zobrazí místo Zkratky firmy Název firmy (ořezaný).

ShowTradingPartnerNameCanGrow - Ne

Ano - zobrazí celý název firmy (i na více řádků).

Sorting - 3

V závislosti na hodnotě se setřídí položky. Hodnota parametru 0 setřídí podle zákazníka; 1 - podle částky (vzestupně); 2 - podle účtu; 3 - podle K2.

BPR_DOK02

Book Contents

Book Index

Bankovní příkaz - seskupené platby

Číslo procesu: FIN003

Ident. číslo sestavy: SFIN031

Soubor: BPR_DOK02.AM

Popis sestavy: Bankovní příkaz. Položky zobrazí seskupené podle zákazníků

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Bankovní příkaz. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Grouping - Ano

BPR_DOK02_SP_UP

Book Contents

Book Index

Platební avízo

Číslo procesu: FIN003

Ident. číslo sestavy: SFIN037

Soubor: HB_PaymentNotice.AM

Popis sestavy: Platební avízo. Sestava zobrazí rozpis seskupených plateb dle konkrétního dodavatele.V datu dokladu se uvádí Datum KH, pokud je nulové, tak Datum účetního případu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

SupplFromMandant- Zobrazí typ dodatku z parametru mandanta.

PrintAlll - vytiskne seskupené platby pro všechny skupiny

HB_PaymentNotice

Book Contents

Book Index

Bankovní příkaz - třídění dle dodavatele

Číslo procesu: FIN003

Ident. číslo sestavy: SFIN029

Soubor: BPR_DOK02.AM

Popis sestavy: Bankovní příkaz. Setřízeno podle dodavatele.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Bankovní příkaz. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Sorting - 0

BPR_DOK020

Book Contents

Book Index

Bankovní příkaz - třídění dle čísla účtu

Číslo procesu: FIN003

Ident. číslo sestavy: SFIN030

Soubor: BPR_DOK02.AM

Popis sestavy: Bankovní příkaz. Setřízeno podle čísla účtu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Bankovní příkaz. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Sorting - 2

BPR_DOK022

Book Contents

Book Index

Hromadný příkaz k úhradě

Číslo procesu: ZAS014

Ident. číslo sestavy: SFIN005

Soubor: BPR_DOK01.AM

Popis sestavy: Bankovní příkaz

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

VetsiMezeryMeziRadky - Ne

Ne - zachová standardní řádkování; Ano - zvětší mezery mezi řádky.

BPR_DOK01

Book Contents

Book Index

Bankovní výpisy

Book Contents

Book Index

Bankovní výpis

Číslo procesu:FIN002, EXP010, ZAS015

Id. číslo sestavy: SFIN006

Soubor: BVY_DOK01.AM

Popis sestavy: Bankovní výpis

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

DisplayAssignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladu.

ShowBothCurrs- Ne

Ano - zobrazí obě měny, částky v měně i přepočet na měnu mandanta podle aktuálního kurzu.

BVY_DOK01_UP

Book Contents

Book Index

Zůstatky bankovních účtů ke dni

Číslo procesu: FIN002,UCT007

Ident. číslo sestavy: SFIN036

Soubor: BankAccountBalance.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí zůstatky bankovních účtů ke zvolenému dni. Po spuštění sestavy se zobrazí vstupní formulář pro zadání "K datu". Na formuláři je možné si zatrhnout zobrazení v měně, částky dokladu se pak zobrazují v měně dokladu i v měně firmy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Account - Ano

Ano - pokud je zvoleno setřídění dle zkratky bankovního účtu, zobrazí se účet bankovního účtu.

BothCurr - Ne

Ano - zobrazí obě měny - částky dokladu v měně bankovního účtu i v měně firmy.

DateTo - 0.0.0000

K datu.

IgnoreBooks -

Zkratky knih (oddělené středníkem), které se nemají zobrazit.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář;Ne - nezobrazí vstupní formulář.

Title -

Název sestavy.

SortBy - 0

Setřídit podle: 0 - účet bankovního účtu; 1 - zkratka bankovního účtu.

ZeroBalance - Ne

Ano - zobrazí i bankovní s nulovým zůstatkem.

BankAccountBalance

Book Contents

Book Index

Bankovní výpisy dle protiúčtu

Číslo procesu: FIN002

Identifikační číslo sestavy: SFIN028

Soubor: BVY_SEZ03.AM

Popis sestavy: Bankovní výpisy - dle protiúčtu. Sestava zobrazuje položky bankovních výpisů setříděné dle protiúčtu. Pozn.: Do sestavy nejsou zahrnuty všechny doklady z knihy bankovních výpisů.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

CompanySorting - Ano

Ano - setřídí podle firmy.

CounterAccountFilter - Ano

Filtr protiúčtů (oddělte středníkem).

Currency

Ano - Setřídění podle měny.

DateFrom - 0.0.0000

Datum od.

DateTo - 0.0.0000

Datum do.

ChooseCustomer

Ano - umožní zadat do formuláře zákazníky, za které se pak zobrazuje výstup. Podmínkou je mít nastavený parametr CompanySorting na True.

NewPage - Ano

Ano - nová stránka.

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny, částky v měně dokladu i přepočtené na měnu mandanta.

BVY_SEZ03_UP

Book Contents

Book Index

Seznam bankovních výpisů

Číslo proces: FIN002

Ident. číslo sestavy: SFIN007

Soubor: BVY_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam bankovních výpisů, rozdělených podle příslušného účtu včetně sumáře.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny, částky v měně dokladu i přepočtené na měnu mandanta.

Book Contents

Book Index

Kniha bankovních dokladů - podrobná

Číslo procesu: FIN002

Ident. číslo sestavy: SFIN008

Soubor: BVY_SEZ02.AM

Popis sestavy: Po spuštění sestavy zadáte parametry od - do (tj., od kterého do kterého data se mají doklady zobrazit). Údaje se zobrazují v měně bankovního účtu a v měně firmy. Je-li měna bankovního účtu shodná s měnou firmy, pak se zobrazují údaje pouze jednou. Celkový součet je pouze v měně firmy, protože nelze sčítat různé měny dohromady. V případě že používáte k přecenění bankovních účtů položku typu P (příjmovou) nebo V (výdajovou) bez hodnoty v měně, kde je vyčíslený pouze kurzový rozdíl, tato částka se napočítá do počátečních stavů účtu.

Adresa ve stromu:[Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

FromDate - 0.0.0000

Od data.

ToDate - 0.0.0000

Do data.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny, částky v měně dokladu i přepočtené na měnu mandanta.

SortBy - 0

Třídí položky podle: 0 - čísla dokladu a čísla položky dokladu; 1 - čísla dokladu, data vystavení položky a podle čísla položky.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Výpis bankovních dokladů

Číslo procesu: FIN002

Ident. číslo sestavy: SFIN009

Soubor: BVY_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis bankovních výpisů za sebou, včetně položek.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny, částky v měně dokladu i přepočtené na měnu mandanta.

Book Contents

Book Index

Pokladní doklady

Book Contents

Book Index

Pokladní doklad

Číslo procesu:FIN001, EXP010, ZAS015

Ident. č. sestavy: SFIN001

Soubor: PDO_DOK01.AM

Popis sestavy: Pokladní doklad (pokud bude parametr "DisplayAssignement" nastaven na hodnotu "Ano", zobrazí i zaúčtování dokladu).

Adresa ve stromu: [Finance] [Pokladna] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

BarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

DisableItemFilter - Ne

Vypnout zobrazovací filtr na položkách.

DisplayAssignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování pokladních dokladů.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

OneAddress - Ne

Ano - firma a adresa se na vícepoložkovém dokladu se stejnou firmou zobrazí jen jednou (u první položky).

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku do jednoho řádku, Ne - zobrazí rozšířené informace k položce včetně například adresy.

ShowAccInfo - Ne

Ano - zobrazovat středisko, kód zakázky, kód zboží.

ShowDescription - Ne

Ano - zobrazit popis z hlavičky dokladu.

ShowRate - Ne

Ano - zobrazí kurz platby.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

PDO_DOK01_UP

Book Contents

Book Index

Pokladní kniha

Číslo procesu: FIN001

Ident. číslo sestavy: SFIN002

Soubor: PDO_SEZ01.AM

Popis sestavy: Po spuštění sestavy se zobrazí vstupní formulář pro zadání "Data od" a "Data do". Na formuláři je možné si zatrhnout zobrazení v měně, částky dokladu se potom zobrazují v měně dokladu i v měně mandanta. Je-li měna pokladny shodná s měnou mandanta, údaje se zobrazují pouze jednou.

Adresa ve stromu: [Finance] [Pokladna] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

FromDate - 0.0.0000

Od data.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny, částky dokladu v měně dokladu i přepočtené na měnu mandanta.

ShowVarSym - Ano

Ano - zobrazí var. symbol; Ne - zobrazí číslo faktury.

ToDate - 0.0.0000

Do data.

PDO_SEZ01_UP

Book Contents

Book Index

Pokladní kniha na šířku

Číslo procesu: FIN001

Ident. číslo sestavy: SFIN002

Soubor: PDO_SEZ02.AM

Popis sestavy: Po spuštění sestavy se zobrazí vstupní formulář pro zadání "Data od" a "Data do". Na formuláři je možné si zatrhnout zobrazení v měně, částky dokladu se potom zobrazují v měně dokladu i v měně mandanta. Je-li měna pokladny shodná s měnou mandanta, údaje se zobrazují pouze jednou.

