Book Contents

Book Index

Výpis související dokumentace

Pro lepší dostupnost zde uvádíme některé kapitoly převzaté z jiných základních příruček.

Book Contents

Book Index

Zboží - strana ES

Strana E-shop je určena pro specifikaci veškerých údajů o prodávaném zboží na E-shopu K2. Stranu vidí pouze uživatel, který má nastaveno právo Prohlížení strany ES v knize Zboží v části Weby a e-shopy - Zboží - Prohlížení strany ES v knize Zboží. Měnit údaje zde může jen ten, kdo má právo Změna strany ES v knize Zboží (Weby a e-shopy - Zboží - Změna strany ES v knize Zboží).

Pic_3587

Obr.: Zboží - strana Eshop

Popis polí:

Název pro e-shop

Unikátní název zboží, kterým bude zboží pojmenováno v e-shopu.

Skupina pro e-shop

Skupina zboží pro přiřazení zboží do e-shopu.

Krátký popis

Popis zboží, který má zákazníka informovat o tom, jaký produkt je a proč si má koupit právě jej. Zobrazuje se v detailu i v katalogu zboží hned pod názvem zboží.

Poznámka

Text poznámky se zveřejní v detailu zboží, v předkošíku, košíku a porovnání.

Text při nulovém skladu*

Text, který se zobrazí v případě, že zboží není na skladě a zároveň není vyplněn Alternativní text. Texty je možné hromadně potlačit příznakem Zobrazovat skutečné stavy skladů v Nastavení webu a e-shopu.

Alternativní text*

Text, který se zobrazí při konkrétním stavu skladu. Texty je možné hromadně potlačit příznakem Zobrazovat skutečné stavy skladůNastavení webu a e-shopu.

Původní cena

Původní cena uvedená v tomto poli se zobrazí/skryje v detailu zboží v závislosti na - příznaku Zobrazovat "původní cenu"Nastavení webu a e-shopu - Katalog zboží. Cenu zadáváme bez DPH, na e-shopu se pak zobrazuje dle nastavení zobrazení cen bez daně nebo s daní.

Doprava / Platba

Volbu zatrhneme v případě, že se jedná o kartu Zboží reprezentující dopravu / platbu. Označení umožní karty nepřenášet do objednávky vytvořené jako kopie jiné objednávky - přenesou se pak pouze karty Zboží. Zároveň se takto označené zboží bude zobrazovat na e-shopu i v případě, že bude mít nastavenou nulovou cenu (bez ohledu na příznak Nezobrazovat zboží s nulovou cenouNastavení webu a e-shopu.

*Text při nulovém skladu a Alternativní text může být potlačen také možností Zakázat prodej zboží s dostupností. Ta se nachází v Nastavení webu a e-shopu, na záložce Katalog zboží. Uživatel tak může omezit prodej zboží, u kterého je např. nastaven Text při nulovém skladu na 2 týdny. V tomto případě pak zákazník nebude mít na e-shopu k dispozici tlačítko Koupit.

Ve spodní části stránky najdeme několik záložek:

Záložka Dlouhý popis obsahuje text, ve kterém lze podrobněji rozvést o jaký produkt se jedná. Dlouhý popis se zobrazuje v detailu produktu pod záložkou Popis.

Záložka Informace o stránce slouží jako tzv. optimalizace pro vyhledávače. Obsah těchto polí je pouze obsahem kódu stránky pro automaty. Běžnému uživateli e-shopu/webu nejsou zobrazeny, mohou však zásadně ovlivnit návštěvnost webu, pokud jsou nastaveny správně.

Na záložce Informace pro vyhledávače cen jsou uvedeny údaje potřebné k aktivnímu využití informací z webu a e-shopu v různých vyhledávačích a porovnávačích cen.

Záložka Hledaná slova obsahuje hesla, která jsou spojená se zbožím a podle kterých může zákazník hledat na webu/e-shopu. Může jít např. o hovorová pojmenování, obvyklé zákaznické překlepy, ale také třeba text 1 + 1 zdarma apod.

Na záložce Kategorie zboží je možné přiřadit zboží do kategorie. Má-li zboží přiřazenou Skupinu zboží, kategorie, kde je tato skupina použita, se zde automaticky přidá. Záznam přidaný sem pomocí klávesy Ins je v tabulce označen ikonou ruční editace PIC_005i.

Na záložce Příznaky pro obchody můžeme nastavit příznaky Skrýt na e-shopu (zboží se po přepočtu nenaplní do tabulek EsGoods a EsGoodsPrice, pak není dostupné na eshopu), Novinka, Akce, Sleva, Výprodej, Doprava zdarma, Tip, Připravujeme, Použité zboží, Neprodejné zboží (zboží není možné vložit do košíku) a Prodej registrovaným (zboží do košíku vloží pouze přihlášený uživatel). Rovněž se zde nastavuje Výchozí kategorie, která se má zobrazit v případě, že je zboží zařazeno do více kategorií stejného webu/e-shopu. Příznak Pouze poptat zatím není implementován. Všechny výše zmíněné příznaky je možné nastavovat pro jednotlivé obchody ručně pomocí řádkové editace. Pokud zboží z e-shopu vyřadíme, řádek se označí jako neplatný ikonou pic_278i.

Shift+F8 vymazání e-shopu na záložce Příznaky pro obchody
V případě, že jsme zrušili celý e-shop a nechceme nadále vidět příznak na zboží na záložce příznaky pro obchody, je možné použít funkci Shift+F8.
Fukce je dostupná v knize Weby a e-shopy. Nad zneplatněným e-shopem/webem stiskneme klávesy Shift+F8 - touto funkcí se vymažou záznamy (v knize Zboží na záložce Příznaky pro obchody) u všech zboží, které bylo k e-shopu přiřazeno.

Fukce je aktivní na právo: Weby a e-shopy/Správa/Výmaz dat webu, e-shopu

Pozn.
- Jestliže bylo zboží nejdříve vyřazeno, tzn., že u e-shopu je příznak červeného kolečka (viz výše), po zplatnení e-shopu se zboží nepřiřadí zpět k e-shopu.
- Jestliže je zboží stále připojeno k e-shopu a použijeme fuknci Shift+F8, po zplatnění e.shopu (a spuštění přepočtu) zůstává zboží přiřazeno k e-shopu.

