Book Contents

Book Index

Weby a e-shopy - Základní údaje

Na 1. straně se zadávají informace ke konkrétnímu webu/e-shopu a zobrazuje se seznam kategorií, které tvoří stromovou strukturu kategorií daného internetového obchodu.

pic_3367

Obr.: Kniha Weby a e-shopy - Základní údaje

Základní informace - popis polí:

Název

Název a identifikace e-shopu nebo webu.

Web verze

Zatržítko určuje, zda se jedná o Web.

- Ne - založí klasický e-shop
- Ano - založí webovou prezentaci s možností e-shopu

URL

URL adresa, na které je e-shop (web) spuštěn. Hodnota URL adresy se používa i pro sestavení kanonické URL adresy stránek. Lze použít zápis, kdy se hodnota doplní před současnou relativní URL. V případě, že více domén využívá jeden e-shop, lze v konfiguračním souboru konkrétního e-shopu předefinovat parametrem $CONFIG['seo']['absoluteUrl'].

Zákazník

Zákazník, který se doplní do zakázky při objednání zboží neregistrovaným uživatelem.

Číslo

Číslo e-shopu (webu), kterým je jednoznačně identifikován v databázi.

Typ el. adresy pro email

Typ el. adresy, ve kterém se uloží do karty Kontaktní osoby email zadaný zákazníkem.

Typ el. adresy pro telefon

Typ el. adresy, ve kterém se uloží do karty Kontaktní osoby telefon zadaný zákazníkem. V tomto typu však doporučujeme nastavit formát na UNKNOWN, aby nebyla registrace zákazníka blokována tím, že neuvede tzv. předčíslí státu.

Forma objednávky

Implicitní hodnota, která bude doplněna do hlavičky zakázky při objednání zboží z e-shopu (webu) zákazníkem.

Způsob odběru

Implicitní hodnota, která bude doplněna do hlavičky zakázky při objednání zboží z e-shopu (webu) zákazníkem. Při úspěšném vytvoření zakázky je tato hodnota přepsána hodnotou z objednávky.

Středisko

Implicitní hodnota, která bude doplněna do hlavičky zakázky při objednání zboží z e-shopu (webu) zákazníkem.

Kód zakázky

Hodnota, která bude doplněna do zakázky při objednání zboží z e-shopu (webu) zákazníkem.

Pozn.: Jedná-li se o zakázku na firmu (tj. registrovaný uživatel má přiřazeného partnera), do kódu zakázky se implicitně doplní kód zakázky ze zákazníka (je-li vyplněn).

Kniha zakázky

Kniha, do které se budou vytvářet zakázky při objednání zboží zákazníkem z e-shopu (webu) .

Sklad

Sumační sklad, ze kterého jsou zobrazovány informace o dostupnosti zboží v e-shopu (webu).

Výdejní sklad

Implicitní výdejní sklad. Při objednání zboží, které je skladem, bude vytvořena nepotvrzená výdejka na zboží z tohoto skladu.

Strom org. struktury

Strom organizační struktury, dle kterého mohou být viditelné a schvalované objednávky přihlášených uživatelů nadřízenými jednotkami resp. uživateli. Podmínky se filtrují následovně- jako první se vezme podmínka dle zvoleného filtru, další v pořadí je podmínka na doklady Kontaktní osoby dle org. struktury, pokud není zadaný ani filtr ani organizační struktura, pak se doklady filtrují dle Kontaktní osoby resp. Zákazníka.

Nastavení webu a e-shopu

Nastavení jazyků, měn, adres, cen, kategorií a dalších údajů. Bližší popis v kapitole Nastavení webu a e-shopu

Firma

Firma, pro kterou je e-shop nebo web založen.

Seznam kategorií

Tabulka zobrazuje všechny kategorie, které jsou používány v tomto e-shopu (webu).

Book Contents

Book Index

Weby a e-shopy - Nastavení webů a e-shopů

Tlačítkem Nastavení webu a e-shopu otevřeme konfiguraci, ve které lze nadefinovat pro web či e-shop podporované jazyky, měny, cenové skupiny, státy pro dodací a fakturační adresy. Dále pak lze přiřadit textové stránky, nastavit chování a vzhled katalogu zboží či košíku, možnosti uživatelského účtu, nastavení platebních bran, vkládané obsahy stránek, analytické nástroje a mnoho dalšího.

Book Contents

Book Index

Podporované jazyky

Do této části se vkládají všechny jazyky, ve kterých je možné web nebo e-shop zobrazit. Zadávají se skutečné jazyky, ne implicitní. Výchozí jazyk webu/e-shopu se nastavuje na záložce Výchozí hodnoty - Výchozí jazyk webu, e-shopu. Volba jazyka, ve kterém má web/e-shop zobrazovat údaje, se nachází v zápatí stránky.

pic_3660

Obr.: Nastavení webu a e-shopu- Podporované jazyky

Book Contents

Book Index

Podporované měny

Záložka shrnuje všechny měny webu nebo e-shopu, ve kterých je možné zobrazit ceny zboží, resp. v nich na e-shopu či webu nakupovat. K měně rovněž nastavíme kurz jako poměr domácí měny na jednu jednotku dané cizí měny. Aby se nastavené měny a kurzy promítly na e-shopu, je nutné pustit přepočet cen. Měnové kurzy pro web, e-shop se nepřebírají z kurzovního lístku proto, aby bylo zamezeno případným spekulacím na pohyby kurzu. Výchozí měna webu/e-shopu se nastavuje na záložce Výchozí hodnoty - Výchozí měna webu, e-shopu. Měnu lze přepínat v záhlaví, příp. zápatí webu/e-shopu - záleží na šabloně.

pic_3662

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Podporované měny

pic_3955

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Detail měny

Popis polí

Zkratka

Zkratka měny vybraná z číselníku měn

Obrácené zobrazení kurzu

Umožní zobrazit a zadat kurz v obráceném poměru

Kurz

Kurz měny, v jakém se bude na webu/e-shopu nakupovat

Zobrazovaný kód

Kód měny

Zobrazovaný název

Název pro zobrazení

Symbol

Symbol pro měnu

Zobrazovat symbol vlevo od částky

Umístění zobrazení měny

Oddělovač desetinných míst ceny

Oddělovač desetinných míst ceny

Oddělovač tisíců ceny

Oddělovač tisíců ceny

Znaky náhrady nul v desetinných místech ceny

Znaky, které budou zobrazeny místo nul za desetinnou čárkou

Formát ceny s DPH

Výběr formátu ceny s DPH

Formát ceny bez DPH

Výběr formátu ceny bez DPH

Formát ceny v souhrnu košíku

Výběr formátu ceny v košíku

Book Contents

Book Index

Cenové skupiny

Tato záložka je určena pro specifikaci cenových skupin, jejichž ceny mají být pro web/e-shop načítány. Zákazníci s jinou cenovou skupinu zboží na webu/e-shopu neuvidí.

pic_3661

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Podporované cenové skupiny

Book Contents

Book Index

Státy pro dodací adresy

Na této záložce vkládáme seznam států, do nichž je možné zboží dodat. Při zadávání dodací adresy na webu/e-shopu nebude možné vybrat jiný stát, než z tohoto seznamu.

pic_3663

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Státy pro dodací adresy

Book Contents

Book Index

Státy pro fakturační adresy

Záložka je určena pro definování seznamu států, do nichž lze vystavit fakturu. Při zadávání fakturační adresy na webu/e-shopu nebude možné vybrat jiný stát, než z tohoto seznamu.

pic_3664

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Státy pro fakturační adresy

Book Contents

Book Index

Výchozí hodnoty

Záložka obsahuje výchozí nastavení pro měnu, jazyk, státy dodací a fakturační adresy, rootovou kategorii pro strom kategorií a servisní kategorii pro zboží, které se nemá vyhledávat (musí být odlišná od rootové kategorie).

Výchozí hodnoty

pic_3665

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Výchozí hodnoty

Popis polí

Výchozí stát dodací adresy

Stát, který se uživateli automaticky nabídne při vyplňování dodací adresy.

Výchozí stát fakturační adresy

Stát, který se uživateli automaticky nabídne při vyplňování fakturační adresy.

Výchozí jazyk webu, e-shopu

Jazyk, ve kterém se automaticky zobrazují údaje, pokud si uživatel nenastaví jiný.

Výchozí měna webu, e-shopu

Měna, ve které se automaticky zobrazují ceny, pokud si uživatel nenastaví jinou.

Výchozí kategorie pro strom kategorií

Rootová kategorie, která je nadřazená celé stromové struktuře kategorií, v nichž je roztříděno zboží.

Výchozí jazyk pro editaci textů

Pokud je vyplněno, text, který je upravován v editoru html textů je zároveň uložen do tohoto jazyka.

Servisní kategorie

Výběr kategorie zboží, které se využívají jako servisní a nelze je ve vyhledávači vyhledat.

Book Contents

Book Index

Stránky obecně

Záložka Stránky obecně je určena pro úpravu obecných vlastnosti webu/e-shopu.

Stránky obecně

pic_4821_01

Obr.: Nastavební webu a e-shopu - Stránky obecně

Popis polí

Zobrazovat všechny ceny bez DPH (kromě součtu košíku)

Zapnutím parametru se budou na webu/e-shopu zobrazovat všechny ceny bez DPH

Min. počet znaků ve vyhledávacím poli

Minimální počet znaků, po kterém bude možné spustit vyhledávání. Pokud uživatel spustí vyhledávání se zadaným menším počtem znaků, toto vyhledávání se ukončí a uživateli se zobrazí upozornění na minimální počet znaků.

Pokud zde zadáme zápornou hodnotu, vypne se na e-shopu našeptávač.
Tzn., pokud chceme hledat od 3 znaků s vypnutým našeptávačem, zadá se hodnota -3.

Max. počet znaků ve vyhledávacím poli

Pokud uživatel zadá delší řetězec, než je daný maximální počet znaků, tento řetězec se ořeže na zadané maximum.

Maximální počet řádků v našeptávači hledání

Určení maximálního počtu nabízených karet Zboží, které se zobrazí po zadání minimálního počtu znaků do vyhledávacího pole.

Výchozí titulek stránky*

Text je doplňován primárně ze stránky, která je aktuálně prohlížena (tj. z textové stránky, kategorie zboží, produktu, novinky,...) z pole Meta titulek. Pokud je toto pole prázdné, titulek je doplňován z pole Hlavní nadpis. V případě, že žádná z předchozích dvou možností není vyplněna, je titulek přebírán dle tohoto nastavení stránek.

Prázdné - titulek stránky bude prázdný

Přebírat z homepage - titulek stránky se zobrazí tak, jak je nastaven Meta titulek pro homepage.

Přebírat z textové stránky - titulek stránky je přebrán z pole Meta titulek zvolené textové stránky (viz řádek níže - Výchozí titulek stránky - stránka).

Výchozí titulek stránky - stránka*

Textová stránka, ze které je přebírán Meta titulek. Již nedochází k zástupnému dosazování textu z pole Hlavní nadpis.

Výchozí popis stránky*

Text je doplňován primárně ze stránky, která je aktuálně prohlížena (tj. z textové stránky, kategorie zboží, produktu, novinky,...) z pole Meta popis. Pokud je toto pole prázdné, popis je doplňován z pole Krátký popis. V případě, že žádná z předchozích dvou možností není vyplněna, je popis přebírán dle tohoto nastavení stránek.

Prázdné - popis stránky bude prázdný.

Přebírat z homepage - popis stránky se zobrazí tak, jak je nastaven Meta popis pro homepage.

Přebírat z textové stránky - popis stránky je přebrán z pole Meta popis zvolené textové stránky (viz řádek níže - Výchozí popis stránky - stránka).

Výchozí popis stránky - stránka*

Textová stránka, ze které je přebírán Meta popis. Již nedochází k zástupnému dosazování textu z pole Krátký popis.

Výchozí klíčová slova stránky*

Text je doplňován primárně ze stránky, která je aktuálně prohlížena (tj. z textové stránky, kategorie zboží, produktu, novinky,...) z pole Klíčová slova. V případě, že klíčová slova nejsou vyplněna, je popis přebírán dle tohoto nastavení stránek.

Prázdné - klíčová slova budou prázdná.

Přebírat z homepage - klíčová slova se zobrazí tak, jak jsou nastaveny pro homepage.

Přebírat z textové stránky - klíčová slova jsou přebrány z pole Klíčová slova zvolené textové stránky (viz řádek níže - Výchozí klíčová slova stránky - stránka).

Výchozí klíčová slova stránky - stránka*

Textová stránka, ze které jsou přebírány Klíčová slova.

Automaticky přidávat název za titulek stránky*

Možnost přidávat název za titulek stránky.

Ne - za titulek stránky nebude dosazen žádný název

Název webu - za titulek stránky bude dosazen název webu (pole Název ze Základních údajů modulu Weby a e-shopy)

Vlastní text - za titulek stránky bude dosazen vlastní text (viz řádek níže Automaticky přidávat název za titulek stránky - vlastní text).

Automaticky přidávat název za titulek stránky - vlastní text*

Formulace vlastního textu, který má být dosazen za titulek stránky. Tento text je pro všechny jazyky stejný.

*Pozn. Ovlivňuje SEO hodnoty webu. Obsah těchto polí je pouze obsahem kódu stránky pro automaty. Běžnému uživateli e-shopu/webu nejsou zobrazeny, mohou však zásadně ovlivnit návštěvnost webu, pokud jsou nastaveny správně.

Book Contents

Book Index

Katalog zboží

Zde nastavujeme výchozí vzhled a vlastnosti katalogu zboží.

Katalog zboží

pic_4824_01.png

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Katalog zboží

Popis polí

Výchozí vzhled katalogu zboží

Nastavuje, zda se katalog, tj. seznam nabízeného zboží při zobrazení webu/e-shopu bude zobrazovat jako dlaždice či jako seznam.