Adresa ve stromu: [Finance] [Pokladna] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

FromDate - 0.0.0000

Od data.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny, částky v měně dokladu i částky přepočtené na měnu mandanta.

ToDate - 0.0.0000

Do data.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Zůstatky pokladen ke dni

Číslo procesu: FIN001,UCT006

Ident. číslo sestavy: SFIN035

Soubor: CashBalance.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí zůstatky pokladen ke zvolenému dni. Po spuštění sestavy se zobrazí vstupní formulář pro zadání "K datu". Na formuláři je možné si zatrhnout zobrazení v měně, částky dokladu se pak zobrazují v měně dokladu i v měně firmy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Pokladna] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Account - Ano

Ano - pokud je zvoleno setřídění dle zkratky pokladny, zobrazí se účet pokladny.

BothCurr - Ne

Ano - zobrazí obě měny - částky dokladu v měně pokladny i v měně firmy.

DateTo - 0.0.0000

K datu.

IgnoreBooks -

Zkratky knih (oddělené středníkem), které se nemají zobrazit.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář;Ne - nezobrazí vstupní formulář.

Title -

Název sestavy.

SortBy - 0

Setřídit podle: 0 - účet pokladny; 1 - zkratka pokladny.

ZeroBalance - Ne

Ano - zobrazí i pokladny s nulovým zůstatkem.

CashBalance

Book Contents

Book Index

Mincovka

Book Contents

Book Index

Mincovka

Číslo procesu: FIN001

Ident. číslo sestavy: SFIN025

Soubor: CASHBRLIST.AM

Popis sestavy: Mincovka umožní rozpočítat částku do vybraných nominálních hodnot a naopak z počtu bankovek nebo mincí vypočte celkovou částku. Po zadání parametrů Mincovka rozlišuje mince a bankovky, a to jak ve formuláři, tak v sestavě Mincovka. Mincovku můžeme vytvořit také v EUR.

Adresa ve stromu: [Finance] [Pokladna]

Parametry sestavy:

Currency - CZK

Umožní zadat kód měny.

SeparateCoinsInForm - Ne

Ano - ve formuláři oddělí mince od bankovek.

SeparateCoinsInReport - Ne

Ano - v sestavě Mincovka oddělí mince od bankovek.

Book Contents

Book Index

Pokladní složenka

Číslo procesu: FIN001

Ident. číslo sestavy: SFIN027

Soubor: CASHBRLIST2.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští z Mincovky tlačítkem "Pokladní složenka". Jedná se o doklad s předvyplněnými údaji, sloužící ke vkladu příslušné částky na bankovní účet.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Account

Účet.

Bank

Banka.

BankCode

Kód banky.

Clear - Ano

Ano - prázdná složenka.

Currency

Měna účtu.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldokonto

Book Contents

Book Index

Saldokonto podle zákazníků

Číslo procesu: FIN015

Ident. číslo sestavy: SCIS143

Soubor: OPENITEMLIST_CUSTOMER.AM

Popis sestavy: Nad knihou Saldokonto zobrazí saldo za firmy a v rámci firem pak za jednotlivé typy dokladů.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto]

Parametry sestavy:

bez parametrů

OPENITEMLIST_CUSTOMER

Book Contents

Book Index

Saldokonto

Book Contents

Book Index

Saldokonto - základní informace

Saldokonto vyhodnocujeme v modulech Faktury vydané, Faktury přijaté, Zálohy přijaté, Zálohy poskytnuté, Ostatní pohledávky a Ostatní závazky. Buď vyhodnocujeme každý modul zvlášť, nebo formou kombinace těchto modulů. Ve stromovém menu jsou k dispozici různé varianty zobrazení a setřídění saldokontních sestav.

Saldokonto můžeme tisknout:

pic_6285

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto

Popis polí pro seskupování záznamů:

Kniha

Setřídí záznamy podle knihy.

Středisko

Setřídí záznamy podle střediska. Můžeme si určit, která střediska chceme zobrazovat vyplněním polí od, do.

Referent

Setřídí záznamy podle referenta.

Způsob platby

Setřídí záznamy podle způsoby platby.

Stát dod./odb.

Setřídí záznamy podle státu dodavatele/odběratele.

Dodavatel/Odběratel

Setřídí záznamy podle dodavatele/odběratele. Zatrhnutím pole Zobrazovat na nové stránce se bude každý dodavatel/odběratel zobrazovat na zvláštní straně.

Účet

Setřídí záznamy podle účtu faktury.

 

Lhůty

Setřídí záznamy podle lhůt. Implicitně jsou nastaveny "0;30;60;90;180" denní lhůta. Můžeme je změnit.

Měna

Setřídí záznamy podle měny.

Dodavatel/Odběratel podle lhůt

Setřídí záznamy podle lhůt. Ke lhůtám přiřadí všechny doklady s dodavateli a odběrateli vyhovujícími dané lhůtě.

Popis polí pro zobrazování záznamů:

Faktury vydané

Zobrazí faktury vydané.

Faktury přijaté

Zobrazí faktury přijaté.

Přijaté zálohy

Zobrazí zálohy přijaté.

Poskytnuté zálohy

Zobrazí zálohy poskytnuté.

Ostatní pohledávky

Zobrazí ostatní pohledávky.

Ostatní závazky

Zobrazí ostatní závazky.

Kontejner

Po zatržení tohoto pole se budou tisknout doklady z kontejneru.

Filtr

Po zatržení tohoto pole se budou tisknout doklady z filtru.

Odběratel

Dodavatel

Zatržením pole určíme, že se budou tisknout doklady pouze toho dodavatele/odběratele, na němž máme v knize (nad kterou spouštíme Saldokonto) pravítko.

Faktury - detail

Zobrazí se jednotlivé doklady (pokud není zatrženo, zobrazí se jen sumy za zvolené setřídění).

Kurz

U dokladů v cizí měně zobrazí kurz.

Saldo před a po datu splatnosti

Zobrazí doklady se saldem ve lhůtě a se saldem po datu splatnosti.

Platby

K zaplaceným dokladům zobrazí číslo dokladu, kterým byla platba provedena, datum zaplacení a částku.

Bank. příkazy považovat za platbu

Po zatržení tohoto pole se budou do plateb zahrnovat i bankovní příkazy.

Platební morálka

Zobrazuje nezaplacené i zaplacené doklady, výši prodlení a sankční úroky. Platební morálka je podrobněji popsána v následující kapitole Platební morálka.

Zobrazit nadřízeného dod./odb.

K nadřízenému dodavateli/odběrateli přiřadí doklady patřící podřízenému dodavateli / odběrateli.

Zobrazit penále a prodlení

Zobrazí sankční úroky a počet dnů prodlení.

Popis polí pro nastavení hodnot:

Min. rozdíl

Je to výše salda (částka, která zbývá zaplatit), od které se doklady budou v sestavě zobrazovat. Skript přepočítává částky dokladů na měnu mandanta. Např. pokud je min. rozdíl „10" (Kč), zobrazí i doklad se saldem 0,40 EUR (v kurzu 1 EUR = 25 Kč). Pokud je minimální rozdíl „0", zobrazí i zcela zaplacené doklady.

Do data

Zobrazí saldo do data, které ve formuláři v poli Do data stanovíme.

Název sestavy

Zde můžeme nastavit název sestavy.

Seřadit fakt. podle

Doklady seřadíme podle data splatnosti, čísla dokladu nebo podle salda.

Součty zobrazit v měně mandanta

Součty za jednotlivé dodavatele/odběratele budou zobrazeny v měně mandanta.

Zobrazit inventarizaci pohledávek a závazků dohromady

Popsáno v Účetnictví v kapitole Inventarizace závazků a pohledávek.

Automatický výběr dokladů

Automaticky se nafiltrují doklady s Datem úč. případu a nezaplacené k zadanému datu a až nad tímto filtrem sestava prochází jednotlivé doklady a jejich platby. Umožní zrychlit zobrazení saldokonta nad velkým množstvím dokladů.

Pokud je zatrženo:

  • Min. rozdíl nejde editovat a nastaví se dle Zaokrouhlovací chybyParametrech mandanta
  • nejde u jednotlivých typů dokladů editovat volby Kontejner, Filtr, Dodavatel/Odběratel a editovat volbu Platební morálka. Pokud budou volby zatrženy, při zatržení automatického výběru se odškrtnou.

Firma z fakturační adresy

Pokud je zapnuto, doklady se seskupí podle firmy, zadané ve fakturační adrese, a v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu.

Seskupit podle typu dokladu

Parametr je implicitně nastavený na hodnotu Ano. Pokud bude mít hodnotu Ne a budou se zobrazovat jen doklady nákupu nebo jen doklady prodeje, nezobrazí se seskupení za typ dokladu. Využití např. při setřídění podle účtu, kdy zobrazím v rámci účtu faktury i ostatní pohledávky.

Ve formuláři můžeme nastavení parametrů uložit pomocí tlačítka Uložit jako parametry sestavy. Pokud před uložením parametrů sestavy zatrhneme pole Příště nezobrazovat (parametr sestavy NoInteractive = „ANO"), při dalším spuštění se již nebude zobrazovat úvodní formulář a použijí se uložené parametry. Pro opětovné spuštění úvodního formuláře musíme nastavit parametr sestavy NoInteractive na hodnotu „NE" (v záložce Parametry sestavy v F9).