Book Contents

Book Index

Zboží - Varianty zboží

Varianty zboží se definují na záložce Prodej v podzáložce Varianty zboží. Jsou určeny pro sdružování skupiny zboží pod jeden výrobek, který bude své varianty zastupovat.

pic_3611

Obr.: Kniha Zboží - záložka Prodej - Varianty zboží (pro web/e-shop K2)

Chceme-li u karet Zboží rovněž vidět některé (zejména rozlišovací) parametry, musíme takovým parametrům (ve stromu parametrů) v Zařazení na záložce Parametry nastavit vlastnost Parametr pro rozlišení varianty zboží. V tabulce se zobrazí prvních 5 parametrů s tímto příznakem.

Provazovat je možné pouze katy zboží se stejným zařazením, tzn se stejnými parametry určující rozlišení varianty zboží.

Chceme-li připojit ke kartě zboží jinou variantu zboží, je potřeba:

 1. Mít pro karty zboží, které chceme propojit, definováno stejné Zařazení na záložce Parametry.
 2. V zařazení musí být zahrnut alespoň jeden parametr s vlastností "Parametr pro rozlišení varianty" a musí být vyplněný.
 3. Poté v prohlížení zvolit funkci "Přidat variantu". Předfiltrují se pouze ty karty zboží, které mají stejné Zařazení. Podobně by se naopak odpojila karta zboží od variant nebo varianta od karty zboží, pomocí příslušných funkcí pod gridem.
 4. Provázání variant je vždy oboustranné, tzn. že dojde k provázání variant na všech kartách zboží.

Master karty

Jedná se o nadřízenou katu zboží pro jednotlivé varianty zboží. Tato karta zboží je definována Typem zboží Master karta. Master kartu není možné vložit na doklady v K2 ani vložit ji do košíku v e-shopu. Je nositelem sumačních informací tzn. dispozice Master karty je součtem všech podřízených variant nebo cena zobrazená na e-shopu se zobrazuje vždy jako cena od, přičemž cena od je nejnižší cena jedné z podřízených variant.

Book Contents

Book Index

Zboží - strana Parametry

Strana umožňuje evidovat strukturované informace často technického charakteru ke kartám Zboží – tzv. Parametry. Jejich seznam může být vytvářen pro každou kartu zvlášť klávesou Ins, nebo je možné využít předdefinovaných seznamů – tzv. Zařazení. I tento předdefinovaný seznam je možné na kartě Zboží libovolně doplňovat dalšími parametry (takto vložený parametr bude mít příznak ručního vložení), tyto parametry se však na kartě zachovají jen v případě, že budou mít vyplněnou hodnotu. Každý parametr na kartě Zboží nebo v Zařazení musí mít přiřazenou Skupinu ze seznamu skupin. Na jedné kartě Zboží či v jednom Zařazení se parametr může vyskytovat pouze jednou.

Pokud na kartě Zboží změníme Zařazení, automaticky se změní i seznam parametrů. Parametry s vyplněnými hodnotami však zůstanou zachovány jako ručně vložené.

pic_2151

Obr.: Kniha Zboží - strana Parametry

Editace hodnot parametrů

Hodnoty parametrů můžeme měnit třemi způsoby:

 1. Při vkládání volného parametru hodnotu vepíšeme přímo ve formuláři pro výběr parametru.
 2. Jednotlivé parametry editujeme tzv. řádkovou editací – ve sloupci Hodnota stiskneme klávesu Enter, vepíšeme/vybereme z nabídky požadovanou hodnotu a klávesou Enter zadanou hodnotu potvrdíme. U parametru s možností výčtu hodnot se otevírá stejný formulář jako při vložení parametru (bod 1). V seznamu hodnot označíme ty, které pro dané zboží platí, stisknutím tlačítka OK formulář zavřeme. Takto vybrané hodnoty se zobrazí ve sloupci Hodnota za sebou oddělené středníkem.
 3. Zadáváme-li všechny hodnoty jedné skupiny, můžeme využít formuláře pro zadání více hodnot najednou. Na skupině stiskneme kombinaci kláves Shift + Enter. Zobrazí se formulář pro zadání hodnot parametrů ve skupině. Zde zadáváme požadované hodnoty přímo do polí Hodnota k jednotlivým parametrům. V případě nabídky (výběr ze seznamu nebo výčet hodnot) seznam předdefinovaných hodnot otevíráme klávesou F12, hodnotu vybereme pomocí klávesy Enter, u výčtu požadované hodnoty označíme a nabídku zavřeme pomocí Enter nebo Tab.
  • Tuto variantu použijeme také v případě, že u parametru zadáváme tzv. porovnávací hodnoty nebo chceme změnit jednotku hodnoty parametru.

Pozn.: Porovnávací hodnota - existují parametry, jejichž hodnota se natolik vyvíjí, že dříve používaná jednotka již přestává být praktická (přehledná) a uvádí se v některých případech jednotka jiná. Nicméně pokud podle tohoto parametru následně např. v internetovém obchodě chceme vyhledávat, je potřeba, aby systém porovnával absolutní hodnoty ve stejné jednotce. Příkladem takového použití jsou "pevné disky". Dříve se jejich kapacita uváděla v "GB" (gigabyte), dnes však je již běžná kapacita v "TB" (terabyte). Proto k disku uvedeme jako hodnotu "1 TB", a do porovnávací hodnoty napíšeme číslo "1000".

pic_2200

Obr.: Formulář pro zadání hodnot parametrů ve skupině

V Zařazení ve stavu Změna je možné přesouvat položku (parametr nebo skupinu), na které stojí pravítko, pomocí šedého + a -. Zobrazit formulář parametru je možné z 1. strany Zařazení nebo v tabulce na straně 'P' pomocí kláves Ctrl+Shift+Enter.

Book Contents

Book Index

Kniha Parametr

Parametrem je evidovaná vlastnost, která se vztahuje ke kartě Zboží. Příkladem může být barva, hmotnost, materiál, délka, počet otáček, Podporované formáty apod.

pic_2176

Obr.: Kniha Parametr

Book Contents

Book Index

Parametr - Základní údaje

Záložka Základní údaje karty Parametr je určena pro definici vlastností parametru.

pic_2177

Obr.: Kniha Parametr - Základní údaje

Popis polí:

Název

Název parametru.

Popis

Popis, který se může exportovat např. do e-shopu jako vysvětlení obsahu parametru.

Využití

Pracovní popis pro lepší orientaci mezi obdobnými parametry, může stručně shrnovat nastavení parametru.

Jednotka

Odkaz do číselníku jednotek parametrů. Je-li vyplněná, musí odpovídat záznamu z číselníku.

