Book Contents

Book Index

Promo akce

Book Contents

Book Index

Podmínky použití promo akcí

Podmínkou pro vytváření a správu promo akcí je nutné mít nastavena práva pro promo akce (viz Uživatelské role - Uživatelská práva - Definice práv a část Prodej/Promo akce).

Aby bylo možné promo akci na eshop použít, je potřeba, aby jednotlivé akce (záznamy v knize Promo akce) byly potvrzené a zároveň, aby byla v Nastavení webu a eshopu pro daný eshop zatržena volba Používat promoakce (záložka Katalog zboží).

pic_4812

Obr.: Volba Používat promoakce

Book Contents

Book Index

Kniha Promo akce

Kniha Promo akce zobrazuje seznam promo akcí. Ty vznikají stiskem kláves Ins (případně kopii ze stávajícího záznamu klávesou F6).

pic_4750

Obr.: Kniha Promo akce - Seznam

Book Contents

Book Index

Promo akce - Základní údaje

Na záložce Základní údaje definujeme název promo akce, můžeme nastavit interval platnosti promo akce, vybrat konkrétní dodavatelé, kterých se má promo akce týkat, případně definovat cenové skupiny. Danou promo akci lze nastavit jen pro určitou/určité knihy prodeje, případně vybrat jen konkrétní způsoby platby, dopravy nebo internetové obchody. Ke každé promo akci můžeme nastavit omezení počtu kusů, do vyprodání zásob, definovat sklad nebo umístění.

Pro promo akci můžeme přidávat komentáře, případně použít záložky text hlavičky a text patičky.

Podmínkou uložení nové promo akce je výběr typu promo akce (viz záložka Definice).

pic_4740

Obr.: Promo akce - Základní údaje

Book Contents

Book Index

Promoakce - Definice

Po výběru hodnoty z číselníku Typ promo akce se zpřístupní adekvátní typ formuláře pro jeho další definici.

IS K2 podporuje promo akce typu Akční ceník, Dárek k položce, Dárek za částku, Sleva za částku a Zaváděcí sadu. Bližší popis viz následující podkapitoly.

pic_4741

Obr.: Promo akce - Definice

V části Sortiment nebo Dárky vkládáme zboží. Zboží lze vkládat jednotlivě, hromadně nebo pomocí produkčních klíčů (produkční klíč jen v části Sortiment). V knize zboží lze požadované záznamy označit hvězdičkou a tyto pak hromadně vložit do části Sortiment nebo Dárek.

Book Contents

Book Index

Akční ceník

Po výběru hodnoty Akční ceník z číselníku typ promo akce se zobrazí formulář, ve kterém lze vybrat ceník. Promoakce se týká zboží, které je definováno v ceníku a bude prodáváno za ceny v ceníku zadané. Lze zatrhnout příznaky Kombinovat a Informovat.

Pokud uživatel zatrhne pole Kombinovat, pak je možné danou akci kombinovat s typem akce Dárek za částku nebo Sleva za částku.

Pokud bude zatrženo pole Informovat, pak se při nákupu zboží resp. v košíku bude zobrazovat upozornění na danou akci s možností zobrazit detail dané akce. Pokud nebude zatrženo, pak se promoakce aplikuje jen v případě, že kupující danou akci aktivně použije např. na stránkých eshopu ze záložky s platnými akcemi.

pic_4742

Obr.: Typ promo akce Akční ceník - Základní údaje

pic_4743

Obr.: Typ promo akce Akční ceník - Definice

Příklad: Cyklistický eshop si připraví promoakci na 33% slevu na cyklistické oblečení. V cenících bude vytvořen nový ceník, kde budou vloženy položky zboží, pro které se má promo akce realizovat, včetně definice ceny (v našem případě tedy položky zboží představující cyklistické oblečení a cena s 33% slevou oproti např. katalogové ceně). Podmínkou použití ceníku v promoakcích je jeho potvrzení.

Při zakládání promo akce se zvolí typ Akční ceník a v poli ceník se vybere ceník. V základních údajích lze nastavit datum platnosti promo akce, případně další podmínky platnosti a omezení. Pozn.: Platnost a omezení, které by mohly být nastavené na ceníku, se v tomto případě neaplikují. Aplikují se jen ceny a zboží z ceníku. Platnost a omezení se přebírá z nastavení promo akce.

pic_4803

Obr.: Zobrazení promoakce Akční ceník na stránkách eshopu.

Book Contents

Book Index

Dárek položce

Při nákupu položky dostane kupující dárek zdarma. Poskytnutí dárku může být podmíněno koupi určitého množství definovaného zboží v části Sortiment (pole Množství od) nebo podmíněno celkovou cenou definovaného zboží (pole Cena od). Lze zadat buď množství nebo cenu.

Pokud bude zatrženo pole Informovat, pak se při výběru zboží bude zobrazovat upozornění na danou promoakci s možností zobrazit detail dané akce. Pokud nebude zatrženo, pak se promoakce aplikuje jen v případě, že kupující danou akci aktivně použije např. na stránkých eshopu ze záložky s platnými akcemi.

Pozn.: Pokud se má dárek k položce dostat do košíku automaticky, pak je třeba zvolit typ promoakce Automaticky dárek k položce.

Volba Násobit zajistí možnost, zda se při nákupu položky za násobek ceny od má násobit i počet dárků. Pakliže není zatrženo, pak zákazník dostane jen počet/hodnotu dárků bez ohledu na násobek ceny polžoky v poli Cena od.

V části Dárky je pak možné definovat karty zboží, které se poskytnou jako dárek. Existuje několik variant nastavení dárků, které lze ovlivnit pomocí voleb na záložce Definice. Zatržením volby Vybrat dárek můžeme nabídnout kupujícímu více karet zboží, z nichž si uživatel při nákupu na eshopu vybere dárek/dárky. Počet dárků pak definujeme v poli Počet dárků. Pokud je zatržena volba Stejná položka dárkem, pak se k vybranému zboží v košíku, přidá jako dárek právě kupované zboží s množstvím definovaným v poli Počet dárků (typicky pro akce 3+1 zdarma nebo 4+2 zdarma apod.). Pokud není pole Vybrat dárek zatržené, pak se nabídnou všechny dárky.

Pokud uživatel zatrhne pole Kombinovat, pak je možné danou akci kombinovat s typem akce Dárek za částku nebo Sleva za částku.

Pokud je zatržena volba Vybrat dárek, pak lze zatrhnout pole Zadat hodnotu. Zpřístupní se pole Hodnota. Pro každý definovaný dárek lze zadat hodnotou dárku. Hodnota dárků je volitelná veličina a nemá vliv na cenu. Zákazník pak může vybírat dárky a jejich různou kombinaci do celkově zadané hodnoty.

Pokud je jako dárek vloženo zboží s typem "Master karta", pak po splnění podmínek promoakce se zobrazí v košíku jako dárek zboží typu "master karta" s možnosti výběru definovaných variant.

pic_5211

Obr.: Výběr dárku pro zboží typu "master karta" (varianty dresu pro velikost L a M)

Příklad č.1

Prodejce připraví promo akci Dárek ke kolu zdarma. Pokud si zákazník zakoupí kolo z nabídky pak jako dárek obdrží zboží cyklistické brýle zdarma (na výběr bude mít kupující ze dvou různých typů brýlí dle svého výběru).

Uživatel standardním způsobem založí novou promo akci. Do názvu uloží "Dárek ke kolu zdarma". Nastaví platnost datum od/do. Nastaví případně další platnosti nebo omezení a vybere typ akce Dárek zdarma. Dojde ke zpřístupnění pole Množství od a Cena od. Do pole Množství od nastaví hodnotu 1. V části Sortiment vybere zboží, kterých se promo akce týká.

V pravé části zatrhne volbu Vybrat dárek a do pole Počet dárků zadá 1. V části Dárky pak vybere zboží, které se nabídne jako dárek. V tomto případě to jsou karty zboží Cyklistické brýle Kellys Stranger nebo Cyklistické brýle Bliz Tempo. Zákazník pak při nákupu některého z kol definovaného v části Sortiment bude mít možnost si vybrat jako dárek jedny z nabízených brýlí.

pic_4744

Obr.: Typ promo akce - Dárek k položce - s možnosti výběru dárku

Příklad č.2

Prodejce připraví promo akci Dárek ke kolu/kolům v hodnotě 150 000 kč zdarma. Pokud si zákazník zakoupí kolo/kola z nabídky aspoň v hodnotě 150 000 Kč, pak dostane dárek zdarma.

Uživatel standardním způsobem založí novou promo akci. Do názvu uloží Dárek ke kolu/kolům v hodnotě 150 000 kč zdarma. Nastaví platnost datum od/do. Nastaví případně další platnosti nebo omezení a vybere typ akce Dárek zdarma. Dojde ke zpřístupnění pole Množství od a Cena od. Do pole Cena od uživatel nastaví hodnotu 150 000 Kč. V části Sortiment vybere kola, kterých se akce týká.

V pravé části zatrhne volbu Vybrat dárek a do pole Počet dárků zadá 1. V části Dárky pak vybere zboží, které se nabídne jako dárek. Zákazník pak v případě, že nakoupí kola (definované zboží v části Sortiment) aspoň v hodnotě 150 000 Kč dostane na výběr dárek zdarma.