Seznam parametrů saldokonta

AccBooks - U

Knihy účetnictví (oddělené středníkem), ze kterých se zůstatek hlavní knihy napočte.

CompanyByIdNo - Ne

Ano - seskupí doklady podle IČ; Ne - seskupí doklady podle názvu dodavatele/odběratele.

CompanyByInvoiceAddress - Ne

Ano - seskupí doklady prodeje podle firmy, zadané ve fakturační adrese, a v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu; Ne - seskupí doklady podle dodavatele/odběratele.

CompanyByPage - Ne

Ano - každý dod./odb. se zobrazí na nové stránce.

Contractor - Ne

Ano - zobrazí faktury aktivního dodavatele.

ContractorAdv - Ne

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy pro aktivního dodavatele.

ContractorLiability - Ne

Ano - zobrazí ostatní závazky pro aktivního dodavatele.

CostCentreDoc - Ne

Ano - třídí doklady podle střediska z hlavičky dokladu; Ne - třídí podle střediska z položky dokladu.

CostCentreFrom

Filtr středisek "od" podle zkratky.

CostCentreTo

Filtr středisek "do" podle zkratky.

CurrentOwnCompanyAccountingBook - Ne

Ano - pokud je v nastavení pro firmy uvedená kniha účetnictví (Správa multi company/Účtování/ Zaúčtovat do knihy), pak se ignoruje hodnota parametru AccBooks - "[U] Knihy účetnictví odděleny středníkem" a zůstatek "Hlavní knihy" se napočte pro tuto účetní knihu.

Customer - Ne

Ano - zobrazí faktury aktuálního odběratele.

CustomerAdv - Ne

Ano - zobrazí zálohy pro aktivního odběratele.

CustomerReceivable - Ne

Ano - zobrazí ostatní pohledávky pro aktivního odběratele.

CustomerAccTerms - Ne

Ano - Seskupí dod./odb. podle termínů.

Date_From - 0.0.0000

Datum "od" pro Platební morálku, omezení pro platby a faktury a zálohy.

Date_To - 0.0.0000

Datum "do" - pro Saldo, omezení pro platby a faktury a zálohy.

FirmCurrency - Ne

Ano - zobrazí součty za grupy v měně mandanta.

GroupByDocumentType - Ano

Ne - pokud se budou zobrazovat jen doklady nákupu nebo jen doklady prodeje, nezobrazí se seskupení za typ dokladu.

IgnoreFieldRight - Ne

Ano - ignoruje právo na pole.

IgnoreInvoiceDay - Ne

Ano - ignoruje datum UZP.

InvoiceIN - Ano

Ano - zobrazí faktury přijaté.

InvoiceIN_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem faktur přijatých.

InvoiceIN_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur přijatých.

InvoiceOUT - Ano

Ano - zobrazí faktury vydané.

InvoiceOUT_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem faktur vydaných.

InvoiceOUT_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur vydaných.

ItemOrder - 0

Seřadí faktury podle: 0 - data splatnosti; 1 - čísla dokladu; 2 - salda.

Liability - Ano

Ano - zobrazí ostatní závazky.

Liability_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem ostatních závazků.

Liability_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem ostatních závazků.

ListOfTerms - 0;30;60;90;180

Seznam lhůt oddělených ";".

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se formulář salda; Ne - zobrazí se formulář salda.

OnlyBrowse - Ne

Ano - spustit pouze v prohlížení

OnlyConfirmed - Ne

Ano - zobrazí potvrzené doklady a z nepotvrzených jen ty, na kterých je navedená nějaká platba. Nepotvrzené doklady se zobrazí s Brutto částkou 0.

OrderByAccount - Ne

Ano - setřídění podle účtu.

OrderByBook - Ne

Ano - setřídění podle knihy.

OrderByCentre - Ne

Ano - setřídí podle střediska z položek dokladu. Pokud je položka bez stř., tak se bere stř. z hlavičky dokladu. Hodnota "Ano" nezobrazí platby

OrderByCompany - Ano

Ano - setřídění podle firmy.

OrderByCurrency - Ano

Ano - setřídění podle měny.

OrderByPayMethod - Ne

Ano - setřídění podle způsobu platby.

OrderByState - Ne

Ano - setřídění podle států.

OrderByTerms - Ne

Ano - setřídění podle lhůt.

Paid - Ne

Ano - bankovní příkazy jsou považovány za platbu.

PaymentMorale - Ne

Ano - zobrazí platební morálku.

ProvidedAdvances - Ano

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy.

ProvidedAdvances _F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem záloh poskytnutých.

ProvidedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh poskytnutých.

Receivable - Ano

Ano - zobrazí ostatní pohledávky.

Receivable_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem ostatních pohledávek.

Receivable_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem ostatních pohledávek.

ReceivedAdvances - Ano

Ano - zobrazí přijaté zálohy.

ReceivedAdvances_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem záloh přijatých.

ReceivedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh přijatých.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowBalanceBefAft - Ne

Ano - zobrazí saldo před a po datu splatnosti.

ShowCompanyAbbr - Ano

Ano - zobrazí zkratku dod./odb..

ShowCompanyIDNo - Ne

Ano - zobrazí IČ dod./odb..

ShowCompanyVATRegNo - Ne

Ano - zobrazí DIČ dod./odb..

ShowCreditNotes - Ne

Ano - zobrazí dobropisy.

ShowExchangeRate - Ne

Ano - zobrazí kurz.

ShowGenLedgerBalance - Ano

Ano - pokud je zapnuto setřídění podle Účtu a současně není zapnuto žádné nadřízené setřídění (tj. Kniha, Středisko, Způsob platby, Stát, Dod/Odb.), u každého účtu se zobrazí zůstatek na účtu z Hlavní knihy a vyčíslí se rozdíl mezi částkou salda účtu a hlavní knihou.

ShowInvoices - Ano

Ano - zobrazí detail faktury a zálohy.

ShowPayments - Ne

Ano - zobrazí platby.

ShowPenalty - Ano

Ano - zobrazí penále a prodlení; Ne - zobrazí Datum UZP a název dod./odb..

ShowSuperior - Ne

Ano - zobrazí nadřízeného dod./odb..

ShowUnpaidInvInTerm - Ano

Ano - zobrazí všechny nezaplacené faktury s datem úč. případu od-do data.

SurveyTogether - Ne

Ano - zobrazí závazky a pohledávky dohromady.

UseExchangeRate2 - Ano

Ano - použít kurz 2 (kurzové rozdíly).

Book Contents

Book Index

Saldokonto dodavatelů a odběratelů

Číslo procesu: FIN015, CIS003

Ident. č. sestavy: SCIS060

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků seskupený podle firem. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou firmu je k dispozici celkové saldo. Sestava se spouští s úvodním formulářem pro možnost nastavení parametrů dle potřeby.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace.

Openitemlist

Book Contents

Book Index

Saldokonto dodavatelů a odběratelů na šířku

Č. procesu:FIN015

Ident. č. sest.: SCIS063

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků seskupený podle firem. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou firmu je k dispozici celkové saldo. Sestava se spouští s úvodním formulářem pro možnost nastavení parametrů dle potřeby. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto]

Parametry sestavy:

CompanyByIdNo - Ne

Ano - seskupí doklady podle IČ; Ne - seskupí doklady podle názvu dodavatele/odběratele.

CompanyByInvoiceAddress - Ne

Ano - seskupí doklady prodeje podle firmy, zadané ve fakturační adrese, a v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu; Ne - seskupí doklady podle dodavatele/odběratele.

CompanyByPage - Ne

Ano - každý dod./odb. se zobrazí na nové stránce.

Contractor - Ne

Ano - zobrazí faktury aktivního dodavatele.

ContractorAdv - Ne

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy pro aktivního dodavatele.

ContractorLiability - Ne

Ano - zobrazí ostatní závazky pro aktivního dodavatele.

CostCentreDoc - Ne

Ano - třídí doklady podle střediska z hlavičky dokladu; Ne - třídí podle střediska z položky dokladu.

CostCentreFrom

Filtr středisek "od" podle zkratky.

CostCentreTo

Filtr středisek "do" podle zkratky.

Customer - Ne

Ano - zobrazí faktury aktuálního odběratele.

CustomerAdv - Ne

Ano - zobrazí přijaté zálohy pro aktivního odběratele.

CustomerAccTerms - Ne

Ano - Seskupí dod./odb. podle termínů.

CustomerReceivable - Ne

Ano - zobrazí ostatní pohledávky pro aktivního odběratele.

Date_From - 0.0.0000

Datum "od" pro Platební morálku, omezení pro platby a faktury a zálohy.

Date_To - 0.0.0000

Datum "do" - pro Saldo, omezení pro platby a faktury a zálohy.

FirmCurrency - Ne

Ano - zobrazí součty za grupy v měně mandanta.

IgnoreFieldRight - Ne

Ano - ignoruje právo na pole.

IgnoreInvoiceDay - Ne

Ano - ignoruje datum UZP.

InvoiceIN - Ano

Ano - zobrazí faktury přijaté.

InvoiceIN_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem faktur přijatých.

InvoiceIN_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur přijatých.

InvoiceOUT - Ano

Ano - zobrazí faktury vydané.

InvoiceOUT_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem faktur vydaných.

InvoiceOUT_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur vydaných.

ItemOrder - 0

Seřadí faktury podle: 0-data splatnosti; 1-čísla dokladu; 2-salda.

Liability - Ano

Ano - zobrazí ostatní závazky.