Klíčová slova

Pro možnost exportu na e-shop.

Datový typ

Druh očekávané hodnoty. Nabízí se Text, Celé číslo, Desetinné číslo, Datum, Čas, Pole zboží. Je-li vybráno číslo, zobrazí se ještě další pole, do kterého je možné nadefinovat blíže formát tohoto čísla. V případě volby Pole zboží se rovněž zobrazí další pole, do kterého je nezbytné vybrat, na které pole či poznámku z karty Zboží se bude parametr odkazovat. Je možné využít i vazební pole, v tomto případě se vazba znázorňuje středníkem. Odkaz na typ poznámky se zapisuje jako "P@typ" poznámky, tedy např. na obchodní text se odkážeme "P@DH". Typ parametru Pole zboží není možné zobrazovat na e-shopu.

Výběr z číselníku hodnot

Volba poskytuje možnost zobrazit uživateli seznam předdefinovaných hodnot.

Povinný údaj

Je-li parametr povinný, kartu Zboží, kde bude tento parametr zařazen prostřednictvím Zařazení, nebude možné uložit bez vyplnění hodnoty parametru. Toto se týká jen uživatelů, kteří mají právo hodnoty parametrů vyplňovat.

Hodnota je definována na šarži nebo na požadovaných parametrech

Touto volbou není umožněno zadávat hodnoty parametru na straně 'P'. K rozlišení jednotlivých dodávek zboží nebo výrobních dávek zadáváme hodnoty přímo na šaržích. Parametr tak není obecně platný pro zboží.

V šarži se interně ukládá také Typ šarže. Zařazení s parametry obsahující příznak „Hodnota je definována na šarži nebo na požadovaných parametrech“ se budou při každé relevantní změně Zařazení (tj. zejména položek), či parametrů (příznak, datový typ) generovat s novým typem šarže. Bez tohoto příznaku by staré šarže v takovém případě hlásily nekonzistenci.

Implicitní požadovaný parametr

Parametr s touto volbou se bude implicitně vkládat při nově vytvořeném požadovaném parametru na položce N/P v záložce Parametry. Volba je aktivní, pouze je-li zatržena volba Hodnota je definována na šarži nebo na požadovaných parametrech.

Nepřenášet z požadovaných parametrů do šarže

Parametr s touto volbou se nebude přenášet z požadovaných parametrů do šarže při jejím vzniku (např. potvrzením příjemky) a nebude zobrazen na straně 'P'. Volba je aktivní pouze je-li zatržena volba Hodnota je definována na šarži nebo na požadovaných parametrech. Tento parametr je možné použít jako pomocný parametr při definici vícerozměrného množství.

Zachovat požadovaný parametr při rozdělení položky

Volba parametru způsobí, že při rozdělení položky nákupu/prodeje se hodnoty zkopírují do nově vzniklé sady požadovaných parametrů.

Volbu doporučujeme zatrhnout u takových parametrů, u kterých nechceme přijít o jejich hodnoty při rozdělení položky. Naopak u parametrů, které vysloveně vyžadují po rozdělení položky nové zadání hodnot, tuto volbu mít zatrženu nemusí, ale doporučujeme u takového parametru zatrhnout volbu Povinný údaj, aby v případě opomenutí zadání nové hodnoty nedošlo k potvrzení dokladu s prázdnou hodnotou.

Možný výčet hodnot

Umožňuje uživateli vybrat a označit ze seznamu předdefinovaných hodnot více hodnot, které splňuje daná karta Zboží. Tato možnost je užitečná např. pokud chceme pro fotoaparáty vytvořit seznam podporovaných formátů obrázků. V předdefinovaných hodnotách nadefinujeme všechny známé a používané formáty obrázků a u konkrétního fotoaparátu pak označíme všechny ty, které fotoaparát umí vytvořit či zpracovat.

Kontrolovaná vazba

Řeší u výběru z předdefinovaných hodnot možnost, aby uživatel vepsal jinou hodnotu, než je předdefinovaná. V případě výčtu je kontrola povinná, tzn. je možné vybírat pouze hodnoty ze seznamu.

Příklad: Předdefinujeme hodnoty parametru např. Barva na "černá", "bílá", "modrá". Pokud máme zatrženo pole Kontrolovaná vazba, pak jinou možnost než hodnotu "černá", "bílá", "modrá" nezadáme. Pokud by pole nebylo zatrženo, pak lze zadat i jinou hodnotu.

Exportovat na web

Slouží pro možnost potlačení či uvedení parametru v exportu pro e-shop.

OLAP

Volba poskytuje možnost exportovat hodnoty parametru jako osy OLAPu.

Book Contents

Book Index

Parametr - Místa použití

Na této straně parametru je zobrazen seznam Skupin a také seznam Zařazení, ve kterých je parametr uložen jako předdefinovaný.

pic_2178

Obr.: Kniha Parametr - Místa použití

Book Contents

Book Index

Číselník Skupin

Skupiny parametrů mají dvojí význam. Jednak umožní seznam parametrů v Zařazení či na kartě Zboží roztřídit tak, jak patří logicky k sobě. V tom případě vložíme parametr a vybereme k němu patřičnou skupinu.

pic_2196

Obr.: Kniha Skupiny parametrů

Druhou možností je využít významu skupiny, který používáme často pro stejný seznam parametrů. Např. skupina Balení obsahuje vždy stejné parametry: Český návod (ano/ne); Velikost krabice (malá, střední, velká); Obsah balení (textový řetězec pro výpis obsahu). Při založení skupiny si tedy tyto parametry do skupiny rovnou přidáme. Kdykoliv pak v Zařazení budeme chtít popsat balení, vložíme celou skupinu i s předdefinovanými parametry.

Parametry do seznamu vkládáme klávesou Ins, mažeme klávesou Delete. Pořadí parametrů můžeme upravovat klávesami šedé plus a šedé mínus. Na parametrech použitých ve skupině potom bude daná skupina vidět na 2. straně. Aktualizace seznamu parametrů ve skupině se nijak neprojeví v již existujících zařazeních.

Book Contents

Book Index

Kniha Zařazení

Zařazení slouží k předdefinování seznamu parametrů, jejich zatřídění do skupin a určení pořadí, v jakém se budou zobrazovat. Takto nadefinované zařazení je možno využít na libovolném počtu karet zboží.