Příklad č.3

Tímto typem promo akce by šlo vyřešit i běžnou akci typu "M"+"N" zdarma (např. akce 1+1 zdarma).

Uživatel bude postupovat stejným způsobem jako v minulém případě, jen do pole Množství od zadá hodnotu "M" (hodnota 1 v případě akce "1+1") . V části Sortiment pak definuje zboží, kterých se akce týká. Pokud chce prodejce jako dárek ke kupovanému zboží to samé zboží jako při nákupu, pak zatrhne pole Stejná položka dárkem a definuje množství "N" (hodnota 1 v případě akce "1+1") v poli Počet dárků.

Zákazník pokud si vybere na eshopu zboží, které je definované v části Sortiment této promo akce a zadá množství 1, pak se automaticky (za předpokladu zatržení pole Informovat v promo akci) v košíku zobrazí to samé zboží ještě jednou jako dárek. Cena se spočítá za jeden kus a druhý kus je zdarma. Taková položka se označí v košíku jako dárek.

pic_4745

Obr.: Promo akce - Dárek k položce - Stejná položka dárkem

pic_4807

Obr.:Zobrazení akce 1+1 zdarma v košíku

Book Contents

Book Index

Dárek za částku

Typ promo akce Dárek za částku předpokládá darování dárku (či více dárků) při splnění podmínky mít v košíku zboží za definovanou hodnotu.

Pokud uživatel zatrhne pole Kombinovat, pak je možné danou akci kombinovat s jinou akcí kromě akce Sleva za částku.

Pokud uživatel zatrhne pole Informovat, pak se zpřístupní pole Informovat od a pole pro zadání procenta. Do pole Informovat od se zadá částka nebo procento (dle zatržení pole %), od které má být kupující informován, že když nakoupí ještě za částku (Cena od - hodnota košíku), pak má nárok na dárek.

Volba Násobit zajistí možnost, zda se při nákupu za násobek ceny od má násobit i počet dárků. Pakliže není zatrženo, pak zákazník dostane jen počet/hodnotu dárků bez ohledu na násobek celkové ceny nákupu vůči hodnotě v poli Cena od.

Pokud je zatržena volba Vybrat dárek, pak lze zadat v poli Počet dárků množství dárků, případně lze zatrhnout volbu Zadat hodnotu. V takovém případě se zpřístupní pole Hodnota. Pro každý definovaný dárek lze zadat hodnotou dárku. Zákazník pak může vybírat dárky do celkově zadané hodnoty bez ohledu na počet dárků.

Pokud je jako dárek vloženo zboží s typem "Master karta", pak po splnění podmínek promoakce se zobrazí v košíku jako dárek zboží typu "master karta" s možnosti výběru definovaných variant.

Příklad č.1:

Pokud uživatel vybere typ akce Dárek za částku, zadá v poli Cena od částku, od které má kupující možnost dostat dárek/dárky zdarma (pevně definované nebo výběr z dárků).

V případě zatržení pole Vybrat dárek může být definováno více možností dárků. Uživatel v poli Počet dárků definuje maximální počet dárků.

pic_4746

Obr. č.1.: Typ promo akce - Dárek za částku - Výběr z dárků

Pokud uživatel nastavil hodnotu v poli Cena od na 50 000 Kč a v poli Informovat od pak hodnotu 30 000 Kč, pak v případě, že má uživatel v košíku zboží z akce Dárek za částku v hodnotě menší než 30 000 Kč, pak na tuto akci nebude upozorněn. Pokud je hodnota v košíku vyšší nebo rovna 30 000 Kč, pak se uživateli zobrazí informativní hlášení o částce, za kterou je ještě třeba nakoupit, aby byla uplatněna tato promo akce. (viz obr.č.2).

pic_4806

Obr.č.2.: Dárek za částku s informací "Informovat od"

Částka v košíku je větší než 30 000 Kč, proto se zobrazí informační hlášení "Nakupte ještě za 6 441 Kč" a podrobnosti k akci.

Příklad č.2:

Pokud uživatel vybere typ akce Dárek za částku, zadá v poli Cena od částku 10 000 Kč, od které má kupující možnost dostat dárek/dárky zdarma (pevně definované nebo výběr z dárků).

V případě zatržení pole Vybrat dárek má uživatel definovány dárky. Uživatel v poli Počet dárků definuje maximální počet dárků na hodnotu 2 a zarhne pole Násobit. V případě, že zákazník nakoupí zboží za 21 000 Kč, pak bude mít nárok na 4 dárky (Hodnota v poli Cena od je překročena aspoň 2x, proto se násobí počet dárků hodnotou 2), v případě nákupu zboží za částku vyšší než 30 000 kč, bude mít nárok na 6 dárků. Hodnota nákupu je trojnásobná proto se počet dárků násobí třemi.

Pozn.: Pokud by nebylo pole Násobit zatrženo, pak by měl zákazník právo je na dva dárky ať už by šlo o libovolnou hodnotu nákupu nad 10 000 Kč.

Book Contents

Book Index

Sleva za částku

Typ promo akce Sleva za částku předpokládá slevu v částce/procentech při splnění podmínky určité hodnoty nákupního košíku za definované zboží.

Pokud uživatel zatrhne pole Kombinovat, pak je možné danou akci kombinovat s jinou akcí s tímto příznakem kromě akce Dárek za částku.

Pokud uživatel zatrhne pole Informovat, pak se zpřístupní pole Informovat od a pole pro zadání procenta. Do pole Informovat od se zadá částka nebo procento (dle zatržení pole %), od které má být kupující informován, že když nakoupí ještě za částku (Cena od - hodnota košíku), tak dostane slevu.

Do pole Slevová karta zboží se vybere zboží, které bude představovat slevu v košíku (a položkách dokladů). Na této kartě zboží pak na záložce Eshop v poli Název můžeme definovat text, který se zobrazí v košíku co by text upozorňující na slevu (viz Obr.č.1). Pozn.: Zboží musí být typu zbožního nebo nezbožního.(viz pole Typ na záložce Základní údaje) V případě jiného typu nepůjde dokončit objednávku na eshopu.

Pokud je v košíku zboží s různou sazbou daně, pak se zobrazí položka slevy pro každou sazbu daně.

V poli Rozložit slevu do položek lze nastavit, zda se sleva zobrazí jako samostatná položka na dokladu prodeje nebo zda se má sleva rozložit do jednotlivých položek v košíku.V případě, že je pole zatržené, dojde ke zobarzení slevy v položce zboží v poli Sleva. Položka se slevou nevznikne.

pic_4810

Obr.č.1.: Karta zboží představující slevu - Záložka Eshop

Příklad:

Pokud uživatel vybere typ akce Sleva za částku, zadá v poli Cena od částku, od které má kupující možnost dostat slevu definovanou v poli Sleva. Slevu lze zadat absolutně nebo v procentech. Pokud uživatel nastavil hodnotu v poli Cena od na 30 000 Kč, v poli Sleva 10% a v poli Informovat od pak hodnotu 20 000 Kč, pak v případě, že má uživatel v košíku zboží z akce Sleva za částku v hodnotě menší než 20 000 Kč, pak na tuto akci nebude upozorněn. Pokud je hodnota v košíku aspoň 20 000 a menší než 30 000 Kč, pak se uživateli zobrazí informativní hlášení o této probíhající akci.

pic_4747

Obr.č.2: Typ promo akce - Sleva za částku

pic_4808

Obr.č.3: Sleva za nákup v košíku

Book Contents

Book Index

Zaváděcí sada

Typ akce Zaváděcí sada předpokládá v části Sortiment definici zboží, které sadu obsahuje. Uživatel pak při použití této promo akce jedním kliknutím vloží do nákupního košíku celou sadu. Zaváděcí sada může mít svou speciální cenu, která se liší od součtu cen pro jednotlivé části sady.

Pokud uživatel zatrhne pole Kombinovat, pak je možné danou akci kombinovat s typem akce Dárek za částku nebo Sleva za částku.

Pokud bude zatrženo pole Informovat, pak se při nákupu zboží, které je definované v sadě, bude zobrazovat upozornění na danou akci s možností zobrazit detail dané akce. Pokud nebude zatrženo, pak se promo akce aplikuje jen v případě, že kupující danou akci aktivně použije.

Při definici sady se vybere zboží nebo produktový klíč a pro každou položku sady se zadá množství zboží v sadě.

Pokud je zatržena volba Vybrat dárek, pak lze zatrhnout volbu Zadat hodnotu nebo definovat množství dárků v poli Počet dárků. Po zatržení pole Zadat hodnotu se zpřístupní pole Hodnota. Pro každý definovaný dárek lze zadat hodnotou dárku. Zákazník pak může vybírat dárky do celkově zadané hodnoty.

Příklad:

Pro zboží, které bude nakoupeno v této sadě platí, že jej kupující získá s 50% slevou. V části Sortiment bude definovaná sada. V poli Ceník je vybrán ceník, který v položkách obsahuje zboží z této sady s 50% slevou oproti katalogové ceně.