Liability_F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem ostatních závazků.

Liability_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem ostatních závazků.

ListOfTerms - 0 (30;60;90;180)

Seznam lhůt oddělených ";".

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se formulář salda; Ne - zobrazí se formulář salda.

OrderByAccount - Ne

Ano - setřídění podle účtu.

OrderByBook - Ne

Ano - setřídění podle knihy.

OrderByCentre - Ne

Ano - setřídí podle střediska z položek dokladu. Pokud je položka bez stř., tak se bere stř. z hlavičky dokladu. Hodnota "Ano" nezobrazí platby

OrderByCompany - Ano

Ano - setřídění podle firmy.

OrderByCurrency - Ano

Ano - setřídění podle měny.

OrderByPayMethod - Ne

Ano - setřídění podle způsobu platby.

OrderByState - Ne

Ano - setřídění podle států.

OrderByTerms - Ne

Ano - setřídění podle lhůt.

Paid - Ne

Ano - bankovní příkazy jsou považovány za platbu.

PaymentMorale - Ne

Ano - zobrazí platební morálku.

ProvidedAdvances - Ano

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy.

ProvidedAdvances _F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh poskytnutých.

ProvidedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem záloh poskytnutých.

Receivable - Ano

Ano - zobrazí ostatní pohledávky.

Receivable_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem ostatních pohledávek.

Receivable_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem ostatních pohledávek.

ReceivedAdvances - Ano

Ano - zobrazí přijaté zálohy.

ReceivedAdvances_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem záloh přijatých.

ReceivedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh přijatých.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowBalanceBefAft - Ne

Ano - zobrazí saldo před a po datu splatnosti.

ShowCompanyAbbr - Ano

Ano - zobrazí zkratku dod./odb..

ShowCompanyIDNo - Ne

Ano - zobrazí IČ dod./odb..

ShowCompanyVATRegNo - Ne

Ano - zobrazí DIČ dod./odb..

ShowCreditNotes - Ne

Ano - zobrazí dobropisy.

ShowExchangeRate - Ne

Ano - zobrazí kurz.

ShowInvoices - Ano

Ano - zobrazí detail faktury a zálohy.

ShowPayments - Ne

Ano - zobrazí platby.

ShowPenalty - Ano

Ano - zobrazí penále a prodlení; Ne - zobrazí Datum UZP a název dod./odb..

ShowSuperior - Ne

Ano - zobrazí nadřízeného dod./odb..

ShowUnpaidInvInTerm - Ano

Ano - zobrazí nezaplacené faktury s datem splatnosti ve lhůtě.

SurveyTogether - Ne

Ano - zobrazí závazky a pohledávky dohromady.

UseExchangeRate2 - Ano

Ano - použít kurz 2 (kurzové rozdíly).

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldokonto - porovnání za období

Č. procesu:FIN015

Ident. č. sest.: SCIS139

Soubor: OPENITEMLIST_X02.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků ke dvěma různým datům a zaplacená částka mezi těmito daty. Ve vstupním formuláři sestavy zadáme Datum od a Datum do. V sestavě se zobrazí Brutto, Zaplaceno k 1. datu, Saldo k 1. datu, Zaplaceno k 2. datu, Saldo k 2. datu. V posledním sloupci se zobrazí částka, zaplacená za vybrané období. Za každou měnu je k dispozici celkové saldo. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto]

Parametry sestavy:

CompanyByIdNo - Ne

Ano - seskupí doklady podle IČ; Ne - seskupí doklady podle názvu dodavatele/odběratele.

CompanyByInvoiceAddress - Ne

Ano - seskupí doklady prodeje podle firmy, zadané ve fakturační adrese, a v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu; Ne - seskupí doklady podle dodavatele/odběratele.

CompanyByPage - Ne

Ano - každý dod./odb. se zobrazí na nové stránce.

Contractor - Ne

Ano - zobrazí faktury aktivního dodavatele.

ContractorAdv - Ne

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy pro aktivního dodavatele.

ContractorLiability - Ne

Ano - zobrazí ostatní závazky pro aktivního dodavatele.

CostCentreDoc - Ne

Ano - třídí doklady podle střediska z hlavičky dokladu; Ne - třídí podle střediska z položky dokladu.

CostCentreFrom

Filtr středisek "od" podle zkratky.

CostCentreTo

Filtr středisek "do" podle zkratky.

Customer - Ne

Ano - zobrazí faktury aktuálního odběratele.

CustomerAdv - Ne

Ano - zobrazí přijaté zálohy pro aktivního odběratele.

CustomerAccTerms - Ne

Ano - Seskupí dod./odb. podle termínů.

CustomerReceivable - Ne

Ano - zobrazí ostatní pohledávky pro aktivního odběratele.

Date_From - 0.0.0000

Datum od - první datum, ke kterému vyhodnocujeme saldo.

Date_To - 0.0.0000

Datum do - druhé datum, ke kterému vyhodnocujeme saldo.

FirmCurrency - Ne

Ano - zobrazí součty za grupy v měně mandanta.

IgnoreFieldRight - Ne

Ano - ignoruje právo na pole.

IgnoreInvoiceDay - Ne

Ano - ignoruje datum UZP.

InvoiceIN - Ano

Ano - zobrazí faktury přijaté.

InvoiceIN_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem faktur přijatých.

InvoiceIN_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur přijatých.

InvoiceOUT - Ano

Ano - zobrazí faktury vydané.

InvoiceOUT_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem faktur vydaných.

InvoiceOUT_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur vydaných.

ItemOrder - 0

Seřadí faktury podle: 0-data splatnosti; 1-čísla dokladu; 2-salda.

ListOfTerms - 0;30;60;90;180

Seznam lhůt oddělených ";".

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se formulář salda; Ne - zobrazí se formulář salda.

OrderByAccount - Ne

Ano - setřídění podle účtu.

OrderByBook - Ne

Ano - setřídění podle knihy.

OrderByCentre - Ne

Ano - setřídí podle střediska z položek dokladu. Pokud je položka bez stř., tak se bere stř. z hlavičky dokladu. Hodnota "Ano" nezobrazí platby

OrderByCompany - Ano

Ano - setřídění podle firmy.

OrderByCurrency - Ano

Ano - setřídění podle měny.

OrderByPayMethod - Ne

Ano - setřídění podle způsobu platby.

OrderByState - Ne

Ano - setřídění podle států.

OrderByTerms - Ne

Ano - setřídění podle lhůt.

Paid - Ne

Ano - bankovní příkazy jsou považovány za platbu.

PaymentMorale - Ne

Ano - zobrazí platební morálku.

ProvidedAdvances - Ano

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy.

ProvidedAdvances _F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem záloh poskytnutých.

ProvidedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh poskytnutých.

Receivable - Ano

Ano - zobrazí ostatní pohledávky.

Receivable_F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem ostatních pohledávek.

Receivable_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem ostatních pohledávek.

ReceivedAdvances - Ano

Ano - zobrazí přijaté zálohy.

ReceivedAdvances_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem záloh přijatých.

ReceivedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh přijatých.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowBalanceBefAft - Ne

Ano - zobrazí saldo před a po datu splatnosti.

ShowCompanyAbbr - Ano

Ano - zobrazí zkratku dod./odb..

ShowCompanyIDNo - Ne

Ano - zobrazí IČ dod./odb..

ShowCompanyVATRegNo - Ne

Ano - zobrazí DIČ dod./odb..

ShowCreditNotes - Ne

Ano - zobrazí dobropisy.

ShowExchangeRate - Ne

Ano - zobrazí kurz.

ShowInvoices - Ano

Ano - zobrazí detail faktury a zálohy.

ShowPayments - Ne

Ano - zobrazí platby.

ShowPenalty - Ano

Ano - zobrazí penále a prodlení; Ne - zobrazí Datum UZP a název dod./odb..

ShowSuperior - Ne

Ano - zobrazí nadřízeného dod./odb..

ShowUnpaidInvInTerm - Ano

Ano - zobrazí nezaplacené faktury s datem splatnosti ve lhůtě.

SurveyTogether - Ne

Ano - zobrazí závazky a pohledávky dohromady.

UseExchangeRate2 - Ano

Ano - použít kurz 2 (kurzové rozdíly).

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldokonto podle data splatnosti

Č. procesu:FIN015

Ident. č. sest.: SCIS142

Soubor: OIL_MaturityDay.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených dokladů seskupený podle data splatnosti. Po spuštění se zadá Datum splatnosti a minimální rozdíl. U dokladů se zobrazí částky v měně mandanta.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Pozn.: V sestavě nejsou funkční všechny parametry, ale pouze parametry zde uvedené.

CompanyByInvoiceAddress - Ne

Ano - v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu; Ne - zobrazí se dodavatel/odběratel.

FirmCurrency - Ne

Ano - zobrazí součty za grupy v měně mandanta.

IgnoreFieldRight - Ne

Ano - ignoruje právo na pole.

IgnoreInvoiceDay - Ne

Ano - ignoruje datum UZP.

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl.

OnlyBrowse - Ne

Ano - spustit pouze v prohlížení

OnlyConfirmed - Ne

Ano - zobrazí potvrzené doklady a z nepotvrzených jen ty, na kterých je navedená nějaká platba. Nepotvrzené doklady se zobrazí s Brutto částkou 0.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowCompanyAbbr - Ano

Ano - zobrazí zkratku dod./odb..

ShowCompanyIDNo - Ne

Ano - zobrazí IČ dod./odb..