Základní údaje

pic_2185

Obr.: Kniha Zařazení - Základní údaje

Do tabulky vkládáme seznam parametrů rozdělených po skupinách (označeny pic_327i). K dispozici máme dvě možnosti:

Parametry je možné libovolně mazat klávesou Delete. Stejným způsobem můžeme smazat celou skupinu – stiskneme Delete při pravítku na skupině. Pořadí parametrů i skupin můžeme libovolně měnit klávesami šedé plus a šedé mínus. Pozdější změna zařazení se na rozdíl od skupiny promítne na karty zboží, kde je zařazení použito.

Popis polí:

Blokováno

Blokace / zneplatnění zařazení.

Podpora vícerozměrného množství (podpora VRM)

Pokud na záložce Vzorce pro VRM Zařazení existuje alespoň jeden vzorec pro vícerozměrné množství, pak program automaticky aktivuje tuto volbu. Bližší popis významu a použití vícerozměrného množství je uveden v části Základní číselníky a podpůrné moduly K2 / Zboží / Metodiky zboží / Vícerozměrné množství.

Rozklikem parametru zobrazíme formulář s možnostmi nastavení pro e-shop:

pic_3977

Obr.: Parametry zařazení

Popis polí:

Nižší hodnota v hodnotě parametru je lepší

není implementováno

Vyšší hodnota v hodnotě parametru je lepší

není implementováno

Parametr pro rozlišení varianty zboží

Parametr, pro rozlišení varianty zboží na 3. straně karty zboží.

Nezobrazovat na internetovém obchodě

Parametr se v e-shopu nezobrazí.

Vzorce pro VRM

Na záložce Vzorce pro VRM přidáváme vzorce pro vícerozměrné množství.

Popis polí:

Jednotka

Určuje, pro kterou skladovou jednotku vzorec platí. V případě aktivované volby Platnost pro výdej nebo Platnost pro příjem se daný vzorec použije v případě shody skladové jednotky s jednotkou v položce prodeje, respektive nákupu. V případě aktivované volby Vzorec pro určení koeficientu má skladová jednotka význam v případě, že stejná jednotka je vybrána uživatelem v knize Šarží - pak jsou množstevní hodnoty (Dispozice, Zadáno) přepočteny na základě koeficientu v šarži.

Vzorec

Vzorec pro výpočet hodnoty. Do pole zadáváme identifikátory jednotlivých parametrů (např. V67).

Proměnné pro zadání množství

Zde uvádíme ty proměnné, které potřebujeme zadávat na položce nákupu / prodeje (ve formuláři Vícerozměrné množství, který vyvoláme tlačítkem Množství).

Seznam dostupných proměnných

Seznam parametrů, které uživatel nadefinoval v Zařazení.

Vzorec pro určení koeficientu

Je-li volba aktivována, pak tento vzorec počítá koeficient pro přepočet množství mezi základní a alternativní skladovou jednotkou. Tento koeficient je uložen při vytvoření šarže do šarže. Počítá se vždy bez ohledu na zadanou skladovou jednotku, význam zadání jednotky je popsán výše u pole Jednotka.

Platnost pro výdej, Platnost pro příjem

Tento vzorec bude využit při výdeji, respektive příjmu, pokud se zadaná jednotka shoduje s jednotkou v položce prodeje / nákupu.

Bližší popis vícerozměrného množství, význam a příklady jsou uvedeny v části Základní číselníky a podpůrné moduly K2 / Zboží / Metodiky zboží / Vícerozměrné množství.

Book Contents

Book Index

Odkazy

V některých modulech existuje na záložce Přílohy možnost přepnout se na podzáložku Odkazy. Ta se v současné době využívá zejména pro weby a e-shopy pro připojení obrázků a jiných souvisejících souborů, které se mají na webu/e-shopu zobrazovat.

pic_3697

Obr.: Kniha Zboží - Přílohy - podzáložka Odkazy

V odkazech pracujeme s Kategoriemi a Typy odkazů.

Přehled a nastavení Typů odkazů

Typ

Přípony souborů

Dokument

doc, docx, odt, fodt, rtf, txt, xls, xlsx, ods, fods, csv, sylk, xml, pdf

Obrázek

jpg, jpeg, png, bpm, gif

Odkaz

http:, https:, ftp:, sftp:

Ostatní

 

Video

mov, avi, mp4, mpg, mpe, mpeg

Přehled kategorií a jejich výchozích kombinací s Typy odkazů

Typ

Kategorie - Zkratka

Použití pro e-shop

Dokument

Dokumenty

Zobrazuje se na záložce Média v sekci Dokumenty.

Obrázek

Hlavní obrázek detailu*

Pro detail zboží, bannery

Obrázek

Hlavní obrázek - dlaždice*

Pro zobrazení v dlaždicovém seznamu zboží

Obrázek

Hlavní obrázek - náhled*

Pro košík, historii, ikony kategorií

Obrázek

Hlavní obrázek - seznam*

Pro zobrazení v řádkovém seznamu zboží

Obrázek

Galerie - náhled v posuvníku

Pro náhled v posuvníku zobrazené galerie

Obrázek

Galerie - plná velikost

Plná velikost obrázku z galerie

Obrázek

Galerie - střední náhled

Pro přehled obrázků v galerii

Obrázek

Galerie - větší náhled

Momentálně není využíváno.

Odkaz

Youtube

Zobrazuje se na záložce Média v sekci Videa.

Ostatní

Ostatní

Pro e-shop není využíváno.

Video

Videa

Zobrazuje se na záložce Média v sekci Videa.

* Na kartě Zboží či jiných záznamech může existovat pro účely e-shopu právě jeden obrázek této kategorie; Graficky reprezentuje daný záznam.

Nový odkaz vkládáme tlačítky zobrazenými pod štítkem záložky do tabulky nebo klávesou Ins. Odkazu můžeme následně nastavit či upravit Název a Popis.

Vložení nového odkazu tlačítkem

Ke vložení nového odkazu lze využít buď tlačítko Připojit dokument pic_968i nebo Nová položka (Ins) pic_972i. Tlačítko Připojit dokument umožní vložit nový odkaz z výchozích kombinací typu odkazu a kategorie (viz výše). Zobrazí se dialogové okno pro výběr souboru. Podle typu odkazu se zobrazí filtr odpovídající koncovkám souborů daného typu. Tento filtr můžeme "vypnout" tak, že vedle pole pro název souboru vybereme možnost Všechny soubory (*.*). Následně můžeme vybrat soubor libovolného typu. Tlačítkem Otevřít se vybraný soubor překopíruje na místo nastavené funkcí Konfigurace ukládání obrazových odkazů a v tabulce odkazů vznikne nový záznam s tímto odkazem.