Pozn.: Volba Rychlý náhled není implementována.

Výchozí setřídění položek zboží

Určuje, jaké výchozí třídění bude nastaveno při zobrazení webu/e-shopu.

Pozn. V případě volby Doporučené řazení si může zákazník sám definovat pořadí položek na záložce Položky ve sloupci "NewsPriority"

Řadit nejprve dle dostupnosti skladem

Příznak umožní, aby zboží v katalogu bylo řazeno dle své dostupnosti. Prioritu budou mít položky, které jsou na skladě dostupné.

Výchozí počet zobrazených položek na stránce

Nastavuje počet řádků, který se zobrazí na jedné stránce katalogu.

Zobrazovat "s DPH" za cenou zboží

Určuje, zda se za cenou zboží v katalogu zobrazí text "s DPH"

Zobrazovat množstevní jednotku za cenou zboží

Určuje, zda se za cenou zboží v katalogu zobrazí prodejní jednotka, tedy např. "/ks"

Zobrazovat "původní cenu"

V katalogu není implementováno, původní cena se zobrazuje pouze v detailu zboží (závisí na stejnojmenném parametru v sekci Detail zboží).

Zobrazovat položky s nulovou cenu

Umožní skrýt karty, na nichž je prodejní cena = 0. Jsou-li zobrazeny, je možné je přidat do košíku a pracovat s nimi jako s jinou kartou Zboží. Výjimku z této podmínky mají karty Zboží s příznakem Doprava nebo Platba - tzn. ty jsou vidět bez ohledu na cenu i tento příznak. Po změně tohoto příznaku je nutný Přepočet internetového obchodu - Aktualizovat ceny zboží, protože jeho nastavení ovlivňuje vznik a výmaz záznamů s nulovou cenou v tabulce EsGoodsPrice a tedy dostupnost těchto záznamů v modulu Web a e-shop.

Zobrazovat stavy skladů poboček

Příznak umožní uživateli zobrazit si na pro konkrétní zboží stavy skladů jednotlivých poboček definovaných v části Pobočky tak, že klikne na ikonu stavu skladu (při najetí myší na tuto ikonu se zobrazí otazník). Zobrazí se vyskakovací okno s textovým vyjádřením stavu skladů jednotlivých poboček, přičemž se uplatňují alternativní texty stavu skladů uvedené na dané kartě Zboží.

Nastavení se promítne v katalogu i v detailu zboží.

Zobrazovat skutečné stavy skladů

Příznak umožní potlačit alternativní texty stavu zboží na skladě nastavené na kartách Zboží. Zobrazí se tak buď přesné číslo stavu skladu nebo (není-li zboží na skladě) text "na cestě" případně jiný, uvedený v poli Dostupnost.

Nastavení tohoto příznaku se promítne i při zobrazení stavu skladů poboček.

Zobrazovat dispozice dle skladu kontaktní osoby

Pokud je zatrženo, bere se v potaz skladová dostupnost dle skladu nastaveného u dané kontaktní osoby. Dispozice dle skladu kontaktní osoby se zobrazí jako výchozí. Po rozkliknutí detailu Dostupnosti na pobočkách se zobrazí dostupnosti dle skladů jednotlivých poboček. Sklad lze kontaktní osobě nastavit v knize Registrací na záložce Základní údaje.

Zobrazovat dispozice s ohledem na kód zakázky

Pokud je zatrženo, zobrazí se dispozice, která není blokována pro jiný kód zakázky. V opačném případě se zobrazí celková skladová dostupnost.

Zakázat prodej zboží s dostupností

Zboží s touto dostupností nebude možné vložit do košíku.

Interval pro výpočet nejprodávanějšího zboží

Počet dnů, dle kterého se napočítá prodejnost zboží (dle pole Dvyst FV).

Zahrnout poplatky za elektroodpad

Zapnutý parametr povolí zabrazení poplatků za elektrodopad v souhrnu objednávky.

Napočítat ceny online

Zobrazuje v katalogu a detailu zboží aktuální ceny z K2 bez nutnosti spustit přepočty pro dané zboží. Tento parametr nemá však vliv na filtrování dle ceny a setřídění dle ceny - pro tyto dvě akce je nutné spustit přepočty. Před použitím cen online, je vhodné spustit celkový přepočet, tento přepočet nenapočítá konkrétní ceny pro zákazníka, napočítá jen ceny pro cenové skupiny.

Povolit zobrazení zboží vedle sebe jako dlaždice

Zapnutý parametr povolí zvolené zobrazení.

Povolit zobrazení zboží pod sebou jako řádkový seznam

Zapnutý parametr povolí zvolené zobrazení.

Povolit zobrazení zboží pod sebou jako rychlý náhled bez obrázků

Zapnutý parametr povolí zvolené zobrazení.

Používat promoakce

Zapnutý parametr umožní na e-shopu používat promoakce.

Book Contents

Book Index

Detail zboží

V této části nastavujeme, co vše se má zobrazit v detailu zboží, tzn. na stránce zobrazující podrobné údaje konkrétního zboží.

Katalog zboží

pic_4825

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Detail zboží

Popis polí

Zobrazovat v kódu Zkratku 1

Určuje, zda se v detailu zboží zobrazí mezi hlavičkovými údaji Kód: zkratka 1 z karty Zboží.

Zobrazovat v kódu Zkratku 2

Určuje, zda se v detailu zboží zobrazí mezi hlavičkovými údaji Kód: zkratka 2 z karty Zboží.

Zobrazovat alternativní jednotky balení

Umožní zobrazit na zboží u skladové jednotky další skladové jednotky, které mají příznak Zobrazit na e-shopu. Tyto jednotky se zobrazí po rozkliknutí ikony u skladové jednotky.

Zobrazovat tlačítko Facebooku

Umožní zobrazit tlačítko sdílet na Facebooku v detailu zboží.

Zobrazovat "původní cenu"

Umožní v detailu zobrazit či skrýt hodnotu pole Původní cena z karty Zboží - záložka Eshop.

Zobrazovat množstevní ceny (slevy)

Je-li přihlášen zákazník, který má připojenou firmu (Partner na Kontaktní osobě) a tato firma má pro zobrazené zboží vlastní cenu, pak se mu v detailu zboží zobrazí i informace o této množstevní slevě.

Pozn.: Množstevní cena se však nepromítne v košíku, při souhrnu objednávky, ani v zakázce v K2, protože se ceny přenášejí z e-shopu. Má-li být taková cena uplatněná, je nutné na dané položce přepočítat cenu.

Zobrazovat hlídacího psa

Zapnutý parametr umožní na e-shopu využívat funkci Hlídací pes.

Přidávat hlavní obrázek produktu do galerie

Zapnutý parametr zobrazí hlavní obrázek v galerii produktu.

Zobrazovat volné parametry

Zapnutý parametr zobrazí parametry, které nejsou zařazeny v zařazení.

Zobrazovat komentáře/dotazy

Zapnutý parametr zobrazí záložku s dotazy v detailu produktu.

Komentáře/dotazy zobrazovat bez schválení

Zapnutý parametr zobrazí dotazy až po schválení správcem v modulu Komentáře z webu.

Stav pro nový dotaz - přidat akci NovyDotaz.

Stav pro zodpovězený dotaz - přidat akci OdpovedetNaDotaz.

Akce šablony emailu pro email s odpovědí - přidat akci webCommentRespose.

Zobrazovat hodnocení

Zapnutý parametr zobrazí záložku a hvězdičkové hodnocení v detailu produktu.

Přidávat hlavní obrázek produktu do galerie

Zapnutý parametr zobrazí hodnocení až po schválení správcem v modulu Hodnocení z webu.

Book Contents

Book Index

Nákupní košík

V této části nastavujeme vlastnosti stránky zobrazující nákupní košík.

Nákupní kosík

pic_4827_01

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - košík

Popis polí

Spojovat stejné položky zboží v košíku do jedné

Sloučí či nechá samostatně stejné položky zboží, pokud je zákazník "nakoupí" postupně.

Umožnit zrychlené vkládání zboží

Pokud je zatrženo, na e-shopu bude zpřístupněno zrychlené vkládání zboží do košíku.

Max. množství jedné položky v nákupním košíku

Udává, kolik nejvíce může zákazník koupit jednoho (libovolného) zboží.

Počet des. míst množství v nákupním košíku

Stanoví počet des. míst, na která je možné zadat množství, pokud není na kartě Zboží nastaven příznak Celočíselnost.

Zobrazovat "Číslo vaší objednávky" ve 2. kroku košíku

Zobrazí ve 2. kroku pole pro číslo, které si vepíše sám zákazník.

Zobrazovat "Zasílat objednávku po částech" ve 2. kroku košíku.

Zobrazí ve 2. kroku příznak Zasílat objednávku po částech, který si zákazník může zatrhnout.

Zobrazovat "Požadovaný termín dodání" ve 2. kroku košíku

Zobrazí ve 2 košíku možnost zadat požadovaný termín dodání.

Zobrazovat a používat slevové kupóny

Ve 2. kroku nákupního košíku se zobrazí pole pro zadání slevového kupónu.

Nevyplněnou fakturační adresu přebírat z partnera

Pokud je zatrženo a fakturační adresa není vyplněna, bude automaticky přebrána z kontaktní adresy partnera.

Zobrazovat pouze nejlevnější varianty způsobu odběru

V případě, že je více vyhovujících odběrů pro e-shop se stejným způsobem odběru, tak se do výsledného seznamu dostane jen ten s nejnižší cenou.

Přímé vkládání do košíku

Pokud je zatrženo, umožní na e-shopu přímé vkládání zboží do košíku přes čtečku čárových kódů, příp. přes zadávání kódů přímo v košíku. Využívá se pro přímý prodej na e-shopu (Pozn. v prohledávaných polích musí být přidáno pole BarCodeChild;EAN).

Book Contents

Book Index

Uživatelské účty

Pro přihlášené uživatele zde upřesňujeme chování webu/e-shopu.

Uživatelské účty

pic_4828

Obr.: Nastavení webu a e-shopu

Popis polí

Při přihlášení uživatele přepnout jazyk a měnu

Uloží nastavení měny a jazyka v profilu přihlášeného uživatele.

Zobrazovat údaje ke koupi anonymním uživatelům

Určuje, zda v našem e-shopu bude moct nakoupit jen přihlášený uživatel, nebo i anonymní zákazník bez přihlášení.

Zobrazovat výběr partnera (firmy) fakturace

Pokud je toto pole zatrženo může uživatel ihned po registraci nakupovat. Jeho registrace je automaticky schválena. Pokud není toto pole zatrženo, nemůže uživatel ihned po registraci nakupovat, jeho registrace není automaticky schválena. Tomuto uživateli se u zboží zobrazuje text: Pro zobrazení informací vyčkejte schválení registrace. Schválení registrace uživatele spočívá v připojení kontaktní osoby k danému partnerovi v IS K2.

Aktivovat registrace e-mailem

Uživateli webu/e-shopu po provedení registrace e-shop zašle email s odkazem pro potvrzení registrace. Uživatel otevřením odkazu svou registraci potvrdí a v IS K2 dojde ke změně stavu a registrace.

Ruční schvalování registrací

Administrátor webu/e-shopu změnu stavu a schválení registrace v knize registrací provede ručně.

Umožnit zadání fakturační adresy při registraci uživatele

Nastaví, zda při registrace uživatele bude možné zadat také fakturační adresu.

Povinné zadání fakturační adresy při registraci uživatele

Příznak zpřístupní / zamezí zadání fakturačních údajů rovnou při registraci nového uživatele.

Povinné zadání IČO ve fakturační adrese

Vynutí povinné zadání IČ a daňového čísla ve fakturační adrese. (Pozn. Je potřeba zapnout v sekci Nákupní košík "Umožnit ruční vyplnění fakturační adresy")

Umožnit registraci před odesláním objednávky

Před dokončením objednávky, umožní registraci a objednávka se již uloží k vytvořené registraci.

Věrnostní prosgram

Zapnutý parametr umožní použití věrnostního programu.

Book Contents

Book Index

Zobrazení dokladů

Registrovaný uživatel po přihlášení na web/e-shop má k dispozici různé doklady jako objednávky z webu/e-shopu, faktury atd. Konfigurací voleb v tomto oddíle je možné ovlivnit doklady, které se uživateli zobrazí. Nastavení platí jak pro šablonovací, tak pro responzivní web/e-shop.

pic_4102

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Zobrazení dokladů

Popis polí

Zobrazovat doklady podle zákazníka

Přihlášenému uživateli se zobrazí doklady aktuálně přihlášeného Partnera (Dod./Odb.)

Zobrazovat doklady vytvořené mimo e-shop

Přihlášenému uživateli se zobrazí také doklady, které nesouvisí s webem/e-shopem, ale jsou v IS K2 evidovány v souvislosti s přihlášeným uživatelem.

Výchozí období pro doklady (30 dnů zpět)

Možnost zobrazit na e-shopů doklady jen za posledních 30 dní.

Filtr pro zakázky

Možnost přiřadit definovaný filtr zakázek, který se má přihlášeným uživatelům zobrazit.

Filtr pro faktury

Možnost přiřadit definovaný filtr faktur, který se má přihlášeným uživatelům zobrazit.

Filtr pro dodací listy

Možnost přiřadit definovaný filtr dodacích listů, který se má přihlášeným uživatelům zobrazit.

Filtr pro položky prodeje

Možnost přiřadit definovaný filtr položek prodeje, který se má přihlášeným uživatelům zobrazit.