ShowCompanyVATRegNo - Ne

Ano - zobrazí DIČ dod./odb..

ShowExchangeRate - Ne

Ano - zobrazí kurz.

UseExchangeRate2 - Ano

Ano - použít kurz 2 (kurzové rozdíly).

OIL_MaturityDay

Book Contents

Book Index

Saldokonto nákup

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle dodavatele

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS130

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých seskupených podle dodavatele. Po kliknutí na dodavatele se zobrazí jednotlivé faktury.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOUT - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

OpenItemList_12

Book Contents

Book Index

Saldo nákup podle dodavatele

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS131

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků seskupených podle dodavatele. Kliknutím na dodavatele se zobrazí jednotlivé doklady.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOUT - Ne

OrderByCurrency - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

OpenItemList13

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle dodavatele podrobné

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS082

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých seskupených podle dodavatele. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého dodavatele je vyčísleno Saldo po splatnosti a Saldo ve lhůtě. U částečně zaplacených faktur jsou zobrazeny platby, u faktur v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOut - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowalanceBefAft - Ano

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

OpenItemList_15

Book Contents

Book Index

Saldo nákup podle dodavatele podrobné

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS138

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků seskupených podle dodavatele. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého dodavatele je vyčísleno Saldo po splatnosti a Saldo ve lhůtě zvlášť pro každý typ dokladu. U částečně zaplacených dokladů jsou zobrazeny platby, u dokladů v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOut - Ne

OrderByCurrency - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowalanceBefAft - Ano

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

OpenItemList_16

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle dodavatele a lhůt

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS084

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých seskupený podle lhůt po splatnosti. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOut - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

OrderByTerms - Ano

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

OpenItemList_18

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle lhůt a dodavatele

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS103

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých seskupený podle lhůt po splatnosti a podle dodavatele. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu a dodavatele je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

CustomerAccTerms - Ano

InvoiceOut - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

OrderByTerms - Ano

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

OPENITEMLIST_21

Book Contents

Book Index

Saldo nákup podle lhůt

Číslo procesu:FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS099

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků seskupený podle lhůt po splatnosti. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

CustomerAccTerms - Ano

InvoiceOut - Ne

OrderByCurrency - Ne

OrderByCompany - Ne

OrderByTerms - Ano

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

OpenItemList_SP3_UP

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle účtu

Číslo procesu:FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS101

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur přijatých seskupený podle závazkového účtu. U každé faktury je vyčísleno brutto, zaplaceno a saldo. Za každý účet je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOut - Ne

Liability - Ne

OrderByAccount - Ano

OrderByCompany - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

OpenItemList_SP6_UP

Book Contents

Book Index

Saldo nákup po firmách

Č. procesu:FIN015

Ident. č. sest.: SCIS119

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků seskupených podle firem. Každá firma se zobrazí na samostatné straně. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

CompanyByPage - Ano

InvoiceOut - Ne

OrderByCurrency - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

OPENITEMLIST_22

Book Contents

Book Index

Platební morálka k dodavatelům

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS095

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje platební morálku k jednotlivým dodavatelům za zadané období. Faktury a ostatní závazky jsou seskupeny podle dodavatelů. Za každého dodavatele jsou doklady rozčleněny na zaplacené a nezaplacené před datem splatnosti a nezaplacené po datu splatnosti. Do sestavy je možné zahrnout i zálohy poskytnuté zatržením parametru ProvidedAdvances při spuštění sestavy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOut - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowBalanceBeAft - Ano

OpenItemList_24

Book Contents

Book Index

Saldokonto nákup na šířku

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle dodavatele (š)

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS086

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých seskupených podle dodavatele. Rozkliknutím dodavatele se zobrazí jednotlivé faktury. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup] [Saldokonto nákup na šířku]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto dodavatelů a odběratelů na šířku. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOut - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldo nákup podle dodavatele (š)

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS134

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků seskupených podle dodavatele. Rozkliknutím dodavatele se zobrazí jednotlivé doklady. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup] [Saldokonto nákup na šířku]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto dodavatelů a odběratelů na šířku. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOUT - Ne

OrderByCurrency - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle dodavatele podrobné (š)

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS088

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých seskupených podle dodavatele. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého dodavatele je vyčísleno Saldo po splatnosti v jednotlivých lhůtách. U částečně zaplacených faktur jsou zobrazeny platby, u faktur v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup] [Saldokonto nákup_na šířku]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOut - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldo nákup podle dodavatele podrobné (š)

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS136

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků seskupených podle dodavatele. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého dodavatele je vyčísleno Saldo v jednotlivých lhůtách. U částečně zaplacených dokladů jsou zobrazeny platby, u dokladů v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup] [Saldokonto nákup_na šířku]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOut - Ne

OrderByCurrency - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowalanceBefAft - Ne

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle dodavatele a lhůt (š)

Číslo procesu:FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS105

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých seskupený podle lhůt po splatnosti. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup] [Saldokonto nákup na šířku]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto na šířku. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOut - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle dodavatele podrobné bez lhůt (š)

Číslo procesu: FIN015

Identifikační číslo sestavy: SCIS108

Soubor: OPENITEMLIST_X01.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených přijatých faktur. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého dodavatele je vyčísleno Saldo ve splatnosti a Saldo po splatnosti. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup] [Saldokonto nákup na šířku]

Parametry sestavy:

CompanyByIdNo - Ne

Ano - seskupí doklady podle IČ; Ne - seskupí doklady podle názvu dodavatele/odběratele.

CompanyByInvoiceAddress - Ne

Ano - seskupí doklady prodeje podle firmy, zadané ve fakturační adrese, a v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu; Ne - seskupí doklady podle dodavatele/odběratele.

CompanyByPage - Ne

Ano - každý dod./odb. se zobrazí na nové stránce.

Contractor - Ne

Ano - zobrazí faktury aktivního dodavatele.

ContractorAdv - Ne

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy pro aktivního dodavatele.

ContractorLiability - Ne

Ano - zobrazí ostatní závazky pro aktivního dodavatele.

CostCentreDoc - Ne

Ano - třídí doklady podle střediska z hlavičky dokladu; Ne - třídí podle střediska z položky dokladu.

CostCentreFrom

Filtr středisek "od" podle zkratky.

CostCentreTo

Filtr středisek "do" podle zkratky.

Customer - Ne

Ano - zobrazí faktury aktuálního odběratele.

CustomerAdv - Ne

Ano - zobrazí přijaté zálohy pro aktivního odběratele.

CustomerAccTerms - Ne

Ano - Seskupí dod./odb. podle termínů.

Customerreceivable - Ne

Ano - zobrazí ostatní pohledávky pro aktivního odběratele.

Date_From - 0.0.0000

Datum "od" pro Platební morálku, omezení pro platby a faktury a zálohy.

Date_To - 0.0.0000

Datum "do" - pro Saldo, omezení pro platby a faktury a zálohy.

FirmCurrency - Ne

Ano - zobrazí součty za grupy v měně mandanta.

IgnoreFieldRight - Ne

Ano - ignoruje právo na pole.

IgnoreInvoiceDay - Ne

Ano - ignoruje datum UZP.

InvoiceIN - Ano

Ano - zobrazí faktury přijaté.

InvoiceIN_F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur přijatých.

InvoiceIN_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem faktur přijatých.

InvoiceOUT - Ne

Ano - zobrazí faktury vydané.

InvoiceOUT_F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur vydaných.

InvoiceOUT_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem faktur vydaných.

ItemOrder - 0

Seřadí faktury podle: 0 - data splatnosti; 1 - čísla dokladu; 2 - salda.

Liability - Ano

Ano - zobrazí ostatní závazky.

Liability_F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem ostatních závazků.

Liability_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem ostatních závazků.

ListOfTerms - 0;30;60;90;180

Seznam lhůt oddělených ";".

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se formulář salda; Ne - zobrazí se formulář salda.

OrderByAccount - Ne

Ano - setřídění podle účtu.

OrderByBook - Ne

Ano - setřídění podle knihy.

OrderByCentre - Ne

Ano - setřídí podle střediska z položek dokladu. Pokud je položka bez stř., tak se bere stř. z hlavičky dokladu. Hodnota "Ano" nezobrazí platby

OrderByCompany - Ano

Ano - setřídění podle firmy.

OrderByCurrency - Ne

Ano - setřídění podle měny.

OrderByPayMethod - Ne

Ano - setřídění podle způsobu platby.

OrderByState - Ne

Ano - setřídění podle států.

OrderByTerms - Ne

Ano - setřídění podle lhůt.

Paid - Ne

Ano - bankovní příkazy jsou považovány za platbu.

PaymentMorale - Ne

Ano - zobrazí platební morálku.

ProvidedAdvances - Ne

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy.

ProvidedAdvances _F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh poskytnutých.

ProvidedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem záloh poskytnutých.

Receivable - Ano

Ano - zobrazí ostatní pohledávky.

Receivable_F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem ostatních pohledávek.

Receivable_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem ostatních pohledávek.

ReceivedAdvances - Ano

Ano - zobrazí přijaté zálohy.

ReceivedAdvances_F - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh přijatých.

ReceivedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad výběrem záloh přijatých.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowBalanceBefAft - Ano

Ano - zobrazí saldo před a po datu splatnosti.

ShowCompanyAbbr - Ano

Ano - zobrazí zkratku dod./odb..

ShowCompanyIDNo - Ne

Ano - zobrazí IČ dod./odb..