Modifikací této promo akce by byl případ, kdy by při zakoupení této sady byla možnost získat dárek/dárky zdarma. Zákazník si může z nabízených cyklistických dresů vybrat až tři dárky (viz Obr.č.2)

pic_4748

Obr.č.1.: Zadávání sady - formulář Sortiment

pic_4749

Obr.č.2.: Typ promo akce - Zaváděcí sada s dárky zdarma

pic_4811

Obr.č.3.: Zaváděcí sada v košíku s vybranými dárky

Book Contents

Book Index

Automaticky dárek k položce

Typ promo akce Automaticky dárek k položce předpokládá automatické darování dárku (či více dárků) při splnění podmínky mít v košíku zboží definované v části Sortiment za definovanou hodnotu.

Pokud uživatel zatrhne pole Kombinovat, pak je možné danou akci kombinovat s typem akce Dárek za částku nebo Sleva za částku.

Pokud uživatel zatrhne pole Informovat, pak se zpřístupní pole Informovat od a pole pro zadání procenta. Do pole Informovat od se zadá částka nebo procento (dle zatržení pole %), od které má být kupující informován, že když nakoupí ještě za částku (Cena od - hodnota košíku), pak má nárok na dárek.

Volba Násobit zajistí možnost, zda se při nákupu za násobek ceny od má násobit i počet dárků. Pakliže není zatrženo, pak zákazník dostane jen počet/hodnootu dárků bez ohledu na násobek celkové ceny nákupu vůči hodnotě v poli Cena od.

Pokud je zatržena volba Vybrat dárek, pak lze zadat v poli Počet dárků množství dárků, případně lze zatrhnout volbu Zadat hodnotu. V takovém případě se zpřístupní pole Hodnota. Pro každý definovaný dárek lze zadat hodnotou dárku. Zákazník pak může vybírat dárky do celkově zadané hodnoty bez ohledu na počet dárků.

Příklad č.1

Prodejce připraví promo akci Automaticky dárek ke kolu zdarma. Pokud si zákazník zakoupí kolo z nabídky (produktového klíče K2 sense), pak jako dárek obdrží zboží cyklistické rukavice a cyklistický dres zdarma.

Uživatel standardním způsobem založí novou promo akci. Do názvu uloží "Automaticky dárek ke kolu zdarma". Nastaví platnost datum od/do. Nastaví případně další platnosti nebo omezení a vybere typ akce Automaticky dárek k položce. Dojde ke zpřístupnění pole Množství od a Cena od. Lze zadat hodnoty pro omezení množství nebo ceny od. V části Sortiment vybere zboží, kterých se promo akce týká. V tomto případě vybere kola z produktové skupiny K2 sense.

V pravé části v tabulce Dárky vybere cyklo dres a cyklo rukavice jako dárek. Promo akci potvrdí.

pic_5040

Obr.: Promo akce Aut. dárek k položce

pic_5039

Obr.č.2.: Nákup zboží z produktového klíče K2 sense s automaticky přidanými dárky do košíku

Příklad č.2

Drobnou modifikaci předchozí případu bude možnost dát zákazníkovi na výběr z možných dárků. Předchozí promo akci uživatel odpotvrdí a na záložce Definice zatrhne možnost Vybrat dárek. Zadá hodnotu nebo množství (jeden dárek), které si může zákazník vybrat. V části Dárky pak nadefinuje seznam dárků, který se zobrazí jako nabídka pro výběr dárků. Zároveň uživatel nastaví, že se má daná promo akce uplatňovat až od hodnoty 30 000 Kč a zároveň se může promo akce násobit (zatrhne pole Násobit). To znamená, že když uživatel nakoupí za násobek minimální částky, bude mít právo na násobek počtu dárků.

pic_5041

Obr.č.3.: upravena promo akce

Obr.: Nákup zboží z produktového klíče K2 sense

Book Contents

Book Index

Promoakce - Web

K formátování popisu, který se zobrazí v souvislosti s danou promoakcí, lze kromě implementovaného K2 editoru použít také Editor obsahu stránek. V části SEO hodnoty se definují hodnoty pro vyhledávání na internetu a sdílení v sociálních sítích.

Book Contents

Book Index

Promoakce - Vyhodnocení

Záložka s vyhodnocením promoakcí. Evidují se statistiky uplatnění, hodnoty částek prodaného zboží. V části Položky prodeje je zobrazen přehled položek prodaných v rámci promoakce, včetně čísla dokladů, množství, cen a dalších informací.

pic_5064

Obr.: Promo akce - Vyhodnocení

Book Contents

Book Index

Promoakce - Přílohy

Na záložce Přílohy je možné, stejně jako na jiných místech IS K2, vkládat dokumenty a přiřazovat odkazy na dokumenty. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Věrnostní programy

Součástí prodeje mohou být i různé formy věrnostních programů. Prodejce se snaží tímto způsobem motivovat zákazníky k pravidelnému a opakovanému nákupu nabízeného zboží. Tyto programy se evidují v knize Věrnostní programy.

Principem věrnostních programů v IS K2 je sbírání bodů za předem daných pravidel a následně jejich uplatnění při dalších nákupech formou slevových kupónů. Věrnostní programy se týkají jak běžného (např. maloobchodního) prodeje, tak i prodeje z e-shopů.

Body do věrnostních programů se napočítávají z brutto částky nákupu. Faktura vydaná musí být potvrzená a zcela zaplacená. Pokud je faktura zaplacená jen částečně, pak se body (ani za částečnou platbu nezapočítávají). Výjimkou je situace, kdy je v platebních podmínkách nastaveno skonto a zákazník zaplatí včas a má tedy nárok na skonto. V takovém případě se body pro zákazníka připíšou. Z pohledu zákazníka je faktura vydaná zaplacená (splnil podmínky pro to, aby dostal slevu vyplývající z platebních podmínek skonta), ale z pohledu IS K2 faktura vydaná ještě zcela zaplacená není, protože chybí dořešit platbu za skonto (viz metodika pro Skonto). V tomto případě se body přičtou a zákazník dostane body v hodnotě nákupu i v případě, kdy ještě zbývá dořešit platbu za skonto.

Příklad: Zákazník X nakoupí zboží za 1 000 Kč (brutto částka). Pokud zaplatí do tří dnů, pak má nárok na 3% skonto. Pokud tedy zaplatí do tří dnů, pak zákazník zaplatí místo 1000 Kč jen 970 Kč, ale ve věrnostním programu mu bude přičten počet bodů odpovídající částce 1 000 Kč (tedy původní hodnota nákupu).

Pozn.: V případě, že je věrnostní program napočítáván za kontaktní osoby (typický případ pro prodej z e-shopu), pak musí mít faktura vydaná zakázku, která má vyplněnou kontaktní osobu. V případě sběru bodů za zákazníky se body do věrnostního programu načítají i z volných (potvrzených a zaplacených) faktur vydaných.

Pokud se jedná o prodej z eshopu, pak zákazník / kontaktní osoba získá přehled o stavu bodů věrnostních programů na svém účtu pro přihlášení na e-shop. Zákazníky maloobchodního pultového prodeje je možno informovat o stavu bodů zobrazením informace automaticky na tiskových dokladech faktura vydaná (VF_DOK01.AM) nebo paragon (PARAGON.AM) pokud je nastaven parametr LoyaltyProgramOverview na Ano nebo sdělením informace o stavu, která je k dispozici na kartě zákazníka (záložka Prodej/Věrnostní programy) nebo na kartě kontaktní osoby (záložka Web eshop/Věrnostní programy) nebo při uplatnění slevového kupónů.

Book Contents

Book Index

Podmínky použití věrnostních programů

Podmínkou pro vytváření a správu věrnostních programů je nutné mít nastavena práva pro věrnostní programy v knize Uživatelské role.

Aby bylo možné body daného věrnostního programu napočítávat, pak je podmínkou, aby měl daný záznam v knize Věrnostní programy (viz dále) zatržen příznak Aktivní.

Pokud mají být věrnostní programy přístupné i na stránkách e-shopu, pak je nutné mít zatrženo pole Věrnostní program v Nastavení webu a e-shopu (záložka Uživatelské účty) daného internetového obchodu.

V knihách ceníků lze nastavit nové knihy pro věrnostní programy.

pic_5405

Obr.: Nastavení webu a e-shopu pro věrnostní programy

Book Contents

Book Index

Kniha Věrnostní programy

Kniha Věrnostní programy zobrazuje seznam věrnostních programů. Ty vznikají stiskem kláves Ins (případně kopii ze stávajícího záznamu klávesou F6).

Book Contents

Book Index

Věrnostní programy - Základní údaje

Na záložce Základní údaje definujeme název věrnostního programu, zvolíme typ životnosti bodů, nastavíme interval platnosti programu, můžeme zvolit, zda se má věrnostní program počítat pro zákazníka nebo kontaktní osoby (typická volba pro e-shopy) zda je věrnostní program určen jen pro konkrétní odběratelé, případně je určen jen pro vybrané cenové skupiny. Daný věrnostní program lze nastavit jen pro určitou/určité knihy prodeje, případně vybrat jen konkrétní způsoby platby, odběru nebo internetové obchody.

pic_5303

Obr.: Věrnostní programy - Základní údaje

Základní informace - popis vybraných polí:

Věrnostní program

Číslo věrnostního programu. Automaticky vytvářené číslo.

Aktivní

Pokud není pole zatržené, pak se body do věrnostního programu nenačítají, i když jsou ostatní podmínky splněné.