Book Contents

Book Index

Specifické stránky

Tato část obsahuje seznam Textových stránek nutných pro plné využití funkčnosti webu/e-shopu. U některých se jejich text zobrazuje (např. Kontakty), některé slouží pouze pro vytvoření odkazu stránky, jejíž obsah se generuje automaticky (např. Košík). Pro šablonovací web/e-shop je k dispozici menší počet specifických stránek, neboť některé z nich jsou již řešeny speciálními šablonami (v knize Textové stránky) typickými pro tento nový druh e-shopu. Seznam stránek je rozdělen do bloků.

Specifické stránky

pic_4829

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Specifické stránky

Popis bloků

Základní stránky

Stránky, které jsou výchozí pro základní pohled na e-shop.

Možnosti uživatele

Stránky umožňující registraci, přihlášení a odhlášení, stejně jako další možnosti přihlášeného uživatele.

Doklady

Stránky nutné pro zobrazování seznamů a detailů jednotlivých dokladů.

Používané příznaky na zboží

Stránky se seznamem zboží, které má nastaveny jednotlivé příznaky. Ze stránek tohoto bloku pak můžeme v části Záložky vybrat ty, které se na úvodní stránce budou zobrazovat jako záložky.

Book Contents

Book Index

Záložky úvodní stránky

V levé části je zobrazen seznam textových stránek nadefinovaných v části Specifické stránky v oddílu Používané příznaky na zboží. Z nich je možné vybírat dvojklikem ty stránky, z nichž se mají vytvářet na eshopu záložky na hlavní stránce. V pravé části je pak seznam těchto záložek a je možné upravovat jejich pořadí pomocí kláves Ctrl+šipka nahoru/dolů.

Má-li textová stránka na odpovídající záložce nastaveno Zobrazit pouze přihlašenému, zobrazí se záložka jen v případě, je-li uživatel přihlášen. Má-li textová stránka nastaveno Zařazení do skupiny, zobrazí se záložka jen v případě, má-li přihlášená kontaktní osoba nastavené stejné Zařazení do skupiny na straně E (v novém uživatelském rozhraní zatím není implementováno).

pic_3901

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Záložky

Book Contents

Book Index

Vyhledávání

Pro web či e-shop je možné nastavit vyhledávání prostřednictvím funkce Smart Search, fulltextem nebo pomocí prohledávaných polí.

Volba pro použití Smart Search je dostupná pouze pokud je k dispozici Elasticsearch technologie. Podrobnosti o konfiguraci naleznete v Technické dokumentaci.

Volba pro použití fulltextového vyhledávání je dostupná pouze tehdy, pokud jsou definovány fulltextové klíče pro tabulky, v opačném případě je dostupné nastavení vyhledávání pouze v prohledávaných polích. Jestliže jsou správně definovány fulltextové klíče, pak se v poli Kontrola fulltextu zobrazí text OK. Fulltextové vyhledávání funguje také pro jiné jazyky. Lze jej využít i pro vyhledávání v čárových kódech.

pic_3666_01

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Vyhledávání

Na záložce fulltextová pole je možné definovat pole (z dostupných polí), ve kterých se bude vyhledávat fulltextově. Aby bylo možné zobrazit seznam dostupných polí, musí být definovány fulltextové klíče. Nejjednodušší postup, jak fulltextové indexy vygenerovat, je spuštěním skriptu Vytvoření fulltextových indexů (CreateFullTextIndexes.PAS).

Pic_4203

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Fulltextové pole

Pokud není nastaveno fulltextové vyhledávání na záložce vyhledávání, pak je možné na webu/e-shopu vyhledávat zboží podle hodnot v polích, jejichž seznam je zde uveden. Zejména z výkonnostních důvodů je možné zadávat pouze fyzická pole s typem String (ne CLOB ani jiné). Podle Čísla zboží se vyhledává automaticky, v prohledávaných polích tak není nutné a nesmí být toto, ani jiné číslo zadáno (kvůli nevhodnému datovému typu).

pic_4303

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Prohledávaná pole

Book Contents

Book Index

Stavy záznamů

V této části určujeme stavy, ve kterých se můžou nacházet různé záznamy. Je-li na objednávce nastaven stav platby Nezaplaceno nebo Čeká na platbu, u objednávky se zobrazuje tlačítko Platit. Stavy jiných záznamů nejsou zatím implementovány.

pic_3733

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Stavy záznamů

Popis bloků

Stavy Zakázky

Záznamy spojují konkrétní stav zakázky s možností schválení objednávky na webu/e-shopu. Je-li na zakázce nastaven stav "ke schválení" a existuje-li specifická textová stránka Objednávky ke schválení, zobrazí se na e-shopu u dané objednávky tlačítko Schválit.

Pozn.: nastavování stavu zakázky a také chování zakázky po stisku tlačítka Schválit je výhradně na speciálních úpravách. Standard pouze umožní u konkrétních záznamů zobrazit ono tlačítko.

Stavy Platby

Stav uložený v záznamu EsOrder.

Stavy dotazů

Typ aktivity, který se má vytvořit při využití funkce Zeptejte se nás (zákazník eshopu zadá nový dotaz) a při následném zpracování tohoto dotazu.

Book Contents

Book Index

Typy záznamů

Nastavení této části je nutné v případě, že chceme využívat možností vnořených textových stránek. Určuje totiž, jakou formou se vnořená textová stránka na nadřazené stránce zobrazí.

pic_3918

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Typy záznamů

Další možností je nastavení typu dokumentů pro stahování z 9. strany dokladů přímo z webu/e-shopu. Jestliže bude mít v IS K2 doklad, zákazník nebo kontaktní osoba na 9. straně ve složce daného typu uložen dokument, bude k dispozici ke stažení na z webu/e-shopu.

Pokud bude mít zakázka přihlášeného uživatele na 9. straně přiřazený tento typ dokumentu, bude k dispozici ke stažení z dokladu přímo na webu/e-shopu.

Popis polí

Seznam podřízených

Typ textové stránky - seznam podřízených

Náhled obsahu

Typ textové stránky - náhled obsahu

Poslední objednávky

Typ textové stránky - zobrazí objednávky

Faktury po splatnosti

Typ textové stránky - zobrazí faktury po splatnosti

Dokumenty dokladů

Složka pro dokumenty ke stažení z dokladů přihlášeného uživatele

Dokumenty zákazníka

Složka pro dokumenty ke stažení z informací o zákazníkovi přihlášeného uživatele (zákazníka, ke které je přiřazená kontaktní osoba po registraci)

Dokumenty uživatele

Složka pro dokumenty ke stažení z přihlášeného uživatele

Textová vrstva vlevo nahoře

Pozice textové vrstvy v banneru

Textová vrstva vlevo uprostřed

Pozice textové vrstvy v banneru

Textová vrstva vlevo dole

Pozice textové vrstvy v banneru

Textová vrstva vpravo nahoře

Pozice textové vrstvy v banneru

Textová vrstva vpravo uprostřed

Pozice textové vrstvy v banneru

Textová vrstva vpravo dole

Pozice textové vrstvy v banneru

Textová vrstva uprostřed nahoře

Pozice textové vrstvy v banneru

Textová vrstva uprostřed

Pozice textové vrstvy v banneru

Textová vrstva uprostřed dole

Pozice textové vrstvy v banneru

Book Contents

Book Index

Analytické nástroje

Sekce umožňuje nadefinovat údaje potřebné k využití jednotlivých analytických nástrojů: Google analytics, Google Tag Manager, Google Merchants, Heureka.cz / Heureka.sk, Hledej ceny, Zbozi.cz, Sklik.cz a Facebook.cz.

pic_3734

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Analytické nástroje

Book Contents

Book Index

Vkládaný obsah stránek

Zde můžeme do kódu stránky přidat vlastní měřící či analytický kód, a to do sekce Head nebo na začátek / konec sekce Body na těchto stránkách:

pic_3735

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Vkládaný obsah stránek

Book Contents

Book Index

Platební brány

Prostřednictvím této části nastavujeme konkrétní údaje a hodnoty platebních bran, abychom je mohli využít k platbě, tj. aby zákazník mohl objednávku zaplatit např. kartou on-line. Pokud zákazník na e-shopu zvolí platbu prostřednictvím platebních bran, automaticky dojde k zatrhnutí pole Chci zadat fakturační údaje pro doklady, bez možnosti jeho odtrhnutí. Bude zapotřebí vyplnit příslušná pole - adresní údaje.

Platební brány

pic_3736_03

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Platební brány

Mezi podporované platební brány pro K2 e-shop patří::

Každá platební brána má jinak nazvané přihlašovací údaje. Většinou se skládají z identifikačního čísla a hesla + případné další požadované údaje. U platby prostřednictvím platební brány se po jejím dokončení vytvoří faktura vydaná nebo záloha přijatá (jako výchozí je nastavena záloha přijatá). Platba bude připsána do knihy interních dokladů.

Jak platební brána funguje


Každý zákazník, který chce využívat platební bránu na e-shopu, si musí nejdříve založit účet u vybrané platební brány (GoPay, PayPal, GP Web Pay, HeidelPay či ComGate). Poté jsou zákazníkovi přiděleny potřebné údaje pro testování a pro ostrý provoz. Nejdříve je potřeba vyzkoušet testovací prostředí, tzn. provést na e-shopu několik různých scénářů s platbou přes zvolenou platební bránu. Pokud je vše v pořádku, může se přejít na ostrý provoz.
(Pozn. nezapomenout změnit nastaveni v konfiguraci webu a eshopu - odtrhnout volbu testování a změnit testovací údaje za údaje pro ostrý provoz.)

Book Contents

Book Index

GoPay

Příklad: Platba GoPay na e-shopu

Jakmile je na e-shopu provedena objednávka a způsob platby je zvolen formou GoPay, v dokončení objednávky je tlačítko Zaplatit objednávku.

pic_4617

Obr: Dokončení objednávky na e-shopu - Zaplatit objednávku

Po kliknutí na tlačítko Zaplatit objednávku se zobrazí formulář pro výběr platební metody a následně formulář pro výběr banky. Jestliže jsme vybrali platební metodu i banku, klikneme na tlačítko Internetové bankovnictví. Následně se zobrazí formulář k potvrzení platby.

pic_4619

Obr.: GoPay - výběr platební metody

pic_4620

Obr.: GoPay - výběr banky

Obr: GoPay: Testovací prostředí - Zaplatit

Pokud platba proběhla v pořádku, platební brána informuje e-shop, že je vše v pořádku a dojde k přesměrování stránky zpět na e-shop.

V IS K2 vznikne k zakázce přijatá záloha (příp. nová faktura), která je automaticky zaplacena interním dokladem.
(Pozn. dříve než je objednávka zaplacena nesmí v systému K2 faktura existovat, jinak dojde k chybě.)

Pokud platba neproběhla v pořádku, např. z důvodu nedostatku financí nebo pokud chceme platbu uhradit později, pak se v seznamu objednávek u dané objednávky nachází tlačítko Zaplatit objednávku. Jakmile je objednávka uhrazena, tlačítko se nezobrazuje.

Pozn. Notifikační URL adresa pro GoPay pro šablonovací e-shop je /gopaynotify.

Book Contents

Book Index

ComGate
Nastavení platební brány ComGate

Prvopočáteční fáze k nastavení platební brány se společností ComGate je navázání kontaktu a uzavření smlouvy o obchodní spolupráci.

Po získání přístupových dat a přihlášení ke klientskému portálu u společnosti ComGate je důležité nastavení propojení obchodů.

První krok je vstup do sekce Integrace – Nastavení obchodů – Propojení obchodů.

pic_5330

Obr.: Nastavení obchodů

Stisknutím symbolu tužtičky se v editačního prostředí upravují veškeré potřebné údaje.

V této části jsou důležité údaje, které je zapotřebí vložit do nastavení e-shopu v K2. Jedná se o Identifikátor propojení obchodu a Heslo. Tyto údaje jsou unikátní a každému zákazníkovi jsou generovány zvlášť.

pic_5331

Obr.: Upravit propojení obchodů

Podstatné je správné zadaní URL adres, kdy „demo.k2.cz/web“ musí být nahrazeno Vaší vlastní doménou. URL adresa se tedy skládá z Vaší vlastní domény a zbytek textu je potřeba nakopírovat, viz níže.