ShowCompanyVATRegNo - Ne

Ano - zobrazí DIČ dod./odb..

ShowCreditNotes - Ne

Ano - zobrazí dobropisy.

ShowExchangeRate - Ne

Ano - zobrazí kurz.

ShowInvoices - Ano

Ano - zobrazí detail faktury a zálohy.

ShowPayments - Ne

Ano - zobrazí platby.

ShowPenalty - Ano

Ano - zobrazí penále a prodlení; Ne - zobrazí Datum UZP a název dod./odb..

ShowSuperior - Ne

Ano - zobrazí nadřízeného dod./odb..

ShowUnpaidInvInTerm - Ano

Ano - zobrazí nezaplacené faktury s datem splatnosti ve lhůtě.

SurveyTogether - Ne

Ano - zobrazí závazky a pohledávky dohromady.

UseExchangeRate2 - Ano

Ano - použít kurz 2 (kurzové rozdíly).

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldo nákup po firmách (š)

Č. procesu:FIN015

Ident. č. sest.: SCIS137

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků seskupených podle firem. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou měnu je k dispozici celkové saldo. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto nákup] [Saldokonto nákup na šířku]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto na šířku. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

CompanyByPage - Ano

InvoiceOUT - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldokonto prodej

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle zákazníka

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS079

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných seskupených podle zákazníka. Po kliknutí na zákazníka se zobrazí jednotlivé faktury.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

openitemlist_11

Book Contents

Book Index

Saldo prodej podle zákazníka

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS080

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných, záloh přijatých a ostatních pohledávek seskupených podle zákazníka. Po kliknutí na zákazníka se zobrazí jednotlivé faktury.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

OpenItemList_14

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle zákazníka podrobné

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS081

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných seskupených podle zákazníka. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého zákazníka je vyčísleno Saldo po splatnosti a Saldo ve lhůtě. U částečně zaplacených faktur jsou zobrazeny platby, u faktur v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowalanceBefAft - Ano

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

OPEN

Book Contents

Book Index

Saldo prodej podle zákazníka podrobné

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS140

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných, záloh přijatých a ostatních pohledávek seskupených podle zákazníka. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého zákazníka je vyčísleno Saldo po splatnosti a Saldo ve lhůtě zvlášť pro každý typ dokladu. U částečně zaplacených dokladů jsou zobrazeny platby, u faktur v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ShowalanceBefAft - Ano

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

OpenItemList_17

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle zákazníka a lhůt

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS083

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných seskupený podle lhůt po splatnosti. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

OrderByTerms - Ano

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

OPENITEMLIST4

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle lhůt a zákazníka

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS102

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných seskupený podle lhůt po splatnosti a podle zákazníka. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu a zákazníka je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

CustomerAccTerms - Ano

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

OrderByTerms - Ano

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

OPENITEMLIST_20

Book Contents

Book Index

Saldo prodej podle lhůt

Číslo procesu:FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS098

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur vydaných, záloh přijatých a ostatních pohledávek seskupený podle lhůt po splatnosti. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

CustomerAccTerms - Ano

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

OrderByCompany - Ne

OrderByTerms - Ano

ProvidedAdvances - Ne

OpenItemList_SP2_UP

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle účtu

Číslo procesu:FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS100

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur vydaných seskupený podle pohledávkového účtu. U každé faktury je vyčísleno brutto, zaplaceno a saldo. Za každý účet je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByAccount - Ano

OrderByCompany - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

OpenItemList_SP1_UP

Book Contents

Book Index

Saldo prodej po firmách

Č. procesu:FIN015

Ident. č. sest.: SCIS118

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných, záloh přijatých a ostatních pohledávek seskupených podle firem. Každá firma se zobrazí na samostatné straně. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

CompanyByPage - Ano

InvoicesIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

OPENITEMLIST_FIR

Book Contents

Book Index

Platební morálka zákazníků

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS094

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých zákazníků za zadané období. Faktury a ostatní pohledávky jsou seskupeny podle zákazníků. Za každého zákazníka jsou doklady rozčleněny na zaplacené a nezaplacené před datem splatnosti a nezaplacené po datu splatnosti. Do sestavy je možné zahrnout i zálohy přijaté zatržením parametru ReceivedAdvances při spuštění sestavy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowBalanceBeAft - Ano

OPENITEMLIST_23

Book Contents

Book Index

Saldokonto prodej na šířku

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle zákazníka (š)

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS085

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných seskupených podle zákazníka. Rozkliknutím zákazníka se zobrazí jednotlivé faktury. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej] [Saldokonto prodej na šířku]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto dodavatelů a odběratelů na šířku. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldo prodej podle zákazníka (š)

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS133

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných, záloh přijatých a ostatních pohledávek seskupených podle zákazníka. Rozkliknutím zákazníka se zobrazí jednotlivé doklady. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej] [Saldokonto prodej na šířku]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto dodavatelů a odběratelů na šířku. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ShowInvoices - Ne

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle zákazníka podrobné (š)

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS087

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných seskupených podle zákazníka. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého zákazníka je vyčísleno Saldo po splatnosti v jednotlivých lhůtách. U částečně zaplacených faktur jsou zobrazeny platby, u faktur v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej] [Saldokonto prodej na šířku]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowalanceBefAft - Ne

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldo prodej podle zákazníka podrobné (š)

Číslo procesu: FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS135

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných, záloh přijatých a ostatních pohledávek seskupených podle zákazníka. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. U každého zákazníka je vyčísleno Saldo v jednotlivých lhůtách. U částečně zaplacených faktur jsou zobrazeny platby, u faktur v cizí měně je zobrazen přepočet na Kč. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej] [Saldokonto prodej na šířku]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ShowalanceBefAft - Ne

ShowExchangeRate - Ano

ShowPayments - Ano

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle zákazníka a lhůt (š)

Číslo procesu:FIN015

Ident. č. sestavy: SCIS104

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných seskupený podle lhůt po splatnosti. U každé faktury je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej] [Saldokonto prodej na šířku]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto na šířku. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldo faktur podle zákazníka podrobné bez lhůt (š)

Číslo procesu: FIN015

Identifikační číslo sestavy: SCIS109

Soubor: OPENITEMLIST_X01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje saldo vydaných faktur na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej] [Saldokonto prodej na šířku]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldo faktur podle dodavatele podrobné bez lhůt (š). Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

OrderByCurrency - Ne

ShowBalanceBeAft - Ano

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldo prodej po firmách (š)

Č. procesu:FIN015

Ident. č. sest.: SCIS128

Soubor: OPENITEMLIST_X.AM

Popis sestavy: Seznam nezaplacených faktur vydaných, záloh přijatých a ostatních pohledávek seskupených podle firem. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou měnu je k dispozici celkové saldo. Sestava je na šířku.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Saldokonto prodej] [Saldokonto prodej na šířku]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto na šířku. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

CompanyByPage - Ano

InvoiceIN - Ne

Líability - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Inventarizace pohledávek a závazků

Book Contents

Book Index

Inventarizace pohledávek

Číslo procesu: UCT026 FIN015

Ident. číslo sestavy: SCIS106

Soubor: OIL_SURVEY.AM

Popis sestavy: Inventarizace pohledávek k jednotlivým zákazníkům.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Inventarizace pohledávek a závazků]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Inventarizace pohledávek a závazků. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

ReceivedAdvances - Ne

OIL_SURVEY

Book Contents

Book Index

Inventarizace pohledávek a potvrzení o bezdlužnosti

Číslo procesu: UCT026 FIN015

Ident. číslo sestavy: SCIS144

Soubor: OIL_SURVEY.AM

Popis sestavy: Inventarizace pohledávek k jednotlivým zákazníkům. Pro zákazníky, kteří k datu inventarizace mají všechny pohledávky zaplaceny, se vytiskne potvrzení o bezdlužnosti.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Inventarizace pohledávek a závazků]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Inventarizace pohledávek a závazků. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

ConfirmNoReceivable_DSC1 - Ano

InvoiceIN - Ne

Liability - Ne

ReceivedAdvances - Ne

OIL_Survey_2

Book Contents

Book Index

Inventarizace závazků

Číslo procesu: UCT026 FIN015

Ident. číslo sestavy: SCIS107

Soubor: OIL_SURVEY.AM

Popis sestavy: Inventarizace závazků k jednotlivým dodavatelům.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokontoí] [Inventarizace pohledávek a závazků]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Inventarizace pohledávek a závazků. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOUT - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

OIL_SURVEY_Z

Book Contents

Book Index

Inventarizace pohledávek a závazků

Číslo procesu: UCT026,FIN015

Ident. číslo sestavy: SCIS129

Soubor: OIL_SURVEY.AM

Popis sestavy: Inventarizace pohledávek a závazků jednotlivých odběratelů/dodavatelů.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Inventarizace pohledávek a závazků]

Parametry sestavy: Popis základních parametrů je uveden u sestavy Saldokontro.

BankContact_DSC1 - Ne

Ano - v hlavičce se zobrazí bankovní spojení.

ConfirmNoReceivable_DSC1 - Ne

Ano - pro zákazníky, kteří mají k datu inventarizace zaplaceny všechny pohledávky, se vytiskne potvrzení o bezdlužnosti (současně musí být parametr SurveyTogether = Ne); Ne - potvrzení o bezdlužnosti se nezobrazí.

CzechLayout_DSC1 - Ano

Ano - adresa příjemce se vytiskne vpravo; Ne - adresa příjemce se vytiskne vlevo.