Vložení nového odkazu klávesou Ins

Tento způsob nedoporučujeme, protože se při něm nepřekopíruje zdrojový soubor - odkaz se vytvoří na námi zadanou cestu.

Stiskneme-li klávesu Ins, zobrazí se formulář pro vložení nového odkazu. Zadáním Typu odkazu omezíme následný výběr Kategorií (K2 nám neumožní zadat jiný Typ odkazu, než je nastaven v Kategorii). Následně vložíme cestu k souboru.

Pozn.: Standardní e-shop či jiné funkčnosti K2 obvykle pracují s předdefinovanými kombinacemi. Vytvoříme-li si jinou kombinaci, resp. pokud nedodržíme nastavenou kombinaci, je nutné ověřit, zda se v e-shopu skutečně zobrazí požadovaným způsobem.

"Hromadné" vložení obrázků pomocí skriptu Přidání obrázku ke zboží

Chceme-li vytvořit sérii obrázků pro zveřejnění na webu/e-shopu, nejsnadnější cestou je použití skriptu: pro nový (šablonovací e-shop) Nový e-shop - Přidání obrázků ke zboží (NewEshop_AddPicture.PAS), pro starý (responzivní e-shop) Eshop - Přidání obrázků ke zboží (Eshop_AddPicture.PAS), jehož použití je podrobně popsáno v katalogu skriptů.

Book Contents

Book Index

Konfigurace ukládání dokumentů a obrázků

Nastavení ukládání dokumentů a obrázků je velmi důležitou součástí samotného fungování webu/e-shopu. Tato konfigurace se nachází v modulu Web a e-shop - Správa a nastavení - Konfigurace ukládání dokumentů a obrázků.

Existují dvě varianty, kam lze tyto odkazy ukládat:

Pole Image Url Root je určeno pro práci s obrázky, které byly nahrány přes FTP. Díky URL adrese, na níž se obrázky daného e-shopu nacházejí je posléze v IS K2 k dispozici náhled.

pic_4875_02

Obr.: Konfigurace ukládání obrazových odkazů

Popis polí:

Cesta k adresáři FTP

Složka, do které se mají záznamy na FTP ukládat.

Nahrávat na FTP

Příznak, který aktivuje ukládání do složky FTPUploadRoot, pokud je FTP správně nakonfigurováno - záložka FTPSettings (další informace níže).

Cesta k úložišti

Cesta (uvnitř kořenového adresáře K2 nebo úplná cesta), kde se ukládají soubory (zejména obrázky). Tato cesta se zohlední při nahrávání obrázků skriptem Eshop - Přidání obrázků ke zboží. či při přidávání odkazů na záložku Přílohy.

Ukládat kopie souborů

Příznak aktivuje ukládání dokumentů a obrázků do složky definované v poli File System Root.

Url cesta k obrázkům

URL adresa, na níž se nacházejí obrázky daného e-shopu - je určena pouze pro čtení. Je nutné, aby zároveň byl zatržen příznak FTPUpload.

Mazat soubory z úložiště

Příznak, který v případě, že je odkaz na obrázek či jinou přílohu smazán, automaticky se smaže i z úložiště. Např. pokud je tedy obrázek na více kartách zboží a z některé z nich je odstraněn, zůstane i nadále v adresáři. Pokud je smazán ze všech karet, pro které byl použit, pak se smaže i z adresáře.

Pozn.: Lze mít zvolené obě varianty pro ukládání nebo jednu z nich.

FTP (FileTransferProtocol) se využívá pro přenos dat mezi dvěma počítači, které nejsou na jedné síti, ale jsou připojeny k Internetu. Vzhledem k tomu, že FTP je v jistém smyslu prostředníkem mezi dvěma počítači, slouží jako ochrana před možným zneužitím. Abychom tento protokol mohli pro přenos obrázků a jiných příloh využívat, je potřeba, aby byl na našem počítači správně nakonfigurován. Dále pak budeme potřebovat zadat údaje do K2, aby ta mohla prostřednictvím FTP komunikovat.

pic_4874_01

Obr.: Konfigurace ukládání obrazových odkazů - FTPSettings (nastavení připojení k FTP)

Popis polí:

Server

Adresa FTP, kterou použijeme pro ukládání obrazových a jiných odkazů.

Uživatel

Uživatelské jméno pro přihlašování k FTP

Heslo

Heslo pro přihlašování k FTP

Port

Specifikuje počítač a port pro datové spojení. Klient pošle tento příkaz a bude na daném portu čekat na datové spojení. Existují různé porty - mezi nejčastěji používané patří právě port 21, který je implicitně zadán.

Použít SSL/TLS

Použití tohoto šifrovacího protokolu může eliminovat riziko přenášení hesel a dat v čitelné podobě.

Data Protection

Ochrana a zabezpečení pro přenos dat

Pasivní

Zapnutý pasivní režim znamená, že server bude naslouchat a klient bude iniciovat datové připojení.

Obrázky je možné mít umístěny kdekoli, naopak jak obrázky tak e-shop doporučujeme mít umístěné v tzv. DMZ, tedy mimo vnitřní síť. Je však nutné nastavit dva body:

Book Contents

Book Index

Přidání obrázku ke zboží
Skript pro e-shop

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH023

Soubor: NewEshop_AddPicture.pas

Popis skriptu: Skript umožní ke konkrétnímu zboží naimportovat obrázky zboží, přiřadí je do potřebných kategorií a nastaví potřebnou velikost. Rozdíl proti starší verzi skriptu spočívá v tom, že tento skript obrázky nerozřezává. Další rozdíl spočívá v tom, že stejný obrázek není připojován ke každému zboží zvlášť, ale vzniká jeden připojený obrázek, který se dále připojuje k dalšímu zboží. Ve složce K2 bude proto obrázek umístěn pouze jednou s číslem prvního zboží.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

AppendToEshop -

ANO - připojí jeden obrázek k více kartám zboží tak, že bude v úložišti připojen k záznamu v knize Weby a e-shopy a odkaz na soubor zkopírován na všechny označené karty zboží (využívá se pro snížení spotřeby diskové kapacity v úložišti obrázku v případech, kdy má být totožný obrázek použit u více karet zboží).

NE - zvolený obrázek je připojen ke všem označeným kartám zboží, tzn. v úložišti je nahrán vícekrát.