Pole lze automaticky zatrhnout v závislosti na nastavení pole Při potvrzení nastavit ceník/věrnostní program jako aktivní a Při odpotvrzení nastavit ceník/věrnostní program jako neaktivní. Tato pole jsou ve správě knih pro knihy ceníků.

Tip: Pokud na poli stiskneme na myši pravé tlačítko a vybereme v seznamu záznam Historie pole, pak máme k dispozici přehled časové posloupnosti, kdy byl daný záznam aktivní a kdy ne. Může posloužit k vysvětlení případů, kdy se některá faktura vydaná například do programu nedostala přesto, že jsou splněné ostatní podmínky pro její vstup do věrnostního programu. V takovém případě je možné zjistit, zda byl věrnostní program aktivní v den zaplacení faktury vydané.

Pokud je potřeba takový doklad dodatečně dostat do věrnostního programu, pak na záložce Vyhodnocení je k dispozici akce Správce vyhodnocení, která umožňuje vkládat doklady do věrnostního programu, i když je doklad potvrzen (uživatel musí mít nastaveno uživatelské právo Editovat vyhodnocení věrnostních programů).

Typ životnosti bodů

Hodnota, která určuje životnost bodů, kdy se mají body nulovat.

Neomezit - životnost bodů není omezená, resp. se body nulují při této volbě až uplynutím datem v poli Datum uplatnění bodů.

Opakovaná - je-li vybraná možnost Opakovaná, pak se zpřístupní pole Opakovat životnost bodů. V číselníku je k dispozici možnost Omezit životnost bodů do konce roku. Pokud je věrnostní program platný pro více let, pak se nevyčerpané body při tomto nastavení k 1.lednu dalšího roku nulují.

Počet dnů - je-li vybraná možnost Počet dnů, pak se zpřístupní pole Životnost bodů ve dnech, do kterého lze vepsat počet dnů, po který platí nasbírané body. pokud nejsou do té doby body vyčerpané, pak se nulují.

Aby se aktualizovaly body podle nastavené životnosti, je potřeba mít nastavenou plánovanou úlohu Expirace bodů věrnostních programů.

Typ sběru

Kontaktní osoba - body se sbírají na kontaktní osobu. Pokud je vybraná tato možnost, pak se sbírají body na kontaktní osobu uvedenou v zakázce. Faktury vydané bez zakázky se při této možnosti nenapočtou.

Zákazník - body se sbírají na zákazníka (tedy pole Odběratel ve fakturách vydaných)

Datum uplatnění bodů

Nejzazší datum pro uplatnění bodů. Datum může být vyšší než je platnost věrnostního programu. Datum má přednost před zjištěnou hodnotou z pole Typ životnosti bodů.

Pro věrnostní programy můžeme přidávat komentáře, případně použít záložky text hlavičky a text patičky.

pic_5276

Obr.: Plánovaná úloha Expirace věrnostních programů

Book Contents

Book Index

Věrnostní programy - Evidence bodů

Na záložce Evidence bodů nastavíme koeficient sběru bodů a lze tady ovlivnit, za jaký sortiment se body budou nebo naopak nebudou evidovat. Ve spodní tabulce (Bonusový sortiment) pak může být evidováno zboží, za které zákazník dostane další body navíc.

V poli Způsob definice sortimentu lze vybrat možnost Pouze pro sortiment nebo možnost Vyjmout sortiment.

pic_5277

Obr.: Věrnostní programy - Sběr

V části Sortiment pro sběr se definují karty zboží a produkční klíče, které specifikují sortiment, za které se sbírají body. Sortiment se vkládá klávesou Ins. Zobrazí se formulář Sortiment pro sběr. V poli Zboží vybíráme sortiment po jednotlivých kartách zboží. V poli Produktový klíč pak vkládáme produkční klíče.

pic_5278

Obr.: Formulář Sortiment pro sběr

V části Bonusový sortiment se vkládá zboží nebo produktový klíč, za který kupující dostane další body navíc v hodnotě, která je uvedena v poli Počet bodů. Tento sortiment se vkládá klávesou Ins. Zobrazí se formulář Bonusový sortiment. V poli Zboží vybíráme sortiment po jednotlivých kartách zboží. V poli Produktový klíč pak vkládáme produkční klíče. Do pole Počet bodů se pak zapíše požadovaný počet bodů.

Příklad č.1: Pokud je v poli Způsob definice sortimentu vybrána možnost Pouze pro sortiment a zboží X je v seznamu v tabulce pro sběr (ať už přímo jako karta zboží nebo jako součást produktového klíče) a stejné zboží je definované i v tabulce Bonusový sortiment, pak se počet bodů do věrnostního programu napočte cena zboží krát koeficient bodů plus hodnota z pole Počet bodů.

Příklad č.2.: Pokud je v poli Způsob definice sortimentu vybrána možnost Vyjmout sortiment a zboží X je v seznamu v tabulce Sortiment a stejné zboží je definované i v tabulce Bonusový sortiment, pak se napočtou jen body z pole Počet bodů.

pic_5279

Obr.: Formulář Bonusový sortiment

Book Contents

Book Index

Věrnostní programy - Uplatnění

Na záložce Uplatnění se definují slevové kupóny, které lze pro daný věrnostní program následně uplatnit. Vybírá se tří typů:

Klávesou Ins se zobrazí formulář Definice kupónů, který slouží k definici pro vytváření kupónů.

pic_5283

Obr.: Věrnostní programy - Uplatnění

pic_5284

Obr.: Formulář Definice kupónů - typ Kupón pevná částka

Definice kupónů - popis polí:

Název

Název kupónu.

Typ

Typ slevového kupónu. Možno vybrat Doprava zdarma, Kupón pevná částka a Kupón volitelná částka (popis možností - viz výše).

Počet bodů

Počet bodů, který se odečte z konta odběratele po uplatnění slevového kupónu.

Karta zboží

Karta zboží, která zastupuje slevový kupón a která se zobrazí v položkách dokladů prodeje.

Pozn.: Pole Karta zboží není dostupné, pokud je vybrán typ Doprava zdarma.

Hodnota kupónu

Představuje částku, která se u položky, představující slevový kupón, zobrazí v položkách dokladů prodeje.

Pozn.: Pole je přístupné jen u typu Kupón pevná částka.

Koeficient

Koeficient podle kterého se body budou přepočítávat na jednotku měny.

Pozn.: Pole je přístupné jen u typu Kupón volitelná částka.

Platí od částky

Celková částka zakázky musí být rovná nebo větší než hodnota definovaná v tomto poli, aby bylo možné uplatnit slevový kupón.

Počet dnů

Hodnota pole se se zohlední v poli Platnost do na příslušném slevovém kupónu. Pokud je vyplněna hodnota v tomto poli, pak se znepřístupní pole Platnost do.

Pokud tedy dojde k vytvoření kupónů ve dvou různých dnech, pak platnost slevového kupónu bude mít v obou případech různé hodnoty. Oba kupóny budou platit ale stejný počet dní, ale s různým dnem platnosti do.

Příklad: Pokud vytvořím kupón 10.9. a druhý kupón 13.9., pak v případě hodnoty 10 v tomto poli bude první kupón platný do 20.9. a druhý do 23.9.

Pozn.: Pole Počet dnů není nijak provázáno s polem Platnost do. Hodnota zadána v tomto poli neznamená dopočet hodnoty v poli Platnost do. Uživatel tak může zadat buď pole Počet dnů nebo Platnost do.

Platnost do

Zadá se konkrétní datum, do kdy lze kupón uplatnit. Pole je nepřístupné, pokud je zadáno pole Počet dnů. Zadáním pole se znepřístupní pole Počet dnů.

Pokud tedy dojde k vytvoření kupónů ve dvou různých dnech, pak platnost slevového kupónu bude mít v obou případech stejnou platnost do. Oba kupóny budou platit různý počet dní, protože budou mít jednotné datum platnosti slevového kupónu.

Příklad: Pokud vytvořím kupón 10.9. a druhý kupón 13.9., pak v případě hodnoty 20.9. v tomto poli, budou oba kupóny platné jen do 20.9.

Book Contents

Book Index

Věrnostní programy - Web

K formátování popisu, který se zobrazí v souvislosti s věrnostním programem, lze kromě implementovaného K2 editoru použít také Editor obsahu stránek. V části SEO hodnoty se definují hodnoty pro vyhledávání na internetu a sdílení v sociálních sítích.

pic_5304

Obr.: Věrnostní program - Web

sText z pole Popis se zobrazí v detailu názvu věrnostního programu na stránkách e-shopu. Podmínkou pro zobrazení této stránky na stránkách e-shopu, je mít nadefinován záznam v knize Textové stránky, který bude mít v poli Šablona zadanou hodnotu pageLoyaltyProgram. Záznam v knize Textové stránky bude mít zadán eshop (pole Web, e-shop), pro který je určen a bude mít vyplněn název (ta může být libovolná).

pic_5406

Obr.: Záznam pro definici zobrazení detailu věrnostního programu na stánkách e-shopu v knize Textové stránky

Obr.: Zobrazení pole Popisu na stránkách e-shopu

Book Contents

Book Index

Věrnostní programy - Vyhodnocení

Na záložce Vyhodnocení je k dispozici přehled vyhodnocení za věrnostní program. V horní části je seznam zákazníků/kontaktních osob s počtem bodů. Ve spodní části jsou pak položky věrnostního programu. Položky představují jednotlivé doklady nebo vložené záznamy.