Date_Closing_DSC1 - 0.0.0000

Datum uzavření.

DateSending_DSC1 - 0.0.0000

Datum odeslání.

ExistAddress_DSC1 - Ne

Ano - nezobrazovat adresu (je obsažena v logu).

LogoPictureOnFooter_DSC1 - Footer.wmf

Název loga firmy se bude tisknout v patičce sestavy.

LogoPictureOnHeader_DSC1 - Header.wmf

Název loga firmy se bude tisknout v hlavičce sestavy.

Sign_DSC1 - @Akt;17;13;6;54

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@Akt), nebo konkrétní Logname. Obrázek musí být vždy ve formátu Logname.png a umístěn v adresáři Pictures.

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @Akt;17;13;0;54) Tiskne podpis uživatele, který sestavu spustil, vysoký 17 bodů, odsazený zleva o 13 bodů, 6 bodů od horního okraje. Obrázek je široký 54 bodů.

ShowAdvancesInBrutto - Ne

Ano - zobrazí všechny částky záloh v Brutto (Brutto, Čerpáno, Zbývá dočerpat).

ShowContacts_DSC1 - KU

Zkratka dodatku "Kontaktní údaje" z Parametrů mandanta.

ShowInEuro_DSC1 - Ne

Ano - zobrazí přepočet slovenských korun na euro.

ShowInfoIssuedBy_DSC1 - Ano

Ano - zobrazí údaje o tom, kdo doklad vystavil (telefon, email).

ShowLogoFooter_DSC1 - Ano

Ano - zobrazí logo v patičce sestavy.

ShowLogoHeader_DSC1 - Ano

Ano - zobrazí logo v hlavičce sestavy.

ShowPenaltyInterests_DSC1 - Ne

Ano - zobrazí úrok z prodlení.

ShowSender_DSC1 - Ano

Ano - zobrazí adresu odesílatele v okénku pro obálku; Ne - nezobrazí.

ShowSign_DSC1 - Ano

Ano - zobrazí text "Razítko a podpis"; Ne - nezobrazí.

ShowStateCode_DSC1 - Ne

Ano - zobrazí kód státu.

SurveyTogether - Ne

Ano - zobrazí závazky a pohledávky dohromady.

Text01_DSC1

Doplňkový text patičky.

UniversalText_DSC1 - Ano

Ano - použít obecný text pro překlad do angličtiny; Ne - Použít doslovný překlad do angličtiny.

Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

SurveyTogether - Ano

OIL_Survey_ZP

Book Contents

Book Index

Podokno náhledu - Platební morálka

Číslo procesu: FIN015

Ident. číslo sestavy: SSPR019

Soubor: SUB_OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava pro podokno náhledu. Saldokonto faktur přijatých a faktur vydaných.

Adresa ve stromu: -

Parametry sestavy:

CustomerAccTerms - Ne

Ano - seskupí dod/odb podle termínů.

Date_From - 0.0.0000

Datum od - pro Platební morálku omezení pro platby a faktury.

Date_To - 0.0.0000

Datum do - pro Saldo omezení pro platby a faktury.

InvoiceIN - Ano

Ano - zobrazí faktury přijaté.

InvoiceOUT - Ano

Ano - zobrazí faktury vydané.

ListOfTerms - 0;30;60;90;180

Seznam lhůt oddělených ";".

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl.

NoInteractive - Ano

Ne - zobrazí se formulář salda, Ano - nezobrazí se formulář salda.

OrderByAccount - Ne

Ano - setřídění podle účtu.

OrderByCompany - Ano

Ano - setřídění podle firmy.

OrderByCurrency - Ano

Ano - setřídění podle měny.

OrderByDocNo - Ne

Ano - seskupí podle dokladů, Ne - podle data splatnosti.

OrderByTerms - Ano

Ano - setřídění podle lhůt.

Paid - Ne

Ano - nebere příkazy od uhrazeno k datu.

PaymentMorale - Ano

Ano - platební morálka.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowBalanceBefAft - Ne

Ano - zobrazí saldo před a po datu splatnosti.

ShowCreditNotes - Ano

Ano - zobrazí dobropisy.

ShowExchangeRate - Ne

Ano - zobrazí kurz.

ShowInvoices - Ano

Ano - zobrazí faktury.

ShowPayments - Ne

Ano - zobrazí platby.

ShowSuperior - Ne

Ano - zobrazí nadřízeného dod./odb.

ShowUnpaidInvInTerm - Ano

Ano - zobrazí nezaplacené faktury s datem splatnosti ve lhůtě.

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Zápočet

Book Contents

Book Index

Zápočet - Náhled

Číslo procesu: FIN006

Ident. č. sestavy: SCIS013

Soubor: OFFSET.AM

Popis sestavy: Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků. Sestavu lze spustit nad bankovními příkazy i nad bankovními výpisy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

[Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

AdditionalParagraph

Text přídavného odstavce.

AddressShift - 0

Pomocí parametru lze posunout adresu dolů.

CompanyByInvoiceAddress - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí fakturační adresa, zadaná na kartě Dod./Odb. (musí být označena hvězdičkou).

CurrencyOfPaidDocs

Ano - vytiskne celkové součty v měně dokladů.

CustomersCityAndZip

Město a PSČ zákazníka.

CustomersDIC

DIČ zákazníka.

CustomerICO

IČO zákazníka.

CustomerNumber

Číslo zákazníka.

CustomerStreet

Ulice zákazníka.

Date - 0.0.0000

Datum.

DefaultExport - Ne

Ano - původní export e-mailem; Ne - nový způsob exportu e-mailem.

Difference - 0

Rozdíl.

HeplText

Pomocný text.

HideParagraph4 - Ne

Ano - umožňuje skrýt 4. odstavec při tisku návrhu zápočtu.

LangAccordToParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LogoPictureHeader -

Logo pro hlavičku. Nevyplněno - zobrazí se logo firmy ze správy multi company; 0 - Místo pro logo bude prázdné; 1 - Nezobrazí ani místo pro logo; lze zadat název obrázku *.png - obrázek musí být umístěn v adresáři PICTURES ve firemním adresáři K2.

MarkDifference - Ne

Ano - označí rozdíl.

OffsetBook - ZA

Kniha zápočtu.

OffsetByIco - Ne

Ano - do zápočtu se zahrnou doklady firem se stejným IČ.

OneSideOffset - Ne

Ano - jednostranný zápočet.

ReportTitle

Alternativní nadpis sestavy.

ShowOffsetID - Ano

Ano - zobrazí číslo zápočtu.

ShowSuperiorName - Ne

Ano - zobrazí jméno nadřízeného dodavatele místo pobočky.

ShowBarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení multi company. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení multi company, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení multi company:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

UserInfoVisible - Ne

Ano - zobrazí informace o uživateli.

UserText4

UserText4. Pokud má hodnotu "0", nezobrazí se poslední část textu závěrečného odstavce (do kolika dnů má být uhrazen rozdíl).

Offset

Book Contents

Book Index

Jednostranný zápočet

Číslo procesu: FIN006

Ident. č. sestavy: SCIS013

Soubor: OFFSET.AM

Popis sestavy: Oznámení o zápočtu pohledávek a závazků. Sestavu lze spustit nad bankovními příkazy i nad bankovními výpisy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

[Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Zápočet - Náhled. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

OneSideOffset - Ano

Offset_1

Book Contents

Book Index

Zápočet - Seznam závazků a pohledávek

Číslo procesu: FIN006

Ident. č. sestavy: SCIS135

Soubor: OFFSETLD.AM

Popis sestavy: Zápočet - Seznam závazků a pohledávek. Sestavu lze spustit ze vstupního formuláře funkce Zápočet stiskem tlačítka Tisk faktur.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

[Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

AllowCancelled

Povolit zpracování stornovaných dokladů.

CurrentRecord

Zpracovat aktuální záznam.

EvaluationFilter

Zpracovat záznamy z filtru.

IgnoreFieldRight

Ignorovat právo na pole.

IgnoreSelection

Zpracovat záznamy bez ohledu na výběr.

OffsetByIco - Ne

Ano - do zápočtu se zahrnou doklady firem se stejným IČ.

OnlyBrowse

Spustit pouze v prohlížení.

OnlyConfirmed

Zpracovat pouze potvrzené doklady.

OnlyRecWithRight

Zpracovat pouze záznamy, na které má uživatel právo.

WholeTable

Zpracovat záznamy celé tabulky.

OffsetLD

Book Contents

Book Index

Skonto

Book Contents

Book Index

Skonto - Opravný daňový doklad

Číslo procesu:FIN007

Ident. č. sestavy: SFIN034

Soubor: INT_DOC03.AM

Popis sestavy: Skonto - Opravný daňový doklad tiskne korekční interní doklady vytvořené funkcemi Uplatnění skonta - prodej a Uplatnění skonta - nákup. Sestava se dá vytisknout pouze nad interním dokladem, který má zatržen příznak Skonto a není platbou faktury.

Adresa ve stromu: [Finance] [Skonto]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu).

Axes - Ne

Ano - Zobrazí podpůrné analytiky (středisko, kód zakázky, zboží, kód1 a 2, Referenta, Zákazník, Párovací s.), pokud jsou zadané.