URL přípony:

URL zaplacený

…/comgatenotify/?id=${id}&refId=${refId}&status=PAID

URL zrušený

…/comgatenotify/?id=${id}&refId=${refId}&status=CANCELLED

URL nevyřízený

…/comgatenotify/?id=${id}&refId=${refId}&status=PENDING

URL pro předání výsledku platby

…/comgatenotify/

URL adresy jsou pro každý e-shop unikátní pouze ve změně vlastní domény. Do administrace ComGate je nutné vložit také IP adresu Vašeho e-shopu.

pic_5335

Obr.: Zadávání URL adres - konečný stav

Nastavení platební brány v K2

Nejprve v knize Zboží na záložce Základní údaje je potřeba nastavit indifikátor zboží, nezbožní položky a skladové jednotky.

pic_5336

Obr.: Základní udaje v knize Zboží

Dále na záložce E-shop se přiřazuje servisní kategorie zboží pro Váš e-shop. Je důležité zatrhnout pole platby. Příklad uveden viz obr. 5.

pic_5337

Obr.: Příklad nastavení kategorie zboží pro e-shop

V druhém kroku se nastaví ze stromového menu Platby pro e-shop a zde se na záložce Základní údaje vyplní pole zkratka, název, přiřadí zboží (viz obr. 4), které je nastaveno v prvním kroku pro nastavení platební brány ComGate v K2 a zvolí se způsob platby, který se přiřadí pomocí klávesy Ins a zvolí se nastavený ComGate.

pic_5338

Obr.: Nastavení platby pro eshop - konečný stav

pic_5339

Obr.: Nastavení způsobu platby

Třetí krok je nastavení kombinací způsobů odběrů a plateb, kdy ve stromové struktuře se zvolí Web a e-shop ? Obecné moduly ? Weby a E-shopy a záložka Odběry a platby. V této sekci se přiřazují možné kombinace způsobu odběru a způsob platby s platební bránou ComGate. Je nutné zde seskupit veškeré kombinace, které mají být nabízeny v nákupním košíku. Způsoby odběrů a způsoby plateb se vybírají z předem nadefinovaných způsobů v knihách Způsob odběru a Způsob platby (viz obr.6).

pic_5340

Obr.: Nastavení kombinací odběrů a plateb

Nastavení webu a e-shopu

Nastavení platební brány a jejích identifikátorů se provede v nastavení webu a e-shopu. V stromovém menu Web a e-shopy – Obecné moduly – Weby a e-shopy – Základní udaje (tlačítko nastavení webu a e-shopu), kde v sekci platební brány lze nadefinovat možné způsoby platebních brán, které budou na e.shopu využity. Z nabídky se zvolí a ztrhne podporovaná platební brána ComGate. Zde je potřebné vyplnit údaje jako Identifikátor propojení obchodů a heslo, které bylo přiděleno prostřednictvím uzavření obchodní dohody se společností ComGate. Je potřeba zvolit Typ plateb a vybrat platbu předem definované ComGate a potvrdit zadané údaje.

pic_5341

Obr.: nastavení webu a e-shopu - Platební brány

Testovací režim

Jestliže máme k dispozici údaje potřebné pro testování, tak v konfiguraci nastavení webu a e-shopu je potřeba zatrhnout pole Testovací režim a je dobré si platební bránu otestovat provedením několika různých scénářů před zvolenou platební bránu v košíku. V testovacím režimu se neprovádí žádné platební transakce. (Pozn. náhled testovacího provideru viz kap. Jak platební brána funguje).

pic_5342

obr.: Zatržení pole Testovací režim

Pokud je vše v pořádku, může se přejít na ostrý provoz. Při přechodu na produkční bránu je nutné nezapomenout změnit nastavení v konfiguraci webu a e-shopuodtrhnout volbu Testovací režim a změnit údaje za údaje pro ostrý provoz.

Jak platební brána funguje

Jakmile je na e-shopu provedena objednávka a způsob platby je zvolen ComGate, v dokončení objednávky dojde k automatickému přesměrování na formulář pro výběr bankovní společnosti.

pic_5343

Obr.: Dokončení objednávky na e-shopu

pic_5344

Obr.: ComGate - výběr bankovní společnosti

V testovacím režimu je posledním krokem testovací provider společnosti ComGate, kde lze zvolit požadovaný krok k otestování výsledku platby.

pic_5345

Obr.: Testovací provider - testování platby

Book Contents

Book Index

Pobočky a vlastní sklady

V této části nastavujeme seznam poboček a k nim přiřazených skladů. Nastavení je nutné v případě, že chceme na webu/e-shopu zobrazovat stavy skladů pro jednotlivé pobočky. Pro aktivaci tohoto zobrazení je nutné zatrhnout parametr Zobrazovat stavy skladů poboček v části Katalog zboží.

pic_3737

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Pobočky

U jednotlivých poboček můžeme zadat rovněž ID skladu pro Heureku, pak můžeme skriptem Export XML feedu pro porovnávače exportovat do dostupnostního XML také hodnoty stavu skladů pro pobočky.

Book Contents

Book Index

Testování

Prostřednictvím stránky Monitoring.php (www.[daný eshop]/standard/app/monitoring.php) uložené v adresáři [eshop]/standard/app se může ověřit, zda fungují webové služby, aplikační server a samotné stránky webu/e-shopu. Volají se zadané testovací informace a čekáme, zda se informace načte či se zobrazí nějaká chyba. Každá položka testuje jinou webovou službu. Toto testování můžeme také automatizovat - viz kapitola Monitoring - testování běhu procesů.

pic_3738

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Testování

Popis polí

Textová stránka

Která textová stránka se má zobrazit pro účely testování webové služby.

Kategorie zboží

Která kategorie se má zobrazit pro účely testování webové služby.

Zboží pro načtení detailu

Které zboží se má zobrazit pro účely testování webové služby.

Banner

Který banner se má zobrazit pro účely testování webové služby.

Způsob odběru

Který způsob odběru se má zobrazit pro účely testování webové služby.

Způsob platby

Který způsob platby se má zobrazit pro účely testování webové služby.

Kontaktní osoba přihlášení

Která osoba se má použít pro přihlášení na web/e-eshop, zobrazení výpisu zboží, kategorií atd.

Book Contents

Book Index

Akce při zasílání emailů

Tato záložka je určena pro nastavení akcí zasílání emailů. Pokud budou správně nastaveny, je možné uživatelům webu/e-shopu automaticky zasílat předem definované emaily. K tomuto účelu je určena kniha Šablony pro emaily (kniha č. 1021), která je jednak místem, kde tyto emailové šablony tvořit, jednak je i evidencí veškerých dosud vytvořených šablon. Pokud nejsou definovány vlastní šablony, pak lze využít ty, které jsou předem připraveny systémem. Tyto šablony jsou dodávány s instalací a najdeme je ve složce Supportfiles\Emailtemplates. Před začátkem používání šablon je potřeba tyto šablony naimportovat, nebo naimportovat znovu, pokud dojde k jejich opravě.

Emaily jsou rozesílány pomocí plánovače úloh. V případě, že uživatel na webu/e-shopu provede akci, ke které je definována akce pro zaslání emailu jako např. registraci na web/e-shop, pak se do Správce plánovaných úloh vygeneruje úloha a ta je posléze prostřednictvím systému zaslána dané osobě. Nezbytnou podmínkou pro správné fungování zasílání emailů, je správná konfigurace poštovního účtu uživatele AS, pomocí kterého se emaily budou rozesílat.

Akce při zasílání emailů

pic_4831

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Nastavení akcí při zasílání emailů

Popis polí

Zasílání potvrzení registrace

Uživatel, který se zaregistruje na web/e-shop obdrží na email, pod kterým se zaregistroval, oznámení o registraci na web/e-shopu.

Autorizace přes email

Pokud web/e-shop má nastaveno, že uživatel, který se zaregistruje na web/e-shop, musí svou registraci autorizovat emailem, pak se pomocí této akce vygeneruje email o autorizaci.

Zaslání zapomenuté heslo

Uživateli, který zašle požadavek na zapomenuté heslo systém vygeneruje email pro zadání nového hesla.

Zaslání potvrzení objednávky

Uživateli po dokončení objednávky systém vygeneruje email se souhrnem objednávky.

Zaslání potvrzení vyhotovení nabídky

Za předpokladu, že je web/e-shop nastavený také pro režim nabídek, pak pokud je uživatel, přihlášený v nabídkovém režimu, pak po dokončení objednávky systém vygeneruje email se souhrnem nabídky.

Zaslání potvrzení odběru informací

Uživatel, který odsouhlasí zasílání informací a nabídek z webu/e-shopu obdrží email s oznámením o této skutečnosti.

Zaslání upozornění hlídacího psa

Pokud je na webu/e-shopu využívána funkce hlídání zboží (zobrazit Hlídacího psa na e-shopu lze prostřednictvím Nastavení webu a e-shopu na záložce Detail zboží), systém vygeneruje email pro zaslání upozornění o změně stavu či ceny daného zboží.

Book Contents

Book Index

Nastavení nabídek

Záložka Nastavení nabídek určuje, zda je na e-shopu možné vytvářet nabídky/poptávky a další nastavení s nimi spjato.

Nastavení nabídek

pic_4834

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Nastavení nabídek

Popis polí

Umožnit vytváření nabídek z internetového obchodu

Volba, zda na e-shopu bude umožněno vytvářet nabídky.

Kniha nabídek

Kniha nabídek, do které se nabídka v IS K2 uloží po vytvoření na e-shopu.

Stav ke schválení zákazníkem

Stav ke schválení zákazníkem

Filtr pro zobrazování nabídek

Nastavení definice filtru nabídek, který se má uživateli zobrazovat po přihlášení ve výpisu seznamu nabídek.

Seznam nabídek

Definice textové stránky "Seznam nabídek". Textová stránka musí být přiřazena v případě, že je zatržena volba "Umožnit vytváření nabídek z webu, e-shopu".

Detail nabídky (textová stránka)

Definice textové stránky "Detail nabídky". Textová stránka musí být přiřazena v případě, že je zatržena volba "Umožnit vytváření nabídek z webu, e-shopu".

Book Contents

Book Index

Okamžitá platba
Okamžitá platba

pic_5280

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Okamžitá platba

Popis polí

Povolit okamžitou platbu

Přepne e-shop do módu přímého prodeje v terénu - objednávky jsou placeny rovnou na místě. Na konci objednávkového procesu je vytvořena faktura, která je zároveň zaplacena pokladním dokladem. Zvolený způsob platby musí mít v Základních údajích zatrženo "Okamžitá platba", aby proces byl úspěšný.

Sestava pro fakturu

pic_5281

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Okamžitá platba - Sestava pro fakturu

Podzáložka Sestava pro fakturu nabízí výběr a nastavení parametrů sestavy pro vygenerování .pdf na konci objednávkového procesu. Jako cíl exportu je potřeba vybrat Soubor. Pokud mají být faktury generovány do souboru ve formátu .pdf, pak je potřeba mít zprovozněno jejich generování prostřednictvím nástroje PDFregistertool, který se nachází v každém adresáři K2.

Book Contents

Book Index

Ostatní nastavení

Ostatní nastavení pro web/e-shop.

pic_6074

Obr. Nastavení webu a e-shopu - Ostatní nastavení

Zasilkovna Api klíč

Pole, které slouží ke konfiguraci Zásilkovny pro e-shop.

Zobrazovat přihlášení k newsletteru

Zapnutý parametr umožní zobrazit přihlášení k newsletteru na e-shopu.

Používat reCaptcha

Zapnutý parametr zpřístupní funkčnost reCaptcha.

Veřejný klíč

Veřejný klíč pro funkčnost reCaptcha.

Soukromý klíč

Soukromý klíč pro funkčnost reCaptcha.

Kategoie novinek pro vzkazy zákazníkům

Odkaz do kategorie modulů novinek, které budou zobrazeny v sekci vzkazy zákazníkům.

Kategorie novinek v uživatelském profilu

Odkaz do kategorie modulů novinek, které budou zobrazeny v užiavetlském profilu.

Book Contents

Book Index

Weby a e-shopy - Položky

Na záložku Položky se pomocí přepočtů a zatržení volby "Přepočítat statistiky zboží" napočítá zboží e-shopu dle jeho prodaného množství. Každou položku lze klávesou DELETE smazat ze seznamu.

Kromě informací množství prodaného zboží jsou zde dva editovatelné sloupce "Priorita prodaného zboží" a "Novinky - priorita".

Priorita prodaného zboží - údaj násobí "Prodané množství" tzn. že výsledné nejprodávanější zboží je ovlivněno nejen samotným prodejem, ale zároveň také tímto koeficientem.

Novinky - priorita - údaje vstupují do setřídění "Doporučované". V nastavení webu a e-shopu na záložce "Katalog zboží" je potřeba nastavit setřídění dle tohoto pole.

pic_3954

Obr.: Weby a e-shopy - Položky

Book Contents

Book Index

Weby a e-shopy - Odběry a platby

Kombinace způsobu odběru a způsobu platby se přiřazují webu/eshopu v knize Web a e-shop na záložce Odběry a platby. Zde je nutné přidat všechny kombinace, které mají být nabízeny v nákupním košíku. Způsoby odběru a platby se vybírají z předem nadefinovaných způsobů v knihách Odběry pro e-shop a Platby pro e-shop. Lze zde nastavit, který způsob odběru i platby má být nabízen jako výchozí, tzn. je v košíku automaticky zatržen. Také je možné nastavit pořadí zobrazení způsobu odběru a plateb v nákupním košíku pomocí kláves šedé + a - (tj. na numerické klávesnici).

pic_3580

Obr.: Weby a e-shopy - Odběry a platby

V definici kombinací, lze zatrhnout volbu "Výchozí při nevyhovující kombinaci dopravy a platby". Pokud je tato volba zatržená, pak se nabídne na webu/e-shopu vždy, bez ohledu na to, jestli je v košíku zboží, které je omezeno nějakým typem balíku nebo hmotností a způsobem dopravy.

pic_3986

Obr. Odběry a platby

Book Contents

Book Index

Weby a e-shopy - záložka Parametry

Záložka Parametry je určena pro speciální úpravy webu/e-shopu a ve standardu není využívaná. Uživatel (Správce) si může definovat své parametry např. délka hesla, které jsou zapracovány ve speciálních úpravách.

pic_4104

Obr.: Kniha Weby a e-shopy - záložka Parametry

Book Contents

Book Index

Přílohy - záložka Odkazy

V některých modulech využívaných pro web a e-shop se na záložce Přílohy využívá podzáložka Odkazy. Cíleně jde o moduly Zboží, Platby pro Eshop, Odběry pro Eshop. Využívají se pro připojení obrázků a jiných souvisejících souborů, resp. odkazů, které se mají na webu/e-shopu zobrazovat. Může jít např. o foto prodávaného zboží, připojenou dokumentaci, odkaz na video související se zbožím apod.

pic_3697

Obr.: Kniha Zboží - Odkazy na záložce Přílohy

Podrobný popis této záložky je uveden v základní příručce Základní číselníky a podpůrné moduly. Pro snazší dostupnost jej uvádíme v kapitole Výpis související dokumentace.

Jen zde zdůrazníme tyto souvislosti s modulem Web a e-shop:

Zatrhnutá volba - Přidávat hlavní obrázek produktu do galerie (Nastavení webu a e-shopu)

1) Na záložce Odkazy jsou přidány 2 Hlavní obrázky detailu a 4 obrázky Galerie - plná velikost. Ve výpisu položek kategorie se u daného zboží zobrazí nejprve druhý v pořadí vložený Hlavní obrázek detailu (první z nich jako kdyby na záložce Odkazy vůbec nebyl - nezobrazí se ani v detailu produktu). V detailu zboží se zobrazí druhý v pořadí vložený Hlavní obrázek detailu (na 1. pozici v karuselu) a další obrázky vložené jako Galerie - plná velikost seřazené dle názvu.