Počty bodů pro jednotlivé zákazníky se napočítavají z jednotlivých položek věrnostního programu. Jde o zaplacenou netto částku (zaokrouhlenou směrem dolů) pronásobenou koeficientem (viz záložka Evidence bodů). Pro administrativní účely lze použít akci Správce vyhodnocení, kterým můžeme zákazníkům/kontaktním osobám nastavit/měnit body, případně dodatečně vkládat, mazat položky věrnostního programu. Tmto způsobem lze dodatečně vkládat doklady, které například vznikly v době, kdy z nějakého důvodu byl věrnostní program neaktivní. Funkci lze použít i pro potvrzený a aktivní věrnostní program. Uživatel musí mít nastaveno právo Editace vyhodnocení věrnostních programů.

pic_5305

Obr.: Věrnostní program - Vyhodnocení

Funkce Správce vyhodnocení je akce spustitelná i z ribbonu. Po spuštění se zobrazí formulář Správce vyhodnocení. Lze vyplnit pole Body, Zbývá doplatit a Vystaveno.

pic_5306

Obr.: Akce Správce vyhodnocení

Další akci spustitelnou z ribbonu je akce Zkontrolovat faktury. Zobrazí se kniha faktur vydaných. Pokud označíme vybrané faktury vydané hvězdičkou, pak se provede kontrola těchto dokladů (na potvrzenost a zaplacenost) a pokud splní podmínky, dojde ke vložení těchto faktur do věrnostního programu. lze využít v případě, kdy chceme dodatečně vložit do věrnostního programu větší množství dokladů.

Book Contents

Book Index

Věrnostní programy - Přílohy

Na záložce Přílohy je možné, stejně jako na jiných místech IS K2, vkládat dokumenty a přiřazovat odkazy na dokumenty. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Přehled věrnostních programů

Pokud evidujeme věrnostní program na zákazníkovi, pak přehled jeho věrnostních programů je zobrazen na kartě zákazníka na záložce Prodej v části Věrnostní programy.

pic_5403

Obr.: kniha Odb./Dod. - Věrnostní programy

Pokud evidujeme věrnostní program na kontaktní osobu, pak přehled jeho věrnostních programů je zobrazen na kartě kontaktní osoby na záložce Web eshop v části Věrnostní programy.

pic_5407

Obr.: kniha Kontaktní osoby - Věrnostní programy

Přehled o stavu bodů na věrnostních programech lze zobrazit i při uplatnění slevového kupónu.Na formuláři Uplatnění kupónu po stisku tlačítka Přehled stavu.

pic_5404

Obr.: Uplatnění slevového kupónu

Odběratel může být informován o stavu bodů také na sestavách faktura vydaná (VF_DOK01.AM) a paragon (PARAGON.AM) pokud bude nastaven parametr LoyaltyProgramsOverview na Ano.

Book Contents

Book Index

Uplatnění bodů z Věrnostních programů

Pokud má kupující nasbírané body a daný věrnostní program má na záložce Uplatnění nadefinovány kupóny, pak může kupující tyto body čerpat formou slevových kupónů (typy kupónu k uplatnění jsou popsány v kapitole Věrnostní programy - Uplatnění).

Pokud jde o běžný prodej, pak při nákupu může obsluha při zadávání obchodního případu (např. v prodejce) nechat vytvořit slevový kupón na daného zákazníka nebo kontaktní osobu. V IS K2 jde o funkci Ctrl + F7 v položkách zakázky.

Po stisku kláves Ctrl + F7 dojde ke zobrazení formuláře Uplatnění kupónu. Pokud už zákazník má slevový kupón, pak stačí naskenovat (zadat) do pole Kód kupónu nebo vybrat kupón v části Dostupné kupóny. V této části se nabídnou všechny slevové kupóny, které se dají pro daného zákazníka v daný moment uplatnit.

pic_5321

Obr.: Formulář Uplatnění kupónu

Po stisku tlačítka Přehled stavu dojde ke zobrazení přehledu věrnostních programů pro aktuálního zákazníka (případně kontaktní osobu (hodnota z pole Kontaktní osoba na zakázce), pokud jde o věrnostní program na kontaktní osobu).

pic_5322

Obr.: Formulář Přehled věrnostních programů

Po stisku tlačítka Uplatnění bodů se zobrazí seznam kupónů, které lze pro daného zákazníka nebo kontaktní osobu vytvořit. Stiskem tlačítka Vytvořit dojde k vygenerování slevového kupónu. Zobrazí se hláška, že byl kupón vytvořen a zároveň dojde k přidání tohoto kupónu do tabulky Dostupné kupóny na formuláři Uplatnění kupónu.

pic_5323

Obr.: Formulář Uplatnění bodů - Seznam uplatnitelných kupónů

pic_5325

Obr.: Vytvořený kupón

pic_5326

Obr.: Vytvořený kupón v seznamu dostupných kupónu

Ze seznamu pak vybereme kupón k uplatnění. V položkách zakázky pak dojde k přidání položky reprezentující slevový kupón.

Pokud jde o uplatnění bodů z e-shopu, pak v nákupním košíku je k dispozici odkaz Vytvořte si slevový kupón z Vaších věrnostních bodů. Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí všechny dostupné slevové kupóny, které lze vygenerovat. Záznamy jsou seskupeny za jednotlivé aktivní věrnostní programy.

pic_5324

Obr.: Vytváření slevových kupónů na stránkách e-shopu

Book Contents

Book Index

Prodej a zákaznická podpora

Book Contents

Book Index

Objednávky z e-shopu

Po odeslání objednávky se automaticky v K2 vytváří XML Objednávka, a to nezávisle na vytváření Zakázky. Pokud dojde k selhání při vytváření Zakázky, může Objednávka sloužit k následnému vytvoření zakázky, aniž by jakékoliv selhání zaznamenal a řešil zákazník.

Objednávky z webu/e-shopu si můžeme zobrazit v K2 prostřednictvím knihy Objednávky z e-shopu (dostupná ze stromového menu - uzel Prodej a zákaznická podpora, popř. číslo funkce pro tlačítko na plochu: 901).

Book Contents

Book Index

Zakázky z e-shopu

Zakázka se vytváří ihned při odeslání objednávky v knize a s údaji podle nastavení webu/e-shopu. Jedná-li se o objednávku na firmu (tj. registrovaný uživatel má přiřazeného partnera), vytvoří se zakázka na tuto firmu. V závislosti na parametru Zobrazovat výběr partnera (firmy) fakturace se zakázka vytvoří na základního partnera › zákazníka dané kontaktní osoby nebo na toho partnera › zákazníka, kterého má uživatel aktuálně nastaveného (a jeho údaje jsou vidět v záhlaví eshopu vedle údajů přihlášeného uživatele). Dodací i fakturační adresa (včetně IČO a DIČ) se nastavují dle objednávky.

Jedná-li se o zákazníka, který nemá přiřazeného partnera, pak se vytvoří na anonymního zákazníka. Vždy bude v zakázce připojená kontaktní osoba, která objednávku vytvořila. Jedná-li se o neregistrovaného zákazníka, pokusí se K2 dohledat dle emailu, jména a příjmení již existující kontaktní osobu bez registrace. Pokud se taková osoba najde, doplní se do zakázky. Jinak se vytvoří nový záznam kontaktní osoby.

Adresy se uloží vždy jako jednoduché adresy, s výjimkou osobního odběru na pobočce - v tomto případě se do dodací adresy uloží adresa pobočky jako odkaz na kartu Zákazníka vybrané pobočky. IČO a DIČ se uloží do odpovídajících polí na zakázce. Jsou-li i kontaktní údaje (tj. email a telefon) u adresy změněny oproti registraci, doplní se tyto údaje přímo k adrese (záložka Kontakt).

Je-li to možné z hlediska skladových zásob, automaticky se k položkám vytváří nepotvrzená Výdejka. Pokud není možné ji vytvořit, tvoří se Rezervační list. V případě, že nechceme, aby se výdejka či rezervační list tvořil, stačí, že v Základních údajích na daném webu a e-shopu nevyplníme Sklad. Pokud je prostřednictvím platební brány úspěšně provedena platba, k zakázce se automaticky vytvoří Faktura, Pokladní doklad dle Nastavení webu a e-shopu - část Platební brány, a tyto doklady se spárují (tzn. faktura "se zaplatí").

Book Contents

Book Index

Kontaktní osoby

Kniha kontaktních osob je využívána také v souvislosti s webem/e-shopem. Jedná se zejména o oblast evidence uživatelů, kteří se na webu/e-shopu registrovali (evidují se zde přihlašovací údaje) nebo v něm vytvořili objednávku (osoba je pak uvedena v zakázce).

Book Contents

Book Index

Evidence přihlašovacích a dalších údajů z webu/e-shopu

V souvislosti s webem/e-shopem vznik nové kontaktní osoby nebo spárování již existující závisí na nastavení Registrace e-shopu. Kontaktní osoba se využívá jako nositel informací, které uživatel zadává při registraci do e-shopu, ukládání a aktualizaci přihlašovacích údajů do různých e-shopů (login a heslo) a k propojení uživatele se zákazníkem a vytvořenými objednávkami z webu/e-shopu.