BusinessRegister - Ano

Ano - zobrazí obchodní rejstřík.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy firmy.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - nastavení multi company. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - nastavení multi company. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

OwnCurrency - 0

Na dokladech v cizí měně: 0 - zobrazí částky jen v měně dokladu, 1 - zobrazí jen kurz, 2 - zobrazí daňovou rekapitulaci přepočtenou na měnu firmy, 3 - zobrazí přepočet daňové rekapitulace i kurs přepočtu.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení multi company. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení multi company, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení multi company:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

TaxCreditNoteConfirmation - Ne

Ano - vytiskne se potvrzení o převzetí opravného daňového dokladu.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu.

VatDate - Ano

Ano - Zobrazí v položkách Datum UZP; Ne - Datum UZP se nezobrazí.

INT_DOC03

Book Contents

Book Index

Řízení financí

Book Contents

Book Index

Řízení financí

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN033

Soubor:FinancialManagement.AM

Popis sestavy: Sestava je spustitelná nad knihou Řízení financí. Implicitně vytiskne zobrazení knihy Řízení financí podle data platby. Parametrem SortBy lze zobrazit také podle rozdílu, firmy, měny nebo bankovního účtu.

Adresa ve stromu: Finance - Řízení financí - Tisk Řízení financí

Parametry sestavy:

SortBy -0

Setřídit podle: 0 – Data platby, 1 – Prodlení, 2 – Rozdílu, 3 – Firmy, 4 – Měny, 5 – Bankovního účtu.

ShowDocuments - Ne

Ano - zobrazí doklady.

FinancialManagement_1

FinancialManagement_2

Book Contents

Book Index

Upomínky

Book Contents

Book Index

Upomínky

Číslo procesu: EXP011

Ident. číslo sestavy: SFIN033

Soubor:REM_DOC01.AM

Popis sestavy: Sestava je spustitelná nad knihou Upomínky. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: Finance - Upomínky - Tisk upomínky

Parametry sestavy:

AddressFromCustomer - Ne

Ano - zobrazí se adresa z karty zákazníka (Zobrazí se korespondenční adresa - pokud je zadaná a označená hvězdičkou jako výchozí, jinak se zobrazí výchozí fakturační adresa zákazníka. Pokud ani tato není zadána, pak se zobrazí adresa zákazníka.), Ne - adresa se zobrazí z první faktury vydané na upomínce (korespondenční adresa, pokud není zadaná vytiskne se fakturační adresa, pokud není zadaná vytiskne se adresa zákazníka. Jednoduché adresy nejsou řešeny, tzn. adresy se vytisknout ve výše zmíněném sledu, pokud jsou zadány výběrem zákazníka.).

BarCode - Ne

Ano - zobrazí se čárový kód.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení multi company.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

ChooseBankContact

Zkratka našeho bankovního účtu, který se zobrazí na upomínce. Pokud je parametr zadán, nebere se v úvahu nastavení parametru ShowBankContacts.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LateCharges - Ne

Ano - zobrazí sloupec úrok z prodlení.

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko

pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název souboru zobrazující logo patičky.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Název souboru zobrazující logo hlavičky.

ShowBankContacts - Ano

Ano - zobrazí náš bankovní účet z Karty Dod./Odb. Ne - zobrazí náš bankovní účet z prvního dokladu v upomínce.

ShowExchangeRate - Ne

Ano - zobrazí kurz.

ShowICAndDIC - Ne

Ano - zobrazí IČO a DIČ odběratele.

ShowInfoIssuedBy - Ano

Ano - zobrazí údaje k tomu, kdo vystavil (tel., email,..).

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení multi company. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení multi company, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení multi company:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SupplEnterText

Zkratka dodatku pro úvodní text. Pokud je zadána, zobrazí se v úvodním odstavci text tohoto dodatku.

SupplCloseText

Zkratka dodatku pro závěrečný text. Pokud je zadána, zobrazí se v závěrečném odstavci text tohoto dodatku.

Term - Ano

Lhůta ve dnech, do které má být provedena platba.

TextBody

Text na konci sestavy.

REM_DOC01

Book Contents

Book Index

Penalizace

Book Contents

Book Index

Penalizační faktura

Číslo procesu: EXP012

Ident. č. sestavy: SZAK024

Soubor: FAV_PEN3.AM

Popis sestavy: Penalizační faktura se seznamem faktur, za které se fakturují úroky z prodlení.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

CzechLayout - Ano

Ne - nezobrazí adresu odesílatele v okénku pro obálku; Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo; Ne - adresa odběratele se tiskne vlevo.

ExistAddress - Ne

Ano - dodavatelská adresa je součástí loga (hlavičkového papíru), proto se nezobrazí; Ne - dodavatelská adresa není součásti loga, proto se zobrazí.

ExistBankContacts - Ne

Ano - bankovní kontakt je součásti loga (hlavičkového papíru), proto se nezobrazí; Ne - bankovní kontakt není součásti loga, proto se zobrazí.

ExistICOandDIC - Ne

Ano - IČO A DIČ je součásti loga (hlavičkového papíru), proto se nezobrazí; Ne - IČO A DIČ není součásti loga, proto se zobrazí.

ExistOR - Ano

Ano - informace o obch. rejstříku je součásti loga (hlav. papíru), proto se nezobrazí; Ne - informace o obch. rejstříku není součásti loga, proto se zobrazí.

ExistTelFax - Ne

Ano - telefon a fax je součásti loga (hlav. papíru), proto se nezobrazí; Ne - telefon a fax není součásti loga, proto se zobrazí.

LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název souboru zobrazující logo patičky.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Název souboru zobrazující logo hlavičky.

NumberOfDays - 0

Používá se při tisku speciální penalizační faktury, lze zde nastavit počet dnů k uhrazení.

ProportionalFont - Ne

Ano - dodatky se tisknou fontem typu Verdana; Ne - dodatky se tisknou fontem Courier New.

Recipient - Ne

Parametr ovlivňuje, jaký adresát se zobrazí na sestavě. Pokud je hodnota parametru Ano a existuje adresát, pak má přednost a zobrazí se na sestavě. Pokud neexistuje, zobrazí se odběratel z faktury. Při hodnotě Ne se vždy bere odběratel z faktury.

ShowBankContacts - KB

Zobrazí bankovní kontakty z parametru mandanta.

ShowBarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód; Ne - nezobrazí.

ShowContacts - KU

Zkratka dodatku zobrazující další kontaktní údaje z Parametrů mandanta.

ShowDraftLabel - Ne

Ano - v sestavě zobrazí "NÁVRH", pokud je doklad nepotvrzený; Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

ShowLogoFooter - Ano

Ano - zobrazí logo v patičce.

ShowLogoHeader - Ano

Ano - zobrazí logo v hlavičce.

ShowNumberOfCustomer - Ano

Ano - zobrazí zkratku odběratele.

ShowRate - Ne

Ano - zobrazí řádek s přepočtem a kurzem.

ShowSender - Ano

Ano - zobrazí adresu odesílatele v okénku pro obálku; Ne - nezobrazí adresu odesílatele v okénku pro obálku.

Book Contents

Book Index

VPB (Vnitropodniková banka)

Book Contents

Book Index

Doklad VPB

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN014

Soubor: VPB_PO_DOK01.AM

Popis sestavy: Doklad vnitropodnikové banky.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Seznam termínovaných vkladů

Číslo procesu:

Identifikační číslo sestavy: SFIN019

Soubor: VPB_VK_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam termínovaných vkladů s aktuálními zůstatky.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Seznam dokladů VPB

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN015

Soubor: VPB_PO_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam dokladů vnitropodnikové banky

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Konta - Stavy a pohyby

Číslo procesu:

Identifikační číslo sestavy: SFIN020

Soubor: VPB_KO_PO.AM

Popis sestavy: Přehled o stavu konta a pohybech. Implicitně zobrazuje období nastavené v K2, nastavením parametru "ChooseDate" na "Ano" lze zvolit období.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Vyhodnocení VPB]

Parametry sestavy:

ChooseDate - Ne

Ano - zobrazí formulář pro výběr data "od - do"; Ne - nezobrazí formulář, pracuje s obdobím nastaveným v K2.

Book Contents

Book Index

Konta - Stavy na kontech k datu

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN021

Soubor: VPB_KO_STAVY.AM

Popis sestavy: Přehled o zůstatcích na kontech. Implicitně k datu nastaveným v K2. Nastavením parametru "ChooseDate" na "Ano" si lze zvolit "datum do".

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Vyhodnocení VPB]

Parametry sestavy:

ChooseDate - Ne

Ano - zobrazí formulář pro výběr data "od - do"; Ne - nezobrazí formulář, pracuje s obdobím nastaveným v K2.

Book Contents

Book Index

Konta - Přehled úroků

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN022

Soubor: VPB_KO_UROKY.AM

Popis sestavy: Přehled úroků na kontech.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Vyhodnocení VPB]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Úvěry - seznam

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN017

Soubor: VPB_UV_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam poskytnutých úvěrů s aktuálními zůstatky.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Úvěry - doklad

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN016

Soubor: VPB_UV_DOK01.AM

Popis sestavy: Doklad o poskytnutí úvěru.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Termínované vklady - doklad

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN018

Soubor: VPB_VK_DOK01.AM

Popis sestavy: Doklad o zřízení termínovaného vkladu.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Přehled úroků vybraných kont

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SFIN023

Zkratka sestavy: VPB_IN_DOK01.AM

Popis sestavy: Přehled úroků vybraných kont zaměstnanců za dané období.

Adresa ve stromu: [Finance] [VP Banka] [Vyhodnocení VPB]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.