2) Na záložce Odkazy je přidán 1 Hlavní obrázek detailu a 4 obrázky Galerie - plná velikost. Ve výpisu položek kategorie se u daného zboží zobrazí Hlavní obrázek detailu. V detailu zboží se zobrazí na 1. místě Hlavní obrázek detailu a za ním pás obrázků Galerie - plná velikost seřazený dle názvu.

3) Na záložce Odkazy jsou přidány pouze 4 obrázky Galerie - plná velikost. Ve výpisu položek kategorie se zobrazí 1. obrázek Galerie - plná velikost dle názvu. Tentýž obrázek se zobrazí na 1. pozici v detailu produktu. V karuselu se pak obrázek, který je první dle názvu zobrazí dvakrát. Pak následují další obrázky v pořadí.

Odtrhnutá volba - Přidávat hlavní obrázek produktu do galerie (Nastavení webu a e-shopu)

1) Na záložce Odkazy jsou přidány 2 Hlavní obrázky detailu a 4 obrázky Galerie - plná velikost. Ve výpisu položek kategorie se u daného zboží zobrazí nejprve druhý v pořadí vložený Hlavní obrázek detailu (první z nich jako kdyby na záložce Odkazy vůbec nebyl - nezobrazí se ani v detailu produktu). V detailu zboží se zobrazí karusel obrázků Galerie - plná velikost seřazených dle názvu.

2) Na záložce Odkazy je přidán 1 Hlavní obrázek detailu a 4 obrázky Galerie - plná velikost. Ve výpisu položek kategorie se u daného zboží zobrazí Hlavní obrázek detailu. V detailu zboží se zobrazí karusel obrázků Galerie - plná velikost seřazených dle názvu.

3) Na záložce Odkazy jsou přidány pouze 4 obrázky Galerie - plná velikost. Ve výpisu položek kategorie se zobrazí 1. obrázek Galerie - plná velikost dle názvu. V detailu produktu se pak obrázek, který je první dle názvu, zobrazí pouze jednou. Pak následují další obrázky v pořadí.

Doporučení: Hlavní obrázek detailu doporučujeme nahrávat pouze jednou. V případě nahrávání většího počtu obrázků doporučujeme nahrát všechny jako Galerie - plná velikost. Obrázky se pak budou zobrazovat dle názvu, a tak je jednodušší se zorientovat v jejich pořadí.

V nastavení webu a e-shopu v sekci detail zboží lze zakliknout přidávat hlavní obrázek produktu do Galerie - což znamená, že pokud je toto pole zatrženo, na e-shopu se v galerii zobrazí i hlavní obrázek.

Book Contents

Book Index

Kniha Registrace

Kniha Registrace je přehledem o všech zákaznících registrovaných na webu/e-shopu. Uživatel K2 může v této knize některého ze zákazníků zablokovat pomocí klávesy F8. Dále pak, v případě, že je v Nastavení webu/e-shopu zatrhnuta volba Ruční schvalování registrací, může rozhodovat o tom, komu registraci schválí (pomocí kláves Ctrl+F2) nebo zamítne (pomocí kláves Ctrl+F8). Každá registrace je spojena buď s existující Kontaktní osobou, nebo je k ní vytvořena nová. Přihlášení je možné pouze tehdy, pokud je registrace s Kontaktní osobou spojena a je aktivní.

pic_4117

Obr.: Kniha Registrace

pic_5282

Obr.: Kniha Registrace - Základní údaje

Popis polí

Jméno

Jméno registrované osoby

Příjmení

Příjmení registrované osoby

Web, e-shop

Web, e-shop, pod který registrace spadá.

Stav

Stav, ve kterém se registrace nachází. Může nabývat 4 forem: nová registrace, ke schválení, aktivní, zablokováno.

E-mail

E-mailová adresa registrované osoby

Telefon

Telefon registrované osoby

Povolit odesílání informací

Příznak označuje, zda registrovaná osoba souhlasí se zasíláním informací a novinek, tj. s newletterem.

Vytváření nabídek

Příznak označuje, zda registrovaná osoba může na e-shopu vytvářek nabídky. Aby nabídky na e-shopu byly plně funkční, je potřeba vyplnit potřebné údaje v Nastavení webu a e-shopu - Nastavení nabídek.

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba, pod kterou registrace spadá. Může být totožná s registrovanou osobou (tj. po dokončení registrace vznikne nová), příp. může být vybraná jiná, již existující.

Kniha prodeje

Kniha prodeje, do níž se zapisují objednávky vytvořené danou registrovanou osobou.

Sklad

Sklad, ze kterého se dané registrované osobě zobrazuje skladová dostupnost zboží.

Kniha pokl. dokladů pro okamžitou platbu

Kniha pokladních dokladů, do níž se zapisují pokladní doklady vzniklé při přímém prodeji v terénu na e-shopu.

Přihlašovací jméno

Přihlašovací jméno na e-shop představuje emailová adresa registrované osoby.

Adresy

Zahrnují jak dodací, tak fakturační adresy registrované osoby.

V nastavení Webu a e-shopu můžeme modifikovat různé scénáře registrací.

pic_4118

Obr.: Nastavení webu a e-shopu - Uživatelské účty

Nejčastěji se můžeme setkat s dvěma variantami:

B2C varianta

Zkratka B2C (z ang. Business to Consumer) označuje obchodní vztahy mezi obchodní společností a koncovým zákazníkem. V tomto případě se při registracích typicky postupuje takto:

 1. V modulu Weby a e-shopy vybereme ze seznamu ten, pro který chceme nastavení provést. Následně na záložce Základní údaje, pomocí tlačítka Nastavení webu a e-shopu přejdeme k samotné konfiguraci Uživatelských účtů.
 2. Zde můžeme nastavit veškeré možnosti, které se s registracemi spojují (potvrzování registrace e-mailem, ruční schvalování registrací apod.). Doporučujeme mít nastaveno Potvrzovat registrace e-mailem, abychom ověřili platnost e-mailové adresy zákazníka a předešli tak případným komplikacím.
 3. Dále se doporučuje zatrhnout Umožnit zadání fakturační adresy při registraci – na výběr je také Povinné zadání fakturační adresy při registraci, ale to se využívá spíše pro variantu B2B.
 4. Po úspěšném zaregistrování vznikne v knize Registrace nový záznam s loginem pro daný e-shop. Ke všem loginům u varianty B2C je rovnou vytvořena kontaktní osoba, která je totožná z registrovanou osobou.
 5. Každý z loginů může nabývat různé stavy a to: nová registrace, ke schválení, aktivní a zablokováno.
  • Nová registrace – stav, kdy se zaregistruje nový uživatel a čeká se, až dojde k potvrzení jeho e-mailu.
  • Ke schválení – stav, kdy je v nastavení zatržena volba Ruční schvalování registrací. Účet je aktivní teprve po ručním odsouhlasení registrace.
  • Aktivní – stav, kdy je účet plně funkční a uživatel může e-shop plně využívat.
  • Zablokováno – stav, kdy je účet uživatele z určitých důvodů zablokován.

B2B varianta

Zkratka B2B (z ang. Business to Business) označuje obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi. Registrace v B2B variantě typicky vypadá takto:

 1. V modulu Weby a e-shopy vybereme ze seznamu ten, pro který chceme nastavení provést. Následně na záložce Základní údaje, pomocí tlačítka Nastavení webu a e-shopu přejdeme k samotné konfiguraci Uživatelských účtů.
 2. Zde můžeme nastavit veškeré možnosti, které se s registracemi spojují (povinné zadání fakturační adresy, ruční schvalování registrací apod.). Doporučujeme mít nastaveno Potvrzovat registrace e-mailem. Dále je vhodné mít zatrženo Povinné zadání fakturační adresy při registraci, včetně Povinného zadání IČO ve fakturační adrese. Zabrání se tak registraci kohokoliv – umožněna bude pouze registrace obchodních společností. V případě, že se jedná o nového potenciálního obchodního partnera, mohou mu být sestaveny speciální cenové nabídky či smlouvy. Před samotným schválením registrace je ještě ručně vytvořena kontaktní osoba, která musí být přiřazena dané registraci. Nakonec dojde ke schválení a zákazník tak může nakupovat dle jeho personalizovaných ceníků.
 3. V souvislosti s Ručním schvalováním registrací, je také vhodné si v Moji kanceláři nastavit Notifikace. Zodpovědné osobě se pak při nové registraci zobrazí upozornění na to, že je potřeba novou registraci schválit. Při schvalování je potřeba přiřadit Kontaktní osobu (novou nebo stávající), podle níž pak budou nově registrovanému přiřazeny ceny.
 4. Každý z loginů může nabývat různé stavy a to: nová registrace, ke schválení, aktivní a zablokováno.
  • Nová registrace – stav, kdy se zaregistruje nový uživatel a čeká se, až dojde k potvrzení jeho e-mailu.
  • Ke schválení – stav, kdy je v nastavení zatržena volba Ruční schvalování registrací. Účet je aktivní teprve po ručním odsouhlasení registrace.
  • Aktivní – stav, kdy je účet plně funkční a uživatel může e-shop plně využívat.
  • Zablokováno – stav, kdy je účet uživatele z určitých důvodů zablokován.

Book Contents

Book Index

Internetový obchod nová aktivita

Pokud uživatel při vytvoření nové registrace na Eshopu zatrhne políčko „Souhlasím se zasíláním informací a nabídek“, vytvoří se u této nové kontaktní osoby nová aktivita typu SOUHLAS.

Stejně tak pokud při změně registračních údajů kontaktní osoba odebere tento souhlas, vytvoří se další nová aktivita typu NESOUHLAS.

Book Contents

Book Index

Kniha Registrované emaily

Kniha Registrované emaily zobrazuje všechny emailové adresy přihlášené k odběru newsletteru na webu/e-shopu. Jedná se jak o emaily uživatelů s registrací ve webu/e-shopu, tak emaily bez registrace pouze zaregistrované k odběru. Tato kniha je taktéž využívána v souvislosti s funkcí Hlídací pes.

pic_5252

Obr.: Kniha Registrované emaily

pic_5255

Obr.: Kniha Hlídací pes - vazba do knihy Registrované emaily

Book Contents

Book Index

Nabídky z webu a e-shopu

Web či e-shop lze používat nejen k vytváření objednávek a nákupu zboží, ale také k vytváření nabídek a poptávávní zboží. Je možné tyto dva režimy tj. Nákup zboží a vytváření Nabídek pro jednoho registrovaného uživatele, kombinovat. Pro vytváření nabídek z webu/e-shopu musí být splněno několik podmínek.

Podmínky:

1. Pro uživatele, který chce vytvářet na e-shopu nabídky musí existovat platná a schválená registrace a musí mít nastaveno umožnění vytváření Nabídek. Pod touto registrací je možné nakupovat zboží i vytvářet Nabídky, avšak registrace tzn. kontaktní osoba musí přiděleného stejného partnera jako má cílený koncový zákazník v případě vytvoření nabídky.

pic_4310

Obr.: Registrace uživatele

2. Je vhodné pro nabídky vytvořené z webu/e-shopu připravit knihu určenou jen pro tyto účely. Není to však podmínkou. Pokud je již vytvořená nějaká kniha pro vytváření nabídek obecně, je možné ji použít.

3. V nastavení webu a eshopu v sekci Nastavení nabídek je potřeba zapnout volbu Umožnit vytváření nabídek z webu, e-shopu a doplněnit další nastavení, jako kniha Nabídek, do které se budou nabídky vytvářet, Stav ke schválení zákazníkem a textové stránky.

pic_4834

Obr. Vytváření nabídek z webu, e-shopu

4. V nastavení webu a e-shopu nastavit akci pro odeslání emailu po vytvoření nabídky. Tuto akci je možné vytvořit v knize Šablony pro email a v sekci Akce při zasílání emailů přiřadit k Zasílání potvrzení vyhotovení nabídky vytvořenou šablonu pro email.

pic_4831

Obr.: Nastavení zaslání emailu vyhotovení nabídky

Pro lepší orientaci na e-shopu je možnost založit i textovou stránku pageQuotationList, tu následně podle potřeb správce e-shopu přiřadit do menu webu, a tím registrovaná osoba získá možnost po přihlášení zpracovávat na e-shopu seznam vytvořených nabídek.

Book Contents

Book Index

Vytváření nabídek z webu a e-shopu

V režimu nabídek, kdy klinem na pole nabídky v Typu objednávky, lze na e-shopu pouze poptat, nelze koupit. V obsahu košíku lze upravit nabídku zboží a to jak množství, tak ceny a slevy absolutně resp. procentuálně.

pic_4312

Obr.: Režim nabídek na e-shopu

Pro vytvoření nabídky přihlášený uživatel vloží zboží do košíku tlačítkem Pokračovat v nabídce. V dodacích údajích je nutné vytvářet nabídku zákazníkovi, který má přiděleného v K2 IS totožného partnera jako má kontaktní osoba vytvořené registrace.

pic_4315

Obr.: Dodací údaje a platba

Book Contents

Book Index

Přímý prodej v terénu

Přímý prodej umožňuje sledovat aktuální stav na skladě daného prodejce, příp. ostatních kolegů. Pokud se budeme inspirovat prodejem přímo z auta, jako sklad si můžeme představit auto. Každý z prodejců má k dispozici také svou vlastní pokladnu, která se vztahuje k jeho registraci. Celý proces je samozřejmě napojen na Elektronickou evidenci tržeb. Produkty lze do košíku načítat pomocí čtečky čárových kódů, což jednoznačně zrychluje celkový proces prodeje. Po dokončení objednávky, má prodejce ihned k dispozici daňový doklad, který může zákazníkovi vytisknout prostřednictvím Webové K2. Ve webové K2 může zakázku také snadno upravit, pokud by tato potřeba vyvstala.

Kroky potřebné ke zprovoznění funkčnosti přímého prodeje v terénu na K2 e-shopu:

Příprava dat

Nastavení webu a e-shopu

Book Contents

Book Index

Kniha Kategorie zboží

Kniha Kategorie zboží obsahuje seznam všech kategorií pro všechny weby a e-shopy. Úpravy v této knize se projeví na webu/e-shopu s přibližně 5minutovou frekvencí (frekvence obnovy cache, tj. dočasné paměti). Tímto nastavením se urychlují reakce webu/e-shopu, který se tak nemusí pokaždé celý načítat z K2.

pic_3368

Obr.: Kniha Kategorie Zboží

Příklad navržení stromu kategorií pro web/e-shop jízdních kol:

0. Internetový obchod DEMO K2
1. Horská kola

2. Silniční kola

3. Dětská kola
4. Městská kola

5. Elektrokola

6. Skládací kola

Book Contents

Book Index

Kategorie zboží - Základní údaje

pic_3369

Obr.: Kniha Kategorie zboží - Základní údaje

Základní informace - popis polí:

E-shop

E-shop nebo web, ke kterému je kategorie vytvořena.

Jazyk pro zobrazení a editaci dat

Některá pole v knize je možno zadat v různých jazycích. Po změně jazyka zadáváme v polích hodnoty právě pro tento vybraný jazyk.

Název

Název kategorie.

Hlavní nadpis

Komplexní nadpis kategorie, který bude zobrazen jako nadpis na straně dané kategorie.

Nadřízená kategorie

Nadřízená kategorie, pod kterou se tato kategorie bude zobrazovat.

Zařazení kategorie

Struktura nadřízených kategorií, do které je tato kategorie zařazena.

Pořadí

Pořadí, ve kterém se kategorie zobrazí ve stromu v rámci "její úrovně".

Parametry pro filtrování

Přiřazení série parametrů, podle jejíchž hodnost pak bude možné zboží v e-shopu/webu filtrovat. Práce s knihou Parametry pro filtrování je stejná, jako práce s knihou Zařazení. Jsou to však oddělené číselníky.

Popis

Popis kategorie uvedený v e-shopu/webu pod hlavním nadpisem na stránce kategorie.

Meta titulek*

Slouží pro zdrojový kód stránky a vyhledávače (tag Title).

Meta popis*

Slouží pro zdrojový kód stránky a vyhledávače (tag Description).

Klíčová slova*

Slouží pro zdrojový kód stránky a vyhledávače (tag Keyword).

URL*

Není implementováno. Může nahradit automaticky generovaný odkaz dané stránky.

Kanonická URL*

Kanonické URL slouží ke zjednodušení struktury adres. Fulltextoví roboti díky němu přesněji vědí, která stránka je z pohledu webmastera důležitější. Navíc se dá použít jak na statických, tak na dynamických webech

Analytika*

Analytické kódy pro měření stránky např. Google analytics - návštěvnost stránky.

* Obsah těchto polí je pouze obsahem kódu stránky pro automaty. Běžnému uživateli e-shopu/webu nejsou zobrazeny.

Zboží je možno k dané kategorii přiřadit dvěma způsoby:

1) Přiřazení zboží do skupiny zboží a následné přiřazení celé skupinu zboží ke kategorii.

2) Přiřadit zboží přímo ke kategorii zboží. Platí, že zboží nebo skupina zboží přiřazená k libovolné kategorii ve stromu kategorií zároveň náleží do všech nadřízených kategorií.

Book Contents

Book Index

Kategorie zboží - Položky

Na druhé straně knihy Kategorie zboží je seznam všech karet Zboží, které patří této kategorii, a také seznam všech Skupin zboží, které jsou zařazeny do této kategorie. Souhrn těchto dvou částí je pak uveden na záložce Položky Kategorie, kde jsou již rozepsány i karty Zboží přiřazené skupinám.

pic_3370

Obr.: Kniha Kategorie zboží - Položky

Book Contents

Book Index

Kategorie - Souhrn zboží

Záložka slouží pro zobrazení souhrnu zboží, které:

pic_3371

Obr.: Kniha Kategorie zboží - Souhrn zboží

Book Contents

Book Index

Kategorie zboží - Odkazy

Ke kategorii můžeme přidat také obrázek (bude se zobrazovat v seznamu kategorií při rozkliknutí nadřízené kategorie ze Stromu kategorií). Na záložce Přílohy zobrazíme podzáložku Odkazy. Je nutné použít odkaz Hlavní obrázek - náhled. Bližší popis práce se záložkou Odkazy je uveden v kapitole Přílohy - záložka Odkazy.

Book Contents

Book Index

Kniha Kategorie - strom

Stejně jako jsou soubory v počítači uloženy pro udržení přehlednosti a pořádku v adresářích, je zboží na e-shopu/webu rozděleno do kategorií, které tvoří stromovou strukturu. Přitom záleží na uživateli a povaze zboží, jaké kategorie nejlépe rozčlení množinu zboží, kterou chceme na internetu nabídnout. Pro každý web a e-shop nadefinovaný v knize Weby a e-shopy může být definován právě jeden strom kategorií. Zároveň každá kategorie je přiřazena právě jednomu webu/e-shopu.

Před vytvořením nové kategorie je potřeba mít založený e-shop (v knize Weby a e-shopy), pro který chceme vytvořit stromovou strukturu kategorii. Jakmile je tento krok splněn, lze v knize Kategorie - strom pomocí klávesy Insert nebo tlačítka Nový vytvořit novou kategorii. Na nejvyšší úrovni stromu zakládáme vždy jediný záznam - tzv. rootovou kategorii (většinou se shodným názvem, jako je samotný web/e-shop). Tato kategorie se nebude nikde zobrazovat, je však důležitá pro jasnou organizaci všech podřízených kategorií. Kategorie přímo podřízené základnímu záznamu budou tvořit výchozí stromovou strukturu zobrazovanou na webu/e-shopu. Pro zařazení podkategorie je potřeba označit pravítkem výchozí kategorii a přidat podřazenou položku opět pomocí klávesy Insert či tlačítka Nový. Podřízené kategorie se pak zobrazí až po rozkliknutí nadřízené kategorie atd. Je na uživateli, jaký strom a kolik úrovní kategorií vytvoří. Vhodně navržená struktura výrazně ovlivní orientaci zákazníků v našem webu/e-shopu, proto je vhodné věnovat této struktuře velkou pozornost.

Druhou kategorii na stejné úrovni jako rootová kategorie (tj. bez nadřízené kategorie) nazýváme Servisní kategorií. Tu vytváříme pro zařazování karet zboží, které musí být k dispozici, avšak není to nabízené zboží (např. karty pro ocenění dopravy či způsobu platby). Zboží zde zařazené nesmí být zařazené v žádné jiné kategorii daného webu/e-shopu, jinak se ztrácí očekávaný efekt nevyhledávání.

pic_4759

Obr.: Vytvoření nové kategorie

Základní informace - popis polí:

E-shop

E-shop nebo web, ke kterému je kategorie vytvořena.

Pořadí

Pořadí, ve kterém se kategorie zobrazí ve stromu v rámci "její úrovně".

Jazyk pro zobrazení a editaci dat

Volba jazyku

Hlavní nadpis

Komplexní nadpis kategorie, který bude zobrazen jako nadpis na straně dané kategorie.

Název

Název kategorie

Zařazení kategorie

Struktura nadřízených kategorií, do které je tato kategorie zařazena.

Nadřízená kategorie

Nadřízená kategorie, pod kterou se bude tato kategorie zobrazovat.

Parametry pro filtrování

Přiřazení série parametrů, podle jejíchž hodnost pak bude možné zboží v e-shopu/webu filtrovat. Práce s knihou Parametry pro filtrování je stejná, jako práce s knihou Zařazení. Jsou to však oddělené číselníky.

Titulek stránky*

Slouží pro zdrojový kód stránky a vyhledávače (tag Title). Zobrazuje se v hlavičce prohlížeče a také ve výsledcích vyhledávání - má velký vliv na návštěvnost. Pokud není titulek vyplněn, generuje se automaticky z hlavního nadpisu stránky, názvu kategorie apod. Max. doporučovaná délka je 55 znaků včetně mezer.

Popis stránky*

Slouží pro zdrojový kód stránky a vyhledávače (tag Description). Zobrazuje se ve výsledcích vyhledávání pod Titulkem stránky. Měl by obsahovat krátké shrnutí obsahu stránky. Pokud vyhledávač nenajde toto pole vyplněné, sám vybere část textu stránky. Max. doporučovaná délka je 155 znaků včetně mezer.

Klíčová slova*

Využívá se např. pro katalogizaci některých typů webů a e-shopů. Pro vyhledávání ve vyhledávačích nemají speciální význam. V kódu se standardně neobjevují a také nejsou generovány automaticky.

URL*

Slouží návštěvníkovi k rychlému rozpoznání, čeho se stránka týká. Zobrazuje se v adresním řádku prohlížeče a v případě, že je dobře čitelná, např.: www.domena.cz/novinky/spustili-jsme-eshop, je návštěvníkovi jasné, co bude obsahem stránky. Zatímco pokud je URL adresa zapsána takto: www.domena.cz/page?type=news&ID=44828, je pro návštěvníka nečitelná a potažmo nezajímavá.

Kanonická URL*

Jedná se o druh specifické meta značky. Slouží ke zjednodušení struktury adres. Fulltextoví roboti díky němu přesněji vědí, která stránka je z pohledu webmastera důležitější. Dá se použít jak na statických, tak na dynamických webech.

Analytika*

Analytické kódy pro měření stránky např. Google analytics - návštěvnost stránky.

*SEO hodnoty, jinak řečeno optimalizace pro vyhledávače. Obsah těchto polí je pouze obsahem kódu stránky pro automaty. Běžnému uživateli e-shopu/webu nejsou zobrazeny, mohou však zásadně ovlivnit návštěvnost webu, pokud jsou nastaveny správně.

Při označení kategorie pravítkem se nám zobrazí náhled údajů o kategorii. Po stisku klávesy F5 nebo tlačítka Změna můžeme údaje upravovat. Ve spodní části se nachází pole pro výběr a úpravu obrázku. V pravé části obrazovky se nachází pole Zboží v kategoriích. V rámci něj se pak nachází Zboží zařazené do kategorie, Skupiny zařazené do kategorie a Zboží pro kategorii. Kliknutím do formuláře a následným stiskem klávesy Insert přiřadíme zboží do dané kategorie. Stejným způsobem můžeme přidat skupinu do Skupiny zařazené do kategorie.

pic_4758

Obr.: Kategorie - strom

Book Contents

Book Index

Virtuální kategorie
K čemu virtuální kategorie slouží

Virtuální kategorie umožňují dynamicky zařazovat produkty do kategorií na základě definovaných hodnot parametrů a při tom nastavit speciální pojmenování, popis a URL adresu. Slouží tak zároveň jako indexovatelná stránka pro vyhledávače bez nutnosti udržovat zařazení produktů do další kategorie. Druhý význam je pro lepší orientaci uživatelům e-shopu, protože při navolení odpovídající kombinace hodnot parametrů ve filtru v kategorii, dojde k automatickému přesměrování do virtuální kategorie a tím pádem zobrazení jejího názvu a popisu.

Nastavení virtuální kategorie v K2

Ve stromu kategorií se vytvoří nová kategorii, které je potřeba přiřadit na e-shop, vyplnit pole název, nadřízenou kategorii a zatrhnout pole virtuální kategorie. Důležité pro virtuální kategorii je nastavit ji nadřízenou kategorii, z níž přebírá všechny zařazené produkty. Dále je potřeba nastavit hodnoty parametrů pro omezení přebíraných produktů. Do virtuální kategorie se vždy zařadí pouze ty produkty, které mají shodně nastaveny všechny definované parametry.

pic_5461.png

Obr.: 1 Nastavení v Kategorii – strom

pic_5462

Obr.: 2 Zobrazení virtuální kategorie na e-shopu

Další možnosti, které lze definovat v K2 je, jestli si uživatel žádá virtuální kategorii zobrazit ve stromu kategorií na e-shopu, či nikoliv, avšak její url stránka bude existovat. K této funkci slouží pole nezobrazovat virtuální kategorii v internetovém obchodě. V každém případě ale bude existovat URL adresa a stránka virtuální kategorie, kterou mohou vyhledávače zaindexovat.

Book Contents

Book Index

Kniha Menu webu

Kniha Menu webu je určena pro konfiguraci jednotlivých variant menu, které jsou na webu/e-shopu podporovány. Každá z variant má určené místo na stránce, kde se zobrazuje (např. boční, spodní menu apod.)

Položky (resp. Textové stránky), které se mají prostřednictvím daného menu zobrazit, jsou modifikovatelné uživatelem a je potřeba, aby byly vytvořeny před tvorbou samotného menu.

pic_4837

Obr.: Kniha Menu webu

Book Contents

Book Index

Menu webu - Základní údaje

Nový typ menu vytvoříme pomocí klávesy Insert, kde zvolíme Web, pro který má být menu vytvořeno. Dále pak je potřeba vybrat Typ, který určuje výše zmíněné zobrazení na webu/e-shopu a Název, který nám pomůže lépe identifikovat, o jaký typ menu se jedná. Titulek v tomto případě tvoří pouze doplňující charakteristiku.

pic_4835

Obr.: Kniha Menu webu - Základní údaje

Popis polí:

Web

E-shop nebo web, pro který je menu tvořeno.

Typ

Varianta zobrazení menu (boční, spodní apod.)

Název

Název menu webu/e-shopu

Titulek

Doplňující charakteristika názvu menu webu/e-shopu

Book Contents

Book Index

Menu webu - Položky menu

Položky vytvářeného menu lze modifikovat na 2. straně – Položky menu. Opět vkládáme pomocí klávesy Insert. Rozlišujeme 2 typy uzlů:

pic_4836

Obr.: Kniha Menu webu - Položky menu

Popis polí:

Nadřazená položka

Položka, pod kterou bude přiřazena nově vytvářená položka menu.

Přístupnost uživatele

Určuje, pro koho se má položka menu zobrazit. Lze vybrat z možností: všichni, přihlášený, nepřihlášený.

Textová stránka

Určuje, na jakou textovou stránku dojde k přesměrování. Pole nelze vyplnit, pokud zvolíme přesměrování na URL adresu.

Název

Název položky menu

Titulek

Titulek, neboli doplňující charakteristika názvu položky menu

URL adresa

V případě, že chceme, aby došlo k přesměrování na konkrétní URL adresu, využijeme toto pole namísto dřívě zmiňované textové stránky.

Book Contents

Book Index

Kniha Textové stránky

Textové stránky jsou jednoduché stránky s textem. Jde např. o stránky Vše o nákupu, Informace, Obchodní podmínky, Reklamace, Platby, O firmě, Výhody a slevy apod. Jde o údaje zobrazené na obecných záložkách či ve spodním menu eshopu, ale také se vztahují k příznakům na kartách Zboží. Stránky není možné v jednotlivých webech a e-shopech sdílet, tzn. pro každý web/e-shop je nutné vytvořit samostatnou sadu textů.

pic_3374

Obr.: Kniha Textové stránky

Textové stránky

Tyto stránky vytváříme a evidujeme v knize Textové stránky. Většina textových stránek má svojí šablonu, podle které je posléze načtena. Některým stránkách je však potřeba přiřadit funkčnost v knize Web a eshop - tlačítko Nastavení webu a e-shopu - Specifické stránky.

Úpravy v této knize se projeví na webu/e-shopu s přibližně 5 minutovou frekvencí (frekvence obnovy cache, tj. dočasné paměti). Tímto nastavením se urychlují reakce webu/e-shopu, který se tak nemusí pokaždé celý načítat z K2.

Book Contents

Book Index

Textové stránky - Základní údaje

pic_3375

Obr.: Kniha Textové stránky - Základní údaje

Popis polí:

Web, e-shop

Web/e-shop, ke kterému je stránka připojena.

Název

Název textové stránky. Zobrazuje se jako odkaz k rozkliknutí.

Typ

Jedná se o některou z vnořených stránek, tzv. widgetů, která se zobrazí v rámci dané textové stránky.

Hlavní nadpis

Nadpis na rozkliknuté stránce.

Přístupnost uživatele

Určuje, komu se daná textová stránka zobrazí (všichni, přihlášený, nepřihlášený).

Krátký popis

Na webu/e-shopu se nezobrazuje.

Nadřazená stránka

Stránka, která zastřešuje podřízené textové stránky. Aby se textová stránka zobrazovala na webu/e-shopu, musí být nadřazená stránka vždy vyplněna .

Autor

Umožňuje vybrat autora ze seznamu kontaktních osob.

Datum zveřejnění

Určeno k nastavení data, od kdy se má textová stránka zobrazovat, a také k seřazení podřízených textových stránek.

Čas zveřejnění

Určeno k nastavení času, od kdy se má textová stránka zobrazovat, a také k seřazení podřízených textových stránek.

Typ stránky

U podřízené stránky určuje, jakým způsobem se tato stránka "vnoří" do nadřízené stránky. Blíže viz následující kapitola Vložení vnořené stránky.

Název šablony

Na novém (šablonovacím) e-shopu jsou textové stránky tvořeny na základě šablon vytvořených programátory. Uživatel má k dispozici seznam šablon, ze kterých vybere tu, pro kterou tvoří danou textovou stránku.

Analytika

Analytické kódy pro měření stránky např. Google analytics - návštěvnost stránky.

Meta titulek

Zobrazuje se v hlavičce prohlížeče, příp. jako název oblíbené záložky v prohlížeči. Pokud titulek není vyplněn, generuje se automaticky z hlavního nadpisu stránky, názvu kategorie, názvu produktu apod.

Meta popis

Zobrazuje se ve výsledcích prohledávání pod Meta titulkem. Měl by obsahovat krátké shrnutí obsahu a motivovat tak návštěvníka k přečtení celé stránky. V případě, že vyhledávač nenajde popis, vybere ze stránky náhodně část textu.

Klíčová slova

Slouží pro zdrojový kód stránky a vyhledávače (tag Keyword).

URL

URL stránky, pokud je jiná než generovaná.

Kanonická URL

Kanonické URL slouží ke zjednodušení struktury adres. Fulltextoví roboti díky němu přesněji vědí, která stránka je z pohledu webmastera důležitější. Navíc se dá použít jak na statických, tak na dynamických webech.

OG typ

Určeno k tvorbě sdílených příspěvků na sociálních sítích.

Do Popisu textové stránky můžeme vkládat odkazy na jiné stránky, prostý či formátovaný text. Některé stránky nemusí obsahovat žádný text - např. Porovnávání zboží nebo košík. V seznamu textů jsou takové stránky proto, aby se na jejich základě vygenerovala stránka (URL adresa) se samostatnou funkčností (např. zobrazení seznamu zboží v košíku). Lze také využít Editor obsahu stránek, který je skvělou pomůckou pro úpravu textů přímo na webu/e-shopu.

Book Contents

Book Index

Kniha Odběry pro eshop

Kniha Odběry pro eshop zobrazuje všechny způsoby odběru, které jsou na webech a e-shopech podporovány. Většinou obsahuje záznam pro osobní odběr a několik dopravců či zásilkových služeb, které využíváme.

pic_3694

Obr.: Kniha Odběry pro eshop

Doprava zdarma

Pokud chce uživatel umožnit svým zákazníkům některou z doprav zdarma, může k tomu využít jednu z následujících možností:

1. Při vytváření nového způsobu odběru je potřeba vybrat zboží s nulovou cenou prodeje. Pak tento způsob dopravy se bude na e-shopu zobrazovat vždy s nulovou částkou.

2. Další možností je, že pro daný způsob odběru nastavíme, že bude zdarma od nějaké částky. Nastavit jej lze tak, že na vybraném Odběru, na záložce Základní údaje vyplníme pole Zdarma od ceny, dále pak zatrhneme volbu Zdarma pokud existuje zboží s dopravou zdarma a vyplníme pole Zboží zdarma. Po úspěšném nastavení se doprava zdarma projeví tehdy, pokud zákazník nakoupí za částku rovnou či větší, než je nastavena. Lze využít také možnosti nastavení dopravy zdarma pro jiné měny zatrhnutím příznaku Pro ostatní měny.

pic_4889_01

Obr.: Kniha Odběry pro eshop - Základní údaje (nastavení odběru) - Doprava zdarma od ceny

3. Poslední varianta spočívá v nastavení slevového kupónu na dopravu zdarma. Ten je potřeba vytvořit v knize Slevové kupony a zapnout volbu Doprava zdarma. Dále pak je potřeba na daném Odběru, na záložce Základní údaje zatrhnout volbu Zdarma pokud je aplikován kupón na dopravu zdarma a vyplnit Zboží zdarma. Pokud je nastavení provedeno korektně, doprava zdarma se na odběru projeví tehdy, pokud je aplikován platný kupón.

pic_4890_01

Obr.: Kniha Odběry pro eshop - Základní údaje (nastavení odběru) - Slevový kupón na dopravu zdarma

4. Poslední možností, jak umožnit dopravu zdarma na e-shopu, je nákup zboží s příznakem Doprava zdarma (nastavujeme v číselníku Zboží, na straně Eshop - Příznaky pro zboží.

pic_5327

Obr.: Kniha Odběry pro eshop - Základní údaje (nastavení odběru) - Doprava zdarma pro zboží s příznakem Doprava zdarma

Změny provedené v této knize se v modulu Web a e-shop projeví ihned.

Jednotlivé odběry pak kombinujeme s možnými platbami na záložce Odběry a platby e-shopu.

Pozn.: Na knize Dodavatelé/ Odběratelé jsou pole Povolené způsoby dopravy a Povolené způsoby platby. E-shop na tyto definice způsobu odběru a platby reaguje a vyřazuje nepovolené způsoby z nabídky 2. kroku košíku.

Book Contents

Book Index

Odběry pro eshop - Základní údaje

Na této záložce vidíme a upravujeme základní údaje o jednotlivých způsobech odběru.

pic_3690

Obr.: Odběry pro eshop - Základní údaje

Základní údaje a Nastavení odběru- popis polí:

Zkratka

Zkratka odběru.

Název

Název odběru.

Stát

Umožňuje omezit použití způsobu odběru (tj. dopravce) pro zvolený stát. Ten se v objednávce kontroluje v souvislosti s dodací adresou.

Požadovat zadání dodacích údajů

U způsobů odběru s touto volbou je při zadávání objednávky na webu/e-shopu Adresa povinným údajem. Volbu vypínáme zejména v případě, že zásilku máme odeslat k osobnímu odběru na pobočku, pak adresu zákazníka nepotřebujeme

Poznámka

Poznámka k odběru - zobrazí se zvýrazněná u daného způsobu odběru.

Zboží

Karta Zboží, která se přidá do zakázky při daném způsobu odběru v objednávce. Z této karty se rovněž na webu/e-shopu načítá cena jednotlivých variant.

Způsob odběru

Způsob odběru, který se doplní do vytvářené zakázky v závislosti na uplatněném způsobu odběru v objednávce z webu/e-shopu.

Způsob dopravy

Způsob dopravy, který se doplní do vytvářené zakázky v závislosti na uplatněném způsobu odběru v objednávce z webu/e-shopu.

Zdarma od ceny

Určuje celkovou cenu objednávky, od které již zákazníkovi není účtována cena za zvolený způsob odběru. Ceny musí být větší než 0.

Zboží zdarma

Karta Zboží, která se přidá do zakázky při daném způsobu odběru v objednávce v případě, že zákazníkovi cenu odběru neúčtujeme, tj. při převýšení částky z pole Zdarma od ceny nebo při užití příznaku Zdarma pokud existuje zboží s dopravou zdarma.

Zdarma pokud existuje zboží s dopravou zdarma

Volba umožní nepočítat cenu dopravy v případě, že na objednávce je zboží s příznakem Doprava zdarma na záložce Eshop.

Zdarma pokud je aplikován kupón na dopravu zdarma

Volba umožní nepočítat cenu dopravy, pokud je zadán platný kód slevového kupónu a zároveň je vyplněno Zboží zdarma.

Způsob dopravy

Číselník slouží k evidenci a úpravám způsobů dopravy.

pic_4615

Obr.: Způsob dopravy - Základní údaje

Přepravní parametry - Maximální hmotnost

V číselníku Způsob dopravy je možné si definovat maximální hmotnost pro daného přepravce. Je potřeba mít nastavenou hmotnost také na zboží. (Zboží - Základní údaje - Skladová jednotka - Hmotnost Brutto). Pokud zboží přesáhne v objednávce maximální hmotnost uvedenou v číselníku Způsob dopravy, pak se tento přepravce při výběru způsobu dopravy nezobrazí.

Pobočky odběru

V okně Pobočky odběru nastavujeme seznam všech poboček, které souvisí s daným způsobem odběru. Pro osobní odběr to tedy budou zejména pobočky firmy, pro balík na poštu pobočky pošty apod. Jednotlivé pobočky přiřazujeme jako odkazy na záznam Dod./Odb. Pro určení adresy pobočky se pak použije základní adresa vybraného záznamu (vyznačená na obrázku).

Pobočky se do e-shopu přenesou pouze v případě, že na 1. straně karty Odběru je nastaven příznak Vybírat pobočku osobního odběru.

Book Contents

Book Index

Odběry pro eshop - Přílohy

Ke způsobu odběru můžeme přidat také obrázek (např. logo dopravce), a to na záložce Přílohy, podzáložce Odkazy. Použijeme kategorii Hlavní obrázek - náhled. Způsob práce s tabulkou Odkazy je podrobně popsán v kapitole Přílohy - záložka Odkazy.

Book Contents

Book Index

Kniha Platby pro eshop

Kniha Platby pro eshop zobrazuje všechny způsoby platby, které jsou v jednotlivých webech a e-shopech podporovány.

pic_3691

Obr.: Kniha Platby pro eshop - Základní údaje

Základní informace - popis polí:

Zkratka

Zkratka platby.

Název

Název platby.

Poznámka

Poznámka k platbě - zobrazí se zvýrazněná u daného způsobu platby.

Zboží

Karta Zboží, která se přidá do zakázky při daném způsobu platby v objednávce. Z této karty se rovněž na webu/e-shopu načítá cena jednotlivých variant.

Způsob platby

Způsob platby, který se doplní do vytvářené zakázky v závislosti na uplatněném způsobu platby v objednávce z webu/e-shopu.

Zdarma od ceny

Určuje celkovou cenu objednávky, od které již zákazníkovi není účtována cena za zvolený způsob platby. Nastavená cena musí být větší než 0.

Zboží zdarma

Karta Zboží, která se přidá do zakázky při daném způsobu platby v objednávce v případě, že zákazníkovi cenu platby neúčtujeme, tj. při převýšení částky z pole Zdarma od ceny.

Zdarma pokud existuje zboží s dopravou zdarma

Volba umožňuje platbu zdarma. Pokud je zatrženo a zároveň je vyplněno pole Zboží zdarma a částka v poli Zdarma od ceny je větší než 0, pak bude tento druh platby zdarma.

Poplatek [%]

Umožňuje zadat procentuální příplatek za zvolený způsob platby. Aby se toto číslo uplatnilo na webu/e-shopu, je nutné zatrhnout volbu Počítat procentuální cenu způsobu platby. Typicky se používá jako příplatek za platbu kartou, čímž se náklady na platbu přenesou z obchodníka na zákazníka.

Pozn.: Tento příplatek se však nepřenáší do zakázky vzniklé v K2 (protože se přenáší pouze zboží, ne jeho ceny)!

Počítat procentuální cenu způsobu platby

Volba zajistí, že na objednávce bude zákazníkovi zobrazena cena způsobu platby v závislosti na ceně objednávky.

Přílohy - Dokumenty a Doklady

Ke způsobu platby můžeme přidat také obrázek (např. logo podporovaných platebních karet), a to na záložce Přílohy - Dokumenty na záložce Odkazy - nutné je použít kategorii Hlavní obrázek - náhled. Podrobný popis práce na záložce Odkazy je uveden v kapitole Přílohy - záložka Odkazy.

Změny provedené v této knize se na webu/e-shopu projeví ihned.

S možnými platbami pak jednotlivé odběry kombinujeme na záložce Odběry a platby knihy Web a e-shop

Pozn.: Na knize Dodavatelé/ Odběratelé jsou pole Povolené způsoby dopravy a Povolené způsoby platby. E-shop na tyto definice způsobu odběru a platby reaguje a vyřazuje nepovolené způsoby z nabídky 2. kroku košíku.

Book Contents

Book Index

Kniha Košíky

V této knize jsou uloženy nákupní košíky všech uživatelů webu/e-shopu. Košíky se ukládají registrovaným i neregistrovaným uživatelům. Pro uložené košíky je rozhodující stav košíku. Dokud košík není ve stavu objednáno, jeho obsah se mění, tak jak ho mění uživatel webu/e-shopu (pokud nejsou vymazány soubory cookies, v tom případě se vytváří nový košík). Košíky jsou pro uživatele dostupné pouze ve stavu prohlížení. Košíky jsou uloženy v IS K2, takže obsah košíku přihlášeného uživatele je dostupný na různých počítačích po přihlášení.

pic_4112

Obr.: Detail záznamu knihy košíku

Základní informace - popis polí:

RID

Unikátní číslo záznamu

E-shop

Web nebo e-shop, ve kterém byl košík vytvořen.

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba, která vytvořila košík.

Firma

Pokud má zákazník více partnerů, zobrazí se v poli název společnosti, pro kterou tento nákupní košík tvoří/vytvořil.

Oblíbený

Příznak informuje o tom, zda zákazník má tento košík uložený mezi oblíbené.

Objednáno

Příznak informuje o tom, zda byla objednávka vytvořena, resp. dokončena.

Nabídkový

Příznak informuje o tom, zda

Vytvoření košíku

Datum vytvoření košíku

Poslední změna košíku

Datum poslední změny košíku

Název

Název košíku

Položky košíku

Obsah košíku

Book Contents

Book Index

Kniha Oblíbené

Kniha Oblíbené je určena k evidenci všech oblíbených odkazů. Ke každému z nich je automaticky přiřazována kontaktní osoba, která se rozhodla daný odkaz zachovat i pro příště. Uživatel K2 tak má přehled o tom, o které položky, kategorie (a jiné) mají zákazníci webu/e-shopu zájem a může tak jednodušeji reagovat na vnější podněty, tvořit obchodní strategie apod. Jednotlivé pozice v knize Oblíbené nelze upravovat.

pic_4863

Obr.: Kniha Oblíbené

Book Contents

Book Index

Kniha Bannery

Banner je druh reklamy používaný na webových stránkách či v aplikacích. Zpravidla jde o obrázek, animaci či interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž kraje obrazovky, případně někde na těle stránky. Banner by měl být vytvořen tak, aby zákazníkovi předal určité sdělení a přilákal ho k nějaké akci.

V K2 má uživatel možnost vybrat si bannery podle šablony e-shopu. Existuje několik variant zobrazení bannerů (v těle stránky, po krajích apod.) Na každém z bannerů lze nastavit obrázek pozadí, obrázek produktu a texty (název, popis, cena, tlačítko).

pic_3376

Obr.: Kniha Bannery

Při definici samotného banneru (obrázku) se na záložku Přílohy vkládají obrázky do dvou kategorií a to Hlavní obrázek detailu pro pozadí a Hlavní obrázek - náhled pro produkt. Bannery není nutné dělit do dvou obrázků, ale v případě responzivního designu, je to vhodné, protože se změnou velikosti se budou bannery lépe přizpůsobovat zvolené velikosti nebo zařízení, na kterém si bude uživatel web/e-shop spouštět.

Book Contents

Book Index

Bannery - Základní údaje

Kniha Bannery je určena pro evidenci veškerých bannerů, které jsou na webové stránce k dispozici. Postup vytvoření nového banneru je následující:

1. Pomocí klávesy Insert či tlačítka Nový na liště se nám otevře nový formulář.

2. Pole, která jsou zvýrazněna (ve výchozím vzhledu červenou barvou) je potřeba vždy vyplnit. V případě nastavování nového banneru je potřeba vyplnit, pro který e-shop se má zobrazovat (pole E-shop). Posléze můžeme doplnit ostatní pole v základních údajích pro větší přehlednost, např. název banneru, krátký popis, který nám pomůže lépe identifikovat, oč se jedná, cílovou URL (po kliknutí přesměruje zákazníka na produkt/kategorii, na kterou se odkazuje) či kategorii modulu (určena primárně pro weby – umožňuje propojení s vytvořenými kategoriemi webu).

3. Další povinné pole je Pozice banneru, tj. kde se daný banner bude na webu/e-shopu zobrazovat. Dále pak můžeme určit kategorii produktů, pro kterou se má banner zobrazovat, příp. textovou stránku. K volitelným polím patří pořadí banneru (tj. jestli se tento banner bude při načtení stránky zobrazovat na první pozici, nebo bude druhý v pořadí), dále pak čas zobrazení (lze zvolit, kolik sekund bude banner po načtení zobrazen – týká se pouze bannerových pozic, které to umožňují, např. rolovací bannery). Lze také určit v jakém časovém rozmezí se má banner zobrazovat (datum začátku – datum konce).

4. V Textové vrstvě můžeme specifikovat text, který chceme, aby se na banneru zobrazoval (kupř. název produktu). V poli Styl textové vrstvy určíme, kde se tento text na banneru zobrazí – nahoře, dole, vpravo, vlevo,… Dále vyplníme to pole, které chceme, aby se zobrazovalo - název, popis, cenu nebo tlačítko. Mohou být vyplněny všechny, ale doporučujeme si vzhled banneru zkontrolovat, zda není přehlcen informacemi a je pro potenciálního zákazníka dostatečně lákavým. Ke každému typu textu je možné vybrat barvu pozadí/popředí a to prostřednictvím tří teček v poli.

5. Dalším krokem je volba obrázku banneru. Ten se může skládat z Obrázku pozadí a z Obrázku produktu (není to však nutností). Obrázek vybereme z počítače prostřednictvím tlačítka pic_968i.

6. Pole Analytika sestává z analytických kódů pro měření stránky.

7. Na záložce Připojení modulu se nachází přehled modulů, se kterými je banner provázán.

8. Poslední záložka Přílohy je určena k evidenci připojených příloh – např. obrázky, které byly připojeny již na záložce Základní údaje.

pic_3377

Obr.: Kniha Bannery - Základní údaje

Základní informace - popis polí:

E-shop

Web nebo e-shop, ve kterém se má banner zobrazovat.

Kategorie modulu

Určena primárně pro weby – umožňuje propojení s vytvořenými kategoriemi webu.

Název

Název banneru - text, který se zobrazuje na stránce.

Krátký popis

Krátký popis banneru se zobrazí při "najetí" myší.

Cílová URL

Po kliknutí na webu/e-shopu přesměruje zákazníka na produkt/kategorii, na kterou se odkazuje.

Pozice

Místo, kde se má banner objevovat. Seznam všech pořadí je pevně daný a stanovuje umístění i velikost banneru. V pořadí banneru se definuje Typ Banneru, který je závislý na pořadí, tzn. že všechny bannery na stejném pořadí musí mít stejný typ banneru

Kategorie produktů

Banner můžeme přiřadit ke kategorii zboží, bude se pak zobrazovat na stránce kategorie.

Textová stránka

Banner můžeme přiřadit textové stránce, pro kterou se bude zobrazovat.

Pořadí

Určuje pořadí banneru, pokud na stejné umístění je definováno více bannerů.

Datum začátku

Datum, od kterého se má banner zobrazovat. Není-li nastaveno, zobrazuje se banner ihned.

Datum konce

Datum konce zobrazování banneru. Není-li uvedeno, zobrazuje se trvale.

Čas zobrazení

Jak dlouho se bude banner zobrazovat (v sekundách).

Styl textové vrstvy

Styl a umístění textové vrstvy nad obrázkem banneru

Text - název

1. umístění textu v banneru. K textu se definuje barva pozadí (pozadí), na kterém má být text a barva textu (popředí).

Text - popis

2. umístění textu v banneru. K textu se definuje barva pozadí (pozadí), na kterém má být text a barva textu (popředí).

Text - cena

3. umístění textu v banneru. K textu se definuje barva pozadí (pozadí), na kterém má být text a barva textu (popředí).

Text - tlačítko*

4. umístění textu v banneru. K textu se definuje barva pozadí (pozadí), na kterém má být text a barva textu (popředí).

Analytika

Sestává z analytických kódů pro měření stránky.

*Tlačítko se zobrazí pouze tehdy, pokud je zároveň vyplněna URL adresa.

pic_4103

Obr.: Pozice Bannerů

Pozice bannerů pro web/e-shop

Web dole rolovací

Zobrazuje se ve spodní části stránky. Jedná se o dynamický banner, u něhož je možné, že se na své pozici bude střídat i s jiným bannerem, který má nastavenou také tuto pozici. Pokud je tato pozice přiřazena pouze jednomu banneru, bude se rolovat pořád stejný banner.

Web dole statický

Zobrazuje se ve spodní části stránky. Tento banner je statický, a proto se bude zobrazovat stabilně na daném místě.

Web levý pod kategorií

Banner určený pouze pro šablonu 2. Zobrazuje se na levé straně pod menu.

Web nahoře rolovací

Zobrazuje se v horní části stránky. Jedná se o dynamický banner, u něhož je možné, že se na své pozici bude střídat i s jiným bannerem, který má nastavenou také tuto pozici.

Web nahoře statický

Zobrazuje se v horní části stránky. Tento banner je statický, a proto se bude zobrazovat stabilně na daném místě.

Web vlevo statický

Zobrazuje se v levém horním rohu mimo tělo stránky.

Web vlevo textový

Zobrazuje se v levém horním rohu mimo tělo stránky. Banner zobrazí pouze textové vrstvy.

Web vpravo statický

Zobrazuje se v pravém horním rohu mimo tělo stránky.

Web vpravo textový

Zobrazuje se v pravém horním rohu mimo tělo stránky. Banner zobrazí pouze textové vrstvy.

Kategorie zboží nahoře

Zobrazuje se v horní části zvolené kategorie. Jedná se o dynamický banner, který svou pozici sdílí

Book Contents

Book Index

Pozice bannerů na webu/e-shopu (velikost a pořadí)

Pozice bannerů web/e-shop

Pozn.: Jedná se pouze o vzorové uspořádání bannerů na domácí stránce. Bannery se automaticky přizpůsobují zařízení, na kterém jsou zobrazovány, a proto se plynule mění jejich velikost. Obrázek pozadí banneru Web nahoře rolovací (statický) může být klidně větší než je uvedeno. Jeho výška se odvíjí od počtu kategorií v menu.

pic_4862

Obr.: Velikosti a názvy bannerů pro šablonovací web/e-shop (šablona 1)

pic_4878

Obr.: Velikosti a názvy bannerů pro šablonovací web/e-shop (šablona 2)

pic_4879

Obr.: Velikosti a názvy bannerů pro šablonovací web/e-shop (šablona 3)

pic_4880

Obr.: Velikosti a názvy bannerů pro šablonovací web/e-shop (šablona 4)

Book Contents

Book Index

Kniha Hlídací pes

Kniha Hlídací pes je určena pro evidenci položek, u nichž se zákazník rozhodl, že o ně má za určitých podmínek zájem – např. až budou dostupné na skladě nebo jakmile se sníží jejich cena pod určitou úroveň. Pro uživatele K2 je přehledem o tom, na které produkty zákazníci čekají, než budou skladem, případně jaká cena je pro ně dostatečně příznivá. Položky v této knize nelze upravovat.

pic_4802

Obr.: Kniha Hlídací pes

Book Contents

Book Index

Kniha Texty webu

Kniha je určena k evidenci a editaci veškerých statických textů, které se na webu/e-shopu v rámci zvolené šablony zobrazují. Uživatel si tak snadno najde text, který by chtěl přejmenovat (např. text „Nákupní košík neobsahuje žádné položky“ můžeme změnit na „Nákupní košík je prázdný“). Samozřejmostí v rámci této knihy je také možnost jednotlivé texty překládat do cizích jazyků. Vytvoření nového textu je záležitostí speciálních úprav, které je potřeba nejprve programátorsky ošetřit a zařadit na správné místo v šabloně.

pic_4865

Obr.: Kniha Texty webu

Book Contents

Book Index

Texty webu - Základní údaje (1. strana)

pic_4866

Obr.: Kniha Texty webu - Základní údaje

Popis polí:

Modul

Modul webu, v rámci kterého se bude text vyskytovat.

Zkratka textu

Jednoznačná identifikace textu

Text

Text, který se má na webu/e-shopu zobrazovat.