Přihlašovací email a heslo jsou evidovány na záložce Web a e-shop (v poli Web se uloží K2 API tj. server webových služeb). Je-li vyplněn konkrétní web/e-shop v poli Web, e-shop , pak tyto přihlašovací údaje platí pouze pro tento web/e-shop (při registraci vždy).

pic_4870

Obr.: Kniha Kontaktní osoby - záložka Web a e-shop

Jméno a příjmení se ukládá do hlavičky kontaktní osoby, kontaktní email a telefon se uloží do elektronických adres (typ dle záznamu webu, e-shopu). Dodací a fakturační adresy se ukládají do modulu Registrace do tabulky Adresy s typem adresy Dodací, resp. Fakturační adresa pro e-shop. Kontaktní osobě můžeme přiřadit jednoho či více partnerů. Je-li kontaktní osobě partner připojen, v seznamech adres na webu/e-shopu vidí daný uživatel i adresy karty Zákazníka propojené s jeho kartou Partnera. Adresy pak může vybrat i do objednávky, nemůže je však upravovat nebo mazat.

pic_4871

Obr.: Kniha Registrace - záložka Základní údaje

Book Contents

Book Index

Vytvoření a připojení kontaktní osoby k zakázce z e-shopu

Pokud novou objednávku vytvoří neregistrovaný uživatel, systém hledá kontaktní osobu se stejným jménem, příjmením a emailem (bez přiřazeného partnera). Pokud taková v K2 existuje, připojí se do nově vzniklé zakázky. Jinak pro účely připojení kontaktní osoby do zakázky vytvoří nový záznam Kontaktní osoby.

Book Contents

Book Index

Komentáře z webu

E-shop K2 obsahuje funkci dotázat se na informace týkající se samostatných produktů. Pokud nastavení v K2 umožní pokládat dotazy u jednotlivých zboží, lze v detailu zboží na záložce dotazy otevřít formulář, kde lze položit správci e-shopu dotaz, kdy má správce možnost na něj plnohodnotně odpovědět v K2 a zobrazit dotaz na e- shopu.

pic_5652

Obr. Položit dotaz

pic_5653

Obr. Zobrazení dotazů s odpovědí v detailu zboží

Book Contents

Book Index

Nastavení v K2

Pokud se správce rozhodne používat na jednotlivých detailech zboží zobrazovat dotazy, je potřeba ve stromovém menu - Web a e-shop - Obecné moduly – Weby a e-shopy – Nastavení webu a e-shopu v sekci Detail zboží zatrhnout Zobrazovat komentáře/dotazy.

pic_5654

Obr. Nastavení webu a e-shopu – Zobrazovat komentáře/dotazy

Pokud je zatrženo pole komentáře/dotazy zobrazovat bez schválení, budou nově vložené dotazy rovnou zobrazeny na detailu produktu, bez kontrolní editace správce. Pokud toto pole zatrženo není, pak je nutné každý nově přidaný dotaz zrevidovat a schválit v ?K2 v modulu komentáře z webu, kdy ve stromovém menu – Web a e-shop – Prodej a zákaznická podpora – Komentář z webu musí být správcem odtrženo pole Nezobrazovat na webu.

Book Contents

Book Index

Komentář z webu v K2

Ve stromovém menu – Web a e-shop – Prodej a zákaznická podpora – Komentář z webu se v seznamu automaticky zobrazí veškeré dotazy, která zákazníci k?produktům na e-shopu přidají.

pic_5655

Obr. Komentáře z webu

Na záložce?Základní údaje je možnost editovat dotazy nebo nastavit možnost Nezobrazovat na webu. V?modulu je také možné ručně založit nový dotaz, který se pak má zobrazovat u produktů na e-shopu.

pic_5656

Obr. Komentář z webu - Základní údaje

Na záložce Funkce je k nalezení funkce, která umožní správci na dotaz odpovědět, tím že otevře formulář Odpovědět na dotaz.

pic_5657

Obr. Odpovědět na dotaz

Na záložce Funkce je možnost hromadného zveřejnění na webu, kdy má správce možnost označené dotazy hromadně schválit a zveřejnit na web.

Book Contents

Book Index

Dropshipping a marketplace

Alza dropshipment je forma obchodní spolupráce mezi internetovým obchodem Alza a zákazníkem K2, kde uživatel K2 je považován za poskytovatele zboží, tedy má sklad, a internetový obchod Alza sklad nemá, ale prodává zboží, které se nachází na skladě dodavatele. Ten posílá zásilky rovnou zákazníkům, řeší si tedy expedici sám. V případě, kdy chce uživatel K2 využívat prodej na internetu přes společnost Alza, je potřeba mít vlastní licenci K2 API, díky které si může ale zřídit i e-shop vlastní a mít dvě možnosti prodeje přes internet. Díky K2 API a přímém spojení se systémem Alza dochází k úplné automatizaci všech procesů prodeje.

V první řadě je zapotřebí uzavřít obchodní dohodu se společností Alza, která dle smluvených podmínek předá potřebné indikátory ke konfiguraci v systému K2. Dále je potřeba vyřešit podmínky fakturace za prodané zboží mezi K2 uživatelem a společností Alza.

Book Contents

Book Index

Jak dropshipping funguje

1. Systém K2 aktualizuje ceny a skladové dostupnosti produktů prodávaných na Alze.

2. Zákazník zařadí na internetovém obchodě Alza zboží do košíku, přes funkci K2 API se v systému K2 založí košík a potvrdí Alze informaci o skladové dostupnosti.

3. V případě vytvoření objednávky zákazníkem se v systému K2 vytvoří objednávka a odešle potvrzení do Alzy, potvrdí způsob expedice a dodací doba dodání.

4. Další manipulace s objednávkou, tedy se zbožím, je na straně dodavatele. Až dojde k expedici a vytvoření všech náležitostí jako číslo zásilky, vystavení dodacího listu atd... K2 API předá veškeré informace Alze, která obeznámí o skutečnosti zákazníka. Předpokládané situace při prodeji jako například dokončení objednávky nebo storno, jsou vyřešeny za pomocí metod, které jsou díky datovému napojení vyřešeny funkcemi v K2 (viz níže – seznam skriptů).

5. Expedice proběhla a společnost Alza koncovému zákazníkovi vystaví doklady k dokončení účetního případu. K2 uživatelé si podle obchodního ujednání s Alzou vyúčtuje prodané zboží.

Viz diagram komunikace zde: https://dropadraft.docs.apiary.io/#/introduction

Book Contents

Book Index

Konfigurace Alza dropshipmentu v K2

Ve stromovém menu na záložce Web a e-shop, dále záložka Dropshipping a marketplace a otevřít knihu Alza. Zobrazí se seznam konfigurací, která nabízí možnost mít nakonfigurovaných více skladů či e-shopů, podle potřeb uživatele K2. V prvotním nastavení je za pomocí klávesy insert vytvořit novou konfiguraci.

pic_5731

Obr.: Seznam konfigucí

Ve formuláři konfigurace Alza dropshipment je potřeba vyplnit název e-shopu a indifikátory jako ID, privátní klíč, adresu serveru a API URL. Tyto indifikátory budou poskytnuty na základě obchodního ujednání společností Alza. ID odběratele si zakládá uživatel K2 sám, ale opět by tato informace měla být dle ujednání se společností Alza.

pic_5732

Obr.: Konfigurace Alza dropshipment

Další krok je definice způsobu odběru, kdy za pomocí klávesy insert se definují způsoby expedice. Číselník má již nastaveny veškeré podporované způsoby, které má společnost Alza ujednané s dopravci. Proto je opět důležité, aby nastavení v K2 bylo kompatibilní a přesně definované podle dohody s Alzou. (Pozn. Zkontrolovat způsoby odběru, které má stávající internetový obchod nastaven a případně doplnit.)

pic_5733

Obr.: Konfigurace dopravy

Dohodnutý soritment s Alzou je potřeba zařadit pod zvolenou hlavičku e-shopu v IS K2 a zařadit skript DropshipmentAlzaAvailability do plánovače úloh, aby docházelo k automatické aktualizaci cen a skladové dostupností z K2 směrem do Alzy. Dle doporučení Alzy by se tato úloha provádět každých 10–30 minut.

Zpětná informace o průběhu expedice je za pomocí standartních skriptů nad jednotlivými záznamy v knize zakázek – nutno spouštět ručně. Další možnost je zapracování speciálních skriptů řešících proces expedice.

Volání funkce CreateShipment zároveň generuje na straně Alzy soubor PDF se štítky pro balíky.

URL adresy souborů PDF posílá Alza v odpovědi, kdy standardní skript DropshipmentAlzaCreateShipment ukládá tyto soubory PDF jako přílohy k balíkům do Dokumentů.

Seznam skriptů, které k funkci je potřeba nakonfigurovat:


Book Contents

Book Index

ALZA Dropshipment

Číslo procesu: ESH005

Id. číslo skriptu: FESH032

Soubor: DropshipmentAlzaAvailabilty.PAS

Popis skriptu: Slouží k aktualizaci a naplnění hodnot produktů pro Alza Dropshipment.

Adresa ve stromu:

ShopRID

Číslo e-shopu pro export zboží.

CustomerID

Číslo zákazníka, jehož ceny se mají exportovat. Je nutné zadat tento parametr, nebo parametr PriceGroupID.

Language

Číslo jazyka pro export.