ConvertGoodsPictK2 - NE.

Při přepnutí parametru na ANO se vytvoří požadované série obrázků z jediného (posledního) obrázku v K2 (uloženém na 9. straně - Propojení s typem PICTK2).

DescrFormatString -

Popis, formátovaný text.

FileMask-

Maska názvu souborů. Text, který musí na začátku obsahovat v hranatých závorkách název pole, které bude využito pro identifikaci zboží, zatím se jedná o pole Cis, Zkr, Zkr1, Naz. Dále může obsahovat jeden znak použitý jako oddělovač, a zástupný znak * za "cokoliv". Pro Kategorie lze použít [Title]. Maska musí obsahovat příponu. Současně je potřeba zadat parametr PicturesDirectory. Příklady: [Zkr]_* (PRE BLUE_GIANT.png) nebo [Cis]#* (519#PRE BLUE.png) nebo [Zkr] (PRE BLUE.png).

PictureFile -

Cesta k jednomu obrázku, tj. soubor, který má být vložen jako obrázek. Parametr slouží zejména pro automatizované používání např. prostřednictvím RF.

PicturesDirectory -

Adresář umístění obrázků.

RIDEshop -

číslo RID Eshopu

TitleFormatString -

Název - formátovací text

Book Contents

Book Index

Export XML feedu pro porovnávače

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH001

Soubor: EshopXmlFeedExport.pas

Popis skriptu: Skript umožní exportovat ceny zboží pro Zboží.cz, Heureku a Google merchants. Výsledkem exportu jsou pak tři XML soubory, kde každý je zvlášť vytvořen pro daný porovnávač. Skript prochází zboží zveřejněné pro eshop, exportuje jejich ceny a zároveň přiřazuje do kategorie se stejnými produkty.

Lze také exportovat parametry zboží či dostupnost zboží pro hlavní sklad i pro sklady poboček pro server Heureka.cz.

V exportu pro Heureku existují elementy PRODUCTNAME a PRODUCT.

Do elementu PRODUCT se doplní Název pro e-shop (esName), zatímco do PRODUCTNAME se doplní Název pro porovnávače (esXmlTitle) pokud je vyplněno. Pokud vyplněno není, pak se dosadí Název pro e-shop.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

AllowZeroPrices - Ne

Exportovat i zboží s nulovými cenami?

AvailabilityFeedFileName - 'AvailabilityFeed.xml'

Název výstupního XML souboru pro dostupnost zboží

Createlog -

po zapnutí parametru bude při exportu v adresáři uživatele vytvářen protokol s nastavením exportu a výpisem přeskočených zboží

Currency -

Měna pro export cen. Není-li nic zadáno, exportují se ceny v měně firmy.

CustomerID -

Číslo zákazníka, jehož ceny se mají exportovat. Je nutné zadat tento parametr, nebo parametr PriceGroupID.

ExportAvailabilityFeed - Ne

Má se vytvořit soubor pro dostupnost zboží?

ExportFileNameGoogle - GoodsFeedGoogle.xml

Název výstupního XML souboru pro Google Merchant.

ExportFileNameHeureka - ´GoodsFeedHeureka.xml´

Název výstupního XML souboru pro Heureku

ExportFileNameZbozi - ´GoodsFeedZbozi.xml´

Název výstupního XML souboru pro Zboží.cz

ExportFolder -

Složka, kam se má soubor vyexportovat.

ExportFolderFTP -

Pro použití tohoto parametru je potřeba mít nastaveno připojení k FTP serveru (ve Správě a nastavení Webu a e-shopu). Jakmile je připojení nastaveno a vybráno, pak tento parametr umožní nahrání souboru do zvoleného adresáře na FTP. Pokud složka neexistuje, skript ji sám vytvoří.

ExportFullDescription - Ne

Ano - vyexportuje se XML soubor s plným popisem namísto krátkého.

ExportMainGoodsCard - Ano

Ano - export XML feedu bude včetně masterkart.

ExportParametrs - Ne

Ano - vyexportuje se XML soubor včetně parametrů.

ExportSameProductAndProductname - Ne

Ano -se do tagu PRODUCT a PRODUCTNAME plní stejná hodnota, která může být ovlivněna názvem pro eshop (pokud je vyplněný), nebo parametrem IncludeManufacturerInProductName, pokud je na ano.

ExportVatRate - NE

Heureka zavedla nový element VAT do XML feedu https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/#VAT

Povinný pro obchody prodávající zboží s rozdílnými sazbami DPH v Heureka košíku. Nutné pro podporu EET v Heureka košíku.

 

Zboží.cz aktuálně takový element nemá a jejich validátor hlásí jako chybu...

FilterGUID -

GUID pro identifikaci filtru. Slouží k filtrování zboží, které má být exportováno. Lze tak omezit export např. sezónního sortimentu.

GiftText -

Název zboží, které se zobrazí jako dárek.

ImageServerRootUrl -

URL adresa k rootu obrázkového serveru.

IncludeManufacturerInProductName - Ne

Má se na začátek názvu produktu připojit značka (výrobce)?

Language -

Číslo jazyka pro export.

NewEshopPicture - Ne

Export obrázku pro nový e-shop.

PriceGroupID

Číslo cenové skupiny, jejíž ceny se mají exportovat. Je nutné zadat tento parametr, nebo parametr CustomerID.

ShopRID -

Číslo eshopu pro export zboží.

WeightMode -

Export váhy pro zboží; 0 - export vypnut, 1 - váha netto, 2 - váha brutto

Book Contents

Book Index

Překlady polí

Překlady polí jsou funkcí, která značně usnadňuje práci s tlumočením jednotlivých polí do cizích jazyků. Uživateli se po stisknutí kláves Ctrl+F11 objeví nový formulář, ve kterém se nacházejí veškerá překládaná pole v dané knize či číselníku. Má možnost rovnou upravovat překlady i jiných jazyků. Ty se provádí prostřednictvím řádkové editace (tedy dvojklikem na překládané pole). V případě, že se jedná o pole, obsahující popis, objeví se uživateli nový formulář s panelem nástrojů pro jeho snadnou úpravu.

pic_4804

Obr.: Formulář Překlady polí

pic_4805

Obr.: Formulář Překlady polí - popis

Překlady polí jsou dostupné v těchto knihách a číselnících:

 1. Zboží
 2. Kategorie zboží
 3. Kategorie - strom
 4. Menu webu
 5. Textové stránky
 6. Odběry pro eshop
 7. Platby pro eshop
 8. Bannery
 9. Blogy
 10. Historie, časová osa
 11. Kariéra, nabídka zaměstnání
 12. Kategorie modulů
 13. Ke stažení
 14. Kontaktní osoby webu
 15. Novinky webu
 16. Obrázky
 17. Otázky a odpovědi
 18. Partneři webu
 19. Pobočky
 20. Podpora, poradna, zeptejte se
 21. Portfolio
 22. Přednosti
 23. Reference
 24. Slovníček pojmů
 25. Sociální sítě
 26. Školení, nabídka kurzů
 27. Termíny
 28. Videa
 29. Pobočky

Book Contents

Book Index

Editor obsahu stránek

Obsah stránky, potažmo její vzhled je nejdůležitější částí celého e-shopu. Vytváří na zákazníka první dojem, a pokud je dobře nastaven, pomáhá mu lépe se zorientovat v jejím obsahu. Aby Váš e-shop byl pro zákazníka co nejvíce přitažlivý a pro správce co nejjednodušeji modifikovatelný, vytvořili jsme Editor obsahu stránek.

Hlavním cílem tohoto editoru je snadná úprava obsahu stránek. Nelze opomenout, že díky této pomocné funkci, nebude výsledný HTML kód nijak poškozen (na rozdíl od úprav prováděných přímo v K2). Uživatel také ihned vidí, jak budou jeho úpravy vypadat na e-shopu (v integrovaném K2 editoru zatím není implementováno). Veškeré pomůcky pro editaci obsahu, jako jsou úprava textů, přidávání obrázků, tabulek, videí a jiných odkazů nalezne uživatel na panelu nástrojů, který se zobrazí hned po kliknutí do pole, kde chceme provádět změny. Úpravy lze provádět také pro různé jazykové mutace. Změny mohou provádět pouze uživatelé, kterým bylo právo na editaci obsahu uděleno.

Postup pro spuštění editoru stránek a pro následnou manipulaci s ním je následující:

1. Nejprve je potřeba zjistit číslo RID, tj. číslo registrované osoby, která bude mít povolení pro editaci daného e-shopu. Čísla RID registrovaných osob jsou uložena v K2, konkrétně v modulu Weby a e-shopy – Obecné moduly – Registrace, kde je potřeba přidat sloupec kliknutím na ikonu pic_1002i a zvolit Upravit nastavení tabulky. Na to se otevře nové okno, kde vyhledáme zkratku „RID“ (jako novou položku) a potvrdíme tlačítkem OK. V seznamu pak najdeme osobu, které chceme povolení editace udělit a zkopírujeme její číslo RID.

2. Ve složce nainstalovaného K2 e-shopu existuje soubor config.php. Pro jeho editaci doporučujeme použít program PSPad. V daném souboru poté vyhledáme řádek #$CONFIG['editable'][] (RIDy osob s povolením editace z frontendu po přihlášení). Ten je nejprve potřeba zaktivnit, a to tak, že odstraníme znak # - řádek se rázem zabarví zeleně. Následně pro udělení práva vložíme mezi jednoduché uvozovky číslo RID z K2. Výsledný tvar by měl vypadat takto:

pic_4859

Obr.: Editace čísla RID v souboru config.php

3. Jakmile se pak přihlásíme (prostřednictvím prohlížeče Google Chrome) na e-shopu pod přihlašovacím jménem, kterému bylo právo uděleno, můžeme již směle obsah editovat. Že přidání proběhlo úspěšně, poznáme tak, že se nám po pravé straně stránky dole zobrazí 4 tlačítka, která nám pomohou přejít do editačního módu.

4. Význam tlačítek:

pic_973i

Tlačítko, které obnoví cache celého webu. Veškeré změny, které byly na webu dosud provedeny, budou načteny znovu – může značně (dočasně) zpomalit provoz e-shopu.

pic_974i

Tlačítko, které obnoví cache pouze u zobrazené stránky. Změny, které byly provedeny na této stránce, budou načteny znovu a projeví se ihned všem zákazníkům na e-shopu.

pic_975i

Tlačítko, které obnoví pouze obrázky, jež byly na této stránce změněny.

pic_976i

Tlačítko, které je určeno pro editaci obsahu stránky. Po stisknutí dojde k označení vybraných úseků, které je možné na webu editovat (např. popis produktu, název produktu apod.)

5. Pokud jde tedy o samotnou editaci obsahu, tak po kliknutí na poslední modré tlačítko s tužkou se přeneseme do editačního módu. Pole, jež lze modifikovat, jsou označena světle šedou přerušovanou čárou, která po kliknutí ztmavne. Možnosti úprav jednotlivých polí se liší v závislosti na tom, o jaké pole se jedná. Např. v případě krátkého popisu či názvu lze upravovat pouze text.

pic_4860

Obr.: Pole k editaci textu

Pokud jde o dlouhý popis nebo jiné pole obsahující HTML kód, má uživatel k dispozici panel nástrojů s různými funkcemi.

pic_4861_01

Obr.: Pole obsahující HTML kód s panelem nástrojů

6. Panel nástrojů disponuje téměř totožnou paletou možností jako je tomu v K2. Navíc každé tlačítko po najetí myší zobrazuje krátký popisek s jeho funkcí. Zde je stručně popsáno, jak tato tlačítka fungují:

pic_977i

Zpět

Použije se, v případě, že se chceme vrátit o krok zpátky.

pic_978i

Vpřed

Použije se, v případě, že se chceme posunout o krok dopředu.

pic_979i

Styl

Je určen pro změnu stylu nadpisu. Uživatel má k dispozici několik úrovní a také normální text.

pic_980i

Velikost písma

Změní velikost písma. Uživatel mění velikost pomocí posuvníku. Směrem doprava se písmo zvětšuje, směrem doleva se písmo zmenšuje.

pic_981i

Barva textu

Změní barvu textu. Uživatel má k dispozici barevnou paletu, kde si může vybrat z předdefinovaných barev.

pic_982i

Odstranit formátování

Odstraní veškeré formáty, které byly nastaveny (např. velikost písma či barva textu). Vrátí text do původní podoby.

pic_983i

Tučně

Označený text se převede na tučné písmo.

pic_984i

Kurzíva

Označený text se převede na písmo psané kurzívou.

pic_985i

Podtržení

Označený text se podtrhne.

pic_986i

Přeškrtnutí

Označený text se přeškrtne.

