Book Contents

Book Index

Číselníky

Nabídka Číselníky slouží k vyvolání a k úpravám všech číselníků používaných v IS K2. Obsluha těchto číselníků je shodná jako při jejich vyvolání v příslušných modulech.

pic_100_2021.png

Obr.: Otevřené menu modulu Správce - Číselníky

Book Contents

Book Index

Periody

Číselník Periody je popsán v kapitole Základní funkce - Periody.

Book Contents

Book Index

Státy

Tento číselník je blíže popsán v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Státy.

Book Contents

Book Index

Měny

Tento číselník je blíže popsán v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Měny.

Book Contents

Book Index

Dokumenty

Práce s dokumenty v IS K2 je popsána v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Značky zboží

Tento číselník lze vyvolat na 1. straně karty Zboží v poli Značka.

Book Contents

Book Index

Jazykové dodatky

Book Contents

Book Index

Jazykové dodatky - 1. strana

Na 1. straně vybraných číselníků SpeStr, PreDan, Názvy je přístupné tlačítko s názvem Jazykový popis, kterým je umožněno jednotlivým položkám číselníků přiřadit název v cizím jazyce. Jazykový popis se definuje pro každou položku zvlášť. Tuto funkci programu lze nazvat také „jazyková mutace číselníků“.

Stisknutím tlačítka Jazykový popis se vyvolá kniha Jazyková pole. Do této knihy vkládáme klávesou Ins (příp. F6) nové položky. Při zadávání nových položek vybíráme jazyk z nabídkové tabulky a připíšeme text v odpovídajícím jazyce. Jazykový název můžeme kdykoliv z knihy Jazyková pole klávesou F8 odmazat nebo pomocí klávesy F5 změnit.

Obr.: Otevřená kniha Jazyková pole na 1. straně knihy Jazykové dodatky - číselník SpeStr

Book Contents

Book Index

SKP číselník

Tento číselník je blíže popsán v kapitole Majetek - Základní data - Číselník CZ-CPA.

Book Contents

Book Index

Barvy

Po spuštění této funkce se vyvolá formulář Paleta barev. Tento formulář je shodný s formulářem Paleta barev v Parametrech uživatele. Jeho popis a práce s ním je popsána v části Parametry uživatele.

pic_322_2021.png

Obr.: Paleta barev

pic_2136_2021.png
Obr.: Výběr z palety barev

Book Contents

Book Index

Písma

Po spuštění funkce Písma se vyvolá přednastavená kniha Písma. Po stisknutí klávesy F5 vstoupíme na 1. stranu položky (do Změny), ve které je přístupné tlačítko Výběr písma. Tímto můžeme ve vyvolaném formuláři měnit Typ, Řez písma, Velikost, Styl a Barvu. Písma si nastavuje každý uživatel sám.

Pozn.: Pokud si uživatel změní typ písma, velikost nebo řez písma, může se stát, že názvy polí nebudou plně viditelné. Je to zapříčiněno tím, že velikost polí je pevně naprogramovaná. Není tedy možné při každé změně písma velikost polí ve formulářích přizpůsobovat.

Obr.: Výběr písma

Book Contents

Book Index

Analytické osy

Číselníky analytických os jsou blíže popsány zde.