Currency

Měna pro export cen.

ImportType

Určuje typ importu FULL (slouží k vložení nových zboží a naplnění hodnot), UPDATE (slouží hlavně k aktualizaci cen a dostupnosti).

FilterGUID

GUID pro identifikaci filtru. Slouží k filtrování zboží, které má být exportováno.

Číslo procesu: ESH005

Id. číslo skriptu: FESH033

Soubor: DropshipmentAlzaCreateShipment.PAS

Popis skriptu: Obsahuje informace o vytvořené zásilce, která se bude odesílat. Zásilka obsahuje položky objednávky z jedné pobočky dodavatele, které jsou přepravovány na jednu adresu.

Adresa ve stromu:

ShopRID

Číslo eshopu pro ALZA Dropshipment (nepovinné).

DokumentType

Typ dokumentu pro uložení souboru PDF se štítky pro přepravce.

Číslo procesu: ESH005

Id. číslo skriptu: FESH034

Soubor: DropshipmentAlzaDeleteShipment.PAS

Popis skriptu: Slouží ke smazání vytvořené zásilky před odesláním.

Adresa ve stromu:

ShopRID

Číslo e-shopu pro ALZA Dropshipment (nepovinné).

Číslo procesu: ESH005

Id. číslo skriptu: FESH035

Soubor: DropshipmentAlzaDeliveryResult.PAS

Popis skriptu: Odesílá se kvůli informaci o výsledku odeslání. Metoda se používá v těchto situacích (při spuštění se vybere možnost v závorce):

Při problémech s expedicí, dodavatel chce zrušit objednávku (canceled).

Balíček byl vrácen zpět do pobočky dodavatele (rejected).

Dodavatel používá vlastní přepravu a hlásí výsledek dodávky (delivered).

Adresa ve stromu:

ShopRID

Číslo e-shopu pro ALZA Dropshipment (nepovinné).

Číslo procesu: ESH005

Id. číslo skriptu: FESH036

Soubor: DropshipmentAlzaShipmentDeparture.PAS

Popis skriptu: Obsahuje informace o odeslané zásilce. Zásilka obsahuje položky objednávky z jedné pobočky dodavatele, které jsou přepravovány na jednu adresu.

Adresa ve stromu:

ShopRID

Číslo e-shopu pro ALZA Dropshipment (nepovinné).

Book Contents

Book Index

Správa a nastavení

Book Contents

Book Index

Web a e-shop - Obecné nastavení

Book Contents

Book Index

Nastavení registrací

V této části určujeme stavy, ve kterých se může nacházet registrace uživatele na e-shopu v knize Registrace.

pic_4324

Obr.: Nastavení registrací

Book Contents

Book Index

Nastavení přepočtů

Zde určujeme, zda se mají přepočty napočítávat pouze pro registrované uživatele.

pic_4325

Obr.: Nastavení přepočtů

Book Contents

Book Index

Nastavení odesílání emailů

Na záložce Nastavení odesílání emailů nastavujeme počet pokusů o odeslání a prodlevu mezi pokusy, pokud se smtp serveru nepodaří odeslat email z webu/e-shopu.

pic_4326

Obr.: Nastavení odesílání emailů

Book Contents

Book Index

Zasílání informací a nabídek

V této části určujeme stavy, ve kterých se mohou nacházet různé záznamy.

pic_4327

Obr.: Zasílání informací a nabídek

Book Contents

Book Index

Nastavení URL adres

Možnost přegenerování na přátelské URL adresy nabízí obecné nastavení webu a e-shopu, kde ve zobrazeném formuláři je možnost Nastavení URL adres. Ke spuštění je potřeba zatrhnou pole Používat čisté URL, což přegeneruje stavájící URL adresy a přitom jejich indexace ve vyhledávačích zůstává na stávající pozici. Po proběhlé konverzi se zobrazí soubor, který vyfiltruje stránky, pro které nejsou URL adresy jednoznačné a může si je správce v daných modulech nastavit podle vlastních potřeb i v jiných jazycích.

pic_5716

Obr.: Nastavení URL adres

Book Contents

Book Index

Kniha Šablony pro emaily

Pokud často odesíláte emaily s podobným či stejným obsahem, pak je tato kniha pro Vás ideální pomůckou, která zefektivní využití Vašeho času. Vaším úkolem bude v K2 pouze specifikovat situaci, kdy se má daná šablona použít, následně programátor vytvoří akci pro provedení tohoto úkolu. Mimo to v knize Šablony pro email vždy naleznete všechny šablony, které byly vytvořeny či jsou využívány. Proto je tato kniha také určena pro pohodlnou a jednoduchou modifikaci stávajících šablon bez nutnosti tvoření nových (např. změna akční zimní kolekce na novou jarní).

pic_4143

Obr.: Kniha - Šablony pro email

Kniha Šablony pro email se nachází ve stromovém menu, konkrétně ve složce Správa a nastavení (modul Web a e-shop) – Šablony pro email. Jakmile tuto knihu otevřeme, zobrazí se seznam všech šablon emailů, které již byly vytvořeny. Postup nastavení nové šablony pro email je následující:

1. Pomocí klávesy Insert nebo tlačítka Nový na liště se nám otevře nový formulář.

2. Pole, která jsou zvýrazněna (ve výchozím vzhledu červenou barvou) je potřeba vždy vyplnit. V případě nastavování nové šablony, je potřeba vyplnit, při jaké akci má být šablona použita (pole Akce). Akci můžeme zvolit prostřednictvím klávesy F12 případně pomocí tlačítka symbolizujícího rozbalení pole pic_969i. V případě, že již máme akci nastavenou, pouze ji vybereme ze seznamu. Pokud tomu tak není, jednoduše vytvoříme novou akci opět prostřednictvím klávesy Insert nebo tlačítka Nový na liště.

pic_4852

Obr.: Kniha Šablony pro email - Akce

3. Po otevření formuláře pro tvorbu nové akce je potřeba zvolit Datový modul, nad kterým bude akce spouštěna (závisí na typu akce, např. nad modulem Zakázky v případě, že budeme chtít, aby akce proběhla při Potvrzení objednávky apod.). Doplnit pak můžeme ještě Zkratku a Popis, aby bylo jasné, oč se jedná. Číslo RID je vyplňováno automaticky.

pic_4853

Obr.: Kniha Šablony pro email - Akce - tvorba nové akce

4. Po určení Akce můžeme doplnit na záložce Základních údajů ostatní nepovinná pole. Popis je určen pro jasnější specifikaci, na co bude šablona použita. Pole Datový modul se vyplní automaticky po určení Akce.

5. U jednotlivých šablon emailů lze také nadefinovat filtry (tlačítko Podmínky filtru), kde stejný typ šablony emailu s mírnými modifikacemi může být odesílán příjemcům na základě nastaveného filtru (např. pouze určitému odběrateli).

6. Dále existuje možnost určení Odesílatele, Jména odesílatele, případně komu chceme, aby byla odeslána Kopie či Skrytá kopie. Tato pole nejsou povinná a jejich vyplnění je čistě na našem uvážení.

pic_4854

Obr.: Kniha Šablony pro email - Základní údaje

7. Poslední, co vyžaduje na záložce Základní údaje pozornost, je Definice formátu a dat. Zde je potřeba určit v poli Formát předmětu, stejně tak v poli Formát textu (prostřednictvím klávesy F12 nebo kliknutím na tlačítko symbolizující rozbalení pole pic_970i), zda nebude použit Žádný formát (v emailu se zobrazí prostý text), nebo bude použito K2 formátování (v emailu se lze odkazovat na pole, která se nachází v K2, např. jméno Kontaktní osoby ze Zakázky apod.), příp. ještě existuje pokročilejší varianta XSL šablona. Požadovaná pole použijeme v případě, že se odkazujeme na některá z polí v K2. Tento prostor má pomoci ve specifikaci polí, která mají být z daného modulu použity v emailu, aby vytvářený soubor nebyl příliš objemný.

8. Na záložce Definice šablony vytváříme konkrétní obsah šablony emailu, který je posléze odesílán zvoleným osobám. V Definici šablony máme možnost definovat Šablonu pro předmět a Šablonu pro tělo, které můžeme modifikovat pro různé jazykové mutace, a to prostřednictvím tlačítka s ikonou zeměkoule a názvem jazyka – ve výchozím nastavení se zobrazuje implicitní jazyk pic_971i. Pokud jsme na záložce Základní údaje zvolili K2 formátování, můžeme se zde odkazovat na požadovaná pole a to tak, že název datového pole vložíme do složených závorek, např. {ContactPersonId.Surname} se odkazuje na příjmení kontaktní osoby.

9. Na záložce Přílohy emailu můžeme vybrat, jaký soubor má být k emailu přiložen. Pomocí klávesy Insert nebo tlačítka v záhlaví okna pic_972i se nám otevře nový formulář. Na něm je potřeba zvolit Typ přílohy (tisková sestava nebo email-data). V závislosti na tom, kterou z těchto možností zvolíme, se pak dále modifikuje otevřený formulář. V případě, že ponecháme Tiskovou sestavu, zůstane nám k dispozici tlačítko Vybrat sestavu. Po jeho stisknutí se nám zobrazí formulář, kde je potřeba zvolit sestavu, kterou chceme k emailu připojit. Pokud zvolíme druhý Typ přílohy Email-Data, zobrazí se nám tlačítko Vybrat Email-Data. Po jeho stisknutí se nám zobrazí formulář, kde prostřednictvím průzkumníku můžeme z počítače vybrat libovolný soubor. V tomto kroku opět nesmíme zapomenout na vyplnění povinného pole, kterým je Popis.

pic_4855

Obr.: Kniha Šablony pro email - Přílohy emailu - nová příloha

10. Poslední záložkou jsou Přílohy, kde jsou vkládány veškeré přílohy, které se mají v emailu zobrazovat – obrázky, dokumenty apod. Přílohu můžeme vytvořit opět pomocí klávesy Insert či tlačítka v záhlaví okna pic_972i. V novém formuláři můžeme vybírat z dokumentů, které byly již do K2 vloženy (např. obrázek zboží).,

11. Když máme vše nastaveno dle svých představ, uložíme šablonu prostřednictvím klávesy F2 nebo použijeme tlačítko Ulož (příp. Ulož a prohlížej) na liště. V případě, že chceme vidět, jak email po našem nastavení vypadá, jednoduše můžeme stisknout tlačítko Náhled šablony e-mailu, které se nachází na liště (tlačítko není k dispozici, dokud není šablona uložena). Vzápětí dostaneme email, který jsme doposud nakonfigurovali.

Popis polí:

Akce

Akce, pro kterou má být šablona použita např. potvrzení registrace, zapomenuté heslo, potvrzení objednávky.

Datový modul

Datový modul, ze kterého se načítají informace do šablony

Blokováno

Možnost zablokování šablony a tím tedy znemožnění její použití

Popis

Popis šablony

Požadované pole

Požadované pole

Zpráva ve formátu HTML

Volba, zda se má šablony formátovat v HTML

Nastavit podmínky výběru

Šabloně je možné nastavit podmínky, při jakých má být použita např. pro konkrétní web/e-shop.

Šablona pro předmět

Šablona textu pro předmět. Šablony je možné definovat pro různé jazyky. Volba jazyku je v levém horním rohu pole. V pravém horním rohu pod ikonou "T" je možnost nahrání šablony z textového souboru.

Šablona pro tělo

Šablona textu pro tělo emailu. Šablony je možné definovat pro různé jazyky. Volba jazyku je v levém horním rohu pole. V pravém horním rohu pod ikonou "T" je možnost nahrání šablony z textového souboru.

Book Contents

Book Index

K2 formátování wysiwyg

V modulu šablony pro email je možnost formátovat text s využití K2 formátování wysiwyg, kdy na základních údajích pro vytvoření nové šablony lze vybrat možnost Formát textu K2 formátování wysiwyg a v definici šablony pro šablonu pro tělo, jej na plno využít.

Výhodou K2 formátování wysiwyg (formátujících) editorů je fakt, že výsledná šablona, včetně všech grafických úprav, je možné vidět hned v editoru, bez jakéhokoli exportu.

Cílem je ulehčení psaní a editace zdrojových kódů, vlastní výběr formátování, možnost vyhledávání textových polí a možnost změnit editaci jazyku.

Editor podporuje všechny běžné operace s textem, ať už jde o formátování odstavců, změny barev, odsazení, vytváření číslovaných seznamů apod. Samozřejmostí je vkládání obrázků a hypertextových odkazů. 

Používání editoru je velice intuitivní a zvládne jej každý, kdo má zkušenost s jakýmkoliv textovým editorem.

Význam tlačítek v panelu nástrojů pros editaci Zobrazit strukturu:

pic_977i

Zpět

Použije se, v případě, že se chceme vrátit o krok zpátky.

pic_978i

Vpřed

Použije se, v případě, že se chceme posunout o krok dopředu.

pic_1145i

Arial

Možnost výběru fontu, kdy je poporován styl Arial, Verdana, Georgia a Times New Roman.

pic_979i

Styl

Je určen pro změnu stylu nadpisu. Uživatel má k dispozici několik úrovní a také normální text.

pic_980i

Velikost písma

Změní velikost písma. Uživatel mění velikost pomocí posuvníku. Směrem doprava se písmo zvětšuje, směrem doleva se písmo zmenšuje.

pic_981i

Barva textu

Změní barvu textu. Uživatel má k dispozici barevnou paletu, kde si může vybrat z předdefinovaných barev.

pic_982i

Odstranit formátování

Odstraní veškeré formáty, které byly nastaveny (např. velikost písma či barva textu). Vrátí text do původní podoby.

pic_983i

Tučně

Označený text se převede na tučné písmo.

pic_984i

Kurzíva

Označený text se převede na písmo psané kurzívou.

pic_985i

Podtržení

Označený text se podtrhne.

pic_986i

Přeškrtnutí

Označený text se přeškrtne.

pic_987i

Obrázek

Umožní výběr a připojení obrázku. Lze připojit pouze jako URL cestu k obrázku.

pic_990i

Zarovnat vlevo

Označený text se zarovná vlevo.

pic_991i

Zarovnat na střed

Označený text se zarovná na střed.

pic_992i

Zarovnat vpravo

Označený text se zarovná vpravo.

pic_993i

Číselný seznam

Označený text se převede do číselného seznamu. Každý odstavec bude označen pořadovým číslem.

pic_994i

Seznam

Označený text se převede do seznamu. Každý odstavec bude označen předdefinovanou odrážkou.

pic_997i

Odkaz

Označenému textu bude přidán odkaz prostřednictvím adresy URL, kterou je potřeba vložit do pole absolutní Url. Absolutní URL znamená jakoukoliv webovou stránku (např. http://www.k2.cz nebo https://www.k2.cz). Uživatel při tvorbě odkazu může také zvolit, že chce vytvořit tlačítko a zvolit jeho barvu. Pomocí symbolu plus lze jako URL vložit i proměnnou.

pic_1146i

Přidat

Nabízí možnost vkládání pole, položky nebo podmínky.

pic_1155i

Barva pozadí

Změní barvu pozadí. Uživatel má k dispozici barevnou paletu, kde si může vybrat z předdefinovaných barev.

Ve spodní části editoru je panel nástrojů, který obsahuje funkce, díky kterým lze změnit jazykové prostředí pic_1144i, povolit, čí zakázat zobrazení značky a lze přepínat režim zobrazit a změnit strukturu šablony. Při zapnuté funkci Změnit strukturu lze v editačním poli klikem pravé myši vložit řádky nad a pod nebo vložit sloupec vlevo nebo vpravo a po označení cílených buněk umožní jejich sloučení. Díky těmto funkcím lze kompletně nastavit strukturu celé šablony. Další možnost je zapnutí zobrazení HTML kódu, který je možno editovat či kopírovat.

Význam tlačítek v panelu nástrojů pro editaci Změnit strukturu:

pic_977i

Zpět

Použije se, v případě, že se chceme vrátit o krok zpátky.

pic_978i

Vpřed

Použije se, v případě, že se chceme posunout o krok dopředu.

pic_1147i

Levé ohraničení 

Na levé straně výběru se ohraničí.

pic_1148i

Pravé ohraničení 

Na pravé straně výběru se ohraničí.

pic_1149i

Dolní ohraničení

Ve spodní části výběru se ohraničí.

pic_1150i

Horní ohraničení   

V horní části výběru se ohraničí.

pic_1151i

Bez ohraničení

Odebere všechna ohraničení.

pic_990i

Zarovnat vlevo

Označený text se zarovná vlevo.

pic_991i

Zarovnat na střed

Označený text se zarovná na střed.

pic_992i

Zarovnat vpravo

Označený text se zarovná vpravo.

pic_1152i

Zarovnat nahoru

Umožní zarovnat text k hornímu okraji.

pic_1153i

Zarovnat doprostřed

Umožní zarovnat text na střed mezi horní a dolní okraj.

pic_1154i

Zarovnat dolů

Umožní zarovnat text k dolnímu okraji.

Book Contents

Book Index

Přehled tabulek, sestav, skriptů a dalších funkcí
Tabulky v K2
Sestavy
Skripty
Funkce K2

Pozn.: Z bezpečnostních důvodů není možné pouštět přepočty souběžně ani společně s funkcí Shift+F3. Tento souběh hlídá K2. Pakliže je obdobná akce spouštěna speciálním skriptem, je nutné nejprve ověřit, zda je akce možná - na TD_Zbo, TD_esCategoryInfo a TD_esShop existuje funkce HoldShopRecalc(var AUser: String; ACheckOnly: Boolean = False): Boolean. Rovněž je možné skriptem touto funkcí zakázat spouštění přepočtů, po provedení akce je nutné přepočty opět umožnit funkcí UnHoldShopRecalc.

Pozn.: Spouštění přepočtů se eviduje prostřednictvím chybových protokolů s typem 19.

- Konfigurace ukládání obrazových odkazů - nastavuje cestu pro ukládání odkazů ze záložky Přílohy - záložka Odkazy i přístup k FTP uložišti.

- Objednávky z e-shopu - zobrazuje náhled na XML soubor vytvářený po odeslání objednávky.

Book Contents

Book Index

Uživatelská práva pro web a e-shop

V modulu Uživatelské role - Uživatelská práva - Definice práv je možné nastavit uživatelům práva pro modul Web a e-shop.

pic_4593

Obr.: Definice práv pro Web a e-shop