pic_987i

Obrázek

Pokud se u dané textové stránky v K2 nachází obrázky, umožní jejich výběr. Pokud ne, je potřeba je tam nejprve zařadit. Např. u produktu se zobrazí veškeré obrázky, které byly v K2 na záložce Přílohy připojeny.

pic_988i

Horní index

Označený text se převede na horní index.

pic_989i

Dolní index

Označený text se převede na dolní index.

pic_990i

Zarovnat vlevo

Označený text se zarovná vlevo.

pic_991i

Zarovnat na střed

Označený text se zarovná na střed.

pic_992i

Zarovnat vpravo

Označený text se zarovná vpravo.

pic_993i

Číselný seznam

Označený text se převede do číselného seznamu. Každý odstavec bude označen pořadovým číslem.

pic_994i

Seznam

Označený text se převede do seznamu. Každý odstavec bude označen předdefinovanou odrážkou.

pic_995i

Odstranit odsazení

Označenému textu bude odstraněno odsazení.

pic_996i

Přidat odsazení

Označenému textu bude přidáno odsazení.

pic_997i

Odkaz

Označenému textu bude přidán odkaz prostřednictvím adresy URL, kterou je potřeba vložit do pole absolutní / relativní URL. Absolutní URL znamená jakoukoliv webovou stránku (např. www.k2.cz), relativní URL znamená, že se můžeme odkázat na textovou stránku daného webu/e-shopu přidáním pouze koncovky URL (např. "/kontakty"). Uživatel při tvorbě odkazu může také zvolit, že chce vytvořit tlačítko, případně, že chce, aby byl odkaz po kliknutí vytvořen na nové kartě. Pro úpravu odkazu stačí kliknout v textu na vytvořený odkaz a zobrazí se původní možnosti, ale také tlačítko Smazat.

pic_1027i

Kotvy

Označenému řádku bude přiřazena tzv. kotva. Kotvou se tvoří odkazy uvnitř obsahu webové stránky - umožňuje tak snadnější pohyb a orientaci na webu. Po vytvoření kotvy se na pravé straně zobrazí ikonka s písmenem i. Po kliknutí je vidět URL adresa kotvy, na niž se v textu můžeme odkazovat přidáním hypertextového odkazu a také název kotvy.

pic_998i

Tabulka

Pro vytvoření tabulky musí uživatel zadat počet řádků a počet sloupců. Může také zvolit, zda si přeje, aby první řádek byl zároveň hlavičkou tabulky. Jakmile je tabulka vytvořena, může ji uživatel i nadále upravovat. Kliknutím kdekoliv do tabulky se zobrazí možnosti: Přidat řádek/sloupec, Odebrat řádek/sloupec či Smazat tabulku.

pic_999i

Video

Pro vložení video záznamu je potřeba přidat odkaz s URL adresou a potvrdit tlačítkem Uložit. Tam kde byl v textu umístěn kurzor, bude následně figurovat zvolené video.

7. Po úpravě textu lze úpravy uložit pomocí zeleného tlačítka diskety pic_1000i, případně ukončit mód editace červeným křížkem pic_1001i.

8. Pokud víme, že bude úprav více, můžeme provést obnovení cache po všech úpravách hromadně. Pokud chceme, aby se změny projevily hned, stačí, když po uložení úprav obnovíme cache pouze pro tuto stránku.

Book Contents

Book Index

Nastavení newsletteru

Newsletter je druh e-mailové zprávy zasílané firmami uživatelům, kteří o ni projevili zájem. Patří mezi základní a zároveň velmi účinné nástroje online marketingu. Souhlas se zasíláním newsletteru může uživatel učinit při registraci. Další možnost je při procházení e-shopu, kde se nad spodním menu nachází přihlašovací panel k newsletteru.

pic_5254

Obr.: Umístění Přihlašovacího panelu k newsletteru na webu/e-shopu

Nastavení sběru e-mailů pro zasílání newsletteru:

1. Založení textové stránky se šablonou pageNewsletter (jde o stránku, na kterou se uživatel dostane po kliknutí na aktivační odkaz v emailu).

2. Nastavení této textové stránky v Nastavení webu a e-shopu, v sekci Specifické stránky - Možnosti uživatele - pole Souhlas se zasíláním informací a nabídek.

pic_5250

Obr.: Weby a e-shopy - Nastavení webu a e-shopu (Specifické stránky)

3. Nastavení příslušné šablony emailové akce v Nastavení webu a e-shopu, v sekci Akce při zasílání emailů - pole Zaslání potvrzení odběru informací. Standardně se používá akce NewsLetterConf.

pic_5251

Obr.: Weby a e-shopy - Nastavení webu a e-shopu (Akce při zasílání emailů)

4. Dále je potřeba vytvořit, příp. naimportovat či upravit již existující šablonu emailu pro zasílání Newsletteru. Vzorový obsah šablony je k dispozici u každé instalace K2 v adresáři \SupportFiles\EmailTemplates\

5. Nastavení typu aktivity při souhlasu/nesouhlasu se zasíláním newsletteru ve složce Správa a nastavení - Web a e-shop - Obecné nastavení v sekci Zasílání informací a nabídek - pole Typ aktivity při souhlasu a Typ aktivity při odvolání souhlasu. Při každém přihlášení uživatele k newletteru se vytvoří nová aktivita s typem, který je nastaven.

pic_5253

Obr.: Správa a nastavení - Web a e-shop - Obecné nastavení (Zasílání informací a nabídek)

5. Sesbírané emailové adresy je možné zobrazit a dále s nimi pracovat prostřednictvím knihy Registrované emaily (jedná se o datový modul TD_RegisteredAddress).

pic_5252

Obr.: Kniha Registrované emaily

Book Contents

Book Index

Inicializace nového e-shopu

Číslo procesu: ESH001

Id. číslo skriptu: FESH030

Soubor: InitNewEshop.PAS

Popis skriptu:
Skript je určen pro vytvoření základních textových stránek se všemi vyžadovanými poli. Tyto textové stránky následně přiřadí v Nastavení webu a e-shopu na záložce Specifické stránky do pole, kam patří. Dále pak založí 4 základní typy menu (eshopHeaderMenu, userProfile, userProfileSide, eshopFooterMenu) včetně jejich položek, tj. textových stránek. Skript lze spustit pouze nad knihou Weby a e-shopy, kde vybereme přílušný web/e-shop, pro který má být základní nastavení provedeno.

Adresa ve stromu: